Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Реформи Петра 1. 4

Скачати 25.56 Kb.
Дата конвертації 13.06.2018
Розмір 25.56 Kb.
Тип доповідь

Реформи Петра I

Перетворення, які відбулися в Росії, охопили практично всі сторони життя країни: економіку, політику, науку, побут, зовнішню політику, державний лад. Вони позначилися на становищі трудових мас, церковних справах і т.д. Багато в чому ці перетворення пов'язані з діяльністю Петра I (1689-1725).

Заслуга його полягала в тому, що він правильно зрозумів і усвідомив складність тих завдань, які стояли перед країною, і доцільно приступив до їх реалізації

Не будемо загострювати увагу на характеристиці життєдіяльності Петра I, а зупинимося на здійснених ним реформах, які зіграли велику роль в історії Росії. Відомий історик професор Е. В. Анісімов в своїй статті "Петро I: Народження імперії", опублікованої в книзі "Історія Батьківщини: люди, ідеї, рішення" (М., 1991. С. 186-220), докладно аналізує петровські реформи. Ми згодні з основними оцінками петровських реформ професора Є. В. Анісімова і тому наведемо деякі сторінки з його публікації, що стосуються реформ імператора Петра 1 Першого.

З усіх перетворень Петра центральне місце займала реформа державного управління, реорганізація всіх його ланок. Це і зрозуміло, так як старий наказним апарат, успадкований Петром, був не в змозі впоратися з усложнившимися завданнями управління. Тому стали створюватися нові накази, канцелярії. Була проведена обласна реформа, за допомогою якої Петро сподівався забезпечити армію всім необхідним. Реформа, відповідаючи найбільш актуальним потребам самодержавної влади, з'явилася в той же час наслідком розвитку бюрократичної тенденції. Саме за допомогою посилення бюрократичного елемента в управлінні Петро мав намір вирішувати всі державні питання. Реформа привела не тільки до зосередження фінансових і адміністративних повноважень у руках кількох губернаторів - представників центральної влади, а й до створення на місцях розгалуженої ієрархічної мережі бюрократичних установ з великим штатом чиновників. Колишня система "наказ - повіт" була подвоєна: "наказ (або канцелярія) - губернія - провінція - повіт".

Подібна схема була закладена і в ідеї організації Сенату. Самодержавство, різко посилилося в другій половині XVII ст., Не потребувало в інститутах представництва і самоврядування. На початку XVIII в. фактично припиняється діяльність Боярської думи, управління центральним і місцевим апаратом переходить до так званої "консилии міністрів" - тимчасового раді начальників найважливіших урядових відомств.

Створення і функціонування Сенату стало наступним рівнем бюрократизації вищого управління. Постійний склад сенаторів, елементи колегіальності, особиста присяга, програма роботи на тривалий період, сувора ієрархічність управління - все це свідчило про зростання значення бюрократичних принципів, без яких Петро не мислив ні ефективного управління, ні самодержавства як політичного режиму особистої влади.

Величезне значення надавав Петро I прийнятого законодавства. Він вважав, що "урядовий" закон, вчасно виданий і послідовно проведений в життя, може зробити майже все. Саме тому законодавство петровської епохи відрізнялося яскраво вираженими тенденціями до всеосяжної регламентації, безцеремонним втручанням у сферу приватного й особистого життя. Погана робота підданих асоціювалася у Петра з зневагою до закону, точне виконання якого, як він вважав, - єдина панацея від труднощів життя.

Ідея Петра як реформатора Росії була спрямована, по-перше, на створення такого досконалого і всеосяжного законодавства, яким була б по можливості охоплена і регламентована все життя підданих. По-друге, Петро мріяв про створення досконалої і точної як годинник державної структури, через яку могло б реалізовуватися законодавство. Оформлення ідеї реформи державного апарату і її здійснення відносяться до кінця 1710-1720 рр. У цей період Петро I в багатьох сферах внутрішньої політики починає відходити від принципів прямого насильства до регулювання суспільних явищ за допомогою бюрократичної машини. Зразком для задуманої ним державної реформи Петро обрав державний устрій Швеції.

