Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Національне питання в Чехословаччині в оцінках ідеологів австрійської соціал-демократії

Скачати 33.14 Kb.
Дата конвертації 04.01.2018
Розмір 33.14 Kb.
Тип стаття

18

Національне питання в Чехословаччині в оцінках ідеологів австрійської соціал-демократії

Крах Австро-Угорщини і утворення на її територіях нових незалежних держав поставило австрійських соціалістів перед необхідністю зміни ідеологічних орієнтирів в національному питанні. Вони змушені відмовитися від захисту ідеї цілісності Австро-Угорщини, розробивши ряд нових концепцій, зокрема, концепцію "соціалістичного аншлюсу" Німецькій Австрії і судето-німецьких територій, концепцію Дунайської федерації, концепцію права націй на самовизначення.

З утворенням в 1918 р чехословацької держави судето-німецька проблема стала розглядатися теоретиками австромарксизма в якості самостійної, а не як один з багатьох прикладів міжнаціональних протиріч монархії Габсбургів. Бауер, Реннер та ін. Бауер розглядав Судетскую проблему як спеціально, так і в контексті політичних змін в Центральній і Південно-Східній Європі, пов'язаних з розпадом Австро-Угорської імперії. Одним з головних тез, узятим Бауером на озброєння було положення про те, що перша світова війна була найбільшою, найкривавішою буржуазною революцією протягом всесвітньої історії. Ця ідея була продовженням і розвитком його довоєнної концепції про Балканських війнах як буржуазних революціях.

Бауер був одним з перших ідеологів австрійської соціал-демократії, які присвятили особливу роботу проблемам німецької соціал-демократії в ЧСР. Опублікована в 1921 р брошура Бауера "Завдання німецької соціал-демократії в Чехословацькій республіці" узагальнила його погляди з цієї проблеми, викладені ним в численних статтях і виступах попереднього періоду. Бауер підкреслював прогресивний характер боротьби за самостійність чеської держави, яку вели в тому числі і чеські соціалісти, в роки війни. При цьому політика групи Б. Шмераля за рішення чеського національного питання в рамках "наднаціональної держави" в роки війни трактувалася Бауером як контрреволюційна, так само, як він оцінював і "військову політику" К. Реннера. Період, коли боротьба чехів за власну державу (національна революція в Чехії) носила прогресивний характер, визначався Бауером проміжком кількох днів - з кінця жовтня по листопад 1918 р Контрреволюційний характер чехословацької демократії проявився, по Бауеру, відразу, як тільки вона відмовила в праві на самовизначення судетським німцям. Таким чином, з листопада 1918 по липень 1919 р Чехословацька республіка оцінювалася Бауером як "інструмент реакційного західного імперіалізму".

Однак після липня 1919 р Бауер знаходив якісно іншу розстановку політичних сил у Східній і Центральній Європі, внаслідок якої Чехословаччина перетворювалася на найважливіший оплот демократії проти сил контрреволюції, яка уособлювала для нього в політичних режимах Угорщини, порожніми і Румунії. Ця ситуація ставила перед судето-німецької соціал-демократією нові завдання. Бауер вказував, що судето-німецька соціал-демократія повинна як і раніше відстоювати принцип права народів на самовизначення, не йдучи ні на яке співробітництво з партіями чехословацьких соціалістів. Бауер застерігав партію судето-німецької соціал-демократії від надмірного захоплення боротьбою проти лівої опозиції в своїх рядах, приводячи в якості негативного прикладу політику "чеських правих".

У фундаментальному дослідженні "Австрійська революція" (1923 р) Бауер дав ретроспективний аналіз розвитку чеського націоналізму і сепаратизму в період імперії Габсбургів, відзначаючи, що саме чесько-німецькі суперечності були одними з основних, що проявилося і на рівні взаємин між німецько-австрійської і чеської секціями соціал-демократії Австрії ..

