Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Майбутнє Росії (техніка накладання шаблонів)

Скачати 31.08 Kb.
Дата конвертації 02.05.2019
Розмір 31.08 Kb.
Тип стаття
кий заколот (змова трьох партій: меншовики - есери - анархісти)

Тисяча дев'ятсот п'ятьдесят-три + 4 = 1957 - Хрущовські реформи. Масовий перехід населення в розряд технократів. Заколот трійки Молотов-Маленков-Кага-вич.

1989 + 4 = 1993 - Гайдаровскіе реформи. Розпродаж державної влас-твенності. Масовий перехід населення в розряд майбутніх ін-теллігентов і освіту класу "нових росіян". Заколот Білого Дому (трійка: Руцькой-Лук'янов-Хасбулатов)

2025 + 4 = 2029 - Реформи Шостого Президента. Масовий пере-хід населення до невідомої нам формі громадської форма-ції. Заколот невідомої нам трійки

Короткий опис етапу.

- етап починається зі смерті Лідера Основного Етапу, формальній або фактичній через раз:

1) 1881 - Олександр II - фактична (убитий терористом)

2) 1917 - Микола II - формальна (відрікся)

3) 1953 - Сталін - фактична (отруєний)

4) 1989 - Горбачов - формальна (відрікся)

5) 2025 - Шостий Президент - фактична (помер?),

за якої слід боротьба за владу двох полярності-них угруповань - старої, консервативно налаштованої "гвар-дії", яка намагається проводити "нові реформи" старими методу-ми, і нової, істинно-реформаторської, за право втілення в життя передових думок, планів і ідей, а всередині самого правлячого класу за місце Лідера Проміжного Етапу і право особисто вести суспільство в потрібному співдружності направле-нии. На цьому відрізку відбуваються: остаточне становлення нового Лідера і спроби усунути його з політич-кой арени будь-якими способами (фізично або морально) діскре-датовані як особа нездатне вести стра-ну до світлого майбутнього (метод впливу залежить від поло-ження етапу на схемі) . Тут же має місце посилення напору передових реформ і неприйняття їх деякою (найбільш консервативної) частиною населення. В кінцевому рахунку, неприйняття реформ (СПОВ-тя 1,5-2 роки) виливається у відкрите протистояння предс-тавітелей старої і нової гілок влади, після чого найбільш одіозна угруповання усувається від Штур-вала управління державою. (Метод усунення залежить від якості етапу). На цьому етапі виникає реальна небезпека переростання протистояння старого і нового у відкрите зіткнення (громадянську війну) між двома протиборчими сторонами. Через два роки маємо найгостріший конфлікт між крайніми течіями партії нової влади, що виливається у відкрите (найчастіше озброєний-ве) протистояння. На цьому відрізку опір реформам завжди надзвичайно сильно і здійснюється різноманітними методами. (Конкретний метод залежить від положення етапу на схемі). В результаті народжується компроміс, за допомогою ко-торого нова влада намагається збити хвилю невдоволення надзвичайними методами проведення реформ, так як прийняти їх в повній мірі основна маса населення не в силах. Вона не готова до них ні матеріально, ні морально. Край-ня дата відрізка відкриває можливість масового пе-рехода населення в нову якість, будучи точкою розв'язання кризи, вираженого в протистоянні центру нової влади реформаторів і його крил (крайніх течій). В кінцевому рахунку, перемога буде принадле-жати центристів, як силі найбільш широко представленої в масах, правильно понятий і всіляко підтриманої ними, бо центр завжди висловлює волю більшої частини населе-ня, що визначає напрямок руху країни на найближче десятиліття. На цьому відрізку, особливо в його середині, стан нової влади вкрай нестійке, здається ось-ось і вона впаде. На початку і наприкінці, навпаки, стійко. Як правило, Поворот Подій відбувається двічі - на початку і кінці періоду.

