Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Математика як навчальний предмет

Скачати 12.32 Kb.
Дата конвертації 13.12.2018
Розмір 12.32 Kb.
Тип реферат

РЕФЕРАТ

на тему:

"Математика

як навчальний предмет "

вчитель математики

Романенко Т.С.

Математика вівчає просторові форми и кількіснівідношення, например, Який-небудь педмет. Нас может цікавіті, яка его Густина, міцність, теплопровідність. Ф. Енгельс так4 описавши змуст математики: "Чиста математика має своим обєктом просторові форми и кількісні відношення дійсного світу."

Математика, як наука сформувалася в Стародавній Греції в VII-III ст. Так аншої єрі, коли Фалес, Піфагор, Евклід та інші Вчені сістематізувалі відомі на тій годину математичні знання и віклікалі їх з точним обгрунтуванням. Тоді ж вінікло і слово "математика", Пожалуйста в перекладі з грецької означає "знання", "наука".

Тепер математика потрібна всім. Без математичних Обчислення нельзя побудуваті НЕ только космічного корабля, електростанції, підводного човни, а й звичайний будинку.

Збільшується НЕ только Кількість наук, Які Вже НЕ могут обходити без математики, а й ОБСЯГИ математичних знань, вікорістовуваніх цімі науками. Ось чому так важліво, щоб наша молодь мала грунтовного математична підготовку.

Коротко мету викладання математики загальноосвітній середній школі можна візначіті так. Шкільний курс математики має Забезпечити міцне и свідоме оволодіння системою математичних знань, умінь, Які потрібні для загально розвитку учнів, для їх практичної ДІЯЛЬНОСТІ в условиях современного виробництва, для Вивчення для достаточно Високому Рівні спорідненіх шкільних предметів (фізики, креслення, хімії та ін.) и для продовження освіти.

Загальноосвітні цілі.

Під загально розвитку людини розуміють самперед знання нею основ наук про природу, суспільство и Людський мислення, найважлівішіх галузь виробництва, мистецтва и т. П. Школа винна готувати освідченіх людей з широким кругозором, Які знали б основи науки, розбіраліся в основних галузь виробництва, володілі методами наукового пізнаня ..

Для Загальної освіти дуже важліво теж ознайоміті учнів з Науково методами дослідження, такими, як аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія ТОЩО. І НЕ лишь ознайоміті, а й озброїті учнів цімі методами, щоб смороду могли практично в конкретніхсітуаціях аналізуваті Різні тверджень, явіща, проблеми, віділяті з них важлівіші, сістематізуваті та класіфікуваті їх. Вивчення математики в цьом відношенні может дати дуже много. Взагалі, математика и властівій їй стиль мислення - істотні елементи Загальної культури сучасної людини.

Ознайоміті учнів з цімі елементами культури, дати Їм мінімум математичних знань, Які нужно Кожній людіні, - це завдання Покладення на вчителів математики.

Одне з найважлівішіх Завдання шкільної математики - розвіваті логічне мислення учнів.

Під логічнім мислення учнів розуміють послідовне и доказове мислення. Звичайно, у найпростішіх випадки логічно мислити может Кожна людина. Альо там, де доводиться мати справу Із складнішімі обєктамі мислення, например розрізняті н6еобхідні и достатні умови. Класіфікуваті ТОЩО, людина з недосить розвинення логічнім мислення пасуватіме. Отже, учням потрібні певні знання и навички. Зрозуміло, что розвіваті логічне мислення можна і треба при вівченні всех Навчальних предметів, а не только математики. На уроках математики учні вчаться давати Означення, наводити аналогії, доводіті, ознайомлюються з основними законами логіки.

Много могут и повінні дати уроки математики для розвитку операційно-алгорітмічного мислення, Пожалуйста в Епоха компютерів відіграє особливо важліву роль для розвитку пізнавальних інтересів учнів, їх просторової уяви, раціоналізаторськіх здібностей.

Практичні цілі.

Щоб підготуваті учнів до життя, Суспільно-Корисної праці, школа винна особливо Рамус звертати на ті пітанняпрограмі, з Якими могут зустічатіся ее вихованці в жітті. В цьом и полягають Практичні цілі навчання математики.

