Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Підсистема церковних судів у 1721-1723 роках

Скачати 16.25 Kb.
Дата конвертації 01.03.2018
Розмір 16.25 Kb.
Тип реферат

реферат

Підсистема церковних судів у 1721-1723 роках


Розглядаючи питання про існуючі в нашій країні ще з XI ст. церковних судах, відразу ж необхідно відзначити, що найбільш значні зміни в їх пристрої за 1717-1723 рр. виявилися пов'язані з підставою Святійшого Урядового Синоду, який став вищим органом церковної влади Росії до 1918 р Святійший Синод був заснований 14 лютого 1721 р замість створеної 25 січня 1721 р Духовної колегії. Як відомо, установа Синоду - означало ліквідацію в нашій країні інституту патріаршества (і, тим самим, dejure підпорядкування церкви самодержавному державі) - стало ключовим елементом церковної реформи Петра I.

Юрисдикційні повноваження Синоду і його статус як органу правосуддя були спочатку закріплені в затвердженому 25 січня 1721 р Духовному регламенті, складеному (як переконливо показав ще П. В. Верховський) Феофаном Прокоповичем - за активної участі царя. Достойно згадки, що в ст. 5 і 6 ч. 1-й Регламенту були внесені теоретичні міркування, в яких доводилася перевага колегіального відправлення правосуддя перед одноосібним. У ст. 5 розгорнуто пояснювався оптимістичний тезу про те, що в «колегіумі» «не знаходиться місце пристрасті, підступності, ліхоімному суду». У свою чергу, в ст. 6 підкреслювалося, що «колегіум вільний дух в собі має до правосуддя», оскільки «одноосібний правитель гніву сильних боїться», а ось чинити тиск на групу суддів «Не тако зручно їсти, бо на єдиного людини».

Власне норми, в яких визначалися сфера юрисдикції, а також положення Духовної колегії в системі органів церковного правосуддя законодавець помістив, перш за все, в ст. 5 і 8-11 ч. 3-й Духовного регламенту. У ст. 5 йшлося про підсудність колегії старообрядців { «расколиціков») і єретиків { «нового якогось вчення винахідників»). У ст. 8 ч. 3-й за Духовної колегією в загальному вигляді закріплювалося положення суду другої ланки та апеляційної інстанції по відношенню до органу єпархіального управління (до «суду єпископа»). У тій же ст. 8 обмовлялося, що Духовної колегії належало розглядати по першій інстанції, по-перше, справи по «образ» (матеріального і морального збитку), нанесеним єпископом або всьому кліру церкви, або всьому монастирю, а по-друге, справи про конфлікти між самими єпархіальними архієреями ( «образи, зроблені єпископу від іншого єпископа»).

Крім того, положення Духовної колегії як суду другої ланки та апеляційної інстанції по відношенню до суду органу єпархіального управління - більш розгорнуто, ніж в ст. 8 ч. 3-й - закріплювалося в ст. 14 розділу «Како ж лутче може бути це [єпископське] відвідування [єпархії]» ч. 2-й Духовного регламенту. У названій статті обмовлялося право будь-яких представників духовенства, не задоволених винесеним єпископом вироком або рішенням, подавати апеляційну скаргу в колегію ( «переносити справу на суд Духовного колегіум»). Що характерно, в розглянуту ст, 14 був внесений особливий заборона єпископу надавати будь-який тиск на осіб, які подають апеляційні скарги, - зокрема, «друкувати [опечатувати] або грабувати доми оних»

У ст. 9 ч. 3-й Духовного регламенту закріплювалося право Духовної колегії як ініціювати кримінальне переслідування, так і виступати позивачем у справах про розкрадання церковного майна, які проводилися (як можна зрозуміти за замовчуванням законодавця) в судах загальної юрисдикції. У ст. 10 тієї ж ч. 3-й трактувався казус, коли духовна особа виявлялося постраждалим від високопосадовця ( «від пана якогось силнее»). У цьому випадку справа підлягала розгляду в Юстиц-колегії або в Сенаті, але при обов'язковому інформуванні Духовної колегії.

