Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Передумови третьої Хвилі української еміграції. Особливості поселення українців у Канаді

Скачати 34.56 Kb.
Дата конвертації 21.10.2018
Розмір 34.56 Kb.
Тип реферат

Дослідження проблеми еміграції до Канади є важлівім з таких причин: 1) необходимость всебічного Вивчення як позитивного, так и негативного досвіду Функціонування українських спільнот за кордоном, что має велике значення для становлення України як сучасної национальной європейської країни; 2) Зростаючий Інтерес до різніх аспектів життя української діаспори з боку науковців та всех, хто цікавиться цією темою, зумовлюють необходимость Заповнення й досі існуючіх прогалин в історії української діаспори; 3) Переважно більшість країн Європи має столітню Історію дослідження вплівів еміграції на різноманітні СФЕРИ життя та чималий досвід ее регулювання. У тій же година в Україні робляться только перші кроки в цьом напрямку.

Тема третьої Хвилі української еміграції в Канаду потребує поглиблення Вивчення, оскількі досі в історіографії вона вісвітлювалась поверховий. Історіографію даної тими умовно Історики поділяють на два періоді: радянський - з середини 1950 до 1990 та период незалежності - з 1991 до сьогодення.

В Радянській Україні питання українців в Канаді практично замовчувалось або вісвітлювалось найчастіше з негативного боку. Наукове дослідження діаспори 1950-1990 років подали у своих Працюю українські Історики у вігнанні І. Тесля та П. Юзик, Ю. Бачинський, І. Тиктор, М. Боровик та ін. Смороду торкають еміграційніх проблем українців Канади з 1946 го року. В Україні й до сегодня їх праці почти відсутні у науковому обігу. Тому коротко Зупинимо на них.

У монографії «Велика історія України» історик Іван Тиктор, віділівші окремим Розділом «заокеанську еміграцію», коротко опісує періоді та напрямки переселення [2]. Основну Рамус ВІН зосереджує на культурному та політічному жітті українців за океаном, а самє в Канаді.

У тисячу дев'ятсот сімдесят п'ять году в Мюнхені Вийшла праця І. Теслі та П. Юзика «Українці в Канаді - їх розвиток та Досягнення» [3]. В работе досліджуються проблеми трьох хвиля переселення українців до Канади. Основна увага звернено на духовне та культурне життя українців.

З Настанов незалежності Української держави в історичній науке набуває популярності тема української діаспори. Поштовх для дослідження цієї проблеми послужила монографія, Присвячую Святкування 100-річчя українців у Канаді під назв «Українські канадці в історічніх зв'язках з землею батьків: до 100-річчя Прибуття дерло українських поселенців до Канади» [4]. Саме назва вищє працею українські Історики В. Євтух, А. Шлєпаков, А. Трощінській та інші започаткувалі другий етап історіографічної проблематики української еміграції в Канаді.

У 1991 році видано довідник «Зарубіжні українці» [5]. В работе висвітлено деякі Політичні та соціально-економічні причини еміграції українців трьох переселенськіх етапів ее истории.

Ця робота стала Вагомий Поштовх для ґрунтовнішого дослідження еміграції українців до Канади.

Паралельно з віщеназваною монографією побачим світ ще одна наукова праця АВТОРСЬКОГО колективу Київських історіків «Українці в зарубіжному світі» [6]. Праця Присвячую Українським емігрантам, Які оселилися в різніх странах світу, їх розселення та кількості, зайнятості, умови життя та адаптації.

Заслуговують на Рамус роботи українських історіків Канади. У Першу Черга слід відзначіті монографію М. Боровика «Століття українського поселення в Канаді» [7].

Проблема українців Канади вісвітлюється в томі 15 «Українці крізь віки» // Українці у світі, під редакцією В. Трощінського та А. Шевченка [8]. В своїй праці авторизованого сформулював теоретичну концепцію Поняття «українська діаспора».

Розглядаючі літературу, яка стосується третьої Хвилі еміграції українців до Канади, слід Зазначити, что Різні аспекти цієї проблеми характеризуються різнім ступенів дослідження. Віходячі з даної історіографії, ми простежуємо, что темі українців у Канаді надавали великого значення много історіків, сконцентрувавші Рамус на економічному, культурному та науковому жітті українців у Канаді. Але, з точки зору автора, ця тема Сучасний Українськими досліднікамі Вівче недостатньо, зокрема причини переселення, Кількість емігрантів та територія їх розселення.

Мета цього дослідження Полягає в тому, щоб з'ясувати причини, Хід, напрямки та Наслідки еміграції українців до Канади. У даній статті, вікорістовуючі Нові документи та матеріали, ми Прагнемо проаналізуваті закономірності й Особливості переселення українців. Кроме цього, підсумуваті Наслідки їх виїзду та можлівість повернення в Україну.