Аналізуючи історичні передумови чеської національної революції, Бауер особливо зупинявся на чесько-німецьких суперечностях кінця XIX в. Він відзначав, що умови для формування і розвитку чеського сепаратизму і націоналізму були вирощені ліберальної політикою австрійського уряду в період з 1878-1895 рр., Коли розвивалися чеські школи, чеські чиновники потіснили німецьких в місцевих органах управління і судочинства. Бауер вважав, що причини цієї політики крилися в тій охоронної ролі, яку відіграли слов'яни і чехи особливо в період революції 1848/49 рр. Апофеозом національної боротьби в богемських землях він вважав спробу реформ 1897 Саме тоді були закладені передумови чеської революції 1918 р які активувала війна.

Бауер поширив свою формулу про трьох фазах революцій 1918 в Австро-Угорщині і на Судети. Він відзначав, що в альпійських землях мала місце демократична революція і національна революція в Судецьких землях, показуючи різницю між революціями власне в Австрії і богемських землях. В особливому становищі опинилися якраз судетські німці, які століттями розвивалися в контакті з чехами і які в період революції усвідомили себе як німці і спробували реалізувати право на власне самовизначення в формі особливих судето-німецьких провінцій. З іншого боку, Бауер наполягав на історичній, політичній і економічній зв'язках цих провінцій з німецько-австрійськими (альпійськими) землями, підкреслюючи, що Німецька Богемія і Судетская земля - ​​це найбільші індустріальні області Німецької Австрії та найпотужніші центри австрійського пролетаріату. Ці центри були насильно відірвані від Німецької Австрії та включені до складу чужого чехословацької держави.

Бауер розглядав національну проблему в ЧСР в широкому аспекті. Називаючи це держава спадкоємцем національних протиріч, колишніх властивими старої Австро-Угорщини, він вказував, що до складу Чехословаччини насильно включені і утримуються не тільки одні німці, але також і словаки, угорці та українці. Звідси Бауер бачив подвійну загрозу чехословацької держави, в якому поряд з соціальними протиріччями були різко загострені і міжнаціональні протиріччя.

У середині та другій половині 1920-х рр. Бауер продовжував розвивати проблематику німецького національного питання в Судетах, перш за все, в канві проблематики можливості інтеграції країн колишньої Австро-Угорщини і здійснення аншлюсу. Він продовжував відстоювати ідею "соціалістичного аншлюсу" на противагу концепції Дунайської федерації, яка характеризувалася їм як відповідає інтересам австрійської буржуазії, але суперечить інтересам соціал-демократії. Бауер не поділяв надій ряду своїх товаришів по партії на можливість швидкого здійснення аншлюсу.

Перемога гітлерівців в Німеччині і їх зовнішньополітична орієнтація на аншлюс і об'єднання всіх німців в єдиній державі виростала, по Бауеру, з умов мирного врегулювання, розвівши німців по різних державах. Обгрунтовуючи необхідність відмови від ідеї аншлюсу після 1933 р він знову звернувся до історії революційного руху 1918 в Австро-Угорщині, підкреслюючи, що австрійське держава була викликана в життя відцентровими тенденціями, в силу чого йому довелося наслідувати лише залишки старого держави. Австрія в новому вигляді була нежиттєздатним, залежним державним утворенням, яке не могло існувати без включення в область більшого державного об'єднання, яким була Німеччина. Ця вимога він вважав заснованим на традиції демократичних революцій 1848 року і початкового періоду робочого руху, коли йшла боротьба між Габсбургами та Гогенцоллернами за переважання в німецьких землях. Однак здійснення аншлюсу Бауер вважав можливим лише мирними засобами, а не засобами війни. Виходячи з цього, він вважав за необхідне захист незалежного австрійської держави, як демократичної і нейтрального.

Після лютневого 1934 р виступу австрійського пролетаріату О. Бауер перебрався до Чехословаччини, де продовжував розробку судето-німецької проблеми в нових умовах, стосовно питання про можливість нової світової війни. У своєму останньому великому творі, пророчо названому "Між двома світовими війнами" (1936 г.), Бауер спробував дати оцінку новій суспільно-політичної обстановки в Європі і світі. Особливу увагу Бауер зосередив на економічній кризі 1929-1932 рр. Ця криза він бачив одним з головних винуватців перемоги реакції в таких країнах, як Австрія, Болгарія, Литва, Югославія, і різкого загострення ситуації в ЧСР, так як він боляче вдарив саме по країнам, що були до першої світової провідними аграрними державами.

