Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


По предмету Історія французької мови На тему: «Артикль в давньофранцузька мовою»

Скачати 9.84 Kb.
Дата конвертації 22.02.2018
Розмір 9.84 Kb.
Тип реферат

реферат

По предмету Історія французької мови

На тему: «Артикль в давньофранцузька мовою»

виконав

Санкт-Петербург 2006

зміст

Введение ................................................................................. ... 3

Певний артикль .................................................................. 3

Невизначений артикль ............................................................ .... 6

Розділовий артикль .................................................................. ..7

Висновок .............................................................................. ... 7

Список використаної літератури ................................................... .8

Категорія детермінації іменника не існувала в латині. Її становлення пов'язане виключно з появою і розвитком артикля, це романська категорія. В її основі лежить протиставлення значень визначеності і невизначеності денотата, позначеного іменником; вони відповідно виражаються певним і невизначеним артиклем. Хронологічно обидва артикля з'являються одночасно: вони фігурують в тексті: «Cantilène de Ste Eulalie» (882 м).

Визначений артикль

Певний артикль розвинувся з латинського вказівного займенника ille і в старофранцузском мав в чоловічому роді наступні відмінкові форми:

падіж

Од. число

Мн. число

прямий

li

li

непрямий

le

les

У жіночому роді були тільки дві форми означеного артикля: la в єдиному і les у множині.

Дуже рано певний артикль отримав можливість комбінуватися з приводами, поєднання яких з формами чоловічого роду дало злитий артикль. Як і в сучасній французькій мові, визначений артикль в жіночому роді не мав злитих форм.

Форми злитого артикля

Од. число

Мн. число

a + le> al> au

de + le> del> deu> du

en + le> enl, el

a + les> als> aus> aux

de + les> des

en + les> es

Як видно з таблиці, французьку мову древнього періоду міг мати злиті форми не тільки з приводами а, de, але і з приводом en, употреблявшимся в значенні dans.

У давньофранцузька мовою визначений артикль мав наступні значення:

1. дейктіческіе (deixis - вказівка): ім'я з певним артиклем називає об'єкт, який визначений самою ситуацією; визначеність її випливає з того, що вона оцінюється з точки зору бере участь в ній особи.

Так, у реченні «Halt sunt li pui e halt sunt li arbre .» (Rol.) - «Високі гори і високі дерева» іменники li pui, li arbre називають об'єкти, властиві цій ситуації, і тому кваліфікуються як певні.

2. анафоріческіе: ім'я з певним артиклем відсилає до попередньої ситуації (попереднього тексту), в яких згадується під назвою об'єкт, що і дозволяє кваліфікувати ім'я при повторному вживанні як відоме.

Так, в уривку «Rollant est proz e Oliver est sage; Ambedui unt merveillus vassalage ... Bon sunt li cunte. »(Rol.) -« Роланд хоробрий, а Олів'є мудрий; обидва повні відвагою ... Гарні графи »іменник li cunte відсилає до певних персонажам - Роланду і Олів'є.

3. Вказівний значення означеного артикля більш конкретно, ніж попередні значення, і безпосередньо пов'язане з фактом походження означеного артикля з вказівного займенника. Так, у фразі «Oiez, seigneur, por Deu de majesté, Comment Guillelmes fu le jor avisé.» (Charroi de Nimes) - «Послухайте, панове, в ім'я всемогутнього Бога, як Гільйом дізнався про це в той день» визначений артикль еквівалентний вказівного займенника.

4. Певний артикль міг вживатися в цей період в якості займенники для заміщення вже названого іменника: «Al tens Noé et al tens Abraham et al David ...» (Alex.) - «Під час Ноя, як Авраама і під час Давида ...» . В цьому випадку певний артикль al (David) виступає як еквівалент сучасної форми celui de (David).

5. У давньофранцузька мовою визначений артикль може мати значення прітяжательності; воно реалізується там, де іменник, що характеризується певним артиклем, може бути поставлено з іншим в відношення володіння: «Cumpainz Rollant, l` olifan car sunez. »(Rol.) -« Друг Роланд в сурми в (свій) ріг ». Часто значення прітяжательності означеного артикля виникає при назві частини тіла: «... ad une spede li roveret tolir le chief.» (Eul.) - «... велів мечем відрубати їй (її) голову».

