Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Особливості зв'язків з громадськістю на різних рівнях організаційної середовища

Скачати 23.43 Kb.
Дата конвертації 20.12.2018
Розмір 23.43 Kb.
Тип реферат

московський державний університет

сервісу

інститут економіки сервісу

Зв'язки з громадськістю

Контрольна робота

Тема: Особливості зв'язків з громадськістю на різних рівнях організаційної середовища.

Виконав: студентка заочниця

4 курсу, група 0612

Пушнінкова О.В.

Перевірив: ----------------------------

Москва2001

зміст

Вступ------------------------------------------------- --- == ---------------------- 3

1.Место ПР в органах державної влади ----------------------------- 5

1.1. Державна ПР-служба: рівень мінімальної достатності ------------------------------------------ ---------------------------- 6 1.2. ПР - підрозділи у великих державних структурах ------ 7

2.Управленіе зв'язками з громадськістю на підприємстві -------------- 9

3.Некоммерческіе структури .--------------------------------------------- ---- 12

3.1. Інформаційно-аналітичний відділ зі зв'язків з громадськістю при Міністерстві загальної та професійної освіти .----------------------------------- ----------------------------------- 12

3.2. Центр громадських зв'язків Федеральної служби податкової поліції (ЦГЗ ФСНП) .-------------------------------------- ------------------ 13

4.Международние ПР-асоціації ------------------------------------------ 16

висновок ------------------------------------------------- ---------------------- 19

Список літератури------------------------------------------------ -------------- 21

Вступ

З середини 90-х років в Росії спостерігалося швидке і стрибкоподібне розвиток різних структур «паблік рілейшнз»:

У державних органах, комерційних фірмах, громадських об'єднаннях, нарешті, самостійних професійних ПР-агенств. Разом зі збільшенням числа вітчизняних навчальних курсів, посібників, дисертацій зі зв'язків з громадськістю проходило інтенсивне становлення російської школи «паблік рілейшнз».

Зрозумівши цей «бум», аналітики констатували, що він зовсім не є даниною моді, а цілком закономірний: оскільки зв'язки з громадськістю покликані виконувати об'єктивну і необхідну для суспільства функцію, оскільки можна і треба вести мову про структурах і фахівцях, які постійно і професійно займалися б цією роботою.

Так, на рубежі 80-90-х рр. відомий маркетолог Філіп Котлер заявив, що до традиційних чотирьох «р» маркетингового комплексу «product", "price", "place", "promotion" тепер слід додавати п'яту "p" - "public relations". Інші говорять про ПР як про особливе напрвлении.

У міру наближення кінця 20 століття ПР-діяльність все в меншій мірі залишалася деяким загальним і для всіх ясним поняттям; тут постійно виділялися все нові напрямки, що мають свої спеціальні маркери-позначення:

-Робота зі зв'язків з державними установами та громадськими організаціями отримала назву - "public affairs"

-Управління корпоративним іміджем - "corporate affairs"

-Створення сприятливого образу особистості - "image making"

-Побудова відносин із засобами масової інформації - "media relations"

-Закріплення кадрів, створення хороших відносин з персоналом - "employee communications"

Суспільні експертиза - "public involvement"

-Взаімоотношенія з інвесторами - "investor relations"

-Проведення презентаційних заходів - "special events"

-Управління кризовими сита - "crisis management"

-Управління процесом адекватного сприйняття адіторіей повідомлень - "massage management" і т.д.

Що стосується російського ПР-ринку, то формально він декларував себе на початку 90-х років, коли в країні з'явилися перші ПР-агенції. У 1991р. була створена Російська асоціація зі зв'язків з громадськістю (РАСО), яка наприкінці століття налічувала близько 100 членів.

В кінці 20в. з'являється двостороння симетрична модель (two-way symmetrical model), сенс якої відображає наступну тезу: «Будь-який бізнес в демократичній країні починається з суспільної злагоди і продовжує своє існування, спираючись на таку згоду.»

