Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Політичний устрій народів Північного Кавказу в 18 - початку 19 ст

Скачати 30.06 Kb.
Дата конвертації 19.05.2019
Розмір 30.06 Kb.
Тип реферат

зміст реферату

1. Політичний устрій народів Північного Кавказу в 18 - початку 19 ст

2. Сільська громада у народів Північного Кавказу.


Політичний устрій народів Північного Кавказу в 18 - початку 19 ст

Період часу з 18 в. до початку 19 ст. є дуже важливим в історії народів Північного Кавказу. Це була епоха, наповнена великими подіями і бурхливими катаклізмами, круто змінила подальший хід історії даного регіону Російської держави.

Північний Кавказ в 18 столітті як і раніше дробився на значне число самостійних або напівсамостійних політичних утворень. Велике число таких утворень знаходилося на території Дагестану. Феодальні володіння Дагестану були етнічно однорідні.

Вони мали досить розвинену систему адміністративного управління. Управління володіннями Засулакской Кумики, Ендереевскім, Аксаевскім і Костековскім шамхальство здійснювали князі (біі). У кожному з володінь існував рада князів, на чолі якого був старший князь. При старших князів знаходилася дружина. Для розбору позовів рада призначав суддів, які розбирали кримінальні справи по адат. Всі цивільні справи по шаріату розбирали представники місцевого мусульманського духовенства. Для виконання різного роду розпоряджень при раді князів були бегуали. Верховним правителем в Тарковського володінні був шамхал. Однак для вирішення важливих питань він скликав нараду з найбільш впливових феодалів, які жили в його володіннях. Окремими галузями управління відали "візири". Місцеве управління знаходилося в руках сільських старшин. Суд вершили представники мусульманського духовенства - кадии, які керувалися при вирішенні справ шаріатом. Поліцейські обов'язки виконували тургакі, а почасти й чауші, в обов'язки яких входило доводити до відома населення постанови шамхала і його чиновників. Збройні сили шамхала складалися з загонів нукерів, які несли постійну військову, адміністративну і поліцейську службу. У воєнний час шамхал виробляв мобілізацію всього дорослого чоловічого населення, здатного носити зброю.

Усередині шамхальства зберігалися ще окремі феодальні уділи - бійлікства. Таких доль в 18 столітті налічувалося чотири: Буйнакський, Ерпелінскій, Карабудахкентському, Баматулінскій. Володар Буйнака вважався спадкоємцем шамхала і носив титул крим-шаха. Великим політичним впливом в Дагестані користувався Кайтагського уцмій. Його володіння ділилися на дві частини: Верхній Кайтага (гірська частина) і Нижній Кайтага (низинна Прикаспійська частина уцмійство).

В адміністративному відношенні уцмійство поділялося на Магалі і бекства. Кожен мага, по суті, був самостійним союзом громад. Магалі розташовувалися в Верхньому Кайтаге. Їх всього було вісім. У Нижньому Кайтаге общинні відносини вже не збереглися, вся земля тут належала бекам, в руках яких перебувало і все адміністративне управління, тоді як у Верхньому Кайтаге землі перебували в руках громади і її представники управляли адміністративними справами.

Досить своєрідно керувався табасарани, де знаходилися два самостійних феодальних володіння; на чолі одного з них стояв майсум, а на чолі іншого - кадій. У свою чергу кожна з цих володінь поділялося на дві частини: на так звану райятскую і Узденского. У райятском Табасаране вся влада перебувала в руках беків. У Узденского селищах адміністративне управління здійснювали старшини - кевхі спільно з місцевим мусульманським духовенством. Адміністративний апарат, який перебував в безпосередньому віданні майсума і кадію, був дуже нескладний. Він складався з нукерів, які в мирний час виконували поліцейські функції, а у воєнний час становили дружину майсума або кадію. Крім цього порівняно невеликого числа службових людей, в Табасаране не було ніяких чиновників.

Більш складним було управління в Газікумухське ханство, яке в 18 столітті належало до числа найбільш великих феодальних володінь Дагестану. В адміністративному відношенні ханство було розділене на 10 округів. Помічниками хана з управління були візири. Поліцейські функції виконували нукери, що складалися в основному з рабів хана. Вони її складали і його військову дружину. Безпосереднє управління селищами знаходилося в руках старшин, кадиев. Приєднаними до ханству територіями управляли або родичі хана, або ж найбільше відзначилися беки.

