Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Мілюков П.Н. у вітчизняній історіографії

Скачати 49.41 Kb.
Дата конвертації 08.01.2018
Розмір 49.41 Kb.
Тип дипломна робота

Таким чином, «Нариси з історії російської культури» мали величезний успіх. До революції вони витримали мінімум сім видань. З часу появи «Нарисів» Мілюков став сприйматися і в академічному світі, і серед читаючої публіки як один з найталановитіших і перспективних російських істориків.

Висновок: Робота з історіографією Мілюкова почалася з моменту написання ним дисертації «Державне господарство Росії першої чверті XVIII століття і реформа Петра Великого».

При читанні спеціального курсу з російської історіографії Мілюков особлива увага зверталася на те, що на той час історія становлення історичної науки в Росії була предметом спеціального вивчення порівняно недовго. Традицію університетського викладання історіографії заклав С. М. Соловйов. У свій час лекції з історіографії читав і Ключевський, однак, не відчуваючи до цього особливої ​​тяги, при першій же можливості передав їх молодшим колегам.

Мілюков підійшов до підготовки курсу з усією серйозністю. Зібраного ним матеріалу виявилося так багато, що його цілком вистачило на солідну монографію. Вона отримала назву «Головні течії російської історичної думки» і за п'ятнадцять років успішно витримала три видання. Мілюкова в ту пору, коли він писав цю книгу, не було і 30 років. Апломб молодого автора, його прагнення будь-що-будь повалити колишні авторитети відчуваються тут більше, ніж в будь-яких інших його творах.

Підсумковий працю Мілюкова отримав назву «Нариси з історії російської культури». У трактуванні терміна «культура» Мілюков не обмежується тільки проявами духовного життя. Він пише, що державні установи, економіка, побут суть такі ж духовні продукти соціального середовища, як релігія чи мистецтво. В результаті вміст його роботи значно ширше, ніж це можна зрозуміти з заголовка.

На думку Мілюкова, головною причиною відмінності російської історії від історії країн Західної Європи було те, що на сході континенту всі суспільні процеси почалися з великим запізненням. Російська історія починається тільки в VIII-IX ст., Тобто коли на Заході вже в основному завершилося формування національних держав. Надалі це відставання не носять скорочувалася, а тільки збільшувалася. Справа в тому, що основні сили російського народу йшли не на розвиток закладеного потенціалу, а на подолання наслідків несприятливих умов життя. Постійна боротьба з агресивними сусідами-кочівниками формувала у східних слов'ян військову організацію суспільства з безумовним підпорядкуванням вождю. Військові цілі підпорядковували собі і значну частину продуктивних сил. Страх перед щоденною небезпекою з боку ворогів змушував жителів давньоруської держави переселятися у віддалені райони. Розпочата вже на зорі російської історії колонізація стала головним стрижнем суспільного життя як мінімум до кінця XVII століття.

Глава 2. Оцінка історіографічного спадщини П.М. Мілюкова в ХХ-XXI ст.

2.1 Критика Мілюкова у вітчизняній історіографії на початку ХХ ст.

Розглядаючи критику Мілюкова у вітчизняній історіографії на початку ХХ ст., Слід зазначити, що перший великий науковий працю П.Н.Милюкова - «Державне господарство Росії в першій чверті XVIII століття і реформа Петра Великого» - забезпечив йому репутацію видатного дослідника. Задум цієї праці був тісно пов'язаний з попередньою творчістю історика. По-перше, за змістом: один з питань програми, по якій Мілюков готувався до магістерських іспитів, мав безпосереднє відношення до теми його майбутньої дисертації. По-друге, в плані дослідницької методики - Мілюков ще на студентській лаві проявив себе активним прихильником застосування статистичної обробки джерел.

За вказаними двома лініями сам Мілюков простежував виникнення задуму своєї роботи. У передмові до «Державному господарству», написаному відразу після закінчення роботи над книгою, 22 грудня 1891 р автор представляв свою тему читачеві як саму собою зрозуміле, не обумовлюючи шляху, який привів його до її вивчення. У написаних десятки років по тому мемуарах Мілюков також не згадував про якісь коливаннях при виборі теми. Як відзначав А.С. Лаппо-Данилевський, текст передмови до «Державному господарству» створює враження, що лише визначившись з хронологічними рамками теми, Мілюков потім вже обрав, відповідно до нових віянь в науці, свій, оригінальний підхід до неї: якщо раніше дослідників цікавили в першу чергу культурні , військові перетворення, дипломатична історія петровської епохи, то Мілюков звернувся до вивчення фінансового підґрунтя реформ і їх реалізації в сфері адміністративного устрою країни Лаппо-Данилевський А. С. Організація ін мого оподаткування в Московському дер-жави з часів Смути до епохи перетворень. СПб., 1890. с. 81. .

Але вступна промова Мілюков на диспуті і більш докладно змальовується походження авторського задуму, показує, що біля витоків вибору теми лежав саме метод. Мілюков, початково вирішивши, що буде «працювати в області матеріальної історії», бажав мати справу з великим комплексом архівних документів, піддається статистичній обробці. За змістом дисертант обрав два явища, які потребують такої обробки, - «одне з області народного, інше в галузі державного господарства: рух населення та історію бюджету». Лише виходячи з цього, він вибрав «вихідний хронологічний пункт дослідження» - «час, коли відповідний матеріал вперше починає ставати настільки рясним, щоб дати можливість скільки-небудь надійних загальних висновків» Мілюков П.Н. Відповідь рецензента «Вісника Європи» // РМ. 1892. № 9. с.205. . Для обох «явищ» час це практично збіглося. Про «русі населення» збереглися щодо повні дані переписів 1 678 і 1710 рр., А для історії бюджету, на додаток до раніше вважалася найбільш ранньої розпису російських державних доходів і витрат 1710 р Мілюков виявив в архівах бюджети 1680 і 1701-1709 рр.

