Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Рада народних комісарів РРФСР

Скачати 12.46 Kb.
Дата конвертації 29.10.2018
Розмір 12.46 Kb.
Тип рефератплан
Вступ
1 Загальна інформація
2 Законодавча база РНК РРФСР
3 Перший склад Ради Народних Комісарів Радянської Росії
4 Голови Ради Народних Комісарів Української РСР
5 Народні комісари
6 Джерела
Список літератури

Вступ

Рада народних комісарів РРФСР (Раднарком РРФСР, РНК РРФСР) - назва уряду Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки з Жовтневої революції 1917 до 1946. Рада складався з народних комісарів, які керували народними комісаріатами (наркоматами, НК). Після утворення СРСР аналогічний орган був створений і на союзному рівні.

1. Загальна інформація

Рада Народних Комісарів (РНК) сформований відповідно до «Декретом про створення Ради Народних Комісарів», прийнятим II Всеросійським з'їздом Рад Робітників, Солдатських і Селянських Депутатів 27 жовтня 1917 року.

Назва «Рада народних комісарів» було запропоновано Троцьким [1]:

Влада в Петербурзі завойована. Треба формувати уряд.

- Як назвати його? - міркував уголос Ленін. Тільки не міністрами: це мерзенне, пошарпані назву.

- Можна б комісарами, запропонував я, але тільки тепер занадто багато комісарів. Може бути, верховні комісари? Ні, «верховні» звучить погано. Чи не можна «народні»?

- Народні комісари? Що ж, це, мабуть, підійде. А уряд в цілому?

- Рада Народних Комісарів?

- Рада Народних Комісарів, підхопив Ленін, це чудово: жахливо пахне революцією.

Згідно з Конституцією 1918 року, він іменувався Рада Народних Комісарів Української РСР.

РНК був вищим виконавчим і розпорядчим органом РРФСР, які мають повну виконавчо-розпорядчу владу, право видання декретів, що мають силу закону, при цьому поєднуючи законодавчі, розпорядчі та виконавчі функції.

РНК втратив характер тимчасового органу управління після розпуску Установчих зборів, що законодавчо закріпилася Конституцією РРФСР 1918 р

Питання, що розглядаються РНК, вирішувалися простою більшістю голосів. На засіданнях були присутні члени Уряду, голова ВЦВК, керуючий справами і секретарі РНК, представники відомств.

Постійним робочим органом РНК РРФСР було управління справами, яке готував питання до засідань РНК і його постійних комісій, здійснювало прийом делегацій. Штат співробітників управління справами в 1921 р складався з 135 чол. (Згідно з даними ЦГАОР СРСР, ф. 130, оп. 25, д. 2, арк. 19 - 20.)

Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 23 березня 1946 РНК був перетворений у Раду міністрів.

2. Законодавча база РНК РРФСР

Згідно з Конституцією РРФСР від 10.07.1918 року діяльність РНК полягає в:

· Управлінні загальними справами РСФСР, керівництво окремими галузями управління (ст.35, 37)

· Виданні законодавчих актів і вжиття заходів, «необхідних для правильного і швидкого плину державного життя». (Ст.38)

Народний комісар має право одноосібно приймати рішення з усіх питань у веденні комісаріату, доводячи про них до відома колегії (ст.45).

Про всіх прийнятих постановах і рішеннях РНК повідомляє ВЦВК (ст.39), який має право призупинити і скасувати постанову або рішення СНК (ст.40).

Створюється 17 народних комісаріатів (в Конституції дана цифра вказана помилково, оскільки в переліку, представленому в ст. 43, їх налічується 18). [2].

Далі цитується перелік народних комісаріатів РНК РРФСР згідно з Конституцією Української РСР від 10.07.1918 року [3]:

· У закордонних справах;

· У військовій галузі;

· З морських справ;

· З питань внутрішніх справ;

· Юстиції;

· Праці;

· Соціального забезпечення;

· Освіти;

· Пошти і телеграфів;

· У справах національностей;

· У фінансових справах;

· Шляхів сполучення;

· Землеробства;

· Торгівлі і промисловості;

· Продовольства;

· Державного контролю;

· Вища Рада Народного Господарства;

· Охорони здоров'я.

При кожному народному комісарові і під його головуванням утворюється колегія, члени якої затверджуються РНК (ст. 44).