Загальній меті дослідження підпорядковані Такі завдання: 1) на основе Нових архівних документів, писемності джерел та літератури, а такоже статистичних Даних Розкрити соціально-економічні та Політичні причини української еміграції до Канади; 2) дати характеристику соціальному СКЛАДОВІ українських емігрантів; 3) оцініті діяльність допомогового ОРГАНІЗАЦІЙ, что займаються опікою та переселенням українців; 4) Розглянуто Особливості розселення, умови життя та соціальний статус переселенців; 5) простежіті дінаміку чісельності українського населення в течение досліджуваного ПЕРІОДУ.

Хронологічні рамки третьої Хвилі охоплюють Перше десятиліття післявоєнного ПЕРІОДУ, оскількі в тій годину в Україні панували тоталітарній режим, Який зніщував національно свідомих представителей українського народу, у тому чіслі й тих, Які во время Війни попали за кордон.

Еміграція кожної країни має свои причини та свой склад. Мотиви, что зумовлювало переселення українців в післявоєнній период включали Політичні, релігійні та інші аспекти. Еміграція тісно пов'язана з соціально-економічнім розвитку тих чи других регіонів чи стран та з їх занепад.

У вересні 1939 року ситуация в Західній Україні булу Надзвичайно складаний. На всех етнічніх українських землях, Які входили до складу Польщі, налічувалось: 9 млн. 328 тисяч осіб, у тому чіслі 5 млн. 698 тисяч українців, 328 тисяч поляків, 924 Тисячі євреїв, 78 тисяч німців, 48 тисяч росіян, 50 тисяч осіб Іншої національності. У відсотках Частка українців становила 62,4%, поляків 25,6%, євреїв 10,1%, німців 1%, росіян 0,5% інші - 0,4% [9].

З приходом Радянської влади на західноукраїнські землі Місцеві в'язниці переповнілісь людьми, над Якими чініліся жорстокі розправі. З початком Війни службовці Радянська ОРГАНІВ державної безпеки намагались вівезті їх на російські территории. Про масштаби репресій может Говорити, зокрема тієї факт, что начальник тюремного управління НКВС УРСР капітан А. Філатов 24.06.1940 року запросивши 948 вагонів для евакуації ув'язнених. Однако наступ німецькіх войск зірвав цею Намір. Тоді в'язнів Було фізично зніщено. Радянська режимом Було заборонено Політичні партії, Громадські об'єднання, культурні спілки. Управління перейшло до керівніків, Які Приїхали з других регіонів, та в переважній більшості не знали й Не Бажана знаті місцевіх особливо и традіцій.

О. Коновал у статті «Чому ми віїхалі з дому» вказує на політічну причину виїзду. «У 1933 году від голоду померло 7 млн. Українців. У тисяча дев'ятсот тридцять чотири году за селом у Полтавській області вбили дідуся, а пасіку забрали в колгосп. У 1935 году заарештувала мого батька та Віслав на Коліма без права листування з родиною. В колгосп НЕ прийомів - батько ворог народу. У 1939 году батько несподівано повернувся з Колімі. У сільській раді нашли причину, щоб знову заарештуваті, почав бомбардування Миргорода, Прийшли німці, и батько унікнув заслання або смерти. Раптом ВІН НЕ збірався опінітіся в Сібіру. Тому вірушілі ми возами на Захід. После Війни в Америку »[10].

1 вересня 1939 року в зв'язку з нападаючи націстської Німеччини на польську теріторію, захоплень німцямі західноукраїнськіх земель примерно 5 млн. Українців були насільніцькі вівезені до Німеччини як Дармова робоча сила. Радянську владу переміщені особи розглядалісь як зрадники Батьківщини, вороги народу. Смороду НЕ наважувалісь повертатісь до рідного краю, тому что побоювалісь зустрічі Із сталінськім Терор, з Яким українці були Знайомі ще з розповідей співвітчізніків до Війни.

Генеральний посол Канади А. Глинка, Який Офіційно відвідав у 1945 году чісленні Таборі для переміщеніх осіб, узагальнів причини, чому українці НЕ захотіли повертатісь на Батьківщину: «1) ЦІ люди ознайомлені з демократичним устроєм, смороду бажають жити життям Вільної людини. Українці ненавіділі диктатуру в усіх ее формах. 2) Смороду були Глибока релігійнімі людьми, у тій годину як на контрольованій комуністамі территории НЕ Було свободи віросповідання. Третя причина - тому что під комуністічною диктатури особиста та національна свобода булу Неможливо ні в господарстві, ні в політічніх замисли. 4) Існувала стала Небезпека з боку Народного Комісаріату внутрішніх справ (таємної міліції). 5) Емігрантів, якіх насильно вісілалі на свои территории, Повертайся НЕ додому, а відправлялі на Схід, до Сібіру »[11].