Петро докладав величезних зусиль до налагодження ефективної роботи створених ним установ і головну увагу приділяв розробці численних регламентаційні документів, які повинні були забезпечити ефективність роботи апарату. Узагальнивши досвід шведів з урахуванням деяких специфічних сторін російської дійсності, він створив не має в тогочасній Європі аналогів так званий Генеральний Регламент 1719-1724 рр., Що містив найзагальніші принципи роботи апарату. Він же створив зразок регламенту центрального установи - Адміралтейську колегію.

Таким чином, нова система центральних установ була створена разом з системою вищих органів влади та місцевого управління. Особливо важливою була реформа Сенату, що зайняв ключове положення в державній системі Петра. На Сенат покладалися судові, адміністративні та законодорадчих функції. Він же відав колегіями і губерніями, призначенням і твердженням чиновників. Неофіційним главою Сенату, що складається з перших сановників, був генерал-прокурор, наділений особливими повноваженнями і підлеглий тільки монарху. Створення посади генерал-прокурора поклало основу цілого інституту прокуратури, зразком для якого послужив адміністративний досвід Франції.

Характеризуючи Петра I і здійснювані ним реформи, важливо відзначити наступне. Для світогляду Петра було характерно ставлення до державної установи як до військового підрозділу, до регламенту - як до статуту, а до будь-якого службовця - як до солдата або офіцера. І справа не в особливій войовничості Петра, який з 36 років царювання (1689-1725) провоевал 28 років. Петро був переконаний, що саме армія - найбільш досконала громадська структура, що вона - гідна модель всього суспільства. Військові закони, побудовані на перевірених досвідом боїв принципах, на думку Петра, з переконливістю показували переваги військової моделі. Військова дисципліна - це той важіль, за допомогою якого, на думку Петра, можна було виховати в людях порядок, працьовитість, свідомість, християнську моральність.

Впровадження в громадянську сферу військових принципів проявлялося і в поширенні на систему державних установ військового законодавства, а також в доданні законам, визначальним роботу установ, значення і сили військових статутів. У 1716 р Головний військовий закон - Військовий статут - за прямим указом Петра I був прийнятий як основний законодавчий акт, обов'язковий в установах усіх рівнів. Оскільки не всі норми військового законодавства були застосовні в цивільній сфері, то використовувалися спеціально складені вибірки з військових законів. Поширення військового права на громадянську сферу вело до застосування щодо державних службовців тих же мір покарання, яким підлягали військові злочини проти присяги. Ні до, ні після Петра в історії Росії не було видано такої величезної кількості указів, які обіцяли страту за злочини за посадою.

Виплекана Петром I регулярна армія у всій різноманітності її інститутів і одноманітності принципів зайняла велике місце в житті російського суспільства, ставши його найважливішим елементом. За образним висловом В.В. Ляпіна, фахівця з історії російської армії в Росії XVIII-XIX ст., Не армія була при державі, а навпаки, держава при армії. Не випадково XVIII в. став "століттям палацових переворотів" багато в чому через гіпертрофовану значення військового елемента, перш за все гвардії, в суспільному житті імперії. Груба військова сила гвардії, її корпоративний дух часто використовувалися політичними авантюристами для захоплення влади.

Петровськадержавна реформа, а також перетворення армії, безсумнівно, привели до досить чіткого розділення військової та цивільної служб. Але разом з тим петровські реформи ознаменувалися широким поширенням практики участі в державному управлінні професійних військових. Це виражалося, зокрема, в регулярному використанні військових, особливо гвардійців, як емісарів царя, наділених для виконання завдання надзвичайними повноваженнями.

І ще один захід, пов'язаний з використанням в загальногромадянських справах військових, було здійснено Петром I. У ході проведення подушного перепису був встановлений новий порядок утримання та розміщення військ. Полки були розселені на землях тих селян, з "подушного числа" яких стягувалася подати на потреби цього полку. Видані в 1724 р закони про поселення полків повинні були регулювати взаємини населення з військами. Однак вони привели до того, що влада командира полку стала більш повної, ніж влада місцевої цивільної адміністрації. Військове командування не тільки стежило за збором подушної податі в районі розміщення полку, а й виконувало функції "земської поліції": припиняло втечі селян, пригнічувало опір, а також здійснювало, відповідно до введеної тоді ж системі паспортів, загальний політичний нагляд за переміщенням населення.