Особливість кризи 1929-1932 рр. Бауер бачив в тому, що ця економічна криза спричинила кризу демократії. "Найбільшим тріумфом" демократії Бауер вважав період Першої світової війни. Однак це був тріумф буржуазної демократії. Демократичні, національні революції 1918 року закінчилися, згідно Бауеру, контрреволюцією, яка прийняла в Італії, Німеччині та Австрії особливу форму фашизму. Розмірковуючи вкотре про причини розпаду імперії Габсбургів, Бауер звертав увагу на позицію національних соціал-демократичних організацій країни. Бауер важко переживав анексію Австрії гітлерівською Німеччиною, Давило на нього і почуття відповідальності, бо фашистська контрреволюція використала ідею "соціалістичного аншлюсу". У цьому Бауер бачив "трагіку німецької історії". Порівнюючи ситуацію 1938 року з ситуацією 1848 р Бауер не без іронії зауважував, що чехословаки і німці через 90 років помінялися місцями. Тепер уже німці виявилися на положенні національної меншини, який веде боротьбу за самовизначення, яка виявилася "одним із засобів боротьби фашистської контрреволюції".

Еволюція поглядів Бауера з німецької національного питання взагалі і з проблеми Судет, зокрема, пройшла в міжвоєнний період три основних фази. До першої половини 1920-х рр. судето-німецька проблема залишалася для Бауера основний поряд із загальною проблематикою аншлюсу. Друга половина 1920-х рр. і перша половина 1930-х рр. характеризується розробкою Бауером загальних аспектів національної проблеми. Він розглядав перспективи аншлюсу та Дунайської федерації в цілому. Судетская проблема знову стала для Бауера однією з основних з другої половини 1930-х рр., Під впливом зовнішньополітичної агітації гітлерівців. Бауер засудив як аншлюс 1938 року, так і плани розчленування ЧСР. До здійснення Мюнхенських угод Бауеру дожити не судилося, на відміну від Реннера, який дав розгорнуту характеристику подіям 1938 р

Після 1918 року Реннер був змушений переорієнтувати свої ідейно-теоретичні погляди з національного питання. Він також виступав на підтримку ідеї аншлюсу, розглядаючи судето-німецькі території в якості історичних німецько-австрійських областей. Головним напрямком протягом майже всіх 1920-х рр. для Реннера було питання захисту прав німецькомовних національних меншин в Угорщині, Польщі, Югославії, Румунії і, особливо, в Чехословаччині. Він, як і Бауер досліджував проблематику німецького національного питання в загальнотеоретичному плані і стосовно конкретної ситуації в ЧСР. Даючи теоретичне обгрунтування утворення Австрійської республіки, він вказував, що цим актом завершився тривав з 1866 р процес утворення німецького "національної держави", коли німецький народ, згідно Реннеру, виявився штучно розділеним на догоду династичним інтересам Габсбургів і Гогенцоллернів.

Восени 1925 р Реннер відвідав Прагу в рамках передвиборної кампанії судето-німецької соціал-демократії, де виступив з серією промов, виданих потім окремою книгою "Національні та економічні проблеми Чехословаччини" (1926 р). У цій роботі отримали подальший розвиток положення Реннера з національного питання. Процес утворення національних держав Реннер відносив до Великої французької революції. Друга хвиля виділення національних держав під гаслом "Одна нація - одна держава; одну державу - одна нація" датована Реннером від європейських революцій 1848/49 рр. Головним змістом цього етапу стало утворення Німецької імперії та Італійського королівства І, нарешті, після першої світової війни, цей процес проявився у виділенні нових національних держав з Австро-Угорщини, Росії та Німеччини.

Економічні проблеми чехословацької держави Реннер виводив безпосередньо з невирішеність національних проблем.Зберігаючи вірність ідеї об'єднання всіх німецьких земель, найбільш актуальним в нинішній політичній ситуації Реннер бачив питання захисту прав німецької меншини. Він ставив під сумнів дієвість декларованого в міжнародних договорах принципу захисту прав меншин.

Головним завданням судето-німецької соціал-демократії в ЧСР Реннер називав встановлення взаєморозуміння з чеськими робітниками, але не з чеської буржуазією і не з чеським урядом. Однак таке зближення він вважав за можливе лише за умови гарантії німцям їх національних прав. Однією з головних передумов до цього він бачив у виході представників чехословацької соціал-демократії з уряду і засудження ними дискримінаційної політики останнього в відношення національних меншин.