Нарешті, в ст. 11 ч. 3-й Духовного регламенту законодавець передбачив випадок, коли виникають сумніви в автентичності заповітів про значне спадщині ( «духовніци знатних осіб аще здадуться бути в ньому сумнітельния»). Якщо таке мало місце, то справа надходило на спільне розгляд Юстиц- і Духовної колегій.

Залишається додати, що в Духовному регламенті передбачалося чотири випадки, коли суду Духовної колегії (по першій інстанції) підлягав глава органу єпархіального управління. За ст. 10 і 16 розділу «Справи єпископів» ч. 2-й Духовного регламенту і по ст. 14 і 15 згаданого розділу «Како ж лутне може бути це відвідування», єпархіальний архієрей потрапляв під суд колегії, по-перше, за поставлення в священики «невченого людини», по-друге, за необгрунтоване накладення анафеми, по-третє, за надання фальсифікованих відомостей про стан справ в єпархії. По-четверте, єпископ був підсудний Духовної колегії за утиски підлеглих йому осіб ( «аще хто від нього [єпископа] знатно ізобіжен буде»).

Тим часом, не минуло й півтора місяця після видання Духовного регламенту, як юрисдикційні повноваження російської православної церкви виявилися збільшені по колу осіб. Відповідно до закону від 3 березня 1721 року (виданим в розвиток найвищих резолюцій від 14 лютого 1721 року на доповіді Духовної колегії), в підсудність Синоду і його місцевих органів були передані селяни і управителі церковних вотчин (патріарших, архієрейських і монастирських). За вірному зауваженням П. В. Верховського, це було «несподіване і дуже велике» розширення судової компетенції новозаснованому Святійшого Синоду, під юрисдикцію якого відразу перейшло понад півмільйона людей '.

У тому ж березні 1721 Петро I уточнив і обсяг повноважень Синоду щодо суду над духовенством. Відповідно до закону від 15 березня 1721 року (виданим у формі найвищих резолюцій на доповідь Святійшого Синоду), особи, які мали духовний сан, підлягали церковному суду по всіх справах, за винятком державних злочинів, «явних злодійств» (вбивств і розбоїв), а також цивільних справ, пов'язаних з участю представників духовенства в промислах, торгах і відкупах. Відповідно, позовні чолобитні на осіб духовного звання належало відтепер подавати в Синод.

У такій обстановці Святійший Синод виступив з ініціативою подальшого збільшення повноважень органів церковного правосуддя всіх рівнів. У п. 3 доповіді, спрямованого імператору в листопаді 1721, Синод запропонував перевести під виключну юрисдикцію церковної влади як духовенство, так і все населення церковних земель. Мотивувалося це пропозиція тим, що духовенство і населення церковних земель «зручніше бачиться мати під одним веденням і охороною Синоду».

Якби законодавець прийняв зазначену пропозицію Синоду, то російська церква могла б в 1721 р повернутися до настільки широкому обсягу юрисдикційних повноважень, яким вона володіла хіба що за Статутом князя Володимира про десятину. Тим часом, масштабніші домагання Святійшого Синоду щодо збільшення церковної юрисдикції виникли аж ніяк не випадково. І справа тут була не тільки в устремліннях тодішніх Синодской керівників наблизити обсяг влади Синоду до обсягу влади патріарха - на що вказав П. В. Верховський (хоча немає сумнівів, що в 1721 р мала місце і ця тенденція).

Швидко сформувалися відомчі амбіції Святійшого Урядового Синоду мали куди більш серйозні передумови, носили значною мірою об'єктивний характер. Представляється абсолютно очевидним, що в Синодской доповіді від листопада 1721 р проступили дві глибинні - і взаємно - традиції вітчизняного державного та церковного будівництва.

Перша з них - традиція церковного будівництва - полягала в тому, що російська православна церква здавна володіла значними судовими повноваженнями (скорочується, правда, мало-помалу протягом XV- XVII ст.). Менш старожитня традиція державотворення полягала в тому, що організаційна модель «єдиного господаря» втілювалася в нашій країні не тільки на регіональному рівні (про що вже йшлося вище), а й на рівні тих центральних органів влади, які відали тими чи іншими професійними і соціальними групами (що породжувало в XVI-XVII ст. відзначену «судову черезсмужжя»). Не можна також не звернути увагу, що в наведеному фрагменті п. 3 сінодского доповіді від листопада 1721 р виявився сформульований основний принцип відомчої юстиції: «мати під одним веденням і охороною» або, висловлюючись по-сучасному, «ким керуєш, того і судиш» .