1.Место ПР в органах державної влади.

Конкретні напрямки діяльності служб із зв'язків з громадськістю в органах державного і муніципального управління:

-Установлення, підтримку, розширення контактів з громадянами та організаціями;

-Інформування громадськості про суть прийнятих рішень;

-Аналіз суспільної реакції на дії посадових осіб та органів влади;

-Прогнозування соціально-політичного процесу, забезпечення органів влади прогнозами аналітичними розробками;

-Формування сприятливого іміджу влади і посадових осіб.

Ці напрямки модифікуються залежно від рівня відносин усередині органів влади і між ними. Тут виділяється мікрорівень (відносини всередині структур органів влади, коли кожна з них розглядається як відносно автономний суб'єкт управління), мезауровень (відносини між різними структурами державного і муніципального управління) і макрорівень (відносини органів влади з інститутами громадянського суспільства).

Точно так же організаційні і змістовні аспекти роботи ПР-служб при збереженні їх функціонального однаковості видозмінюються у зв'язку з особливостями конкретного регіону, тимчасовою і регіональною специфікою політичного управління.

1.1. Державна ПР-служба: рівень мінімальної достатності.

Позначимо деякий формальний рівень початкової і мінімальної достатності, при якому могла б реалізовуватися ПР-функція:

Оперативне і повне інформування громадян про діяльність організації, в тому числі за допомогою ЗМІ;

-Поширення заяв та інших інформаційних матеріалів, присвячених діяльності організації;

Підготовка і передача в ЗМІ роз'яснень і коментарів фахівців, експертів і авторів рішень і дій організації;

-Проведення відповідно до Закону РФ «Про засоби масової інформації» акредитації журналістів, які виконують редакційне завдання і які висвітлюють діяльність даної організації;

-Надання сприяння акредитованим журналістам, а також кореспондентам, що виконують завдання зі збору та підготовки матеріалів для публікації, теле- чи радіопередачі;

Підготовка для ЗМІ прес-бюлетенів, прес-релізів, оглядів, спецвипусків тематичної інформації;

Підготовка і проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей з журналістами з поточних проблем діяльності організації;

-Аналіз матеріалів преси, радіо і телебачення про діяльність організації для її керівників і співробітників;

-Визначення достовірності опублікованих відомостей, підготовка при необхідності роз'яснювальних листів і спростувань.

1.2.Управленіе Президента РФ зі зв'язків з громадськістю.

Прес-служба Президента РФ головним чином виконувала організацоінно-татіческіе ПР-завдання, функція ж розробки ПР-стратегії покладалася на створене після президентських виборів 1996 року управління у зв'язках з громадськістю. Як заявив в одному з інтерв'ю працював у той час керівником цього управління М. Маргелов, «прес-служба займається тим, що дає дає інформацію про роботу Президента в ЗМІ, констатує доконаний факт, організовує процес надання цієї інформації. Наша ж робота будуватися в режимі діалогу, ми не ставимо перед собою завдання бути рупором Адміністрації, цим рупором служить прес-служба, ми ж із засобами масової інформації налагоджуємо зворотний зв'язок. Адже ПР - це в першу чергу створення інформаційних приводів, важливих з точки зору преси, щоб про них розповісти, і важливих з нашої токи зору, тому що розповісти про них - об'єктивно для нас корисно ... ».

Змінив його на цій посаді Д. Молчанов одного разу зробив до наведеної констатації істотні додавання, зміст яких зводився до наступного: якщо прес-служба завжди працює «вбелую», офіційно, без інтриг, то Управління по зв'язках з громадськістю такі інтриги собі дозволяє, вплітаючи час від часу до загального інформаційний потік деякі відомості без посилання на джерело.