Кінець 1920-х рр. викликав у середовищі австрійської і німецької соціал-демократії дискусійну хвилю про можливість аншлюсу і про перспективи досягнення європейської єдності. Особливу роль в цій дискусії відіграв Реннер, якому доводилося визначати пріоритети в концепціях соціалістичного аншлюсу та Дунайської федерації.

Реннер звернувся до витоків ідеї загальнонімецького єдності в рядах марксистів, виробляючи її від самих основоположників вчення. Причини, за якими це єдність досягнуто не було, Реннер бачив в політиці європейських держав другої половини XIX ст., О, Бісмарка, в першу чергу. Однак подальші міркування привели Реннера до досить нетиповим для нього висновків про те, що німці стали єдиною нацією на основі Веймарської конституції, об'єднаної в єдину державу. При цьому він жодним чином не обмовився про ставлення до німецької нації австрійських і судетських німців.

Велика увага Реннер приділяв в міжвоєнний період проблеми країн Дунайського регіону. Розпочатий в 1929 р, економічна криза Реннер розглядав як передумову до економічної і, згодом, політичної інтеграції країн колишньої Австро-Угорщини в Дунайську федерацію. Реннер виділив кілька варіантів можливої ​​інтеграції. Це "внутрішня Європа" тобто європейські країни, позбавлені виходу до моря (Швейцарія, Австрія, Угорщина, Чехословаччина); "Середня Європа в вузькому сенсі слова" - це Німеччина, Чехословаччина і Австрія, що утворюють "закриту економічну область" з високорозвиненою індустрією; "Південно-європейський аграрний союз", що є антиподом "Серединної Європи у вузькому сенсі слова" - Угорщина, Румунія, Югославія, Болгарія, Албанія, Греція; "Балтійська Антанта" - країни Прибалтики, Фінляндія і Польща

Піднімаючи питання про можливість створення Дунайської федерації, Реннер проводив межу між "малої дунайської федерацією", яку могли б утворити Австрія, Угорщина та Чехословаччина, і великий Дунайської федерацією, в яку могли б увійти також Румунія, Болгарія, Югославія. Однак в ідеалі Реннер ратував за економічну інтеграцію всього "внутрішнього європейського" регіону, до якого він відносив крім вище означених країн також Німеччину, Польщу, балтійські республіки, Албанію, Грецію. Таким чином, у наявності був проект розширеної "Серединної Європи", економічні відмінності між регіонами якої не здавалися Реннеру суттєвою перешкодою на шляху загальноєвропейської інтеграції. Тим більше, що провідні ролі в цьому союзі повинні були грати індустріально розвинені Австрія і Німеччина.

Велика увага Реннер приділяв федеративного принципу пристрою, вважаючи приклад кантональній організації Швейцарії найбільш прийнятною формою, як внутрішньої організації європейських держав, Австрії і ЧСР, в тому числі, так і на загальноєвропейському рівні. Ці ж ідеї з самого початку існування в рамках Чехословацької держави пропагували і судето-німецькі соціал-демократи. До цієї ідеї Реннер повернувся після 1945 р, ратуючи за об'єднання всього людства на принципах швейцарської організації під егідою ООН.

Крім ідеї Дунайської федерації Реннер продовжував розвивати ідею аншлюсу. Апелюючи до американського народу, він акцентував увагу на розкол німецької нації після 1918 року Вирішити питання про аншлюс мав на думку К. Реннера всесвітній конгрес, при цьому судето-німецька проблема особливо їм не обговорювалася.

Проводячи історичні паралелі між успіхом націонал-соціалістів в Німеччині і перемогою "князівського абсолютизму", результатом чого став відрив Швейцарії від інших німецьких областей, Реннер досить скептично оцінював перспективи аншлюсу. Австрія в цій ситуацій повинна була займати позицію "політичного нейтралітету", що не означало її економічної ізоляції, в тому числі і від Німеччини. У нових умовах Реннер бачив нові шляхи для общенемецкой і європейської інтеграції і ставив перед європейським пролетаріатом в нових умовах економічної кризи і наступу реакції три основні завдання.

