Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Радянська міліція в роки Великої Вітчизняної війни

Скачати 50.57 Kb.
Дата конвертації 25.08.2019
Розмір 50.57 Kb.
Тип дипломна робота


ВСТУП

міліція війна злочинність

Актуальність випускний кваліфікаційної роботи зумовило те, що Велика Вітчизняна війна - одна з найбільш героїчних і трагічних сторінок в літописі Російської історії. Ця війна стала найтяжчим випробуванням і школою мужності для багатонаціонального радянського народу. У суворі воєнні роки високу доблесть показали всі види Збройних сил і роду військ. Значний внесок у досягнення Великої Перемоги внесли співробітники органів внутрішніх справ. Багато видатних радянські воєначальники високо оцінили внесок співробітників міліції в загальну перемогу над фашизмом. У роки Великої Вітчизняної війни органи внутрішніх справ виконували близько 20 різних службово-бойових завдань. Співробітники міліції мужньо билися з фашистами, забезпечували безпеку тилу фронту, брали участь в охороні важливих об'єктів і установ, діяли в складі винищувальних батальйонів і партизанських загонів, займалися організацією місцевої протиповітряної оборони, знешкоджували ворожих диверсантів, вели боротьбу з бандитизмом і злочинністю, забезпечували громадський порядок в прифронтових і тилових містах і населених пунктах, проводили відселення з прифронтових районів осіб, які визнавалися соціально-небезпечними, уч аствовалі у виконанні спеціальних завдань по виселенню деяких народів і етнічних груп та ін.

Ступінь наукової розробленості теми. Дослідженнями в цій галузі в різний час займалися багато вчених такі, як: Ф.І. Довгих, І.А. Ісаєв, М.М. Розсолів, О.І. Чистякова, Т.В. Шатковська і багато інших.

Методологічною основою дослідження є теорія пізнання, її загальний метод матеріалістичної діалектики. Як загальнонаукових методів дослідження застосовувалися: формально-логічний і системний методи наукового пізнання, опис, порівняння, аналіз і синтез.

Практична значимість роботи полягає в системному теоретичному і практичному дослідженні основних проблем, обумовлених темою. Результати дослідження можуть бути використані в навчальних цілях.

Об'єкт дослідження - правові відносини, що виникають у сфері дій радянської міліції в роки Великої Вітчизняної Війни.

Предмет роботи - радянська міліція в роки Великої Вітчизняної Війни.

Мета роботи - комплексно-правовий аналіз особливостей радянської міліції в роки Великої Вітчизняної Війни.

Мета визначила і конкретні завдання, зокрема:

- розглянути органи внутрішніх справ до початку війни;

- дослідити соціально-економічну обстановка на початку війни;

- охарактеризувати структурну перебудову органів міліції в умовах воєнного часу;

- висвітлити радянську міліцію і фронт;

- проаналізувати діяльність міліції, спрямована на боротьбу зі злочинністю;

- дослідити діяльність міліції з охорони громадського порядку в тилових регіонах.

Структура роботи. Дослідження складається зі вступу, двох розділів, які об'єднують шість параграфів, висновків і бібліографічного списку.


ГЛАВА 1. РАДЯНСЬКА МІЛІЦІЯ І ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА В ПЕРІОД ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ

1. 1 Органи внутрішніх справ до початку війни

Тенденція до об'єднання органів внутрішніх справ в загальносоюзних систему в кінцевому рахунку завершилася установою 10 липня 1934 р Народного Комісаріату внутрішніх справ СРСР. Постановою ЦВК СРСР на НКВД СРСР покладалося: забезпечення революційного порядку і державної безпеки, охорона громадської (соціалістичної) власності, реєстрація актів громадянського стану, прикордонна охорона. Провідне місце в структурі НКВС СРСР належало Головному управлінню державної безпеки. Тарасов І.Т. Поліція Росії. Історія, закони, реформи - М., Книжковий світ, 2011 С. 124

У зв'язку з цим були внесені зміни і доповнення в конституційне законодавство. VII з'їзд Рад СРСР (28 січня - 6 лютого 1935 г.) відніс НКВД до загальносоюзним наркоматам. За загальним правилом (ст. 53 Конституції СРСР 1924 р) загальносоюзні наркомати мали в союзних республіках уповноважених, безпосередньо їм підлеглих, або інші підлеглі їм органи. Уповноважений НКВС СРСР був тільки в РРФСР, а в інших союзних республіках створювалися наркомати внутрішніх справ.

Як уже зазначалося, рішення про створення загальносоюзного Народного комісаріату внутрішніх справ було прийнято на засіданні Політбюро ЦК ВКП (б) 10 липня 1934 р той же день воно було оформлено постановою Центрального виконавчого комітету СРСР «Про організацію НКВС СРСР», в якому визначалися завдання , що покладаються на створюване відомство: «а) забезпечення революційного порядку і державної безпеки; б) охорона суспільної (соціалістичної) власності; в) запис актів цивільного стану (запис народжень, смертей, одружень і розлучень); г) прикордонна охорона ». Структурно НКВД СРСР складався з оперативно-чекістських управлінь і відділів, адміністративно-оперативних управлінь, військових управлінь, управлінь виправно-трудових таборів, а також управлінь та відділів, які забезпечують і обслуговують діяльність наркомату.

Внесок органів внутрішніх справ у загальну справу зміцнення обороноздатності країни, а потім і в перемогу над німецько-фашистськими загарбниками був вагомим і різнобічним. У передвоєнні роки була виконана надзвичайно важливе завдання по налагодженню обліку населення, без чого неможливо було б в повному обсязі вирішувати завдання розвитку економіки, військового будівництва, боротьби зі злочинністю, забезпечення державної безпеки.

