Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Національна політика Австрії

Скачати 28.48 Kb.
Дата конвертації 26.01.2019
Розмір 28.48 Kb.
Тип дипломна робота

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа

Вищої професійної освіти

Саратовський державний університет

ім. Н.Г. Чернишевського

Кафедра археології та етнографії

Спеціальність "Історія"

Національна політика Австрії

Курсова робота

студента 1 курсу

історичного факультету

денного відділення

Вялітова Е.Ш.

Науковий керівник КІН доцент О.Ю. Ликова

Завідувач кафедри КІН доцент В.А. Лопатин

Саратов 2007 р

план

Вступ. 3

1. Національна політика. 6

2. Етнічна ситуація в Австрії. 11

3. Правове становище етнічних меншин Австрійської Республіки 15

Висновок. 19

Список літератури і джерел. 20

Вступ

У сучасному світі більшість країн має багатонаціональні склади, а згуртувати між собою народи, які мають різну історію, релігію і розрізняються за менталітетом і світогляду - дуже непросте завдання для уряду будь-якої держави.

У якихось країнах світу міжетнічні конфлікти носять латентний характер, а десь відкритий.

Мета - розглянути стан етнічних меншин в Австрії в Новий час.

завдання:

1) Проаналізувати зміст терміну "національна політика".

2) Вивчити динаміку розвитку етнічної ситуації в Австрії.

3) Охарактеризувати правове становище етнічних меншин Австрійської Республіки.

У даній роботі розглядається національна політика як явище, властиве, на сьогоднішній день, кожній державі, а також положення етнічних меншин Австрійської Республіки.

Для вивчення даної проблеми мною були використані колективні монографії: "Народи Зарубіжної Європи" [1] і "Нариси загальної етнографії, Зарубіжна Європа". [2]

Дані монографії дозволяють поглянути на етнічну історію Австрії, а точніше докладно розглянути історію взаємин народів Австрії з найдавніших часів. На основі цих даних можна зробити певні висновки, що стосуються історії взаємин різних етносів, що здавна населяли австрійські землі, і прийшлих народів. Ставлення австрійських громадян до національної безпекової політики, що проводиться різними урядами Австрії.

Для вивчення зазначеної проблеми необхідно скористатися терміном "національна політика", розібратися, в чому вона полягає. Для цього були використані наступні книги: "Загальна та прикладна політологія" [3], а також "Політичне життя суспільства: питання теорії" [4], "Асиметрична конструкція етнічного федералізму" [5], "Демократія і тоталітаризм" [6] і "Соціологія політики" [7].

Дана робота дозволяє зрозуміти, які проблеми можуть виникнути внаслідок неправильного проведення національної політики, оскільки сфера національної політики дуже делікатна. Саме з позиції національних ідеологій може здійснюватися вкрай необхідна політика захисту культурної самобутності і політичних прав, захист власної території і національної незалежності (це чітко простежується в "Наполеонівських війнах", коли боротьба проти французів посилила почуття патріотизму серед австрійського народу). З цих же позицій можуть стимулюватися настрою національного гегемонізму, переважання однієї над іншими (часті повстання угорців і чехів, через нерівності у правах з австрійцями, у другій половині XIX ст).

Як джерело мною був використаний Федеральний Закон Австрійської Республіки "Про правове становище національних меншин" [8] від 7 липня 1976 р Даний документ дозволяє розібратися в положенні національних меншин за кількома розділами: "Загальні положення" - про права національних меншин; "Поради національних меншин" - про статус і повноваження представницьких органів національних меншин; "Допомога національних меншин" - про обов'язки федерального уряду в сфері надання допомоги національним меншинам, в чому вона може полягати і порядок її надання; "Топографічні позначення" - про порядок топографічного позначення на мові національних меншин в районах їх проживання; "Офіційна мова" - розділ про сферу використання мови національних меншин.

1. Національна політика

Велику роль в світі стала грати ідеологія національної ідеї. Її розвиток історично пов'язано з розкладанням середньовічних структур і становленням нового суспільно-економічного укладу. У цьому сенсі ідея нації - правове та ідеологічно-моральне обгрунтування демократії нового часу.

