Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Київська Русь

Скачати 17.86 Kb.
Дата конвертації 21.04.2018
Розмір 17.86 Kb.
Тип реферат

зміст

Вступ

1. Міжнародне становище Київської Русі

2. Зовнішня політика Київської Русі

2.1 Русь і Візантія

2.2 Русь і Степ

2.3 Русь і Європа

висновок

Список використаної літератури

Вступ

Актуальність дослідження. Київська Русь відіграла визначну роль в історії слов'янських народів. Становлення феодальних відносин і завершення процесів формування єдиної Давньоруської держави позитивно позначилися на етнічному розвитку східнослов'янських племен, які поступово складалися в єдину давньоруську народність. В її основі лежали спільна територія, єдина мова, обща я культура, тісні економічні зв'язки. Протягом усього періоду існування Київської Русі давньоруська народність, яка була спільною етнічною основою трьох братніх східнослов'янських народів - російського, українського та білоруського, розвивалася шляхом подальшої консолідації.

У Києві, а далі в Новгороді та інших містах Русі складалися літописи, в яких описувалось славне минуле, а й аналізувалося сучасне життя. Давньоруський народ творив свою усну історію у вигляді переказів і легенд, дружинних пісень і билин, інших фольклорних пам'яток. Київська Русь багато важила в політичному житті Європи і Близького Сходу. З нею змушені були рахуватися візантійські імператори й хозарські хапають. Протягом пів тисячоліття Давньоруська держава затуляла собою європейський світ і Візантію від кочовиків. Київська Русь зробила величезний внесок до світової історії ІХ-ХІІІ ст., Тому інтерес до неї не вщухає серед учених сучасного світу. Таким чином, метою даного дослідження є аналіз зовнішньої політики і міжнародного становища Київської Русі.

Об'єктом дослідження є Київська Русь

Предметом дослідження є міжнародне становище і зовнішня політика.

1. Міжнародне становище Київської Русі

В середині IX століття на території Східної Європи склалося нове слов'янське держава увійшло в історію під назвою Русь. Навколо стержня важливого торгового шляху "з варяг у греки" об'єдналися східнослов'янські племінні союзи, виникли і зайняли домінуючі становище великі міста Новгород і Київ.

З самого початку свого існування Русь мала великі зовнішньополітичні зв'язки з сусідніми народами. Княжа влада скріпити нову державу активно використовувала різноманітні дипломатичні прийоми, міжнародний досвід, спираючись при цьому на традиції і засади східнослов'янських племен.

Київську Русь можна охарактеризувати як ранньофеодального монархію. Її освіта стала підсумком складного і тривалого процесу формування феодальних відносин, підготовленим всім ходом розвитку півтора десятка східнослов'янських племінних союзів.

На чолі держави стояв великий князь київський. Його дружинники здійснювали управління країною, суд і розправу. Дружинники допомагали князю управляти його будинком і господарством, будували

Міста-фортеці, скликали воїнів; відправлялися в інші країни послами князів, торгували князівськими товарами. Залежність окремих племінних союзів від київського князя часто обмежувалася лише сплатою данини.

Історики виділяють наступні особливості соціально-економічного і політичного розвитку Київської Русі [1]:

1. Процеси соціально-класової диференціації йшли повільніше, ніж в Західній Європі тієї епохи. Велика приватна власність на землю (вотчина) не грала провідну роль в економіці Русі; заснована вона була на праці рабів (челяді, холопів) і напіввільних.

2. Основною одиницею господарського й суспільного устрою залишалася вільна землеробська громада - колективний власник, який організовує всі види діяльності людини: трудову, обрядову, культову. Усередині громади діяли принципи прямої демократії: колективне прийняття рішень, виборність старійшин.

3. Князь в Київській Русі не був государем в повному розумінні слова. Державний устрій трималося на договорі ( "ряді") земель окремих союзів племен і князівської влади, який передбачав взаємні зобов'язання.

За визначенням О.М. Сахарова, "раннє Київська держава з політичної точки зору - федерація князівств і безпосередньо підпорядкованих великому князю територій, з соціально-економічної точки зору - сукупність територіальних громад з елементами родових відносин".

4. Панував ідеал "народоправства" ( "вечеправства"). Народні збори (віче) вирішувало найважливіші питання в житті міст, волостей: питання війни і миру, грошових зборів і т.д.

5. Давню Русь скандинавські саги називали "Гардарика" ( "країна міст"). Але міста Русі - це не тільки центри торгівлі, ремесла. Це - і своєрідні міста-держави (центри, до яких тяжіла округу).

