Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Реферат з теорії та історії сучасної російської мови на тему: "Сучасна мовна ситуація: історичні паралелі"

Скачати 46.9 Kb.
Дата конвертації 28.01.2018
Розмір 46.9 Kb.
Тип реферат

Реферат з теорії та історії сучасної російської мови

на тему:

«Сучасна мовна ситуація: історичні паралелі»виконавець:

Яковлєва Катерина Василівна

Зміст.

Введение .................................................................................... ..2

§ 1. Мовна ситуація на сучасному етапі. ..................... ... ............... 5

§ 2. Історичні паралелі змін в російській мові ........................ 7

2.1. Зміни в графіку. ............................................................... .8

2.2. Зміни в фонетиці. ............................................................ .10

2. 3. Зміни в лексикології. ...................................................... .11

2.4. Зміни в орфоепії. ............................................................ .12

Висновок. .............................................................................. ... 14

Література. .............................................................................. ... 15Вступ.

Сучасна мовна ситуація в Росії складається не тільки під впливом історичного досвіду, а й під впливом інших факторів.

Сучасне російське суспільство - це суспільство, в якому реально здійснені принципи політичної свободи. Зникла жорстка регламентація життя з боку держави, мислення, а значить і мову, розкуті. Це проявляється в розвитку зростанні ролі публічних промовах, які істотні зміни в мові публіцистики. Але існує і негативна сторона. У сфері мови це проявляється в зростанні вульгарного і нецензурного слововживання, жаргонізаціі мови. У спілкуванні це веде до зниження культури мови, ігнорування правил мовного етикету, проявів брутальності. Свобода слова стала найбільш помітною політичною реальністю в сучасному російському суспільстві.

Актуальність роботи пов'язана з важливістю дослідження нововведень в російській мові і дає можливість аналізу динаміки і розвитку мови. Отримані дані будуть мати значення для об'єктивної оцінки стану сучасної літературної мови, а також вироблення принципів мовної політики.
Мета: вивчити норми російської літературної мови і їх зміна в сучасному суспільстві.
Для досягнення даної мети необхідно вирішити такі завдання:
1) вивчити літературу по темі дослідження;
2) виявити і охарактеризувати історичні зміни в графіку, фонетиці, лексикології, орфоепії.

Так як людство постійно рухається вперед, сама мова змушений вдосконалюватися і розвиватися. У російській мові відбуваються істотні зміни. Це стосується збагачення словникового складу мови, морфологічних норм, виникнення вдосконалених синтаксичних конструкцій і закріплення нових норм вимови.

Історичних змін піддаються всі рівні мови - від фонетики до побудови пропозиції: графічні, фонетичні, лексичні, граматичні.

Джерелами дослідження служать статистичні матеріали, Федеральний закон від 1 червня 2005 р N 53-ФЗ «Про державну мову Російської Федерації», словники, накази та інші документи.
Теоретичною базою роботи послужили праці В.В. Виноградова, Д.Е. Розенталя, Л.Л. Введенській, Н.А. Бурмакін, публікації в ЗМІ, дані інтернету.
Відповідно до метою та завданнями були застосовані наступні методи дослідження: аналіз і синтез отриманої інформації, лінгвістичного опису з використанням прийомів класифікації і зіставлення, статистичний метод.


§ 1. Мовна ситуація на сучасному етапі.

Будь-яка мова є розвивається, а не мертве, назавжди застигле явище. За словами Н. В. Гоголя, «незвичайний нашу мову є ще таємниця ... він безмежний і може, живий, як життя, збагачуватися щохвилини».
Так як людство постійно рухається вперед, сама мова змушений вдосконалюватися і розвиватися. У російській мові відбуваються істотні зміни. Це стосується збагачення словникового складу мови, морфологічних норм, виникнення вдосконалених синтаксичних конструкцій і закріплення нових норм вимови. [24]