Уже в період Великої Французької революції XVIII ст. ця ідея втілилася в трьох базових конструкціях, які зберігали своє значення до наших днів: санкюлотской концепції народного суверенітету, де нація трактувалася як свого роду юридична особа, що представляє спільнота індивідів, чиє життя регулюється одними і тими ж законами, джерелом суверенітету при встановленні яких воно є; в робеспьеровском розумінні нації як спільноти патріотів, які борються за свободу, і виражає себе в деякому духовну єдність на основі прагнення до досягнення прогресу в людській історії; трактування нації в аспекті територіально-етнічних вимірів, включаючи теорію природних кордонів Ж. Дантона і Л. Карно [9]. І в подальшому концептуальні підстави національних ідеологій стали, перш за все, висловлювати таке розуміння природи національної групи, яка може інтерпретуватися або як соціальної спільності, що складається на основі єдиних економічних умов життя людей, території, мови і певних рис духовної культури (марксистське визначення), або культурної спільності, интегрируемой політичними подіями та інститутами (М. Вебер), або втілення "національного духу", що підкріплюється культурними нормами, цінностями і з імволамі (Дж. Бренд), або народу, якому послано божественне одкровення (ісламська традиція) і т.д. [10].

Грунтуючись на законній визнання пріоритетності національних інтересів кожної конкретної країни, національні ідеології інтерпретують даний посил таким чином, що всі інші пружини історичного буття постають як підлеглих або взагалі несуттєвих. На практиці ці ідеології в більшості своїй беруть форму націоналізму.

В СРСР в трактуваннях офіційної доктрини націоналізм розглядався як буржуазна ідеологія і політика в національному питанні, як історичне знаряддя створення та завоювання загальнонаціонального ринку, встановлення класового панування в національних рамках і розширення згодом цього панування шляхом поневолення інших народів [11]. У цій своїй якості націоналізм інтерпретувався як безумовний ідеологічний противник "пролетарського, соціалістичного інтернаціоналізму", політики "дружби народів в цілому", певне позитивне значення визнавалося лише за націоналізмом в країнах, що розвиваються, бо під його прапором в основному і здійснювалася боротьба проти колоніалізму. У теперішній же час в Росії і СНД спостерігається тенденція до протилежного, принципово іншому баченню. Націоналізм часто починає трактуватися як принцип, що містить в собі вимоги того, щоб політичні та етнічні одиниці збігалися, а також, щоб керуючі і керовані належали до одного етносу [12]. При такому підході націоналізм може зображуватися як поле творчого саморозкриття нації, потужний засіб очищення і саморозвитку народу. Більш того, націоналізм виявляє себе не тільки як ідеологічний феномен, але часто стає і рушійною пружиною національної політики [13].

Примітно, що в цій якості він виступає не тільки в колишніх союзних республіках, а й в національних регіонах Росії і навіть на исконно русских територіях (так званий "російський націоналізм", який апелює до "праву крові", або інакше до "праву грунту") .

Подібні побудови характерні не тільки для пострадянських держав. Як діючий принцип націоналізм як і раніше впливовий в політичній практиці цілого ряду країн "третього світу"; певні позиції він зберігає і в Європі, США, Канаді та інших країнах зі сталими демократичними традиціями. Не випадково деякі західні аналітики ще в 50-ті роки ХХ століття сформулювали тезу про настання "століття націоналізму" в світі [14].

Потужна підживлення національним ідеологій здійснюється з боку релігійних віровчень, що з одного боку часто виступає як фактор консолідації нації, духовного відродження нації в складні, кризові періоди його історичного буття, з іншого боку - національно-релігійні протиріччя можуть стимулювати і руйнівні процеси в суспільстві, породжуючи і поглиблюючи національну ворожнечу (наприклад, в Кашмірі, Югославії, Чечні).

