Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія виникнення і сутність підприємництва

Скачати 20.57 Kb.
Дата конвертації 04.08.2018
Розмір 20.57 Kb.
Тип реферат

Академія економіки і підприємництва

Шлик Вадим Вікторович (216)

Реферат з господарського права

на тему:

«Історія виникнення і сутність підприємництва»

Перевірив: Трофимов В. В.

Зміст.

Введение ........................................................................... ..3

1. Історія виникнення і розвитку підприємництва ...... 4

1.1. Історія розвитку підприємництва ........................ ..4

1.2. Еволюція терміна «підприємець» і «підприємництво» ...................................................... ... 6

2. Поняття, сутність та види підприємництва .................. .9

2.1. Поняття і сутність підприємництва ..................... ... 9

2.2. Суб'єкти і види підприємницької діяльності ...... .11

Висновок ........................................................................ 14

Список використаної літератури .......................................... 15

Вступ.

У більшості країн світу підприємництво є потужним двигуном економічного і соціального розвитку. Без підприємців потреби людей не можуть бути задоволені в повній мірі. Крім того підприємництво виконує управлінську, організаційну, ринкову функції; формує елементи творчості в соціально - економічному житті суспільства. За допомогою підприємництва реалізуються нововведення в торгівлі, управління, інформаційних технологіях.

Будь-яка держава пишатися плодами діяльності своїх підприємців. Підприємництво як одна з конкретних форм прояву суспільних відносин сприяє не тільки підвищенню матеріального і духовного потенціалу суспільства, не тільки створює сприятливий грунт для практичної реалізації здібностей і талантів кожного індивіда, але і веде до єднання держави, збереженню його національного духу і національної гордості.

Історія підприємництва і його сутність - тема досить актуальна і викликає живий науковий і громадський інтерес.

Так що ж таке підприємництво? Як воно з'явилося? На ці питання я спробую відповісти в цьому рефераті.

1. Історія виникнення і розвитку підприємництва.

1.1. Історія розвитку підприємництва.

Історія підприємництва починається з середніх віків. Уже в той час купці, торговці, ремісники, місіонери являли собою починаючих підприємців. Діяльність купців була націлена на використання існуючих невідповідностей між попитом і пропозицією, а джерелом їх доходу служили різниці в цінах переміщуються з ринку на ринок товарів. В даний період функціональний зміст підприємництва обмежувалося використанням виникають ринкових нерівноваги, а його домінуючим приводом була спряженість з високим ступенем ризику. З зародженням капіталізму прагнення до багатства призводить до бажання отримувати необмежену прибуток. Дії підприємців беруть професійний і цивілізований характер. Нерідко підприємець, будучи власником засобів виробництва, і сам працює на своїй фабриці, на своєму заводі.

З середини XVI в з'являється акціонерний капітал, організовуються акціонерні товариства. Перші акціонерні кампанії виникли в сфері міжнародної торгівлі. Найпершою була заснована англійська торгова компанія для торгівлі з Росією (1554г.). Пізніше, в 1600 році, була створена англійська Ост-Індійська торгова компанія, в 1670 році - кампанія Гудзонової затоки. Надалі акціонерна форма господарювання проникає в інші економіки.

З середини XVII ст. виникають перші акціонерні банки. Так, в 1694 р був заснований на акціонерних засадах Англійський банк, в 1695 г. - Банк Шотландії. В кінці XVIII і початку XIX ст акціонерна форма організації банківської справи одержує широкий розвиток у багатьох країнах.

У Росії підприємництво існує з давніх часів. Зародилося воно ще в Київській Русі в торговій формі і у вигляді промислів. Першими підприємцями в Росії можна вважати дрібних торговців, купців. Найбільший розвиток підприємництва відноситься до років правління Петра I є (1689 - 1725). По всій Росії створюються мануфактури, бурхливо розвиваються такі галузі промисловості, як гірська, збройова, суконна, полотняна. Найвідомішим представником династії підприємців промисловості в ту пору стала родина Демидових, родоначальником якої був тульський купець.

Подальший розвиток підприємництва стримувалося існуванням кріпосного права. Серйозним стимулом розвитку підприємництва стала реформа 1861 року. Починається будівництво залізниць, реорганізується важка промисловість, пожвавлюється акціонерна діяльність. Розвитку і перебудови промисловості сприяє іноземний капітал. У 90-ті роки XIX століття в Росії остаточно складається індустріальна база підприємництва. У XV- першій половині XIX століття йшов процес формування національного типу російського підприємця, головним рисами якого були патріотизм і відданість православним цінностям. На початку XX століття підприємництво стає масовим явищем в Росії. Починається процес монополізації фірм. Серед великих фірм відомі «Продамет», «Продвелом», «Продуголь», товариства Російсько-американської мануфактури, братів Нобель і інші.