Тим самим в центрі дослідження виявилося царювання Петра I. У ході роботи задум історика ставав все більш масштабним. Чи не залишаючись в рамках періоду 1678-1710 рр., Він розсовував хронологічні межі дослідження. Як відзначав С.Б. Веселовський, трансформувалася в процесі дослідження сама мета Веселовський С.Б. Сошне лист. М., 1915. Т.1. С.42. . Якщо спочатку двома головними явищами, підлягали вивченню, були рух населення як факт з області «народного господарства» (тобто в даному випадку Мілюков розглядав демографічні процеси в тісному зв'язку з економікою, - такий підхід взагалі був характерний для нього) і історія бюджету як факт з області «державного господарства» (тобто фінансів), то потім тема була сформульована (в журнальному варіанті) так: «Державне господарство Росії в зв'язку з реформою Петра Великого». Тут поряд з фінансами другим аспектом теми були вже не демографія і не економіка, а адміністративні перетворення ( «реформа»). Демографічні студії Мілюкова теж не пропали дарма і склали матеріал однієї з глав. Але, за визнанням автора, яка підтверджується структурою роботи, висновок цієї глави був «абсолютно другорядним по відношенню до головного ланцюга ... висновків». Більш того, після завершення дослідження Мілюков заявив: «... Вивчення народного господарства не складає моєї прямої задачі» Мілюков П.Н. Відповідь рецензента «Вісника Європи» // РМ. 1892. № 9. с.205. .

Той факт, що Мілюков спочатку мав намір досліджувати зв'язок стану фінансів зі станом економіки і лише потім переключився на зв'язок фінансів з адміністративними реформами, як зазначає М.В. Клочков, дозволяє пом'якшити докір, висловлювався на його адресу, в тому, що він проігнорував економічну сторону реформи Клочков М.В. Населення Росії за Петра Великого за переписами того часу. СПб., 1911. с.254. . Судячи з усього, він просто пішов «на поводу» у джерел. Знайшовши багатющий матеріал з адміністративних реформ, з якого напрошувалися важливі висновки, він вважав за краще скорегувати тему. Таке дослідне рішення видається цілком виправданим.

Обидва варіанти заголовка (і журнальний, і книжковий) вказували на основну мету, якої задався дослідник - «Привести хід реформи в зв'язок з історією державного господарства Росії», тобто встановити залежність адміністративних перетворень від стану фінансів. Термін «державне господарство», який вживається Мілюков як синонім терміну «фінанси», ввів в оману деяких авторів, які писали про його роботі Там же. . Привід до цього дав сам Мілюков, вказавши в мемуарах, що дисертація «стосувалася історії установ і фінансів у зв'язку з державною економікою Петра Великого».

Деякі дослідники вважають, що поряд з фінансами і адміністрацією економіка петровської епохи була третім основним аспектом роботи Мілюкова Сергійович В.І. Старожитності російського права. СПб., 1903. Т.З. . Сам термін «державне господарство» часом тлумачиться в літературі як державний сектор економіки. І.К.Додонов, вірно відзначаючи, що «в понятті Мілюкова« державне господарство »- це господарство фінансове», вважав таку інтерпретацію «своєрідною» Історіографія історії СРСР. М., 1961. С.413. . Тим часом ще в XVIII в. німецький юрист К.Юсті ввів в наукову термінологію термін «державне господарство» в значенні «фінанси», і це значення утвердилося. Сам Мілюков, навпаки, вважав за необхідне обумовити інше трактування цього терміна у А. Афанасьєва, разумевшего під державним господарством «сферу урядового впливу на народне господарство, саме на сільське господарство, ремесла і мануфактури» Бєльський К.С. Фінансове право. М., 1905. С.40-41; Мілюков П.Н. Державне господарство ... С.534. .

Для окремого видання Мілюков написав передмову, частково виконувало функції традиційного для теперішніх дисертацій «введення». У ньому він вказав на ступінь вивченості, актуальність, новизну теми, мета роботи, дав загальне вказівку на джерела і - замість історіографічного огляду - посилання на бібліографічні посібники. Щодо вивченості автор підкреслював, що попередні дослідники нерівномірно розподілили увагу до різних сторін петровських реформ, переважно вивчаючи сторону культурну. У передмові йшлося лише про наукову актуальність теми, яка полягала, на думку дисертанта, в тому, що історична наука «ставить на чергу вивчення матеріальної сторони історичного процесу». Питання про політичну актуальність теми Мілюков в даному випадку безпосередньо не торкався, хоча для нього питання це означав багато. Але він все ж намагався залучити до своєї праці інтерес широкої публіки, хоча й усвідомлював, що основний текст чи доступний для прочитання неспеціалісту, і рекомендував увазі публіки узагальнюючу заключну главу.

Новизна теми витікала зі стану вивченості петровської епохи. Мілюков обрав той аспект реформ, який не був детально вивчений. У зв'язку з цим він мав честолюбні намір отримати «в результаті щось більше, ніж прості компроміси між давно висловленими теоріями» Бєльський К.С. Фінансове право. М., 1905. С.40-41; Мілюков П.Н. Державне господарство ... С.534 .

Торкаючись характеру джерел, Мілюков підкреслював рясне залучення архівного матеріалу і вказував на архіви, документи яких він використовував, і на основні установи-фондоутворювача. Історик вважав за потрібне відзначити, що обсяг матеріалів і «умови їх зберігання в сучасних архівах» не дозволили йому «вичерпати їх. Не маючи можливості цього зробити, - продовжував він, - ми однак залишали роботу над окремими категоріями документів лише тоді, коли приходили до переконання, знайомому кожному, хто працював над матеріалом цього роду, що подальше вивчення не додасть нічого істотно нового і не змінить основних висновків, отриманих в результаті роботи ». Треба визнати, що цей критерій, обраний Мілюков для визначення ступеня необхідної опрацювання джерел, був досить суб'єктивний. З іншого боку, фізична неможливість вичерпної опрацювання матеріалу свідчила про масштабність завдання, поставленого Мілюков.

Цією ж масштабністю, мабуть, пояснювалося відсутність загального вступного історіографічного огляду.Воно компенсувалося короткими екскурсами в літературу найважливіших питань в основному тексті, там же більш детально характеризувалися і джерела.

Для дійсного вивчення державної, і тим більше державно-господарської сторони реформи, як зазначає К.С. Бєльський, до Мілюкова було занадто мало відповідного матеріалу Бєльський К.С. Фінансове право. М., 1905. С.40-41; Мілюков П.Н. Державне господарство ... С.534 . Тут, по-пер вих, погляд Ключевського на причини реформ визнано тривіальність, констатація якої не становить ніякої заслуги. По-друге, це ж погляд визнано «скоріше апріорним постулатом», «ніж результатом дійсного вивчення». І, по-третє, Мілюков зазначав, що «досі» при вивченні реформ використовувалося «занадто мало відповідного», тобто архівного, матеріалу. Пізніше він відкрито дорікав Ключевського в нехтуванні архівами.

