Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Петро Перший

Скачати 17.68 Kb.
Дата конвертації 03.07.2019
Розмір 17.68 Kb.
Тип реферат
безліч иност-ранців. Синод був утворений в 1721 р і означав підпорядкування церковної влади світській. На наступний рік Синод очолив обер-прокурор, який призначається царем (першим обер-прокурором став Ф. Прокопович), держава ставила під контроль доходи Церкви, проводило обмежувальну політику по відношенню до нових монастирях.

Важливу роль продовжував грати Преображенський наказ, за-ним політичним розшуком.

Реформи державних установ створили струнку і досить добре працювала централізовану систему дер-жавного апарату, іконтролювалася верховною владою. У Росії остаточно оформилася абсолютна монархія - фор-ма державного устрою, при якій всі гілки влади перебувають під контролем верховної влади. В 1721 Петро прийняв титул імператора і офіційне ім'я Великий.

Про характер нової влади можна судити за відомим «справі царевича Олексія». Син Петра від першої дружини, заточеною ца-рем в монастир в Суздалі, Олексій мав дивним і, види-мо, малоприємним характером. Основною претензією царя до сина було небажання останнього підтримувати політику батька. У 1715 Петро наказав Олексію постригтися в ченці або на-чати займатися державними справами. Царевич начебто вибрав перше. Однак на майбутній рік, обдуривши батька, втік до Відня під заступництво шурина. Вивезений звідти старання-ями П. А. Толстого і А. І. Румянцева, він був влітку 1718 при-знан винним в зраді і засуджений до смерті. Однак кара не відбулася - царевич, ймовірно, був убитий таємно.

Версія про реальність зради царевича викликає глибокі сумніви більшості істориків. Слабкий і безвольний, він навряд чи міг задумати щось серйозне, однак його ім'я катував-лись використовувати вороги Петра. Була змова, де важливу роль відігравали А. Кикин, колишній денщик Петра, ростовський міт-рополіт Досифей. Намагалася «запропонувати підтримку» і Авст-рія. «Справа царевича» виявило невдоволення політикою Петра у владних колах. Це невдоволення, втім, не йшла далі розмов, які засуджували війну, податки, руйнування традицій. У ті роки такі бесіди вважалися зрадою і могли каратися смертю, але в результаті постраждали лише незначні полі-тичні фігури та вічно сумнівався в усьому Олексій. Відзначимо, що до 1715 р у Петра народилися спадкоємці від коханої дружини, що також позначилося на долі старшого сина.

За «Статуту про успадкування престолу», прийнятому в 1722 р, імператор сам призначав спадкоємця. Цікаво, що цим влада царя, на перший погляд, що зростала до межі, виявилася УРЕ-занной - протягом усього століття правило практично не діяло.

Церковні перетворення. У другій половині XVII ст. політичні позиції Російської Пра-вославной церкви були досить міцними: вона зі-зберігала адміністративну, фінансову і доль-ву автономію по відношенню до царської влади. Останні патріархи Іоаким (1675--1690 рр.) І Адріан (1690--1700 рр.) Проводили політику, спрямовану на зміцнення цих позицій. Спочатку в діяльності юного царя не було нічого «анти-церковного». Однак після смерті матері, цариці Наталії Кирилівни, яка померла в 1694 р, Петро перестає постійно брати участь в релігійні-них церемоніях і вже не настільки регулярно спілкується-ся з патріархом. Як і в інших областях, основою політики Петра I щодо церкви первона-чільного було лише прагнення вичавити з неї по можливості більше коштів на забезпечення об-Ширн державних програм, перш за все-го - на будівництво флоту. Церковні ієрархія-хі насильно об'єднувалися в «кумпанства», кожне з яких мало побудувати на свої кошти по одному кораблю.

Після подорожі Петра I по країнах Європи церква стала цікавити його і в іншому від-носінні. Поділяючи новітні європейські поглядом-ди, цар хотів зробити церква знаряддям про-свещенія, а заодно - позбавити її положення «держави в державі» і абсолютно підпорядкованих-нить своєї влади.

Після смерті в 1700 р патріарха Адріана цар організував ревізію для перепису имущест-ва Патріаршого будинку. Скориставшись виявлено-ними зловживаннями, Петро справив рішучі зміни в церковному устрої. За царським указом главою церкви оголошувався «місце- охоронець патріаршого престолу», позбавлений, однак, прав патріарха. Більш того, в цей сан був | зведений не який-небудь російський церковний діяль-тель, а молодий виходець з України, митрополит Рязанський Стефан Яворський. У 1701 р для збору церковних доходів та управління церквою був знову створений Монастирський наказ, недовгий ча-ма існував в XVII в. Фактично церква втратила право розпоряджатися своєю влас-ністю. Засоби, раніше їй належали, пішли на утримання величезної армії і флоту.