Причиною до переселення стала такоже насільніцька колектівізація одноосібного західноукраїнського села, яка набрала характеру гострої БОРОТЬБИ. Вона супроводжували репресіямі относительно одних, та заграванням з іншімі. На темпи та методи колектівізації в значній мірі вплівала Збройних боротьба з учасниками національного визвольного руху. Реалізація цілей іншого етапу спочатку пріховувалась та переносилася на пізнішій срок. Хоча самє на іншому етапі влада вірішувала основне завдання - заручившись підтрімкою части населення, колектівізуваті землю. Ціною великих зусіль та чисельності жертв влада нав'язала ЛЬВОВІ ТА регіону України радянську модель колективного господарства. Система збирання земель в Колективні господарства проводилася руками людей, відрядженімі зі Східних регіонів та обострения репресій з боку державного апарату [12].

Прийшовши в 1939 году на Західну Україну, більшовікі за кілька тіжнів показали свои намірі. У тому году практично Припін релігійне та політичне життя. Кожного дня відбуваліся Нові Арешт, людей охопілі непевність та страх. Двадцять два місяці такого «життя» з більшовікамі привели до того, что Прихід німців БУВ зустрінутій частина населення з полегшенням. Та не принесла Бажанов звільнення и німецька окупація. Вивезення населення на прімусові роботи до Німеччини впало новим тягара на частку українського народу.

Ситуація на территории Західної України склалось нестерпна. З одного боку, польське та німецьке населення жорстокости ставилося до корінного населення, з Іншого, - урядовці Радянської влади, комуністи.

Необходимо відзначіті, что перед та під час Війни значний жертв зізналася духовенство: спочатку радянська влада кинула в тюрми десятки греко-католицьких єпіскопів та Тисячі священіків, во время німецької окупації переслідувалі духовенство гітлерівці. У 1943 году розстріляно та закатовано в гестапо десятки греко-католицьких та православних священіків. После Війни радянська влада продовж Масові репресії, переслідування, вивезення.

1 946 рік - Перші повоєнні місяці, коли на вимоги Сталіна почалась примусових Депортація колішніх Радянська громадян до СРСР. Вона супроводжували насильством, розстріламі, Знущання, тортура, обов'язковою висілком до концтаборів. З цього приводу Іван Багряний написавши брошуру «Чому я не хочу повертатісь до СРСР» - МАНІФЕСТ новой Хвилі української еміграції, что Вперше показавши світовому людству лица тіранії и повну Відсутність будь-якіх прав людини, Які панували на одній шостій земної суходолу:

«Я один з тих самих українців, что НЕ хотят домой, під більшовізм, дівуючі світ.

Я є українець, робітник з походження ... уродженій на Полтавщині, зараз живу без сталого житла, в вічній нужді, нікаючі, як бездомний по Європі, утікаючі перед репресійнімі комісіямі з СРСР, что хотят повернути мене на «родіну».

Для європейців и громадян усіх частин світу (кроме СРСР) дивно й незрозуміло, як то может людина утікаті від своєї Вітчизни и не хотіті вертатісь до неї. Те, мабуть, Великі Злочинці, что боятися кари за свои гріхі перед Вітчізною? ... для нас «Вітчизна» такоже напевно є святим змістом и может більшім, як для будь-кого. Альо НЕ Сталінська «Родіна». Мені моя вітчизна снитися щоночі ...

Я не только НЕ є злочинця супроти своєї Вітчизни, а навпаки, я вітерпів за неї третина свого життя по Радянська тюрмах и концтабору ще до Війни.Вона мені сниться щоночі, и все ж я не хочу ніні вертатіся до неї.

Я не хочу вертатісь до СРСР тому, що там людина НЕ варта й того, что комаха. Зніщуючі людей за ніщо: за дрібниці, за Сказання слово, за анекдот, за Скаргу на погане життя та ще й роблячі з одверто цінізмом, більшовікі віставляють таку формулу: в СРСР людей хватіт и нєчово церемоніться ... »[13]. Перекладеній на ЄВРОПЕЙСЬКІ мови, цею публіцістічній Виступ І. Багряного ставши міжнародно Визнання документом и обговорювався на ООН [14].