По-перше, великі європейські соціал-демократичні партії (перш за все Англії і Франції) повинні прийняти на себе "відповідальність за долі соціал-демократичних партій малих країн внутрішньої Європи". Це завдання двоякого роду. З одного боку, великі партії повинні проводити відносно своїх малих побратимів політику, яка сприяла б поліпшенню економічного становища в країнах останніх. З іншого - політику великих європейських партій необхідно було зорієнтувати на боротьбу проти загрози війни. По-друге, соціал-демократія країн внутрішньої Європи повинна була проводити політику на економічне і політичне зближення з сусідніми країнами аж до досягнення "повного союзу". По-третє, соціал-демократичні партії колишніх країн Антанти повинні сприяти створенню основи для загальноєвропейського зближення. Останнє завдання Реннера схвалювала ревізію Версальських договорів.

Після лютневих боїв 1934 р Реннер залишився на території Австрії, практично відійшовши від активної політичної та публіцистичної діяльності. Однак, незважаючи на конфлікти з владою і різке погіршення здоров'я він не зміг залишитися байдужим до подій аншлюсу Австрії в березні 1938 року і Мюнхенським угодами у вересні 1938 р Реннер схвалив аншлюс 1938 року, опублікувавши в квітні 1938 року в нацистській пресі заяву щодо аншлюсу: "як соціал-демократ і як прихильник права націй на самовизначення, як перший канцлер Німецько-австрійської республіки і як колишній глава австрійської делегації в Сен-Жермені я говорю аншлюсу« Так »".

У грудні 1938 р Реннер опублікував в нацистському видавництві брошуру, яка була заснована на документальних свідченнях, присвячену Судетської проблеми: "Підстава Німецько-австрійської республіки, аншлюс і судетські німці". У цьому творі Реннер вітав, як і раніше аншлюс, приєднання Судет до Німеччини. Розмірковуючи про долю Австро-Угорщини, він приходив до думки про те, що одна з найбільших європейських держав не могла просто так впасти протягом декількох днів, що її розкол був підготовлений зсередини, в першу чергу, завдяки націоналістичної позиції чеських лідерів. Реннер вказував, що австрійський криза могла бути дозволений за сценарієм соціал-демократії, в рамках національної автономії, про що власне і говорив імператорський маніфест від 16 жовтня 1918 г. Однак чехословацькі лідери, "заколотники 28 жовтня" виступили з ініціативою створення власної держави. При цьому Реннер стверджував, що в Австрії домінувала думка, що слід вітати чеська держава і встановити з ним дружні стосунки.

Розглядаючи подальшу історію чесько-німецького протистояння, Реннер особливо зупинявся на судето-німецької проблеми, підкреслюючи абсолютну необгрунтованість, як політичну, так і юридичну, приєднання населених судетськими німцями областей до ЧСР. Він вказував, що німці були змушені в 1918-1919 тт. протистояти чехословацькому імперіалізму, який був підтриманий державами Антанти, наслідком чого виявилася «жахлива несправедливість проти німців», що залишалася невиправленої до 1938 р Вітаючи Мюнхенські угоди Реннер підкреслював їх нерозривний зв'язок з таким, що відбувся раніше аншлюсом Австрії, ніж була відновлена ​​історична справедливість.

Особливій критиці Реннером була піддана діяльність Ліги Націй, якої він знаходив найбільш близьку аналогію в Священному Союзі 1815р., Головною метою якого була консервація сформованих кордонів і політичних систем. Не без сарказму констатував Реннер, що Ліги Націй більше немає, а, отже, немає і Версальської системи, породженням якої вона була. Чехословацька держава було, на думку Реннера, одним з найбільш потворних творів тієї системи. Недалекоглядність чеських політиків, захотіли мати в складі своєї держави судето-німецькі території привела в результаті до того, що "сьогодні чеський народ може розраховувати тільки на свої власні сили". Так міркував Реннер.