У 18 столітті велике значення в Дагестані придбали аварські хани. Займаючи центральне положення в нагірнім Дагестані, вони робили великий тиск на сусідні "вільні суспільства", за рахунок яких значно розширили свою територію.

У 18 столітті велика частина аварських, даргинского і Лезгінська спілок сільських громад підпала в тій чи іншій мірі під владу сусідніх кумицька, аварських і казикумухских володарів. Інші зберігали свою незалежність, часто номінально і ненадовго.

В "вільних суспільствах" управління знаходилося в руках сільських старшин. У ряді громад посаду була вже спадковою. Також могли обиратися старшини, однак, як правило, з числа найбільш багатих і впливових осіб. Судова влада в цих областях знаходилася в руках духовенства, що давало йому можливість купувати великий політичний вплив і збагачуватися за рахунок тяжущихся. Деякі "вільні суспільства" Дагестану об'єдналися у великі політичні союзи, які по - своєму значення не поступалися феодальним володінням (Акуша-Дарго). Управління союзом здійснював кадій, в руках якого зосереджувалася духовна, світська і військова влада. За своїм значенням він був найвпливовішим володарем Дагестану.

Політичний устрій Чечні і Інгушетії в 18 столітті характеризувався крайньої роздробленістю і наявністю багатьох незалежних один від одного товариств (гірська Ічкерія, Мічіко, Цонтарой, Качкаликовское суспільство, Майста, Мереджа, Галашки, Дубан і ін.).

Роз'єднаність найбільше панувала в гірській зоні, де формою об'єднання Тайпеї були спілки чи асоціації (тухкуми, Джамаат і т.д.). Це територіальні об'єднання Чеберлой, Шатой-Шубути, Нохчімахкой, Фяппі і т.д. Існували Тайпей, що не входили в тухкуми і жили самостійно: Майстой, Садой, Пешхой і ін. Все це визначало надзвичайну дробность населення і служило серйозною перешкодою до внутрішнього подолання споконвічної політичної роздрібненості.

Виходячи на площину, чеченці і інгуші в цілому зберігали традиційну форму старшинського управління, що набувало в умовах змішаних многотайпових громад характер рад "виборних людей похилого віку", що спиралися нібито на думку "рад всіх старих і молодих людей".

Однак на рівнинах переважна частина вайнахских переселенців з гір потрапляла в сферу володінь кумицька і кабардинских князів, але їх влада над ними була відносна. Цьому був причиною хиткий політичний клімат ранньофеодальних утворень із загостреною в них внутрішньополітичною боротьбою, наслідки якої згубно позначалися на статус цих країв князів.

У зв'язку з різкою активізацією етнополітичних і економічних процесів, обумовленої переселенням на рівнину, з середини 18 століття помітні тенденції до політичної консолідації деяких частин вайнахського населення. Форми і способи цього були різні.

Саме в 18 столітті, судячи за наявними даними, зростає роль мехкелов ( "рад країни") - нарад старшинсько-мусульманської верхівки різних товариств з метою вироблення єдиної політики. Знаменно, що місця загальних інгушських, Карабулакський і чеченських сходок переносяться тепер в рівнинні райони.

До початку 70-х років 18 століття оформляється деякий політична єдність інгушів. Основою його було прагнення убезпечити себе від підступів сусідніх феодалів.

Але в характерних умовах Чечні і Інгушетії передумови для створення скільки-небудь міцних політичних об'єднань були відсутні. Доцентрові сили були слабкі, а стійкі відцентрові устремління зумовлювали політичну роздробленість Чечні і Інгушетії на історичній арені 18 століття.

Ця ситуація була характерна і для решти території Північного Кавказу. Вона була зумовлена ​​загальним рівнем соціально-економічного розвитку країни, яке ще не створило умови для утворення централізованих феодальних держав. Більш того, в районах, де розвиток феодальних відносин зробило найбільші успіхи, відособленість виявлялася з особливою гостротою і приносила лиха народним масам через безперервні феодальних міжусобиць. Так було, наприклад, у адигів. Навіть в Кабарде, де феодальні відносини були найбільш розвинені, була відсутня централізація політичної влади. Збережений в 18 столітті звичай вибору старшого князя не міг запобігти князівські міжусобиці і об'єднати цю адигського область в єдине ціле. Кабарда в першій половині 18 століття ділилася між п'ятьма князівськими прізвищами, кожна з яких мала своє самостійне володіння, на чолі якого стояв свій старший князь. У другій половині 18 століття число частин збільшилася до шести. Таким чином, феодальне роздрібнення Кабарди тривало, хоча вся Кабарда як і раніше перебувала під владою князів, родоначальником яких був Інал. Це фамільне спорідненість кабардинских князів знаходило своє вираження в обраному ними довічно старшому князя всієї Кабарди. Однако, влада цього князя була в значній мірі номінальної, і старші князі окремих частин нерідко з нею не вважалися.