Введення наприкінці 1932 р єдиної паспортної системи та ряд інших заходів дозволили забезпечити облік населення на досить високому рівні. Виявлені в ході здійснення паспортизації факти красномовно свідчили про гостроту проблеми. Досить сказати, що в Магнітогорську до паспортизації значилося 250 тис. Жителів, фактично ж в момент паспортизації там проживало близько 75 тис. На о. Сахаліні до введення паспортів, за звітними даними, значилося 120 тис., А за підсумками паспортизації - 60 тис. Жителів. Навіть на підприємствах розбіжності в даних були досить істотними. Наприклад, на заводі «Більшовик» по звітності, що існувала до введення паспортної системи, значилося 22 тис., Фактично ж працювало 19 тис. Чоловік. Біленко С.В., Максименко Н.П. Етапи розвитку радянської міліції. МВС СРСР. - М., 1972. С. 138

У цьому ж напрямку були зроблені й інші кроки. З 1939 р НКВД СРСР здійснював облік рядового і молодшого начальницького складу запасу РСЧА. Військово-облікові столи в складі низових апаратів міліції діяли протягом всієї війни і в повоєнні роки. У жовтні 1940 р на НКВД СРСР була покладена надзвичайно відповідальне завдання забезпечення місцевої протиповітряної оборони.

У передвоєнні роки проводилися реформи органів і підрозділів НКВД СРСР, які мали військово-стратегічний характер і спрямовані насамперед на зміцнення обороноздатності країни. У зв'язку з цим можна згадати проведену на підставі постанови РНК СРСР від 2 лютого 1939 р реорганізацію Головного управління прикордонних і внутрішніх військ НКВС СРСР, в результаті якої воно було розділено на шість головних управлінь НКВД СРСР: прикордонних військ, військ з охорони залізничних споруд, військ з охорони особливо важливих підприємств промисловості, конвойних військ, військового постачання військ, військово-будівельне управління військ.

З 1939 р почалася робота по організації військових частин протипожежної оборони НКВС СРСР в найбільш великих промислових центрах: Москві, Ленінграді, Києві та Баку. Загальна чисельність їх планувалася досить значною - 26 800 бійців, в тому числі в Москві - 51 рота чисельністю 10 500 військовослужбовців. Намічалися різноманітні заходи по зміцненню пожежної охорони в цілому. Сальников В.П. Правоохоронна діяльність органів внутрішніх справ // Внутрішні війська та органи внутрішніх справ в період Великої Вітчизняної війни. 1941-1945 / ВПУ МВС СРСР. Л., 1976.С.138-147.

Органи внутрішніх справ внесли свій вклад в загальну перемогу, беручи участь в бойових діях; здійснюючи підривну діяльність в тилу ворога; охороняючи тили діючої армії; борючись зі злочинністю та охороняючи громадський порядок.

Наркоми (в РРФСР - уповноважений НКВС СРСР) входили до складу Раднаркому відповідних союзних республік (ст. 67).

5 грудня 1936 р VIII Надзвичайний Всесоюзний з'їзд Рад прийняв нову Конституцію СРСР. Ця Конституція вносила суттєві зміни в характеристику суспільного ладу, в систему державних органів, структуру союзної держави.

За Конституцією народні комісаріати СРСР ділилися на загальносоюзні і союзно-республіканські.

Ст. 78 Конституції СРСР 1936 р відносила до союзно-республіканським наркоматам народний комісаріат внутрішніх справ, а ст. 83 Основного Закону в органи державного управління союзних республік включала і народні комісаріати внутрішніх справ.

Разом з тим по ряду питань правове становище НКВД СРСР суттєво відрізнялося від статусу інших союзно-республіканських наркоматів: він наділявся правами загальносоюзного народного комісаріату. Так, відповідно до ст. 93 Конституції РРФСР 1937 г. «загальносоюзні народні комісаріати та НКВД утворюють при крайових і обласних Радах депутатів трудящих свої управління». Це свідчило про високий рівень централізації керівництва органами внутрішніх справ, вело до ослаблення зв'язків з місцевими органами влади і управління.

За Конституцією РРФСР, прийнятої в 1937 р, народний комісаріат внутрішніх справ також ставився до союзно-республіканським наркоматам (ст. 54). Однак, як і раніше, в складі Ради Народних Комісаріатів РРФСР НКВД був відсутній. Андрєєва І.А. Історія органів внутрішніх справ Росії. Навчальний посібник. - Омськ: Омська академія МВС Росії, 2007. С.217

В автономних республіках утворювалися наркомати внутрішніх справ. Наркоми внутрішніх справ були членами урядів - Рад народних Комісарів Української РСР (ст. 69).

Відсутність у складі Уряду Української РСР народного комісаріату внутрішніх справ вступало в протиріччя з положеннями Конституції, що визначають предмети ведення РРФСР. Так, п. «Ж» ст. 15 встановлював, що «ведення Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки в особі її вищих органів влади та органів державного управління підлягає охорона державного порядку і прав громадян. А уряд республіки - Рада Народних Комісарів - «вживає заходів щодо забезпечення громадського порядку, захисту інтересів держави і охороні прав громадян» (ст. 45).

Конституція РРФСР 1937 р формально закріпила принцип подвійного підпорядкування органів внутрішніх справ: відділи (управління) крайових, обласних, районних Рад депутатів трудящих підкоряються як відповідним Радам депутатів трудящих, так і аналогічного відділу вищестоящої Ради депутатів трудящих, тобто відділи (управління) країв і областей - відповідному наркомату РРФСР.

Разом з тим, і це слід особливо підкреслити, на відміну від раніше діючого законодавства, які не Рад депутатів трудящих, а НКВД утворив свої управління на місцях (ст.ст. 93, 97 Конституції РРФСР 1937 г.)

Звичайно, на території Української РСР діяли органи внутрішніх справ (як і інші правоохоронні органи) і через них реалізовувалися вищенаведені положення Конституції.Проте, не можна не враховувати того, що зміст Основного Закону в даному випадку не відповідало дійсності: в складі Ради Народних Комісарів Республіки не було наркомату внутрішніх справ. Керівництво УВС країв, областей, автономних областей, НКВД АРСР здійснювало безпосередньо НКВС СРСР. Токар Л.М. Радянська міліція 1918 - 1991 рр. СПб., 1995. С. 167

У конституціях автономних республік також закріплювалися принципові засади організації органів внутрішніх справ. Так, відповідно до Конституції Кабардино-Балкарської АРСР, прийнятої 24 червня 1937 р надзвичайних X з'їздом Рад республіки, нарком внутрішніх справ входив до складу уряду автономії. Стаття 64 Конституції КБ АРСР встановлювала, що НКВС республіки утворює при районних Радах депутатів трудящих свої управління з утвердження Президії Верховної Ради Кабардино-Балкарської АРСР.

