Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Основні принципи складання технологічної карти уроку історії

Скачати 15.16 Kb.
Дата конвертації 30.12.2017
Розмір 15.16 Kb.
Тип Основні

Виступ Мамонтової Юлії Борисівни

на районному методичному об'єднанні вчителів історії і суспільствознавства


Тема: Основні принципи складання технологічної карти уроку

Технологічна карта - це новий вид методичної продукції, що забезпечує ефективне і якісне викладання навчальних курсів в школі і можливість досягнення запланованих результатів освоєння основних освітніх програм на щаблях початкового і основного освіти відповідно до ФГОС другого покоління.

Поняття «технологічна карта» прийшло в освіту з промисловості. Технологічна карта - технологічна документація у вигляді карти, листка, що містить опис процесу виготовлення, обробки, виробництва певного виду продукції, виробничих операцій, що застосовується устаткування, тимчасового режиму здійснення операцій.

Технологічна карта в дидактичному контексті представляє проект навчального процесу, в якому представлено опис від мети до результату з використанням інноваційної технології роботи з інформацією.

Технологічною картою притаманні такі відмітні риси: інтерактивність, структурованість, алгорітмічность при роботі з інформацією, технологічність і узагальненість.

Технологічна карта уроку - це спосіб графічного проектування уроку, таблиця, що дозволяє структурувати урок за обраними учителем параметрам.

Такими параметрами можуть бути етапи уроку, його мету, зміст навчального матеріалу, методи і прийоми організації навчальної діяльності учнів, діяльність вчителя і діяльність учнів.

При складанні технологічної карти ми структурируем урок за такими параметрами:

1) Назва етапу уроку.

2) Цілі етапу уроку.

3) Зміст етапу.

4) Діяльність вчителя.

5) Діяльність учнів.

6) Форми роботи.

7) Результат.

Етапи роботи над технологічною картою:

1. Визначення місця уроку в темі, що вивчається і його вигляд.

2. Формулювання мети уроку (змістовні і діяльні).

3. Позначення етапів уроку відповідно до його видом.

4. Формулювання мети кожного етапу уроку.

5. Визначення результатів кожного етапу (що формуються УУД, продукт).

6. Вибір форм роботи на уроці:

- індивідуальна;

- фронтальна;

- парна;

- групова.

7. Розробка характеристики діяльності вчителя і учня.

Проаналізувавши (на основі відкритих електронних джерел інформації) досить велика кількість технологічних карт уроку, розроблених вчителями-практиками, ми прийшли до висновку, що уніфікованої, усталеної форми подібної карти поки не існує. Свій вибір ми зупинили на технологічній карті уроку, УУД ми прописуємо згідно кодифікатору, запропонованим на II Всеукраїнській науково-практичній конференції «Контроль і оцінка навчальних досягнень з російської мови в контексті нових освітніх стандартів» ().

Технологічна карта дозволить адміністрації школи контролювати виконання програми і досягнення запланованих результатів, а також здійснювати необхідну методичну допомогу.

Використання технологічної карти забезпечує умови для підвищення якості навчання, так як:

· Навчальний процес по освоєнню теми (розділу) проектується від мети до результату;

· Використовуються ефективні методи роботи з інформацією;

· Організовується поетапна самостійна навчальна, інтелектуально-пізнавальна і рефлексивна діяльність школярів;

· Забезпечуються умови для застосування знань і умінь в практичній діяльності.

Основні етапи організації навчальної діяльності

мета етапу

Зміст педагогічної взаємодії

діяльність учителя

діяльність учнів

Пізнавальна

комунікативна

регулятивна

1. Постановка навчальних завдань

Створення проблемної ситуації. Фіксація нової навчальної задачі

Організовує занурення в проблему, створює ситуацію розриву.

Намагаються вирішити задачу відомим способом. Фіксують проблему.

Слухають вчителя. Будують зрозумілі для співрозмовника висловлювання

Приймають і зберігають навчальну мету і завдання.

2. Спільне дослідження проблеми.

Пошук рішення навчальної завдання.

Організовує усний колективний аналіз навчальної завдання. Фіксує висунуті учнями гіпотези, організовує їх обговорення.

Аналізують, доводять, аргументують свою точку зору

Усвідомлено будують мовні висловлювання, рефлексія своїх дій

Досліджують умови учбового завдання, обговорюють предметні способи вирішення

3. Моделювання

Фіксація в моделі істотних відносин досліджуваного об'єкта.

Організовує навчальний взаємодія учнів (групи) і наступне обговорення складених моделей.

Фіксують в графічні моделі і буквеної формі виділені зв'язки і відносини.

Сприймають відповіді учнів

Здійснюють самоконтроль Приймають і зберігають навчальну мету і завдання.

4. Конструювання нового способу дії.

Побудова орієнтованої основи нового способу дії.

Організовує навчальний дослідження для виділення поняття.

Проводять колективне дослідження, конструюють новий спосіб дії або формують поняття.

Беруть участь в обговоренні змісту матеріалу

Приймають і зберігають навчальну мету і завдання. здійснюють самоконтроль

5. Перехід до етапу розв'язання окремих завдань.

Первинний контроль за правильністю виконання способу дії.

Діагностична робота (на вході), оцінює виконання кожної операції.

Здійснюють роботу з виконання окремих операцій.

Вчаться формулювати власну думку і позицію

здійснюють самоконтроль

6. Застосування загального способу дії для вирішення приватних завдань.

Корекція відпрацювання способу.

Організовує корекційну роботу, практичну роботу, самостійну корекційну роботу.

Застосовують новий спосіб. Відпрацювання операцій, в яких допущені помилки.

Будують міркування, зрозумілі для співрозмовника. Уміють використовувати мова для регуляції своєї дії

Самоперевірка. Відпрацьовують спосіб в цілому. Здійснюють покроковий контроль за результатом

7. Контроль на етапі закінчення навчальної теми.

Контроль.

Діагностична робота (на виході):

- організація диференційованої корекційної роботи,

- контрольно-яка оцінює діяльність.

Виконують роботу, аналізують, контролюють і оцінюють результат.

Рефлексія своїх дій

Здійснюють покроковий контроль за результатом