Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Методичні рекомендації "Дослідження мотивації навчальної діяльності учнів 10 класів"

Скачати 58.43 Kb.
Дата конвертації 20.10.2018
Розмір 58.43 Kb.

Методичні рекомендації:

«Дослідження мотивації навчальної діяльності учнів 10 класів».

Підготувала Ісподнікова Юлія Євгенівна, учитель історії МБОУ ВСОШ №7 м Ульяновська.


Стратегія і методи дослідження мотивації навчальної діяльності учнів вечірньої школи.

Виходячи, з теоретичного аналізу психологічної літератури з даної проблеми можна сказати, що мотиви отримання освіти, навчальної діяльності учнів можуть бути двох типів - внутрішні і зовнішні.

До зовнішніх мотивів навчальної діяльності відносяться всі стимули і побудители, які штовхають до мети ззовні. Це можуть бути вимоги близьких, очікування майбутніх благ і користі і т.д. Всі ці мотиви є зовнішніми по відношенню до мети отримання освіти. Сама мета навчання при цьому може бути байдужою або навіть відразливою.

До внутрішніх джерел належать ті, які притягують до мети отримати цікаву і добре оплачувану професію; розширити свій світогляд; поповнити «багаж» своїх знань.

Такі мотиви навчання є найбільш оптимальними і ефективними в процесі оволодіння професією і в отримання освіти. Формування саме таких внутрішніх усвідомлених мотивів є найважливішим завданням педагога і психолога.

Тому важливо вивчити мотиви, якими засуджені керуються при отриманні освіти.

У дослідження брали участь учні 10 класів. В експерименті брали участь дві групи випробовуваних (10А і Б класи) по 15 чоловік кожна. Замір критеріїв проходив в 2 етапи. Перший етап вересень 2013 року, коли учні тільки надійшли в школу і ще не почали своє навчання. Другий етап листопад 2013 року, коли учні груп вже провчилися 3 місяці. Такий поділ на етапи дозволить вивчити мотивацію навчання учнів в залежності від ступеня включеності групи в навчальну діяльність.

Для дослідження мотивації навчання випробовуваних були використані дві методики: Методика «Вивчення мотивів навчальної діяльності» А.А. Реана, В.А. Якуніна та «Методика Мотивація навчання» Т.І. Ільїної. Вибір методик визначився тим, що вони можуть бути застосовні для дорослих учнів.

Методика «Вивчення мотивів навчальної діяльності» запропонована А.А. Реан і В.А. Якуніним дозволяє здійснити якісний аналіз провідних мотивів навчальної діяльності для кожного учня і визначити переважання внутрішньої або зовнішньої мотивації навчальної діяльності учня. По всій вибірці (групі) визначається частота вибору того чи іншого мотиву. Аналіз частоти вибору того чи іншого мотиву в групі допоможе визначити переважання внутрішньої або зовнішньої мотивації навчальної діяльності групи в цілому. Автори методики пропонують список мотивів навчальної діяльності, з яких випробуваний повинен вибрати п'ять найбільш значущих для себе.

Список мотивів:

1.Получіть професію.

2.Получіть диплом.

3.Успешно продовжити навчання у вищому навчальному закладі.

4.Успешно вчитися, складати іспити на "добре" і "відмінно".

5.Постоянно отримувати вигоду від навчання.

6.Пріобресті глибокі і міцні знання.

7.Бить постійно готовим до чергових занять.

8.Не запускати вивчення предметів навчального циклу.

9.Не відставати від своїх ровесників.

10.Обеспечіть успішність майбутньої професійної діяльності.

11.Виполнять педагогічні вимоги.

12.Достічь поваги викладачів.

13.Бить прикладом для інших.

14.Добіться схвалення батьків і оточуючих.

15.Ізбежать засудження і покарання за погане навчання.

16.Получен інтелектуальне задоволення.

При обробці результатів використовуються протоколи:

індивідуальний протокол

Прізвище ім'я по батькові ___________________

клас ___________________________________

Номер мотиву за списком: Таблиця 1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


ХХ


Х

ХХ


Індивідуальний протокол дозволяє визначити особливості мотивації навчальної діяльності у конкретного випробуваного, виходячи з аналізу обраних ним мотивів.

У груповому протоколі по кожному мотиву зі списку підраховується кількість випробовуваних його вибрали. Чим частіше вибирається той чи інший мотив, тим вище його ранг, тим більше домінує він в системі мотивів.

Потім, по кожному мотиву підраховується процентне співвідношення випробовуваних, що вибрали мотив до загальної кількості випробовуваних, що беруть участь в експерименті. Таким чином, створюється ієрархія мотивів навчальної діяльності у випробовуваних груп.

Груповий протокол Таблиця 2.

Група № _________________________________________________________________


Номер мотиву за списком

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Іванов

ХХ

Х


Х


Х
ПетровХХ


Х


Х


Х

і т.д.