Дослідження Мілюкова поділялося на вступну главу, три відділу і заключну главу. Кожен відділ, в свою чергу, складався з трьох розділів, таким чином, всього глав було одинадцять. Вступна глава «Основні риси державного господарства Росії XVII століття», найбільша за обсягом в книзі, не відповідала за хронологією заголовку дисертації. Необхідність включення її в дослідження автор доводив тим, що «криза петровського часу», викликаний різким зростанням державних витрат у зв'язку з Північною війною і переходом до регулярної армії, «готувався і назрівав протягом всього XVII століття», в ході менш «дорогих» воєн і більш скромних спроб модернізації армії Веселовський С.Б. Сошне лист. М., 1915. Т.1. С.42. .

Вступна глава була присвячена існувала в XVII в. систему оподаткування, розвитку установ, що відали фінансами, зростання військових витрат і заходам, що вживаються урядом для покриття цих витрат. Мілюков простежив доконаний протягом століття перехід від посошная до подвірного обкладенню, причому особливу увагу приділив проміжної одиниці обкладання - живе чверті, відомості про яку вперше ввів в науковий обіг в 1890 р А.С. Лаппо-Данилевський. Не погоджуючись з останнім, зближує оподаткування по живуть чвертей з подвірні, Мілюков в тексті дисертації вважав, що живе чверть - НЕ нова окладная одиниця, а лише новий спосіб розкладки в рамках колишнього оподаткування по сохам. Але в наступній роботі Мілюкова, відкликання на книгу Лаппо-Данилевського, його точка зору змінилася. Продовжуючи наполягати на тісному зв'язку живе чверті з системою посошное оподаткування, він тепер уже визнавав її окладної, а не розкладкової одиницею. На це зміна в своєму погляді він вказав ще на своєму магістерському диспуті, тобто до опублікування відкликання на книгу Лаппо-Данилевського. Як відзначав С.Б. Веселовський, питання про походження і сутність живе чверті була відведена чи не більша частина цього диспуту внаслідок того, що цим питанням активно зацікавився В. О. Ключевський Веселовський С.Б. Сошне лист. М., 1915. Т.1. С.42. .

Що стосується причин введення урядом нової окладної одиниці, Мілюков вказував на наступні обставини. По-перше, колишня окладная одиниця, соха, була настільки велика, що навіть найдрібніші з її часткою, вживані в тогочасній арифметиці, перевищували за розмірами підлягали оподаткуванню дрібні земельні ділянки, що роздаються приватним власникам на південній околиці держави. Живе чверть, значно менша за розмірами, усувала цей недолік сохи. По-друге, внаслідок податкових пільг, широко надавалися урядом в ході господарської кризи кінця XVI ст. і подальшої Смути, площа землі, яка підлягає посошное оподаткування, сильно скоротилася. Тим часом, після Смути заорювання знову стала зростати. Чи не наважуючись на пряме включення знову розорювати земель в податковий оклад через очевидну непопулярність такого заходу, уряд, на думку Мілюкова, вирішило посилити оподаткування обхідним шляхом, введенням нової окладної одиниці. Так як в основу живе чверті була покладена не майдан землі, а кількість робочих рук, то зростання оподаткування виглядав би замаскованим. Нарешті, по-третє, до певної міри суперечачи самому собі, Мілюков зазначав, що в результаті введення живе чверті на приватновласницьких землях півдня Росії обкладання цих земель було значно полегшено в порівнянні з чорносошну Північчю.

Вельми приватне питання про живе чверті порушив в історіографії кінця XIX - початку XX ст. великі суперечки. А.С.Лаппо-Данилевський і В. О.Ключевскійпрідержівалісь іншого, в порівнянні з Мілюков, думки. Вони вважали, що причиною введення живе чоти було не бажання уряду утилізувати вже існуючий зростання оранки, а лише прагнення викликати таке зростання в майбутньому. М.А.Дьяконов вважав такою причиною бажання уряду залучити до тягла бобирів: вони не мали власної ріллі, але мали двори і, таким чином, при поземельном оподаткування не входили в число платників податків, але включалися в нього при введенні живе чоти, що складалася, як правило, з кількох селянських і декількох бобильскіх дворів. Нарешті, С. Б. Веселовський, який вважав, що і посошное оподаткування було поземельним, а «посильною», акцентував увагу на першій із зазначених Мілюков причин. На думку Веселовського, що живе четь була заміною, а модифікацією посошное оподаткування з метою підвищення його «еластичності» - більш дрібна окладная одиниця дозволяла точніше узгоджуватися з платіжними засобами населення і, підвищуючи за потребою податковий тягар, по можливості так розподіляти його, щоб платники були в стані його нести Веселовський С.Б. Сошне лист. М., 1915. Т.1. С.42. . Незважаючи на зусилля настільки видатних дослідників, за словами АЛ.Шапіро, і нині «питання про причини, що викликали до життя укази про живе чверті, можна характеризувати як дискусійний», так як джерела «не дають ... прямої відповіді». З тез, запропонованих Мілюков для пояснення походження живе чверті, в сучасній історіографії визнається третій і відкидається другий Шапіро АЛ. Живе четь і живе вити // ВИД. Л., 1987. Т. 19. С. 101. .

Ще одне питання, порушене в першому розділі «Державного господарства», викликав широкий резонанс в літературі. Було твердо встановлено, що Мілюков воно вирішено невірно. Це питання про походження територіальних наказів - «чвертей». Мілюков припустив, що ці чверті виділилися з наказу Великого приходу. Відразу після того, як ця думка була висловлена, з нею висловив незгоду петербурзький історик С.М.Середонін. На його думку, розвиненому В. Ф.Платоновим, а пізніше П.АСадіковим, чверті виникли в результаті скасування «годувань» в середині XVI ст. для управління збором «годування і наместнічьего окупа» Платонов С.Ф. Як виникли чоти? (До питання про про-сходження Московських наказів-чвертей) // ЖМНП. 1892. № 5. С.160-163. .

