Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Колегії Російська імперія

Скачати 6.93 Kb.
Дата конвертації 23.01.2019
Розмір 6.93 Kb.
Тип рефератплан
Вступ
1 Причини утворення колегій
2 Еволюція системи колегій
3 Генеральний регламент
4 Робота колегій
5 Значення колегій
6 Мінуси в роботі колегійВступ

Колегії - центральні органи галузевого управління в Російській імперії, сформовані в петровську епоху натомість втратила своє значення системи переказів. Колегії існували аж до 1802 року, коли їм на зміну прийшли міністерства.

1. Причини утворення колегій

У 1718 - 1719 роках проходила ліквідація колишніх державних органів, заміна їх новими, більш придатними для молодої петровської Росії.

Освіта Сенату в 1711 році послужило сигналом до формування органів галузевого управління - колегій. За задумом Петра I вони повинні були замінити неповоротку систему наказів і внести в управління два нових початку:

1. Систематичне поділ відомств (накази часто підміняли один одного, виконуючи одну і ту ж функцію, що вносило хаос в управління. Інші ж функції бували і зовсім не охоплені будь-яким наказним провадженням).

2. Дорадчий порядок вирішення справ.

Форма нових центральних органів управління була запозичена в Швеції і в Німеччині. Основою для регламенту колегій послужило шведське законодавство.

2. Еволюція системи колегій

Вже в 1712 році була зроблена спроба заснувати Організацію Торгівлі колегію за участю іноземців. У Німеччині та інших країнах Європи набиралися досвідчені юристи та чиновники для роботи в російських державних установах. Шведські колегії вважалися найкращими в Європі, вони і були взяті за зразок.

Система колегій, проте, почала складатися тільки в Наприкінці 1717. «Зламати» приказную систему відразу виявилося справою непростою, тому від одноразової скасування довелося відмовитися. Накази або поглиналися колегіями, або підпорядковувалися їм (наприклад, до складу Юстіц-колегії увійшли сім наказів).

Вже в 1718 році був прийнятий реєстр колегій:

1. Закордонних справ.

2. казенних зборів.

3. Юстіц-колегія.

4. Комерц-колегія (торгова).

5. Штатс-контора (ведення державних витрат і складання штатів по всіх відомствах).

6. Камер-колегія (управління державними доходами: призначення осіб, що завідували збором державних доходів, встановлення і скасування податків, дотримання рівності між податками в залежності від рівня доходів)

7. Берг-Мануфактур-колегія (промисловість і видобуток корисних копалин).

8. ревізійної служби колегія

9. Військова колегія

10. Адміралтейства-колегія

У 1720 році був створений Головний магістрат (на правах колегії). Цей орган координував роботу всіх магістратів і був для них апеляційної судової інстанцією.

У 1721 році заснована Вотчина колегія, що замінила Помісний наказ, а в 1722 році Берг-Мануфактур колегія розділилася на дві самостійні колегії.

Колегіальне управління мало місце аж до 1802 року, коли «Маніфестом про заснування міністерств» було започатковано прогресивнішою, міністерської системі.

3. Генеральний регламент

Діяльність колегій визначав Генеральний регламент, затверджений Петром I 28 лютого 1720 роки (втратив значення з виданням Зводу законів Російської імперії).

Повна назва цього нормативного акта: «Генеральний регламент або статут, за яким державні колегії, також і всі оних належать до них канцелярій і контор служителі, не тільки в зовнішніх і внутрішніх установах, а й у відправленні свого чину підданих чинити мають».

Генеральний регламент ввів систему діловодства, що отримала назву «коллежской» за назвою установ нового типу - колегій. Домінуюче значення в цих установах отримав колегіальний спосіб прийняття рішень присутністю колегії. Цій формі прийняття рішень Петро I приділяв особливу увагу, відзначаючи, що «все найкраще улаштування через поради буває» (глава 2 Генерального регламенту «Про перевагу колегій»).

4. Робота колегій

Сенат брав участь в призначенні президентів і віце-президентів колегій (при призначенні президента враховувалася думка царя (імператора)). Крім них, до складу нових органів входили: чотири радника, чотири асесора (засідателя), секретар, актуаріус (канцелярський службовець, реєструючий акти або їх становить), реєстратор, перекладач, піддячі.

Президент був першою особою в колегії, але він нічого не міг ухвалити без згоди членів колегії. Віце-президент заміщав президента під час його відсутності; зазвичай ж допомагав йому у виконанні його обов'язків як голови колегії.

Засідання колегій проходили щодня, крім неділі та святкових днів. Починалися вони в 6 або 8 годин ранку, в залежності від пори року, і тривали 5 годин.

Матеріали для колегій готувалися в Канцелярії колегії, звідки передавалися до Загального присутність колегії, де обговорювалися і приймалися більшістю голосів. Питання, за якими в колегії не вдалося прийняти рішення, передавалися в Сенат - єдина установа, якій колегії були підпорядковані.

При кожній колегії складався прокурор, обов'язком якого було спостерігати за правильним і безволокітно рішенням справ в колегії і виконанням указів як колегією, так і підлеглими їй структурами.

Центральною фігурою канцелярії стає секретар. На ньому лежала відповідальність за організацію діловодства колегії, підготовку справ до слухання, докладання справ на засіданні колегії, ведення довідкової роботи у справах, оформлення рішень та контроль за їх виконанням, зберігання друку колегії.

5. Значення колегій

Створення системи колегій завершило процес централізації і бюрократизації державного апарату. Чіткий розподіл відомчих функцій, єдині норми діяльності (по Генеральному регламенту) - все це істотно відрізняло новий апарат від наказовій системи.

Крім того, створення колегій завдало останній удар по системі місництва, скасованої ще в 1682 році, але мала місце неофіційно.

6. Мінуси в роботі колегій

Грандіозний задум Петра I розмежувати відомчі функції і дати кожному чиновнику чіткий план дій, був запроваджений в життя в повному обсязі. Найчастіше колегії підміняли один одного (як колись накази). Так, наприклад, Берг, Мануфактур і Комерц-колегії могли виконувати одну і ту ж функцію.

Поза сферою контролю колегій довгий час залишалися найважливіші функції - поліція, освіта, медицина, пошта. Поступово, щоправда, система колегій доповнювалася новими галузевими органами. Так, Аптекарський наказ, який діяв вже в новій столиці - Петербурзі, з 1721 був перетворений в Медичну колегію, а з 1725 року - в Медичну канцелярію.

література

· Ісаєв І.А. Історія держави і права Росії. - М .: 2006.

· Під ред. Титова Ю. П. Історія держави і права Росії. - М .: 2006.

Джерело: http://ru.wikipedia.org/wiki/Коллегии_(Российская_империя)