В цьому аспекті і до націоналізму в цілому потрібно підходити, очевидно, з більш зважених позицій, не поспішати з переглядом змістотворних понять. Безумовно, слід рішуче відстоювати тезу про законність національних інтересів кожної країни, про самоцінності і рівноправності кожної конкретної нації і народу. У науку має увійти розуміння того, що різноманіття соціально-культурних типів єдино і може виступати необхідною передумовою багатства і об'ємності всього сучасного цивілізованого співтовариства. Але потрібно обережно поводитися з положенням, що закріплює за націоналізмом значення основи історичного процесу і тим більше що стверджують думку про обраності тих чи інших націй. Практика показує, що подібні позиції занадто часто обертаються політикою національної переваги, ведуть до відвертого шовінізму і расизму.

Сфера національної політики надзвичайно складна і делікатна, як ніде тут виключно актуальна логіка конкретно-історичного підходу. З позицій національних ідеологій може здійснюватися і вкрай необхідна політика захисту культурної самобутності і політичних прав національної діаспори, захисту власної території і національного суверенітету від зовнішніх посягань. З цих же позицій можуть стимулюватися і настрою етнічного гегемонізму, підбиватися ідейний фундамент під вогнища сепаратизму, політику створення привілеїв для осіб "корінної національності", провокуватися конфлікти і навіть прямі військові дії [15].

В сучасних умовах, тому як ніколи важливий заповіт вітчизняних мислителів про необхідність прориву національної ідеї в сферу ідеї "всечеловечності", перекладення цього завіту на мову вивірених політичних рішень і дій.

Загальна чисельність населення Австрії становить 7 067 432 особи, з них 3 310 909 чоловіків і 3 756 523 жінки. Середня щільність населення - 84 особи на 1 кв.км, проте майже 70% населення зосереджено в східних районах країни. Майже чверть населення Австрії живе в її столиці - Відні. У період Другої світової війни і після неї відбувалися значні міграції населення всередині країни, що було пов'язано з ходом військових дій в кінці війни і розвитком промисловості в західних районах в післявоєнні роки.

Загальна чисельність австрійців - 8 млн.60 тис. Осіб, з них 6 млн.400 тис. Осіб живуть в Австрії, де вони складають переважну більшість населення країни. За її межами значне число австрійців живе в Південній Тіролі, який відійшов до Італії після першої світової війни, в ФРН, а також в країнах Америки, головним чином в США.

Самоназва австрійців - Osterreicher, хоча частково зберігаються ще й обласні самоназви: так, наприклад, жителі Тіролю називають себе тірольці, Карінтії - карінтійцамі, Штирії - штирійцями. Літературна мова - німецька. Розмовні діалекти австрійців близькі до баварського і алеманскій; особливо виділяється говір жителів Відня [16].

Незважаючи на загальний з німцями мову і деяку схожість матеріальної та духовної культури австрійців і південних німців, австрійці є самостійним народом, відмінним від німців як по історичному розвитку і національному характеру, так і з побуту, вдач і звичаїв.

Це пояснюється тим, що австрійці, крім зв'язків з німцями, на протязі багатьох століть мали тісні контакти зі слов'янськими народами, італійцями і угорцями, які входили до складу Габсбурзької імперії. В даний час, переважна більшість австрійців, за винятком певних кіл, які підтримують виношувану в ФРН ідею нового аншлюсу, вважають і називають себе австрійцями.

За даними перепису 1951 року крім австрійців в Австрії проживають 24 тис. Чоловік, які розмовляють словенською мовою (в прикордонних районах з Югославією районах Штирії і Карінтії), 34 тис. Чоловік, які розмовляють хорватською мовою, 11 тис. Чоловік - на угорському (в Бургенланде) і 5 тис. чоловік - на чеському (у Відні). Однак судячи за неофіційними оцінками перших повоєнних років (250 тис. Чоловік національних меншин), чисельність національниз меншин в перепису 1951 р сильно занижена. Перед другою світовою війною в Австрії проживало 191 тис. Євреїв, 74 тис. Югославів, 48 тис. Чехословаків, 18 тис. Угорців. Зміна національного складу пояснюється расистської політикою Гітлера, а також міграціями населення після Другої світової війни, коли в Австрію переселилися кілька сотень тисяч осіб, які говорять по-німецьки. В даний час в Австрії проживає близько 400 тис. Німців [17].