З утворенням у грудні 1922 р СРСР і створенням загальносоюзного уряду Раднарком РРФСР стає виконавчим і розпорядчим органом державної влади РФ. Організація, склад, компетенція та порядок діяльності РНК були визначені Конституцією СРСР 1924 р і Конституцією РРФСР 1925

З даного моменту склад РНК був змінений у зв'язку з передачею ряду повноважень союзним відомствам. Було засновано 11 народних комісаріатів:

· Внутрішньої торгівлі;

· праці

· фінансів

· РСІ

· внутрішніх справ

· юстиції

· освіти

· охорони здоров'я

· землеробства

· Соціального забезпечення

· ВРНГ

До складу РНК РРФСР тепер входили з правом вирішального чи дорадчого голосу уповноважені наркоматів СРСР при Уряді РРФСР. РНК РРФСР виділяв, в свою чергу, постійного представника при РНК СРСР. (Згідно з інформацією СУ, 1924, N 70, ст. 691.) З 22 лютого 1924 року РНК РРФСР і РНК СРСР мають єдине Управління справами. (За матеріалами ЦГАОР СРСР, ф. 130, оп. 25, д. 5, л. 8.)

З введенням Конституції РРФСР від 21 січня 1937 року, РНК РРФСР підзвітний лише Верховній Раді РРФСР, в період між його сесіями - Президії Верховної Ради Української РСР.

З 5 жовтня 1937 року склад РНК РРФСР налічує 13 народних комісаріатів (дані ЦГА РРФСР, ф. 259, оп. 1, д. 27, л. 204.):

· Харчової промисловості

· Легкої промисловості

· Лісової промисловості

· землеробства

· Зернових радгоспів

· Тваринницьких радгоспів

· фінансів

· Внутрішньої торгівлі

· юстиції

· охорони здоров'я

· освіти

· Місцевої промисловості

· Комунального господарства

· Соціального забезпечення

Так само до складу РНК включені голова Держплану РРФСР і начальник Управління у справах мистецтв при РНК РРФСР.

3. Перший склад Ради Народних Комісарів Радянської Росії

· Голова Ради Народних Комісарів - Володимир Ульянов (Ленін)

· Нарком з питань внутрішніх справ - А. І. Риков

· Нарком землеробства - В. П. Мілютін

· Нарком праці - А. Г. Шляпников

· Наркомат по військових і морських справ - комітет, у складі: В. А. Овсієнко (Антонов) (в тексті Декрету про утворення РНК - Авсеенко), Н. В. Криленко і П. Ю. Дибенко

· Нарком у справах торгівлі і промисловості - В. П. Ногін

· Нарком народної освіти - А. В. Луначарський

· Нарком фінансів - І. І. Скворцов (Степанов)

· Нарком у закордонних справах - Л. Д. Бронштейн (Троцький)

· Нарком юстиції - Г. І. Оппоков (Ломов)

· Нарком у справах продовольства - І. А. Теодорович

· Нарком пошти і телеграфів - Н.П. Авілов (Глєбов)

· Нарком у справах національностей - І. В. Джугашвілі (Сталін)

· Пост Народного Комісара у справах залізничним залишився тимчасово зміщенням.

Вакантаний пост Народного Комісара у справах залізничним пізніше зайняв В. І. Невський (Кривобоков).

4. Голови Ради Народних Комісарів Української РСР

· Ленін, Володимир Ілліч (27 жовтня (9 листопада) 1917 - 21 грудень 1924)

· Риков, Олексій Іванович (2 лютого 1924 - 18 травня 1929)

· Сирцов, Сергій Іванович (18 травня 1929 - 3 листопада 1930)

· Сулимов, Данило Єгорович (3 листопада 1930 - 22 липень 1937)

· Булганін, Микола Олександрович (22 липня 1937 - 17 вересень 1938)

· Вахрушев, Василь Васильович (29 липня 1939 - 2 червня 1940)

· Хохлов, Іван Сергійович (2 червня 1940 - 23 червень 1943)

· Косигін, Олексій Миколайович (23 червня 1943 - 23 березень 1946)

5. Народні комісари

Заступники голови:

· Риков А. І. (з кін. Травня 1921?)

· Цюрупа А. Д. (5.12.1921-?)

· Каменєв Л. Б. (січень. 1922-?)

Іноземних справ:

· Троцький Л. Д. (26.10.1917 - 8.04.1918)

· Чичерін Г. В. (30.05.1918 - 21.07.1930)

За військових і морських справ:

· Антонов-Овсієнко В. А. (26.10.1917-?)

· Криленко Н. В. (26.10.1917-?)

· Дибенко П. Е. (26.10.1917-18.3.1918)

· Троцький Л. Д. (8.4.1918 - 26.1.1925)

Внутрішніх справ:

· Риков А. І. (26.10. - 4.11.1917)

· Петровський Г. І. (17.11.1917-25.3.1919)

· Дзержинський Ф. Е. (30.3.1919-6.7.1923)

юстиції:

· Ломов-Оппоков Г. І. (26.10 - 12.12.1917)

· Штейнберг І. З. (12.12.1917 - 18.3.1918)

· Стучка П. І. (18.3. - 22.8.1918)

· Курський Д. І. (22.8.1918 - 1928)

праці:

· Шляпніков А. Г. (26.10.1917 - 8.10.1918)