Кожному учневі придется в Майбутнього не раз лічити, вімірюваті, обчіслюваті площади, обємі ТОЩО. Тому вчитель повинен подбаті, щоб его учні робілі все це впевнена І ШВИДКО. Багата придется користуватись мікрокалькулятором, таблиці, графікамі. Отже, школа, повинна підготуваті до цьго всех випускників. Учнів треба озброїті мінімумом знань, умінь, Які необхіні Їм для Вивчення фізики, хімії, біології та других предметів як у школі, так и в ВУЗах.

Говорячі про Практичні! Застосування про Практичні! Застосування, що не треба забуваті и Міжпредметні звязки. З одного боку, на уроках математики бажано наводити приклади, відомі учням з курсу креслення, фізики, хімії та іншіхнавчальніх предметів, щоб смороду, вікорістовуючі математичні Поняття, формули, теореми, дотрімувалісь сучасної трактування, сучасної термінології, СУЧАСНИХ методів розв'язування задач. Треба, например, щоб Учителі математики и фізики однаково розумілі Поняття "функція", "переміщення", "вектор", "величина" Ці Поняття по-різному, то про це слід чітко повідоміті учнів.

Молодий вчитель працюючий з кількома десятками учнів, нерідко задумується над таким. Скільки его вихованців виберуть математику або близьким до неї науку своєю спеціальністю? Одиниці. Того чи ж прігодіьться Їм у ітті все ті, про что говорити вчитель на уроках математики?

Щоб правильно відповісті на це запитання, треба Бачити НЕ лишь математичні факти, а й усе, что дает математика для розвитку логічного мислення, просторові уяви, для загально розвитку.

Відомо, что математика, як ніякий Інший шкільний предмет, віховує логічне мислення, а воно тому потрібне всім людям. Вивчення математики, особливо геометрії, спріяє розвитку просторової уяви, а вона такоже потрібна НЕ лишь математикам.

Треба мати на увазі, что плануючі рівень математичної подготовки, намагають Забезпечити і "запас міцності". З того, что учень засвоїть у школі, через кілька років залишились у него в памяті лишь половина. Коли б ми давали учням значний менше, то через кілька років смороду пам'ятали б Занадто мало.

Виховні цілі.

Виховні цілі навчання математики в школі зводяться головного чином до розвитку в учнів культури, мислення, виховання в них діалектіко-матеріалістічного світогляду, патріотізму, наполеглівості та ініхкорісніх рис характеру.

Одне з важлівіх завдання, що стоять перед Радянська учителем математики, - виховувати в учнів матеріалістічній світогляд. Як відомо, матеріалізм стверджує, что Кожна наука, у тому чіслі й математика, відображає ті або інші Сторони матеріального світу, Який існує Незалежності від свідомості людей. Ідеалісти, заперечуючі це, вважають что математика Нічого Спільного НЕ має з реальною дійсністю, что всю математику можна вівесті апріорно, тобто НЕ вдаючися до договору, которого ми набуваємо в зовнішньому мире. ЦІ погляди ідеалісті піддівалісь ніщівній Критиці.

"Але зовсім невірно, Ніби в чістій ​​математиці розум має дело только з продуктами своєї власної творчості и уяви. Поняття числа и фігурі узята не звідки-небуть, а только з дійсного світу. Десять пальців, на якіх люди вчились лічити, тобто делать Першу Арифметичний операцію, являються собою все, что завгодно, только не продукт Вільної творчості розуму. Щоб лічити треба мати НЕ только предмети, Які підлягають лічбі, но й мати Вже здібність абстрагування при розгляді ціх предметів від усіх других їх властівостей, кроме числа, а це здібність є результат Довгого історічного розвитку, что спірається на досвід. Як Поняття числа, так и Поняття фігурі, взяті Виключно Із зовнішнього світу, а не вініклі в Голові з чистого міслення.повіння були існуваті РЕЧІ, Які ма ють Певна форму, и ЦІ форми повінні були порівнюватісь, дере чем можна Було дійті до Поняття фігурі. Чиста математика має своим обєктом просторові форми и кількісні відношення дійсного світу, отже дуже реальний матеріал. Тієї факт, что цею материал набірає Надзвичайно абстрактної форми, может лишь слабо затушуваті его походження Із зовнішнього світу. Альо щоб буті спроможнім дослідіті ЦІ форми и віношення у чистому виде, треба Цілком відокреміті їх від їхнього змісту, Залишити цею Останній осторонь, як Щось неістотне; таким Шляхом ми дістаємо точки, позбавлені вімірів, Лінії, позбавлені товщина и ширини, Різні а і в, х і у, постійні и змінні величини, и лишь в самому кінці ми доходімо до продуктів Вільної творчості и уяви самого розуму ... "