Петровська епоха примітна остаточним оформленням самодержавства. При цьому пристрій і оформлення режиму самодержавного правління були зумовлені насамперед особистістю самого Петра. Він реалізував як потенційно закладені в цьому інституті ідеї, так і привніс нові, оригінальні або запозичені з інших країн.

В епоху Петра відбувся розпад колись єдиного стану "службових людей". Верхівка служилого стану - служиві "по батьківщині", тобто за походженням, стали дворянами, а низи стану служивих "по батьківщині" - так званими "однодворцем".

Освіта стану дворян, які користувалися винятковими правами, було наслідком не тільки протікав процесу диференціації служилого стану, поглиблення розходжень між його верхами і низами, а й результатом свідомої діяльності влади. Суть змін у положенні верхівки служивого стану полягала у запровадженні нового критерію оцінки їх служби. Замість принципу, відповідно до якого знатні служиві займали відразу високе положення в суспільстві, армії і на службі в результаті свого походження, був введений принцип особистої вислуги, умови якої визначалися законодавством.

Новий принцип, відбитий в Табелі про ранги 1722, посилив дворянство за рахунок припливу вихідців з інших станів. Але не це було кінцевою метою даного перетворення. За допомогою принципу особистої вислуги, суворо обумовлених умов підвищення по драбині чинів Петро перетворив масу служивих в військово-бюрократичний корпус, повністю йому підпорядкований і залежний тільки від нього. Разом з тим Петро прагнув якомога тісніше пов'язати саме поняття "дворянин" з обов'язковою постійної службою, що вимагає знань і практичних навичок. Тільки той дворянин гідний шанування, хто служить, вселяв підданим Петро. Свої навіювання Петро підкріплював діями: все дворяни визначалися в різні установи і полки, їхні діти віддавалися в школи, посилалися для навчання за кордон, цар забороняв одружуватися тим, хто не хотів вчитися, а у тих, хто ховався від служби, відбирав маєтки.

Власність дворян, так само як і служба, регламентувалася законом: в 1714 р, щоб змусити дворян думати про службу як про головне джерело добробуту, ввели майорат - заборонили продавати і закладати земельні володіння, в тому числі родові. Дворянські володіння в будь-який момент могли бути конфісковані в разі порушення законів, що нерідко здійснювалося на практиці.

Суттєвою була реформа і відносно жителів міст. Петро вирішив уніфікувати соціальну структуру міста, ввівши в нього західноєвропейські інститути: магістрати, цехи і гільдії. Ці інститути, що мали глибоке коріння в історії розвитку західноєвропейського середньовічного міста, були привнесені в російську дійсність насильно, адміністративним шляхом. Посадськінаселення було поділено на дві гільдії: першу гільдію склали "першорядні", куди увійшли верхи посада, багаті купці, ремісники, городяни інтелігентних професій, а в другу гільдію включили дрібних крамарів і ремісників, які, крім того, були об'єднані в цехи з професійного ознакою. Всі інші городяни, які не ввійшли в гільдії, підлягали перевірці з метою виявлення серед них втікачів і повернення їх на колишні місця проживання.

Петро залишив незмінною колишню систему розподілу податків по "животам", коли найбільш заможні городяни змушені були платити за десятки і сотні своїх незаможних співгромадян.Цим самим закріплювалися середньовічні соціальні структури та інститути, що, в свою чергу, різко гальмувало процес визрівання і розвитку капіталістичних відносин в містах.

Настільки ж формальної стала і система управління містами, на чолі якої Петро поставив Головний магістрат, який керував підлеглими йому магістратами інших міст. Але ці магістрати, основними правами яких були лише судочинство, збір податків і спостереження за порядком в місті, ні по суті, ні по ряду формальних ознак не мали нічого спільного з магістратами західноєвропейських міст - дієвими органами самоврядування. В результаті міський реформи було створено бюрократичний механізм управління, а представники посада, що входили до складу магістратів, розглядалися як чиновники централізованої системи управління містами, і їх посади були навіть включені в Табель про ранги.