Кількість вибору мотиву

Ранг мотиву

% Вики-вшіх уч-ков

«Методика Мотивація навчання» запропонована Т.І. Ільїної.

При створенні даної методики автор використовувала ряд інших відомих методик. У ній є три шкали: "придбання знань" (прагнення до придбання знань, допитливість); "оволодіння професією" (прагнення оволодіти професійними знаннями і формувати професійно виражені якості); "отримання диплома" (прагнення придбати диплом при формальному засвоєнні знань, прагнення до пошуку обхідних шляхів при здачі іспитів і заліків).

В опитувальник, для маскування, автор методики включила ряд фонових вправ, які в подальшому не обробляються. Ряд формулювань скоректований автором, з урахуванням завдань дослідження, без зміни їхнього змісту. Опитувальник складається з 50 питань.

Обробка результатів відбувається за допомогою ключа до опитувальником за трьома шкалами:

1.Шкала «Придбання знань» максимальний бал 12,6;

2.Шкала «Оволодіння професією» максимальний бал 10;

3.Шкала «Отримання диплому» максимальний бал 10;

Висновки робляться по переважаючим мотивами за шкалами.

Переважання мотивів за першими двома шкалами свідчать про наявність внутрішньої мотивації до навчання, про позитивне ставлення до навчальної діяльності, про задоволеність нею і про готовність усвідомленого вибору професії.

Переважання мотивів по третьої шкалою означає переважання зовнішньої мотивації до навчальної діяльності, про формальне ставлення до навчання.

При обробці результатів використовуються протоколи:

індивідуальний протокол

Прізвище, ім'я, по батькові ___________________ Таблиця 3.

клас ___________________________________

Кількість балів за шкалою «Придбання знань»

Кількість балів за шкалою «Оволодіння професією»

Кількість балів за шкалою «Отримання диплому»
На основі індивідуальних протоколів створюється груповий протокол.

По всій вибірці (групі) підраховується середній бал і порівнюється з максимальним балом за шкалою в процентному співвідношенні. Висновки по всій групі робляться за середнім балом групи.

Груповий протокол Таблиця 4.

Группа№ __________

П.І.Б.

Кількість балів за шкалою «Придбання знань»

Кількість балів за шкалою «Оволодіння професією»

Кількість балів за шкалою «Отримання диплому»

Іванов
Петров
і т.д.
сума балів
Середній бал
Зведені дані аналізу двох методик дозволять перевірити гіпотезу: За час навчання в школі, у міру включення в комплекс навчально-виховної роботи відбувається зміна мотивації навчальної діяльності учнів в бік переважання внутрішньої мотивації над зовнішньою.

Результати дослідження мотивації навчальної діяльності учнів 10 класів.

Результати дослідження за Методикою «Вивчення мотивів навчальної діяльності» А.А. Реана і В.А. Якуніна.

Груповий протокол №1 за методикою А.А. Реана і В.А. Якуніна.

Етап №1 Таблиця 5.

Під-рахунок

Номер мотиву за списком

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Кількість вибо-ра моті-ва

9

29

8

1

28

4

0

1

9

12

0

0

0

21

22

6

Ранг моті-ва

6

1

7

10

2

9

12

10

6

5

11

11

11

4

3

8

% уч-ся по моті-ву

23,3


96,6


26,6


3,3


93,3

13,3

0

3,3

23,3

40

0

0

0

70

73,3

20

Ієрархія мотивів навчальної діяльності учнів группи№1:

1.Отримати диплом-96,6%

2.Постоянно отримувати вигоду від навчання-93,3%

3.Ізбежать засудження і покарання за погане навчання-73,3%

4.Добіться схвалення батьків і оточуючих-70%

5.Обеспечіть успішність майбутньої професійної діяльності-40%

6. Не відставати від своїх ровесників-23,3%

6.Получіть професію-23,3%

7.Успешно продовжити навчання у ВНЗ-26,6%

8.Получіть інтелектуальне задоволення-20%

9.Пріобресті глибокі і міцні знання-13,3%

10.Не запускати вивчення предметів навчального циклу-3,3%

10.Успешно вчитися, складати іспити на "добре" і "відмінно" -3,3%

11.Бить постійно готовим до чергових занять-0%

11.Виполнять педагогічні вимоги-0%

11.Достічь поваги викладачів-0%

11.Бить прикладом для інших-0%

Таким чином, за результатами дослідження етапу №1 за Методикою «Вивчення мотивів навчальної діяльності» можна побачити переважання зовнішньої мотивації (отримати диплом-96,6%; постійно отримувати вигоду від навчання-93,3%; уникнути осуду і покарання за погану учебу- 73,3%; домогтися схвалення батьків і оточуючих-70%) вчення над внутрішньою (отримати професію-23,3%; отримати інтелектуальне задоволення-20%; придбати глибокі і міцні знання-13,3%). Це означає, що на момент вступу до школи учні ставляться до навчання формально, бачачи в ній тільки зовнішню привабливість і вигоду.