Між іншим, Платонов, віддаючи перевагу точці зору Середо- нина, вважав гідністю останнього «історичний» підхід до питання, а недоліком Мілюкова - «систематичний» підхід, схематізаторство.

Це наочна ілюстрація до тодішнього протистояння московській і петербурзької історичних шкіл. В даному випадку істина виявилася на стороні петербурзької школи, так як спеціально досліджував Середонін твір Дж.Флетчера було одним з найважливіших джерел з ранньої історії чвертей, Мілюков ж зацікавився цим питанням лише попутно. Спочатку Мілюков, йдучи на деякі поступки точці зору петербурзьких опонентів, збирався присвятити полеміці з ними спеціальну статтю. С.Ф.Платонов від імені редакції «Журналу міністерства народної освіти» повідомив, що мілюковская стаття буде прийнята. Але цей намір виконано не було ГАРФ. Ф.579. Оп.1. Д.5388. Л.87 об. .

Якщо зображення Мілюков податкової системи і фінансової адміністрації було «систематичним», то в наступних параграфах першого розділу, присвячених «військової організації» та «історії фінансових заходів» XVII ст., Він ставав на «історичний» шлях дослідження, якого в основному дотримувався і за межами цієї глави. Оскільки основною метою Мілюкова було простежити реакцію уряду на фінансові наслідки Північної війни, то і стосовно XVII ст. його цікавили, головним чином, спроби уряду впоратися зі зростанням військових витрат. Розглянувши історію цих спроб, автор зробив висновок, що саме вони підготували ліквідацію територіальних фінансових наказів на початку петровського царювання і перехід від територіального до спеціалізованого управління збором податків. Цей процес він вважав однією з двох головних тенденцій «в історії державного господарства XVII ст.» Мілюков П.Н. Державне господарство в першій чверті XVIII століття і ре-форма Петра Великого. СПб., 1892. C.XIII-XIV; він же. Спогади. Т.1. С.157-158. .

Іншу «головну тенденцію» Мілюков виявив із зіставлення структури державних доходів на початку XVTI в. і напередодні петровського царювання. Вона полягала, на його думку, в значному зростанні частки прямих податків. Висновок цей був оскаржений С. Б. Веселовський, які вважали, що і на початку XVTI в. «Значення прямих податків ... в бюджеті Московської держави було досить значно». У наступній літературі зустрічаються як повторення сумнівів Веселовського, так і відтворення виведення Мілюкова. Сумніви Веселовського стали можливі тому, що за структурою бюджету початку XVII ст. є лише уривчасті дані. Навпаки, бюджет 1680г., До сих пір найбільш ранній з виявлених російських державних бюджетів, був у розпорядженні Мілюкова. Він був знайдений їм у Московському головному архіві міністерства закордонних справ і опублікований в додатку до дисертації. І саме в МГАМІД Мілюков почерпнув значний матеріал для першого розділу - діловодство фінансових установ XVII в. Веселовський С.Б. Сошне лист. М., 1915. Т.1. С.52.

Перший відділ дисертації, «Наказне господарство 1682-1709», відкривався главою (другий по наскрізної нумерації) «Стан державного господарства до початку Північної війни (1682-1701 рр.)». Незважаючи на те, що заголовком охоплений майже двадцятирічний проміжок часу від зведення на престол Петра до початку Північної війни, автор зазначав, що в зазначених хронологічних межах «тільки останні шість років носять типовий характер петровської епохи; до цих шести років відносяться і всі значні зміни в стані державного господарства. Підкоряючись готівкового матеріалу - застерігав далі Мілюков, - ми обираємо однак не 1695-1696 роки, а 1701-й рік вихідним пунктом для опису нового стану національного господарства »Мілюков П.Н. Державне господарство в першій чверті XVIII століття і ре-форма Петра Великого. СПб., 1892. C.XIII-XIV; він же. Спогади. Т.1. С.111. .

Матеріал для другого розділу полягав в діловодстві Ближній канцелярії, створеної Петром для контролю над фінансовою звітністю. Складність полягала в тому, що в 60-і рр. XIX ст., В ході «упорядкування» петербурзького Держархіву МЗС, фонд Ближній канцелярії був розосереджений, і уявлення про його загальному складі Мілюков зміг отримати лише завдяки старій здавальної опису та допомоги архівіста Н.А. Гіббенета, єдиного, що залишився в живих учасника «упорядкування». З огляду на те, що настільки важливе джерело знаходився в стані «розсипаної оселю», Мілюков опублікував в додатку до дисертації, для полегшення орієнтування наступних дослідників, згадану здавальну опис фонду Ближній канцелярії із зазначенням нових шифрів більшості справ і з докладним описом тих справ, в яких містилися державні бюджети за 1701-1709 рр. Мілюков П.Н. Державне господарство в першій чверті XVIII століття і ре-форма Петра Великого. СПб., 1892. C.XIII-XIV; він же. Спогади. Т.1. С.109. Дані цих бюджетів, також вперше введених в науковий обіг Мілюков, теж були поміщені в додатку.

Те, що перший із зафіксованих Ближній канцелярією бюджетів датировался 1701 роком, якраз і зробило цей рік для Мілюкова «вихідним пунктом для опису нового стану національного господарства», тим більше що він майже збігся з початком Північної війни, яка відкрила нову стадію в історії російських фінансів . Оскільки автор при роботі над другим розділом мав лише бюджетами 1680 і 1701гг. і не мав аналогічних матеріалів по проміжних дат, йому довелося вибрати «Не хронологічний, а систематичне» побудова цієї глави, засноване на зіставленні двох моментів в історії фінансової адміністрації і бюджету. Елемент «історичного» викладу фактично був лише в параграфі, присвяченому міської реформи 1699 г. - установі Ратуші і остаточної ліквідації воєводської влади в містах і черносошних повітах. В оцінці цієї реформи попередніми дослідниками існувало розбіжність. За словами самого Мілюкова, «установа Ратуші розглядалося найчастіше як міра, що мала на меті станову реформу міського населення Росії, як вилучення цілого стану з ведення воєвод і дарування їй самоврядування». Мілюков приєднався до іншої точки зору, що розглядала реформу 1699 р насамперед як фіскальну міру і вираженої раніше в працях А.П.Прігари і І.І.Дітятіна. На його думку, уряд дбав не стільки про розвиток міського самоврядування, скільки про справність податкових зборів в містах та про зменшення витрат цих зборів - виборні городяни краще справлялися з цими завданнями, ніж агенти наказовий адміністрації. Власне, міські податкові збори перебували в руках виборних ще з 1679-1681 рр., Але реформа 1699 р ліквідувала судову владу воєвод над городянами і передавала її тим же виборним, «щоб надійніше врегулювати фінансову відповідальність» Мілюков П.Н. Державне господарство в першій чверті XVIII століття і ре-форма Петра Великого. СПб., 1892. C.XIII-XIV; він же. Спогади. Т.1. С.116-117. .