6. Рядове населення Київської Русі було озброєне, організовано по десяткової системі (десятки, сотні, тисячі). Це народне ополчення було вирішальною силою в походах, війнах; підпорядковувалося воно не князю, а вічу. Подібна традиція склалася під впливом постійної зовнішньої небезпеки, перш за все - з боку кочового Степу [2].

Важливою проблемою є розвиток законодавства в Київській Русі. Посилення державності на Русі викликало встановлення і розвиток правових норм.

Ряд істориків вважає, що в Стародавній Русі крім звичайного права, існувало законодавство, так званий "Закон російський". Складання ж складного юридичного пам'ятника, що спирався на норми звичаєвого права і колишнього законодавства, - "Руської Правди" - традиція пов'язує з іменем Ярослава Мудрого (1019-1054) [3].

Ярославу Мудрому належать 17 перших статей "Руської правди" ( "Правда Ярослава"). Він обмежував кровну помсту колом найближчих родичів (якщо мстити було нікому, винний платив штраф-виру - великому князю). Якщо ж вбивця переховувався, виру повинна була заплатити громада - шнур, на території якої сталося вбивство ( "загальна" або "дика" віра). Тим самим вводилося загальне порука, загальна відповідальність в селі.

Закони Ярослава Мудрого розбирали суперечки між вільними людьми, перш за все - в середовищі княжої дружини. "Правда" розрізняла розбійництво (вбивство) і вбивство в сварці, в запалі (ненавмисне вбивство). Розбійників з сім'єю віддавали князю "на потік" (вигнання). "Правда Ярослава" розбирала і складні питання про спадкування майна.

При синах Ярослава Мудрого - Ізяслава, Святослава і Всеволода - близько 1072 року, після масових народних хвилювань, що прокотилися по Київській Русі в 1068_1072 рр., "Руська Правда" була доповнена поруч статей, які отримали назву "Правди Ярославичів". Була скасована кровна помста. "Правда Ярославичів" посилила різницю в платі за вбивство різних категорій населення Київської Русі, висловивши турботу про захист життя, власності і майна феодалів. Так, за вбивство старшого дружинника, княжого дворецького ( "вогнищанина"), під'їзної (збирача податків) сплачувався штраф в 80 гривень; за вбивство вільних людей (чоловіків, смердів) - 40 гривень; життя залежних селян (закупів, рядовичей) і рабів оцінювалася в 5 гривень.

До складу Великої редакції "Руської Правди" входив "Покон вірний" - він встановлював розміри грошових і продуктових поборів на користь вирника - княжого боярина, стягується з громади і общинників судові мита на користь князя (віри та продажу). Тут же містився і "Урок мостникам" - правила для Мостовщіков, будівельників, ремонтників дерев'яних мостових в містах (або мостів на річках).

Володимир Мономах (1113-1125), який став великим князем після повстання в Києві 1113 р видав ще один юридичний документ - "Статут Володимира Мономаха", що також увійшов в "Руську Правду". Статут регламентував запис в холопство (рабство), визначивши "джерела" холопства: одруження на холопці; народжений від холопа; куплений "хоч за півгривні". Статут упорядкував стягування відсотків лихварями (встановивши верхню межу - 50% річних; і максимальний термін сплати відсотків - 3 роки), поліпшив правове становище купецтва ( "застрахував" їх на випадок загибелі майна при пожежі, аварії корабля й т.д.). Володимир Мономах велику увагу приділив правовому становищу закупів (взяли у феодалів в борг "купу" - гроші, частина врожаю, худобу - і залежних від них до виплати боргу). Закуп надавалося право відходу з панського двору, якщо він йшов на пошук грошей для сплати боргу, скаржитися князю або судді. За несправедливе покарання закупа, "образу" господар платив штраф в казну князя. У разі продажу закупа феодал зобов'язаний був заплатити штраф в 12 гривень; сам закуп отримував свободу, звільнявся від усіх боргів. Закуп отримував право засвідчення в невеликих судових справах.

Така велика увага до правового статусу закупів в Статуті Мономаха говорить про те, що закабалення смердів йшло швидкими темпами, і закупничество стало дуже поширеним інститутом [4].

В цілому ж "Статут Володимира Мономаха" вважають завоюванням повсталих мас, які викликали певні поступки і деяке поліпшення економічного і юридичного положення міських ремісників, купецтва і селян.

При князях Володимирі I і Ярослава Мудрого були створені "церковні статути", які визначили на користь церкви "десятину" (десяту частину) судових і торгових мит і "від всякого стада і від всякого жита".

