Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Реформи Катерини II в галузі місцевого самоврядування

Скачати 54.9 Kb.
Дата конвертації 09.08.2019
Розмір 54.9 Kb.
Тип курсова робота

зміст

Вступ

1. Необхідність і послідовність здійснення реформ в галузі місцевого самоврядування

1.1 Стан місцевого самоврядування в Росії після реформ Петра 1

1.2 Губернська реформа Катерини II

2. Проблеми реформування місцевого самоврядування в XVIII столітті

2.1 Становлення міського державного та громадського управління

2.2 Зміна станового дворянського, церковного, селянського, козачого управління

2.3 Значення реформ Катерини ii в галузі місцевого самоврядування

висновок

літератураВступ

Актуальність теми очевидна: Конституція Російської Федерації поставила проблему самоврядування в ранг однієї з ключових проблем формування влади в пострадянській Росії, в зв'язку з чим і виникло питання про принципову можливість Росії сприйняти самоврядування. Існує позиція, згідно з якою вся історія Росії є історія смут і безглуздостей, що коїлися недалекими царями в рабській країні, тому історична традиція самоврядування в Росії не склалася і в нинішньому російському суспільстві немає грунту для сприйняття ідей самоврядування.

Завдання, яке випливає з теми курсової роботи - показати на історичному матеріалі Росії XVIII століть унікальність російської традиції і досвіду формування самоврядування.

Будь-яка форма здійснення місцевого самоврядування пов'язана з вирішенням завдань, покликаних забезпечувати прийнятні умови життя громадян на місцевому рівні - від риття колодязів і збору общинних податей до наглядово-каральних функцій, утримання в належному стані культових і адміністративних будівель, об'єктів науки і культури, планування мегаполісів і обслуговування їх складної інфраструктури.

«Професійний» характер цих проблем, виходячи на перший план, затуляє стратегічне значення місцевого самоврядування, яке, як показала історія, починаючи з середньовіччя, мало вирішальне значення для розвитку громадянських свобод, демократії, цивілізаційної ефективності суспільства і держави.

Місцеве самоврядування завжди і всюди було підзаконно.

Повсюдно, де в тій чи іншій мірі діяло місцеве самоврядування, його здійснювали на низовому рівні місцеві громади, будучи одночасно органами державного управління, що давало державі можливість заощадити на створенні власних органів управління. Звичайно, про ефективне виконання місцевими громадами державних повноважень можна говорити лише тоді, коли вони забезпечуються відповідними фінансовими коштами з боку держави.

У демократичних країнах існує безліч різних моделей організації управління на місцевому рівні. Так, і в дореволюційній Росії налічувалося 26 організаційних форм земського і общинного самоврядування.

Тема і мета курсової роботи є досить актуальними - вивчення реформ Катерини II в галузі місцевого самоврядування.

Завданнями курсової роботи є:

- вивчення передумов і послідовності здійснення реформ в галузі місцевого самоврядування.

- дослідження проблем реформування місцевого самоврядування в XVIII столітті.

Об'єкт дослідження: реформи Катерини II в галузі місцевого самоврядування.

Предмет дослідження: напрямок, порядок проведення та результати реформ Катерини II в галузі місцевого самоврядування.

Методи дослідження: теоретичний аналіз і синтез, абстрагування, конкретизація, індукція, аналогія, порівняння, класифікація, узагальнення.1. Необхідність і послідовність здійснення реформ в галузі місцевого самоврядування.

1.1 Стан місцевого самоврядування в Росії після реформ Петра 1

Вступ Росії в епоху абсолютизму супроводжувалося бурхливою консолідацією населення країни в стану. Клановість - характерна риса будь-якого феодального суспільства. У період же становлення і розквіту абсолютної монархії становий лад досягає свого апогею. Станові межі стають майже нездоланними, а станові групи - замкнутими. Це, зрозуміло, не могло не відбитися на подальшому розвитку російського самоврядування.

В силу наявності в суспільстві чотирьох основних станів - дворян, селян, городян і духовенства - поряд із загальнодержавним централізованим управлінням в Росії склалося і особливе станове управління, в сферу якого входили деякі питання місцевого господарства. Слід зазначити, що сам термін «самоврядування» в XVIII столітті ще не вживався ні в російській законодавстві, ні в науковій літературі. Він увійшов в обіг лише через сторіччя. Законодавчі акти XVIII століття, які встановили станові привілеї в питаннях місцевого управління і внесли в нього елементи самоврядування, так звані «жалувані грамоти» 1785, містять терміни «управління» і «внутрішнє державне управління», під якими законодавець мав на увазі «особливу місцеве управління», здійснюване певним станом і в інтересах цього стану.

Роль і місце, що відводяться російському самоврядуванню в ХVIII столітті, відповідали прийнятої в Росії так званої континентальної моделі самоврядування (вона докладно розглядається в II частині цього посібника), в рамках якої діяльність органів державної влади на місцях поєднувалася з самоврядуванням. Правда, в умовах абсолютизму елементи самоврядування лише «добудовували» урядовий апарат, виконуючи делеговані центральною владою допоміжні функції. Крім того, одним із наслідків централізації влади, відокремлення станів і закріпачення селян стало поступове припинення з другої половини XVII століття скликань земських соборів (тепер вони стали не потрібні). Виконувалися ними самоврядувальні завдання були перерозподілені по окремих станів.

Під час свого царювання Катерина II вважала, що «вдосконалити управління на науковій основі» буде благом для країни і народу. Спроба змінити російський культурний стереотип мислення (парадигму поглядів, уявлень) грунтувалася на новітніх досягненнях європейської державно-правової думки і практики, будувалася на проголошення законності основою всього суспільного устрою, на постановці питання про обов'язки влади перед народом, про те, що держава існує для народу , а не навпаки. Це було публічне звернення до громадян співпрацювати в справі вдосконалення суспільних відносин. Однак ці ключові ідеї не сприйняли ні «цвіт нації» - дворянство, ні депутати Комісії з вироблення нового законодавства, ні інші стани - купці, козаки, духовенство. Народ і його можновладці представники не знайшли ще свого соціального «Я» і тому сістемоцентріческій генотип залишається живучим в російській реальності. Персоноцентріческая ідея, проголошена навіть імператорство особливої, виявилася історично незатребуваною. Минули з того часу роки показали, що досягли успіху ті країни і народи, де персоноцентріческая ідея матеріалізувалася в ідеології, політиці, праві і практиці управління, відтворювалася в національній культурі [1].