Феодальні міжусобиці в Великий Кабарде привели до того, що тут у другому десятилітті 18 століття утворилися дві феодальні угруповання, що ворогували між собою протягом усього століття. У російських джерелах ці угруповання іменувалися Баксанській і Кашкатаусской партіями. У Баксанскую партію входили князі Атажукін і Місостови, в Кашкатаусскую - князі Джамбулатову (пізніше Кайтукіни і Бекмурзіни). Феодали обох угруповань вели запеклу боротьбу за владу, за землі і підданих. Зазвичай перевага в цій області бував на стороні Баксанській партії як сильнішою. Нерідко під час своїх міжусобиць кабардинские князі зверталися за допомогою до сусідніх феодальним володарям і кримського хана, що робило їх зіткнення ще більш кривавими і спустошливими.

Типи політичних організацій у народів Північного Кавказу залежали від рівня соціально-економічного розвитку, характеру суспільних відносин. Найбільш розвиненими феодальні відносини і відповідні їм політичні організації були в Дагестані.

На початку 19 століття тут було більше 10 феодальних володінь і кілька десятків спілок сільських громад. На північно-східній рівнині Дагестану, в так званій Засулакской Кумики були володіння Ендереевское, Аксаевское, Костековское. Кожне з них мало приватного пристава і старшого князя. На чолі всіх трьох адміністративних одиниць стояв головний кумицька пристав. На південь від р. Сулак до річки ВРП-Булак розташовувалося шамхальство Тарковського з долями (бейлікствамі) Буйнакську, Карабудахкентському, Ерпелінскім, Баматулінскім, Казаніщенскім.

Центральну і значну частину Південного Дагестану на початку 19 століття займало КЮРА-Казикумухське ханство. У 1812 році кавказька адміністрація в Південному Дагестані утворила Кюрінское ханство, яке об'єднувало територію кюрінской площині, Курахское, Кошанскім, агульском і Річинським сільські товариства. У 1839 році волею кавказької адміністрації були утворені два ханства - Кюрінское і Казікухумское.

На самому початку 19 століття Аварське ханство остаточно увійшло до складу Росії. Адміністративно Аварія ділилася на бекства - бейлікства (шамхальство Тарковського), Магалі - уцмійство Кайтага, табасарани і ін. Крім цього було чотири військові округи: Куваєв, Кід, Кіль, Каралал. Найближчими помічниками володарів Дагестану були візири. Як глави мусульманського духовенства кадии грали у володіннях важливу роль. Тільки в руках одного з володарів табасаранський кадію була зосереджена духовна і світська влада. Виконавцями волі володарів були нукери - дружинники. Публічну владу на місцях здійснювали старшини: чухбі, Аділ-заби (охоронці порядку) - у Аварії, куначу- в Газікумухське ханство, карти - в уцмійство і т.д. Поліцейські функції виконували Мангуш, ем, чауші - в Аварії, тургакі - в уцмійство, нукери - в Казікумуха, Табасаране і інших місцях.

2.Сільська громада у народів Північного Кавказу.

На початку 19 століття в Дагестані існувало кілька десятків аварських, даргинского і Лезгінська спілок сільських товариств. Однак в цих суспільствах відбулися деякі зміни. Звільнившись з-під влади уцміев, союз сільських громад Каба-Дарго приєднався до Акуша-Дарго.

У 1844р. кавказьке командування організувало з даргинского товариств (Акушінского, Цудахарского, Усішінского, Мекегінского і Урахінского) округ, начальником якого був призначений майор Оленич. Однак в тому ж році начальник округу був убитий прихильниками руху мюридизма, після чого в Акуша-Дарго було відновлено управління кадію, яке проіснувало до 1854 року, коли було знову створено окружне управління. Даргинську округ спочатку входив до складу Дербентського губернії, а потім в Прикаспійський край.