Сучасна мовна ситуація в Росії складається не тільки під впливом історичного досвіду, а й під впливом інших факторів:
· Вплив мови осіб, які мають авторитет у суспільстві (політиків, артистів, спортсменів, телеведучих);
· Довіру народу до друкованого слова (звичка розглядати все надруковане і сказане по телебаченню як зразок норми);
· Відсутність цензури друку;
· Зниження якості коректорській роботи;
· Заплутаність і нечіткість думки авторів публіцистичних статей, політичних заяв і законів, і, як наслідок, неясність мови їх творів;
· Розрив між ускладненими вимогами нової шкільної програми з російської мови та реальними можливостями сьогоднішньої російської школи;
· Зниження інтересу школярів до класичної літератури;
· Проблеми в поповненні фонду бібліотек;
· Неповагу до гуманітарній науці;
· Неповагу до адресатів мовлення;
· Зневага до рідної мови. [2]
Сучасне російське суспільство - це суспільство, в якому реально здійснені принципи політичної свободи. Зникла жорстка регламентація життя з боку держави, мислення, а значить і мову, розкуті. Це проявляється в розвитку зростанні ролі публічних промовах, які істотні зміни в мові публіцистики. Але існує і негативна сторона. У сфері мови це проявляється в зростанні вульгарного і нецензурного слововживання, жаргонізаціі мови. У спілкуванні це веде до зниження культури мови, ігнорування правил мовного етикету, проявів брутальності. Свобода слова стала найбільш помітною політичною реальністю в сучасному російському суспільстві. Ліквідація цензури, розширення доступу людей до інформації, незалежність засобів масової інформації, різноманітність друкованої продукції, радіо і телепрограм в країні, повернення раніше заборонених авторів - безсумнівні прикмети сьогоднішньої Росії. У мовному плані це призводить до значного розширення активного словникового запасу, розширення функцій усній і розмовної мови. Різко впала культура мови засобів друку, радіо і телебачення. У прямому ефірі допускаються численні мовні помилки, грубі відхилення від мовних норм. Різні відомства вводять в документації зразки і правила заповнення бланків, що суперечать лексичним і орфографічних нормам російської мови. Комп'ютерний набір і комп'ютерна верстка друкованих видань, особливо газет, призводить до грубих помилок в сфері переносів, що створює у населення стійка думка, що правила переносів сьогодні скасовані. Суспільство, орієнтуючись на засоби масової інформації, передбачає, що це і є загальноприйняті правила.
Розвиток країни призводить до виникнення нових понять, запозичених слів, активізації історизмів.
Іноземна кіно-відеопродукція, призводять до запозичення деяких мовних зворотів, раніше невластивих російської мови, як то, «це твої проблеми», «ти в порядку»?
Високоякісна сучасна зв'язок - мобільні телефони, комп'ютерні мережі, факси, - призводить до скорочення традиційної письмової форми спілкування.
Можна виділити деякі зміни сучасної російської мови в область лексики і фразеології зі сфери шоу-бізнесу і реклами. Наприклад, «зірка в шоці».
У стилістичній системі російської мови утворюється нова функціонально-стилістична підсистема - загальнонаціональний сленг, який займає місце між розмовної і зниженою лексикою. Розширюється пласт межстилевой лексики. [1]
Варто задуматися над тим, як захищати мову від небажаних змін.
Вивчивши позиції лінгвістів, можна прийти до висновку, що існують різні думки з приводу зміни мовних норм. Одні вважають дані зміни абсолютно непотрібними, що знижують загальний рівень культури суспільства; інші впевнені, що це закономірний процес еволюції мови. Схильність до тієї чи іншої точки зору залежить від безлічі причин: від професійної приналежності, від рівня мовної культури, від особистих переконань.
Характеризуючи систему російської мови в цілому, можна сказати, що вона зазнає в ряді аспектів суттєві кількісні, якісні і функціональні зміни, зберігаючи системну і структурну цілісність, стійкий характер функціонування і внутрішню ідентичність.[5]

§ 2. Історичні паралелі змін в мові.Історичних змін піддаються всі рівні мови - від фонетики до

побудови пропозиції: графічні, фонетичні, лексичні, граматичні.
Якщо ми читаємо літописі або навіть твори письменників, які творили за все сто років тому, ми не можемо не помітити, що тоді писали, а значить, і говорили, не так, як ми говоримо.