1885 + 2 = 1887 - замах на Лідера Проміжного Етапу Олександра III

1921 + 2 = 1923 - погіршення стану здоров'я Лідера Проміжного Етапу Леніна

Тисяча дев'ятсот п'ятьдесят-сім + 2 = 1959 - погіршення стану здоров'я Лідера Проміжного Етапу Хрущова

1993 + 2 = 1995 - погіршення стану здоров'я Лідера Проміжного Етапу Єльцина

2029 + 2 = 2031 - хвороба невідомого нам лідера Проміжного Етапу

Короткий опис етапи:

- на цьому відрізку відбувається посилення боротьби нового лідера з явними і прихованими противниками влади - ортодоксами і консерваторами другої хвилі, і відсторонення останніх від штурвала управління державою. Починає-ся проведення в життя смуги предреформ. Як наслідок, масове невдоволення знизу і зверху якістю цих реформ і методами, за допомогою яких вони проводяться. Періодично здійснюється чистка апарату управління з метою виявлення і усунення всіх співчуваючих старої влади, а також тих, хто намагається підтримувати її таємно. Лідеру будуть мститися нижні і верхні. Нижні - за неповноцінність реформ і попрання консервативних ус-тоев, верхні - за обмеження Богом даного права панувати нескінченно. Подальше наростання опираючись-ня реформ відбувається методом натиску зверху, знизу і з боку вічно вчорашніх. (Різноманіття методів тиску гарантується місцем розташування етапу на схемі). Положення нової влади на цьому відрізку нестійкий. Тут же відбувається різке погіршення здоров'я Лідера Проміжного Етапу. Звідси, як следс-твие, численність спроб передати кермо влади в інші ру-ки з метою змінити курс розвитку або на худий кінець, спробувати максимально послабити його вплив на формування економічної політики дер-жави.

1887 + 1 = 1888 - крах царського поїзда під Харковом

Тисяча дев'ятсот двадцять три + 1 = 1924 - смерть Лідера Проміжного Етапу Леніна

1959 + 1 = 1960 - хвороба Лідера Проміжного Етапу Хрущова

1 995 + 1 = Рік випуску 1996 - другий інфаркт і операцію на серці Єльцина

2031 + 1 = 2032 - смерть (або смертельна хвороба) невідомого нам лідера

Короткий опис етапи:

- майже остаточна перемога нового над старим, реформаторс-ких сил над консервативними. Результат цієї роботи - багаторазове посилення напору реформ. Однак напруга в суспільстві остаточно не усунуто, а таємні пружини меха-нізму повернення до старого до кінця не зламані. Глибину не-достаток вгорі і внизу ще зріє. У більшості сво-ем суспільство незадоволене методами і формами проведення реформ, а тому готово вибухнути зсередини в будь-який момент і по-найменшого по-воду. Положення нової влади на цьому етапі залишається нестійким, до того ж реформам усі-повільно заважають зовнішні і внутрішні події, фатальним чином переслідують країну, що не дають їм розвиватися гладко і без перешкод. На цьому відрізку можуть бути втрачені Лідера Проміжного Етапу (фізична або шляхом передачі влади). Але це можливо лише в тому випадку, якщо новий Лідер Етапу (Основний) підготовлений до передачі естафети. Якщо підготовлений - буде втрата. В іншому слу-чаї правління старого лідера продовжиться ще якийсь ча-ма (4 роки).

1888 + 2 = 1890 - економічна криза і погіршення відносин із Заходом

+1924 + 2 = 1926 - економічна криза і погіршення відносин із Заходом

1960 + 2 = 1962 - економічна криза і погіршення відносин із Заходом

1996 + 2 = 1998 - економічна криза і погіршення відносин із Заходом

2032 + 2 = 2034 - економічна криза і погіршення відносин із Заходом

Короткий опис етапи:

- цей відрізок можна охарактеризувати одним словом - КРИЗА. Криза довіри до уряду нового напряму на цьому відрізку, особливо в крайній її точці, досягає критичної позначки. Народ, до крайності обурений діями влас-тей, що довели його до вищої міри зубожіння, жадає координально змін. Він жадає крові. Крайня дата цього відрізка своєрідна точка горизонту, після проходження, якій основна маса насе-лення остаточно переконується в тому, що повернення до старих порядків не буде ніколи. У цій точці відбувається обов'язковий конфлікт між країною-Лідером, що йде на підйом і країною-Лідером, що йде на спад. Тут же віз-можна часткова зміна економічної орієнтації, тобто годину-тичних зміна напрямку руху, яке залишається, однак, в рамках стратегічного курсу. Це пов'язано з тим, що країна подолала бар'єр, що відокремлює її від стану "перебування в хаосі" і вийшла на простір, позво-ляющий рухатися вперед. Відтепер всі, що буде робитися в державі, буде пов'язано виключно з проблемою передачі влади. Саме під цим кутом зору слід розглядати те, що відбувається в країні, будь то перетасовки в уряді, склоки в партіях або "непередбачувані" зміни у внутрішній і зовнішній політи-ці Лідера Етапу. Нічого страшного в цьому немає - це звичайна метушня з передачею спадщини одного лідера етапу іншому. Набагато важливіше те, що за сім піде, так як цей рік є несприятливим з точки зору природних умов. Засуха, неврожай ... - ось основні його характеристики.

1890 + 1 = 1891 - важкий рік для Росії. Поглиблення економічної кризи

1926 + 1 = 1927 - важкий рік для Росії. Поглиблення економічної кризи

Тисяча дев'ятсот шістьдесят-два + 1 = 1963 - важкий рік для Росії. Поглиблення економічної кризи

Тисяча дев'ятсот дев'яносто вісім + 1 = 1999 - важкий рік для Росії. Поглиблення економічної кризи

2034 + 1 = 2035 - важкий рік для Росії. Поглиблення економічної кризи

Короткий опис етапи:

- ще одна трудність на шляху впровадження нового порядку в життя. Ця труднощі є наслідком небла-гопріятних погодних умов попереднього року, а також еко-номического і політичної криз, що вибухнули в країні. Як наслідок, поява нової можливості для "третьої сили" розправитися з противниками реформ, а заодно і з Лідером Проміжного Етапу, або тими, хто його тимчасово заміщає, змістити, зайняти його місце, використовуючи, як важіль, крайнє невдоволення народу ме-методами і термінами проведення їх в життя. З цього моменту починає активно проявляти себе той, хто стане Лі-формальним лідером Основного Етапу через рік. На даному відрізку можливий АКТИВНИЙ ПОШУК ВНУТРІШНЬОГО ВОРОГА і репресії-сі, пов'язані з тимчасовим погіршенням становища в країні (серйозним чи ні, все залежить від місця розташування етапу на схемі). Наприклад, події 1890-1891 років привели до відставки міністра фінансів Вишнеградський і наз-наченням на його місце С.Ю. Вітте. Події 1926-1927 років привели до виключення Льва Троцького з партії і швидкому просуванню в лідери Йосипа Сталіна. Події 1962-1963 го-дов привели до відставки Микити Хрущова і його команди (на чолі з економістом Ліберманом) і просуванню в лідери Брежнєва (і Косигіна). Події 1998-1999 років призведуть до появи на політичному горизонті країни нового Лідера Етапу і неможливості перевиборів Єльцина і його команди на третій термін (на чолі з В.С. Черномирдіним або тим, хто його буде в той момент заміщати) і безперешкодному висунення в лідери нового президента - третього за рахунком. Події 2034-2035 років - аналогічно).

Тисяча вісімсот дев'яносто один + 1 = 1892 - перехід влади в нові руки. С.Ю. Вітте

1927 + 1 = 1928 - перехід влади в нові руки. І.В. Сталін

1 963 + 1 = 1964 - перехід влади в нові руки. Л.І. Брежнєв

1999 + 1 = 2000 - перехід влади в нові руки. В.В. Путін

2035 + 1 = 2036 - перехід влади в нові руки.Невідомий нам президент

Короткий опис етапи:

- на цьому відрізку відбувається безумовний перехід влади з рук в руки шляхом зміни лідерів етапів. Лідер переможе-точного Етапу або той (ті), хто його заміщав (чи), завершує (ють) свою роботу і передає (ють) кермо влади Лідеру Загальний-го Етапу (якість переходу як завжди різноманітно і зави-сит від місця розташування етапу на схемою). Від цієї точки на-чинается відлік часу етапу творення Нового Порядку.