Керуючись просвітницькою ідеєю про суспільне благо, для досягнення якого необхідна продуктивна праця всіх членів гро-ва, Петро повів наступ на монастирі. Ще в 1701 р царський указ обмежив число ченців. За дозволом на постриг потрібно було тепер звертатися в Монастирський наказ. Згодом у Петра з'явилася ідея використовувати монастирі як своєрідні притулків для відставних солдат і жебраків. В указі 1724 Петро прямо назвав ченців дармоїдами, ухиляються-ські від служби імператору; кількість ченців в монастирі тепер повинна була залежати від числа людей (відставних солдатів, хворих, людей похилого віку та жебраків), за якими вони доглядають.

Нові відносини між церквою і державою вимагали і нового організаційного оформлення. У 1721 р видатний церковний діяч, переконаний прихильник Петровських реформ Фео-фан Прокопович, також виходець з України, склав так званий Духовний регламент. Цей документ передбачав знищення патріаршества і установа для управління цер-ковью Духовної колегії (Святійшого синоду), яка відрізнялася від інших колегій тільки сферою діяльності. Петро сам відредагував Духовний регламент і проголосив його законом. Сучасник повідомляє, що коли російські церковні діячі спробували протестувати, Петро вказав їм на Духовний регламент і заявив: «Ось вам духовний патріарх, а якщо він вам не подобається (при цих словах він кинув на стіл кинджал), то ось ваш булатний патріарх». Природно, що після настільки переконливого аргументу ні про який опір з боку церкви не могло бути й мови.

Ухвалення Духовного регламенту означало логічне завершення церковної політики Петра I. Хоча Святійший синод і складався з представників вищого духовенства, фактично вони були державними чиновниками, який могли бути в будь-який момент замінені імператором. До того ж на чолі Святійшого синоду для нагляду за його діяльністю перебувало світська особа - обер-прокурор. Надалі Святіший синод став своєрідним відомством ідеологічного і релігійного контролю, а церковна ієрархія перетворилася на різновид державної бюрократії. Основи цього були закладені церковною реформою Петра I.

Грошова реформа. Загальний план грошової реформи почав обмірковувати, мабуть, ще з середини 90-х років XVII століття. Петро під час перебування Великого посольства в Європі з великим інтересом знайомився з організацією грошового справи за кордоном і роботою монетних дворів.

Грошова реформа Петра I вирішувала кілька комплексів питань. Потрібно було створити гнучку грошову систему з використанням в якості монетного сировини не тільки срібла, а й інших металів. Треба було визначити прийнятну вагову норму і пробу для срібних, золотих і мідних монет, забезпечити переклад всього грошового справи на новий технічний рівень - машинне виробництво. Ставилося також завдання встановити єдність звернення на всій території Росії, в тому числі і на Україні, в Прибалтиці та інших регіонах, де ходіння мала іноземна монета. Реформа переслідувала і фіскальні цілі: вона повинна була значно збільшити дохід скарбниці від карбування монет для покриття збільшених витрат у зв'язку з Північною війною проти Швеції.

До реформи готувалися ґрунтовно. І підготовку до неї почали зі створення матеріальної бази, тобто побудови нових монетних дворів і технічного оснащення їх різними машинами. З 1695 року розпочав будуватися грошовий двір, він знаходився між Казанським собором.

У 1699 році був відкритий Набережний мідний грошовий двір, розташований на території Кремля. На ньому здійснювалася карбування круглих мідних монет - грошиків і полушек, а з 1704 року і копійок.

У 1700 в будинку Земського наказу на Червоній площі був заснований третій монетний двір. Відразу ж почав працювати і вже в січні 1701 року в казну надійшло понад 30 тис.руб. срібних копійок.

Петро I відмовився від загальноприйнятих в Європі написів на монетах на латині. На всіх грошах в Росії легенди були російською мовою. Коли царю помітили, що монета з російської легендою не братиметься за кордоном, і тому треба напис хоча б з одного боку зробити латинської.

Важким і складним було питання про ваговій нормі і пробі срібла і золота, а також монетної стопі для міді. У сріблі та золоті на перших порах вирішили дотримуватися стандартів міжнародної валюти - талера і дуката.

