Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Оцінка регулюючого впливу

Скачати 9.85 Kb.
Дата конвертації 12.02.2019
Розмір 9.85 Kb.
Тип рефератплан
Вступ
1 Роль ОРВ
2 Процедура проведення ОРВ
3 Особливості ОРВ
4 Розвиток ОРВ в Росії та інших країнах СНД
5 Складнощі в проведенні ОРВВступ

Оцінка регулюючого впливу або аналіз регуляторного впливу (впливу), ОРВ / АРВ (англ. Impact Assessment, Regulatory Impact Assessment, Regulatory Impact Analysis, RIA, ньому. Gesetzesfolgenabschätzung, GFA, фр. L'évaluation des politiques publiques et aux études d'impact ) являє собою «... процес визначення проблем і цілей регулювання, вибору альтернатив досягнення цих цілей, з метою виключення зайвого і необдуманого регулювання, і, з використанням наукових і піддаються подальшій перевірці техніки, вживаної на всій наявній доступної інформації, а також з урахуванням різних думок , получ нних в ході консультацій, аналізу витрат і вигод обраних альтернатив ... »[Dublin, 2004].

Іншими словами, під ОРВ розуміється набір певних засобів, методик, способів, процедур, які дозволяють до певного державного органу або чиновнику виробити адекватну політику і впровадити її. ОРВ з'явилася на хвилі адміністративних реформ в західних країнах в 80-90-х рр. і являє собою різновид оцінки програм та політик. У свою чергу, в ОРВ вбудовані більш локальні процедури, такі як оцінка впливу на конкуренцію. З недавніх пір дисципліни по ОРВ викладаються в провідних західних вузах.

1. Роль ОРВ

Основна роль ОРВ полягає в відсів необдуманих і недоцільних рішень на етапі прийняття того чи іншого нормативно-правового акта, оцінці того, чи досягає регулювання поставлених цілей, а також в оцінці можливих наслідків нового регулювання. Найчастіше це здійснюється шляхом монетизації потенційних витрат і вигод нового регулювання, а також оцінки його сторонніх ефектів.

2. Процедура проведення ОРВ

На сьогоднішній день відсутні загальновизнані усталені універсальні методики і практики, які б застосовувалися для проведення оцінки регулюючого впливу. Якщо в країні подібна процедура іноді законодавчо закріплена на рівні констітуіі (наприклад, в Швейцарії і Франції), то методика її проведення варіюється від країни до країни, і залежить від тих акцентів, на які направлено проведення такого аналізу, і від політики держави. Тому розрізняються і керівництва по оцінці регулюючого впливу, прийняті в різних країнах.

Виділяють три групи країн [OECD, 2004]:

· Країни, де процедура ОРВ відбувається тільки в разі прийняття нормативного акта, що передбачає бюджетні витрати - США, Канада;

· Країни, де ОРВ відбувається при прийнятті будь-якого регулює акту - Нідерланди, Великобританія;

· Країни, де жорстка процедура проведення ОРВ не вводиться, але декларуються загальні принципи, при яких заходів регулюючого впливу вводяться тільки в разі, коли доведена їх доцільність - Південна Корея, Чехія.

Звертаючись до методичних матеріалів австралійського Департаменту регулюючого впливу (Office of Best Practice Regulation, OBPR) [OBPR, Auastralia], що представляє собою відомство, що займається ОРВ, основні етапи процедури проведення ОРВ можна представити таким чином:

1. Формулювання і опис проблеми

2. Обгрунтування необхідності проведення оцінки

3. Постановка цілей оцінки

4. Опис можливих варіантів досягнення поставленої мети

5. Аналіз представлених альтернатив (в т.ч. за допомогою аналізу витрат і вигод)

6. Консультації

7. Висновки і результати, уявлення рекомендованого варіанту (альтернативи), рекомендації по кращою альтернативи

8. Реалізація обраної альтернативи та подальший моніторинг

3. Особливості ОРВ

Основними відмінностями проведення ОРВ від широко поширеною в Росії практики фінансово-економічного обґрунтування та техніко-економічного обґрунтування нормативно-правових актів є:

А) аналіз можливих альтернатив регулюючого впливу, в т.ч. за допомогою аналізу витрат і вигод (п.5 процедури)

Б) проведення публічних консультацій з групами осіб, на яких спрямована регулювання, а також з іншими зацікавленими групами (п.6 процедури).

4. Розвиток ОРВ в Росії та інших країнах СНД

Процедура оцінки регулюючого впливу поступово впроваджується в країнах з перехідною економікою, в тому числі - в більшості країн СНД (під різними назвами), наприклад:

· Україна - Аналіз впливу регуляторного акту (АВРА);

· Киргизстан - Аналіз регулятивного впливу нормативних правових актів;

· Узбекистан - Система оцінки впливу актів законодавства (СОВАЗ);

· Казахстан - Оцінка соціально-економічних наслідків законів;

У Росії, в якості експерименту впровадження ОРВ і оцінки законів здійснювалося з 2006 р в декількох регіонах Росії (Татарстан; Калмикія і Північна Осетія-Аланія - за підтримки Світового банку). Було зроблено також кілька експертних розробок для федерального рівня (НСПП, 2005; ІЕПП, 2007).