Тисяча вісімсот дев'яносто дві + 1 = 1893 - початок основних реформ. Олександр III (С. Ю. Вітте)

1 928 + 1 = 1929 - початок сталінської індустріалізації і колективізації

Тисячу дев'ятсот шістьдесят чотири + 1 = 1965 - початок повномасштабних брежнєвських економічних реформ

2000+ 1 = 2001 - початок повномасштабних реформ. Путін

2036 + 1 = 2037 - те ж саме

Короткий опис етапи:

- в цій точці відбувається символічна "смерть" вра-гов нових реформ після усунення "третьою силою" головного конкурента - Лідера Проміжного Етапу, тут же реформам проміжного етапу настає кінець. Оконча-кові проявився на історичній арені новий лідер - Лідер Основного Етапу, приступає до виконання своїх пря-мих обов'язків. Звідси починаються серйозні (корінні) реформи в усіх галузях народного господарства. Здійснюва-ється поступовий підйом економіки. Відбувається послабшають шення в усіх напрямках у всіх сферах жізнедеятель-ності суспільства. Багаторазово зростає активність населе-ня і його готовність йти новим курсом до кінця, чого б то не коштувало. У цій точці у Лідера з'являється ре-альна можливість маніпулювати громадською думкою, що породжує бажання вико-ти цю можливість для своєї вигоди і на користь державі. На цьому відрізку легко усуваються всі неу-придатні Лідеру особи. В країні починається економічне піднесення (економічний бум).

Тисячі вісімсот дев'яносто три + 6 = 1899 - пік порядку нової влади. Культ особистості лідера. Микола II

1929 + 6 = 1935 - І.В. Сталін

1 965 + 6 = 1971 - Л.І. Брежнєв

2001 + 6 = 2007 - В.В. Путін

2037 + 6 = 2043 - Невідомий нам Лідер

Короткий опис етапи:

- на цьому відрізку відбувається подальше поглиблення реформ і остаточний розворот нового порядку за всіма направлени-ям. Лідер Основного Етапу діє. В результаті його ак-тивних дій настає стійка стабілізація економі-ки і значно зростає активність населення, воно стає гнучким і податливим на зовнішнє і внутрен-неї вплив, змінюється його якісний склад. Уро-вень порядку і життя населення стрімко рас-тет. Відбувається серйозне зрушення в свідомості мас і пості-пінне затвердження народу на думці, що йому необ-ходимо Культ Особистою Влада існуючого Лідера. Ця думка формується за двома напрямками: знизу і зверху. Надалі це дасть Лідеру право ще більше посилити натиск проведених ним реформ, ще сміливіше уст-ранящих неугодні особи, ще наполегливіше просувати полі-тику країни на світовій арені. Втім, ці сміливість і на-пористість не змусять себе довго чекати. Не пізніше, ніж за рік до піку порядку, який буде будувати но-вий Лідер Етапу, останні його конкуренти, а також всі "непримиренні" і "незадоволені" будуть усунуті з політи-чеський арени. Методи усунення (фізичні або технічного-кі) залежать від місця розташування етапу на схе-ме.

1899 + 4 = 1903 - початок "кінця" старіючого режиму. Гаазька мирна конференція

1935 + 4 = 1939 - Пакт Молотова-Ріббентропа

Тисяча дев'ятсот сімдесят один + 4 = 1975 - Гельсінський мирний Форум

2007 + 4 = 2011 - Аналогічно

2043 + 4 = 2047 - Аналогічно

Короткий опис етапи:

- на даному відрізку обов'язково відбуваються наступні три ве-щі: а) в державі остаточно затверджується Культу Лич-ності Вождя, що добився вражаючих успіхів в насадженні нового порядку і реформуванні економіки країни б) появ-ляють перші ознаки економічного спаду і вже звідси, як наслідок , боязкі спроби виправити становище за допомогою часткових реформ в) у Лідера Етапу виникає ба-ня усунути когось із найближчого оточення, а заодно і всіх тих, кого він вважатиме винними в становищі "нелегкій" економічному полож еніі країни. Як завжди, мето-ди усунення різноманітні і відповідають місцю розташування етапу на схемі. Положення в економіці країни поки що стабільне, а зас-Тойн явища тільки-тільки починають проявлятися. Однак радіти рано - все ще попереду.

