Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Патріотизм в системі загальноукраїнських цінностей

Скачати 9.91 Kb.
Дата конвертації 03.08.2019
Розмір 9.91 Kb.
Тип доповідь

За останні півтора десятиліття російської історії, мабуть, жодна ідеологічна цінність не піддавалася таким переосмислень, а отже, випробувань, як патріотизм.

Характерною рисою перебудовного часу стало крах різних догм і постулатів. Так була кинута в обіг і підхоплена інтелектуалами фраза: «Патріотизм - це почуття примітивне, воно є навіть у кішки». Передбачалося, що патріотизм - віджила цінність, що заважає будувати нове демократичне суспільство, вільне від колишніх стереотипів.

Минув деякий час і напередодні 50-річчя Перемоги над фашизмом тим же інтелектуалам довелося реанімувати патріотизм, як невід'ємну складову частину російського менталітету. Виявилося, що без патріотизму неможливо побудувати нове сильну державу, прищепити людям розуміння їх громадянського обов'язку і поваги до закону. Без ясного, певного акценту на захист інтересів Росії неможливо виробити скільки-небудь плідну і самостійну зовнішню і внутрішню політику. Без турботи про власну національній економіці, національному ринку, зростанні вітчизняних виробників, опори на власні сили неможливо поліпшити життя людей. Без поваги до власної історії, до справ і традиціям старших поколінь неможливо виростити морально здорову молодь. Без відродження національної гордості, національної гідності неможливо надихнути людей на високі справи.

Історично формування патріотичної ідеї співпаде з виникненням Російської держави. У період переходу від родового суспільства до давньоруської держави етнічна самосвідомість втілювалося в поданні про спільність походження і приналежності до певного племінного об'єднання, що призвело згодом до формування загальної ідеї руської землі, Русі, як держави, на якому живе народ. Але не тільки географічний простір згуртовувало формується давньоруську народність. Мова, вірування, історична пам'ять про минуле, спільність долі - все те, що можна назвати історичним простором і становило укупі Отечество.

Однією з провідних в пам'ятниках російської середньовічної писемності була ідея захисту, а не захоплення чужих земель. "Так не посоромимо землі Руської!" - ці слова київського князя Святослава можуть бути лейтмотивом всієї бойової історії Російської армії. З середини XIII століття з втратою державного суверенітету, ослабленням політичної ролі російської землі загальноросійська патріотична ідея поступилася місцем локальним закликам. З другої половини XIV століття клич "За землю російську!" відродився в поєднанні з іншим "За віру православну!". Православ'я росіян у боротьбі за державну незалежність, втілюючи інатхненне цю боротьбу.

Неписаним правилом для російського воїна було стояти на смерть за батька і брата, матір і дружину, за рідну землю. Вірність військовому обов'язку скріплювалися усній присягою, клятвою на зброї і перед Богом. У військових походах і боях виховувалися взаємовиручка, товариство, сміливість, героїзм, презирство до смерті в ім'я порятунку Батьківщини. Поступово ці якості стали основою патріотизму як найважливішого явища в соціально-політичному і духовному розвитку нашого суспільства, з'явився важливою складовою російського менталітету.

У петровський час з утвердженням абсолютизму державне початок безроздільно панувало в суспільній свідомості. Для цього часу характерний було зростання національної самосвідомості складається російської нації, що знайшло своє вираження в новому осмисленні таких духовних цінностей, як "Вітчизна" і "патріотизм".

Отечествоототожнювалося з певною територією і історично склалася на ній спільністю населення, поступово вироблялося подання "ми - росіяни".

Поняттяпатріотизм найбільш точно визначив М. М. Карамзін: "Патріотизм є любов до добра і слави Вітчизни і бажання сприяти їм у всіх відносинах". Схоже визначення дає В. Соловйов: "Ясна свідомість своїх обов'язків по відношенню до батьківщини і вірне їх виконання утворюють чеснота патріотизму" .1 Виходячи з цих визначень, суть любові до Батьківщини полягає в розумінні головних завдань, що стоять перед суспільством і державою, в невтомній боротьбі за їх рішення. Патріотизм в російській національній самосвідомості був пов'язаний з жертовністю, з необхідністю, якщо треба, відмовитися від себе, від сім'ї. Заклик "покласти життя за Батьківщину" звучав у віршах М. М. Карамзіна, С.Н.Глінкі, А.И.Тургенева. У той же час патріотизм найчастіше пов'язаний в суспільній свідомості з військовою діяльністю, але не загарбницької.

У роки правління Петра I патріотизм набуває характеру державної ідеології, вважається вище всіх цінностей і чеснот, а головним девізом росіян стають слова "Бог, Цар і Отечество". З тих пір виховання в армії грунтується на положенні: російський солдат служить не заради честі і слави своєї або імператора, а в інтересах держави Російського. "Ось прийшов час, який вирішить долю Вітчизни, - звертався Петро I до воїнів перед Полтавською битвою. - І так не повинні ви думати, що воюєте за Петра, але за державу, Петру вручене, за рід свій, за Вітчизну ... А про Петра відає, що йому життя його не дорога, аби жила Росія в блаженстві і славі, для добробуту вашого ... ". 2 Такий підхід до військової служби був закріплений в" Установу до бою "," артикул військовому ", написаних особисто Петром I, в Статуті військовому 1716 року, російських законах.