Надалі думка про переважно фіскальному характері реформи 1699 р запанувало в літературі. До нього приєднався такий авторитетний дослідник, як М.М.Богословскій. Втім, висловлювалося і протилежна думка про те, що реформа «була природним наслідком соціально-економічного розвитку країни, поступово зростаючих ринкових зв'язків і посилення ролі купецтва в господарському житті», заходом, спрямованим «на розвиток торгівлі і промисловості, на захист інтересів посадской верхівки» . А останнім часом знову зазначено, що «навряд чи можна розцінювати реформу 1699 р тільки під кутом зору, який превалював у Мілюкова ...» і що першочерговим мотивом установи Ратуші була «централізація, до того ж не тільки доходів і зборів, а й будь-яких справ "купецких і промислових людей" в єдиному наказі »як міра піклування держави про цих людей.

Головний висновок, сформульований Мілюков за підсумками другого розділу, характеризував два основних напрямки еволюції фінансової адміністрації на початку царювання Петра, як зазначалося С.Б, Веселовським Веселовський С.Б. Сошне лист. М., 1915. Т.1. С.102. . Перший напрямок логічно продовжувало тенденцію розвитку фінансів протягом всього XVII ст., Яка відбулася «в прагненні збільшити прибутковість зборів ... шляхом усунення від справляння їх - наказного елемента». Установою, зосередив в собі збір значної частини державних доходів, стала та ж сама Ратуша, завдяки якій відбулося і «усунення наказного елемента». Таким чином, вона являла собою «найповніше і грандіозне прояв фіскальної політики XVII ст. і, можна сказати, самий зрілий плід її ». Але цього плоду загрожувала небезпека з боку другого напрямку еволюції фінансової адміністрації, який зародився з початком активної зовнішньої політики Петра 1695 р Воно полягало в тому, що паралельно з відмиранням старих обласних наказів, доходи яких поглиналися Ратушею, йшло формування нових військових наказів зі «свіжою фінансовою силою », що займалися збором нових податків, що вводилися для покриття зростаючих витрат. Доходи, збором яких управляли ці нові накази, займали все більше місце в структурі бюджету і погрожували підірвати претензії Ратуші на «єдність каси» Мілюков П.Н. Державне господарство в першій чверті XVIII століття і ре-форма Петра Великого. СПб., 1892. C.XIII-XIV; він же. Спогади. Т.1. С.163. .

Незважаючи на конкуренцію в управлінні фінансами, Ратуша і нові накази переслідували спільну мету - збільшення державних доходів. Зіставляючи бюджети 1680 і 1701 рр., Мілюков укладав, що спочатку ця мета була досягнута: «... У п'ять років [напередодні 1701] поруч окремих розпоряджень, в яких якщо і була система, - то в усякому разі не фінансова, додалося до 1 1/2 мільйонам старого державного доходу ще стільки ж », до того ж,« якщо судити по кошторисним цифрам, новий дохід йшов на півмільйона попереду нового витрати ». В кінці глави, передбачаючи подальший виклад, автор давав зрозуміти, що це бюджетне рівновагу було, незважаючи на видиму «деяку стійкість», тендітним і що Ратуші, яка мала «перевага форми, організації», не судилося встояти в сутичці з новими наказами, на стороні яких зв'язок з «дійсною життям, яка в стару, готову організацію не вкладається. Безсумнівно, - передрікав Мілюков, - фінансова адміністрація повинна буде зробити кілька кроків назад; стара система перетвориться в хаос, на руїнах якого вже очиститься місце для більш грандіозної споруди »Мілюков П.Н. Державне господарство в першій чверті XVIII століття і ре-форма Петра Великого. СПб., 1892. C.XIII-XIV; він же. Спогади. Т.1. С.164. .

Зрозуміло, в третьому розділі - «Руйнування наказного ладу (1701-1709)» - прогноз цей виправдався. Головним джерелом для цього розділу служила знову-таки документація Ближній канцелярії. Приступаючи до розгляду даного періоду, Мілюков зазначав, що попередні дослідники мало цікавилися діяльністю Петра до Полтавської битви, так як в цей час не видавалося «загальних законоположень», «що відносяться до реорганізації всього державного ладу». Сам Мілюков, навпаки, примикав до тези Ключевського про те, що реформи складалися з маси поточних розпоряджень, спрямованих на вирішення нагальних завдань, і брався довести цю тезу на рясному матеріалі. Однак, і на думку Мілюкова, в ході перетворень в певний момент назріла необхідність загальної реформи державного управління, хоча б і підготовленої попередніми приватними заходами, котрі проводили «без якої б то не було загальної теорії, - під тиском поточних потреб». «Якщо так, - резюмував він, - то стан поточних потреб і засобів їх задоволення повинно дати нам і міру того, наскільки ця реформа матеріально необхідна, і вказати момент, в який вона стала ... невідкладної. У відповіді на обидва питання ми і бачимо головне завдання цієї глави »Мілюков П.Н. Державне господарство в першій чверті XVIII століття і ре-форма Петра Великого. СПб., 1892. C.XIII-XIV; він же. Спогади. Т.1. С.166. .