1.2 Губернська реформа Катерини II

Створена Петром I система практично в незмінному вигляді проіснувала близько півстоліття. Серйозні новації почалися лише в роки царювання Катерини II (одна тисяча сімсот шістьдесят-дві - 1796). Пік перетворень припав на 70-ті роки XVIII століття. До 1775 року Катерина II успішно завершила три найважчі війни: з Польщею, Туреччиною і зі своїм «воскреслим чоловіком» Пугачовим. З мирним перебігом життя до неї повернулося колишнє бажання всерйоз зайнятися адміністративно-територіального устрою Росії. Ще за десять років до цього, в «Інструкції губернаторам» 1764 року вона говорила, що такі адміністративно-територіальні одиниці, як губернії, «найбільше виправлення вимагають», і обіцяла пізніше подумати над цим питанням. Ставлення Катерини II до тодішньої системи місцевого управління ще більше погіршилося після того, як місцева влада в ході воєн з зовнішніми і внутрішніми ворогами не змогли проявити достатню ефективність і мобільності.

Лінія Катерини II на зміцнення абсолютизму в державному управлінні, його централізацію і поліцеізацію, підпорядкування особисто імператриці втілена послідовно в губернської реформи, яка здійснювалася в два етапи.

21 квітня 1764 указом «Повчання губернаторам» вдосконалений інститут губернаторства, його державний статус і функції. Указ спрямований на зміцнення і посилення ролі місцевого управління, яке уявлялося слабкою ланкою, але зміцнення його могло вплинути на всю систему державного управління. Катерина II виходила з того, що імперія як «ціле не може бути аж ніяк абсолютно, якщо частини його в непорядку і безладді зостануться», вважала «самонужнейшего справою» пристосування посади губернатора до інтересів імператриці.

Губернатор оголошений представником імператорської особи, главою, господарем і опікуном ввіреній йому губернії, виконавцем імператорської волі, законів, які забезпечують «недремним оком дотримання і виконання указів, узаконений, викриття за допомогою губернського прокурора лихоимцев, хабарників, казнокрадів як ворогів батьківщини, піклування про землеробство, як джерело всіх скарбів і багатств держави, про промислах, торгівлі, збереження тиші і безпеки вірнопідданих, керівництво чиновниками провінційних, повітових, воєвод ських і приписних канцелярій, об'їзд їх раз в три роки, складання звітів, збір податків і ін. Губернатор отримував величезну владу, йому підпорядковані митниці, магістрати, різні комісії, поліція, Ямський правління - все «цивільні місця», «земські уряди», функціонували раніше поза губернаторського і в сфері центрального підпорядкування.

У світлі уроків народної війни, що потрясла імператорський режим, Катерина II рішуче перебудувала губернське управління. 7 листопада 1775 р видано Указ «Заснування керувати губерній Всеросійської імперії», підготовлений за допомогою вельможних бюрократів А. В'яземського, П. Завадовського, М. Сіверса, Г. Ульріха та ін.

Констатовані недоліки місцевого управління, яке не забезпечувало безпеку дворян, не запобігло народну війну, не змогло зберегти порядок, не впоралося з масовими виступами, які були придушені армією.

Виправлення положення бачилося на шляхах посилення всіх ланок, в тому числі і особливо місцевої ланки, всього самодержавного управління.

Перетворивши таким чином місцеве управління, Катерина IIнамеревалась забезпечити краще і більш точно виконання монарших законів, внутрішню безпеку і порядок у імперії. Цьому відповідає за новий адміністративний устрій:

а) розукрупнення і збільшення губерній більш ніж удвічі - з 23 до 51.

б) ліквідація 66 провінцій як непотрібного проміжної ланки між губернією і повітом.

в) багаторазове збільшення числа повітів.

г) введення 19 намісництв двох-трьох і більше губерній кожне.

Нове адміністративно-територіальний поділ покликане підвищити ефективність податкової, поліцейської, судової, всієї каральної політики, засноване на принципі статистичного розрахунку: «Щоб губернія порядно могла бути керована, покладається в її від трьох сот до чотирьохсот тисяч душ ... У повіті, або окрузі вважається від двадцяти до тридцяти тисяч душ »[2].

Цей принцип втілив казенно-бюрократичний, середньовічний підхід, застосовувався Петром I при установі часткою, дистриктів, ігнорував економічні, етнічні та інші історично склалися чинники, був відкинутий в 1727 р, відновлений на зміцніла кріпосницької основі.

Реорганізовано, укріплений інститут губернаторства, змінено пристрій губернського управління. Губернатор представляв корону і місцеву владу, був головною посадовою особою губернії. В його руках зосереджена вся повнота влади і управління. Як і раніше, він призначався монархом, але іменувався тепер головнокомандувачем, государевим правителем губернії, міг мати статус не тільки цивільного, а й військового губернатора. Він контролював діяльність всіх установ і посадових осіб, виконання законів, указів, наказів, мав в підпорядкуванні всі військові частини і команди на території губернії.

Замість колишньої губернської канцелярії засновувалися губернське правління, присутність якого складалося з государева правителя і двох радників.Губернські установи будувалися за функціональною ознакою, виконували строго певні адміністративні, фінансові, судові та інші функції: палати домобудівний справ і управління казенних доходів імператорської високості, кримінальних і цивільних судів (в кожній голова, по два радники і асесора), поручик правителя або віце губернатор, директор економії або домоводства, губернський скарбник, землемір, верхній земський суд (голова, 10 засідателів), прокурор, стряпчі казенних і кримінальних справ, совісний суд. У кожній губернії заснований своєрідний орган - наказ громадського піклування для управління народними школами, лікарнями, госпіталями, богадельнями, сиротскими, гамівні і робочими будинками. Очолював його губернатор, в присутність входили також по два виборних засідателя від верховного земського суду, губернського магістрату, верхній розправи.

Широкими функціями, високим статусом наділена казенна палата, глава якої - віце-губернатор призначався Сенатом за дорученням монарха. Головне завдання її - піклування про справний надходження доходів. Розпоряджалася зібраними казенними доходами Штатс-колегія.

Губернське правління, палати були царської місцевою адміністрацією з призначеними чиновниками. Совісний суд, наказ Громадської піклування поєднували державні і громадські засади, «засідателі» в них обиралися станами, а головувала чиновні особа. Вийшло своєрідне поєднання централізації губернського управління з участю в ньому представників місцевого дворянства. На відміну від традиційно існували в Московській державі земських неодносословних представництв Катерина II встановила виключно станово-дворянський спосіб представництва.