Груповий протокол №2 за методикою А.А. Реана і В.А. Якуніна.

Етап № 2. Таблиця 6.

Під-рахунок

Номер мотиву за списком

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Кількість вибо-ра моті-ва

16

13

14

12

0

25

13

2

3

12

2

10

0

0

2

16

Ранг моті-ва

2

4

3

5

9

1

4

8

7

5

8

6

9

9

8

2

% уч-ся по моті-ву

53,3

43,3

46,6

40

0

83,3

43,3

6,6

10

40

6,6

33,3

0

0

6,6

53,3

Ієрархія мотивів навчальної діяльності учнів группи№2:

1.Пріобресті глибокі і міцні знання-83,3%

2.Получіть професію-53,3%

3. Отримати інтелектуальне задоволення-53,5

4. Отримати диплом-43,3%

4.Бить постійно готовим до чергових занять-43,3%

5.Успешно вчитися, складати іспити на "добре" і "відмінно" -40%

5.Обеспечіть успішність майбутньої професійної діяльності-40%

6.Достічь поваги викладачів-33,3%

7. Не відставати від своїх ровесників-10%

8.Не запускати вивчення предметів навчального циклу-6,6%

8. Виконувати педагогічні вимоги-6,6%

8. Уникнути засудження та покарання за погане навчання-6,6%

9.Постоянно отримувати вигоду від навчання-0%

9. Бути прикладом для інших-0%

9. Домогтися схвалення батьків і оточуючих-0%

Отже, за результатами дослідження етапу №2 за Методикою «Вивчення мотивів навчальної діяльності» можна побачити переважання внутрішньої мотивації навчання (придбати глибокі і міцні знання-83,3%; отримати професію-53,3%; отримати інтелектуальне задоволення-53,5) над зовнішньою (отримати диплом-43,3%; досягти поваги викладачів-33,3%) хоча зовнішня мотивація залишається ще значною, вона набуває позитивну динаміку. Це означає, що час свого навчання учні починають, більш усвідомлено ставиться до навчання: з'являється прагнення опанувати професію і бажання отримати інтелектуальне задоволення.

Таким чином, за результатами дослідження №1 і №2 за Методикою «Вивчення мотивів навчальної діяльності» можна побачити, що за час навчання в школі відбувається зміна мотивації навчальної діяльності учнів в бік переважання внутрішньої мотивації над зовнішньою.

Результати дослідження за «Методикою Мотивація навчання» Т.І. Ільїної.

Груповий протокол №1 за Методикою Т.І. Ільїної.

етап №1 Таблиця 7.

Назва шкали

сума балів

за шкалою

Середній бал

групи

Максимальний

бал

Кількість балів за шкалою «Придбання знань»

64,2


2,1


12,6

Кількість балів за шкалою «Оволодіння професією»


52


1,7


10

Кількість балів за шкалою «Отримання диплому»


131,5


4,4


10

Аналізуючи отримані середні бали за всіма трьома шкалами, очевидно, що у випробовуваних переважають показники за шкалою «отримання диплома» -4,4 бала. Це означає, що мотиви навчання зовнішні, причому складають 44% від максимально можливої кількості балів групи по цій шкалі. Тоді як середній бал випробовуваних за шкалою «придбання знань» -2,1 бал з 12,6 можливих за даною шкалою і складає 17,5% від максимально можливої кількості балів. Шкала «оволодіння професією» виражена найбільш слабо набравши середній балл- 1,7із 10 максимальних балів, а це 17% від максимального результату, запропонованого авторами методики. Отримавши результати дослідження етапу №1 за методикою «Мотивація навчання» Т.І. Ільїної і порівнявши їх з даними результатів дослідження за Методикою «Вивчення мотивів навчальної діяльності» А.А. Реана і В.А. Якуніна можна зробити загальний висновок про мотиви навчальної діяльності в учнів до початку їх безпосереднього включення в навчальну діяльність: мотиви їх навчання зовнішні по відношенню до мети-здобуття освіти. На навчання їх штовхають стимули і побудители ззовні (отримання диплома; постійна вигода від навчання; уникнути осуду і покарання за погану навчання).

Груповий протокол №2 за Методикою Т.І. Ільїної.

Етап № 2. Таблиця 8.