Тепер існує ілій ряд ідеалістічніх шкіл и направлений (логінізм, інтуіціонізм, формалізм, логічний позітівізм та ін.), Які вісувають свои Теорії про суть сучасної математики. Для обслуговування їх смороду навідні найрізноманітніші аргументи, Які, до речі, суперечать один одному, но всі намагають "довести", что положення Чистої математики начебто Нічого НЕ свідчать про дійсність и что ніяке тверджень будь-якої математичної Теорії не доводити відносно явіщ, Які відбуваються в дійсності.

Це зовсім неправильно. Хоч у сучасній математиці и розглядаються деякі форми и відношення, что безпосередно НЕ відбражають відоміх просторова форм и кількісніх відношень матеріального світу, а только аналогічні до них (n-вімірні простори, неевклідові геометрії), проти, по-Перш, смороду далеко не вічерпують сучасної математики, а по-друге, розглядають ЦІ абстрактні форми и відношеннядля того, щоб глибші вівчіті просторові форми и кількісні відношення матеріального світу.

Зрозуміло, что учням неповної середньої школи передчосно Говорити про матеріалістічні та ідеалістічні подивись про математику, крітікуваті ідеалістів. У ціх класах Досить наголосіті на практичному походженні математики. Учнів треба переконаті, что математика вінікла и розвівається для удовольствие практичних потреб людно. Например, если вчитель вводити Поняття дробу, то ВІН может зауважіті, что ввести це Поняття про геометрію и про дроби людей Примус їх діяльність. Про Поняття геометрії учітельповінен наголосіті на практичному походженні цієї науки. Такі історичні екскурсії и зауваження про практітчне походження математики зацікавлюють учнів, погліблюють їх знання, а разом з тим спріяють виховання в них матеріалістічного світогляду.

Слід використовуват уроки математики для виховання учнів. На прикладах з історії математики треба поясніті, як релігія стрімувала розвиток науки, розповісті, что священики в течение багатьох століть заборонялі займатісь математичного дослідженнямі. Саме тому післяVст.н.е. в Европе более Тисячі років математика зовсім НЕ розвивалась и перебувала на значний нижчих Рівні, чем в античну епоху.

При нагоді учитель математики повинен розказати учням, як служітелі церкви розправляліся з вчення-математиками: убили Гіпатію Александрійську, спалили на вогніщі Паоло Вельмеса, організувалі вбивство Улугбека, засудили до спалення на вогніщі Вієта.

Вивчення математики может спріяі виховання почуття значімості математики. Учням треба Показати, что в розвиток математики внесли великий вклад відомі всьому світу Вчені - М.І. Лобачевського, П.Л. Чебішов, С.В. Ковалевська, О.М. Ляпунов та інші українські математики - М.В. Остроградський, Г.Ф. Вороний, М.Ф. Кравчук та інші.

Ми по праву можемо пишатися нашими математиками! Самперед такими як М.М. Боголюбов, І.М. Виноградов, В.М. Глушков, Л.В. Канторговіч. М.В. Келдиша, А.М. Колмогоров, М.О. Лаврентьєв, А.І. Мальцев, Л.С. Потрягін.

Зазначімо такоже, что добро організовані уроки математики прівчають учнів глибокий и всебічно продумуваті розглядувані питання, давати на них чіткі однозначні ВІДПОВІДІ, а не відвертатісь від таких Відповідей бездоказовімі розмова, математика прімушує підкорятісь только аргументів и факторам, віховує інтелектуальну чесність и правдівість. У процесі навчання математиці є можлівість приховуватися в учнів акуратність, Рамус, культуру письма и усної мови ТОЩО. Всі ЦІ возможности такоже треба використовуват.

Іноді молоді вчителі думають, что для виховання учнів прідатні только ті уроки, на якіх є можлівість рганізуваті "виховний момент".Це неправильно. На кожному уроці можна і треба виховувати учнях культуру мови, логічне мислення.

КОЖЕН хороший урок віховує учнів, даже если в ньом немає ніякіх "виховних моментів". Если учні слухають пояснення вчителя, затамувавші подих, усе це пояснення - суцільній виховний момент.

Если учитель навчає учнів цінуваті шкірних Віліно, уміло організовує роботу, то ВІН кож віховує учнів.