Чітко визначені статус, функції губернського правління: «є те місце, яке управляє в силу законів ім'ям імператорської величності усією губернії», забезпечує виконання законів, «стягнення лагодить з усіх неслухняних, норовливих, ледачих і повільних», припиняє противні законам непорядки, зберігає і затверджує порядок, мир, тишу в містах, селах, селах, на дорогах губернії, піклується про роботу установ поліції, благочиння, торгівлі та ін. Веління губернського правління є обов'язковими до виконання повітовими, нижніми земск ними судами, верхніми і нижніми розправами, губернськими і городовими магістратами і ратушами. «Хто ж губернським правлінням незадоволений, той скаргу свою приносити має в Сенат» [3].

Повітовуадміністрацію, підпорядковану губернському правлінню, представляв нижній земський суд, який став головним виконавчим органом, що володів повнотою влади в повіті. Він забезпечував дотримання законів імперії, виконання розпоряджень губернського правління, судових рішень, мав і інші функції з управління повітом, в тому числі забезпечував організацію сплати податків, виконання натуральних повинностей, наглядав стан доріг і ін. Глава його, голова земського суду в особі земського капітан -ісправніка, був наділений великими повноваженнями, міг приймати будь-які заходи для забезпечення законності, порядку. Він і два засідателя вибиралися дворянами і тільки з місцевих дворян, затверджувалися центральною владою. У повітовуадміністрацію входили також повітовий скарбник, присяжний землемір і ін. Засновано повітовий суд для дворян (виборний суддя і два засідателя), при ньому - дворянська опіка під головуванням повітового дворянського предводителя для турботи про дворянських вдів, сиріт. Нижня розправа відала в повіті судовими справами державних селян. Селяни-кріпаки залишені цілком у владі їх власників.

Сполучною ланкою вищого і місцевого управління став введений Катериною II інститут імператорського намісництва в столичних губерніях, в великих округах-регіонах, що охопили по кілька губерній. У намісництва Катерина II призначила 19 генерал-губернаторів з числа найбільш довірених елітних аристократів, наділивши надзвичайними, необмеженими повноваженнями, надзвичайними функціями, персональною відповідальністю перед короною. Генерал-губернатор мав своє намісницьке правління в якості виконавчого органу, декількох радників, здійснював надгубернаторскую посаду, проводив через губернаторів монарші повеління, діяв як глава царської адміністрації через губернський апарат управління, суди, станові органи, поліцію, розташовані на території намісництва війська, здійснював загальний нагляд за чиновниками, міг чинити тиск на суд, зупиняти виконання судових вироків без втручання в судочинство.

«Установи для управління губерній» 1775 узаконило велику обласну реформу, яка посилила на місцях державне початок в дусі абсолютизму, створила велику адміністративну систему управління, розділила адміністративні, фінансово-господарські, судові, поліцейські функції по окремим губернським установам, відбила тенденції поєднання в місцевому управлінні державного і громадського почав, його бюрократизації та централізації, наділення дворянства владними повноваженнями в регіонах. Губернська реформа втілила самодержавний традиціоналізм імперського управління у другій половині XVIII ст., Курс на посилення місцевої царської адміністрації, створення на місцях твердої адміністративної влади, поліції, яка припиняла б будь-які прояви невдоволення, народні виступи, відгородила імперію від західної революційної «інфекції», конституції , представницьких, парламентських установ, подібності правової держави і громадянського суспільства.2. Проблеми реформування місцевого самоврядування в XVIII столітті

2.1 Становлення міського державного та громадського управління

До 1775 р міста, маючи 4 відсотки населення імперії, перебували в складі повітів і управлялися повітовими органами, які в XVIII в. неодноразово реформувалися, замінялися в першій чверті дістріктнимі земськими комісаріатами, комендантами, воєводствами, вводилися посади справників з адміністративно-поліцейськими функціями. У містах діяли магістрати, городничие, провідні функціональну родовід від міських кацапів.

Позначилося невідповідність якості управління містами розпочалося формування нового соціально-економічного укладу, що посилилася тенденції промислового, торгового, фінансового розвитку, проведеним владою заходам щодо стимулювання економіки, створенню сприятливих умов для підприємницької діяльності.

За Губернська реформа 1775 міста отримали статус самостійної адміністративної одиниці. Управління містами здійснював городничий, який отримав високий посадовий статус. Він призначався Сенатом з відставних офіцерів-дворян, уособлював зі своєю командою військовослужбовців і канцелярією повноправну царську адміністрацію, наділений величезною владою, виконував в місті функції повітового капітан-справника, забезпечував порядок, очолював поліцію, зосередив адміністративні, поліцейські та інші функції. У столичних містах адміністрацію очолили призначаються владою поліцмейстера. Під контролем адміністрації діяли виборні органи міського громадського управління.

Городові магістрати і ратуші в посадах втратили адміністративні функції і перетворилися в суди для торгово-промислового населення, збережені коменданти в ряді міст, цехові старости. Купецтво і міщанство вибирали двох бурмистров і чотирьох ратманов в магістрат, наділений функціями суду. Очолив його міський голова. Функціонували в містах совісний і сирітський суди. В особі магістратів, совісних і сирітських судів, ратуш формувалося міське громадське самоврядування, яке функціонувало під постійним і суворим контролем губернаторства, городництва, органів державного управління.

Життя ж міст ускладнювалася, вони розросталися і ставали більшими, виникали нові галузі господарства. Множилася соціальна структура жителів міст, які іменувалися собирательно «городові обивателі», «міщани».

Управління містами не мало свого самостійного статусу, однаковості, що супроводжувалося свавіллям керівників місцевої адміністрації, гальмувало розвиток міст, їх пристрій. Зростання ролі міст у житті імперії вимагало адекватного міського управління.

Значною мірою ця потреба зафіксована «Грамотою на права і вигоди містам Російської імперії» від 21 квітня 1785 р яка стала першим в історії управління розгорнутим законом організації міського управління і супроводжувалася пізніше цілою серією городових положень про побудову міського життя. Закон зберіг державне міське управління, визначив юридичний статус міського населення; передбачив суспільне міське управління, організацію ремісничого, цехового устрою, підпорядкованість міського самоврядування царської адміністрації [4].

Закон підтвердив самостійний статус міста як суб'єкта управління, статус і функції міського магістрату, посадской ратуші, що складали їх бурмистров, ратманов, а також старост, суддів словесних судів, засідателів, які працювали в єдності з городничими, комендантами і підпорядковувалися губернатору і його правлінню. На допомогу адміністрації створювалося громадське управління, що діє на правовій державній основі, представлене:

а) міським товариством.

б) загальної міською думою.

в) шестигласної думою.

г) міським головою.