У третьому розділі, як і в першій, Мілюков зробив великий екскурс в історію російської армії. Підвищення її чисельності, а також витрати на флот, артилерію і дипломатію він визначив як головні чинники зростання державних витрат. Але, беручи до уваги себе фахівцем з даної проблематики, Мілюков заздалегідь обговорювалося - «Ми змушені були зробити зіставлення даних про чисельність армії 1700- 1708 рр., Зважаючи на відсутність такої спроби в спеціальній літературі». У листі до військового історика Д.Ф.Масловскому від 21 серпня 1891 р Мілюков формулював свої сумніви ще відвертіше: «... Сторінки про чисельність петровського війська коштували мені великий метушні і ... я довго вагався, чи друкувати їх або викинути ; але потім я вирішив, що все-таки це буде крок вперед; військовим історикам доведеться зайнятися цим, щоб дістатися до істини, хоча б на мою трупу »Ніор РДБ. Ф.563. К.2. Д.12. Л.2. . На ділі, звичайно, необхідності в «умертвіння» Мілюкова не було. Той же Масловський, обмежившись окремими зауваженнями, в цілому не ставив здобуті Мілюков результати під сумнів.

Слідом за зростанням витрат Мілюков розглядав в цьому розділі стан державних доходів. Він встановив, що поряд з основним бюджетом, зафіксованим Ближній канцелярією, виник свого роду «паралельний бюджет», який перебував в особистому веденні царя. Оскільки дані про нього в канцелярії не надходили, Мілюков був позбавлений можливості детально простежити рух його сум. Загальні його обороти він оцінював приблизно в мільйон рублів. Так як доходи основного бюджету становили близько трьох мільйонів, перша цифра виглядає переконливо і каже про підрив значення Ратуші як «єдиної каси», тим більше що знаходилися в її віданні доходів не вистачало для покриття покладених на неї витрат.

До вирішення зазначеної вище «головного завдання», поставленої в третьому розділі, Мілюков йшов шляхом зіставлення бюджетів 1701-1709 рр. Цілий ряд цих бюджетів було укладено з дефіцитом, і становище рятувало лише те, що в Північну війну Росія вступила, маючи значні грошові резерви. Але поступово вони виснажувалися, і при складанні бюджету на 1710 р з'ясувалося, що доходи разом із залишками попередніх років на півмільйона менше суми планованих витрат. Звідси Мілюков робив висновок, що необхідність реформи доводилася майже безперервним перевищенням витрат над доходами, а невідкладність її з'ясувалася в той момент, коли виникла реальна загроза банкрутства для держави.

У четвертому розділі - «Руйнування населення» - Мілюков ухилився в бік від основної теми дослідження. Відвернувшись від історії фінансів і адміністрації, він звернувся до історії «народного господарства», але знову в зв'язку з фінансами. Він бажав з'ясувати, «з одного боку, розмір податкових тягарів, ложівшіхся на кожного платника, з іншого боку, зміни, вироблені державними тягар в кількості залученого до платежу населення» Мілюков П.Н. Державне господарство в першій чверті XVIII століття і ре-форма Петра Великого. СПб., 1892. C.XIII-XIV; він же. Спогади. Т.1. С.244. . Матеріалом для вирішення останнього завдання послужили перепису 1678 і 1710 рр., Що зберігалися в Московському архіві міністерства юстиції і вперше вводяться Мілюков в науковий обіг.

Мілюков виявив, що «розмір податкових тягарів, ложівшіхся на платника», в 1710 р значно збільшився, а «кількість залученого до платежу населення», навпаки, зменшилася на 20%, хоча за тридцять з гаком років між переписами варто було б очікувати його зростання . Звідси історик укладав, що не тільки фінанси, а й економіка переживала кризу. Обидва кризи були викликані «однією причиною - величезним зростанням державних потреб і відповідним збільшенням податного тягаря ... Сформоване таким чином положення було тим грізніше, що обидві кризи, очевидно, сприяли взаємному загострення: виснаження платіжної спроможності населення прискорило фінансова криза, а зубожіння скарбниці вимагало від населення нових жертв »Мілюков П.Н. Державне господарство в першій чверті XVIII століття і ре-форма Петра Великого. СПб., 1892. C.XIII-XIV; він же. Спогади. Т.1. С.289. .

Ця глава викликала великі суперечки. Вже незабаром після виходу книги в світ висновок про розорення і зменшенні чисельності населення піддався критиці з боку П.В.Безобразова і А. Н. Пипін, а на захист Мілюкова - з боку В.О.Ключевского і В.Е.Якушкіна Безобразов П.В. Рец. на: Мілюков П.Н. Державне господарство Росії в пер-виття чверті XVIII століття і реформа Петра Великого. СПб., 1892 // РВ. 1892. № 4. С.893; Д. [Пипін А.Н.]. Нова праця про петровської реформи // BE. 1892. № 8. С.832-833; [Сторожев В.Н.]. Історична хроніка. С.214-215. .Найбільш гострий характер носила критика Безобразова, який вирішив, що висновок про розорення країни в ході петровських реформ є головним висновком Мілюкова, і сподівався спростуванням цього висновку повалити все дослідження. Полемізуючи з Безобразова, Мілюков справедливо заперечив: «Висновок про" економічний занепад Росії в петровську епоху "... яке б він не мав значення сам по собі, є абсолютно другорядний по відношенню до головного ланцюга моїх висновків», що стосуються «еволюції російських установ під впливом потреб державного господарства »Мілюков П.Н. Відповідь рецензента« Вісника Європи ». с.205. . Крім вже згадуваних висловлювань Мілюкова про те, що економіка не є головним предметом його дослідження, справедливість його заперечення підтверджується тим, що в тексті книги він перекидав логічний місток від третього розділу до п'ятої, минаючи четверту, розглядалася в якості побічного екскурсу Мілюков П.Н. Державне господарство в першій чверті XVIII століття і ре-форма Петра Великого. СПб., 1892. C.XIII-XIV; він же. Спогади. Т.1. С.166, 237. .

Однак, легко довівши свою формальну правоту, по суті питання Мілюков фактично відмовився дискутувати. Суть думки Безобразова полягала в тому, що підсумки двох переписів не можна порівнювати безпосередньо. Підсумок 1710 року слід збільшити на 2 млн. Душ (тут він користувався даними самого Мілюкова, який вважав, що ревізія першої подушного перепису 1719-1721 рр. Розкрила утайку двох мільйонів душ), і тоді він виявиться вище результату 1678 року. Мілюков заперечував, що в такому випадку підсумок 1678 р теж слід збільшити, так як утайка, безсумнівно, була і тоді. Так як коригування буде лише гіпотетичної, доцільніше, наполягав він, безпосередньо порівнювати офіційні підсумки.