На жаль, в Росії після закінчення Першої світової війни і завершення двох революцій - Лютневої і Жовтневої - був узятий курс на ліквідацію ринкових економічних зв'язків.

Деяке пожвавлення в підприємницьку діяльність внесла нова політика - НЕП (1921-1926 рр.). Однак з кінця 20-х років підприємництво знову згортається і лише в 90-і роки почалася його реанімація в Росії. У жовтні 1990 року був прийнятий Закон «Про власність в РРФСР», в грудні 1990 року - Закон «Про підприємстві підприємницької діяльності». З того моменту, коли приватна власність і підприємницька діяльність були відновлені у своїх правах, почався розвиток акціонерних товариств, товариств та інших форм діяльності підприємств.

В даний час в Росії налічується близько 10 000 акціонерних підприємств і понад 1 500 акціонерних комерційних банків.

1.2.Еволюція терміна «підприємець» і «підприємництво».

Підприємництво, як і будь-який вид діяльності, має мати теоретичні основи, що пояснюють його сутність. Поняття «підприємець» і «підприємництво» в сучасному розумінні вперше вжив англійський економіст кінця XVII - початку XVIII століть Річард Кантильон. Він висловив думку, що підприємець - це людина, що діє в умовах ризику. Джерелом багатства Р. Кантильон вважав землю і працю, який і визначають дійсну вартість економічних благ.

Пізніше відомий французький економіст кінця XVIII- початку XIX століть ж.б. Сей (1767-1832) в книзі «Трактат політичної економії» (1803г.) Сформулював визначення підприємницької діяльності як з'єднання, комбінування трьох класичних факторів виробництва-землі, капіталу, праці. Основна теза Сей полягає у визнанні активної ролі підприємців у створенні продукту. Дохід підприємця є винагородою за його працю, здатність організувати виробництво і збут продукції, забезпечити «дух порядку».

Англійський учений-економіст А. Сміт (1723-1790 рр.) В своїй основній праці «Дослідження про природу і причини багатства народу» (1776 рік) приділив увагу характеристиці підприємця. Підприємець, на думку А. Сміта, будучи власником капіталу, заради реалізації певної комерційної ідеї та отримання прибутку йде на ризик.

Д. Векардо підприємницьку діяльність розглядав як обов'язковий елемент ефективного господарювання. В основу економічної теорії К. Маркса лягло уявлення про підприємця як про капіталіста-експлуататора.

І лише на рубежі XIX-XX ст. починається усвідомлення значення і ролі інституту підприємництва. Французький економіст Анре Маршал (1907-1968) перший додав до згаданих вище трьох класичних факторів виробництва (земля, капітал, праця) четвертий фактор - організація. З цього часу поняття підприємництва розширюється, як і передані йому функції.

Американський економіст Дж. Б. Кларк (1847-1938) кілька видозмінив «триєдину формулу» Сея. На його думку, в процесі виробництва постійно беруть участь чотири фактори:

1) капітал;

2) капітальні блага - кошти виробництва та земля;

3) діяльність підприємця;

4) праця робітника.

По-новому глянув на цю проблему Фрідріх фон Хайен (1899-1984). На його думку, сутність підприємництва - це пошук і вивчення нових економічних можливостей, характеристика полведенія, а не вид діяльності.

Впритул до поняття «підприємець» примикає поняття «підприємництво». Що стосується розуміння самого терміна, то тут можна виділити два підходи:

1-ий підхід, що фокусується на підприємця і його діяльності до конкретних умов зовнішнього середовища, що сприймається дослідником як об'єктивного і не змінюється в часі фактора (лінійний рівноважний підхід, що виходить із замкнутості системи «підприємець / підприємство - середовище її розвитку»);

2-ий підхід, який акцентував взаємозалежність підприємця / підприємства і його середовища його діяльності (інтерактивний, нелінійний, нерівноважний або синергетичний підхід, що виходить із відкритості системи «підприємець / підприємство-середовище її розвитку»).

Підприємництво органічно пов'язане з економічною свободою. Так, наприклад, М. Фелью, автор книги «Підприємництво - це свобода», в такий спосіб трактує зв'язок свободи і підприємництва. За Фелью, економічна свобода включає в себе право на приватну власність, на економічну ініціативу, на свободу займатися тією підприємницькою діяльністю, яка відповідає власним вибором.