22 березня 2010 р Урядова комісія з адміністративної реформи прийняла рішення про наділення Мінекономрозвитку Росії повноваженнями по розробці методики ОРВ і впровадження цієї процедури в практику найближчим часом, включаючи створення нового департаменту.

15 травня 2010 р Уряд Росії прийняв Постанову № 336 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України", яким де-факто вводиться процедура оцінки регулюючого впливу, а головним органом по ОРВ стає Мінекономрозвитку Росії. У липні 2010 р в Міністерстві був створений Департамент оцінки регулюючого впливу.

Вперше в Росії, в якості обов'язкової уч. дисципліни "Оцінка регулюючого впливу" викладається з вересня 2010 р на факультеті права Вищої Школи економіки.

5. Складнощі в проведенні ОРВ

· Аналіз витрат і вигод

Ключовий і найбільш складною частиною проведення ОРВ є аналіз витрат і вигод (cost-benefit analysis). У загальному випадку завжди краще проведення повного і детального аналізу всіх витрат і вигод для кожної з можливих альтернатив регулювання. На практиці ж часто експерти намагаються знайти баланс між важливістю кількісного (грошового) уявлення витрат і вигод і витратами на проведення такого аналізу.

Традиційно аналіз витрат і вигод проводиться щодо трьох груп впливу:

· суспільство

· бізнес

· держава

При цьому групи впливу деталізують і / або виділяють в окремі підгрупи, наприклад, вплив на малий бізнес, вплив на навколишнє середовище і т.д.

У разі, коли грошова оцінка ефектів трудноосуществима або неможлива, але є можливість оцінити фізичну оцінку ефектів, може бути використаний аналіз «витрати-ефективність» (cost-effectiveness analysis).

· Соціальна ставка дисконтування

Оскільки вплив регулюючого акта на економіку і суспільство не є одномоментним, а розподілено в часі, то при монетизації витрат і вигод потрібне коригування на часовий чинник. Для цього використовується так звана соціальна ставка дисконтування. Визначення значення соціальної ставки дисконтування також являє собою певну складність при проведенні ОРВ.

У Великобританії соціальна ставка дисконтування в залежності від горизонту прогнозування знаходиться в інтервалі від 2,0 до 3,9%. Для Росії дослідники визначають соціальну ставку дисконтування на рівні 7-11% [Архипов, Ємельянов, 2006]

література

1. A comparative analysis of regulatory impact assessment in ten EU countries. Dublin, 2004.

2. Harrington, W., Heinzerling, L., Morgenstern, R .: Reforming Regulatory Impact Analysis. Washington, Johns Hopkins University Press 2009.

3. Kirkpatrick, Colin: Regulatory Impact Assessment: Towards Better Regulation? (Competition, Regulation and Development), 2007.

4. Mandelkern Group on Better Regulation: Final Report. 13 November 2001

5. OECD. Regulatory Impact Analysis (RIA) Inventory. Note by the Secretariat. Paris, 2004.

6. K. Staronova. Mapping of ex-ante Policy Impact Assessment Experience and Tools in Europe: a resource book for practitioners

7. Office of Best Practice Regulation. A Guide to Regulation. OBPR, Canberra. Retrieved March 27, 2007.

8. The Impact of Legislation: A Critical Analysis of "Ex Ante" Evaluation // ed. by Jonathan M. Verschuuren. Tilburg 2009.

9. Архипов В.М., Ємельянов А.М. Оцінка соціальної ставки дисконтування // Фінанси і кредит, № 17 (221), 2006.

10. Мадер Л. Європейський досвід оцінки законів - від нормативного ідеалізму до законодавства, що спирається на емпіричні докази / Пріоритетні національні проекти та завдання вдосконалення російського законодавства // під редакцією С.В. Кабишева, Г.В. Мінха, О.В. Афанасьєвої. - М., 2007. - С. 132-151.

11. Постанова Уряду Росії № 336 від 15.05.2010 р "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України"

12. Система оцінки впливу актів законодавства: світовий досвід та передумови впровадження в Узбекистані. Ташкент, 2008.

13. Циганков Д.Б. Інтеграція оцінки в державне управління Російської Федерації, в кн .: Оцінка програм: методологія і практика / під ред. А.І. Кузьміна, Р. О'Салліван, Н.А. Кошелевої. - М., 2009. - С. 170-192.

посилання

1. Висновки по ОРВ // Департамент ОРВ Мінекономрозвитку РФ, з 2010 р

2. Керівництва і електронні ресурси по ОРВ // Центр ОРВ ІГМУ ВШЕ (Москва), 2010 р

3. Кейси по оцінці регулюючого впливу // Інститут оцінки програм та політик (Москва), 2008-2009 рр.

4. Уч. дисципліна "Оцінка регулюючого впливу" // Вища Школа економіки (Москва), 2010 р

5. Матеріали по оцінці регулюючого впливу // Інститут розвитку промислової та економічної політики (Москва), 2008 р

6. Соболь Д., Циганков Д. Викладання курсів за оцінкою регулюючого впливу: міжнародний досвід і російська практика (2008 г.)

Джерело: http://ru.wikipedia.org/wiki/Оценка_регулирующего_воздействия