Вищим органом було градської суспільство, на зборах якого право голосу мали городяни старше 25 років, що володіли нерухомим майном, досить багатим станом, капіталом, відсотки з якого перевищували 50 рублів. Майновий ценз постійно підвищувався, особливо в великих містах. «Міщанин бескапітальний голосу не має», - таке встановлено цензовое право громадського управління. Позбавлені права голосу в міських зборах були жили в містах люди найманої праці, які не мали цензових розмірів нерухомого майна та капіталу.

За майновим станом і роду занять «городові обивателі» поділялися на шість станових розрядів, реєструвалися в спеціальних «обивательських книгах» обираються суспільством старостами і депутатами відповідно в одній з шести частин книги за алфавітом і певній формі з семи показників.

Градське суспільство мало право юридичної особи, власність, службові приміщення, доходи з майна, торгового обороту, спеціальні збори на потреби суспільства, добровільні додаткові знижки (внески), громадську казну, кошторис доходів і видатків, канцелярію, штат службовців, архів та ін.

Зборів товариства проводилися по кожному з шести розрядів «міських обивателів» з дозволу губернатора; за його наказом раз в три роки вибирали гласних в загальну міську думу по одному від розрядів кожної частини, на які ділився місто, а також міського голову, бурмистров і ратманов в магістрат, старост, суддів словесних судів, засідателів.

Загальна міська дума обирала раз в три роки по одному представнику від кожної з шести фракцій голосних в шестигласную думу, при якій функціонували особливі торгові депутації, штатні наглядачі, інспектори.

Шестигласная дума працювала під керівництвом міського голови на постійній основі, засідала щотижня і частіше, коли «нужда і користь міська зажадає».

Міський голова головував в загальній і шестигласної думах, а також в сирітському суді, міському депутатському зібранні, яке складалося з депутатів від особливих поліцейських округів (частин) міста, діяло постійно, відало «обивательськими книгами» та іншими обліковими справами.

Крім загальноміських, функціонували разрядно-станові органи управління. У великих містах були особливі купецькі товариства, які обирали свої виконавчі управи і старшин. Ремісничі цехові сходи обирали в кожній міській частині цехові управи в складі старшини і двох його товаришів (заступників) для вирішення таких вузько-цехових інтересів, як облік майстрів, підмайстрів, учнів, турбота про потреби даного ремесла, вирішення спорів, іспити на майстрів і підмайстрів . Підмайстри були наділені правом об'єднуватися за професіями, обирати свої подмастерние управи з обмеженими функціями. Цехові, подмастерние управи міста вибирали на зборах ремісничого голову, який входив в шестигласную думу як гласний від цехових.

У «Грамоту» включено «Ремісниче положення», ніж належало керуватися і магістратам, і цеховим органам.

По функціях, предметів і параметрам ведення міська дума була господарсько-адміністративним доповненням до апарату адміністрації, поліції, робила те, з чим вони не могли впоратися. «Грамота» наказувала адміністрації, міській думі, городового магістрату допомагати один одному на користь «служби імператорській величності». Функції міської думи обмежені, що було характерною рисою самодержавного управління, що допускав децентралізацію в строго обмежених рамках. Дума не мала широкими правами і самостійністю, опікувалася пильно губернатором, який контролював її бюджет, доходи, витрати за звітами шестигласної думи, які подаються обов'язково і губернатору, і казенній палаті. Думі дозволено звертатися до губернатора «зі своїми суспільними потребами і користуються». Скаргами ж на міську думу займався губернський магістрат. Вся влада була в руках губернатора, городничого, органів державного управління.

Діяльність міського громадського управління обмежена і вузькістю фінансових коштів. Бюджет думи будувався в дохідної частини на основі Купцова-гильдейских зборів, обивательських внесків, дрібних податків, штрафів, процентних відрахувань від казенної питному продажу, доповнювався різними спеціальними зборами з обивателів і завжди був дефіцитним.

Становлення міського громадського управління проходило складно, повільно. Воно формувалося в аспекті розпорядчого призначення в міському господарстві, було тоді «слабо чинним». Турботи царської влади про міста «не дали дуже помітних результатів: бідні засобами, мало освічені і нічим в житті не об'єднуються,« міські обивателі »не мали можливості скластися в одне« суспільство градської »і розвинути своє самоврядування». Міське громадське управління зберегло феодальну корпоративну структуру в вигляді гільдій, цехів, посадських громад і багатьох інших соціальних розрядів.

Міському управлінню були додані поліцейські риси. «Статутом благочиння або поліцейським» 8. квітня 1782 р визначена законодавчо поліцейська регламентація міського життя, поліції дано право втручатися в суспільне і приватне життя городян. Написане Катериною II «Зерцало управи благочиння» містило моральні афоризми, норми і для поліції, і для жителів міст [5].

По-новому будувався міської поліцейський апарат. Обер-поліцмейстер в столицях поставлені на чолі управ благочиння, куди входили пристави і виборні від купецтва ратмани. У губернських містах створені управи благочиння на чолі з поліцмейстером (обер-комендантом). У повітових містах - управи в складі городничих, приставів, двох ратманов.

У всіх містах засновані поліцейські округу - «частини» по 200-700 дворів на чолі з приватним приставом. Частини ділилися на «квартали» по 50-100 дворів, де поліцейський нагляд здійснювали квартальний наглядач і його помічник - квартальний Порутчик.

Управи благочиння, канцелярії пристава, що називалися приватним або з'їжджаючи будинком, просто частиною були міськими установами, діяли окремо від розташованих в містах повітових органів, забезпечували порядок і безпеку в містах, наглядали за готелями, трактирами, ресторанами, іншими громадськими установами, гасили пожежі, виконували судові рішення по дрібних кримінальних справах, цивільним позовам.

У міському управлінні у другій половині XVIII ст. посилилися бюрократична централізація, поліцеізація, громадські початку.


2.2 Зміна станового дворянського, церковного, селянського, козачого управління

Для другої половини XVIII ст. характерно розвиток станового управління в Росії. На відміну від Заходу, де руйнувалися феодальні підвалини, станові перегородки в суспільстві та державному управлінні, формувалися загальнодемократичні владні і представницькі органи, в Російській імперії були посилені як станова замкнутість суспільства, так і становий характер державного управління. Обумовлено це політикою зміцнення феодальної абсолютистської монархії, політичного оформлення станової структури феодального суспільства, яке стало коррозіровать під впливом нових буржуазних господарських форм і відносин.

Кожному стану влада визначила конкретні обов'язки, повинності, права, привілеї, місце у владі і управлінні. Відповідно до цього визначено і соціальна спрямованість адміністративних реформ, підпорядкованість їх висловом головним чином станових інтересів дворянства.