Соціальні перетворення, проведені Петром I, торкнулися і кріпаків: відбулося злиття кріпаків і холопів в єдине стан. Як відомо, холопство - інститут, близький за своїми характеристиками до домашнього рабства, що мав тясячелетнюю історію і розвинене право. Загальна тенденція розвитку кріпосного права йшла в напрямку поширення на кріпаків багатьох норм холопьего права, що і було загальною платформою для їх подальшого злиття.

Для законодавства, введеного Петром I, були характерні більш чітка регуляція прав і обов'язків кожного стану і відповідно до цього більш жорстка система заборон.

Величезне значення мала в цьому процесі податкова реформа. Введення подушного податку, якій передувала перепис душ чоловічої статі, означало встановлення порядку жорсткого прикріплення кожного платника до тягла в тому місці проживання, де його записали для виплати подушного податку.

Для петровського часу характерно проведення великих поліцейських акцій довготривалого характеру. Найбільш серйозною з них слід визнати розміщення в 1724-1725 рр. армійських полків на постійні квартири в місцях, повітах, губерніях, де для них збиралася подушна подати, і пов'язані з цим поліцейські функції армійських командирів.

Інший поліцейської акцією, здійсненої за Петра, було запровадження паспортної системи. Без встановленого законом паспорта жоден селянин чи городянин не мав права залишити місце проживання. Порушення паспортного режиму автоматично означало перетворення людини на злочинця, яке підлягає арешту і відправці на колишнє місце проживання.

Істотні перетворення торкнулися і церкви. Так, Петро I здійснив реформу, що виразилася в створенні колегіального (синодального) управління російською церквою. Знищення патріаршества відображало прагнення Петра I ліквідувати немислиму при тодішньому самодержавство "княжу" систему церковної влади. Оголосивши себе фактично главою церкви, Петро знищив її автономію. Більш того, він широко використовував інститути церкви для проведення своєї політики. Подані, під страхом великих штрафів, були зобов'язані відвідувати церкву і каятися на сповіді в своїх гріхах священикові, той же, відповідно до закону, зобов'язаний був доносити про все протизаконному, який став відомим на сповіді, владі.

Здійснені Петром I реформи мали велике значення для історичної долі Росії. Створені ним інститути влади проіснували сотні років. Наприклад, Сенат діяв з 1711 по грудень 1917 року, тобто 206 років, синодальне пристрій православної церкви залишалося незмінним з 1721 по 1918 р, тобто трохи менше 200 років; система подушної подати було скасовано лише в 1887 р, тобто 163 роки після її введення в 1724 р Настільки ж довга доля була уготована і багатьом іншим реформам Петра Великого. В історії Росії трохи таких або інших інститутів державної влади, створених коли-небудь до Петра I або після нього, які проіснували б так довго і надали б настільки сильний вплив на всі сторони суспільного життя.

Слід сказати кілька слів про кріпосницької політиці Петра I. Кріпацтво утвердилося в Росії задовго до народження Петра. Воно пройняло всі основи життя країни, свідомість людей. Не можна забувати, що кріпосне право в Росії, на відміну від Західної Європи, відігравало особливу, всеосяжну роль. Руйнування правових структур кріпацтва підірвало б основу самодержавної влади. Петро I все це добре розумів, а тому всіма доступними йому засобами зміцнював цей лад.

Перетворення Петра I, спрямовані на ліквідацію техніко-економічної та культурної відсталості країни, на прискорення її розвитку, мали велике прогресивне значення. Їх здійснення багато в чому було пов'язане з особистістю самого Петра I, який був великим державним діячем, діяв з винятковою цілеспрямованістю, сміливо ламаючи рутинні порядки і установи, успішно долаючи незліченні труднощі. Видатний політик, який володів широкими знаннями, військовий діяч і дипломат Петро I вмів в тих складних умовах швидко оцінювати обстановку, виділяти головне, робити правильні висновки з помилок і невдач. У той же час зміни і реформи здійснювалися на кріпосницької основі, супроводжувалися поширенням кріпосницьких відносин на нові території і нові категорії населення, на нові сфери економічного життя.