Цікаво простежити еволюцію терміна «підприємець» (в середні віки - антрепренер) і «підприємництво»:

1725 рік Річард Кантильон: підприємець - це людина, що діє в умовах ризику.

1797 рік. Бодо: особа, яка несе відповідальність за предпринимаемое справу; той, хто планує, контролює, організовує і володіє підприємством.

1876 рік Френсіс Уокер; слід розрізняти тих, хто надає напій і отримує за це відсотки, і тих, хто отримує прибуток завдяки своїм організаторським здібностям.

1934 рік Йозеф Шу; підприємець - це новатор, який розробляє нові технології.

1961 рік Девід Маклелланд; підприємець - це енергійна людина, що діє в умовах помірного ризику.

1964 рік Пітер Друкер; підприємець - це людина, що використовує можливість з максимальною вигодою.

1975 рік Альберт Шапіро; підприємець - це людина, що виявляє ініціативу, організуючий соціально-економічні механізми. Діючи в умовах ринку, він несе відповідальність за можливу невдачу.

1985 рік Роберт Хідріч; підприємництво - процес створення чогось нового, що володіє вартістю, а підприємець - це людина, яка витрачає на цей весь необхідний час і сили, бере на себе весь фінансовий, психологічний і соціальний ризик, отримуючи в нагороду гроші і задоволення досягнутим.

Цікавим є характеристика підприємництва, наведена в книзі «Ринкове підприємництво»: «Підприємництво ... є діяльністю, яка пов'язана з вкладенням коштів, з метою отримання прибутку на основі поєднання особистої вигоди з суспільною користю».

Таке формулювання підприємництва представляється нам однією з вдалих. Однак це формулювання відрізняється і від тієї, що дана в Законі Російської Федерації від 25 грудня 1990 року «Про підприємства і підприємницької діяльності»; «Підприємницька діяльність (підприємництво) являє собою ініціативну, самостійну діяльність, спрямовану на отримання прибутку. Було встановлено, що підприємницька діяльність здійснюється громадянами на свій ризик і під майнову відповідальність в межах організаційно-правовою формою підприємства.

На думку Бусигіна А.В., підприємництво - є мистецтво ведення ділової активності, є, перш за все, розумовий процес, який реалізується в формі ділового проектування. У професійному сенсі, на його думку, підприємництво розглядається, як вміння організувати свій бізнес і досить успішно здійснювати функції, пов'язані з веденням справи.

2. Поняття, сутність та види підприємництва.

2.1. Поняття і сутність підприємництва.

Під підприємництвом або підприємницькою діяльністю, розуміють ініціативну самостійну діяльність громадян і їх об'єднань, здійснювану на свій ризик і під свою майнову відповідальність, спрямовану на отримання прибутку.

За словом «підприємництво» стоїть «справу», підприємство, виробництво продукту (корисної речі) або послуги (нематеріального продукту). Часто підприємницьку діяльність називають бізнесом.

Підприємництво забезпечує освоєння нових перспективних виробництв, сприяє вимиванню застарілих.

Підприємництво створює механізми координації, вироблення стратегії розвитку через ринок і конкуренцію, зв'язку між господарюючими суб'єктами.

Таким чином, підприємництво як суб'єкт господарювання і особливий, творчий тип економічної поведінки становить невід'ємну властивість всіх факторів досягнення економічного успіху.

Найважливішою ознакою підприємництва є самостійність і незалежність господарюючих суб'єктів.

У тісній єдності з самостійністю знаходиться принцип особистої економічної зацікавленості. Власна вигода є рушійним фактором підприємницької діяльності, але господарюючий суб'єкт, переслідуючи свої власні інтереси, працює на громадські інтереси

Володіючи самостійністю, підприємець бере на себе особисту відповідальність за результати діяльності. Підприємництво немислимо без новаторства, творчого пошуку.

Характерною ознакою підприємницьких відносин є господарський ризик. Ризик завжди супроводжує бізнесу. Не всякий бізнес є підприємницьким.

Щоб бути підприємницьким, підприємство повинно володіти особливими властивостями. Підприємця характеризує те, що він намагається створити що - щось нове і відмінне від уже наявного, змінює і перетворює ціннісні установки.

Характерна ознака підприємництва укладено в його приналежності до відносно короткочасним, тактичним методам впливу. Так, наприклад, якщо довгостроковий проект ставить собі за основну мету отримання прибутку, пов'язаний з ризиком і відповідальністю, заснований не на тривіальних ідеях, його правомірно вважати підприємницьким.