Значення грошової реформи Петра велике. В результаті реформи була створена єдина для всієї території країни монетна система, яка відповідала рівню економічного розвитку Росії, більше того, стимулировавшая це розвиток. Вона в цілому успішно обслуговувала потреби грошового обігу. У процесі здійснення реформи були використані технічні досягнення, метрологічні норми і стандарти монетного виробництва європейських країн. При цьому зберігалися традиційні риси російської системи.

Реформа велася в умовах важкої, виснажливої ​​війни і це наклало на неї відбиток. Він позначався насамперед у посиленні фіскальних моментів, тобто прагненні отримати якомога більше доходів від експлуатації монетної регалії, часом не зважаючи на негативні наслідки такої політики для стану грошового обігу та економічного становища країни та народу.

Перетворення в галузі культури, науки і побуту. Наука. Особливо великих успіхів досягли ті галузі науки, які мали практичне застосований-ня, - геодезія, географія, картографія, гідрографія, пошук корисних копалин. У 1720-1724 рр. експедитора-ція Д. Г. Мессершмідта дійшла до р. Олени. У 1722--1724гг. І. С. Унковський описав землі по р. Або і оз. Іссик-Куль. У 1718 р в Бухару відправився Ф. Беневснні. На підставі даних цих та інших мандрівників були складені карти Азовського, Каспійського, Балтійського і Білого морів, Курильської гряди.

Активно велися пошуки корисних копалин - залізних і мідних руд на Уралі і в Сибіру, ​​кам'яного вугілля в Підмосков'ї, Донбасі і Кузбасі, нафти в За-падной Сибіру і під Ухтой.

Великих успіхів досягла техніка. А. К. Нартов винайшов токарні, гвинторізні, зуборізні верстати. М.В.Сідоров спроектував збройовий завод з використанням гідротехнічних споруд. Я.Т. Батищев створив машини для обточування рушничних стовбурів і кування стовбурних дощок. Але в цілому в технічному відношенні Росія продовжувала відставати від Європи, оскільки всі ці зображені тенія використовувалися абсолютно недостатньо.

Розвивалася історіографія. За Петра I були напи-сани двотомна «Гистория Свейський війни» (при учас-ти самого царя), «Ядро Російської історії» А. І. Манкіева, «Історія імператора Петра Великого від народження його до Полтавської баталії» Феофана Прокоповича.

Почалося збирання наукових колекцій.У 1718 р Петро повелів населенню пред'являти зразки біологічних аномалій, старовинні написи і предмети побуту. У 1720 році вийшов указ про збирання по монастирях древніх літо-пісей, хронографів і т. П. У 1719 р відкрився перший російський музей - Кунсткамера. Правда, заманити туди по-сетітелей було нелегко, для цього їм навіть обіцяли так-ровое частування.

28 січня 1724 Петро I підписав указ про створення Акаде-ми Академії наук, яка відкрилася вже після його смерті в 1725 р Туди були запрошені провідні західні вчені - Д. Бернуллі, І. Герман, І. Деліль і інші. Першим її президен-том став Л. Л. Блюментрост. При Академії відкрилися університет і гімназія, до її складу увійшли державним-ва бібліотека і Кунсткамера.

Соціально-політичні зміни знайшли відображення в публіцистиці того часу. І. Т. Посошков у «Книзі про злиднях і багатство» пропонував зафіксувати повин-ності селян, купецтва передати монопольне право на торгівлю, збільшити вивіз і скоротити ввезення. За уст-ройство мануфактур, створення купецьких компаній, зменшення імпорту та зростання експорту виступав в своїх роботах Ф. С. Салтиков. Феофан Прокопович в «Правді волі монаршої» обгрунтовував доцільність для Рос-ці самодержавного ладу. Зовнішньополітичні пріорі-тети Росії визначав в «Міркуваннях про причини Свій-ської війни» віце-канцлер П. П. Шафіров.

Театр. У 1702 р в Москві на Червоній площі від-крився публічний театр, де грали іноземні труп-пи. Пізніше виникає театр і в Петербурзі. У них ста-вилися п'єси іноземних, а потім і російських авторів - «Володимир» Ф. Прокоповича, «Слава Російська» Ф. Жу-ковського та ін.

Живопис. Багато художників початку XVIII в. перейняли манеру європейських художників, що, однак, не привело до безплідного наслідування. Багато з них були направ-лені на стажування за кордон. Найбільшими майстрами того часу були І. Н. Микитович (портрети Петра I, його дочок, Г. І. Головкіна, «Портрет напольного гетьманами А. М. Матвєєв (портрети І. А. і О. П. Голіциних,« Авто-портрет з дружиною »). У Росії працювали також запрошені з Європи художники Л.Каравак, І. Г.Таннауер і ін.