У 1812 році союзи сільських громад Самурского долини (Ахти-пара, Докуз-пара, Алти-пара і ін.) Були поставлені під контроль коменданта м Куби. У 1839 році був організований Самурского округ, яка об'єднувала союзи сільських товариств, крім рутульського, включеного в Елісуйское султанство. Через рік Самурского округ увійшов в Кубинський повіт. На допомогу окружному начальнику були призначені головний кадій і векіль дивана по одному від кожного магала. У першій третині 19 століття, в зв'язку з поділом Аварского ханства, число спілок аварських сільських громад збільшилася. Однак, що виникли під прапором мюридизма, ці, так звані вільні суспільства входили в імамат, складаючи окремі наибства.

У Чечні та Інгушетії, як і в попередні століття, існував ряд незалежних один від одного політичних утворень, близьких по строю і принципам управління до спілкам сільських громад Дагестану. Це чеченські суспільства мігіковцев, ічкарінцев, ауховцев, качкаликовцев і ін.

На початку 19 століття кавказьке командування спробувало було ввести ряд адміністративних нововведень. Однак ті деякі поліпшення, що вводяться в управлінні, не тямлю ні з властивостями народного характеру, ні з його поняттями.

У березні 1826 генерал А.П. Єрмолов оприлюднив правила "чеченському народу", в яких були визначені права та обов'язки "народу чеченського" і кавказької адміністрації.

Згідно з оприлюдненими в 1839 році правилами "для управління підкореними аулами", всі жителі, що знаходяться в управлінні начальника Лівого флангу Кавказької лінії, були розділені на пріставства. У свою чергу Головне чеченське пріставства було розділено на три пріставства. Цими адміністративними одиницями управляли офіцери Кавказької армії або зарекомендували себе своєю відданістю горяни. Це був час, коли кавказьке командування завдало нищівного удару руху під проводом Шаміля під Ахульго. І тим не менше, в одному зі своїх розпоряджень 1839 військовий міністр А. І. Чернишов порадив кавказької адміністрації на час залишити попередній спосіб правління і "не вводити нічого противного місцевим законам і звичаям".

На початку 19 століття Північна Осетія була розділена на ряд самостійних товариств, кожне з яких мало свою особливу організацію. Східну частину Північної Осетії, басейн річок Терека, Гізельдон і Генольдона займало Тагаурское суспільство, яке за даними 1812 року перебувало з 20 аулів. Вся влада в цих селищах належала тагіатскім прізвищами: Тулатовим, Кундуховим, Мансуровим, Алдатовим, Туганова, Тхостова, Дударова і т.д.

У східній же частині Північної Осетії, в басейні річок Флагден і його притоки розташовувалося Куртатинській суспільство. Якщо в 1812 році в Куртатинській суспільстві проживало 780 дворів, то до 1826 році в результаті масового переселення на рівнинну частину тут залишилося всього 300 дворів. Внутрішнє управління в Куртатинській суспільстві було зосереджено в руках феодалів - Таубе: Арісланових, Богоевих, Борсіевих, Гуміцаевих і ін.

В ущелині західній частині Північної Осетії було розташоване дигорський суспільство, яке в свою чергу було розділено на ряд феодальних товариств. Економічна і політична влада тут належала феодальним баділятскім прізвищами: Туганова, Кубатіевим, Караджаевим, Абісаловим, Кабановим, Чегемовим, Бетуевим.

У першій половині 19 століття частина осетинського населення переселилася на рівнину центральній частині Північного Кавказу, де вони, як зазначалося вище, утворили власні поселення. При цьому жителі, які переселилися на рівнину з Дігора, були підпорядковані військовому начальству в Кабарде. Всі інші переселенці були підпорядковані коменданту Владикавказа.

В описуваний час в Балкарії існували суспільства: Балкарське, Безенгіевское, Куламское, Чегемское, Баксанское. Управління цих суспільства здійснювали старшинські прізвища: Абаєв, Айдебулови, Жанхотови, Місакови- у черкеських балкарців, Суншеви- у безінгіевцев, Балкарови, Келеметови, Бітови- у чегемцев, Урусбіеви- у баксанцев.