Таким чином, українська еміграція до Канади (як и до других стран Заходу) супроводжували Суспільно-політічнімі причинами. Серед них слід відзначіті Такі: 1) знищення українців органами НКВС. 2) оголошення поза законом Членів та керівніків Громадська та політічніх партій альтернативних комуністічній, 3) невізнання частина громадян Радянської системи як такой, что забезпечен демократичний розвиток Суспільства; 4) насільніцька колектівізація; 5) репресії проти заможної части селянства; 6) придушенням национальной культури, мови, гідності та релігії.

Воєнна та повоєнна, - На Відміну Від української довоєнної еміграції, порівняно однорідної у соціальному відношенні, представник якої частково покидали насіджені місця з політічніх поглядів, - еміграція булу за соціальнім складом значний різноманітнішою, а за світоглядом - антікомуністічною.

Дослідник З. Нагорській відмічав, что ця еміграція булу новим та невідомім для Америки явіщем: «за розмірамі представництва и за суттю політічніх вігнанців вона, очевидно, переважіла все відоме в новий час» [15]. Всі емігранті повоєнної Хвилі були біженцямі та «переміщенімі особами», а їх Кількість досягла астрономічніх вімірів.

У складі цієї Хвилі української еміграції були и колішні військовополонені, на якіх в СРСР чека наказание за перебування в полоні. Сталінській режим усіх їх розцінював як зрадників Батьківщини. Коріння такого нецівілізованого Ставлення до долі Власний громадян сягають початків встановлення Радянської влади. Ще у 1917 году радянська Росія відмовілась від Визнання правил ведення Війни на суходолі (Гаазька конвенція). Чи не МІГ стімулюваті повернення части військовополоненіх до СРСР й наказ верховного головнокомандуючого Червоною армією від 16 серпня 1941 року. За ЦІМ документом військові, что потраплялі в полон, прірівнювалісь до дезертірів й відповідно підлягалі наказание за міркамі воєнного часу [16].

Істотну часть «переміщеніх осіб» становили робітники и Колгоспник, службовці та інтелігенція. Більшість з них були насильно вівезені на прімусові роботи до Німеччини. Смороду частково могли буті віднесені до категорії біженців. Цілком можливо, что причиною небажаним повертатіся на Батьківщину значної кількості з них Було не лишь почуття протесту проти більшовізму, но й Незгода з методами сталінського правления та невпевненістю у праві на життя.

Якісно іншою булу категорія осіб, Які Свідомо Зроби свой вибір Із антікомуністічніх Переконаний. Так з'явилось нове поколение українських політічніх емігрантів. Із зрозуміліх причин, смороду на Довгі роки перенесли в українську діаспору дух негатівізму относительно Радянської системи, СРСР, куди входили и землі Радянської України. Смороду стали основним ядром новой еміграції українців Канади после Другої Світової Війни.

Дослідник Степан Рудницький у життя без праці «До питання про причини, джерела та характер третього етапу української еміграції до Америки» позначають, что категорію осіб, Які переселилися за кордон через свои антікомуністічні та національні Переконаний, можна умовно поділіті на три групи.

Першу групу емігрантів становили українські Політичні, наукові, культурні та соціально-Громадські діячі разом з УРЯДОМ УНР, гетьманом П. Скоропадського та членами проводу ОУН.

Другу групу Складанний ті, хто на дерло порах Другої Світової Війни, керуючий економічнімі міркуваннямі, добровільно віїхав до Німеччини, Австрії та ряду стран, окупованіх вермахтом [18].

Що стосується третьої групи, тут треба Зупинити детальніше. Їх Складанний люди, что співчувалі Українському визвольному рухові и належали до Військових Формування [19].

Політична українська еміграція увібрала в себе в основному людей освіченіх, свідомих. Це були віхідці з міст, містечок та СІЛ. Поневіряння «переміщеніх» у таборах, їхні Пошуки прістановіща у новому для них мире зображені в багатьох мемуарах та свідченнях як учасников, так и свідків цієї драми.

Дещо Інший погляд має О. Субтельний. ВІН у життя без Книзі «Україна. Історія »так характерізує соціальний склад повоєнної еміграції:« Серед українських «переміщеніх осіб» були Різні люди. Меншість Складанний ті, хто став Вигнанці через свои Політичні Переконаний. Це були в основном представник інтелігенції, что негативно ставилися до радянського режиму и втекли на Захід перед поверненням Червоної армії. Більшість «переміщеніх осіб» становили робітники, примусове вівезені до Німеччини [20]. Відмовівшісь від репатріації, смороду ставали Вигнанці. Більшість «переміщеніх» походили зі Східної Галичини та належали до греко-католицької церкви, решта прібулі з Радянської України и здебільшого представляли православ'я.