«Функції підприємництва» - це здійснення з виробництва і відмінними операціями між підприємцем та іншими елементами господарського середовища. Основні функції підприємництва:

1. Підприємець бере на себе ініціативу з'єднання факторів виробництва в єдиний процес виробництва товарів і послуг з метою отримання прибутку;

2. Підприємець є організатор виробництва, що налаштовує і ставить тон діяльності фірми і приймає він тягар відповідальності за успіх їх проведення;

3. Підприємець - це новатор, впроваджуючи на комерційній основі нові продукти, нові технології, нові форми організації справи;

4. Підприємець - це людина, яка не боїться ризику і свідомо йде на нього заради досягнення мети бізнесу.

Саме через виконувані підприємництвом функції і визначається його сутність.

2.2. Суб'єкти і види підприємницької діяльності.

Підприємець може займатися будь-якими видами діяльності, якщо вони не заборонені законом.

Суб'єктами підприємництва можуть бути:

• громадяни Російської Федерації та інших держав, не обмежені в установленому законом порядку у своїй діяльності;

• громадяни іноземні держав і особи без громадянства в межах повноважень, встановлених законом;

• об'єднання громадян (партнери).

Статус підприємця як юридичної особи набувається тільки за допомогою державної реєстрації підприємства. У тих випадках, коли підприємницька діяльність ведеться без застосування найманої праці, вона реєструється як індивідуальна трудова діяльність, а з залученням найманої праці - як підприємство.

Залежно від змісту діяльності розрізняють такі види підприємництва:

- виробниче;

- комерційне;

- фінансове;

- страхове;

- посередницьке.

До виробничого підприємництва відноситься діяльність, спрямована на виробництво продукції, проведення робіт і надання послуг, збір, обробку та подання інформації, створення духовних цінностей тощо, які підлягають наступної реалізації споживачам.

Суть комерційного підприємництва складають товарно-грошові відносини, торгово-обмінні операції, тобто перепродаж товарів і послуг. Першою стадією технології є вибір - що купувати, що перепродувати і де.

Другу стадію технології комерційного підприємництва становить маркетинг, спрямований на аналіз ринку ряду товарів (послуг) і вироблення прогнозної оцінки кон'юнктури ринку (аналіз того, які товари (послуги) будуть користуватися найбільшим попитом, які будуть ціни купівлі й продажу).

Фінансове підприємництво є різновидом комерційного підприємництва, оскільки тут об'єктом купівлі-продажу виступає специфічний товар: гроші, валюта, цінні папери (акції, облігації, векселі, ваучери тощо), тобто відбувається продаж одних грошей в прямій або непрямій формі.

Страхове підприємництво - це особлива форма фінансового підприємництва, яка полягає в тому, що підприємець отримує страховий внесок, який повертається тільки при настанні страхового випадку. Частина, що залишилася внесків утворює підприємницький дохід.

Посередницьке підприємництво проявляється в діяльності, що з'єднує зацікавлені у взаємній угоді сторони. За надання подібних послуг підприємець отримує дохід.

Висновок.

На основі цієї роботи можна зробити наступні висновки:

· Протягом тривалого історичного періоду (з епохи середньовіччя до середини XIX ст.) Підприємництво пройшло складний шлях від простих торгово-посередницьких операцій до поєднання товарообміну з промисловим підприємництвом, і, нарешті, організацією фабрично-заводського виробництва. З'єднання занять торгівлею та промисловим підприємництвом в XVIII в. Свідчило, що епоха чисто торгового капіталу підходила до кінця, наступав період поступового заняття пріоритетних позицій виробничим капіталом, що означало подальший розвиток капіталістичного устрою і поступове перетворення його в XIX столітті в провідну форму господарства;

· Термін «підприємництво» з плином часу видозмінювався, сутність поняття розширилася, як і що додаються йому функції;

· Підприємництво - ініціативна самостійна діяльність громадян і їх об'єднань, що здійснюється на свій ризик і під свою майнову відповідальність, спрямована на отримання прибутку;

· Сутність підприємництва визначається через його функції;

· Найважливішою ознакою підприємництва є самостійність і незалежність господарюючих суб'єктів.

Список використаної літератури.

1) Білих В. С. Підприємницьке право Росії. Підручник. -М .: Проспект 2009.

2) Єршова І. В. Підприємницьке право. Питання та відповіді. -М .: Юриспруденція, 2008.

3) Єршова І. В., Отнюкова Г. Д. Російське підприємницьке право. Підручник. -М .: Проспект, 2008.

4) Тимошина Т. М. Економічна історія Росії. Навчальний посібник. -М .: Юстіціформ, 2008.