2.1. Зміни в графіку

Графічна система, зокрема система букв, не в повній мірі співвідноситься зі звуковою стороною мови: звуки мови набагато різноманітніше, ніж склад букв, прийнятих в алфавіті, і тому між буквами і звуками існують складні і неоднозначні відносини. Всього 33-ма літерами російського алфавіту доводиться передавати 39 різних фонем сучасної російської мови. Відмовившись від декількох «природних» букв ( «ять», «і-десятеричная»), готові відмовитися від "ь" і "е", відкриваємо двері знакам-іноземцям.
Сучасні процеси в графіку, пов'язані з функціонуванням звукобуквенной системи, такі:
· Несистематичний використання (аж до повної відмови від використання) букви «е»;
· Повернення в практику використання (ЗМІ, реклама) ряду раніше скасованих, виведених з обороту, букв: i ( «і-десятеричная»), ѣ ( «ять»), γ ( «іжиця»), Ө ( «фіта»), а також ь - як «ер» на кінці іменників чоловічого роду;
· Все більш частотне використання міжнародних графічних знаків (& ( «апперсанд»), @ ( «собака») і букв латиниці (наприклад, в назвах магазинів, торгових офісів, рекламних агентств типу «СкаZка», «Dжені», «ДівіZіон», «Лапtі»);
· Заміна букв і цілих звуко-буквених комплексів піктограмами, смайликами, небуквених знаками (j, ♥, :-). [9]
Висновок: графічна, зокрема, звукобуквенного система, залежна від зовнішніх факторів і зазнає змін, і не всі з цих змін можуть бути охарактеризовані як позитивні, прогресивні.
Графіка, (буквено-алфавітна частина її) зазнала і зазнає кількісні і якісні зміни. Ця проблема серйозна і важлива з точки зору збереження мови.
Російське лист розвивалося відповідно до розвитку російської мови як системи. При цьому до початку XVIII ст. розвиток російського листи відбувалося переважно стихійно, а з початку XVIII ст. - в порядку державних реформ. Найважливіші з цих реформ здійснювалися в періоди революційної перебудови всього російського суспільства. Такими найважливішими реформами російського листи були Петровська реформа 1707 - 1710 рр. і радянська реформа 1917 - 1918 рр. Крім того, в проміжку між цими найважливішими реформами - в 1735, 1738 і 1758 рр. - Російська Академія наук провела три інші, менш значні реформи російського листи, проте зробили значний вплив на становлення російської графіки. Історичні зміни російського листи розділяється на три категорії: зміни алфавітно-літерного складу; зміни графіки письма; зміни орфографії і пунктуації. [3]
Спочатку в кирилиці було 43 літери, але з часом багато хто з них стали непотрібними.
Але вводилися відсутні нові літери, і ця частина змін особливо важлива при дослідженні новацій в області алфавіту і російської графіки в цілому. Незважаючи на все фонетичне багатство російського алфавіту, в ньому все ж були відсутні літери для передачі півголосних «ї» та йотованого «о» ( «е»), характерних для російської мови. До числа нових букв іноді відносять також букву «я», графічно виникла з «юса малого», і букву «е», введену в російський алфавіт в її сучасній формі Петром I. Буква «ї» була введена реформою 1735 року. Ідея ж створення букви «е» дозріла набагато пізніше, в 1783 р Авторство належить російському літературному і громадському діячеві О.Р. Дашкової, багато уваги приділяє вивченню російської мови. Буква «е» - сама «молода» буква нашого алфавіту. 18 (29) листопада 1783 р стало днем народження нової російської літери. Але О.Р. Дашкової так і не вдалося впровадити свій проект в друкарський ужиток, імовірно, через економічну: майструвати літери літери «е» було недешево. [7]
Нині нехтування буквою "е" веде також до появи стійких помилок на радіо і телебаченні, де багато хто говорить: маневри замість правильного маневри, новонароджений замість новонароджений, засуджений замість засуджений, буряк замість буряк, афера замість правильного афера. [12]
Таким чином, в результаті викладених змін в сучасній російській алфавіті «втрималися» 33 літери; вони визнаються необхідними і достатніми для правильної передачі російської мови.
2.2. Зміни в фонетиці

Зміни в фонетиці - це зміни вимови звуків.
У сучасній російській мові є літери ь, ь, які зараз не позначають звуків. До XI - початку XIII століття ці букви в російській мові позначали звуки: [ь] був близький до [е], [ь] - до [о]. Потім ці звуки зникли.
Давньоруську мову був дуже гучним, мелодійним, в ньому було 11 голосних звуків, наприклад, А (п'ять) - [ие]. До XVII ст. звук втратився, але до початку ХХ ст. букву продовжували писати, і учні запам'ятовували ряди слів з ятем: бЂдний блЂдний, бЂлий бЂс, убЂжал за рЂчку в лЂс.
Букви ь (ерь) і ь (ер) до XIII в. позначали особливі голосні звуки - скорочені, які потім в одних позиціях посилилися і збіглися з е, і (ь) або про, а (ь), наприклад, б'рьвьно - колода, с'доров' - здоровий.
Згодні ж, ш, ц до XIV в були м'якими. Звуки до, г, х були тільки твердими, тому говорили і писали Киеве, погибаті, хитростію. Перед е, і вони змінювалися: до - ч, г - ж, х - ш, наприклад, ріг - рожьк', сік - комбінуючи, тихо - тиша. [14]
З середини XX в. відрізнявся вимова ленінградців і москвичів (мається на увазі м'яке і тверде вимова). Так, наприклад, ленінградці перший звук в слові щука вимовляли як [шч], а москвичі - як [ш ']. , Москвичі постфікси -сь вимовляли твердий. Тепер вимова згладилося, таких відмінностей вже немає. Сучасна фонетика сперечається про твердій і м'якій вимові е, наприклад, [з '] або [з] ессія, ба [з'] або [з] Ейн.