На Відміну Від емігрантів попередня ПЕРІОДУ, среди «переміщеніх осіб» Було Чіма людей Із спеціальною освітою. Серед них почти тисяча вчителів, 400 інженерів, 850 юристів, 300 лікарів та Стільки ж духовних осіб, а такоже около 200 вчених та других.

Щодо теріторіального походження, то среди втікачів українські галичани Складанний 6800, або 45%, наддніпрянці - 3300, або 31,7%, 3000 осіб були віхідцямі Із Північно-західніх земель України, Закарпаття та Буковини.

В. Кривицький у статті «Дві Головні переселенські проблеми» наводити Такі дані про українців. У Німеччині з віщою освітою станом на тисячі дев'ятсот сорок дев'ять рік знаходится: 303 агрономи, 1561 Інженери та механіки, 74 Інженери-залізничники, 3962 економісти, банківські працівники, бухгалтери, 298 - професорів та доцентів, 1244 вчителів, священіків та бібліотекарів. Значний часть стає медично-санітарний персонал: 219 лікарів, 39 фармацевтів, 88 ветеринарних лікарів, 939 особини допоміжного персоналу. Кроме того, не повертаюсь на Батьківщину значний Кількість юристів та адміністраторів, Які Складанний шосту часть українських емігрантів [21].

Дані относительно професійного складу повоєнної української еміграції наводити Злученій Українсько-Американський допомоговий комітет (ЗУАДК) та Фонд допомоги українців Канади (ФДУК). Проти, смороду Надаються дані только про американські та британські зони окупації Німеччини.

Таблиця №1. - Соціальна структура українських біженців та «переміщеніх осіб» у Німеччині в 1950 р. (У%) [22].

соціальна структура Американська зона,% Британська зона,%
селяни 36,5 48,25
Некваліфіковані робітники 23,4 26,4
кваліфіковані робітники 21,7 15,03
Реміснікі 5,4 1,8
Учителі 3,1 1,2
Спеціалісти Вищих кваліфікацій 3,9 1,5
Вільні професії 1,5 0,5
Інші 4,5 2
Всього 100,0 100,0

Стосовно професійного та вікового складу українських емігрантів бачим Чима розбіжностей. На нашу мнение, це можна поясніті так.

По-перше, українці Досить часто відавалі собі за представителей других національностей, например, поляків, румунів та других. Робілі смороду це для того, щоб избежать прімусової репатріації або скористати з переселенськіх можливий різніх ОРГАНІЗАЦІЙ.

Як і друга, Різні организации найточніші дані навідні за зонами, в якіх смороду безпосередно працювала, и дають Надто пріблізні дані Стосовно тих зон, в якіх смороду не працювала б або не малі впліву Взагалі.

Хоча жодних з джерел НЕ претендує на абсолютну точність, проти Загальний Висновок сделать можна. Суть его в тому, что третя хвиля української еміграції за своим соціальнім складом булу Надзвичайно строкатий, значний краще освіченою, чем будь-яка попередня. Саме це справило відчутній соціально-економічний Вплив на закордонний русский громаду. Емігранті, что прібувалі после Війни в країну свого поселення, що не только поповнювалі русский діаспору в кількісному відношенні, а й внесли великий вклад у розвиток економіки, науки, культури стран свого поселення, а особливо Канади.

Професійний та соціальний склад еміграції, як и ее масштаби, частково візначався потребою тих стран, Які прийомів переселенців. Так у Перші повоєнні роки емігрантамі були некваліфіковані робітники міста та села [23]. У цею период влада Канади концентрувала свою Рамус на вербуванні сильних та здорових чоловіків для сільського господарства, лісозаготівель та рудніків. Майже половина емігрантів у 1946-1951 рр. Йшла в землеробство, каменоломні, шахти та на інші роботи. Четверта частина з них булу зайнятості на будівництві. Кваліфіковані робітники становили 70% емігрантів тих років [24].

В українських повоєнніх емігрантів існувало Чима проблем. Найважлівішімі среди них були: проблема старшого поколения та проблема размещения української еміграційної інтелігенції.

Що стосується Першої проблеми, то з боку тих ОРГАНІЗАЦІЙ, Які виступали від імені переселенців, які не Було Виявлено рішучого опору проти вербування лишь молодих, фізично сильних українців. Щодо емігрантської інтелігенції виявило, что ця соціальна група в основній життя без масі булу Зайве для стран, Яким потрібна булу робоча сила [25]. Освічені представник української нації опінію в незавидного становіщі. На щастя, така ситуация трівала недовго. На качану 1950-х років західні країни начали надаваті предпочтение діпломованім спеціалістам.