До 60-их років X століття склалися передумови виходу Русі на широку світову арену. На той час Київська Русь стала одним з найбільших держав Європи [5]

2. Зовнішня політика Київської Русі

2.1 Русь і Візантія

Особливе місце в міжнародних відносинах Давньоруської держави займала Візантія.

Джерела повідомляють про успішне морський похід росіян на Константинополь в 907 р за князювання Олега (882-912). Після нього був укладений письмовий договір в 911 р між Візантією і Руссю, вигідний для останньої. Крім торгових в договорі були і статті, які передбачали службу російських у візантійських імператорів, допомогу грецьким кораблям при морських катастрофах, покарання за вбивство греком русина або навпаки і т.д.

За часів князювання Ігоря (912_945) в 941 р було розпочато ще один похід на Царгород. Руси спустошили приморські провінції Візантії, але похід закінчився невдачею - тури русів були спалені "грецьким вогнем". Новий похід 944 р запобігли дарами імператора. В результаті був відновлений договір з Візантією, менш вигідний для Русі, але визнавав її суверенною державою.

За договором 944 р київський князь погоджувався захищати візантійське володіння в Криму - Херсонес (Корсунь) від нападів з боку кочували в Приазов'ї "чорних булгар".

Святослав (964-972), розтрощивши Хазарський каганат, включивши до складу Русі землі Тамані, ясов, касогов, обез (предки сучасних осетин, балкарців, черкесів, кабардинців), в 968 м почав похід на Дунай. Вважають, що метою його походу було створення російсько-болгарської держави.

Східна Болгарія була завойована, що призвело до початку військових дій Візантії проти Русі. Святослав спустошив Фракію, вийшов до Андрианополь, але потім відвів війська на північ.

Навесні 971 р імператор Іоанн Цимісхій, блискучий полководець, повернувшись із Сирії, вторгся до Болгарії і зайняв її столицю Преслав.

Святослав, оточений з моря і суші, в кінці липня 971 р був змушений піти на переговори і укладення мирного договору з Візантією.

За договором він зобов'язався покинути Болгарію. Візантія ж зобов'язалася забезпечити всім необхідним для повернення додому кожного з 22 тис. Воїнів Святослава і "як до друзів" ставитися до русів, що прибувають в Константинополь по кримінальних справах.

Під час повернення до Києва, у дніпровських порогів, Святослав був убитий кочевнікамі_печенегамі (можливо, вони були нацьковано Візантією).

Останнє військове зіткнення з Візантією відзначено за князювання Ярослава Мудрого (1019_1054).У 1043 р відбулася в Візантії сварка грецьких купців з російськими, один русич був убитий. Ярослав негайно відправив військо на чолі зі старшим сином Володимиром. Розбивши флотилію греків, Володимир повернувся до Києва. Частина ж воїнів, пересувалася по суші з воєводою Вишатою, потрапила в полон. Мирний договір Русі і Візантії був укладений через три роки після цього інциденту; скріплений він був шлюбом сина Ярослава Мудрого - Всеволода - і грецької царівни.

Активно розвивалися торговельні зв'язки Київської Русі та Візантії. Російські купці мали своє подвір'я в Константинополі; вони отримували від Візантії "місячину" (вміст на час торгу). Великі були культурні зв'язки Русі і Візантії, внесок грецьких майстрів в російське ремесло і зодчество. Знання на Русі не випадково називали "еллінських премудростями" [6].

2.2 Русь і Степ

Ще одним важливим напрямом зовнішньої політики київських князів була "степова політика" - захист рубежів Русі від кочівників. Серйозним супротивником стали печеніги. Перші згадки про них літописі відносять до років правління Ігоря.

У 969 р печеніги обложили Київ. Святослав, який воював на Балканах, здійснив стрімкий перехід і розгромив їх. На 90_е роки X ст. доводиться новий натиск печенігів. Відомо, що для боротьби з ними Володимир I (980_1015) ходив за військом в Великий Новгород. Саме тоді князь звів зміцнення на півдні країни, по річках Десна, Остр, Трубіж, Сула, Стугна. Німецький місіонер Брун, колишній у печенігів в 1007 р згадував, що Володимир проводив його до самих кордонів Київської Русі, "які він відгородив від печенігів найбільшим частоколом на дуже великий простір". Під 1036 літописи поміщають останні повідомлення про набіг печенігів на Київ. Ярослав (який перебував в Новгороді) прийшов з сильним військом, була "січа люта". За легендою - на місці, де Ярослав розгромив печенігів, був побудований Софійський собор.

Після битви нападу печенігів на Русь припиняються. Залишки печенігів откочевали на південний захід. На південь від Києва почали осідати тюрки-кочівники (торки, берендеї, печеніги), які визнали себе підданими київського князя. "Чорні клобуки" (як їх називали на Русі) стали свого роду "сторожів" на півдні.