Таким чином, Реннер продовжував розробку національного питання в руслі перспектив, визначених ще в 1918 р, головною з яких була проблема аншлюсу. Прагматичність Реннера проявилася в тому, що крім концепції аншлюсу, перспективи якого бачилися йому вельми туманними, він з кінця 1920-х рр. почав приділяти все більшу увагу можливості економічної і політичної інтеграції європейських країн. Національне питання залишався однією з головних проблем у творчості Реннера в міжвоєнний період. Своєрідним теоретичним узагальненням цих розробок стала книга "Нація: міф і реальність", в якій автор спробував узагальнити свої розробки з національного питання. Ця робота Реннера, написана приблизно в 1936-1937 рр., Збереглася в якості рукописи і була опублікована лише після його смерті. На перше місце він поставив роздуми про історичну справедливість і фактично сформованих національно-територіальних реаліях.

Вважаючи аншлюс Австрії та приєднання Судет історично справедливим і закономірним явищем, Реннер побічно схвалив політику нацистської Німеччини. Викликано це було, однак, не тільки міркуваннями особистої безпеки (Реннер і його сім'я залишилися на території Австрії під час гітлерівської окупації). На наш погляд, тут знайшли відображення справжні думки і ідеї, які Реннер довгий час був змушений пристосовувати до умов політичної ситуації. Опинившись поза ареною політичної боротьби, Реннер зміг виплеснути свої емоції в відношення судето-німецької проблеми. При цьому він до певної міри опинявся причетним до політики нацистської влади, дискримінували соціал-демократів в Австрії та Судетської області.

Після закінчення другої світової війни Реннер знову переглянув свої ідейно-теоретичні погляди з національного питання на догоду реальної політичної ситуації. Опинившись на чолі відновленої Австрійської республіки, він відійшов від ідей аншлюсу та Дунайської федерації. Тимчасовий уряд проголосив у грудні 1945 року, що в 1938 р мала місце політична анексія Австрії і прийняли декларацію про незалежність.

У наступні роки Реннер розвивав теорію нації по-новому. Головною її особливістю був факт визнання особливої ​​"австрійської нації". За Реннеру, австрійський народ утворює єдину загальну мовну спільність з німцями Німеччини, але це не заважає австрійцям бути іншою нацією. Як приклад він наводив німців Швейцарії, які, незважаючи на це належать швейцарській нації. Судето-німецьку проблему Реннер намагався не зачіпати, хоча доклав при цьому багато зусиль по організації прийому в країні виселених з ЧСР німців.

О. Бауер і К. Реннер були найбільшими теоретиками національного питання від міжнародної соціал-демократії. Обидва з них були змушені рахуватися з конкретно-політичної обстановки за оцінкою судето-німецької проблеми і питань німецького національної єдності. Обидва принципово виступали з позицій захисту ідеї аншлюсу, не заперечив і можливості консолідації "Серединної Європи" в формі Дунайської федерації. О. Бауер був головним прихильником возз'єднання судетських і австрійських німців в кінці 1910-х - початку 1920-х тт., Проте потім зайняв куди більш обережну позицію, справедливо вважаючи, що цими ідеями можуть скористатися сили правої реакції. Реннер же більшу увагу приділяв проблемі аншлюсу, а в 1938 р спеціально звернувся до судето-німецької проблеми, підтримавши Мюнхенські угоди. І Бауер і Реннер виходили з економічних передумов інтеграції країн Центральної Європи, в першу чергу, щодо об'єднання Австрії, Німеччини та Судетської області. Реннер при цьому звертав особливу увагу на проблеми юридичного характеру, зокрема, на правові підстави версальських договорів, митного союзу Австрії та Німеччини, аншлюсу 1938 року і Мюнхенських угод. Після закінчення першої світової війни обидва ідеолога австромарксизма зуміли переорієнтувати свої ідейно-теоретичні розробки щодо національного питання, відійшовши від ідеї збереження Австро-Угорської монархії як політичного цілого і захищаючи ідеї економічної інтеграції її колишніх складових. Виступаючи з націоналістичних позицій, Бауер і Реннер особливу увагу приділяли проблемам загальнонімецького єдності, визнаючи Німеччину найбільшим центром, навколо якого це об'єднання мало статися. При цьому вони відстоювали і особливу роль Австрії. Ідеї ​​Реннера і, особливо Бауера, справили великий вплив на розвиток соціалістичної ідеології в галузі національного питання як в Австрії та Німеччині, так і серед судето-німецьких соціал-демократів.