Очевидно, що при всій гіпотетичність коригування результатів переписів 1 678 і 1 710 рр., В більшій мірі було б збільшити підсумок другого з них: раз податное тягар посилилося, то і населення повинно було активніше уникати податковий реєстрації. Але Мілюков відмовлявся визнати це і як останній аргумент, висуваючи «міркування, які не місце викладати тут». Це був явний відхід від полеміки Мілюков П.Н. Відповідь рецензента «Вісника Європи». С.207 отд. паг. Втім, позиція Мілюкова виявилася правильною в тому сенсі, що запропонована Безобразова циф-ра 2 мільйони душ чоловічої статі для коригування підсумків перепису 1710р. була занадто велика. Безобразов скористався названої Мілюков цифрою приховування, виявлений-ної в ході першої ревізії .Нові подальшому було встановлено, що Мілюков перебільшував розмір приховування (див .: Водарскій Я.Е. Населення Росії в кінці XVII - початку XVIII ст. М., 1977. С51 ). .

Досліджував пізніше перепис 1710 р М.В.Клочков прийшов до висновку, що демографічні втрати в ході реформ були менше, ніж припускав Мілюков. І в цілому утвердилася думка, що розорення як таке було, але його демографічні наслідки перебільшені Мілюков Клочков М.В. Населення Росії за Петра Великого за переписами того часу. СПб., 1911. с.254. . Причина такого перебільшення, на загальну думку критиків Мілюкова, полягала в його надмірну довіру цифрових даних джерел. Особливо рельєфно вказав на це В. О. Ключевський, який знав пристрасть учня до статистики - «Ретельну статистичну обробку зібраного матеріалу автор не завжди з'єднував з критичним розбором документів, з яких цей матеріал витягувався ... Недолік такої критики особливо помітний у викладі результатів перепису 1710 г. »Ключевський В.О. Відгук про дослідженні П.Н.Милюкова ... С.181. . Таким чином, нехтування Мілюкова до «критичного» методу петербурзької школи в даному випадку обернулося проти нього самого. Втім, справедливості заради слід зазначити, що Мілюков застерігав в дисертації «неповноту» перепису 1710 г. Але для загальних висновків він все ж використав цифру втрат населення в 20%.

Висновок про розорення населення, масштаби якого стали відомі уряду в 1710 р, Мілюков зіставляв з висновком третього розділу про назревшем в тому ж році фінансову кризу. Тим самим для нього з'ясовувалося сенс губернської реформи 1708-1712 рр. Петро не міг відмовитися від своїх дорогих військових починань, але в той же час переконався в небажаність введення нових податків, які навряд чи дали б що-небудь, крім нових недоїмок до того ж могли викликати бунт. Залишалося «за неможливістю задовольнити всі потреби - направити державні доходи на задоволення нужнейших, надаючи інші власної долі» Мілюков П.Н. Державне господарство в першій чверті XVIII століття і ре-форма Петра Великого. СПб., 1892. C.XIII-XIV; він же. Спогади. Т.1. С.237. . Під іншими розумілися, насамперед, місцеві витрати, раніше вироблялися до відправки зібраних податкових сум в Москву. Щоб уникнути цих витрат, слід було «захопити» доходи вже на ранній стадії їх руху. Для цього і було створено вісім губерній на чолі з довіреними особами царя, і відповідно вісім губернських кас.

Вивчаючи губернську реформу, Мілюков знайшов блискуче підтвердження тези про безплановість спонтанності петровських перетворень. Він з'ясував, що не тільки необхідність реформи і момент її проведення визначилися самим ходом подій, незалежно від волі царя, але також і межі губерній були намічені поступово, починаючи з XVII ст., Поточними заходами уряду. Цьому процесу була присвячена п'ята глава (яка відкривала другий відділ, що має назву «Губернські господарство 1710-1718 рр.») - «Походження губерній». У ній автор, грунтуючись на матеріалах розрядного наказу, що зберігалися в МАМЮ, показав, що протягом XVII в. одночасно з централізацією управління фінансами, йшло формування військових округів, які послужили основою для майбутнього адміністративно-територіального поділу Росії. Притому процеси ці, вважав Мілюков, в поданні тодішнього уряду перебували в протиріччі один з одним. Значні кошти мав вибирати з двох зол - або концентрація управління в московських наказах, розділених за відомчим принципом, або розосередження управління по обласним центрам, де діяльність різних відомств (військового, фінансового, судового) координувалася під загальним керівництвом обласного начальника. У першому випадку було відсутнє б єдність управління на місцевому рівні, у другому - на центральному. По суті, помічав Мілюков, «нічого немає легше, ... як примирити вигоди того і іншого єдності, зовсім не виключають один одного». Але «при що існувала наказовій системі центрального управління поєднати його з правильною організацією місцевих центрів було неможливо. Результат з цієї нерозв'язною дилеми судилося знайти тільки за допомогою європейської камеральної науки і практики »Мілюков П.Н. Державне господарство в першій чверті XVIII століття і ре-форма Петра Великого. СПб., 1892. C.XIII-XIV; він же. Спогади. Т.1. С.363. .

Перш ніж результат цей був знайдений, події Північної війни, що прискорили зміни в сфері фінансової та загальної адміністрації, дозволили дилему на користь обласних установ. Військові округу XVII століття еволюціонували в губернії, а Ратуша, навпаки, втрачала зі свого відомства доходи і внаслідок цього «руйнувалася».

Але при всій підготовленості губернської реформи подіями XVII - початку XVIII ст. завершальна стадія цього процесу, розглянута в шостому розділі - «Організація губернського господарства 1708-1711 рр.», протікала не зовсім гладко. Вироблення типового бюджету, яким слід було керуватися при новому порядку фінансового управління, скінчилася лише до 1712 г. Одночасно і в зв'язку з цим встановився новий порядок фінансування армії. Раніше вона фінансувалася в основному через Військовий наказ на доходи, що збираються Ратушею, тепер передбачалося безпосереднє розподіл полків по губерніях, відповідно до доходами останніх. В цьому заході Мілюков бачив наслідок впливу шведських порядків, а також очікування Петром після полтавської перемоги швидкого світу, слідом за яким, за задумом царя, мало наслідувати вже не просто формальне закріплення конкретних полків за губерніями, а й фактичне розквартирування їх там.

