Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія європейського мистецтва

Скачати 11.54 Kb.
Дата конвертації 02.07.2018
Розмір 11.54 Kb.
Тип рефератплан
Вступ
1 Періодизація західного мистецтва
1.1 Мистецтво Стародавнього світу
1.1.1 Стародавній Єгипет
1.1.2 Стародавня Греція
1.1.3 Стародавній Рим

1.2 Середньовіччя
1.2.1 Візантія
1.2.2 Раннє Середньовіччя
1.2.3 Романіка
1.2.4 Готика
1.2.4.1 Проторенесанс


1.3 Відродження
1.3.1 Пізніше Відродження (маньєризму)

1.4 Новий час
1.4.1 Бароко
1.4.1.1 Рококо

1.4.2 Класицизм
1.4.3 Романтизм
1.4.4 Сентименталізм
1.4.5 Історизм (еклектика)
1.4.5.1 Бидермайер
1.4.5.2 Академізм

1.4.6 Реалізм

1.5 Новітній час
1.5.1 Модернізм і авангард
1.5.1.1 Імпресіонізм
1.5.1.2 Модерн
1.5.1.3 Ар-деко
1.5.1.4 Постимпрессионизм
1.5.1.5 Фовізм
1.5.1.6 Кубізм
1.5.1.7 Експресіонізм
1.5.1.8 Сюрреалізм

1.5.2 Сучасне мистецтво
1.5.2.1 Мінімалізм
1.5.2.2 Поп-арт
1.5.2.3 Концептуальне мистецтво2 Дивись


Вступ

Західне мистецтво, західноєвропейське мистецтво - мистецтво європейських країн, а також тих регіонів, які додержуються європейських культурних традицій (наприклад, Північна Америка).

1. Періодизація західного мистецтва

1.1. Мистецтво Стародавнього світу

Стародавній Єгипет

Мистецтво Стародавнього Єгипту, так само як і попереднє йому мистецтво Месопотамії де факто не є західноєвропейським. Але воно справило значний вплив на минойскую і, опосередковано, на давньогрецьку цивілізацію. Характерними рисами єгипетського мистецтва є величезне значення похоронного культу, заради якого створювалось безліч художніх творів, що мали для сучасників більш утилітарну функцію. З дійшли до нас творів найбільш значущими є архітектурні (храмові і похоронні) споруди, а також скульптура, рельєфи і декоративно-прикладне мистецтво.

Характеристика образотворчої мови - плоский силует, яскраво виражений контур, площинність, відсутність перспективи, симетрія, люди зображувалися з особою в профіль, а з тілом в тричетвертними обороті.

Стародавня Греція

Античне давньогрецьке мистецтво заклало основи для розвитку всього європейського мистецтва в подальшому, створивши ряд еталонних зразків (наприклад, Парфенон і Венера Мілоська). Греки створили архітектурний ордер і ідеальні зразки класичної скульптури. Значним (але які надали набагато менший вплив на наступні покоління) був жанр вазопису. Зразки живопису Стародавньої Греції не збереглися.

Характеристика образотворчої мови - ідеальність вигляду, прорахований анатомічний канон, гармонія і врівноваженість, золотий перетин, врахування оптичних спотворень. Протягом наступних століть мистецтво кілька разів буде звертатися до спадщини Давньої Греції і черпати з нього ідеї.

Періодизація давньогрецького мистецтва:

1. Геометричний стиль

2. Архаїка

3. Класика

4. Еллінізм

Древній Рим

Давньоримське мистецтво зазнало впливу як давньогрецького, так і місцевого італійського мистецтва етрусків. Найбільш значними пам'ятниками цього періоду є потужні архітектурні споруди (наприклад, Пантеон), а також ретельно розроблений скульптурний портрет. До нас також дійшла велика кількість живописних фресок.

Характерні риси: утилітарність в поєднанні з урочистістю. Ранньохристиянське мистецтво сприйме з римського іконографію і типи архітектурних споруд, значно переробивши їх під впливом нової ідеології.

Періодизація римського мистецтва:

1. (Мистецтво етрусків)

2. Республіка

3. Імперія

1. Серпневий класицизм

4. Пізня імперія (Ранньохристиянське мистецтво)

1.2. середньовіччя

Мистецтво Середньовіччя характеризується занепадом образотворчих засобів в порівнянні з попередньою добою античності. Наступ Темних віків, коли було втрачено велику кількість як навичок, так і пам'яток, призвело до більшої примітивізації творів мистецтва. Додатковий аспект - пріоритет духовного, а не тілесного, а це призводило до ослаблення інтересу до матеріальних предметів і до більш помітною узагальненості, огрубіння творів мистецтва. Ключовий пункт - втрата реалізму, перетворення зображення в символ. Протягом всього Середньовіччя європейські майстри будуть поступово покращувати своє мистецтво, що призведе до стрімкого зльоту в епоху Відродження.

Більшість дійшли пам'яток є сакральними або замовленими з метою принесення в дар Церкви. Основним замовником був клір, монастирі, а також багаті світські покровителі, зацікавлені в порятунку своєї душі.

Візантія

Візантійське мистецтво спочатку було спадкоємцем пізньоримського, збагаченого багатою християнською ідеологією. Характерними рисами мистецтва цієї епохи є сакралізація, а також звеличення імператора. З нових жанрів: чудові досягнення в жанрі мозаїки та іконопису, зі старих - в храмовій архітектурі.

раннє Середньовіччя

Мистецтво раннього Середньовіччя (приблизно до 1000 р. Н.) Створюється в Темні століття, коли ситуація ускладнюється міграціями варварських народів по територіях колишньої Римської імперії. Зокрема, це кельтське мистецтво VI-VII століть, іберо-саксонський стиль, на материковій Європі - мистецтво епохи Меровінгів, Каролінгів, а потім Оттоновское відродження. Практично всі збережені пам'ятки цього періоду - ілюміновані рукописи, хоча можна також знайти архітектурні об'єкти і невеликі декоративно-прикладні вироби.