Незважаючи на значне зовнішнє розбіжність між поглядами Бауера-Реннера до- і міжвоєнного періодів, на наш погляд, в їх оцінках судето-німецької проблеми можна чітко простежити спадкоємність.Як до 1918 р так і після і Бауер і Реннер виступали із засудженням розкольницької політики чеських соціал-демократів, підкреслювали історичну і реально-політичну зв'язок між судето-німецькими районами і власне Німецькій Австрією. Бауер і Реннер завжди підкреслювали особливе становище німців, німецької мови спочатку в Австро-Угорщині, потім - в Чехословаччині та інших країнах Східної і Південно-Східної Європи. Бауер і Реннер зуміли пристосувати вимоги культурно-національної автономії до міжнаціональної Чехословаччини, яка розглядалася ними як спадкоємиця вад багатонаціональної Австро-Угорщини. Ідеї ​​Бауе-ра-Реннера взяли на озброєння не тільки судето-німецькі соціал-демократи, а й німецькі соціалісти в Польщі і в інших країнах.

Крім Бауера і Реннера аналогічну проблематику розробляли і інші австрійські соціал-демократи. Професійний історик Л. М. Хартман розробляв судето-німецьку проблематику в тісному зв'язку з проблематикою аншлюсу. Необхідність самовизначення німців Австро-Угорщини він обгрунтовував історичною необхідністю. Хартман характеризував Австро-Угорщину як особливий державний конгломерат, викликаний до життя особливостями історичного розвитку країн і народів Центральної та Південно-Східної Європи, головною з яких була турецька експансія. Це держава не було ні національним, ні наднаціональному; воно, за визначенням Харгмана, носило "антинаціональний" характер.

Виступаючи проти так званої "культурної місії" Австрії по відношенню до західних слов'ян з метою їх залучення до західної цивілізація, Хартман заперечував ідею Дунайської федерації. Критикуючи "малогерманскому" концепцію, за моделлю якої було здійснено об'єднання Німеччини Бісмарком, Хартман називав її "ампутацією", від'єднанням однієї частини німецької нації від іншого. Вказуючи, що закінчення світової війни означає собою "кордон часів", головною передумовою успішного післявоєнного врегулювання він називав дотримання принципу самовизначення. Аншлюс представлявся Хартманн безальтернативним шляхом подальшого розвитку німців колишньої Австро-Угорщини, здійснення якого підносилося їм як "історичний закон". Рання смерть Хартмана (грудень 1924 г.) не дозволила йому далі розвинути свої погляди з національного питання.

Особливістю австромарксизма був той факт, що практично всі основні функціонери партії австрійської соціал-демократії виступали і в якості ідеологів і теоретиків. Крім найбільших теоретиків національного питання не тільки в австрійському, а й в міжнародному соціалістичному русі О. Бауера і К. Реннера і спеціалізувалося на німецькому національному питанні Л.М. Хартмана значну увагу національним суперечностей в Чехословаччині приділяли в своїх творах і ряд інших австромарксистів, в першу чергу, Ф, Аустерліц і В. Елленбоген.

Аустерліц підкреслював, що "створення незалежної чеської держави стало для чехів втіленням« трехвекового пристрасного бажання, яке в реальності перевершило всі штучні мріяння », так як до складу новоствореної держави були включені не тільки історичні" землі чеської корони ", але й не належали їй угорські території. Домагання на судето-німецькі райони з боку чеської держави Аустерліц оцінював як прояв невдячності з боку чехів, які в рамках Габсбурзької монархії мали шир окіе прерогативи і розвивали власну національну культуру, досягнувши при цьому великих успіхів. Звертаючись до питання про можливість федерації Австрії та Чехословаччини, Аустерліц справедливо вказував на неможливість її реалізації, оскільки чеські національні лідери переслідували якісно іншу мету, ніж німецько-австрійські, вони прагнули немає рівноправного співробітництва народів, а до встановлення переважання чеської нації. Аустерліц вказував, що чехи використовували різні підстави для виправдання власної політики, напр тичних на укрупнення підвладній їм території. Так, якщо при приєднанні судето-німецьких районів, вони виходили з так званого історичного права, то територія Словаччини була приєднана на основі права націй на самовизначення, в чому вони відмовили судетським німцям. Ця політика проводилася при схваленні держав Антанти, на які Аустерліц покладав велику частку відповідальності за міжнаціональні протиріччя в ЧСР.