Виникнувши як служилоїстан, дворянство до середини XVIII ст. стало сильним, багатим. Складаючи 1% населення, воно володіло переважною більшістю продуктивного багатства Росії, величезними маєтками з мільйонами кріпаків, більшістю уральських металургійних заводів, спиралося на міцніючої економічну основу, користувалося розширюються привілеями. У 1762 р дворянство було звільнено від обов'язкової цивільної служби та особистих податей.

Ідеологією самодержавного абсолютизму стало фактично забезпечення інтересів панівного шляхетного стану. Не бракувало в проголошених Катериною II «турбот» про добробут, безпеку, спокій всіх підданих, але реально вона дбала про посилення позицій дворянства, яке стало «керівним класом» в управлінні. Зміцніло і «особисте дворянство», що не володіє кріпаками, що не передається у спадок, що відобразило курс на посилення ролі благородного стану в державному житті.

Склалася в державному управлінні ситуація, для якої характерні необмежена влада монарха і сильний вплив в управлінні дворянства, дворянської чиновної бюрократії.

Дворянство організовано політично. У 1766 р Катерина II затвердила виборну посаду повітового предводителя дворянства терміном на два роки для керівництва виборами депутатів в покладену комісію і виконання інших найвищих вимог.

За Губернська реформа 1775 створені дворянські зібрання, як повітові, наділені правом юридичної особи, так і губернські з виборними ватажками повіту і губернії, які помітно підсилили дворянську організацію і її роль в губернському, повітовому управлінні, додали монархічного управління яскравий дворянський характер.

Апогеєм піднесення ролі дворянства в російському управлінні стала «Грамота на права, вольності і переваги благородного російського дворянства» від 21 квітня 1785 р де підтверджені колишні і встановлені нові права і привілеї пануючого феодального стану.

По-перше, інтереси дворянства ототожнені офіційно з державними. Держава набула статусу дворянського, забезпечувало захист честі, майна, життя дворянина, звільненого від тілесних покарань; монопольне право на землю, кріпаків, на свій становий суд, права розпоряджатися майном, кріпаками, заводити фабрики, заводи, торги, не платити податків, зберігати і передавати у спадок майно, виїжджати безперешкодно за кордон в разі кримінальних злочинів; та ін.

По-друге, дворянство об'єднувалося в свої станові суспільства, своєрідні дворянські корпорації, що впливають на пристрій стану, захист і реалізацію його корпоративних інтересів, що підпорядковуються держава цим вузькосословним інтересам.

По-третє, крім державного управління, створювалося паралельно йому особливу дворянське громадське управління зі своєю системою органів з метою підвищення ролі дворянства в державних справах. Губернське дворянське зібрання отримало теж право юридичної особи.

Комплектування служивого складу чиновників підпорядкована діяльність дворянського депутатського зібрання, передбаченого тією ж жалуваною грамотою. Складалося воно з губернського предводителя дворянства, головуючого та в цих зборах, і по одному депутату від кожного повіту. Розглядало попередньо питання, що підлягали обговоренню на дворянських зборах, вело облік особового складу, родовідні книги під контролем департаменту герольдії Сенату, видавало грамоти та свідоцтва про внесення дворянських родів до губернської родовід книгу, брало участь в накладенні опіки на маєтки і у виключенні окремих осіб з місцевого дворянського зборів, суспільства. Дворянство уявлялося Катерині II втіленням підвладного їй, слухняного російського народу, який, як зазначено в «Грамоті», «вірою до Бога і вірністю до престолу управляємо».

Катерининські реформи орієнтовані цілеспрямовано на забезпечення дворянству вирішальної ролі в державному управлінні при абсолютної влади монарха. Вони зміцнили станову обмеженість управління державою. У той же час обмежувався доступ до вищого стан осіб з інших станів.

При абсолютизації влади і управління в XVIII в. російське дворянство пережило тоді «золотий час» своєї історії. Але абсолютна монархія підготувала деградацію і в подальшому загибель служивого стану, бо усунена була залежність між корпоративними інтересами дворянства і його державними функціями. Знижувалася здатність дворянського стану керувати суспільством, і воно швидко перетворювалося в «історичну непотрібність».

Катерина II продовжила лінію Петра I на обмеження прав духовенства, посилила державне управління церквою, рішуче підпорядковуючи її абсолютної монархії з урахуванням впливу церкви на управління, життя суспільства і виходячи з навіяної «Духом часу» Ш.Л. Монтеск'є перспективи ослаблення і практичного зникнення духовенства як стану.

Духовенство виявилося в повному підпорядкуванні у органів самодержавної влади і управління. Перекладене на штатні оклади, що фінансуються державою, воно втратило права володіти землею і селянами, що одночасно зі скороченням мережі монастирів, обмеженням церковного управління стало утиском православ'я. Незворотних виявився процес знищення церковно-монастирського землеволодіння, утворення нової одержавленої церкви з обмеженим внутрішньоцерковним управлінням.

Управління селянами охопило 90% населення, позбавленого елементарних громадянських прав, навіть права присягати імператору. У другій половині XVIII ст. змінилося відповідно до соціально-політичними пріоритетами самодержавства.

По-перше, розширено і посилено інститут кріпацтва. Поміщики отримали розширені вотчинні права щодо перебували в їх власності кріпаків, могли засилати непокірних селян до Сибіру, ​​на каторгу, суворо карати за спробу скаржитися на пана. Кріпосники мали абсолютну владу над своїми селянами-рабами, розпоряджалися їх життям на правах власності, продавали, купували, міняли, судили, карали. Поміщицьке (вотчинное) управління кріпаками не мало правового підґрунтя, було найжорстокішим і архаїчним інститутом феодального режиму, викликаючи масовий протест селянства, яке тримали в темряві і затурканості, і осуд як прогресивного вітчизняного дворянства, так і західноєвропейських просвітителів.

По-друге, введена нова система управління державними селянами, налічували 5 млн. Ревізьких душ, що проживали на просторих землях Поволжя, Півночі, Сибіру та ін. Згідно із законом 1797 року вони керувалися губернськими казенними палатами, їх повітовими структурами, несли важкі податі і повинності і зберегли надмірно обмежені законами права в соціально-економічній сфері, веденні господарства, заняття промислами. Організовано станове селянське громадське управління, волосні і сільські установи, які діяли під керівництвом адміністративно-поліцейських органів, які допомагали виконувати їм податки, повинності, комплектувати армію на основі рекрутчини. В окремих селищах проводився сільський сход державних селян. Обиралися сільський старшина, його помічники - староста, збирач податків, соцькі і десятники, які виконували поліцейські функції під керівництвом чинів повітової поліції. 6000 ревізьких душ становили державну волость - адміністративну, поліцейську одиницю. Представники сільських сходів від 1 до 20 дворів - проводили волосний сход, обирали волость у складі волосного голови, двох засідателів у господарських і поліцейським справах [6].