Загальною властивістю перерахованих значень старофранцузского означеного артикля є те, що вони відсилають до денотату, який визначений тим чи іншим чином в контексті; тому у всіх цих випадках реалізується індивідуалізує функція означеного артикля. У давньофранцузька мовою визначений артикль вживається по-перевазі з іменами конкретними. На відміну від сучасної французької мови, генералізація (позначення поняття у всьому його обсязі) тоді ще не була функцією артикля. Але коли абстрактне поняття конкретизувалося, обсяг виражається поняття обмежувався і міг використовуватися певний артикль:

«Asez est mielz qu`il i perdent les testes

Que nus perduns clere Espaigne, la bele

Ne nus aiuns les mals ne les suffraites »(Rol.)

Тут іменники «біда», «позбавлення» супроводжуються певним артиклем, так як маються на увазі конкретні події - поразка Іспанії, розорення країни Карлом Великим. Ця конкретизація випливає з усього попереднього контексту.

Вживання означеного артикля при іменах іменників, що позначають одиничні поняття (soleil, ciel, Dieu і ін.), Підпорядковувалося тим же закономірностям, що і вживання його з абстрактними іменниками:

«Bels fut li vespers e li soleilz fut cler .» (Rol.)

У цьому реченні іменник soleil вживається в певному, конкретному значенні: не взагалі «сонце», а сонце в той вечір.

Невизначений артикль

Невизначений артикль розвинувся з латинського числівника unus. Він мав відмінкові форми тільки в чоловічому роді в однині:

падіж

Однини м. рід

Однини ж. рід

прямий

uns

une

непрямий

un

Форми множини вживалися з іменниками, що були pluralia tantun (тобто тими, які мали тільки форму множини), а також з іменниками, що позначали парні предмети, напр .:

«... et avoit unes grandes joes et un grandisme nes plat et unes grans narines lees , et unes grosses levres... et uns grans dens...» (Auc. Et Nic.).

Сфера поширення невизначеного артикля була набагато вужче, ніж певного. Він вживався:

1. У значенні числівника «один»:

«Uns Sarrazins tote veie l`esguardet.» (Rol.) - «На нього весь час дивиться (один) сарацинів».

2. Зі значенням «будь-якої», «якийсь», «будь-який», «деякий», «якийсь»:

«Vint une voiz treis feiz en la citet.» (Al.)

3. Для позначення предмета, як одного з певного класу однорідних з ним предметів:

«Li coms Rollant se jet desuz un pin.» (Rol.) - «Граф Роланд падає під сосною».

розділовий артикль

У старофранцузском ще немає підстав говорити про існування партитивного артикля, він знаходився лише в процесі формування. Про його появу можна говорити тільки тоді, коли певний артикль в поєднанні з прийменником de перестає позначати невизначену кількість і набуває розділовий значення, зливаючись в єдину форму з de, і коли форми du, de la починають вживатися з різноманітними приводами avec, par і ін.

У старофранцузьку період значення партитивності могло передаватися і одним тільки приводом de (mangier de pain), і безартіклевой формою імені (mangier pain). Частковий артикль оформляється лише в новофранцузскій період; тоді ж він отримує сучасне значення: невизначеного кількості будь-якої речовини.

висновок

Вивчення еволюції артиклів представляє інтерес, перш за все як свідчення становлення в мові нової граматичної категорії детермінації: значення визначеності і невизначеності отримують в ході розвитку мови спеціалізоване засіб для свого вираження - певний і невизначений артиклі. У давньофранцузька мовою певний і невизначений артиклі вживалися ще не у всіх випадках, а відсутність артикля могло в рівній мірі висловлювати в залежності від контексту і визначеність, і невизначеність. Лише в среднефранцузскій період, коли вживання обох артиклів стає більш регулярним, можна говорити про появу нової граматичної категорії іменника - категорії детермінації, яка з тих пір стає неодмінною характеристикою імені.

Список використаної літератури:

1. А. Доза «Історія французької мови». М., 1956, с. 300 - 301

2. В. Е. Щетінкін «Історія французької мови». М., Вища школа, 1984, с. 63 - 70

3. Н. А. Катагощіна «Історія французької мови». М., Вища школа, 1976, с. 62 - 71

4. LM Skrélina «Histoire da la langue française». М., 1972, с. 81 - 82