1903 + 2 = 1905 - війна з Японією і "Кривава неділя". Микола II.

1939 + 2 = 1941 - Велика Вітчизняна війна. Сталін.

1975 + 2 = 1977 - війна з дисидентами і війна в Афганістані. Брежнєв.

2011 Доставка + 2 = 2013 - війна зі світовим тероризмом. Четвертий Президент.

2047 + 2 = 2049 - аналогічно.

Короткий опис етапи:

- на цьому відрізку починаються серйозні економічні працю-ності, що зачіпають безпосередньо Лідера Етапу, його ко-манду і суспільство в цілому. Різко збільшується актив-ність мас. Негативні явища зростають швидко, повсюдно і не тільки в економіці, але і в інших (причому найрізноманітніших) сферах і областях. Влас-ти намагаються перекласти відповідальність зі своїх плечей на плечі когось іншого, посилаючись на підступи внутрішніх ворогів і вплив зовнішніх сил. Починається активний пошук ворога, на якого можна було б (в разі чого) звалити промахи і невдачі. Але невдачі тут ні при чому - етап увійшов в іншу фа-зу розвитку. Можновладці намагаються знайти вагома підстава, бажано серйозніше, щоб відвернути мас-си від справжніх причин промахів і невдач, які переслідують їх. Такою причиною може бути війна, боротьба за Мир, боротьба з внутрішнім ворогом і взагалі лю-бій внутрішній і зовнішній конфлікт. В результаті причини завжди знаходяться. Так було в 1903 році. Спочатку боротьба Миколи II за Мир у всьому світі (Гаазька мирна конференція її апофеоз), в якій Росія прийняла найактивнішу участь. Потім війна з Японією, потім "кро-вавое воскресіння" і, нарешті, революція. Так було в 1939 го-ду. Тут все почалося з фінської компанії, паралельно ко-торою точилася вперта боротьба Сталіна за Мир у всьому світі. Апо-феозом цієї боротьби став пакт Молотова-Ріббентропа, за кото-рим пішли розширення меж на Захід і Велика Оте-кількісний війна. Так було в 1975 році. Тут так само, як і на попередніх етапах, все почалося з боротьби Брежнєва за Мир у всьому світі (Гельсінкської наради в верхах її апофеоз), а закінчилося посиленням військової напруженості і відновленням третьому протистояння двох систем. Результатом нелегкої боротьби Брежнєва за Мир стали тоді: афганська криза і сильне дисидентський рух всередині країни. Так буде і в 2011 році. Тут також прогнозується боротьба президента за Мир у всьому світі і одночасне посилення напруженості. За сім підуть війна Росії з світовим тероризмом і розвал еко-номіки. Щось подібне буде і в 2047 році. Однак це положення не рятує. Мало того, на тлі загальної кризи розгортаються куди більш серйозні події: 1905 1941 1977 і 2013 роки. Лідер Етапу, НАПУ-ганний що відбувається - грізним ознакою майбутнього краху режиму, намагається врятувати становище, перетряхі-вая кабінет міністрів і перетасовуючи тих, хто стоїть біля керма, віддаючи на відкуп народу його "головних ворогів". Одна-ко це допомагає на час. Обескура-ваний тим, що відбувається, Лідер змушений йти на часткове удов-летвореніе вимог народу, а й це допомагає не- надовго. Роком пізніше почнуться основні послереформи етапу (1906 г. - столипінські економічні реформи, поява класу куркульства і зміцнення економічної могутності держави 1942 року - сталінські економічні реформи по-енного періоду. Переклад промисловості на військові рейки і перерозподіл промислового потенціалу за Урал 1978 г. - брежнєвські економічні реформи. інтенсив-фикация сільського господарства, тотальна меліорація земель і спроба реалізації проекту перекидання річок Сибіру в цент-ральную Європу і, нарешті, БАМ. 2014 року - економічно е реформи Четвертого Президента. Тут все буде відбуватися по ана-логії з попереднім), які також не можуть врятувати положе-ня, розвал почався і зупинити його неможливе можна. Однак в майбутньому вони обов'язково тривати, але вже на іншому - більш високому якісному рів-ні.