Точно так же Керуючий був розділений на суспільства, в яких політична влада, по суті, перебувала в руках биев. Привілеї балкарських і карачаївська біями підтримувалися царською владою. На початку 19 століття Кабарда як і раніше ділилася на Велику і Малу. У першій з них були три княжих спадку Жанбулатових, Атажукін, Місостових, а в другій було два уділи - Мударових і Толостанових. Управління Великий і Малою Кабардою здійснювали князі. Причому кожен князь "в своїй долі, - за свідченням С.М. Броневского, - як владні власники і в народних зборах як члени федеративного суспільства". І дійсно, на чолі князівства стояв старший по роках з власницької прізвища князь. При ньому були "малий і великий поради", що складаються з найближчих родичів князя і васалів. Однак, до середини 19 століття кавказька адміністрація значно обмежила політичну владу кабардинских князів. Ще в 1807 році, замість родових судів був заснований суд мехкеме, що складається з голови - валія і 2-3 чоловік від княжої прізвища, 8 дворян, секретаря та голови духовенства - кадію. У Великий Кабарде було створено три суди, тобто У кожному наділі по одному мехкеме. У них зазвичай розбиралися справи на основі мусульманських законоположень, і, як правило, валієм бував старший князь. Справи ж, що стосуються двох або трьох осіб, і які належать до різних власности, розглядалися на спільних засіданнях мехкеме.

У 1822 році, використовуючи "скарги простого кабардинського народу на гноблення, що зазнають оним від несправедливого розгляду справ їх шаріатом", кавказька адміністрація заснувала в Кабарде Тимчасовий суд, що складався "з трьох удільних князів і трьох молодших князів, двох старших з дворян, одного з вільних хліборобів, секретаря і глашатая ". У суді, при вирішенні духовних справ, були присутні кадии. Засідання тимчасового кабардинського туди відбувалися в фортеці Нальчик.

Однак, Тимчасовий суд виконував і адміністративні функції. Більш того, цей суд, перебуваючи під безпосереднім контролем кавказької адміністрації, по суті перетворився в найважливіший орган внутрішнього управління Кабарди. Все це обмежувало їх свавілля, і в цьому сенсі Тимчасовий суд об'єктивно зіграв позитивну роль. Але з обмеженням своєї влади князі не могли змиритися, і тому вони неодноразово зверталися до уряду з проханням скасувати адміністративний контроль над судовими справами в Кабарде. У 1827 році з проханням про скасування Тимчасового суду до намісника Кавказу звернулися кабардинские князі і дворяни. Само собою зрозуміло, що кавказька адміністрація не могла задовольнити прохання, скасувавши даний суд, і тим самим позбутися одного з дієвих органів, що сприяють зміцненню позиції уряду в Кабарде.

І, тим не менш, кабардинские князі і представники вищого мусульманського духовенства продовжували наполягати на своєму. З цією метою в урядові органи вносилися різного роду пропозиції і проекти. Однак найбільший інтерес в цьому плані представляв проект 1829 року кн. Бековича-Черкаського під назвою "Зауваження щодо прохання кабардинського народу і засоби поліпшення добробуту оного". Для ліквідації феодальних негараздів та інших "заворушень" в Кабарде проект вважав за необхідне: розмежувати феодальні володіння, наділити селян ділянками землі. Провести ревізію душ, визначити число залежних і видати власникам акти і числа належних їм селян. Визначити розміри податей, внесених селянами феодалам, точно встановити державні повинності. Разом з тим в проекті передбачалося організувати переклад на російську мову дебатів і розширити склад Тимчасового кабардинського суду, заснувати на тих же підставах особливий суд для Малої Кабарди. Питання, що стосуються всієї Кабарди, передбачалося обговорювати на спільних засіданнях обох судів.

Але навіть умови цього проекту з яскраво вираженим класовим характером виявилися неприйнятними і не були втілені в життя в першій половині 19 століття.

Незважаючи на різноманіття політичного устрою народів Північного Кавказу, низовий організацією управління у всіх феодальних володіннях і союзах сільських громад залишалася сільська громада - "Джамаат".

Громада ділилася на групи, які зберегли в загальних рисах структуру родинних колективів (тухуми, жінси, тлібілі, Тайпей, евледи, мигаг і т.п.), хоча в 19 столітті їх кровнородственная суть була в більшості випадків втрачена. Кожна така група очолювалася одним або декількома старшинами (чухбі, карт, ак-секкал, миггаджи, хістар і ін.). Старшини контролювали життя своєї групи, дозволяли суперечки між її членами. У проміжках між сходами поточні питання життя громади вирішувалися цими старшинами. Вони ж виконували функції суддів по адат.