Історичні умови, в яких була прийнята Конституція СРСР 1936 р, привели до того, що багато її положення не були реалізовані на практиці. Це стосується як деяких закріплених в Конституції демократичних прав і свобод, так і положень, що відносяться до регламентації правового статусу органів внутрішніх справ.

НКВД СРСР був виведений з-під контролю державних органів і поставлений під особистий контроль І.В. Сталіна. При наркомі внутрішніх справ діяло Особлива нарада, якому було надано право в адміністративному порядку застосовувати висилку, заслання, ув'язнення у виправно-трудові табори і висилку за межі СРСР. Органами внутрішніх справ були допущені грубі порушення законності, необгрунтовані репресії.

В організаційному побудові всієї системи органів внутрішніх справ зберігалася надмірна централізація, що було однією з умов відступів від законності, необгрунтованих репресій.

У лютому 1941 р органи державної безпеки були виведені із системи НКВС СРСР. Вони були передані у відання новоствореного Народного Комісаріату державної безпеки СРСР. Еропкин М.І. Розвиток органів міліції в Радянській державі. - М., 1967 С. 163

Для розвитку органів внутрішніх справ Радянського держави в період з 1917 по 1941 рр. характерні два періоди:

а) період, коли управління в галузі внутрішніх справ відносилося до виключної компетенції союзних республік, і система органів внутрішніх справ складалася і розвивалася в рамках союзних республік. Хронологічні рамки цього періоду - жовтень 1917 - іюль1934 рр.

У цей період правові основи організації та діяльності органів внутрішніх справ визначалися законодавством союзних республік, що будувалися після прийняття Конституції СРСР 1924 р відповідно до принципів, сформульованими і закріпленими в ній;

б) період з липня 1934 по 1941 рр., коли управління в галузі внутрішніх справ перейшло в спільну компетенцію Союзу СРСР і союзних республік. Система органів внутрішніх справ придбала загальносоюзний характер. Історія органів внутрішніх справ Росії: Курс лекцій / За ред. В.Г. Казакова. - М .: Московська академія МВС Росії, 2001. С. 145

Таким чином, правові основи організації та діяльності органів внутрішніх справ визначалися виключно законодавчими та іншими нормативно-правовими актами Союзу СРСР. Перетворення, які відбуваються в системі НКВС СРСР в 1934-1940 рр., Свідчили про значне розширення сфери діяльності відомства, перш за все за рахунок функцій, не пов'язаних з виконанням завдань щодо підтримання громадського порядку та забезпечення державної безпеки. Це диктувалося насамперед економічною необхідністю, так як в умовах форсованої модернізації народного господарства керівництво країни змушене було широко використовувати адміністративні ресурси. Крім цього, у зв'язку з початком війни структурні зміни в НКВД були зумовлені підготовкою до виконання покладених на нього завдань в умовах воєнного часу. В результаті постійного розширення функцій відомства і створення нових організаційних структур росла чисельність центрального апарату НКВС. Станом на 1 січня 1940 року вона в порівнянні з 1934 р збільшилася майже в чотири рази.

1. 2 Соціально-економічна обстановка на початку війни

У передвоєнний період в СРСР склалася суперечлива і багатоаспектна суспільно-політична ситуація. Характер взаємовідносин суспільства і влади визначався різновекторними тенденціями.

Державі одночасно доводилося вирішувати виключно складні завдання прискореної і масштабної індустріалізації; форсованої колективізації та механізації сільського господарства; культурної революції, яка передбачала якісні зміни в соціальній сфері. Системна модернізація країни, корінні зміни в її економіці істотно вплинули на якість і спрямованість соціальних процесів і духовне життя суспільства.

Політика індустріалізації і колективізації сприяла значній міграції населення і залученню великої кількості тих, хто прийшов на виробництво колишніх селян до навичкам індустріальної праці та міській культурі.

Пріоритет у розвитку важкої і оборонної промисловості на шкоду промисловості легкої і харчової носив вимушений характер. Однак це призводило до дорожнечі і дефіциту товарів народного споживання і продуктів харчування. У 1939-1941 рр. ця проблема загострилася настільки, що в ряді регіонів знову була введена карткова система, скасована в масштабах країни в 1934 р

З початком третьої п'ятирічки на виробництві виявилися труднощі, які привели до уповільнення темпів зростання економіки. Для наведення порядку на виробництві керівництво СРСР ухвалило заходи щодо посилення трудового законодавства і застосування до порушників жорстких адміністративних і навіть кримінальних покарань. 20 грудня 1938 РНК СРСР затвердив постанову про обов'язкове введення трудових книжок на всіх підприємствах і в установах. Ця постанова була спрямована перш за все на боротьбу з плинністю кадрів. Киреевский І.В. Вітчизняна історія: Енциклопедія. Т. 2. - М., 1996 С. 266

У січні 1939 р вийшло ще одну постанову РНК СРСР, згідно з яким запізнення на роботу понад 20 хвилин прирівнювалося до прогулу. Це рішення стало своєрідною предтечею указу Президії Верховної Ради СРСР від 26 червня 1940 г. «Про перехід на восьмигодинний робочий день, на семиденний робочий тиждень і про заборону самовільного відходу робітників і службовців з підприємств і установ». Даний указ, прийнятий в умовах вже почалася Другої світової війни, не тільки вводив ряд строгих заходів за прогули, запізнення і самовільне залишення роботи, але і фактично прикріплював працівника до підприємства. У 1940-1941 рр. на підставі цього указу судові органи засудили 3,2млн. порушників до шести місяців виправних робіт без відриву від виробництва з утриманням чверті заробітку, ще 633 тис. осіб зазнали тюремного ув'язнення на термін від двох до чотирьох місяців.

У жовтні 1940 р була проведена реформа фабрично-заводського навчання, що мала велике значення для створення системи трудових резервів, яка цілком виправдала себе в період Великої Вітчизняної війни. Спеціально створене Управління трудових резервів при РНК СРСР (пізніше - Народний комісаріат трудових резервів) в плановому порядку займалося забезпеченням підприємств і будівництв робочою силою, причому основний упор робився на підготовку молодих робітників.