Виходячи з такого розуміння формулювалися і функції управління:

- вивчення громадської думки про соціально

економічному розвитку країни,

- діяльності органів державної влади;

- підготовка у взаємодії з прес-службою аналітичних та пропагандистських матеріалів для ЗМІ,

- підготовка пропозицій Президентові РФ з питань державної політики щодо ЗМІ,

- забезпечення за дорученням Президента РФ діяльності дорадчих та консультативних органів при Президенті РФ і ін.

В Управлінні по зв'язках з громадськістю створювалися і спеціальні підрозділи, яких не було в прес-службі, наприклад відділ зі зв'язків з громадськістю в регіонах та відділ соціологічних досліджень.

2. Управління зв'язками з громадськістю на підприємстві.

Управління зв'язками з громадськістю в організації завжди має бути націлене на конкретні категорії громадськості, поведінка яких має важливе значення для успішної роботи фірми.

Всю громадськість тієї чи іншої компанії можна умовно розділити на внутрішню і зовнішню. До внутрішньої громадськості відносяться:

-Персонал компанії

-Керівники структурних підрозділів компанії

-Акціонери, безпосередньо і постійно беруть участь в управлінні компанією і вирішенні найбільш важливих питань її функціонування.

Зовнішня громадськість фірми може чинити постійний вплив на роботу фірми:

-Постачальники сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, деталей і т. Д.

-Підприємства і організації інфраструктури, що забезпечують нормальне функціонування фірми (енергетичні, транспортні, торгові, посередницькі тощо)

-Акціонери, які беруть у керуванні фірмою, але володіють значною кількістю її акцій

-Споживачів продукції, що випускається фірмою

-Органи державного контролю і регулювання, повноважні здійснювати різні перевірки, видавати приписи, накладати штрафи і т.п.

До загальних функцій управління зв'язками з громадськістю відносяться: прогнозування, планування,

організація, регулювання, облік, контроль, аналіз, стимулювання і відповідальність.

Правильна реалізація перерахованих функцій можлива лише в тому випадку, якщо керівництвом фірми передбачені різні види забезпечення процесу управління зв'язками з громадськістю: ідеологічний, кадровий, матеріально-технічний, фінансовий, нормативно-правової, технологічний, інформаційний та ін.

До основних принципів управління зв'язками з громадськістю на підприємстві належать: науковість, планомірність, комплексність, оперативність, безперервність, законність, гнучкість, конструктивність, ефективність.

Ефективне управління зв'язками з громадськістю передбачає його певну організаційну оформленість.

Найбільш поширеною є схема при якій внутріфірмова служба зв'язків з громадськістю оформляється у вигляді самостійного структурного підрозділу, очолюваного керівником (директором), підлеглим безпосередньо генеральному директору підприємства або організації.

У складі самої служби в залежності від специфіки та масштабу поставлених перед нею завдань можуть виділятися наступні підрозділи (бюро, групи, сектора):

-Збір і аналізу інформації

-Оброблення конфіденційних матеріалів

Підготовка та поширення власних інформаційних матеріалів різного виду і змісту

Підготовка спеціальних ПР-заходів

Підготовка рекламних кампаній і окремих рекламних акцій

-Взаємодія з електронними та друкованими засобами масової інформації та ведення архіву

-Делопроізводства

-Технічного забезпечення роботи служби зв'язків з громадськістю та ін.

Успішна діяльність підприємства по встановленню та підтриманню зв'язків з різними категоріями громадськості можлива лише при наявності в штаті відповідних служб фахівців з необхідним рівнем і профілем освіти, достатньою кваліфікацією і досвідом роботи.

Найважливіший елемент професійної підготовки фахівців в цій галузі - їх навчання в інститутах, академія і університетах теоретичним і методологічним основам зв'язків з громадськістю з наступним стажуванням у відповідних підрозділах провідних організацій.

3. Некомерційні структури.

3.1. Інформаційно-аналітичний відділ зі зв'язків з громадськістю при Міністерстві загальної та професійної освіти.