Як же на доповідь Синоду від листопада 1721 р відреагував законодавець? Петро I зайняв в даному випадку виразно компромісну позицію. Пропозиція про розширення судових повноважень Синоду щодо духовенства імператор залишив без відповіді (підтвердивши, тим самим, силу колишніх встановлень). А ось щодо населення церковних земель Петро I розсудив інакше.

Відповідно до закону від 19 листопада 1721 року (виданим у формі найвищих резолюцій на зазначений доповідь Святійшого Синоду), селяни і управителі церковних вотчин підлягали церковному суду по всіх справах - за винятком «кріміналних справ» (умисних вбивств, розбоїв та татьби на гарячому). За такими «кріміналним справах» в законі від 19 листопада 1721 р обмовлялася підсудність населення церковних земель Юстиц-колегії та іншим судам загальної юрисдикції. Тим самим, до кінця 1721 року Синод отримав ніяк не передбачену Духовним регламентом переважну, але все-таки не виняткову юрисдикцію над населенням церковних вотчин.

Остаточне - для першої чверті XVIII в. - розмежування світської і церковної юрисдикції по колу справ було встановлено в законі від 12 квітня 1722 року (виданому знову-таки в формі найвищих резолюцій на чергову доповідь Святійшого Синоду). Відповідно до даного закону до виключної підсудності органів церковного правосуддя були віднесені справи по богохульства, еретічеством, чаклунства, приналежності до старообрядництва, про насильницьке постригу в ченці, а також про розірвання шлюбу. У свою чергу, до «світському суду» в 1722 р законодавець відніс здавна розглядалися в нашій країні в церковних судах справи про злочини, скоєних на сексуальному грунті (згвалтування, примушення до співжиття феодальне жінок), порушення подружньої вірності, кровозмішення), а також справи про позашлюбних дітей і про вступ в шлюб без згоди батьків.

Крім того, в законі від 12 квітня 1722 р спеціально обмовлялося, що світському суду підлягали державні службовці, винні в непокорі законним вимогам єпархіального архієрея (ті, хто «не будуть в духовних справах коритися єпископу». Таким чином, можна бачити, що в законі від 12 квітня 1722 р церковна юрисдикція піддалася суттєвого обмеження (особливо по колу справ). Чи не виникає сумнівів, що це скорочення обсягу церковної юрисдикції законодавець здійснив за зразком Швеції, де церква взагалі не мала ні повно очіямі в сфері кримінальної юстиції, ні юрисдикцією по колу осіб.

Що стосується нової організації церковного суду, то в остаточному вигляді вона була закріплена в Синодской указі від 4 вересня 1722 року про зміцнення інстанційності в церковному судочинстві. Згідно з цим законом в якості церковного суду першої (основного) ланки виступали або низові органи управління церковними вотчинами, або низові органи загального церковного управління. Судом другої ланки в законі від 4 вересня 1722 р визначалися, по-перше, органи єпархіального управління, а по-друге, що перейшли в 1721 р в підпорядкування Синоду центральні органи церковної влади - Духовний і Монастирський накази.

Відповідно, розподіл справ між перерахованими церковними судовими органами другої ланки обусдавлівалось характером справи або підсудністю відповідача. Монастирський наказ (з 18 вересня 1724 р Камер-контора синодального правління) розглядав справи селян і управителів церковних вотчин, Духовний наказ - шлюбно-сімейні справи, а також справи, що виникали по челобитью представників духовенства один на одного. Втім, як виявляється з фундаментального «Опису документів і справ, що зберігаються в архіві Святійшого Урядового Синоду», на практиці, згідно згадуваної вище старомосковской традиції, і органи єпархіального управління, і синодальні накази виступали також в ролі суду першої інстанції - для жителів тієї місцевості, де вони розташовувалися.

Церковним судом третього (вищого) ланки в законі від 4 вересня 1722 рвизначався Святійший Правлячий Синод. Тим самим, в законі від 4 вересня 1722 р виявилася зафіксована трехзвенная система органів церковного правосуддя. Не можна не відзначити також, що, на відміну від системи судів загальної юрисдикції, в системі церковних судів до 1722 р не з'явились органи, функціонально і структурно відокремлені від органів церковного управління.

