Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Соціальна структура Суспільства и Тенденції ее розвитку

Скачати 23.6 Kb.
Дата конвертації 19.02.2018
Розмір 23.6 Kb.
Тип реферат

Соціальна структура Суспільства и Тенденції ее розвитку

Соціальна структура Суспільства: основні. Види та елементи

Поняття «соціальна структура» у Науковій и соціально-Політичній літературі має кілька трактування. У широкому розумінні - це сукупність взаємопов'язаніх и взаємодіючіх СОЦІАЛЬНИХ груп, а такоже СОЦІАЛЬНИХ інстітутів.

Соціальна структура - сукупність СОЦІАЛЬНИХ (клас, трудовий колектив, група, верств), соціально-демографічніх (молодь, пенсіонери), професійно-кваліфікаційних, територіальних (тип поселення) й етнічніх спільнот (нації, народності), пов'язаних между собою відносно стала стосунки.

Соціальна структура Суспільства - явіще історичне, ее становлення та розвиток відображають процеси інстітуалізації та еволюції різноманітніх СОЦІАЛЬНИХ інстітутів. Ускладнення и диференціація їх у структурному и функціональному аспектах зумов відповідні Зміни у соціальній структурі. Тому соціальну структуру Суспільства, закономірності ее становлення й Функціонування слід розглядаті в контексті реализации соціальнімі Інстітутамі відповідніх функцій чи, можливо, и дисфункцій.

У колишня СРСР соціальну структуру Суспільства до 60-х років практично НЕ Вивчай. Це Було спричинено офіційною доктриною, согласно З якою соціальну структуру радянського Суспільства становили два класи (робітники та Колгоспне селянство) й одна верств (прошарок) - інтелігенція. Взаємовідносини между ними через Відсутність антагоністічніх суперечностей, вважаю, були безконфліктнімі. Альо ж ця концепція абсолютно відображала реального стану Суспільства, оскількі:

а) різко звужував Критерії діференціації людей относительно їх належності до різніх СОЦІАЛЬНИХ груп;

б) не давала уявлення про соціальну структуру як вертикаль;

в) містіла перекручене уявлення про Критерії соціальної мобільності;

г) відображала утопічне уявлення про гармонійні, побудовані на єдності інтересів, міжгрупові стосунки.

В останні роки уявлення про соціальну структуру докорінно змініліся. По-перше, підтверділася абсолютна Непридатність ідеологізовавоі й міфологізованої моделі «2 + 1» (два класи й прошарок), яка заперечувала соціальні ієрархії, відчуження, антагонізмі, проповідувала концепцію прогресуючої соціальної однорідності. Як і друга, виявило серйозні суперечності между основними елементами соціальної структури - класами, етнонаціональнімі групами.

У зв'язку з ЦІМ перед вітчізняною соціологією постала необходимость радикального перегляду й оновлення Концепції соціальної Структури Суспільства »зосередівші Рамус на:

- вівченні НЕ только відоміх, но й невідоміх (латентних) СОЦІАЛЬНИХ груп;

- переході від Опису зовнішньої структури, пов'язаної з індустріальнімі й іншімі сферами виробництва, до АНАЛІЗУ внутрішньої структури, пов'язаної з вертикальною та горизонтальною структурами громадянського суспільства;

- дослідженні ієрархії СОЦІАЛЬНИХ груп (Не только стосунки рівності й нерівності, но й панування, підлеглості);

- з'ясуванні суб'єктивного характеру соціальної структури, ее зв'язку з ЛЮДИНОЮ, ее розвитку, свободою чи несвободою.

Соціологія віділяє два основні елементи соціальної структури:

1. Соціальні Інститути, безособова система ролей и статусів. Цей підхід властівій структурному функціоналізму.

2. Система класів, верств, ПРОФЕСІЙНИХ та других груп. На таких засадах базується Марксистська детерміністській підхід.

Обидвоє підході взаємодоповнюють один одного. Соціальніінстітуті є більш або Менш Рухом суспільною формою организации й регулювання ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ груп.

Соціальні ж групи, будучи активним суб'єктивним компонентом соціальної структури, інтегруються в Цю суспільну форму, если вона відповідає їхнім буде потрібно, інтересам и цінностям, або ж смороду ее відхіляють.

Поняття «соціальна група» є родовим относительно зрозуміти: «клас», «соціальна верств», «колектив», «нація», «етнічна, територіальна, релігійна та інші спільноті», оскількі фіксує. соціальні Відмінності, Які вінікають между окремий Сукупний людей у ​​процесі розподілу праці й ДІЯЛЬНОСТІ на основе відношення до ЗАСОБІВ виробництва, власти, характеру праці, фаху, освіти, уровня й Структури прібутків, статі, віку, национальной пріналежності, місця проживання, стилю життя та ін .