Але з 1037 р Русі загрожують нові тюркські кочові племінні об'єднання - половці. У боротьбі з половцями Київ вже не грав провідну роль. Вона переходить до князя Переяслава Південного - Володимиру Мономаху. З 1061 по 1210 р.р. Русь винесла 46 великих набігів половцев.34 рази половці брали участь в міжусобних війнах руських князів. Щорічно розорялася 1/15 російських земель. Найбільш вдалими походами проти половців були ті, в яких брали участь об'єднані дружини руських князів (1109-1110 рр. - "Донський похід" - князь Святополк, Володимир Мономах, Давид - "половці переможені в глибині степів своїх"). На початку XIII в. сили половців вичерпалися. Але до рубежів Русі наблизяться нові вороги.

2.3 Русь і Європа

За часів Київської Русі встановлюються торгові, культурні, дипломатичні зв'язки з країнами Європи - Польщею, Чехією, Угорщиною, Німеччиною, Англією і ін. Полягали і шлюби між представниками київського княжого дому і європейськими династіями, що відображало зростання політичної могутності та міжнародного авторитету Русі. Так, дочка Ярослава Мудрого Анна була одружена з французьким королем Генріхом I, Єлизавета - за норвезьким королем Гаралдом, Анастасія - за угорським королем Андрієм.

При дворі Ярослава Мудрого жили сини англійського короля Едмунта. Онук Ярослава, Володимир Мономах, був одружений на дочці останнього англосаксонського короля Гаралда - гіті.

висновок

Київська Русь була могутньою державою середньовічної Європи, яка відігравала велику роль, як в історії східнослов'янських народів, так і в світовій історії. Утворення великої і сильної Давньоруської держави сприяло суспільно-економічному, політичному і культурному розвитку східних слов'ян, значно посилювало їх у боротьбі з зовнішніми ворогами.

Економічне і військову могутність, активні виступи на міжнародній арені висунули її в число провідних країн середньовічного світу. Успішно відбиваючи напади степових кочівників, Русь відіграла роль щита, який прикрив західно-цивілізацію зі сходу. Давня Русь мала великий авторитет і вплив на міжнародній арені і її втручання в той чи інший конфлікт бувало досить, щоб стримати його.

Київська Русь мала високий рівень економічного розвитку. Високопродуктивними були землеробство і скотарство, ремесла і промисли, а енергійні й багаті руські купці були відомі мало не в усьому тогочасному світі. Російські люди створили багато духовну і матеріальну культуру.

Традиції Київської Русі виявилися настільки живучими й міцними, що дійшли до наших днів, здобувши нове життя в матеріальній та духовній культурі українців, росіян і білорусів.

Список використаної літератури

1. Греков Б.Д. Київська Русь. Изд.3 перероблене і доповнене М. Изд. Академії наук СРСР 1939 р

2. Історії держави і права СРСР // Під ред. Г.С. Калініна, А.Ф. Гончарова. - М. 1972. - Ч.1.

3. Королюк В.Д. Слов'яни і східні Романцов в епоху раннього средневековья.М. Наука 1985 р

5. Оргіш В.П. Стародавня Русь. Освіта Київської держави і введення християнства.

6. Юшков С.В. Суспільно-політичний лад і право Київської держави. - М., 1945.

7. Горинов М.М., Горський А.А., Данилов А.А. Історія Росії. Т.1. - М., 1995.

8. Журавльов В.В., Касара Г.Т., Уткін А.І. Політична історія Росії. - М., 1998..

9. Жуков Е.М. Всесвітня історія. Т.3. - М., 1957.

10. Сахаров А.Н., Новосельцев А.П. Історія Росії з найдавніших часів до кінця XVII в. - М., 1997..

11. Шмурло Е.Ф. Історія Росії. - М., 1997..


[1] Сахаров А.Н., Новосельцев А.П. Історія Росії з найдавніших часів до кінця XVII ст.- М., 1997, С. 112

[2] Оргіш В.П. Стародавня Русь. Освіта Київської держави і введення християнства, С. 112

[3] Шмурло Е.Ф. Історія Росії. - М., 1997, С. 109

[4] Сахаров А.Н., Новосельцев А.П. Історія Росії з найдавніших часів до кінця XVII ст.- М., 1997, С. 109

[5] Юшков С.В. Суспільно-політичний лад і право Київської держави. - М., 1945, С. 109

[6] Оргіш В.П. Стародавня Русь. Освіта Київської держави і введення християнства, С. 112