Поряд зі звичайними школами фабрично-заводського навчання створювалися ремісничі училища і ремісничо-залізничні училища. Було оголошено про мобілізацію і заклику до шкіл трудових резервів 800 тис. Юнаків і дівчат. Вони навчалися за державний рахунок, забезпечувалися обмундируванням, утриманням та отримували стипендії. Термін обов'язкового відпрацювання після закінчення училища збільшувався до чотирьох років. У грудні 1940р. було прийнято постанову, що забороняє самовільне залишення школи. За самовільний відхід з училища (школи) передбачалося кримінальне покарання. Мунчаев Ш. М., Устинов В. М. Історія Росії: Підручник для вузів. - 3-е вид., Зм. і доп. - М .: Видавництво НОРМА, 2003. С. 284

У передвоєнні роки було здійснено ряд важливих заходів, спрямованих на розвиток соціально-побутової сфери підприємств і забезпечення переважного постачання трудящих ряду найбільш значущих галузей економіки, в першу чергу працювали на оборону. Запроваджувалися пільги для багатодітних матерів, студентів, учнів професійних училищ. На підприємствах засновувалися комісії з охорони праці при профкомах і вводився інститут інспекторів з охорони праці. При великих підприємствах створювалися власні амбулаторії та поліклініки, медико-санітарні частини. Робітникам і службовцям надавалися регулярні відпустки, для їх повноцінного використання прискореними темпами створювалася санаторно-курортна база в Криму, на Кавказі і в інших регіонах країни. До 1938 року в СРСР налічувалося 1838 санаторіїв і 1270 будинків відпочинку, причому їх мережа постійно розширювалася. Для ударників виробництва і їх сімей передбачалися суттєві знижки при придбанні путівок.

Входження до складу СРСР Прибалтики, західних областей України і Білорусії, Бессарабії і Північної Буковини ускладнило соціально-політичну ситуацію. В ході «радянізації» цих регіонів частина населення зазнала репресій, що певною мірою було зумовлено наявністю на приєднаних територіях ворожих радянській владі елементів і навіть антирадянського подполья25. У передвоєнні роки органами НКВД було проведено кілька операцій по виселенню (депортації) десятків тисяч чоловік з прикордонних районів у віддалені регіони СРСР. З метою ліквідації «потенційної розвідувальної бази» репресії були також поширені на осіб, що належали до національностей «буржуазно-фашистських держав», переважно які межували з СРСР. Сальников В.П. Правоохоронна діяльність органів внутрішніх справ // Внутрішні війська та органи внутрішніх справ в період Великої Вітчизняної війни. 1941-1945 / ВПУ МВС СРСР. Л., 1976.С.138-147.

В цей же період спостерігалося посилення антирелігійної пропаганди, що супроводжувалася закриттям храмових будівель, монастирів, переслідуванням служителів культу.

Незадовго до війни значення Політбюро ЦК ВКП (б) в системі вироблення та прийняття рішень почало змінюватися, що пояснювалося процесом поступового збільшення ролі Раднаркому. 21 березня 1941 РНК СРСР і ЦК ВКП (б) прийняли постанову «Про освіту Бюро Раднаркому». Крім В. М. Молотова, спочатку очолив його як глава уряду, до складу Бюро увійшли: Н. А. Вознесенський (перший заступник), А. А. Андрєєв, Л. П. Берія, Н. А. Булганін, Л. М . Каганович, А. І. Мікоян. На Бюро Раднаркому покладалися розгляд всіх поточних питань, підготовка квартальних і місячних планів постачання і багато інших.

Перед війною в керівництві країною відбулися нові помітні зміни. 6 травня 1941 р І.В. Сталін змінив В. М. Молотова на посту голови Ради народних комісарів СРСР. Це був рішучий крок, значно підвищив роль і значення уряду в системі органів державної влади. В. М. Молотов став заступником голови РНК, зберігши за собою пост народного комісара закордонних справ. Заступником І. В. Сталіна по Секретаріату ЦК ВКП (б), тобто другою людиною в партії, став А. А. Жданов. Призначений секретарем ЦК ВКП (б) А. С. Щербаков змінив його в якості куратора Управління пропаганди і агітації ЦК, одночасно зберігши за собою пост першого секретаря Московського обкому і міськкому ВКП (б).

У передвоєнні роки активізувалося проведення військової і військово-технічної політики. Всі важливі адміністративні рішення, що визначали її зміст, оформлялися спільними постановами ЦК ВКП (б) і РНК СРСР. В якості своєрідних «приводних ременів» державного управління, крім Політбюро і Раднаркому, використовувалися й інші, спеціально створені органи влади. Так, в квітні 1937 був утворений Комітет оборони при РНК СРСР, а з листопада 1937 по березень 1941 р функціонував Економічна рада при Раднаркомі. Андрєєва І.А. Історія органів внутрішніх справ Росії. Навчальний посібник. - Омськ: Омська академія МВС Росії, 2007. С. 153

В цілому, в другій половині 1930-х рр.в зв'язку зі зростанням військової небезпеки була проведена велика робота по зміцненню кадрової та військово-технічної бази Збройних сил СРСР. З розвитком військової техніки та озброєння підвищилася бойова міць і мобілізаційна готовність Червоної армії, значно зріс рівень механізації і моторизації військ.

І.В. Сталін тримав у полі пильної уваги підбір керівних кадрів Червоної армії, від яких потрібна безумовна політична надійність. Багато вищі командні і політичні посади були довірені тим, з ким Сталін був особисто пов'язаний ще з часів Громадянської війни. Одним з них був член Політбюро ЦК ВКП (б) К. Є. Ворошилов, який очолював військове відомство з листопада 1925 по травень 1940 г. За рік до війни К. Є. Ворошилова на посту наркома оборони змінив С. К. Тимошенко.

В цілому радянське керівництво приділяло велику увагу підвищенню якості підготовки командного складу армії, розвиваючи мережу військово-навчальних закладів - училищ та академій. У 1941 р, перед початком Великої Вітчизняної війни, підготовку військових кадрів здійснювали: 15 військових академій, 10 військових факультетів при цивільних вузах, сім вищих військово-морських і 203 середніх військових училища і ряд інших. Для перепідготовки та удосконалення командних і начальницьких кадрів функціонувало понад 100 курсів. МВС Росії. Енциклопедія / Під. Ред. Некрасова В.Ф., - М., Олма -Прес, 2002 С. 210

В основу мобілізаційних заходів останніх передвоєнних років були покладені положення «Закону про загальний військовий обов'язок», прийнятого Верховною Радою Української РСР 1 вересня 1939 Згідно з цим законом, військовий обов'язок встановлювалася для всіх верств населення, а існували раніше обмеження і заборони для окремих соціальних груп скасовувалися . Термін служби в Червоній армії визначався в три роки, на флоті - в п'ять років.