Отже, спершись среди емігрантів значний переважалі чоловіки молодого та Середньому віку, працездатні особи. Для післявоєнніх років характерне Значне переважання міської еміграції над сільською. Остання значний краще заохочували Уряд стран, что прийомів емігрантів, особливо на качану 50-х років.

Аналіз СОЦІАЛЬНОГО складу української еміграції 1945-1947 років дозволяє віділіті їх найхарактерніші РІСД: 1) По-перше, українська еміграція, Переконайся в антігуманній суті радянського режиму, продемонструвала перед світом рішучій протест проти постулатів Радянської системи. Тім самим вона продовжувала боротьбу проти тоталітаризму в СРСР, у тому чіслі й УРСР. Вся еміграційна діяльність скерована під тім кутом.

Таким чином, ми бачим, что причини для цієї еміграції були дуже серйозно, а ее склад БУВ різноманітнім, за соціальнімі, демографічнімі, політічнімі Чинник.

После Першої Світової Війни НЕ Було Стільки воєнніх втікачів, як после Другої Світової Війни. Вважають, что после ее Закінчення около 40 миллионов людей були відірвані від своих домівок [26]. Більша частина з них булу перекинута воюючи сторонами на інші Терен, деякі Самі втікалі від тоталітарного режиму та репресій.

Значний Кількість українців через репатріацію звернули с помощью до Канади, де знаходится їхні Родичі, друзі, земляки. Серед українців у Европе Америка и зокрема Канада булу символом Волі та достатку, тому много переміщеніх осіб прагнулі переїхаті в Цю країну [27]. Українці Канади активно допомагать землякам. У 1946 году Комітет українців Канади (КУК) підготував заяву до Сенатської КОМІСІЇ в Оттаві делу імміграції. У меморандумі представник КУК: І. Соломон, Б. Панчук та А. Глинка - опісувалі становище переміщеніх осіб та просили Дозволу на їх переїзд у Канаду для постійного проживання. Коли 29 травня 1 946 року відбулось слухання вимог української делегації, министр копалень та ресурсов А. Глен оголосів Урядовий заяву. У даного документі мова Йшла про українців, Які ма ють право на еміграцію до Америки: «сюди могут пріїздіті батько або мати, нежонатій син та донька ВІКОМ до 18 років або более, Неодружений брат або сестра, сироти, племіннік або племінніця, а такоже особини до 16 років, Які легально були допущені до Канади »[28]. Це решение Було Перший Крок до переїзду новой еміграції в Канаду после Другої Світової Війни.

У 1944 году БУВ Утворення Фонд допомоги українців Канади (ФДУК), Який остаточно признал Місцева влада 12 січня +1945 року.Оскількі повну відомостей про становище воєнної еміграції НЕ Було, головна увага Фонду булу спрямована на збирання коштів для українців у німецькіх таборах. Миссия ФДУК у брітанській зоне Німеччини розгорнула всебічну діяльність делу допомоги, користуючися фондами ІРО та можливіть німецької економіки. У Канаді фонд розшукував организации та родини, Які брали на себе обов'язки относительно опікування над хворими, дитячими садками, одинокими та прістарілімі.

Третя хвиля української еміграції до Канади розпочалася в 1947 году. Рекрутувалася передусім з переміщеніх осіб, Які називали себе політічнімі емігрантамі. У цьом ж году до табору воєнніх втікачів «Орлик» у Берхтесгадені (Баварія) завітав министр рільніцтва Канадсько правительства П. Грін. Як и всех других гостей з-за океану, его щиро прівіталі втікачі з Радянської України. П. Грін захопівся великою кількістю шкільної молоді, яка у вишивання шеренгах вітала та проводжала его. Перед Своїм від'їздом ВІН промова фразу: «Канада молода країна, яка розвівається и потребує молодої еміграції. Повернувшись додому, я постараюся зорганізувати програму, щоб якнайбільше число цієї молоді перевезти до Канади ».

Напрікінці 1947 року прийшла ПОВІДОМЛЕННЯ, Пожалуйста сповіщало, что министр рільніцтва Канади організовує перевіз багатодітніх родин на збирання врожаю цукрових буряків за договором. Умови Прийняття за даною програмою: «Де Ціла родина, за кошти Канадсько правительства могла переїхаті на постійне проживання до Канади» [29]. До цього часу родини повінні були буті спонсоровані приватно або організаціямі. Перші емігранті согласно з цією програмою прібулі до Галіфакса напрікінці червня 1948 року. Їх Кількість досягала тисячі осіб, примерно 200 родин. З Галіфакса емігрантів відправлялі спеціальнім потягом до м. Ледбрідж, куди смороду прібулі через три доби. На місці департамент праці Канади розподілів новопрібуліх господарям та фермерам на сезонну працю по вирощування буряків. Із закінченням сезонної роботи «бурячані емігранті» переїжджалі в міста. Від департаменту праці Канади смороду отримувалася грамоту та право на поселення у будь-якіх місцевостях країни. Отримав Дозвіл, велика частина від'їхала до м. Едмонтона та Торонто, деякі залишились в Ледбріджі. Для переїзду українців до Канади Цю програму вікорістовувалі в 1949 та 1950 роках. За ЦІМ документом до країни прібуло понад 500 родин, 3000 осіб [30]. «Бурячана еміграція» булу унікальнім експеримент з боку Канади. Назв документ БУВ сприятливі як для країни, так и для людей, что попали під цею проект.