1 905 + 5 = 1910 - провал послереформ: - Столипіна і його швидка смерть (1911 г.)

1941 + 5 = 1946 - Сталіна

1977 + 5 = 1982 - Брежнєва і його швидка смерть

2013 + 5 = 2018 - Невідомого нам реформатора

2049 + 5 = 2054 - Те ж саме

Короткий опис етапи:

- часткова зміна курсу не допомагає, потрібні ради-кальні реформи, але ніякі реформи не в силах що-небудь змінити. Економічний спад посилюється, напруженість в суспільстві лавиноподібно наростає. Лідер Етапу змінює коман-ду в надії виправити становище. Нова команда працює чесно і сумлінно, але вона не в змозі нічого виправити. Обставини націлені проти них. Лідер Етапу приймає важливе рішення, якийсь час воно працює, проте події розвиваються стрімко і проти його волі. Зрештою настає крах і цим реформам, вони відразу перестають працювати. Під враженням катастрофи, що насувається влада намагається перемістити центр тяжкості народного невдоволення, що росте не по днях, а по годинах, на сторону. Якщо в той мо-мент доля не йде назустріч Лідеру Етапу і не забезпечувала-ет його який-небудь глобальною війною або конфліктом, тому доводиться винаходити конфлікт самостійно. На цьому відрізку відбувається подальше зростання економічних проб-лем і перехід влади. Тут же можлива смерть Лідера Етапу (фізична або моральна, залежно від обставин і місця розташування етапу на схемі).

1910 + 3 = 1913 - "передсмертний" зліт миколаївської економіки (Распутін)

1946 + 3 = 1949 - пошук "ворогів народу" і початок сталінської "перебудови" (Берія)

+1982 + 3 = 1985 - прихід до влади Горбачова й початок "перебудови" (Лігачов)

2018 + 3 = +2021 - прихід до влади П'ятого Президента і його "перебудова" (Хтось)

2054 + 3 = 2057 - те ж саме

Короткий опис етапи:

- цей відрізок характеризується одним словом - Переста-Ройко (в будь-якому її вигляді). Здійснюється повторна по-катування старої влади реформувати суспільство старими методу-ми. Відбувається закономірний провал цих реформ і на-чинается ще більше посилення напруженості в суспільстві. Оскільки на даному відрізку розвал існуючого економі-чного порядку неминучий - він вступив у вирішальну фа-зу - може статися таке: або відбудеться фізична втрата Лідера Етапу і заміна його на кілька тимчасових лідерів, які будуть підтримувати управління країною в очікуванні завершення етапу, або відбудеться година-тичная втрата старим Лідером Етапу реальної влади і пере-дача управління обмеженій кількості довірених йому осіб, або почнеться впадіння Лідера в стан прострації, маразму і самодурства (з тим е ре-зультатом). Варіантів море, але всі вони зави-сят від місця розташування етапу на схемі. Крайня точка цього відрізка - остання битва можновладців, остання їхня надія на те, що все в кінцевому рахунку утворює-ся, що все піде по-старому. Даремна праця. Ко-лісо історії провернули і немає вже шляху назад.

1913 + 1 = 1914 - Перша Світова війна і посилення міжнародної напруженості

1949 + 1 = 1950 - Холодна війна і посилення міжнародної напруженості

1985 + 1 = 1986 - Чорнобильська трагедія і посилення міжнародної напруженості

2021 + 1 = 2022 - Спроби П'ятого Президента розправиться з внутрішніми ворогами

2057 + 1 = 2058 - Те ж саме

Короткий опис етапи:

- рік, коли все валиться і валиться, коли у народу починає складатися враження, що в країні (або в усьому світі) настав маленький кінець світу.Насправді це, звичайно ж, не так, проте події, які незабаром розгорнуться і труднощі, які очікують країну попереду, для багатьох виявляться кінцем світу в повному розумінні цього слова. Але не варто впадати у відчай, життя на цьому не закінчується. Це всього лише смуга - чорна смуга, за якою слідує біла. Такий закон, таке життя.

