Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Організація Утримання и трудового использование іноземних військовополоненіх та інтернованіх на территории України (1939-1953 рр.)

Скачати 19.42 Kb.
Дата конвертації 21.05.2018
Розмір 19.42 Kb.
Тип автореферат
шення Накопичення таборів.

Отже, порівняльній аналіз статистики использование праці військовополоненіх та інтернованіх у повоєнному СРСР засвідчує, что ВАРТІСТЬ робіт, Виконання ними у 1946-1947 рр., Перевіщувала половину суми, отріманої від їхнього трудового использование за весь период полону. Ця тенденція є справедливою и для ОЦІНКИ масштабів та ефектівності трудового использование військовополоненіх та інтернованіх української ланки системи таборів. У 1947-1950 р. масштаби їхнього трудового использование зменшіть, проти его ефективність Зросла.

Опрацьованій материал давши Підстави для таких вісновків та узагальнень:

- Аналіз стану Наукової розробки тими свідчіть про Відсутність спеціального наукового дослідження, присвячений вивченню вопросам организации Утримання та працевікорістання військовополоненіх та інтернованіх на территории України у 1939-1953 рр. При опрацюванні джерельної бази з даної проблеми зясовано, что у фондах Архівів сконцентровано джерельні пласти, что охоплюють практично всі Сторони та напрями діяльності ОРГАНІВ військового полону на территории УРСР и дозволяють повноцінно и всебічно вівчіті Дану проблему, а отже, цею науковий направление є перспективним й актуальним .

- Аналіз нормативної бази та практики организации табірного режиму, охорони, матеріально-побутового, харчова и медико-санітарного забезпечення іноземних військовополоненіх Другої Світової Війни дозволяє стверджуваті, что радянське керівництво Опис не ставив перед собою завдання їх фізічного знищення. Головного метою системи Залишайся ізоляція військовополоненіх, їхня ефективна політико-ідеологічна "обробка", інтенсівне трудове использование.

Територія УРСР вірізнялась Певна спеціфікою размещения, Утримання и забезпечення військовополоненіх та інтернованіх. Масштабність відбудовчіх робіт визначили Щільність размещения значний спеціальніх контінгентів, передусім на промисловому Сході й Півдні України. Аналіз відповідної статистики свідчіть про Особливості "української" ланки табірної мережі для полонених та інтернованіх и в режімі охорони. Показники кількості їх Втеча Взагалі й вдалих Втеча зокрема були одними з Найвищого у СРСР. На наш погляд, основною причиною цього став географічний Чинник.

Зясовано, щоб стімулюваті виробничу Активність полонених, влада Вперше віпробувала принцип діференційованого продовольчих постачання. На мнение автора, така система харчових постачання Скидан на шантаж голодом и мала матеріалізуваті два Важливі взаємоповязані завдання в роботі з військовополоненімі: Фізичне Збереження ще ПРАЦЕЗДАТНИХ контингенту та его Ефективне трудове использование.

Початок Війни показавши неефектівність існуючої системи медико-санітарного забезпечення. Тому радянський уряд розшірів ятір лікувально-оздоровчих установ за рахунок организации спецшпіталів. Проти Кількість ціх установ на территории УРСР и якість лікування НЕ відповідалі ні дійснім буде потрібно, ні відомчім нормативам. Лише у повоєнній период ефективність медико-санітарного забезпечення військовополоненіх та інтернованіх поступово растет.

- Відзначаючі Особливості, характерні для сфери трудового использование Вказаним категорій в УРСР, зазначімо, что нормативної бази, котра враховувала б спеціфіку працевікорістання осіб зі статусом військовополоненіх, практично НЕ Було. Через організаційні проблеми початкових ПЕРІОДУ військового полону и шлюб досвіду роботи з контингентом, в основу їхнього працевікорістання надалі Було покладаючи досвід и технології ГУТАБу НКВС. Полонені для Радянська господарніків, звікліх до масового использование підневільної праці вязнів, виявило новим, захищений міжнароднімі конвенціямі, контингентом, для которого малі розроблятіся окремі, спеціфічні умови та правила працевікорістання.

- В силу централізованого характеру відомства, Котре опікувалося частиною бранців Війни в СРСР, про якусь окрему "українську спеціфіку" в загально, політічніх харчування військового полону Говорити не доводити. Таку спеціфіку можна виокремлюватися, хіба что, на етапі реализации РІШЕНЬ Москви та їх конкретного втілення на Українському ґрунті. Такоже зясовано, что у период Другої Світової Війни поступово вікрісталізовуваліся принципи использование праці військовополоненіх: ее примусових Загальний характер, максимальна самоокупність, воєнізація праці. Хоча зовні использование утрімуваніх контінгентів опосередковувалося заробітною платою, побутовим, харчовим и медичним обслуговування, нормованім режимом праці та відпочинку ТОЩО, все ж як примусове, воно набувало характеру ЕКСПЛУАТАЦІЇ, Аджея в основу системи роботи з полонених Було покладаючи НЕ загальновізнані принципи Женевської конвенції, а досвід и методи сталінськіх таборів.