На перший погляд, скажімо, робітники, селяни, Вчені, кооператори та інші НЕ є об'єднанімі в якісь групи, если мати на увазі формальне об'єднання на зразок політічніх партій. Та коли взяти до уваги їх реальне, об'єктивне становище в суспільстві, то - безперечно. У будь-якому суспільстві існує Певна Кількість СОЦІАЛЬНИХ груп, Які:

а) посідають Різні місця в системе СОЦІАЛЬНИХ нерівностей цього Суспільства »у діференціації его населення за крітеріямі власти, власності за, доходу ТОЩО;

б) пов'язані между собою політічнімі, економічнімі й культурними відносінамі;

в) є суб'єктами Функціонування всех СОЦІАЛЬНИХ інстітутів Суспільства.

У соціальні групи людей об'єднують соціальні Захоплення, Які зумовлюють їх Дії и формуються у представителей різніх груп залежних від їхнього становища та роли в суспільному жітті. Оскількі Захоплення, скажімо, у робітника одні, а в кооператора - інші, то смороду реально й становляться Різні соціальні групи, тобто «неформально» об'єднуються. При цьом соціальні Захоплення груп, постаючи на основе індівідуальніх інтересів їх учасников, що не замікаються у Власний егоїстічніх рамках, оскількі в процесі соціальної взаємодії індівідів віробляються Захоплення груп як цілого, Які відображають Вже Спільні РІСД СОЦІАЛЬНОГО становища окремий індівідів, что входять до групи. Соціальний Інтерес групи всегда спрямованостей на Збереження або зміну ее становища в суспільстві.

Загальногуманістічній підхід до Суспільства у сучасній соціології візнає значімість усіх СОЦІАЛЬНИХ груп, оскількі Відмінності в їх становіщі зумовлюють и Різні Захоплення, Узгодження якіх є основною метою соціальної політики Суспільства. Соціологія віділяє Такі види СОЦІАЛЬНИХ структур:

- соціально-класового (класи, соціальні верстви, соціальні групи, прошаркі, стани);

- соціально-демографічна (вік, стать);

- соціально-територіальна (міська, сільська спільноті, населення агломерацій, переселенські групи);

- соціально-професійна;

- соціально-етнічна та ін.

Соціально-класового структура

Вона відображає найважлівішій зріз соціальної Структури класового Суспільства: складаний картину соціальної нерівності между суспільними класами, представник розумової и фізичної праці, соціальнімі верств Всередині класів.

Питання про класи є найбільш діскусійнім. Теоретична базою для діскусій стало визначення В.Леніна: «Клас назіваються Великі групи людей, Які розрізняються за їх місцем в Історично візначеній системе суспільного виробництва, за їх відношенням (здебільшого закріпленім и оформленим у законах) до ЗАСОБІВ виробництва, за їх рол в суспільній организации праці, а, значить, за способами одержаний и розміром тієї Частки суспільного багатства, яка є в їх розпорядженні ».

Таке трактування класів є Досить Загальна, застосовується до різніх суспільніх систем. Останнім часом у него становится все менше пріхільніків. Це ж стосується и Положень относительно наявності в суспільстві двох однотипних класів. Так, російський соціолог В. Радаєв предлагает розглядаті Цю проблему не вирішено только з точки зору відносин власності (Відсутність СОЦІАЛЬНИХ груп незалежних повноправніх власніків), но й у політічному, соціальному й економічному аспектах. Віділення класів на пострадянському пространстве становится все проблематічнішім, оскількі відбувається поступова деструктурізація Суспільства радянського типу, спричинили ліквідацією дореволюційніх класів, атомізацією Суспільства, зростанням соціальної маргіналізації.

Ідеологізована формула соціально однорідного (безкласового) Суспільства, - на мнение В. Радаєва, - втілілась у життя ще Задовго до того, Як було проголошено побудову «розвинутого соціалізму». Ось чому аналіз соціальної структури у суспільстві радянського типу є можливіть лишь в межах стратіфікаційного підходу.

Справді, демонтаж колішньої соціальної структури, ее інстітутів и класового-групової ієрархії емпірічно віявляється в маргіналізації Суспільства, в появі проміжніх груп, більш контрастних й поляризація.

Маргіналізація - це Втрата особістістю об'єктивної пріналежності до дано! соціальної групи без следующего входження до Іншої, а такоже Втрата особістістю норм та цінностей відповідної субкультурі.Вона, як відомо, пов'язана з розхітуванням и Ламанов нормативно-ціннісніх систем дід Вплив СОЦІАЛЬНИХ и економічних зрушень. При цьом маргіналі спріймаються НЕ лишь як аутсайдери й парії (прігноблена людина), что перебувають на «дні» Суспільства. Маргінальність означає стійку, соціальне обумовлених відмінність между соціально-культурним походження и нінішнім суспільним становищем.

Класична, Еталон модель маргінала - фігура мігранта Із села в місто в пошуках роботи. Ця людина - Вже НЕ селянин, но Ще не робітник. Чи не можна ототожнюваті маргіналів з декласованімі елементами. Маргіналізація - об'єктивний соціально-економічний процес переходу до Іншої соціальної групи, а не "віштовхування" особистості на періферію СОЦІАЛЬНОГО життя.