Напередодні нападу нацистської Німеччини на СРСР, в середині травня 1941 року розпочався призов приписного складу на великі навчальні збори. Він дав понад 800 тис. Чоловік. В цілому, особовий склад Збройних сил СРСР за два з половиною передвоєнні роки збільшився більш ніж в 2,3 рази. Станом на 22 червня 1941 року вони налічували 5,7 млн ​​чоловік.

Настільки масштабне зміцнення Збройних сил значно посилювало оборонну міць СРСР і дозволяло радянському військово-політичному керівництву вирішувати важливі геостратегічні завдання в умовах наростання воєнної небезпеки. При цьому доводилося зважати на те, що цей необхідний процес мав певні негативні демографічні та економічні наслідки, адже в армію призивалися мільйони працездатних чоловіків репродуктивного віку (в основному від 19 до 40 років). Це загострювало проблему дефіциту робочої сили в місті і на селі: всього понад 5% від загальної чисельності самодіяльного населення складалося на службі в Збройних силах.

12 серпня 1940 р інститут військових комісарів був скасований. У Червоній армії і Військово-морському флоті тепер вводилися посади заступників командирів (начальників) по політичній частині. У травні 1940 р почалася переатестація політпрацівників. До лютого 1941р. крім кадрових офіцерів її пройшли 99 тис. політпрацівників запасу. Сумарна чисельність політскладу перевищила 122 тис. Чоловік (при загальному контингенті командноначальствующего складу РККА в 540 тис.). Малигін А.Я., Лук'янов С.А. Історія органів внутрішніх справ: основні етапи розвитку поліції-міліції Росії.- М., 2010. С. 189

Таким чином, складні політичні та соціально-економічні процеси, початок яким поклала революція 1917 р, істотно змінили до кінця 1930-х рр. соціальний образ СРСР. Радянське суспільство складалося в основному з робітників, селян і службовців. У передвоєнний період в СРСР склалася суперечлива і багатоаспектна суспільно-політична ситуація. Характер взаємовідносин суспільства і влади визначався різновекторними тенденціями. Державі одночасно доводилося вирішувати виключно складні завдання прискореної і масштабної індустріалізації; форсованої колективізації та механізації сільського господарства; культурної революції, яка передбачала якісні зміни в соціальній сфері. Системна модернізація країни, корінні зміни в її економіці істотно вплинули на якість і спрямованість соціальних процесів і духовне життя суспільства.

1. 3 Структурна перебудова органів міліції в умовах воєнного часу

В умовах наближення війни і посилюється розвідувальної активності іноземних держав щодо СРСР громіздка структура НКВС виявилася не в змозі здійснювати якісне управління вирішенням завдань щодо забезпечення державної безпеки. Відповідно до указу Президії Верховної Ради СРСР від 3 лютого 1941 НКВС був розділений на два відомства: Народний комісаріат внутрішніх справ СРСР, яке очолив генеральний комісар держбезпеки Л. П. Берія, і Народний комісаріат державної безпеки СРСР під керівництвом комісара держбезпеки 3 рангу В. Н. Меркулова. Наказом НКВС СРСР від 26 лютого 1941 року була введена нова організаційна структура НКВД3. Діяльність структурних підрозділів курирували заступники наркома внутрішніх справ СРСР: С. Н. Круглов (перший заступник наркома), В. С. Абакумов, В. В. Чернишов, І. І. Масленников (заступник наркома по військах) і Б. П. Обручника (заступник наркома по кадрам). Малигін А.Я., Мулукаев Р.С. Міліція Російської Федерації. - М., 2005 С. 162

Спільної директивою НКВС і НКДБ від 1 березня 1941 р функції між ними були розмежовані. На Народний комісаріат внутрішніх справ покладалися: «а) охорона суспільної (соціалістичної) власності, охорона особистої і майнової безпеки громадян і охорона громадського порядку; б) охорона державних кордонів Союзу РСР; в) організація місцевої протиповітряної оборони; г) утримання в тюрмах, виправно-трудових таборах, виправно-трудових колоніях, трудових і спеціальних селищах засуджених і організація їх трудового використання і перевиховання; д) боротьба з дитячою безпритульністю та бездоглядністю; е) прийом, конвоювання, охорона, утримання та трудове використання військовополонених та інтернованих; ж) оперативно-чекістське обслуговування військ НКВД; з) державний нагляд за протипожежною охороною і керівництво протипожежними заходами; і) облік військовозобов'язаних; к) будівництво, ремонт та утримання доріг союзного значення; л) облік, охорона, наукова і оперативна розробка державних архівних фондів Союзу РСР; м) запис актів цивільного стану ».

Після поділу відомств вдосконалення організаційної структури центрального апарату НКВС СРСР і його місцевих органів продовжилося. Так, вже 28 лютого 1941 в складі наркомату був утворений 1-й спецвідділ (обліково-архівний), на який покладалися: облік всіх злочинців і спецпоселенців (крім містилися у виправно-трудових таборах), їх впізнання і організація всесоюзного розшуку, перевірка людей за запитами адміністративних органів, здійснення гласного нагляду за засланцями і висланими, а також робота зі зверненнями ув'язнених. З метою уніфікації системи освіти особового складу внутрішніх справ було створено Управління навчальних закладів НКВС СРСР.