1914 + 3 = 1917 - втрата Лідера Етапу. Початок загального хаосу. Микола II

1950 + 3 = 1953 - Сталін

1986 + 3 = 1989 - Горбачов

2022 + 3 = 2025 - Президент-Реформатор

2058 + 3 = 2061 - Те ж саме

Короткий опис етапи:

- на цьому відрізку відбувається остаточне усвідомлення об-суспільством необхідності докорінних реформ. Це той пери-од, про який говорять, що верхи не можуть, а низи не хочуть жити по старому. Тут же відбувається збільшення опираючись-ня нових реформ з боку найбільш консервативних сил, представників старої влади. Звідси, як логічний наслідок процесу розкладання існуючого порядку, посилення владно-деспота-чеського маразму і початок репресій проти всіх новаторів і тверезо мислячих людей, всіх, хто правильно оцінює і розуміє ситуацію, що склалася. Втім, репресії влади спрямовані не тільки проти новаторів і тверезо мислячих людей, вони спрямовані проти всіх підряд - без розбору, хто хоч в якійсь мірі не згоден з лінією, про-водимо старим Лідером в надії зберегти уп-закладають влада, зберегти у що б то не стало, залишивши її в своїх руках, реформувавши суспільство таким обра-зом, щоб все йшло по-старому. На цьому відрізку Лідер Етапу втрачає кермо влади країною, якій начи-нают управляти випадкові особи, які творять беззаконня і безз-коніе. Або, що ще гірше, який впав у стан ма-розмагнічуванні і обалдуйства Лідер, сам творить беззаконня і беззако-ня, бо це є ні що інше як передсмертна агонія старого порядку.

Помилкою більшості Ритмології, що займаються вивченням за-конів розвитку держави, є їх нездатність правильно оцінити ситуацію, що складається в країні, в силу недостатності досвіду і одержуваної інфор-ції. Будь-які спроби пояснити історію за допомогою траєкторії дві-вання Землі, впливу на неї одного-двох небесних світил або однієї-двох вібрацій, будь то сонячні вібрації або вплив галактики, свідомо приречені на провал, тому що при цьому не враховуються особ-ності колосальної кількості інших, невідомих впливів і вібро-ций, що можуть призвести до повної нівелювання розраховані якості планет, що розглядаються Ритмології і астрологами без урахування невидимого оточення. У цьому причина здивування до прогнозів, що виникають при рас-мотреніі якостей і вібрацій численних планет. При цьому пря-мій потрапляння і виконання прогнозу сьогодні може обернутися стовідсотковим непопаданням і невиконанням його завтра: ситуація за час між двома прогнозами може настільки змінитися, і це при математічес-кой-то точності обчислень, що події відбудуться не так, як очіку-дається . Звідси недовіра до астрології і рітмологіі. А ось до астрономії недовіри немає, оскільки остання враховує вплив всіх, по можливості, планет - в сукупності. До того ж астрономія оперує физичес-кими величинами, а не ідеалістичними, як астрологія. Однак відірвемося від наших глибокодумних міркувань про при-роді небесних явищ, щоб детально розглянути фразу "ме-тоди ... різноманітні і залежать від місця розташування етапу на схемі". Це нам нуж-но, щоб зрозуміти, яким чином нейтралізуються противники реформ Ліді-ром Етапу в залежності від місця розташування етапу на схемі. (Нагадаю, економі-ного етапом називається ОДИН ІЗ ЧОТИРЬОХ, НАСТУПНИХ ДРУГ ЗА ОДНИМ 36-РОКІВ-НИХ ЦИКЛОВ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ):

Етап 1: На цьому відрізку противники реформ усуваються оди-нолічно Лідером Етапу, адміністративними або іншими методами, але в будь-якому випадку без врахування думки народу, а часто навіть без урахування думки найближчого оточення. Колегіального рішення тут не потрібно, Указ підписує сам цар - одноосібно.