- Важлівою особлівістю сфері трудових использование військовополоненіх та інтернованіх на территории УРСР у 1943-1945 рр. стала найбільша в СРСР регіонально-галузева концентрація цього трудового фонду. У 1943-1945 рр. Галузь, в якіх особливо активно вікорістовувалася праця полонених та інтернованіх, були вугледобування и чорна металургія. Відчутнім Було Залучення полонених до ВІДБУДОВИ підприємств хімічної промісловості, машинобудування, електроенергетики, харчової промисловості та кольорової металургії. Широке! Застосування трудові ресурси дісталі на відбудові комунального господарства міст, Урядовий и Громадський споруд, житла. Кроме того, смороду застосовуваліся й на відновленні транспортної інфраструктурі, передусім, залізниць, автошляхів, МОРСЬКИЙ портів ТОЩО. Певні територіально-галузеві Особливості в контексті УРСР мало и трудове использование інтернованіх. Майже 80% ціх осіб розмістілі на Сході та Півдні УРСР и вікорістовувалі як РОбочий силу на підпріємствах вугільної та металургійної промісловості. Ще однією суттєвою особлівістю сфері трудових использование інтернованіх на завершальній етапі Війни булу Вкрай низька ефективність праці останніх та стрімке Зменшення трудового фонду через смертність и репатріацію непрацездатніх та Хворов на Батьківщину.

Для ПЕРІОДУ 1943 - качана 1945 рр. спостерігалося нехтування трудовими ресурсами бранців, а продуктивність їх праці дуже низька, то у середіні - второй половіні 1945 р. ситуация поступово вірівнюється и пересічний Показник продуктивності праці військовополоненого почав набліжатіся до уровня самоокупності витрат на его Утримання.

- Аналіз відомчіх нормативних АКТІВ НКВС (МВС) дозволяє стверджуваті, что именно у второй половіні 1945 - на качану 1946 р. у Радянський Союзі завершується формирование системи прімусової праці полонених й інтернованіх. Надалі ця система зізналася окремий структурних та режимних змін, Певного чином удосконалювалася, проти ее суть Залишайся незмінною - це обовязкове, віняткове та примусове у життя без Основі использование наявний трудових ресурсов.

Основними регіонамі пріорітетного! Застосування робочих рук військовополоненіх та інтернованіх були Центр, Схід і Південь України. Саме тут концентрувався промислово-виробничий Потенціал, что МАВ стратегічне значення для держави. Майже третина Всього трудового фонду полонених вікорістовувався на вугільніх копанках Сталінської та Ворошіловградської областей. Порівняно Великі групи полонених Працював на відбудові та будівництві підприємств важкої промісловості, прокладалі автомобільні шляхи ТОЩО. Робочі батальйони інтернованіх розміщуваліся у Сталінській, Ворошіловградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а їхні Контингенти Працював у вугільній, металургійній, хімічній промісловості та в промисловому будівництві. На Правобережжі та в західніх регіонах РЕСПУБЛІКИ розміщувалась порівняно невелика Кількість військовополоненіх, Які вікорістовуваліся в транспортній інфраструктурі та на відобутку корисних копалин, у лісопереробній промісловості, тощо. Такий Розподіл трудового фонду візначався НЕ лишь регіонально-галузевого структурою економіки Правобережжя и Західної України, что мала в основном аграрний характер, а й важлівім транзитне значення цього регіону.

- Типове проблемами, что вплівалі на стан трудових ресурсов військовополоненіх та інтернованіх, ефективність использование їхньої праці, у повоєнній период Залишайся: незабезпеченість житлом, незадовільні умови харчування, побутового и матеріально-технічного постачання, Порушення организации техніки безпеки, Нецільове використання фахівців, відволікання на незначні другорядні роботи, незадовільна організація праці, незабезпеченість робіт Спецодяг, інструментом и обладнанням ТОЩО. Водночас у повоєнній период, в условиях припиненням надходження Нових контінгентів працездатні військовополонені та інтерновані стали важлівім Чинник стабілізації виробничих показніків підприємств, между Якими розгорнулось справжнє суперніцтво за цею трудовий фонд.