2. Етнічна ситуація в Австрії

Австрійські землі були здавна заселені людиною. Про це свідчать численні археологічні пам'ятники епох палеоліту, неоліту, бронзи та раннього заліза. З давніх-давен тут жили іллірійці, етруски, а пізніше в Y в. до н.е. тут з'явилися кельтські племена, про це свідчать археологічні знахідки. У II столітті до н.е. місцеве населення було романізовані в результаті вторгнення римлян. Крім цього на етнічну історію австрійців справила короткочасне перебування Кимр, маркомманов і пізніше готовий, тік, аварів і лагобардов. Але вже в YI столітті землі Австрії почали заселяти слов'яни: на сході - західними, на півдні і південному сході - південними. Приблизно в цей же час північ і північний захід Австрії почав заселятися німецькими племенами, акеманамі і баварами. Але величезний вплив на ранньому етапі розвитку Австрії зіграло перебування римлян. Саме в цей час був побудований ряд міст, доріг і укріплень, розвивалася торгівля, не можна не відзначити те, що римляни зробили величезний вплив на розвиток землеробства ... З плином часу з'явилися величезні відмінності в культурі і мові, які збереглися до наших днів. За великим рахунком формування австрійського народу було наслідком змішання германських племен зі слов'янами за участю більш раннього романізованого іллірійського і кельтського населення.

Включення австрійських земель - Східної і фріульська марок - в імперію Карла Великого (YIII) і пізніше (складі Баварської марки) в Східно-Франкське держава (IX в) посилило їх германізацію. Але в IX ст. цей був припинений через спустошливих набігів угорців. З XIII в. Баварська Східна марка стала самостійною державою отримав назву Австрія (Ostrrichi). Пізніше ця назва з деякими змінами вживається і іншими народами - італійцями (Ostrigo), візантійцями (Ostrikon), французами (Autriche), англійцями (Austrin) [18].

Вигідне географічне положення Австрійської держави, особливо придунайських земель, на перехресті торгових шляхів, сприяло його висунення серед сусідніх держав. З XIII в (початок правління Габебургов) почався територіальне зростання Австрійської держави, що досягався головним чином шляхом династичних шлюбів і інших комбінацій. У період XY - XYI в. в. до складу держави були включені майже всі землі сучасної Австрії - Тіроль, Каринтія, Штирія, Верхня Австрія, Нижня Австрія, Форарльберг. Усередині цих земель відбувалися процеси консолідації окремих обласних груп австрійського народу, а це все позитивно позначилося на взаєминах між різними етносами (маються на увазі взаємини між нащадками німецьких і слов'янських племен). Це знайшло відображення в перерахованих народів Австрії, даному в "Хроніці" Іоанна фон Віктрінга (XIII в): тірольці, штирійцями, карантійци і австрійці (жителі Верхньої і Нижньої Австрії). Поза межами Австрійської держави залишалися лише Бургенланд і Зальцбург. Однак обидві ці області були тісно пов'язані з австрійськими землями, що незабаром сприяло і їх приєднання до інших австрійським землям. Багатонаціональний склад Австрії позначився на духовну і матеріальну культуру австрійців, яка містить в собі риси різних народів, що здавна населяли землі Австрії. На мій погляд все це супроводжувалося міжнаціональними шлюбами, а це спричинило за собою відсутність конфліктів між австрійцями та іншими етносами, але все ж, повністю заперечувати присутність міжнаціональних конфліктів не можна, так як в історії Австрії простежуються моменти обмеження австрійцями інтересів етнічних меншин.

У цей період Австрія стає одним з найсильніших держав Європи, економічним і культурним центром Священної Римської імперії, на чолі якої з XY в. стояла династія Габсбургів.