По-третє, Установою про імператорської фамілії (5 квітня 1797 р) Упорядковано управління питомими (царськими) селянами з метою вилучення коштів на утримання зростаючої імператорського прізвища (сім'ї). Створено відомство Департаменту уділів на чолі з міністром. Утворені спеціальні структури - експедиції спадку на місцях, при казенних палатах в дев'яти губерніях, де були компактно зосереджені які належали родині селяни і землі. Царські селяни організовані адміністративно в питомі волості по 3000 ревізьких душ в кожній, якими управляли безпосередньо сільські накази. У ці станові установи селянами під керівництвом чиновників обиралися питома голова - «перший начальник селян», наказовий старшина по поліцейським справах, казенний старшина по податках і повинності, писар. Сільський наказ був фінансовим і поліцейським органом, забезпечував виконання розпоряджень Департаменту уділів, інших владних органів, розподіляв податки і повинності, збирав податки, розглядав дрібні позови і проступки селян. В окремих селах питомої волості скликалися сільські сходи для обрання старост і відали порядком, безпекою соцьких, десяцьких, що були по суті нижніми поліцейськими посадовими особами

Посилено адміністративні і поліцейські функції управління державними і питомими селянами, збережений самодержавно-феодальний характер управління селянством. Чи не була введена в дію підготовлена ​​дарована грамота державним селянам.

Катерина II продовжила тенденцію формування державного управління козацтвом, обмеження козацького самоврядування, «розкозачення», розпочатого Петром I, який ліквідував козачий коло, скасував виборність головного отамана, заснував замість виборного посаду призначається царем наказного отамана, переселив насильно тисячу сімей козаків з Дону на Астраханську і гребенское лінії, де велика частина козаків загинула, а що залишилися в живих перевели на Терек в так зване Терсько-сімейне військо.

У 60-і рр. було розгорнуто наступ на козацьке станове управління. Рішуче і радикально обмежувалися права козацтва, розширювалися мережу і сфера державного чиновного люду в козацькому управлінні. У 1764 р ліквідовані на Лівобережній Україні гетьманство і полковий управління, створена Малоросійська колегія, призначений генерал-губернатор Малої Росії.

Після народної пугачевской війни посилилося державне регулювання життя козаків. Землі війська Донського, Азов, фортеця св. Димитрія Ростовського і вся Азовська губернія підпорядковані в 1775 р наміснику Г.А. Потьомкіну. Ліквідовано козача автономія. Засновано цивільне військове уряд для управління всіма справами війська Донського, який став суб'єктом системи імперського центрального управління. Громадянське управління на Дону будувалося на основі загальноросійського законодавства і за типом губернської адміністрації. Ліквідовано Запорізьке козацьке управління. Козацьких старшин вислали або ублажили землями і офіцерськими чинами. Рядові козаки утворили з дозволу Катерини Чорноморське козацьке військо, підпорядковане Таврійському губернатору. Значна частина козаків переселилася в Східне Приазов'я між річками Ея і Кубань, частина пішла в Туреччину, утворила за Дунаєм Задунайську Січ. Волзьке козацьке військо було позбавлене землі, вольностей, підпорядковане Військової колегії, частково переселено. На Яїку скасована виборність військових отаманів.

Освічені в 1782 р на території колишньої Гетьманщини Київське, Чернігівське, Новгород-Сіверське намісництва увійшли в сферу імперського управління, ліквідована відносна автономія Малої Росії. Замість козацьких сформовані спочатку гусарські полки, потім вони замінені армійськими частинами. Запроваджено поділ на губернії, повіти з відповідним управлінням. Рядове козацтво стало «військовими обивателями», а українське шляхетство, старшини здобули всі права і привілеї російського дворянства.

Козацтво продовжувало нести військову державну службу, було, як і купецтво, городяни, полупривилегированное станом, було звільнено від подушного податку, рекрутської повинності. Курс на посилення державних почав у козацькому управлінні породив стійку тенденцію. Тенденція розкозачення отримала в умовах розвитку капіталізму логічне продовження і своє завершення.


2.3 Значення реформ Катерини ii в галузі місцевого самоврядування

Катерина II говорила про губерніях як про частини держави, «які найбільше виправлення вимагають» і завжди хотіла зайнятися цим питанням. Ставлення Катерини II до системи місцевого управління ще більше погіршилося після того, як місцева адміністрація в процесі ведення Петербургом військових дій як проти зовнішніх ворогів, так і при придушенні селянського бунту не змогла довести свою ефективність і мобільності.

Саме обласне управління стало для Катерини II тієї зручною грунтом, на якій вона могла б засіяти політико-філософські ідеї, запозичені нею з улюблених творів і особистого листування з деякими представниками французьких енциклопедистів. При цьому ряд особливих причин спонукав її звернути переважне увагу на перебудову насамперед обласного управління. По-перше, це пугачевский бунт, який місцева адміністрація не зуміла ні попередити, ні вчасно припинити. По-друге, на перебудову саме обласного управління з особливою силою наполягали дворянські депутати працювала в 1766 р Кодификационной комісії.

Маніфест 7 листопада 1775 р яким супроводжувалося оприлюднення «Установи», розкривав такі недоліки існуючого раніше обласного управління:

1) губернії до цього часу представляли собою дуже великі адміністративні території.

2) ці адміністративні округи відчували постійну нестачу (якісний і кількісний) як місцевих управлінських структур і установ, так і відсутність необхідного числа губернських чиновників.

3) в губернському управлінні відсутні початку поділу влади і, часом невиправдано, поєднувалася діяльність різних відомств і навіть гілок влади (наприклад, один орган міг здійснювати повноваження одночасно і в області фінансів, і в сфері виконавчої влади, і в якості кримінального і цивільного суду) .

На усунення цих недоліків і було розраховане нове адміністративно-територіальний поділ Росії та знову засновувати губернські органи.

Розглядаючи нововведення Катерини II, слід зазначити, що реформування зазнала і система губернських судових установ. Причому в результаті реформування судова система була надзвичайно ускладнена. Проте, новостворена система характеризувалася такими принципами діяльності, як колегіальність, залучення (в певних межах) населення до правосуддя, виборний характер комплектування судових органів.