У відділі існували наступні підрозділи:

- Сектор зв'язків з пресою і громадськістю та сектор «Прес-експрес», які забезпечували постійні контакти з редакціями ЗМІ, готували аналітичні огляди, публікації, теле і радіопередачі; проводили прес-конференції і брифінги, організовували інтерв'ю з керівниками Міністерства, запрошували журналістів на засідання колегій.

- Журнал «Вісник освіти» - офіційне довідково-інформаційне видання Міністерства і додаток до нього - «Освіта».

- Структура, яка координує (на позаштатній основі) діяльність Співдружності недержавних видавництв, що випускають дитячу та педагогічну літературу. В її завдання входило інформування керівників територіальних органів управління освітою, директорів навчальних колекторів на місцях про наявну і планованої до випуску дитячої та навчально-педагогічній літературі; підготовка каталогу Співдружності видавництв, складеного на основі їх тематичних планів; публікація в «Віснику освіти» переліку нових надходжень навчально-педагогічної літератури.

- Оргкомітет виїзних виставок навчального обладнання та навчальної книги (позаштатно).

Як, перелік структур і функцій, що входять в систему державних ПР, досить широкий, різноманітний і має потенціал для подальшого розвитку вшир і вглиб. Наприклад, В.Ужанов в своїй дисертації, присвяченій питанням «паблік рілейшнз» в Збройних Силах, описує такі підсистеми зв'язків з громадськістю, як інформаційна (друк, телерадіомовлення, прес-служби і прес-центри), дослідницька (підрозділи, що займаються збором соціологічної інформації , аналізом і прогнозуванням відносин з населенням, соціологічним консультуванням управлінської ланки, виконанням науково-практичної експертизи діючих і розроблюваних управлінських рішень), соціоорганізаціо нна, лобістська і рекламна.

3.2. Центр громадських зв'язків Федеральної служби податкової поліції (ЦГЗ ФСНП).

ЦГЗ спочатку створювався як підрозділ, здатний вести продуктивну роботу інформаційно-профілактичну діяльність, розвивати і підтримувати цивілізовані відносини між державою (в особі ФСНП) та платниками податків, формувати в суспільстві лояльне ставлення до оподаткування.

Центр поєднував функції ПР-служби і прес-службиі включав такі підрозділи:

¨ 1-й відділ, в завдання якого входило взаємодія зі ЗМІ та громадськістю;

¨Отделеніе, що займається культурно-масової та виховної роботою, зв'язками з громадськими організаціями та Музеєм податкової поліції;

¨2-й відділ - редакційно-видавничий;

¨3-й відділ, що представляє собою телевізійну студію ФСНП.

Основними завданнями 1-го відділу були:

· Планування, організація і здійснення взаємодії з провідними ЗМІ РФ, надання допомоги їх представникам в отриманні інформації про діяльність федеральних органів податкової поліції;

· Роз'яснення через ЗМІ завдань і функцій федеральних органів податкової поліції, правових основ і принципів їх діяльності, ролі і місця федеральних органів податкової поліції в системі правоохоронних органів, забезпеченні економічної безпеки;

· Здійснення взаємодії з аналогічними службами ін. Правоохоронних органів, Державної податкової служби РФ, Міністерства фінансів РФ, інших зацікавлених міністерств і відомств;

· Координація діяльності груп зі зв'язків з громадськістю та пресою територіальних органів податкової поліції.

На телевізійну групу покладалися такі обов'язки:

· Підготовка відеоматеріалів про діяльність ФСПП, взаємодія з провідними телекомпаніями з метою профілактики податкових правопорушень і злочинів, виховання законослухняних платників податків, широкого інформування про конкретні результати роботи податкової поліції;

· Створення відеотеки ФСНП з метою надання допомоги та сприяння російським і закордонним тележурналістам в підготовці телепередач про діяльність податкової поліції.