У Канаду переселилися українці, названі в тій годину повоєннімі блукачамі в Західній Европе, но життя ціх людей такоже НЕ Було солодким. Для прикладу можна навести деякі факти із спогадів П. Вілька. «У лістопаді тисяча дев'ятсот сорок сім року до берегів новой Штокії прібув карабелу« Генерал Стюарт », прівіз з Європи емігрантів. Нас, молодих українців, відправілі до м. Стівенц, Онтаріо та поселили у Великій дерев'яній оселі, де во время Війни мешкали німецькі полонені. Посередіні кімнати стояла пічка, а під стінамі - ліжка. В одному бараку розміщувалісь 50 осіб ... Пріїхавші до Канади, всі українці підпісалі трудову угоду рядків на десять місяців. Емігранті дали клятву: чесно виконувати обов'язки на благо правительства Канади та фірми, в Якій працював.

Більшість українців підпісувалі догоду по деревообробці. Працювала з сьомої години ранку до шостої вечора. На роботу шкірного дня ходили 2-3 км пішкі. Неділя булу днем ​​відпочинку, молитви. Вечори вивчаю англійську мову, читали газети та журнали канадські та українські. З лісніків організувалі хор, диригентом которого БУВ В. Стельмах. Відзначалі вечори на честь Членів ОУН: В. Біласа, М. Данилишина та С. Бандери. Так ми создали на чужіні одному Україну.

После Виконання контракту ми отримавших від правительства документи, за Якими від 23 вересня 1948 року деякі залишились працювати в лісі, інші віїхалі в Торонто, Вінніпег, монтреаль та Едмонт »[31].

Наведені вищє спогади свідчать про нелегкі життя українців у Канаді. Через незнання мови їх чека некваліфікована робота, безправ'я, побутова необлаштованість. Согласно Із щорічнімі підрахункамі департаменту громадянство й еміграції до Канади з 1940 по 1946 рік прібуло 315 тис. українців.

За переписом СОЦІАЛЬНОГО еміграційного правительства, для прикладу наведемо Кількість українців, что віїхалі в период 1947-1965 років: в 1947 р. (Друга половина) - 2,081; 1948 - 10,041; 1949 - 6,602; 1950 - 3,815; 1951 - 6,949; 1952 - 2,859; 1953 - 987; 1954 - 724; 1955 - 560; 1956 - 578; 1957 р. - 530; 1958 - 403; 1959 - 346; 1960 - 349; 1961 - 165; Тисяча дев'ятсот шістьдесят-два р. - 170; 1963 - 215; 1946 - 202; 1965 - 283. Всього за 1947-1965 роки віїхало 30000 осіб [32].

Кордони українських земель були герметично замкнені для еміграції. За період правления М. Хрущова в зв'язку з відлігою в Канаду стали пріїжджаті батьки до своих дітей та малолітні до батьків. Та це були только ОКРЕМІ випадки. У цею период такоже з України в еміграцію відбула значний частина української інтелігенції.

Набагато краща еміграційні умови були з Польщі, де после Війни Затримано около 300 тисяч українців, что начали переселятісь до Канади та других стран.

Значний Кількість українських родин прібувалі до Канади Із західноєвропейськіх стран: Франции, Италии, Англии. Переважно Кількість оселилася передусім у містах, Менша частина - на фермах. Много українців по закінченні терміну Трудової догоди переїзділі до міст.

Переселенську повоєнну еміграцію до даної країни найчісленнішою вважають в 1947-1954 роки, коли среди новопрібульців Значний Відсоток належали інтелігенції. Сюди переселилися вісококваліфіковані професіонали - педагоги, лікарі, економісти, Інженери, адвокати, викладачі УНІВЕРСИТЕТІВ. Смороду внесли пожвавлення в Суспільно-політичне та культурне життя українців у Канаді та започаткувалі розвиток Нових ОРГАНІЗАЦІЙ.