Велике значення для економіки країни мали розробки срібних, залізних і мідних руд в Штирії, Тіролі і Карінтії. Серед міст Австрії виділяється ряд економічних і культурних центрів - Гран, Зальцбург і Відень - столиця Австрійської держави з XII в. Велике значення для культурного розвитку Австрії мало заснування університету у Відні (1365 г).

В етнічному відношенні Австрія була пов'язана з сусідніми німецькими державами, особливо з Баварією, населення якої, як і більшість австрійців, говорило на австро-баварських діалектах. Давні культурні зв'язки існували у неї з країнами Дунайського басейну і Апеннінського півострова. Італійський вплив і тепер проявляється в деяких рисах культури населення Каринтії і Тіролю, особливо південної його частини [19].

У XYI в. австрійці брали участь в європейських антифеодальних рухах, спрямованих також проти католицизму - в Реформації і в Селянській війні. Виступи селян Верхньої Австрії (повстання Фадінгера), що потрапила в тимчасову залежність від Баварії (1626 - 1628 г. р) з'єдналися з боротьбою за національне визволення і возз'єднання з іншими австрійськими землями.

Після Контрреформації в Австрії остаточно зміцнився католицизм і вона стала згодом оплотом католицької реакції в Європі. Перемога протестантизму в північно-німецьких та средненемецкіх державах і поширення в них средненемецкіх діалектів сприяло поступовому відокремлення Австрії від інших німецьких держав Центральної Європи.

Війни XYII в. - Тридцятирічна війна і тривала війна з турками, що почалася ще в XY в., Згубно позначалися на внутрішнє становище країни. Однак ці війни сприяли зростанню і централізації багатонаціонального Австрійської держави. До його складу були включені Чехія, частина Угорщини, Хорватія, Далмація, деякі італійські землі. Панівне становище в цьому великому державі займали австрійці - основне населення земель Верхньої і Нижньої Австрії, Тіролю, Форарльберга, Бургенланда, Каринтії, Штирії. В інших землях вони не становили компактних груп. Багатонаціональний склад Австрійської імперії позначився на духовну і матеріальну культуру австрійців.

Землі Австрійської держави сильно відрізнялися один від одного не тільки в національному, а й в економічному відношеннях, проте в цей час стали налагоджуватися економічні зв'язки між окремими його районами. Найбільш економічно розвиненими областями були Нижня Австрія (особливо район навколо Відня) і Чехія.

На початку XIX ст. Австрія брала участь в наполеонівських війнах. Боротьба проти французів посилила почуття патріотизму серед австрійців. Особливо завзято боролися жителі Тіролю, окупованого союзником Франції Баварією. Вождями цього повстання були Андреас Хофер і Петер Хюбер; пам'ять про них зберігається в творах народної творчості австрійців.

В кінці XYIII - початку XIX ст. починається економічний підйом. Однак розвиток капіталізму протікало повільно, хоча ще в XYI - XIII ст. в. створювалися капіталістичні мануфактури в текстильній та металургійної промисловості.

Цей період ознаменувався розвитком австрійської культури - архітектури (австрійське бароко) і особливо музики (І. Гайдн, В. Моцарт, Шуберт); столиця Австрії Відень став світовим музичним центром. У літературі позначився інтерес народу до історії і культурі власної країни. "Слово" Австрія "зробилося для людей того часу певним, повним значення поняттям".

Розвиток капіталізму в Австрії супроводжувалося гострої класової і національної боротьбою; серед ненімецьких народів Австрійської держави, в першу чергу угорців і чехів, посилився національно-визвольний рух. Воно досягло кульмінації в 1848 р Перелякана австрійський уряд змушений був йти на поступки. Найважливіша з них була зроблена в 1867 р угорцям. Угорці, точніше угорська аристократія, отримали рівні права з австрійцями. Це відбилося і в нову назву держави - Австро-Угорщина. Положення інших національностей не змінилося.