Етап 2: На цьому відрізку противники реформ усуваються іншим методом. Все так же за вказівкою Лідера Етапу, але колегіально (партія, ЦК, По-літбюро) і з формальним урахуванням волі народу. Однак останнє слово, навіть при колегіальному вирішенні, все одно залишається за Лідером, який, мало потребуючи на думці оточення, проводить в життя власну лінію. Але форма колегіальності при цьому дотримується неухильно. Звідси укази про нейтралізацію (наприклад, т.зв. ворогів народу) мають не одну підпис, як за царя-батюшки, а безліч (Політбюро, ЦВК ...). Лідер Етапу як би пов'язує своїх помічників колективною відповідальністю перед історією спільно з собою, часто кров'ю. Думкою ж народу, в кінцевому рахунку, ніхто не цікавиться, їм лише маніпулюють в корисливих цілях.

Етап 3: Новий відрізок і нові методи. Тут воля Лідера фактично без-діє, він не в змозі прийняти рішення персонально, тут при-сутствует групова воля (воля ЦК, Політбюро, вузького кола осіб і т.д.). При цьому жоден з групи відповідальність на себе не бере. Всі папери підписує безлика особистість (безлике Політбюро, безлике ЦК, безликий вузьке коло людей і т.д.). Справа доходить до абсурду. Навіть всередині самої групи ставало неможливо зрозуміти, хто перший прийняв рішення. Оскільки підписи під рішеннями про нейтралізацію ставлять все, значить конкретно ніхто, отже, знайти відповідального за захід практично неможливо. Воля народу при цьому враховувати-ється формально. Їй, як завжди, маніпулюють. Однак істини заради потрібно відзначити, що на даному відрізку вона все-таки грає більш важливу роль, ніж на попередньому. Так працює маятник відповідності: воля - безвольність.

Етап 4: На цьому відрізку противники нейтралізуються вже із залученням волі народу і його думки, а не просто колегіально - нагорі або лідером - самовільно. По суті, четвертий етап це дзеркально відбитий перший. Тут, як і на першому етапі, є свій цар-батюшка, тільки тепер він називається президентом. Президент, як і цар, підписуючи-ет укази одноосібно і він, як і цар, може не зважати на думку оточення, однак, на відміну від першого етапу, де царя-батюшку ніхто не обирав і, отже, він не був підзвітний нікому, користуючись абсолютним правом престолонаслідування, тут президента обирає на-род, до того ж на обмежений термін, а не довічно. Тому президент повинен будувати свою політику з оглядкою на народ, він вже не може творити беззаконня єдиновладдя особисто і безкарно. Чим вище освіченість і культура наро-да, тим важче Лідеру чинити свавілля і беззаконня. Це можливо лише з темними, неосвіченими масами (так званими народними масами), кото-яких як баранів, потрібно пасти. При цьому необхідно вживати батіг і пряник, щоб стадо, собі на шкоду, що не розтеклась по лісі і не стало здобиччю хижаків. У цьому стаді кожна окрема вівця може ненавидіти або любити пастуха, який її годує, поїть, стриже, а іноді січе батогом, але ніякого значення цей факт не має, крім, хіба що того, що пастух, найчастіше, перепоясивая бідну овечку, вчить її таким негідним способом порядку і слухняності, вихованням вая в ній поволі дисципліну, почуття гідності і свободи. Люди не розуміють, що вільним може бути лише той, хто має найвищу дисципліною, самоусвідомленням і відповідальністю перед суспільством. Якщо це не так, то, отримавши її, людина впадає в ще більший гріх, тоді свобода для нього асоціюється з правом робити все, що йому заманеться: грабувати, красти, вбивати (особливо якщо він молодий, сильний і по-тварині хитрий). Тільки знання може виправити цей недолік, іншого не дано.

...........