Серед емігрантів Другої Хвилі булу Справжня культурна еліта: поети, письменники, журналісти. Так, в 1952 году до Канади прібув С. Ковальський - письменник, Який оселівся у Торонто. ВІН видав Збірки «Передгір'я» (1953), «Поеми» (1956) та інші. Впродовж цього ПЕРІОДУ переселилися Такі письменники: У. Самчук, В. Левицький, Ф. Одрача, Ю. Тарновіч, П. волиняк, Л. Білецький, І. Багряний, В. Бойчук та много других [33].

Значний Рамус привертають до себе й українські митці та художники цього ПЕРІОДУ. До них належати митець-декоратор І. Курачка-Армашевській (в Канаді з 1948 року); графік В. Баляс; художники Л. Перфецький, В. Залуцький, В. Доброліж, В. Курилик, Черешньовська та інші.

У післявоєнній период у Канаді оселилася значний Кількість українських музично митців, среди якіх диригент: Ю. Гнатюк, Т. Кондрацька, В. Колесник, С. Гумуніловіч, З. Лаврішік; оперні Співаки: О. Бала, Л. Білошіцькій, М. Василенко, Н. Лісанюк та много других [30]. В Канаду емігрувалі и театральні артисти та режисери фільмів, постановник, Які розвивали українську культуру.

Завдяк українській інтелігенції в еміграції поряд Із повсякденного життям розвивалась и культурне життя. Відкрівалісь українські школи, для юнацтва створювалісь Різні Молодіжні об'єднання: СУМ-Пласт, ОДУМ суст ТОЩО. Українська мова починаєм звучать в універсітетах Канади. В цей же час (1 949 р.) В Канаді утворено осередок Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ - Канада).

Отже, третя хвиля еміграції в Канаді булу Досить своєрідною. Ее швідше можна охарактерізуваті як неповернення на Батьківщину з політічніх причин, чем Бажанов найти краще життя в розвіненій Демократичній стране. Серед переселенців переважалі ті, хто после Війни опинивсь в таборах для біженців та «переміщеніх осіб», у західніх зонах окупації Німеччини, Австрії та Италии. Загаль у 1947-1953 роках до Канади прібуло понад 30 тисяч українців [34].

Еміграція з Європи в післявоєнній период до Канади булу ЦІЛКОМ ПРИРОДНО явіщем. Там перебувалі українці дерло двох хвиля, Які надавали допомогу переміщенім особам.

Віходячі з віщевікладеного, Ми можемо підвесті Підсумки. Історія української еміграції в Канаді - складового частина історії України. У післявоєнній период Політичні мотиви стають домінуючімі. Гоніння діячів науки и культури, з постійнімі поиск «ворогів народу», прізвело до Утворення велетенської армії переміщеніх осіб у период Другої Світової Війни. За своим соціальнім статусом основнову Кількість емігрантів складають військовополонені, «остарбайтери», люди, які не згодні з Радянська режимом, и втікачі з сібірськіх каторг, котрі якімось чином змоглі перейти лінію фронту.

Для постійного місця проживання наші співвітчизники найбільше облюбувалі демократично розвинення країну Північної Америки - Канаду, самє туди в Різні періоді еміграції переселилося найбільше українців.

З першого років еміграції українці налагоджувалі громадське й культурне життя. Для удовольствие своих духовних потреб смороду створювалі українські школи, хорові колективи, Драматичні гуртки ТОЩО. Такому поступу спріяв Значний Приплив вісокоосвіченої інтелігенції третьої Хвилі еміграційного процесса. Вони - науковці, поети, Інженери - поповнювалі соціальний прошарок нізькооплачуваного населення міст, в день працюючий двірнікамі, прибиральниця, нізькокваліфікованімі робітнікамі фабрик, а у Вільні хвилини готуючі свои дослідження.

Щоб не розпорошіті на нізькооплачуваніх роботах свой освітній Потенціал, українці, Вівче мову, Шукало гідно місце среди громадян стран, де осіли.

У тій годину, коли на чужіні наші співвітчизники своими наукових праць та технічнімі винаходи заявили про себе всьому Світові, в СРСР тема історії української еміграції Взагалі - як складової части історії України - булу, по суті, під заборонено. Тому існує Нагальне потреба у детальному вівченні реальних історічніх масштабів та умов поселення, сфер зайнятості громадсько-Політичної ДІЯЛЬНОСТІ української спільноті у Канаді, в других странах поселення.

Уже сегодня потрібна широка програма та методика соціологічних ДОСЛІДЖЕНЬ українських спільнот у Канаді. Етносоціологічні дослідження можна Проводити як через Етнічні организации осіб українського походження, так и через Релігійні та Державні установи.