Бегаул, кевха і т.п. стежили за дотриманням рішень, прийнятих на народних зборах. У їх розпорядження громада виділяла з-поміж себе кількох виконавців (шурати, Мангуш та т.п.), які мали право застосовувати різні санкції, аж до зброї. Нерідко громади мали своїх письмоводителем (Дібіров і ін.). Суд по шаріату в великих громадах покладався на кадію.

Для зовнішніх зносин общинне збори або старшини (на своїй раді) уповноважували групу авторитетних громадян.

Вищим органом союзу сільських громад номінально вважалося збори всього дорослого чоловічого населення союзу. Такі зібрання час від часу дійсно відбувалися. У так званих вільних суспільствах Дагестану існували місцевості, що перетворилися в постійні пункти таких зборів. Ці збори скликалися у разі крайньої потреби. Причому ініціатива їх скликання вже належала посадовим особам (кадію, старійшині, шейху і ін.). У чеченців ці збори відомі під назвою Мехк Кхел. Місця збору "загальнонародних" сходів в Осетії були в Алагирський ущелині - Ніхас, в дигорський ущелині - в сіл. Мадзаска і ін.

Кадій в ряді спілок сільських громад мав досить широкими повноваженнями. Він був верховним суддею по шаріату, релігійним главою суспільства, іноді ставав організатором і ватажком ополчення (так, андальскій кадій намагався не допустити Шаміля в Андалал і навіть керував кількома битвами з ним).

Однак влада кадію була обмежена нормами звичаєвого права - за цим стежили представники Джамаат. Кадій не мав права розпоряджатися землями Джамаат, щоб чинити право всередині джамаата (він міг вирішувати суперечки між Джамаат союзу чи добросусідські відносини, що виходять за межі союзу), не мав права без угоди джамаатів оголошувати війну або укладати мир. За свою діяльність кадій отримував частину закята, військової здобичі і певні мита.

Взаємовідносини вільних суспільств один з одним і з феодальними володіннями відбувалися в формах, характерних для феодальної формації. Тимчасове збіг інтересів могло призвести до союзу між ними, іноді оформлюється відповідною домовленістю. Для гарантії його дотримання сільські громади і феодальні володіння нерідко обмінювалися заручниками.

Таким чином, союзи сільських громад Північного Кавказу були своєрідною формою розвитку феодалізму, виникнення і існування якого було визначено історичними та локальними особливостями гірської зони Дагестану і Центрального Кавказу. Разом з тим поширеним типом політичного устрою на Північному Кавказі були феодальні володіння, які також можна розділити на кілька категорій, виходячи з того, якою мірою особиста влада феодала встигла витіснити, обмежити, пристосувати до своїх інтересів елементи общинного управління.

Незавершеність цього процесу в Балкарії і Карачай і ін.місцях призвела до того, що в політичному устрої балкарських і карачаївського товариств залишилося багато общинних форм: поділ території і проживає на ній населення на громади, наявність общинних угідь і т.п. Однак громадська верхівка вже вміла зробити своє своє панівне становище спадковим і оформити в замкнутий стан Таубе. В руках Таубе зосередилися всі права і функції, які раніше належали виборним людям громади (старійшинам і іншим посадовим особам). І тепер вони стали спадкової привілеєм Таубе.

Повновладдя феодалів знаходить своє відображення в політичному устрої абазин і адигських так званих аристократичних племен. Тут зберігаються досить архаїчні форми політичної організації (союзи територіальних громад і т.п.) в поєднанні з діспотіческой, нічим не обмеженої і спиралася на насильство владою феодалів. Сліди походження останніх від общинної аристократії зберігалися і в першій половині 19 століття (номінально феодали вважалися членами своїх громад, що і проявлялося при користуванні громадськими угіддями, участі феодала в суспільному і релігійному житті громади та ін.). Однак тут пристосування общинних інститутів до інтересів феодального класу зайшло так далеко, що воно не обмежувалося вже фальсифікацією громадських форм. Це видно хоча б з того, що в процесі феодалізації суспільства звичайне право і інші інститути родового ладу змінили свою колишню соціальну сутність і демократизм, і були пристосовані до обслуговування інтересів пануючого класу. Так, наприклад, недоторканість особи феодала (при будь-яких обставинах) стала нормою звичаєвого права. І цим феодал скористався для піднесення над суспільством і зміцнення своєї влади. Зосередивши в своїх руках всі функції верховної влади, пши (князь) формував зі своїх васалів (феодалів нижчих рангів) дорадчий орган, з їх числа він призначав вищих представників адміністрації. Так виник можновладний двір, важливою частиною якого стали радники князя. Рада старійшин, таким чином, був замінений радою пши і УОРК. Народні збори скликалися тепер рідко, але і тоді вони очолювалися князем і проводилися тільки під його керівництвом.