Таким чином, в результаті реформ місцевого управління і суду різко позначився їх станово-представницький характер, що вилився в виборності як особового складу станових дворянських, так і в становому походження особового складу загальних безстанових установ. Завдяки цьому дворянство стало керівним класом в місцевому і центральному управлінні. Дворянин панував в місцевому управлінні як виборний представник своєї спільноти, з одного боку, і як призначений верховною владою чиновник, з іншого боку.

Реформування обласного управління було завершено двома скаржитися становими грамотами від 21 квітня 1785 р адресованими дворянству і містам.

У Жалуваної грамоті дворянству було остаточно оформлено стан-корпоративний устрій даного стану. Дворяни кожної губернії складали дворянське суспільство, що володіло правами юридичної особи, правомочна набувати власність і складати загальний капітал за допомогою самооподаткування. Саме після «видання Жалуваної грамоти в 1785 році з'явилося таким чином у всій Росії стан, за яким визнавалася громадянська свобода і члени якого мали цивільними правами».

За Жалуваної грамоті на права і вигоди містам Російської імперії 1785 року в містах разом з магістратом як судовою установою виникають міські поліцейсько-господарські структури.

Міське положення 1785 р вкрай плутано і неясно визначало порядок взаємовідносин між органами загальноміського самоврядування. Тому неясно, за яким принципом здійснювалося розмежування повноважень зборів Градського суспільства і загальної думи. Більш-менш зрозуміло лише те, що ці органи не були підпорядковані один одному, а діяли паралельно. Дана структура являла собою своєрідну і досить потворну комбінацію, коли здійснення повноважень в рамках відповідного міста одночасно доручалося зборам найбільш багатих купців (зборам товариства Градського) і колегії представників всіх розрядів міського населення (загальною думі). При цьому збори товариства Градського наділялося повноваженнями з виборів міського голови, засідателів магістрату і совісного суду, а всі інші функції без явного розмежування сфер діяльності розподілялися між обома органами.

Грамота 1785 р остаточно закріпила за містом права юридичної особи, внесла однаковість, повноту і системність в регламентацію міського устрою та управління.

Обидва ці самоврядування - дворянське і міське - розвивалися з неоднаковим успіхом. Губернські установи внесли певне пожвавлення в середу губернських дворян. Через кожні три роки дворяни з'їжджалися до губернського міста і вибирали своїх представників на різні губернські посади. Навпаки, міське управління діяло дуже мляво під гостом повноважень намісника чи губернатора. Пожвавлення, яким відзначалися дворянські станові установи, змушувало деяких іноземців, колишніх при дворі Катерини, говорити, що «рано чи пізно ці збори неодмінно призведуть до великої революції».

Таким чином, і в пристрої місцевого управління виявилася особливість, якої відрізнялася вся державна діяльність Катерини II: в кожному її починанні проглядали ідеї, незнайомі російському суспільству, але під прикриттям яких розвивалися і закріплювалися старі «виразки» нашої державності. Тому, щоб підкреслити значення губернських установ в історії дворянського стану, можна констатувати: в Московській державі дворянство не правило, а було лише знаряддям управління - обов'язково служило (і до того ж служило як в центрі, так і в провінції). У першій половині XVII ст. воно продовжувало як і раніше обов'язково служити в центрі і ледь починало правити в провінції. З другої половини XVII ст. це стан перестало обов'язково служити в центрі і з 1775 року, остаточно взявши в свої руки місцеве управління, почала правити в провінції.

Підводячи підсумок, необхідно підкреслити: міське і сільське самоврядування в Росії XVIII століть носило в основному становий характер - в першу чергу це стосується дворян і селянства. Разом з тим, говорячи про міське самоврядування, слід враховувати, що його суб'єкт - міське населення, яке становило в своїй сукупності «градської суспільство» - трансформується в шість розрядів, кожен з яких об'єднувало не тільки станове початок, але і економічний ценз. Завдання міського самоврядування обмежувалися окремими питаннями ведення міського господарства. Крім станового принципу, органи російського самоврядування будувалися і відповідно до територіального поділу, діючи при цьому в рамках визначеної законом території - міста, губернії, повіту, волості і т.д.

В цілому органи самоврядування цього періоду як і раніше не мали достатньої самостійністю; в умовах абсолютизму і централізації вони були не чим іншим, як придатком урядової адміністрації, служачи цілям зміцнення самодержавства. Функції та компетенція органів місцевого державного управління і громадського самоврядування не були чітко розмежовані, що, зрозуміло, не могло сприяти зміцненню самоврядних інституцій. Проте форми самоврядування, що виникли в Росії в вивчений період, безумовно, з'явилися попередниками пізніших форм, створених реформаторами другої половини XIX століття. Саме в цьому і полягає їх історичне та суспільне значення.висновок

У 1785 рбули прийняті Жалувана грамота містам і Міському Положення, які об'єднали в собі виробничий і територіальний принципи становлення самоврядування в містах. Муніципальна реформа, вироблена Катериною II, була не стільки реформою, скільки революцією, так як вона не вдосконалила старі установи, а поставила на їх місце абсолютно нові, що докорінно відрізнялися від існуючих.

Міському Положення являє собою правовий документ, в якому використано системний підхід до організації управління суспільством. Однак муніципальна революція 1785 року була заздалегідь приречена, бо здійснена була зверху, чисто кабінетним шляхом, виходячи з теоретичних міркувань. Крім того, на практиці ідея не отримала підтримки в самих містах.

У 1800 р Павло I скасовує створене Катериною II міське самоврядування і замінює його майже чисто бюрократичним управлінням. Зі вступом на престол Олександра 1 в 1801 р дію Жалуваної Грамоти містах відновлюється і Міському Положення залишається в силі до міської реформи 1870 р

Результатом міської реформи було прийняття Міського Положення 1870 р представляє собою один із заключних актів великої епохи реформ.

У 1892 р було прийнято ще одне Міському Положення, яке внесло корективи в виборче право.

Слід звернути увагу на те, що в Положенні 1785 р немає місця визначень і науковим дефініцій, що нерідко можна зустріти в нинішніх законах. Зате в них є та сама сутність, яка є головною умовою становлення і розвитку самоврядування. Йдеться про власність, про вільний розвиток виробництва і свободу ініціативи громадян, що становлять основу місцевого самоврядування.

Стаття 2 Міського Положення 1785 встановлює, що місту належить навічно нерухома і рухома власність: земля, сади, поля, пасіння, луки, річки, ліси, гаї, чагарники, пустирі, водяні і вітряні млини.