Зміни стосувалися і функцій наркомату. У зв'язку з тим що в веденні НКВС знаходилася велика кількість робочої сили, постановою РНК СРСР і ЦК ВКП (б) від 24 березня 1941 року на відомство було покладено будівництво аеродромів для Військово-повітряних сил Червоної армії, керівництво яким здійснював створене Головне управління авіаційного будівництва. Некрасов В.Ф., Борисов А.В., Дітки М.Г. Органи і війська МВС Росії. Короткий історичний нарис. - М .: Об'єднана редакція МВС Росії, 1996. С. 179

Серйозні структурні перетворення НКВД СРСР проводилися в роки Великої Вітчизняної війни. З її початком в цілях підвищення оперативності органів виконавчої влади в країні була значно спрощена процедура прийняття ними управлінських рішень. Велике значення в підвищенні ефективності роботи відомств відіграла постанова РНК СРСР від 1 липня 1941 «Про розширення прав народних комісарів СРСР в умовах воєнного часу». Специфіка діяльності органів НКВС в умовах воєнного часу зажадала концентрації наявних сил і засобів на вирішенні властивих їм завдань і на фронті, і в тилу. З цією метою були прийняті наступні заходи: посилення централізації управління; участь в переорієнтації народного господарства на задоволення життєдіяльності держави; організація охорони тилу діючої армії; залучення особового складу військ і органів НКВС до ведення військових дій; організація хіба-дивательно-диверсійної діяльності в тилу ворога; створення оборонних рубежів на шляху просування противника; підготовка резервів для Червоної армії. Нарком внутрішніх справ СРСР Л. П. Берія був введений до складу Державного Комітету Оборони, а в грудні 1942 р включений до складу Оперативного бюро ДКО.

Перша велика реорганізація структури НКВД СРСР сталася в липні 1941 р З метою злиття зусиль органів державної безпеки і внутрішніх справ указом Президії Верховної Ради СРСР від 20 липня 1941 НКВС і НКДБ були об'єднані в Народний комісаріат внутрішніх справ СРСР. Наказом наркома внутрішніх справ вводилася його нова структура з призначенням керівників управлінь і відділів.

Створення єдиного апарату, що забезпечує централізоване керівництво діяльністю органів державної безпеки і внутрішніх справ, дозволило в перші місяці війни направити основні зусилля на вирішення найважливішого завдання - боротьбу з розвідкою противника, диверсійними і терористичними групами, а також з дезертирами і розповсюджувачами провокаційних чуток. Об'єднання наркоматів сприяло встановленню тісніших зв'язків між територіальними органами внутрішніх справ та особливими відділами, що дозволило виробити єдину систему організації контррозвідувальних заходів, своєчасно узагальнювати дані про противника і направляти удари на найбільш вразливі місця ворожої розвідки. Поліція і міліція Росії: сторінки історії / О.В. Борисов, А.Н. Дугін, А.Я. Малигін та ін. - М., 1995 С. 194

Несприятливий для Червоної армії розвиток оперативно-стратегічної обстановки на радянсько-німецькому фронті вимагало від керівництва країни прийняття надзвичайних заходів, в тому числі зі створення державних рубежів оборони в глибокому тилу, в зв'язку з чим проводилася перебудова структури деяких наркоматів. У серпні - грудні 1941 р, у зв'язку з постановкою НКВД нових завдань, організація його центрального апарату зазнала ряд змін. Так, для керівництва покладеним на НКВД будівництвом оборонних споруд 23 серпня 1941 року було сформовано Головне управління оборонних робіт НКВС СРСР. На кожному з фронтів були створені управління оборонних робіт, що включали декілька польових будівництв. Виконавши значний обсяг робіт, 15 жовтня 1941 року вони були передані до складу Наркомату оборони.

Необхідність прийняття превентивних заходів, спрямованих на запобігання пособництва противнику з боку радянських німців, привела до створення 28 серпня 1941 р Відділу спецпереселеній НКВД СРСР, на який було покладено питання переміщення, розміщення, побутового і трудового влаштування відповідних категорій населення. У зв'язку з тим що на наркома внутрішніх справ Л.П. Берію в Державному Комітеті Оборони була покладена відповідальність за виробництво озброєння і боєприпасів, в структурі НКВС 5 вересня 1941 був утворений 7-й спецвідділ (по оперативно-чекістського обслуговування виробництва мінометного озброєння). Погіршення кримінальної обстановки в країні спричинило виділення 30 вересня 1941 р зі складу Головного управління міліції самостійного Відділу по боротьбі з бандитизмом. Тарасов І.Т. Поліція Росії. Історія, закони, реформи - М., Книжковий світ, 2011 С. 128

Слід зазначити, що в період 1941-1943 рр.Народний комісаріат внутрішніх справ став одним з найважливіших елементів системи державного і військового управління країною. Об'єднавшись з НКДБ і прийнявши на себе його функції, він став виконувати завдання, що далеко виходять за рамки забезпечення державної безпеки і охорони громадського порядку, паралельно вирішуючи ряд економічних питань.

Корінний перелом в ході війни дозволив керівництву країни почати перехід від надзвичайних методів управління до планових. Гранична централізація управління в сфері державної безпеки стала входити в протиріччя зі що складається обстановкою. В таких умовах необхідно було більш раціонально використовувати наявні ресурси, правильно організовуючи діяльність органів державної влади. Постановою ЦК ВКП (б) від 14 квітня 1943 року шляхом виділення оперативно-чекістських управлінь і відділів був знову сформований самостійний Наркомат державної безпеки СРСР. Народним комісаром державної безпеки був призначений В.М. Меркулов.

Після проведених в квітні - травні 1943 р перетворень центрального апарату НКВС СРСР включав: адміністративно-оперативні управління і відділи: Головне управління міліції, Головне управління пожежної охорони, Головне управління місцевої протиповітряної оборони, Управління державних архівів, Тюремне управління, Управління у справах про військовополонених і інтернованих, Штаб винищувальних батальйонів, Відділ по боротьбі з бандитизмом, Відділ урядового ВЧ-зв'язку, Відділ контррозвідки НКВС СРСР Смерш; військові управління і відділи: Головне управління прикордонних військ НКВС СРСР, Головне управління внутрішніх військ НКВД СРСР, Управління військ НКВС СРСР з охорони залізниць, Управління військ НКВС СРСР з охорони особливо важливих підприємств промисловості, Управління конвойних військ НКВС СРСР, Управління військового постачання НКВС СРСР , Відділ військово-навчальних закладів військ НКВС СРСР; управління виправно-трудових таборів: Головне управління виправно-трудових таборів і колоній, Головне управління аеродромного будівництва, Головне управління таборів залізничного будівництва, Головне управління таборів гірничо-металургійної та паливної промисловості, Головне управління таборів промислового будівництва, Управління таборів особливого будівництва, Управління таборів лісової промисловості, Головне управління з будівництва Далекого Півночі; інші управління і відділи: Головне управління шосейних доріг, Господарське управління НКВС СРСР, Управління матеріально-технічного постачання НКВС СРСР, Відділ кадрів, Центральний фінансовий відділ, Плановий відділ, Відділ залізничних і водних перевезень, Автотранспортний сектор.