Ставилися спец. Завдання і перед Музеєм податкової поліції:

· Збір експонатів та оформлення експозиції;

· Організація відвідин музею представниками громадськості;

· Накопичення і постійне поповнення музейних фондів.

4.Международние ПР-асоціації.

Концепція Міжнародної асоціації ПР з'явилася в листопаді 1949р. , Коли двоє голландських і четверо англійських працівників ПР зібралися в Лондоні, щоб обговорити свою діяльність. В ході обговорення вони прийшли до думки про організацію міжнародного суспільства, метою якого було б підвищення рівня роботи в області ПР в різних країнах і професійного рівня та ефективності діяльності практичних працівників ПР.

В результаті цієї приватної зустрічі в Лондоні група працюючих в області ПР керівників фірм з Великобританії, Нідерландів, Франції, Норвегії та США зібралося в Голландії в березні 1950р. під егідою Нідерландської королівської міжнародної торгової ярмарку і Голландського суспільства ПР. Після дискусії партнери прийняли заяву про те що необхідно створити тимчасовий міжнародний комітет, метою якого є розвиток такого обміну і в кінцевому рахунку установа Міжнародної асоціації ПР.

Був створений Тимчасовий міжнародний комітет, і протягом п'яти років в Англії проводилися його постійні засідання, що співпадали з щорічними конференціями британського Інституту ПР (ІПР). На цих зустрічах були присутні представники з Франції, Великобританії, Нідерландів, Норвегії і США, а іноді спостерігачі від Австралії, Бельгії, Канади, Фінляндії, Італії та Швейцарії.

Міжнародна асоціація ПР (ІПРА) була створена в Лондоні 1 травня 1955р. Тоді ж був офіційно прийнятий її Статут і обрано Раду ІПРА.

Сьогодні ІПРА є всесвітньою професійною організацією, яка служить каталізатором розвитку високих норм в галузі освіти, етики, практики ПР. Проводячи регулярні зустрічі в різних частинах світу і публікуючи свої матеріали, Асоціація дає стимул подальшому розвитку знань в області ПР, розумінню різних форм, методів, стилів роботи. Після кожного Всесвітнього конгресу з ПР (1 раз на три роки) ІПРА публікує «золотий доповідь» по поточній темі, наприклад «ПР і пропаганда - порівняння цінностей», «Інформаційне суспільство» і т.д.

Асоціація отримала офіційне визнання з боку ООН в 1964 р. в якості консультанта ЕКОСОР (Економічної і соціальної ради ООН). Нині вона також отримала визнання ЮНЕСКО в якості неурядової організації в «категорії відносин взаємного інформування».

Членство в ІПРА відкрито тільки для тих, хто вже щонайменше п'ять років займається діяльністю в області ПР і має високу професійну компетентність. Всі члени обираються в особистій якості. Маючи більше 800 членів в 65 різних країнах, ІПРА виступає як унікальна міжнародна організація, що з'єднує високу професійну кваліфікацію, компетентність і досвід в області ПР і суміжних областях. Хоча ІПРА залишається асоціацій окремих працівників у сфері ПР. вона працює в тісному контакті з національними асоціаціями ПР і регіональними федераціями.

Кодекси професійної поведінки:

-Кодекс професійної поведінки міжнародної асоціації зі зв'язків з громадськістю (кодекс ІПРА). (Прийнято міжнародною асоціацією ПР (ІПРА) на її Генеральній асамблеї у Венеції в травні 1961 року і є обов'язковим для всіх членів Асоціації.)

- Лісабонський кодекс (Європейський кодекс професійної поведінки в галузі ПР - кодекс СЕРП). (Прийнято Генеральною асамблеєю Європейської конфедерації ПР (СЕРП) в Лісабоні в квітні 1978 року і доповнений в травні 1989 року).

- Афінський кодекс (кодекс ІПРА і СЕРП). (Прийнято Генеральною асамблеєю ІПРА в Афінах в травні 1965года. У цьому ж році Афінський кодекс прийнятий Європейською конфедерацією зі зв'язків з громадськістю - СЕРП. У квітні 1968 року в нього внесені деякі зміни).