2. 3. Зміни в лексикології

Лексикології називається розділ мовознавства, що вивчає слово як одиницю словникового складу мови і всю лексичну систему мови. Термін лексика служить для позначення словникового складу мови. Досліджуючи лексику як систему, лексикологія має на увазі взаємодію між значеннями слів і поняттями. У лексикології слово розглядається, перш за все, з точки зору значення, сенсу і зв'язків цього слова з іншими словами. Поняття найчастіше інтернаціональні, тоді як значення слів національні.
До активно вживається лексиці відноситься все те, що визначає сучасну систему мови (в тому числі і вузькопрофесійна лексика, обмежена сферою свого використання). [8]
Російська мова знаходиться в постійному русі і зміні. Словниковий склад мови змінюється шляхом поновлення лексики, накопичення нових виразних засобів. Деякі з застарілих слів перестають вживатися, т. Е. Переходять в розряд застарілих і входять до пасивного фонду російської лексики. Порівнюючи, наприклад, лексичну систему сучасної російської мови з «давньоруським словником», ми бачимо не тільки кількісні зміни, а й більш глибокі, якісні. Ці зміни підрозділяються на кілька типів. Зміни в способах називання предметів. Раніше, за часів Київської Русі, предмети називали, виходячи з особливостей їх форми, матеріалу, по суміжності з іншими предметами. В наші дні переважаючим стає принцип найменування предмета за його функції, призначенням. [5]
Історизм і архаїзми - застарілі слова, наприклад, алебарда, пищаль, сокира, то такий, що зело. Назви предметів, які були відомі тільки нашим предкам і вийшли з ужитку, - це історизм (алебарда, пищаль, сокира - назви старовинних видів зброї).
Головна причина появи архаїзмів - в розвитку мови, в оновленні його словника - на зміну одним словам приходять інші. Витісняються з ужитку архаїзми не зникають безслідно: вони, так само як і історизм, зберігаються в історичних романах і нарисах - для відтворення побуту і мовного колориту епохи. Так, якщо історизм часто безслідно зникають з ужитку, то архаїзми мають в сучасній російській мові синоніми: цей - цей, зерцало - дзеркало, зело - дуже, щоки - щоки, очі - очі і т. Д. [8]
Неологізми - це нові слова, які служать для позначення нових предметів і явищ. Наприклад, зовсім недавно були неологізмами слова «комп'ютер», «дискета», «смартфон», «планшет», але в міру впровадження в життя вони втратили відтінок новизни і перестали бути неологізмами. А деякі вже перейшли в розряд історизмів. Наприклад, слово «дискета».
З розвитком мови вже не стають новими і інтернационалізми - слова, запозичені російською мовою, створені на основі грецьких і латинських морфем. Наприклад: «цивілізація», «космос». Основну частину интернационализмов складають терміни науки і мистецтва.
Частіше стали вживати слова - варваризми - іншомовні вирази, чужоземні. Наприклад, бай-бай в значенні «поки». А з введенням нових норм поняття «файф-о-клок» стало загальноприйнятим. [13]

2.4. Зміни в орфоепії

Як все в мові, звукова його сторона піддається змінам протягом історії.
Змінюється звуковий образ окремих слів і морфем, їх фонемний склад, їх наголос: наприклад, ін-рос. феврарь перетворилося в лютий; Пушкін вимовляв музика, словники середини XIX в. дають музика та музика, а зараз говоримо тільки музика. Змінюються правила дистрибуції фонем, що зачіпає вже не окремі слова, а цілі їх класи. Так, в давньоруській мові існували поєднання ги, ки, хи, а в сучасній російській мові такі поєднання всередині слова не допускаються (за винятком деяких недавно запозичених слів на кшталт акин), хоча і фонеми [g], k], [х], і фонема [и] продовжують існувати в російській мові. [6]