На заключному етапі війни вдосконалення структури НКВД в основному йшло по шляху створення управлінь і відділів, призначених для керівництва будь-яким одним напрямком діяльності. Слід особливо відзначити значне збільшення чисельності адміністратівно'-оперативних управлінь і відділів, а також структурних підрозділів, які керували діяльністю виправно-трудових таборів. Все це було безпосередньо пов'язане з необхідністю нормалізації життя в країні, а також все більш збільшується господарською діяльністю відомства. Історія правоохоронних органів Вітчизни: Навчальний посібник / За ред. В.В. Рибникова. - М .: Щит-му, 2008 С. 135

Удосконалення органів управління військами НКВД напередодні і в роки війни йшов шляхом постійного пошуку найбільш оптимальної форми, яка дозволяла якісно здійснювати керівництво військами в постійно мінливих обстановці. Саме ця обставина стала причиною таких численних реорганізацій органів управління. У своїй більшості вони були ініційовані народним комісаром внутрішніх справ або його заступником по військах, так як стосувалися внутрішньої структури самого відомства. Однак в ряді випадків, особливо коли ставилося питання про покладання на війська нових завдань або створенні нових військових структур, реорганізації здійснювалися на підставі постанов Державного Комітету Оборони.

Таким чином, Народний комісаріат внутрішніх справ СРСР в роки війни був одним із центральних ланок системи державного керівництва і управління. Незважаючи на значні масштаби економічної роботи НКВД в роки війни, основними напрямками його діяльності продовжували залишатися правоохоронна і адміністративна. Виконання завдань з охорони громадського порядку, в тому числі і на транспорті, боротьбу з націоналізмом і бандитизмом дозволили зберегти стабільну обстановку в радянському тилу, не допустити масових антирадянських виступів на території країни.


ГЛАВА 2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СОВЕСТСКОЙ МІЛІЦІЇ В ПЕРІОД ВЕЛИКОЇ вітчизняному ВІЙНИ

2.1 Радянська міліція і фронт

Документом, що сформулював розгорнуту програму боротьби з ворогом, стала директива РНК СРСР і ЦК ВКП (б) партійним і радянським організаціям прифронтових областей від 29 червня 1941, в якій визначалася політична сутність війни, викладалися конкретні завдання в умовах війни. Директива вимагала від партійних і радянських органів зміцнити тил Червоної армії, підпорядкувавши інтересам фронту всю діяльність, забезпечити посилену роботу всіх підприємств, роз'яснити трудящим становище, організувати охорону заводів, електростанцій тощо, організувати нещадну боротьбу зі всякими дезорганізаторами тилу, дезертирами, панікерами, розповсюджувачами чуток, знищувати шпигунів, диверсантів, ворожих парашутистів, сприяти винищувальних батальйонів 1941 рік: Країна у вогні: У 2 кн. Кн. 2. Документи і матеріали. М., 2011. С. 98-99. .

Велика Вітчизняна війна зажадала зміни характеру і змісту роботи всіх державних органів стосовно специфіки військового часу. В тому числі, була організаційно перебудована робота правоохоронних органів. 20 липня 1941 р об'єднані Народний комісаріат внутрішніх справ СРСР і Народний комісаріат державної безпеки СРСР.

Були значно розширені обов'язки міліції. На неї були покладені боротьба з дезертирством, мародерством, панікерством, розповсюджувачами провокаційних чуток, очищення міст і обороннохозяйственних пунктів від злочинних елементів, боротьба з розкраданням на транспорті з розкраданнями евакуйованих вантажів, розвантаження залізничного і водного транспорту від пасажирів, пересування яких не викликалося необхідністю, забезпечення організованої евакуації населення, промислових підприємств. Крім того, органи внутрішніх справ забезпечували проведення, в життя наказів і розпоряджень військових властей, що регламентували режим в місцевостях, оголошених на військовому положенні.

У прикордонних районах співробітники органів внутрішніх справ разом з прикордонниками та підрозділами Червоної армії брали участь в боях з наступаючими військами вермахту.

Працівники міліції з перших хвилин війни героїчно обороняли станцію «Брест». Начальник лінійного відділення міліції А.Я. Воробйов в лічені хвилини зібрав особовий склад відділення і у взаємодії з 17-м прикордонним загоном і 60-м залізничним полком НКВД організував оборону станції. Лише 25 червня 1941 р вцілілі учасники оборони станції прорвалися з оточення. Сам А.Я. Воробйов був захоплений фашистами і страчений. Гусак В.А. Деякі аспекти діяльності міліції щодо забезпечення прав громадян в період Великої вітчизняної війни // Вісник Хмельницького державного університету. 2010. № 9 (190). С. 118-121.

Вітебська міліція в червні 1941 р була зведена в полк, що складався з 4 батальйонів. Полк взяв участь в обороні м Вітебська.

У перших числа липня 1941 р разом з воїнами 172-ї стрілецької дивізії в обороні м Могильова брали участь винищувальні батальйони і батальйон міліції, до якого увійшли курсанти Мінської школи начальницького складу міліції.

Співробітники органів внутрішніх справ взяли активну участь в обороні Риги, Шауляя, Лієпаї, Талліна, Кінгіссепа, Львова, Києва, Дніпропетровська.

У Нарвської полку народного ополчення в боях під Кінгіссепом брала участь рота, сформована з працівників міліції Латвії та Естонії. Її бійці все загинули на полі, не відступивши ні на крок.

У 1941 р були сформовані з'єднання з особового складу співробітників органів внутрішніх справ.

У липні 1941 р з працівників НКВС і міліції України були сформовані два добровольчих полку, призначених для бойових дій в тилу ворога. Але в зв'язку зі сформованою обстановкою обидва полки були використані при обороні Києва. У вересні 1941 р був сформований 3-й полк НКВС, який складався в основному з працівників міліції, обороняв Київ на південній околиці міста.

Крім того, в захисті Києва брав участь батальйон київської міської міліції.