Романіка

Романського мистецтва (бл. 1000-1200 рр.) Тривало, поки на зміну йому не прийшла готика. Це був період підвищення добробуту європейців, і вперше можна побачити загальноєвропейський стиль, послідовно встречающіся від Скандинавії до Іспанії.

Характерні риси: енергійні і прямі форми, яскраві кольори. Основний жанр - архітектура (товстостінна, з використанням арок і склепінь), але вітражі, робота по емалі також стають важливим жанром. Розвивається скульптура.

готика

Готика - наступний інтернаціональний стиль, що охопила Європу. Виник у Франції, як наступний щабель розвитку прийомів архітектури (докладніше див. Каркасна система готичної архітектури). Самою впізнаваною деталлю готики є стрельчатая арка, вітраж. Активно розвивається сакральний живопис.

Проторенесанс

1.3. Відродження

Наступ епохи Ренесансу кардинально змінює ідеологію. Сакральне відходить на другий план, активно проявляється інтерес до людської особистості, індивідуальності (завдяки цьому розквітає жанр портрета). Художники і скульптори озираються на мистецтво античності, намагаються слідувати його стандартам і задачам. Зміна темпери на олійний живопис дозволяє досягти нових вершин в техніці живопису. Відбувається відкриття перспективного побудови, а також світлотіні. Художники одночасно поєднують високу технічність і навички в зображенні натури з гуманістичними ідеалами, вірою в красу і спробами створити ідеальні збалансовані гармонійні твори. Завдяки зверненню до античності, в мистецтві з'являються не тільки забуті жанри, а й персонажі - античні боги, які стають також популярними, як зображення християнських персонажів.

Пізніше Відродження (маньєризму)

Маньеризм є фінальною стадією Відродження, перехідної до епохи бароко. Для маньєризму характерна втрата гармонійності Ренесансу, криза особистості, звернення до більш похмурим, викривленим або динамічним трактуванням.

1.4. Новий час

бароко

Бароко, загрожувало до урочистого «великого стилю», в той же час відбило уявлення про складність, різноманітті, мінливості світу. Бароко властиві контрастність, напруженість, динамічність образів, афектація, прагнення до величі і пишності, до поєднання реальності і ілюзії, до злиття мистецтв. Освіта національних художніх шкіл в європейському мистецтві XVII століття. Стиль бароко в живопису характеризується динамізмом композицій, «площиною» і пишністю форм, аристократичністю і непересічність сюжетів. Найхарактерніші риси бароко - помітна барвистість і динамічність. Основні напрямки, русла бароко: веризм (натуралістична достовірність і знижена, побутова тематика, інтерпретація мотиву), класицизм, «експресивне бароко». Для архітектури бароко характерні просторовий розмах, злитість, плинність складних, зазвичай криволінійних форм.

рококо

Рококо - напрям у мистецтві XVIII століття, в основному придворне «манірно» мистецтво.

Тенденції: прагнення до легкості, граціозності, вишуканості і примхливому орнаментальному ритму, фантастичні орнаменти, чарівні натуралістичні деталі.

Архітектура: павільйон Амаліенбург (Нимфенбург, Німеччина), готель Субіз (Париж).

Майстри: Антуан Ватто, Фрагонар, Франсуа Буше.

Твори: севрський фарфор, англійський стиль меблів Чиппендейл.

класицизм

Класицизм виникає в XVII столітті і розвивається паралельно з барокко.

Потім заново він з'являється в період Французької Революції (в західній історіографії цей період прийнято іноді називати неокласицизм, так як ще один класицизм був у Франції перед настанням епохи бароко. В Росії подібного не було, і тому прийнято називати виключно «класицизмом»).

Тенденції: для стилю характерно дотримання принципів античного (грецького і римського мистецтва): раціоналізм, симетрія, цілеспрямованість і стриманість, суворе відповідність твори його формі.

Архітектура: архітектор Роберт Адам

Майстри: Жак Луї Давид, Енгр, Менгс, скульптори Канова і Торвальдсен.

Твори: шератон, меблі в стилі олександрівського ампіру.

Періодизація неокласицизму:

1. Неокласицизм (стиль Людовика XVI)

1. ранній класицизм (1760-ті - початок 1780-х)

2. строгий класицизм (середина 1780-х - 1790-і)

2. Стиль Директорії (1795-1799)

3. Стиль Консульства (1799-1804)

4. Ампір (1804-1821 / 30)

У Росії додатково:

· Останню фазу розвитку петербурзького класицизму 1830-1840-х рр., В період царювання Миколи I, іноді іменують «миколаївським ампіром».

У Великобританії:

1. Епоха Реґентства

2. «стиль Георга IV» (1820-1830)

3. Другий «Британський ампір» (1830-1890) - правління королеви Вікторії

романтизм

сентименталізм

Історизм (еклектика)

1. Стиль Карла X (з 1824)

2. «Другий ампір» (1852-1870) - правління Наполеона III

бидермайер

академізм

Академічне мистецтво розвивалося на основі класицизму і еклектики.

реалізм

1.5. новітній час

Модернізм і авангард

імпресіонізм

модерн

Ар-деко

постимпрессионизм

фовізм

кубізм

експресіонізм

Сюрреалізм

Сучасне мистецтво

мінімалізм

Поп-арт

концептуальне мистецтво

2. Дивись

· Художні стилі, напрямки та групи (алфавітний список)

3.1. =

Джерело: http://ru.wikipedia.org/wiki/История_европейского_искусства