Ухвалення Міського Положення 1785 р переслідувало далекосяжні цілі. Уряд робив заходи щодо становлення та розвитку виробничої сфери та різних промислів, які на всіх етапах розвитку суспільства були визначальними.

В Указі про введення в дію Міського Положення прямо зафіксована мета розвитку виробничої сфери, до якої повинні були прагнути жителі міст. Катерина II веліла «звільнити рукоділля, промисли і торгівлю від примусів і утисків і викласти їм різні корисні способи і підбадьорення». Такий підхід був націлений на відродження ініціативи людей в створенні своєї справи. Центральна влада добре усвідомлювала, що міць держави залежить від стану справ на місцях. У зв'язку з цим в Указі містився заклик до всіх громадян про розвиток виробництв і промислів. Сенс його полягав у тому, що крім самих громадян ніхто не зможе зробити країну процвітаючою.

Віддаючи пріоритет розвитку виробництва і різного роду промислів, Положення 1785 г. (ст. 90) вводить повідомний порядок створення всіх без винятку виробництв, що приносять людям користь: «Міщанин вільний заводити стани всякого роду і на них робити всякого роду рукоділля, без іншого на те дозволу або наказу ».

Матеріальні норми про власність, фінанси, податки, права власників закріплені в 47 статтях, процесуальні - в 50 статтях. Питанням організації і компетенції міської Думи присвячено всього 27 статей. Але і вони мають предметний зміст.

Аналіз Міського Положення 1785 р показав, що всі його норми були націлені на розвиток дрібного і середнього виробництва, на створення якомога більшого числа власників в містах, на підйом ініціативи людей, від яких залежало все.

З метою розвитку торговельних відносин, вільного руху товарів ст. 24 Положення скасовувала паспортний режим. Ввезення і вивіз виробничих товарів, сільгосппродукції, рукоділля був безперешкодним для всіх громадян сільській і міській місцевості.

Розвиток виробничого самоврядування здійснювалося за видами ремесел. Ремесла ділилися на цехи, або ремісничі управи. Управи і цехи формувалися на основі економічного інтересу з певних галузях. Це випливає з ряду статей Ремісничого Положення. Так, ст. 3 зазначеного Положення говорить «Управи або цехи встановити з одинакого ремесла». Аналогічне вказівку міститься у статті. 9 і 28. Виробниче самоврядування набувало характер спеціалізації ремесел за напрямками.

Органи і форми здійснення місцевого самоврядування, згідно з Городовому Положення, набувають більш досконалий, структурований характер. Так, відповідно до Міському Положення 1785 р гільдії мали своє внутрішнє самоврядування, цехи та ремісничі управи - своє.

На рівні міста в якості органу місцевого самоврядування обиралися міська загальна Дума і міська шестигласная Дума. Виконавчу владу представляв міський Магістрат, який виконував рішення міської Думи. Самоврядування міста представляло собою триступеневу структуру, побудовану за принципом співпідпорядкованості. Внизу - гільдії, цехи та ремісничі управи, а також обивателі, імениті громадяни, іноземці та іногородні, посадські люди; нагорі - міська загальна Дума і міська шестигласная Дума, як органи представницькі.

Міська загальна Дума обиралася, згідно зі ст. 29, 30, 157 Положення, на зборах городових обивателів, від гільдій, від цехів, від іногородніх та іноземних гостей, від іменитих громадян і від посадських людей. Кожна з названих груп громадян мала 1 голос в міському суспільстві.

Шестигласная міська Дума обиралася на засіданні спільної міської Думи. Міський Голова, бургомістри і ратмани вибиралися міським товариством через кожні три роки.

До форм прояву місцевого самоврядування можна віднести вибори в загальну міську Думу, в яких брали участь всі перераховані групи населення, сходи, збори городян, а також окремих професійних цехів і ремісничих управ. Управи обирали терміном на один рік своїх управнена Старшин і старшинського товаришів, які здійснювали керівництво у відповідній ремісничої організації і представляли інтереси своїх організацій в загальній міській Думі.

Крім того, згідно зі ст. 11 Ремісничого Положення всі ремісничі управи взагалі (в масштабі міста) обирали щорічно ремісничого Главу, який представляв їх інтереси в міській шестигласної Думи. Як видно, представницькі органи формувалися в основному з числа власників і від виробничих одиниць.

Таким чином, виборний початок органів самоврядування і посадових осіб на виробництві та в масштабах міста було однією з головних форм прояву самоврядування за Положенням 1785 рлітература

1. Буганов В.І., Преображенський А.А., Тихонов Н.А. Еволюція феодалізму в Росії. - М. 2006.

2. Грамота на права, вольності і переваги благородного російського дворянства. 21.04.1785 р // Політична історія Росії. Хрестоматія. М., 2007..

3. Історія держави і права Росії. Під ред. Кара-Мурзи. М. 2003.

4. Ключевський В.О. Курс російської історії. Т. 1. М., 1987; Т. 2-3. 2001; Т. 4-5. 2004.

5. Наказ імператриці Катерини II, даний комісії про твір проекту нового уложення. // Вісник Московського університету. Серія 12. Політичні науки. 2007. № 3.

6. Повчання губернаторам. 21.04.1764 р // Установи державного управління в Росії: досвід формування та еволюція. Документи розповідають ... Нижній Новгород, 2004.

7. Оболонський А.В. Драма російської політичної історії: система проти особистості. - М., 2004.

8. Платонов С.Ф. Підручник російської історії. Спб., 2003.

9. Установа для управління губерній ... 7.11.1755 р // Політична історія Росії. Хрестоматія. М., 1996.

10. Хрестоматія з історії вітчизняної держави і права. Х століття - 1917 рік. Укладач Томсинов В.А. М. 2006

11. Хрестоматія з історії держави і права Росії. Навчальний посібник. Укладач Титов Ю.П. М. 2003.


[1] Оболонський А.В. Драма російської політичної історії: система проти особистості. - М., 2004.

[2] Буганов В.І., Преображенський А.А., Тихонов 10.А. Еволюція феодалізму в Россіі.М. 2006. с. 54.

[3] Хрестоматія з історії держави і права Росії. Навчальний посібник. Укладач Титов Ю.П. М. 2003.

[4] Хрестоматія з історії держави і права Росії. Навчальний посібник. Укладач Титов Ю.П. М. 2003.

[5] Хрестоматія але історії вітчизняного держави і права. Х століття - 1917 рік. Укладач Томсинов В.А. М. 2006

[6] Історія держави і права Росії. Під ред. Кара-Мурзи. М. 2003. с. 187.