Ф. Аустерліц бачив небезпеку "чехізацію" Австрії, помітивши прагнення молодого чехословацької держави до якомога більшому розширенню своїх меж і кількості підданих. В цьому відношенні він стояв близько до О. Бауера і ідеологам судето-німецької соціал-демократії, що розвивав положення про те, що чехословацьке держава перейняло найбільш одіозні і реакційні методи організації і управління габсбурзької Австрії.

Аустерліц відзначав, що відмінності в політиці ЧСДРП і НСДРП (Ч) були пов'язані з різними позиціями, які їх попередники займали в монархії Габсбургів: чеські соціалісти практично з самого початку стояли на позиціях націоналізму, що багато в чому визначило подальший розкол цієї партії на дві приблизно рівні частини. Судето-німецька соціал-демократія також зберегла вірність старим ідеологічним постулатам, однак вони базувалися на принципах рівних прав для всіх націй. Саме цей факт і визначив, на думку Аустерліца "твердість позиції" партії судето-німецької соціал-демократії.

Ю. Дойч розвивав положення про те, що розпад Австро-Угорщини стався стихійно і все нації, крім німецької проголосили підставу своїх національних держав. При цьому він підкреслював, що у всіх цих державах: в Польщі, Чехословаччині, Угорщині, Югославії до влади прийшли ті представники, що і були до війни і лише в Німецькій Австрії було сформовано якісно новий уряд.

Судетсько-німецькі області розглядалися Дойчем як невід'ємна частина Німецької Австрії, її індустріальні центри, насильно від неї відірвані. Він вказував, що, незважаючи на розпад Австро-Угорщини, німецько-австрійська соціал-демократія продовжувала залишатися найбільш впливовою пролетарської партією в регіоні.

Ще один видатний теоретик австромарксизма В. Елленбоген в центр своїх міркувань про природу і сутність національних протиріч в ЧСР поставив міркування про двоякою ролі, що грала ця країна на міжнародній арені. З одного боку, він повторював традиційне для його товаришів по партії положення про контрреволюційний характер чехословацького імперіалізму, переважної робітників. З іншого, Елленбоген підкреслював, що "європейський пролетаріат дякує весь робітничий клас Чехословаччини за те, що той не допустив перетворення цієї держави в трабант, слухняно рухається в колії реакційної зовнішньої політики французького імперіалізму".

Л.М. Хартман, О. Бауер і К. Реннер були основними теоретиками австрійської соціал-демократії, які розробляли проблематику національного питання в міжвоєнний період. Для всіх трьох характерно переважне увагу до проблем аншлюсу, Дунайської федерації і положенню німецького населення в Чехословаччині. При цьому, якщо Хартман і Бауер не бачили можливості для реалізації права німців на самовизначення інакше, як в рамках єдиного німецького держави, за допомогою аншлюсу, то Реннер відстоював і можливість альтернативи аншлюсу в формі Дунайської федерації.

Своє ставлення до судето-німецької проблеми висловили багато австрійські соціал-демократи. Ф. Аустерліц, Ю. Дойч, В. Елленбоген розглядали її переважно в перші роки після закінчення світової війни, в силу чого їх положення носили політизований характер. Для них і багатьох інших ідеологів австромарксизма характерно розгляд національного питання в контексті загальних проблем, пов'язаних з аншлюсом, Дунайської федерацією, австро-німецьким митним союзом, положенням національних меншин.

Слід підкреслити спадкоємність довоєнних положень теорії національного питання в роботах О. Бауера і К. Реннера, які широко використовували судето-німецьку проблему для обґрунтування корективи своїх ранніх положень. Обидва найбільших теоретика австромарксизма були тісно пов'язані з Судетамі, з місцевими соціал-демократами, що знаходило відображення в їх творах. Саме ідейно-теоретичні положення Бауера і Реннера були зразками для ідеологів судето-німецької соціал-демократії, широко дебатувалися в колах міжнародної, в першу чергу, німецької соціал-демократії.