У першій половині 19 століття у володіннях Дагестану отримав подальший розвиток оформився в попереднє століття апарат влади: він складався з декількох візирів (виконували обов'язки радників і міністрів), назіра (скарбника), кадію, секретаря (обов'язки останнього іноді виконував кадій - він же вважався рівним візира), воєначальника і дворецького. Хоча апарат цей був нечисленний (не перевищував 10 осіб), він враховував всі основні функції феодального правителя. Функції ж прямого насильства виконувала дружина професійних воїнів - нукерів. У бекствах система управління була простіше.

У міру насадження царизмом адміністрації на Північному Кавказі общинне управління у горян поступово замінюється державно-адміністративним. Призначається владою сільським старшинам ставилося в обов'язок "законодавчим шляхом" регулювати права сільських сходів (общинних зборів). Шляхом скликання общинних сходів у звичайній формі царизм створював видимість збереження традиційного управління і колишніх общинних прав за селянами. Насправді ж сільські сходи, які скликалися з ініціативи органів місцевої влади і прийняті на них рішення, були ширмою, якою царизм прикривав свою реакційну, антинародну політику.

Однак норми суспільної поведінки і погляди, що склалися за довго до 19 століття і стали основою суспільного побуту в сільській громаді, продовжували діяти (правда, в пережиточних формі) і після перебудови суспільного життя горян на основі державного управління та впровадження в гірську село адміністративного права. Багато питань суспільного життя як і раніше вирішувалися на селі по адат; общинні правила ще довгий час мали вагу і дієву силу в стосунках між жителями горянської-кавказького села. Свідченням цього є застосування вироблених громадою санкцій громадського впливу до членів сільської громади незалежно від їх положення в суспільстві.

У першій половині 19 століття деякі зміни відбулися і в судочинстві горян Північного Кавказу. Відомо, що суд носив характер третейського суду на підставі адата і шаріату. Якщо попередні епохи при суді по адат судді "обиралися" з представників феодальної знаті, слово яких на суді було вирішальним, то суд за шаріатом здійснювали представники духовної аристократії: кадии, мулли і інші представники духовенства.

Насаджуючи на Північному Кавказі свою адміністративну систему управління, царизм робив все можливе, щоб пристосувати до нової системи і суд. Розпочато була робота по запису звичайного права у різних народів. Поступово йшло пристосування судової практики до своїх інтересів.

Була проведена також судова реформа, яка підірвала корені традиційного судочинства. Ця реформа на Північному Кавказі проводилася під приводом обліку "місцевих особливостей". Були засновані гірські окружні суди, а потім гірські станові суди, хоча і були колегіальними, але головували в них начальники округів. Склад окружного станового суду визначався начальником області. Члени судів обиралися населенням, але ці вибори проводилися під тиском начальників округів. Окружний становий суд при введенні реформи, повинен був бути безстанові. Але і цей принцип був порушений. У складі судів виявилися представники феодальної знаті, а при розборі спірних справ кріпаків з їх власниками від імені перших виступали старшини з феодальної знаті. Поряд з елементами російського судочинства в міських судах зберігся цілий ряд пережиткових норм колишнього традиційного судочинства (принесення присяги, не визнавалися свідчення жінок та ін.). Введенням гірських станових судів кавказька адміністрація домагалася подальшого зміцнення позицій царизму на Північному Кавказі.

Адміністративні реформи царизму відповідали інтересам правлячих класів Росії і сприяли подальшому зміцнення колоніальної політики царату на Північному Кавказі.


Список використаної літератури:

1) Мамакаев М. Чеченський Тайпей (рід) і процес його розкладання. Грозний, 1862.

2) Матеріали з історії Дагестану і Чечні (1-я половина 19 століття). Махачкала, 1947.

3) Феодальні відносини в Дагестані. Махачкала. 1980.

4) Броневский С. Новітні географічні та історичні звістки про Кавказ. М., 1828.