Історія нашої держави - це історія воєн на його захист. Тому стрижнем державного патріотизму стає військово-патріотичне виховання, отримавши-шиї помітний розвиток в працях і діяннях П.А.Румянцева, О. В. Суворова, М. І. Кутузова, Нахімова, М. І. Драгомирова, С .О.Макарова, М. Д. Скобелева та інших.

У післяжовтневий період розвитку нашої країни відбулося перепідпорядкування власне росіян і російських інтересів завданню інтернаціоналізації відносин в суспільстві. Це відбилося російською самосвідомості, яке деформувалося, ослабла-лось, втрачаючи національні коріння. Найзначніше слабкіше стала спадкоємність поколе-ний, наростали тенденції маргіналізації населення, особливо молоді, її відчуження від героїчних звершень і слави великих предків. У той же час в ході Великої Вітчизняної війни, коли вирішувалося питання про долю нашої Батьківщини, народ і армія проявили небувалий за силою патріотизм, який став основою духовно-моральної переваги над фашистською Німеччиною. Згадуючи важкі дні битви за Москву, Г. К. Жуков зазначав, що "не бруд і не морози зупинили гітлерівські війська після їх прориву до Вязьмі і виходу на підступи до столиці. Чи не погода, а люди, радянські люди! Це були особливі, незабутні дні, коли єдине для всього радянського народу прагнення відстояти Батьківщину і найбільший патріотизм піднімали людей на подвиг ».3 Цей історичний факт свідчить про те, що форма влади, суспільна система не в змозі зробити вирішального впливу на вищі духовні цінності народу в моменти долі оносних випробувань.

Менталітет радянського суспільства, хоча і містив у собі багато загальноруські ментальні риси, тим не менш, досить суттєво відрізнявся від менталітету минулих століть. Цьому сприяло прагнення влади обмежити вплив церкви, режим терору і насильства в країні, приниження ролі сім'ї у вихованні підростаючого покоління, культ особистості. Цей період призвів до утворення своєрідного і неповторного менталітету "радянської людини", за висловом Л.Н.Пушкарева "зрушується гори і змінює протягом річок, не замислюючись про наслідки" .4

В сучасний час в умовах панування егоцентричних потрактований ліберальної ідеї стала можливою громадська деморалізація. А.І.Солженіцін, характеризує так зміни в російській менталітеті в новому Російській державі: "... Рубльово-доларовий удар 90-х років по новому потряс наш характер: хто зберігав ще колишні добрі риси - виявилися непідготовленими до нового способу життя , безпорадними, непридатними невдахами, не здатними заробити на прокорм. "Нажива" стала новою ідеологією. Розгромна, руйнівна переробка ... - густо дихнула розпадом у народний характер ".5

Перед Росією стала найважливіше завдання - реалізувати величезний духовно-моральний потенціал, накопичений за всю історію існування держави, для вирішення проблем в різних сферах життя суспільства. Державна стратегія Росії повинна постійно спиратися на історичну та духовну спадщину народу, тому в останнє десятиліття гостро постало питання вироблення національної ідеї, яка змогла б об'єднати російський народ в нових історичних умовах. На думку О.Ківа "Національна ідея - це обруч нації. Як тільки він лопається, нація або впадає в глибоку депресію, або розпадається, або стає жертвою якийсь реакційної ідеї і навіть людиноненависницької ідеології" .6

Героїчна і драматична історія Росії, її найбільша культура, національні традиції завжди були основою духовно-морального потенціалу нашого народу, своєрідним стрижнем суспільного буття. Тому необхідно завжди пам'ятати пророчі слова В. В. Розанова: «Цивілізації гинуть від перекручення основних чеснот, стрижневих« на роду написаних », на яких« все тісто зійшло ».7 Як свідчить історія, Росії про це слід завжди пам'ятати.

Список літератури

Н.А.Баранов. Патріотизм в системі загальноукраїнських цінностей


1 Соловйов В. Націоналізм. Патріотизм. (З енциклопедичного словника Брокгауза і Ефрона) // Новий Вавилон, 1994. №1. С.35.

2 Про обов'язок і честь військової в Російській армії: Збори матеріалів, документів і статей / Упоряд. Ю.А.Глушко, А.А.Колесніков: Під ред. В.Н.Лобова. - М .: Воениздат, 1990. С.26.

3 Жуков Г.К. Велич перемоги СРСР і безсилля фальсифікаторів історії. Полководці. М.: Роман-газета. 1994. № 18. С.101.

4 Пушкарьов Л.Н. Менталітет і політична історія Росії: переломні етапи. // Менталітет і політичний розвиток Росії. Тези доповідей наукової конференції. Москва, 29-31 жовт. 1996р. - К .: Ін-т Російської історії, 1996. С.6.

5 Солженіцин А.І. Російське питання до кінця XX століття. // Орієнтир. 1996. № 12. С.31.

6 Ківа А. Національна ідея - обруч нації. // Орієнтир. 1996. № 12. С.32.

7 Розанов В.В. Відокремлене. М., 1990. С.117.