Протягом тривалих періодів змінюються характер наголоси і складова організація мовного потоку і одиниць мови. Так, від вільного словесного наголоси слов'янської пори чеські та словацькі мови перейшли до наголосу, фіксованому на початковому, а польський - до наголосу, фіксованому на передостанньому складі слова.
Ранній розвиток праслов'янської мови було пов'язано з усуненням закритих складів, успадкованих від общеиндоевропейской епохи; всі закриті склади той чи інший спосіб перебудовувалися в відкриті, але в подальшому «закон відкритого складу» став порушуватися (вже в старослов'янській), і в сучасних слов'янських мовах закритий склад знову є нормальний (хоча і менш частотний) тип складу.
Таким чином, співіснування численних варіативних форм на всіх мовних рівнях (акцентологических, морфологічним) - незаперечний факт сучасної російської літературної мови.З - за наявності варіантів і необхідності вибору, і виникає гостра проблема норми. [9]

висновок

Російська мова знаходиться в постійному русі і зміні. Словниковий склад мови змінюється шляхом поновлення лексики, накопичення нових виразних засобів.

Вивчивши позиції лінгвістів, можна прийти до наступних висновків:

 • існують різні думки з приводу зміни мовних норм. Одні вважають дані зміни абсолютно непотрібними, що знижують загальний рівень культури суспільства; інші впевнені, що це закономірний процес еволюції мови. Схильність до тієї чи іншої точки зору залежить від безлічі причин: від професійної приналежності, від рівня мовної культури, від особистих переконань;

 • історичним змінам піддаються всі рівні мови - від фонетики до побудови пропозиції: графічні, фонетичні, лексичні, граматичні;

 • мовна ситуація характеризується як нерівноважна;

 • мовна політика спрямована на збереження, розвиток, розширення функцій російської мови.
  Існує дві точки зору. Перша - це консервативна точка зору, яка ратує за те, щоб не було коливань мовних норм. Друга точка зору свідчить, що мова - живий, так як здатний змінюватися. Так як я живу в сучасному світі, то мені ближче друга точка зору. Вважаю, що мова - це жива річка, в яку впадають і діалекти, і сленг, і запозичення, але літературна норма - це золотий запас.
Література.

 1. Белошапкова В. А. Сучасна російська мова: підручник / Є. А. Земська, І. Г. Милославський. - М .: Вища школа, 1981. - 560 с.

 2. Введенська Л.А. Російська мова та культура мови: навч. посібник для вузів / Л.Г. Павлова, О.Ю. Кашаєва. - Ростов н / Д: Фенікс, 2011 року. - 539 с.

 3. Іванов В.В. Історична граматика російської мови. - М .: Просвещение, 1983. - 399 с.

 4. Истрин В. А. 1100 років слов'янської абетки. - М .: Наука, 1988. - 192 с.

 5. Лекант П.А. Сучасна російська мова: навч. для студ. вузів, що навчаються за спеціальністю «Філологія» / Е.І.Діброва, Л.Л. Касаткіна. - М .: Дрофа, 2007. - 557 с.

 6. Львів В.В. Шкільний ребуси словник російської мови. М .: Дрофа, 2004. - 272 с.

 7. Попов Р.Н. Сучасна російська мова: навчальний посібник для вузів / Д.П. Валькова, Л.Я. Маловіцкій. - М .: Просвещение, 1978. - 463 с.

 8. Розенталь Д.Е. Російська мова для школярів 5-9 класів. Подорож в країну слів: навч. посібник / І.Б. Голуб, М.М. Кохтев. - М .: Дрофа, 1995. - 400с.

 9. Російський орфографічний словник РАН / під ред. В.В. Лопатіна. - електорнні. дан. - Москва .: справ.-інформ. інтернет-портал «Грамота.Ру», 2005. - Режим доступу: http://www.slovari.gramota.ru.

 10. Соболевський А. І. Історія російської літературної мови. - Л .: Наука, 1980. - 569 с.

 11. Соколова М. А. Нариси з історичної граматики російської мови. - Л .: Наука, 1962. - 309 с.

 12. Солженіцин, А. І. Ять і Е // Русскiй мiр'. - 2001. - №4. - С. 27-28.

 13. Успенський, Л. В. За законом літери. - М .: Молода гвардія, 1979. - 240 с.

 14. Шапіро, А. Б. Російське правопис. - М .: Академія наук СРСР, 1951. - 150 с.