Назва шкали

сума балів

за шкалою

Середній бал

групи

Максимальний

бал

Кількість балів за шкалою «Придбання знань»

134,4


4,5


12,6

Кількість балів за шкалою «Оволодіння професією»


174


5,8


10

Кількість балів за шкалою «Отримання диплому»


91,5


3,5


10


Аналізуючи отримані середні бали за всіма трьома шкалами, очевидно, що у випробовуваних переважають показники за шкалою «оволодіння професією» -5,8 бала. Це означає, що мотиви навчання внутрішні, причому складають 58% від максимально можливої кількості балів групи по цій шкалі. Тоді як середній бал випробовуваних за шкалою «придбання знань» -4,5 бал з 12,6 можливих за даною шкалою і складає 36% від максимально можливої кількості балів. Шкала «отримання диплома» виражена найбільш слабо набравши середній балл- 3,5із 10 максимальних балів, а це 35% від максимального результату, запропонованого авторами методики.

Таблиця 9.

Назва шкали

Група №1.

Група №2.

t-критерій Стьюдента

Середній бал за шкалою «Придбання знань»


2,1


4,5


7,5

Середній бал за шкалою «Оволодіння професією»


1,7


5,8


11,7

Середній бал за шкалою «Отримання диплому»


4,4


3,5


2,7


Аналізуючи, дані таблиці №9, можна сказати, що порівнювані середні бали з двох вибірок дійсно статистично достовірно різняться з імовірністю допустимої помилки 5%.

Отримавши результати дослідження етапу №2 за методикою «Мотивація навчання» Т.І. Ільїної і порівнявши їх з даними результатів дослідження за Методикою «Вивчення мотивів навчальної діяльності» А.А. Реана і В.А. Якуніна можна зробити загальний висновок про мотиви навчальної діяльності в учнів, включених в навчальну діяльність: мотиви їх навчання внутрішні по відношенню до мети-здобуття освіти. По-перше, учні прагнуть отримати професію. По-друге, придбати глибокі і міцні знання і отримати інтелектуальне задоволення.

Отже, припущення про те, що за час навчання відбувається зміна мотивації навчальної діяльності учнів в бік переважання внутрішньої над зовнішньою, виявилося вірним. Якщо результати дослідження за методикою «Вивчення мотивів навчальної діяльності» учнів, які не включені на момент дослідження в навчальну діяльність, показали переважання зовнішньої мотивації (отримати диплом-96,6%; постійно отримувати вигоду від навчання-93,3%; уникнути осуду і покарання за погане навчання-73,3%; домогтися схвалення батьків і оточуючих-70%). Те результати дослідження учнів, включених на момент дослідження в навчальну діяльність, показали переважання внутрішньої мотивації (придбати глибокі і міцні знання-83,3%; отримати професію-53,3%; отримати інтелектуальне задоволення-53,5%).

Підтвердилася гіпотеза і при дослідження за методикою «Мотивація навчання» Т.І. Ільїної. Група піддослідних, які не включені в навчальну діяльність за шкалою «придбання знань» набрала середній бал -2,1, за шкалою «оволодіння професією» - 1,7, а за шкалою «отримання диплома» - 4,4 бала. Переважання зовнішньої мотивації, в цьому випадку очевидно. Тоді як група учнів, включених на момент дослідження в навчальну діяльність, показала інші результати: за шкалою «придбання знань» набрала середній бал -4,5, за шкалою «оволодіння професією» - 5,8, а за шкалою «отримання диплома» - 3,5 бала. За цими даними також видно динаміка мотивації навчальної діяльності від зовнішньої до внутрішньої.

висновки:

За проведеним дослідженням можна зробити висновок про те, що комплекс навчально-виховних заходів організованих і проведених з учнями 10 класів можна визнати задовільним.У показниках внутрішньої навчальної мотивації спостерігається позитивна динаміка, що є важливою умовою для адаптації учнів до навчальної діяльності.


<>

Щоб завантажити матеріал, введіть свій E-mail, вкажіть, хто Ви, і натисніть кнопку

Натискаючи кнопку, Ви погоджуєтеся отримувати від нас E-mail-розсилку

Якщо скачування матеріалу не почалося, натисніть ще раз "Завантажити матеріал".

Завантаження матеріалу почнеться через 60 сек.
А поки Ви очікуєте, пропонуємо ознайомитися з курсами відеолекцій для вчителів від центру додаткової освіти "Професіонал-Р"
(Ліцензія на здійснення освітньої діяльності
№3715 від 13.11.2013).
Отримати доступ
дізнатись детальніше
опис:
Пропоную методичні рекомендації для дослідження мотивації навчальної діяльності учнів 10 класів вечірньої школи. Дане дослідження проводиться в два етапи: на початку навчання і через шість місяців, після включення учнів в навчально-виховний процес. Дуже важливо, що обидва етапи дослідження проходять по одним методикам: Методика «Вивчення мотивів навчальної діяльності» запропонована А.А. Реан і В.А. Якуніним дозволяє здійснити якісний аналіз провідних мотивів навчальної діяльності для кожного учня і визначити переважання внутрішньої або зовнішньої мотивації навчальної діяльності учня.