· Шмідт В. В. (8.10.1918-4.11.1919 і 26.4.1920-29.11.1920)

Державного піклування (з 26.4.1918 - Соціального забезпечення; НКСО 4.11.1919 об'єднаний з НК Праці, 26.4.1920 розділений):

· Коллонтай А. М. (30.10.1917-березень 1918)

· Винокуров А. Н. (березень 1918-4.11.1919; 26.4.1919-16.4.1921)

· Мілютін Н. А. (і. Д. Наркома, червень-6.7.1921)

Просвітництва:

· Луначарський А. В. (26.10.1917-12.9.1929)

Пошти і телеграфів:

· Глєбов (Авілов) Н. П. (26.10.1917-9.12.1917)

· Прошьян П. П. (9.12.1917 - 18.03.1918)

· Подбельский В. Н. (11.4.1918 - 25.2.1920)

· Любович А. М. (24.3-26.5.1921)

· Довгалевський В. С. (26.5.1921-6.7.1923)

У справах національностей:

· Сталін І. В. (26.10.1917-6.7.1923)

фінансів:

· Скворцов-Степанов І. І. (26.10.1917 - 20.1.1918)

· Діамантів М. А. (19.1.-18.03.1918)

· Гуковскій І. Е. (квітень-16.8.1918)

· Крестинский Н. Н. (16.8.1918-жовтень 1922)

· Сокільників Г.Я. (23.11.1922-16.1.1923)

Шляхів сполучення:

· Єлізаров М. Т. (8.11.1917-7.1.1918)

· Рогов А. Г. (24.2.-9.5.1918)

· Кобозев П. А. (9.5.-червень 1918)

· Невський В. І. (25.7.1918-15.3.1919)

· Красін Л. Б. (30.3.1919-20.3.1920)

· Троцький Л. Д. (20.3-10.12.1920)

· Емшанов А. І. (20.12.1920-14.4.1921)

· Дзержинський Ф. Е. (14.4.1921-6.7.1923)

землеробства:

· Мілютін В. П. (26.10 - 4.11.1917)

· Колегаєв А. Л. (24.11.1917 - 18.3.1918)

· Середа С. П. (3.4.1918 - 10.02.1921)

· Осинський Н. (заст. Наркома, 24.3.1921-18.1.1922)

· Яковенко В. Г. (18.1.1922-7.7.1923)

Торгівлі і промисловості:

· Ногін В. П. (26.10. - 4.11.1917)

· Шляпніков А. Г. (19.11.1917-янв.1918)

· Смирнов В. М. (25.1.1918-18.3.1918)

· Бронский М. Г. (18.3.-12.11.1918)

· Красін Л. Б. (12.11.1918-6.7.1923)

продовольства:

· Теодорович І. А. (26.10-18.12.1917)

· Шліхтер А. Г. (18.12.1917 - 25.2.1918)

· Цюрупа А. Д. (25.2.1918-12.12.1921)

· Брюханов Н. П. (12.12.1921-6.7.1923)

Державного контролю Української РСР:

· Ландер К. І. (9.5.1918 - 25.3.1919)

· Сталін І. В. (30.3.1919-7.2.1920)

охорони здоров'я:

· Семашко Н. А. (11.7.1918 - 25.1.1930)

Робітничо-Селянської інспекції:

· Сталін І. В. (24.2.1920-25.4.1922)

· Цюрупа А. Д. (25.4.1922-6.7.1923)

Державного майна:

· Карелін В. А. (9.12.1917 - 18.03.1918)

· Малиновський П. П. (18.3. - 11.7.1918)

За місцевим самоврядуванням:

· Трутовський В. Е. (19.12.1917 - 18.3.1918)

Вища рада народного господарства (голови):

· Осинський Н. (2.12.1917-22.3.1918)

· Мілютін В. П. (врід) (23.3-28.5.1921)

· Риков А.І. (3.4.1918-28.5.1921)

· Богданов П. А. (28.5.1921-9.5.1923)

· Риков А. І. (9.5.1923-2.2.1924)

6. Джерела

· Діячі СРСР і революційного руху Росії. - М .: Радянська енциклопедія, 1989. - С. 826-827.

Список літератури:

1. Євген Гуслярів. Ленін в життя. Систематизований звід спогадів сучасників, документів епохи, версій істориків, ОЛМА-ПРЕСС, 2004 р ISBN: 5948501914

2. «Вищі органи державної влади та органи центрального управління Української РСР (1917-1967 рр.). Довідник (за матеріалами державних архівів) »(підготовлений ЦГА РРФСР), гл. I розд. «Уряд РРФСР»

3. «Конституція (основний закон) Української РСР» (прийнята V Всеросійським з'їздом Рад 10.07.1918)

Джерело: http://ru.wikipedia.org/wiki/Совет_народных_комиссаров_РСФСР