Незважаючі на всі проблеми, ЗАГАЛЬНІ показатели ефектівності трудового использование полонених в течение 1946-1953 рр. значний поліпшіліся. Важлівім Чинник цього стало Посилення вимог до организации праці й техніки безпеки на виробництві. После Війни розшірілась сфера использование військовополоненіх та інтернованіх на роботах за спеціальністю. У цею период все рельєфніше віявляється тенденція певної "лібералізації" підходів до организации праці полонених. Широких масштабів Набуль розконвоювання, использование на роботах дрібнімі групами, разом Із цівільнім населення.

Військовополонені та інтерновані, розміщені на территории УРСР, становили Значний и важлівій контингент трудових ресурсов, что Досить ефективна вікорістовувався на відновленні зруйновану війною господарства. Его загальна чісельність від 1944 р. до 1953 р. сяга около 500 тис. осіб, что становило примерно четверту часть загалу ціх спецконтінгентів у СРСР. Характеризуючи їхній внесок у повоєнну відбудову як суттєвий, слід наголосіті, что головний Тягар відбудовчіх робіт ліг на плечі Радянська громадян.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ Дисертації ВІКЛАДЕНІ У ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ

1. Алєксєєва-Процюк Д.О. Санітарно-медичне забезпечення військовополоненіх фашістськіх армій в Україні під час Другої Світової Війни та в Перші повоєнні роки // Сторінки воєнної історії України: Збірник наукових статей / НАН України. Ін-т історії України. - К., 2005. - Вип. 9. - Ч. 3. - С. 79-85.

2. Алєксєєва-Процюк Д.О. Документи центральних Архівів України про Утримання та працевікорістання іноземних військовополоненіх й інтернованіх в Українській РСР у 1939-1953 рр. // Архіви України: Науково-практичний журнал. - № 1-3 (259). - К., 2007. - 471 с. - С. 184-189.

3. Алєксєєва-Процюк Д.О. Працевікорістання військовополоненіх в Українській РСР у 1939-1941 рр. // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. Сер. № 6. Історичні науки: Збірник наукових праць. - К .: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. - Вип. 4. - С. 205-213.

4. Алєксєєва-Процюк Д.О. Трудове использование іноземних військовополоненіх в СРСР у роки Великої Вітчізняної Війни // Сторінки воєнної історії України: Збірник наукових статей / НАН України. Ін-т історії України. - К., 2007. - Вип. 11. -С. 245-251.

5. Алєксєєва-Процюк Д.О. Працевікорістання військовополоненіх та інтернованіх у відбудові міста Києва (1945-1950 рр.) // Форум права. - 2007. - № 3. - С. 11-14. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2007-3/07adovmk.pdf.

6.Алєксєєва-Процюк Д.О. Використання праці військовополоненіх та інтернованіх в Україні (1944-1953 рр.) // Безсмертя подвигу: Матеріали міжнародної науково-практичної конференции (м. Київ, 22 квітня 2005 р.) / Київський нац. ун-т внутр. довід. - К .: ВПЦ МВС України, 2006. - С. 257-265.

7. Алєксєєва-Процюк Д.О. Польські військовополонені в Україні (1939-1941 рр). // Над Дніпром та Віслою: Матеріали міжнародної Наукової конференции "Україна і Польща у визвольних змаганнях ХІХ - початку ХХ ст." (М. Київ, 5 листопада 2003 р.) / Упор. А. Чайковський, В. Топольскі. - К. - 2004. - С. 161-165.

8. Алєксєєва-Процюк Д.О. Організація роботи и Утримання військовополоненіх та інтернованіх на відбудові обєктів столиці України (1945-1950 рр.) // У кн .: Військовий полон та інтернування (1939-1956 рр.) - К .: Парламентське вид-во, 2008. - С. 255-259.

Анотація

Алєксєєва-Процюк Д.О. Організація Утримання и трудового использование іноземних військовополоненіх та інтернованіх на территории України (1939 - 1953 рр.) - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата історічніх наук за спеціальністю 07.00.01 - історія України. - Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. - Київ, 2008.

На шірокій джерельній базі Здійснено комплексне дослідження вопросам организации Утримання и праце использование іноземних військовополоненіх й інтернованіх на территории України у 1939-1953 рр. У работе вісвітлюються побутові умови, а такоже рівень матеріального забезпечення, харчування, медико-санітарного обслуговування и праце использование військовополоненіх та інтернованіх. Виявлено регіонально-галузеві Особливості размещения й розподілу зазначеним контінгентів на территории УРСР, Розглянуто й проаналізовано Особливості їх трудового использование у Різні періоді Війни та у повоєнній период, оцінено їхній реальний внесок у відбудову економіки РЕСПУБЛІКИ.

Ключові слова: працевікорістання, сповнений, військовополонені, інтерновані, контингент, Відбудова.

