Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Короткий конспект уроку з історії 8 клас на тему "Громадський рух в роки правління Миколи I".

Скачати 6.89 Kb.
Дата конвертації 01.01.2018
Розмір 6.89 Kb.
Тип короткий

Громадський рух в роки правління Миколи 1.

Головним питанням суспільного життя Росії в 30-50 рр. 19 століття стало питання про направлення подальшого розвитку країни. Виділялося консервативне і ліберальне руху.

Консервативне рух. Розробка ідей консерватизму належала президентові Російської Академії наук графу С.С. Уварову. Він вважав основами російського життя православ'я, самодержавство і народність .. ці риси на його думку відрізняли Росію від Заходу. Самодержавство він мислив як єдність царя і народу і вважав його основою життя російського суспільства. Під православ'ям Уваров розумів традиційну орієнтацію російської людини на суспільний інтерес, прагнення до загального блага і справедливості. Народність висловлювала єдність об'єднаного навколо царя народу без поділу на дворян, селян, міщан. Між народом і монархом, вважав Уваров, завжди існувала духовний зв'язок, який і була гарантом успішного розвитку Росії.

Ліберальне рух. Західники і слов'янофіли. Ліберальне рух відноситься до кінця 30-х - початку 40-х рр. і було представлено західниками і слов'янофілами. Західники вважали, що світова цивілізація єдина і вихід з неї будь-якої країни веде до загнивання. Вони вважали, що Росія стала цивілізованою державою завдяки перетворенням Петра Великого, який вперше спробував прищепити своєму народові європейську освіту. Завдання Росії, на їхню думку, полягала в тому, щоб примкнути до Заходу і утворити «єдину загальнолюдську культурну сім'ю». Слов'янофіли, навпаки, відстоювали ідею самобутності кожного народу, в тому числі і російського. Вони негативно оцінювали діяльність Петра 1, вважаючи, що його реформи повели Росію по шляху непотрібних запозичень у Заходу. Це по, їхню думку, стало причиною суспільних негараздів. Головним завданням, що стояла перед країною в середині 19 століття, слов'янофіли вважали повернення її «в старе, самобутнє стан». Навіть іноземні слова, що увійшли в російську мову, вони пропонували виключити з ужитку. Незважаючи на багато важливих відмінності західництва і слов'янофільства, у цих течій суспільної думки були і спільні риси:

  • Негативне ставлення до кріпосного права;

  • Переконаність у необхідності докорінних перетворень;

  • Надія на те, що ініціатором реформ виступить верховна влада з підтримкою передової громадськості;

  • Розрахунок на те, що реформи будуть носити поступовий і обережний характер;

  • Впевненість в можливості мирного здійснення реформ;

  • Віра в Росію, в можливість її стрімкого і впевненого руху до процвітання.

Гуртки 20 - 30-х рр. Крім консервативного і ліберального рухів, велику роль у зародженні революційної ідеології зіграли студентські гуртки. Кінець 20-х - початок 30-х рр. можна назвати гурткової періодом російського громадського руху. Якщо за часів декабристів до складу гуртків входила військова молодь, вихідці з вищих верств, то тепер гуртки включали представників найрізноманітніших верств суспільства.

Революційний рух. Виникло в 40-х - 50-х рр. однією з найбільш відомих революційних організацій стало Кирило-Мефодіївське товариство на Україні. Його засновником був відомий історик Н.І. Костомаров. Суспільство виступало за скасування кріпосного права і станових привілеїв. Головною своєю метою учасники товариства вважали створення рівноправного об'єднання слов'янських республік росіян, українців, білорусів, поляків, чехів.