- Римська хартія (професійна хартія ІКО). (Прийнята на засіданні ІКО в Римі в жовтні 1991 року).

- Мінімальні стандарти якості (МСК). (Розроблено Міжнародним інститутом якості зв'язків з громадськістю (ІКПР) і прийняті на Всесвітньому конгресі ПР у Гельсінкі в червні 1997 року).

- Кодекс професійної поведінки Британського інституту ПР- ІПР. (Прийнято в грудні 1963года. Переглянутий в 1985 році і в оновленому вигляді прийнятий в якості спеціальної резолюції на щорічній сесії ДПР в квітні 1986 року.)

- Декларація професійних і етичних принципів в області зв'язків з громадськістю. (Прийнята на конференції Російської асоціації зі зв'язків з громадськістю (РАСО) в листопаді 1994 року).

висновок

Навіщо ми здійснюємо ПР-діяльність?

Якщо виходити з прагматичних визначень «паблік рілейшнз», то узагальнений відповідь буде, мабуть, таким: ПР-діяльність здійснюється з метою спонукання цільових груп до вчинення певних дій. Але щоб таке спонукання мало реальний ефект, необхідно вплинути на наступний комплекс позицій:

Цінності, які управляють Þ потребами, які впливають на Þ інтереси, які формують Þ відносини, які проявляються в Þ думках, які мотивують Þ дії.

Цінності - базисні, що формуються протягом тривалого періоду, а тому стійкі і трудноізменяемие компоненти, що визначають поведінку людей. Повністю змінити ціннісні орієнтації навряд чи здатна навіть наймасштабніша ПР-кампанія. Близькі до потреб інтереси - те, що не тільки усвідомлюється як необхідна, але і сприймається як власне, своє, в ім'я чого варто робити конкретні дії. Сприяти кращому розумінню інтересів - це вже профільний напрям для ПР-фахівців. Однак за інтересами ще не слідують дії. Між ними існує прошарок відносин, коли з величезного числа тих, що оточують його об'єктів людина починає виділяти ті, які його стосуються, і думок, коли деякі з сприйнятих об'єктів індивід починає оцінювати з тією чи іншою мірою симпатії, а інші - з різним ступенем негативізму. Стати своєрідним «маркером» у формуванні думок, м'яко і ненав'язливо роз'яснити, «що таке добре і що таке погано», - це вже не тільки профільна, але і першорядне завдання ПР. Звідси зовсім недалеко до дій: підтримати те, що подобатися, і відкинути сприймається зі знаком «мінус».

Загальний висновок такий: чим далі від фінального ланки ланцюжка починається ПР-вплив, тим більш значущий результат може бути досягнутий; і навпаки: прямий заклик до вчинення негайних дій має дуже низький ефект.

Список літератури:

1. Савінова О.Н. «Влада і суспільство: діяльність служб із зв'язків з громадськістю в російських регіональних органах управління» Дисс. У вигляді наукової доповіді на здобуття учений. Степ. Докт. Політ. Наук. М. РАГС, 1998р.

2.Чуміков А.Н. «Зв'язки з громадськістю» Академія народного господарства при уряді російської федерації. Вид. "ДЕЛО» М.2001г.

3.Блек С. «Що таке« паблік рілейшнз ». М. 1989р.

4.Ужанов А.Є. «Система« паблік рілейншз »в Збройних Силах: сутність, проблеми функціонування, шляхи формування.» Дисс. На здобуття учений. Степ. Канд. Соціолог. Наук М. РАГС, 1998.

5.С.А.Варакута, Ю.Н. Єгоров «Зв'язки з громадськістю» М.ІНФРА-М 2001р.

6.журнал «Радник 1996 р червня

7. Кремленологи зі Старої площі // «Радник» 08.1997г.