Архітектура. В архітектурі початку XVIII в. поєднують-ся кілька напрямків. У стилі «наришкинського ба-Рокко» зводяться Меншикова вежа, церква неділя-сення в Кадашах і ін. З'являються нововведення - колон-ни, портики, фронтони. Вони використовуються в московській церкві Іоанна Воїна (1714), в храмах в Подмоклово (1714), Перове (1715). Починається перехід до регулярної забудові міст, прикладом чого став Петербург. Тут зводяться комплекс споруд Петропавлівської кре-пости, літній палац Петра I (архітектор Д.Трезини), Адміралтейство (І. К. Коробов), будівля Дванадцяти кол-Легій (Д. Трезини і М.Г. Земцов).

Побут. У побут правлячих верств в Петровську епоху поза-дрялісь західні звичаї. Були введені брадобритие, європейський одяг, носіння мундирів для чиновників і т.п. Дворянам рекомендувалося вивчення іноземних-них мов. Заохочувалося куріння тютюну. У 1718 р Петро видав указ про проведення асамблей з неодмінним при-відсутністю жінок. Вони стали прообразом майбутніх ба-лов. Для засвоєння дворянами правил хорошого тону було переведено «Юності чесне зерцало».

З 1700 року в Росії вводиться юліанський календар.

Багато реформи Петра в області побуту були викликані не стільки необхідністю, скільки смаками хлопче, про-водилися грубо, без урахування традицій і були детонато-ром багатьох народних хвилювань. Низи стали сприйнятий-мати панів, одягнених на європейський манер і все частіше говорили на чужих мовах, як іноземців, що усі-лівано взаємне відчуження. Залучення дворян до за-падной моді коштувало чималих грошей і додатковим тягарем лягло на плечі селян.

висновок

Особистість Петра і його діяльність дуже спірні. До сих пір історики розходяться в думках, оцінюючи його діяльність. Одні вважали і вважають його великим реформатором, інші - «губи-телем російської культури», трохи зробили для необхідних реформ. Одні вважають, що Петро порушив природний хід розвитку Росії, інші, що петровські перетворення були закономірні, так як були підготовлені попереднім хо-дом історії. Багато суперечок викликають методи його правління, нав'язування змін країні. Старий суперечка про цілі та засоби їх досягнення, проте, вирішується все ж на користь Петра. Він офіційно іменується Великий, чого ніхто ні заперечує.

Неоднаковими темпами йшло соціально-економічний розвиток Європи. До початку нового часу Англія стала країною з найбільш розвинутими відносинами. Коли в Англії перемогла буржуазна революція, в більшості інших країн Європи панували феодально-абсолютистські порядки.

Економічно Росія значно випереджала Польщу, Пруссію, султанську Туреччину, Іран і деякі інші держави Заходу і Сходу. По політичної організації Російське централізовану державу йшло набагато попереду феодально роздроблених Німеччини, Італії та інших країн.

Але в порівнянні з країнами, в яких на той час уже відбулися буржуазні революції, Росія значно відставала в області розвитку промисловості, зовнішньої торгівлі, флоту і т.д. Збереження відсталості було серйозною загрозою для Росії і всього її подальшого розвитку.

Список використаної літератури:

1. Енциклопедія для дітей. Історія Росії. - Упоряд. С.Т. Ісмаїлова. - М .: Аванта +, 1995. - 670 с.

2. Вся історія. Короткий довідник школяра 5-11 клас / Авт. - упоряд. М. І. Оришак. - М .: ТОВ «Видавництво« Олімп »: ТОВ« Видавництво АСТ », 2002. - 525 с.

3. Готуємося до іспиту з історії Росії. Короленка А. В., Гуленко К. Л. - 3-е изд., - М .: Рольф, 2002. - 448 с.

4. Історія Батьківщини. Частина I (найдавніше час - середина XIX століття). Навчальний посібник. А.Ф. Ільтенбаев, В. П. Карєв, Т. С. Конюк, М. А. Філімонов. - 1993. - 102 с.

5. 100 чоловік, які змінили хід історії. Петро I. - М .: ТОВ «Де Агостіні», 2008 32 с.

6. Петро I / Молчанов Н. Н. - М .: Изд-во Ексмо, 2003. - 480 с.

7. Час Петровських реформ. - Л .: Лениздат, 1989. - 496 с.

...........