Втім, в 1723 р законодавець зробив спробу заснувати підлеглий Синоду особливий орган правосуддя, структурно відокремлений від органів церковного управління. За власноруч написаному Петром I указу від 8 лютого 1723 р створювалася нова (правда, не названа) колегія, до компетенції якої було віднесено розгляд кримінальних і цивільних справ духовенства. Апеляційною інстанцією по відношенню до даної колегії визначався Святійший Синод.

При цьому остаточно компетенція новозаснованому колегії в іменному указі від 8 лютого 1723 Р. не встановлювалася, а декларувалося лише намір законодавця регламентувати таку компетенцію в майбутньому ( «і яким справах тут [в колегії] бути, поговори, визначити»). Однак, як можна бачити з «Опису документів і справ, що зберігаються в архіві Святійшого Урядового Синоду», ця свого роду синодальна Юстиц-коллегия так і не була створена в дійсності (у чому важко не помітити схожості з уже розглянутим історією з підставою в 1724 р . Розшуковий контори при Сенаті).

Залишається додати, що вищезмальованих новації в області церковного судоустрою і судочинства дістали відображення і в проекті Уложення Російської держави 1723-1726 рр. Питанням юрисдикції російської церкви виявилися посвяшена ст. 2-10 гл. 2-й кн. 1 проекту, затверджені Покладеної комісією 9 вересня 1723 р зокрема, в ст. 3 «Про суд святійшого Синоду» було внесено законодавче припущення, в якому відтворювалися норми закону від 12 квітня 1722 року про розмежування світської і церковної юрисдикції.

Отже, можна констатувати, що протягом 1721 - 1722 рр. - в рамках проведення вирішального етапу церковної реформи Петра I - в нашій країні зазнали реформування як організація церковного суду, так і церковне судочинство. Що стосується церковного судоустрою, то найбільш значущим зміною тут слід визнати означало скасування патріаршества установа Святійшого Урядового Синоду, який зайняв в системі органів церковного правосуддя місце суду третього (вищого) ланки. При цьому у всіх частинах механізму церковної влади збереглося традиційне структурну єдність адміністративних і судових органів. Іншими словами, відокремлені від органів управління церковні суди не з'явилися в Росії і за Петра I.

В області церковного судочинства в центрі уваги законодавця в 1721-1722гг. знаходилися судові повноваження органів церковної влади. Що стосується обсягів цих повноважень позиція Петра I відрізнялася подвійністю. З одного боку, з моменту видання Духовного регламенту юрисдикційні повноваження російської православної церкви постійно зростали, хоча і не досягли до 1723 р того рівня, яким церква мала в патріарший період (не кажучи вже про більш ранні часи). З іншого боку, згідно із законами від 19 листопада 1721 року і від 12 квітня 1722, сфера церковної юрисдикції зазнала значного скорочення по колу справ.

У свою чергу, ця непослідовність законодавця у визначенні кордонів церковної юрисдикції стала наслідком труднощів, що виникли по ходу адаптації ідеальної моделі Polizeistaat до російських умов. Справа в тому, що наявність у російської церкви здавна склалися великих судових повноважень ніяк не відповідало принципам камерализма і не мало, варто повторити, навіть віддаленого аналога в шведських зразках. У підсумку, в питанні про організацію і повноваження церковних судів Петро I опинився перед об'єктивно нездійсненним завданням - поєднати традиції вітчизняного державного та церковного будівництва з новітніми досягненнями західноєвропейської політико-правової думки.

У подібних умовах перший російський імператор обрав в якості основної лінії проходження вітчизняної традиції церковного будівництва. Саме в руслі цієї традиції за російською церквою (нехай і dejure підпорядкованої в 1721 р самодержавному державі) була збережена значна юрисдикція, саме в руслі цієї традиції Святійший Синод перетворився в майже «єдиного господаря» в ставленні населення церковних земель, саме в руслі цієї традиції в нашій країні так і не з'явилися відокремлені від органів управління церковні суди. Єдиною значною поступкою законодавця початково пріоритетним шведським зразками стало вироблене в 1722 р скорочення церковної юрисдикції по колу справ.