Як зазначає професор Е. В. Анісімов, петровська епоха виявилася справжнім лихоліттям для російського купецтва. Різке посилення прямих податків з купців як найбільш заможної частини городян, насильницьке сколачивание торгових компаній (форма організації торгівлі, яка здавалася Петру найбільш придатною в російських умовах) - тільки частина засобів і способів примусу, які він в значних масштабах застосував до купецтва, ставлячи головною метою отримати якомога більше грошей для казни. У руслі подібних заходів слід розглядати і примусові переселення купців (причому з числа найбільш заможних) в Петербург - невпорядкований, довгий час по суті прифронтовій місто, а також адміністративне регулювання вантажопотоків, коли купцям чітко вказувалося, в яких портах і якими товарами вони можуть торгувати.

До 20-их рр. XVIII ст., Коли військова гроза остаточно відсунулася на Захід і в успішному для Росії завершення війни не могло бути сумнівів, Петро значно змінив торгово-промислову політику. Восени 1719р. були ліквідовані практично всі монополії на вивезення товарів за кордон. Зазнала змін і промислова політика: посилилося заохочення приватного підприємництва. За введеної в 1719 р привілеї дозволялося шукати корисні копалини і будувати заводи всім без винятку жителям країни і іноземцям, навіть якщо це було пов'язане з порушенням феодального права на землю, багату рудами. За Петра ж набула поширення практика передачі державних підприємств (особливо визнаних збитковими для казни) приватним власникам або спеціально створеним для цього компаніям. Нові власники отримували від держави численні пільги: безвідсоткові позички, право безмитної продажу товарів і т.д. Суттєву допомогу підприємцям надавав і затверджений в 1724 р митний тариф, що полегшували вивезення продукції вітчизняних мануфактур і одночасно загрожував ввезення з-за кордону товарів, які вироблялися на російських мануфактурах. У той же час немає ніяких підстав думати, що, змінюючи економічну політику, Петро мав намір послабити вплив держави на народне господарство або, припустимо, неусвідомлено сприяв розвитку капіталістичних форм і прийомів виробництва, отримали в цей час в Західній Європі широке поширення. Суть полягала в зміні не самих принципів, а лише акцентів промислово-торговельної політики. Мануфактури передавалися компаніям або приватним підприємцям фактично на орендних умовах, які чітко визначалися і при потребі змінювалися державою, мали право в разі їх невиконання конфіскувати підприємства. Головним обов'язком власників було своєчасне виконання казенних замовлень; тільки надлишки, вироблені понад те, що відповідало б нинішньому поняттю "держзамовлення", підприємець міг реалізувати на ринку.

Створені органи управління торгівлею і промисловістю відповідали суті тамтешніх змін. Ці бюрократичні установи були інститутами державного регулювання економіки, органами торгово-промишленнной політики самодержавства на основі меркантилізму. У Швеції, чиї державні установи послужили зразком для петровських реформ, подібні колегії проводили політику королівської влади в цілому на тих же теоретичних засадах. Умови Росії відрізнялися від шведських не тільки масштабами країни, а й принциповими особливостями політичних порядків і культури.

Даючи "послаблення" мануфактуристам і купцям, держава не збиралося усуватися з економіки або хоча б послаблювати свій вплив на неї. Після 1718-1719 рр. вступила в дію нова політика. Раніше держава впливало на економіку через систему заборон, монополій, мит і податків, тобто через відкриті форми примусу. Тепер, коли надзвичайна військова ситуація минула, всі зусилля були перенесені на створення і діяльність адміністративно-контрольної бюрократичної машини, яка за допомогою статутів, регламентів, привілеїв, звітів, перевірок прагнула спрямовувати економічну (і не тільки) життя країни через систему своєрідних шлюзів і каналів в потрібному державі напрямку.

Адміністративне вплив поєднувалося з економічними заходами. Приватне підприємництво було жорстко прив'язане до державної колісниці системою урядових замовлень, переважно оборонного значення. З одного боку, це забезпечувало стійкість доходів мануфактуристов, які могли бути впевнені, що збут продукції скарбниці гарантований, але з іншого - закривало перспективи технічного вдосконалення, різко принижувало значення конкуренції як вічного двигуна підприємництва.

До початку 20-х рр. були проведені важливі соціальні заходи: посилено боротьбу з пагонами селян, яких повертали колишнім власникам.