Підрозділи НКВС, міліції та винищувальні батальйони пішли з міста останніми, підірвавши мости через Дніпро.

У липні 1941 р на Південному фронті були сформований два полки з працівників міліції Молдавії і окупованих областей України. Полки виконували завдання з охорони важливих об'єктів. У серпні 1941 р на підставі постанови Військової Ради Південного фронту на базі двох полків була створена окрема бригада міліції, на яку покладено забезпечення охорони армійського тилу. У листопаді 1941 р бригада переформована в дивізію, що увійшла до складу військ НКВС з охорони тилу Південного фронту. У 1942 р вона поповнилася ще одним полком з працівників міліції Ростовської області і Краснодарського краю. Токар Л.М. Радянська міліція 1918 - 1991 рр. СПб., 1995 С. 156

Особливе місце займає участь органів внутрішніх справ в обороні міст, які стали згодом містами-героями - Москви, Одеси, Севастополя, Сталінграда, Ленінграда.

У Севастополі з працівників міліції був сформований загін у кількості 120 осіб, бійці якого разом з моряками відбивали атаки ворога.

В останні години оборони на Херсонеському мисі, виконуючи завдання міського комітету оборони по евакуації поранених, загинув начальник міської міліції В. Бузін.

У Севастополі на меморіалі мужності висічені назви підрозділів, які відзначилися під час оборони міста, є рядок - «Міська міліція».

Ленінград. У липні 1941 р зі співробітників міліції Ленінграда були сформовані два спеціальних загону для боротьби з ворожими парашутистами і диверсантами. У боях на підступах до Ленінграда прийняв загін міліції під командуванням Пушкінського міського відділу міліції І .Я. Яковлєва.

Три міліцейських батальйону міліція міста направила на поповнення 20-ї стрілецької дивізії військ НКВС. Батальйони воювали в районі Невської Дубровки.

Москва. У битві за Москву активну участь брали чотири дивізії, дві бригади і кілька окремих частин НКВС, винищувальний полк, міліцейські диверсійні групи і винищувальні батальйони.

З працівників міліції був сформований загін добровольців лижників в складі 300 осіб, переданий в розпорядження 16 армії.

В обороні Тули брав участь батальйону міліції чисельністю 400 осіб.

Управління НКВД Московської області з 9 листопада по 234 грудня 1941 р направило в тил противника 189 винищувально-диверсійних груп.

Сталінград. У липні 1941 р сталінградська міліції була зведена в окремий батальйон, який очолив начальник обласного управління міліції Н.В. Бірюков. Командирами винищувальних батальйонів призначені начальники міських відділень міліції.

В обороні міста в 1942 рвзяли участь понад 800 співробітників міліції міста і області.

Високу оцінку працівникам Сталінградської міліції дав Маршал Радянського Союзу, колишній командувач 62-ї армії, В.І. Чуйков: «Як учаснику цього небаченого в історії битви мені хочеться підкреслити мужність, стійкість, витримку і самовладання співробітників Сталінградської міліції при обороні міста. Під безперервним бомбардуванням, артилерійським і мінометним обстрілом вони виводили і евакуювали за Волгу людей, гасили пожежі, охороняли матеріальні цінності, майно громадян, громадський порядок. Важко переоцінити їх роль при переправі військ, які прибули на допомогу захисникам міста .... В критичні моменти, коду ворогові вдавалося десь вклинитися в нашу оборону, працівники міліції не раз займали вогневий рубіж .... »Радянська міліція: історія та сучасність (1917-1987). М., 1987. С. 175 - 177. .

Таким чином, внесок міліції, органів і військ НКВД в цілому, в перемогу над фашистськими загарбниками в роки Великої Вітчизняної війни величезний. Про це наочно свідчать статистичні дані.

Під час війни брали участь в боях 53 дивізії і 20 бригад військ НКВД, не рахуючи багатьох інших самостійних частин, а також прикордонних військ. За цей же період НКВС СРСР сформував для діючої армії або передав зі свого складу в НКВД СРСР 29 дивізій. Разом, від НКВД як тимчасово, так і постійно брали участь в боях 82 дивізії. З органів НКВС СРСР до 13 січня 1945 року був передано в Червону Армію 215337 чоловік, втрати військ НКВС СРСР у війні склали з прикордонних військах 61.400 чоловік, за всіма іншими військам НКВД (внутрішнім військам - 97700 осіб).

За 1941 - 1944 рр. органами внутрішніх справ, держбезпеки та внутрішніх військ на території нашої країни було ліквідовано 7161 бандгруппа, в яких налічувалося 89008 бандитів.

Втрати особового складу органів внутрішніх військ і військ НКВС у Великій Вітчизняній війні склали 159 тис. Чоловік.

Начальник управління міліції Ленінграда Е.С. Грушко в доповідній записці на ім'я голови виконкому Ленінградської міської Ради від 22 грудня 1941 року повідомив, що в грудні 1941 р рядовий склад працював по 14-16 годин, а командно-оперативний - по 18 годин. Щодня в загоні РУД вибувало з ладу 60-65 чоловік, в загонах річкової міліції - 2025 чоловік, в більшості відділень міліції - 8-10 чоловік. Більшість з них помирало від голоду.

2. 2 Діяльність міліції, спрямована на боротьбу зі злочинністю

Основним завданням міліції в роки війни, як і раніше, залишалася охорона громадського порядку і боротьба зі злочинністю. Однією з проблем становища в цій сфері було якісне погіршення кадрового складу (в 1943 р в деяких органах міліції особовий склад оновився на 90-97%).

Необхідно відзначити, що більше 25% особового складу органів внутрішніх справ було покликане в армію в перші дні війни. Тільки з московської міліції на фронт пішли 12 тис. Співробітників.

Їх замінювали особи, які не придатні до військової служби: інваліди, пенсіонери, жінки.

За рішенням Московського міського комітету партії в міліцію було направлено 1300 жінок, що служили в державних установах і організація. Якщо до війни в московській міліції працювало 138 жінок, то в роки війни їх налічувалося близько 4 тис. У Сталінграді жінки склали 20% всього особового складу. Некрасов В.Ф., Борисов А.В., Дітки М.Г. Органи і війська МВС Росії. Короткий історичний нарис. - М .: Об'єднана редакція МВС Росії, 1996. С.177-182