3. Правове становище етнічних меншин Австрійської Республіки

На сьогоднішній день національні меншини Австрійської Республіки, а так само їх мову і народність користуються охороною закону. Федеральний закон Австрії чітко визначає ті народи, які дійсно належать до етнічних меншин. А ними є народи, що проживають в окремих частинах території Федерації і походять з цих місць групи австрійських громадян, для яких рідною мовою є, чи не німецьку мову і які становлять окрему народність. Проте, уряд Австрійської республіки надає вільне визнання належності до національної меншини. Так само національні меншини погодилися з федеральним урядом, мають право на створення Ради національної меншини. До того ж, уряд Австрії деяким представникам етнічних меншин, при певних обставинах, надає право використовувати рідну мову як офіційну. А це говорить про те, що такі права надавалися не кожному представнику національної меншини і не завжди, а значить німецькою мовою повинен володіти кожен громадянин Австрії, незалежно від того, чи є він представником національної меншини чи ні. [20]

Для консультування федерального уряду у справах національних меншин при Відомстві федерального канцлера створюються Ради національних меншин. Вони повинні представляти культурні, соціальні та економічні інтереси національних меншин, і їх думка має бути заслухано. Поради національних меншин можуть також вносити пропозиції, спрямовані на поліпшення становища національних меншин і належить до них громадян.

Число членів кожного Ради національної меншини визначається з урахуванням числа осіб, які належать до національних меншин, щоб при цьому були рівно представлені різні політичні погляди і світогляду, що існують усередині цієї національної меншини. Членами Ради національної меншини можуть бути призначені такі особи, щодо яких можна розраховувати, що вони будуть керуватися інтересами національної меншини та їх цілями.

Безумовно, уряд Австрійської Федеративної республіки надає допомогу національним меншинам. Федерація зобов'язана - не на шкоду заходам щодо загального розвитку - сприяти при здійсненні заходів, спрямованих на підтримку існування і цілісності складу національних меншин, їх збереження як народності, а також збереження їх особливостей і забезпечення прав.

Допомога може полягати:

в наданні грошових коштів;

в допомоги, що сприяють навчанню і обслуговування національних меншин, якщо це відповідає цілям;

в організації проведення релігійних обрядів.

До того ж уряд Австрії має інформувати представників національних меншин щодо проведення заходів щодо поліпшення їхнього економічного становища в країні. [21]

Що стосується топографічних позначень, то уряд Австрії поділило територію країни на ті території, де топографічні позначення, поряд з німецькою мовою, мають бути вказані на мові національних меншин і на території, де топографічні позначення повинні позначатися на німецькій мові (це як правило території де відсутні етнічні меншини).

Що стосується офіційної мови, то представники урядових установ і відомств повинні, якщо вони володіють мовою національної меншини, користуватися в усному спілкуванні мовою національної меншини, якщо це полегшує спілкування громадян. Допускається додаткове використання мови національної меншини для загальних публічних оголошень в тих громадах, в яких мова національної меншини передбачений як офіційний. Норми щодо використання мови національної меншини в якості офіційної мови на поширюються на внутрішньослужбових відносини в установах і відомствах.

А значить, в державних установах повинен використовуватися виключно німецькою мовою, а представники державних установ зобов'язані володіти німецькою мовою. До того ж національні меншини повинні надавати державні документи на німецькій мові. [22]

З огляду на дані факти, можна дати позитивну оцінку національній політиці Австрійської Федеративній республіці, так як уряд цієї країни вживає всіх заходів для збереження етнічного складу населення.

висновок

Етнічні меншини користуються захистом закону і певними привілеями:

По-перше, документи розмежовують сферу вживання рідної мови і німецького як офіційного, але при цьому кожен громадянин Австрії повинен володіти німецькою мовою, т.к рідна мова не завжди може використовуватися в документах, що носять діловий характер.

По-друге, в країні діють Ради національних меншин, в компетенцію яких входить захист економічних, соціальних і культурних інтересів національних меншин.

У даній роботі мною було розглянуто термін "національна політика" і вивчення його дозволило зрозуміти, наскільки делікатна проблема проведення національної політики для уряду будь-якої держави, як на сучасному етапі, так і в майбутньому. Саме в цьому аспекті мною була розглянута історія проведення національної політики в Австрії різними урядами в різні періоди її розвитку. Хоча в Австрії, незважаючи на багатонаціональність, домінував лише один етнос. Саме через це виникало багато конфліктів, але вони, як правило, залишалися латентними і серйозної загрози для країни не представляли.