Указом 28 травня 1723 року регулюється порядок прийому на роботу людей, які не належали власнику або не «приписаних» до даного заводу. Всім їм доводилося або отримати у свого поміщика дозвіл працювати тимчасово ( "заробітчани" з паспортом), або потрапити в число втікачів, "беспашпортних", які підлягають арешту і негайного повернення поміщику.

Серйозні зміни відбулися за Петра і в області зовнішніх відносин. Полтавська перемога дозволила Петру перехопити ініціативу, яку він розвинув, зміцнивши своє становище в Інграм, Карелії, зайнявши Ліфляндію і Естландія, а потім вступивши до Німеччини, де за сприяння Данії, Саксонії, почасти Пруссії і Ганновера було розпочато наступ на шведські володіння в Померанії. Протягом неповних шести років союзники витіснили шведів з усіх їх заморських володінь. У 1716 р з їх імперією було назавжди покінчено. Але під час розподілу шведських володінь чітко проявилися змінилися під впливом блискучих перемог на суші і на морі претензії Росії.

По-перше, Петро відмовився від колишніх зобов'язань, даних союзникам, обмежитися старими російськими територіями, відторгнуті шведами після "смути" початку XVII ст., - Інграм і Карелією. Зайняті силою російської зброї Естляндія і Ліфляндія вже в 1710р. були включені до складу Росії. Різко посилилися армія і флот стали гарантією цих завоювань. По-друге, починаючи з 1712 Петро став втручатися в справи Німеччини. Спочатку це було пов'язано з боротьбою проти шведів у Померанії, Голштинии і Мекленбурзі, а потім, після вигнання їх з Німеччини, Петро став підтримувати (в тому числі збройної рукою) претендував на абсолютистскую влада мекленбургского герцога Карла-Леопольда, вступив в переговори з Голштинией - сусіднім і ворожим Данії державою.

Ништадтский світ 1721 юридично оформив не тільки перемогу Росії в Північній війні, надбання Росії в Прибалтиці, а й народження нової імперії: очевидний зв'язок між святкуванням Ніштадської і прийняттям Петром імператорського титулу. Зрослу військову міць царський уряд використовував для посилення впливу на Балтиці.

Петром рухали не тільки політичні мотиви, прагнення домогтися впливу в Балтійському регіоні, а й економічні інтереси.Меркантилістські концепції, які він поділяв, вимагали активізації торговельного балансу. Можна говорити про домінанту торгових завдань у загальній системі зовнішньої політики Росії після Ніштадської.

Своєрідне поєднання військово-політичних і торговельних інтересів Російської імперії зумовило російсько-перська війну 1722-1723 рр., Доповнену спробами проникнути в Середню Азію. Знання кон'юнктури міжнародної торгівлі спонукало Петра захопити транзитні шляхи торгівлі рідкісними дарами Індії та Китаю. Завоювання південного узбережжя Каспію мислилося аж ніяк не як тимчасовий захід, а як довгострокове приєднання до Росії в 1723 р початкової території Персії (не випадково там були побудовані фортеці).

В цілому за час петровського царювання сталася серйозна метаморфоза зовнішньої політики Росії: від вирішення нагальних завдань національної політики вона перейшла до постановки та вирішення типово імперських проблем. Петровські реформи призвели до утворення військово-бюрократичної держави з сильної централізованої самодержавної владою, що спиралася на кріпосницьку економіку, сильну армію.

Говорячи про значення реформ Петра I, на закінчення слід перш за все відзначити, що вони означали початок процесу модернізації та європеїзації у світовому масштабі. При збереженні відомої наступності нова система установ, створених в Росії в першій чверті XVIII ст., Означала в той же час радикальний розрив з попередньою практикою управління. Адміністративні реформи Петра втілювали в собі розвиток, модернізацію та європеїзацію, виступали першими в ряду подібних перетворень нового часу, виявляючи ряд стійких ознак, які потім простежуються в реформах Росії та інших країн аж до теперішнього часу. Серед них - уніфікація, централізація і диференціація функцій апарату державного управління (Наше отечество. Досвід політичної історії. М., 1991. С. 91).