Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Особливості соціального пізнання, конкретно-історичний підхід до соціальним явищам

Скачати 2.73 Kb.
Дата конвертації 30.01.2019
Розмір 2.73 Kb.
Особливості соціального пізнання, конкретно-історичний підхід до соціальним явищам
Термін «соціальне пізнання» інтерпретується як пізнання суспільства, соціальних явищ і процесів, що протікають в ньому. У цьому думці соціальне пізнання відрізняється від пізнання інших (соціальних) об'єктів і має такі особливості:
  1. суспільство є найскладнішим з об'єктів пізнання, тому сутність соціальних явищ і процесів, закономірні зв'язки між ними виявляються набагато важче, ніж це відбувається при дослідженні неорганічної та органічної природи в рамках природних наук;
  2. соціальне пізнання передбачає дослідження не тільки матеріальних, а й ідеальних, духовних відносин. Ці відносини не тільки є невід'ємною частиною матеріального життя суспільства, а й за своєю природою значно більш складним і суперечливим, ніж зв'язку в природі;
  3. в соціальному пізнанні суспільство виступає і як об'єкт і як суб'єкт пізнання, так як люди є творцями своєї історії, але вони ж і пізнають її. Отже, суб'єкт і об'єкт пізнання співпадають. Це тотожність не може бути оцінений однозначно. З одного боку, воно має позитивне значення, оскільки процеси, що протікають в суспільстві, найбільш близькі пізнає суб'єкту і його безпосередньому, особистому і набутому життєвому досвіду, що сприяє глибокому осмисленню і правильного пізнання цих процесів. З іншого боку, в сукупному об'єкті пізнання представлені різні, іноді діаметрально протилежні волі, інтереси, цілі. В результаті і в самі історичні процеси і в їх пізнання привноситься певний елемент суб'єктивізму;
  4. ще одна особливість соціального пізнання - це обмежені можливості спостережень і експериментування при вивченні соціальної дійсності. В даному випадку головним джерелом знань стає історичний досвід, суспільна практика.
Соціальне пізнання включає в себе не тільки опис суспільних явищ, а й їх пояснення, виявлення їх сутності. Успішне вирішення цього непростого завдання пов'язують із застосуванням конкретно-історичного підходу до соціальних явищ, який передбачає вивчення суспільних явищ в їх різноманітних зв'язках, взаємозалежності і історичному розвитку. Такий підхід дає можливість зрозуміти окреме соціальне подія, виявляючи як його неповторну індивідуальність, пов'язану з конкретними історичними умовами, так і щось спільне для подібних подій, що відбуваються в різний час, - їх об'єктивні закономірності.