На сучасному ж етапі Австрійський уряд зважено і дуже акуратно проводить національну політику і з упевненістю можна заявити, що права національних меншин Австрії ні в якій мірі не ущемлені. Так само, я хотів би додати, що сьогодні всі громадяни Австрійської Республіки рівні і що уряд цієї країни на правильному шляху ведення національної політики.

Список літератури і джерел

I. Джерела:

Федеральний Закон Австрійської Республіки "Про правове становище національних меншин" від 7 липня 1976 р // "Статус нечисленних народів Росії. Правові акти і документи". М., 1994. C.403-412

література:

1. Арон Р. Демократія і тоталітаризм. М., 1993.

2. Бурдьє П. Соціологія політики. М., 1994.

3. Лузан А. А. Політичне життя суспільства: Питання теорії. Київ. 1989.

4. Филлипов В.Р. Асиметрична конструкція етнічного федералізму. М., 2004.

5. Загальна і прикладна політологія. Під ред.В.І. Жукова. М., 1997.

6. Нариси Загальною етнографії. Зарубіжна Європа. Під ред. М.Г. Левіна, М.М. Чебоксарова М., 1966.

7. Народи Зарубіжної Європи. Т.I. Під ред. С.А. Токарєва, М.М. Чебоксарова М., 1964.


[1] Народи Зарубіжної Європи. т.I.под ред. С.А.Токарева, М.М. Чебоксарова М., 1964.

[2] Нариси Загальною етнографії. Зарубіжна Європа. під ред. М.Г.Левіна, М.М. Чебоксарова М., 1966.

[3] Загальна і прикладна політологія. під ред. В.І. Жукова. М., 1997.

[4] Лузан А.А. Політичне життя суспільства: питання теорії Київ, 1989

[5] Филлипов В.Р.Ассіметрічная конструкція етнічного федералізму., 2004

[6] Арон Р.Демократія і тоталітарізмМ., 1993

[7] Бурдьє П.Соціологія політики., 1994

[8] Федеральний Закон Австрійської Республіки «Про правове становище національних меншин» від 7 липня 1976 р // Статус нечисленних народів Росії. Правові акти і документи. М., 1994, С.403-412.

[9] Лузан А.А. Політичне життя суспільства: Питання теорії. Київ, 1989. с.47

[10] Указ. соч. с.53

[11] Загальна і прикладна політологія. під ред. В.І. Жукова. М., 1997. С. 9.

[12] Указ. соч. С.14.

[13] Указ. соч. С.19.

[14] Арон Р. Демократія і тоталітаризм. М., 1993. С.102.

[15] Бурдьє П. Соціологія політики. М., 1994. с.27

[16] Народи Зарубіжної Європи. т.I.под ред. С.А.Токарева, М.М. Чебоксарова М., 1964.С. 853.

[17] Нариси Загальною етнографії. Зарубіжна Європа. під ред. М.Г.Левіна, М.М. Чебоксарова М., 1966. С.201.

[18] Народи Зарубіжної Європи. т.I.под ред. С.А.Токарева, М.М. Чебоксарова М., 1964.С.855

[19] Нариси Загальною етнографії. Зарубіжна Європа. під ред. М.Г.Левіна, М.М. Чебоксарова М., 1966. С.202.

[20] Федеральний Закон Австрійської Республіки «Про правове становище національних меншин» від 7 липня 1976 р // Статус нечисленних народів Росії. Правові акти і документи. М., 1994, с.405.

[21] Федеральний Закон Австрійської Республіки «Про правове становище національних меншин» від 7 липня 1976 р // Статус нечисленних народів Росії. Правові акти і документи. М., 1994, с.407.

[22] Федеральний Закон Австрійської Республіки «Про правове становище національних меншин» від 7 липня 1976 р // Статус нечисленних народів Росії. Правові акти і документи. М., 1994, с.411.