Таким чином, укладав історик, перша губернська реформа «зводилася вся ... до нової системи військового господарства і до нової фінансової організації». «Вся ця державна реорганізація в її цілому - є продукт військово-фінансових потреб держави. У своєму генезі - вона підготовлена ​​всім попереднім ходом нашої військової та фінансової історії і становить лише його природне завершення. У своєму здійсненні - вона викликана обставинами Північної війни з усіма перипетіями останньої, починаючи від внутрішніх ускладнень 1705- 1707 років і закінчуючи надіями на світ 1709-1711 років. Нарешті, вже підготовлена ​​і здійснена, - в своїх завданнях ця реорганізація намагалася осмислити і систематизувати сама себе за допомогою шведської військової системи і шведсько-остзейских губернської організації »Мілюков П.Н. Державне господарство в першій чверті XVIII століття і ре-форма Петра Великого. СПб., 1892. C.XIII-XIV; він же. Спогади. Т.1. С.407-408. .

Цей висновок справедливо ставить початок здійснення губернської реформи в зв'язок з ускладненнями 1705-1707 рр., В той час як спостерігаючи в попередніх розділах за динамікою бюджету і чисельності населення, Мілюков акцентував увагу на іншому моменті в історії губернської реформи - на 1710 р коли і стан бюджету, і стан чисельності населення вказали уряду на невідкладність змін. Однак очевидно, що якщо відправним пунктом реформи був указ 18 грудня 1707 року про розподіл міст по губерніях, то відомості, котрі виникли до 1710 р могли впливати лише на хід реформи, але не були причиною її початку Мілюков П.Н. Державне господарство в першій чверті XVIII століття і ре-форма Петра Великого. СПб., 1892. C.XIII-XIV; він же. Спогади. Т.1. С.365. . До речі, вибудовуючи в заключній главі загальну схему петровських адміністративних перетворень, Мілюков знову виділив 1710 року в якості одного з ключових рубежів в їх періодизації. 42 Мабуть, далося взнаки те, що хронологічно вихідним пунктом його дослідження був саме цей рік.

У шостому розділі містився також нарис поглядів колишніх істориків на освіту губерній. Автор відзначав, що раніше вже висловлювалися, починаючи з К.АНеволіна, припущення про «зв'язки губерній 1708 року з старими відомствами», але «серйозної спроби пов'язати петровські губернії з адміністративним поділом XVII століття не було зроблено». 43 Подібним чином оцінена заслуга Мілюкова в рішенні цього питання і в наступній літературі. 44

У заключній главі другого відділу, сьомий - «Функціонування губернського господарства (1710-1718)» - Мілюков розглядав наслідки губернської реформи. Глава писалася на матеріалах сенату, що зберігалися в МАМЮ. Так як в зв'язку з реформою відбулася фактична ліквідація центральних установ і звітність Ближній канцелярії порушилася, Мілюков позбавлявся свого головного джерела з історії бюджету. Більш того, як встановив Мілюков, «ні для історії бюджету, ні для статистики губернського господарства не тільки не збереглося до нашого часу, але і в той час не існувало досить повних і задовільних відомостей. Зважаючи на цю обставину історію губернського господарства доводиться відновлювати по досить уривчастих, але зате надзвичайно рясним даними, збереженими в діловодстві сенату ». Через «дріб'язковості і роздрібненості більшу частину цих даних» Мілюков не ставив мети вичерпати їх в своєму дослідженні. Не маючи можливості статистично обробити матеріал через його неповноти і достатку, але прийшовши все ж на підставі його вивчення до певних висновків, Мілюков ставив собі в сьомому розділі таку задачу: «Для нас досить, якщо загальна характеристика губернського господарства випаде достатньо ясною і якщо таким чином стане зрозумілою необхідність нового перебудови державних установ, перед якою опинилося ... уряд внаслідок реформи 1710 року. Для того, проте ж, щоб ця загальна характеристика вийшла досить обґрунтованою, ми вважаємо за необхідне розглянути господарство кожної окремої губернії »Мілюков П.Н. Державне господарство в першій чверті XVIII століття і ре-форма Петра Великого. СПб., 1892. C.XIII-XIV; він же. Спогади. Т.1. С.421. .

Це розгляд попереджав питанням про причини установи сенату. На нього Мілюков давав відповідь, цілком узгоджений з його загальною концепцією. На його думку, створення сенату в 1711 р не було стратегічним кроком царя, переконавшись нібито, як вважалося раніше, в неефективності боярської думи. Серед думок попередників Мілюкова виділялася думка В.О. Ключевського, який показав, що до моменту створення сенату боярська дума припинила своє існування і замість неї діяла «міністерська консилией», її-то і замінили сенатом. Мілюков вступив в суперечку і з цією думкою, не погоджуючись з тим, що «сенат безпосередньо вийшов з міністерської консилии» Мілюков П.Н. Державне господарство в першій чверті XVIII століття і ре-форма Петра Великого. СПб., 1892. C.XIII-XIV; він же. Спогади. Т.1. С.413. . За Мілюкова, сенат був заснований в першу чергу для завідування тими сумами, які раніше перебували в особистому веденні царя і не фігурували в бюджеті, підзвітному Ближній канцелярії, тобто з суто фінансової метою. «Менш ясно зізнавалася, - за словами історика, - якщо тільки зізнавалася взагалі - при установі сенату інша роль його, особливо важлива і нова, з'ясувалося лише згодом» Мілюков П.Н. Державне господарство в першій чверті XVIII століття і ре-форма Петра Великого. СПб., 1892. C.XIII-XIV; він же. Спогади. Т.1. С.412. . Роль ця полягала в тому, що сенат покликаний був заповнити собою вакуум, що утворився в сфері центрального управління.

Детально розглянута Мілюков «практика губернського господарства» показала повну неспроможність нового порядку управління. Неспроможність ця була викликана, на його думку, двома причинами. «Реальна» причина полягала в тому, що бюджетний проект 1711г., Що лежав в основі нового порядку, виявився заведомом фіктивним і не міг виконуватися - виникали все нові непередбачені витрати. «Формальна причина», погіршується діями «реальної», полягала в тому, що сенат, без розвинутої системи центральних установ, не міг координувати виконання губерніями бюджету, проте мав достатні повноваження, щоб втручатися в це виконання і остаточно заплутувати його.