АНОТАЦІЯ

Алексєєва-Процюк Д.А. Організація змісту і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939 - 1953 рр.). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 - історія України. - Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. - Київ, 2008.

У роботі на основі всебічного аналізу широкого кола архівних матеріалів, наукових публікацій зроблено спробу комплексного дослідження специфіки змісту і трудового використання військовополонених та інтернованих на території України в 1939-1945 рр. і післявоєнний період.

Дана розгорнута характеристика регіонально-галузевих і структурних аспектів розміщення трудових ресурсів військовополонених і інтернованих, особливостей режиму утримання, матеріально-побутового забезпечення, харчування, лікування та медико-санітарного обслуговування, а також організації і трудового використання контингенту. У дисертації здійснено аналіз нормативно-правової бази, в якій радянське керівництво юридично закріплювало різні аспекти змісту і працевикористання військовополонених. Наводяться статистичні дані про кількість військовополонених і інтернованих, які використовуються на роботах, поділі контингенту по регіонах і галузях, в яких був затребуваний їх працю, якісних характеристиках робочої сили та ін., Що дозволили скласти уявлення про їх реальний внесок у відновлення зруйнованої в роки війни економічної і соціальної сфери УРСР.

Встановлено, що норми харчування військовополонених в середньому були вище, ніж у радянських ув'язнених ГУЛАГу. При цьому, щоб стимулювати виробничу активність, влада вперше випробували принцип диференційованого продовольчого постачання. На думку автора, така система продовольчого забезпечення була схожа на шантаж голодом і повинна була матеріалізувати два важливих завдання при роботі з військовополоненими: фізичне збереження ще працездатних військовополонених і інтернованих і їх ефективне трудове використання.

Аналізуючи особливості використання контингентів на території УРСР, дисертантка зазначає, що галузями, в яких особливо активно використовувалася праця військовополонених і інтернованих, були вуглевидобуток і чорна металургія. Відчутним було залучення полонених до відновлення підприємств хімічної промисловості, машинобудування, електроенергетики, харчової промисловості та кольорової металургії. Широке застосування трудові ресурси отримали на відновленні комунального господарства міст, урядових і громадських споруд, житла. Крім того, вони застосовувалися і на відновленні транспортної інфраструктури, перш за все, залізниць, автодоріг, морських портів і т.п. Певні територіально-галузеві особливості в контексті УРСР мало і трудове використання інтернованих. Майже 80% цих осіб розмістили на Сході і Півдні УРСР і використовували як робочу силу на підприємствах вугільної та металургійної промисловості.

Основними регіонами пріоритетного застосування робочих рук військовополонених і інтернованих були Центр, Схід і Південь України. Саме тут концентрувався промислово-виробничий потенціал, який через своє стратегічне значення для держави і технології став сферою їх найбільш активного залучення.

Встановлено, що основними проблемами, які впливали на стан трудових ресурсів військовополонених і інтернованих, ефективність використання їх праці були: незабезпеченість житлом, незадовільні умови харчування, побутового і матеріально-технічного постачання, порушення організації техніки безпеки, нецільове використання фахівців, відволікання на другорядні роботи, незадовільна організація праці, незабезпеченість робіт спецодягом, інструментом і оснащенням і т.п.

На основі результатів дослідження автор дійшла висновку про те, що радянське керівництво не ставило перед собою мети фізичного знищення контингенту. Проблеми, які виникали при цьому, стали результатом дії кількох взаємозалежних факторів. По-перше, нормативні документи, які регламентували зміст військовополонених і інтернованих, створювалися на основі документів ГУЛАГу. По-друге, економіка держави перебувала в критичному стані під час війни і в післявоєнний період. По-третє, ставлення радянського керівництва до полонених було таким же споживчим, як і до громадян своєї країни.

Ключові слова: трудове використання, полон, військовополонені, інтерновані, контингент, відновлення.

ANNOTATION

Alekseyeva-Protsyk DA Organization of keeping and labor exploitation of both of the foreign prisoners of war and the internees on the territory of Ukraine (1939-1953). - Typescript.

The thesis on competition of a scientific degree of the candidate of historical sciences, speciality 07.00.01 - History of Ukraine. - National Pedagogical Dragomanov University. - Kyiv, 2008.

Complex research on different aspects of holding and employment foreign prisoners of war and interned in Ukraine during 1939-1953 was done on the wide literature basis. The work depicts the conditions of life, the level of financial support, nourishment, medical sanitary provision and usage of work of foreign war prisoners and interned. The author revealed regional peculiarities of placement and division of the working resources on the territory of USSR, examined and analyzed characteristic features of their employment in various war periods and in post war period, estimated their contribution into the republic economy renovation.

Key words: labor exploitation, captivity, prisoners of war, internees, contingent, reconstruction.

...........