Елементом соціально-класової Структури Суспільства є соціальні верстви, Які утворюють внутрішню структуру класів и великих СОЦІАЛЬНИХ груп (например, робітники нізької, середньої та вісокої кваліфікації).

Соціальна верств - сукупність індівідів, зайнятості Економічно й соціальне рівноціннімі видами праці, Які отримуються примерно рівну матеріальну та моральну винагорода.

Це така спільнота, в Якій КОЖЕН індивід е носієм однієї ознакою. Такою Ознакою может буті: тип Трудової поведінкі на робочому місці; рівень доходу; Спосіб проведення вільного часу, дозвілля й удовольствие потреб; Зміст СОЦІАЛЬНИХ орієнтацій, установок, цінностей, інтересів; Ставлення до найважлівішіх подій у стране й за рубежем; Ставлення до СОЦІАЛЬНИХ и технологічних нововведень. Аналіз Структури Суспільства крізь призму его СОЦІАЛЬНИХ верств дает змогу з'ясовувати Різні Грані его діференціації значний повніше, чем класового аналіз.

Таким чином, структуру Суспільства доцільно опісуваті с помощью класового-верствової моделі, в Якій поєднуються теоретична Глибина класового АНАЛІЗУ з багатством можливо і методів стратіфікаційного підходу.

Детальнішій поділ Суспільства дает змогу віявіті в соціально-класовій структурі малі соціальні групи.

Мала соціальна група - нечисельні за складом соціальна група, члени якої об'єднані спільною діяльністю и перебувають у безпосередно стійкому особістом спілкуванні один з одним, что є основою для Виникнення як емоційніх СТОСУНКІВ, так и особливо групових цінностей и норм поведінкі.

Пологів Ознакою малої групи є ее належність до безпосередно трівкіх особістом контактів (спілкування, Взаємодія). Например, сім'я, виробнича бригада, шкільний клас, науковий, військовий та інші Первинні колективи, колективи космічніх, Арктична и антарктічніх станцій, спортивна команда, релігійна секта, група друзів, підлітки-одноліткі ТОЩО. Мінімальній розмір малих груп - две особини, максимальний - кілька десятків.

До соціально-класової Структури Суспільства належати и декласовані елементи.

Декласованій елемент - особа, яка Втрата трівкі зв'язки з соціальнімі групами, опустилася «на дно» суспільного життя.

Зростання чісельності декласованіх елементів, до якіх Належить и люмпен-пролетаріат, спричиняють економічні кри, Масове Безробіття, зубожіння нижчих у суспільній ієрархії верств населення.

У соціальній структурі Суспільства вінятково важліве місце Належить соціально-демографічнім «зрізам». Соціально-демографічна структура - це результат накладання демографічніх структур (статевої, вікової, сімейної) на соціальну. Статистичний параметрами в таких-випадка є: народжуваність, смертність, шлюб, розлучуваність, міграційній обмін населення между міською и сільською місцевостямі, а такоже между різнімі теріторіямі.

Статево-вікову структуру населення можна аналізуваті за однією Ознака (стати чи вік) або за Обом.У Першому випадка Особливий Інтерес ставити Розподіл населення на три групи: 0-14 років (діти), 15-49 років (молодь и середній вік), 50 років и старші (похилий вік). Співвідношення между ними характерізує тип вікової структури населення. Аналіз вікової структури, яка охоплює ЦІ три контингенту, розкріває трудовий Потенціал країни, дает змогу віявіті дінаміку его развития. Чим прогресівніша структура, тім віщімі можливий розвитку вона наділена, тим стійкішій трудовий Потенціал населення.

Вивчення структури населення за статтю має НЕ меншважліве практичне значення, оскількі впліває на размещения виробничих сил, на відтворення и ТЕРИТОРІАЛЬНЕ формирование населення.

Одним Із аспектів соціальної Структури Суспільства є соціально-територіальна структура, яка є результатом взаємодії двох зрізів Суспільства - соціально-класового й теріторіального. Елементами соціально-класової Структури є Суспільні класи й соціальні верстви; теріторіальної структури - територіальні спільноті різного типу (міські, сільські, населення агломерації).

Соціально-територіальна структура - сукупність трівкіх спільнот людей, что формуються на основе соціальної неоднорідності умов життєдіяльності в різніх територіально-адміністратівніх Утворення, 1 СТОСУНКІВ между цімі спільнотамі.

Переважання економічних крітеріїв у розміщенні виробництва й розселенні людей породжує нерівномірність історічного розвитку, одним Із проявів якої є нерівномірність економічного розвитку регіонів и територій в межах окремої країни. На Цій Основі формуються соціальна нерівномірність умов життєдіяльності у регіональному розрізі, соціально-територіальні Особливості.

Соціальна структура Суспільства пов'язана й Взаємодіє з професійною структурою, оскількі професійний Розподіл праці пов'язаний з ее суспільним розподілом (на розумово та фізічну, аграрного й індустріальну, організаторську й віконавську и т.п.). Нерідко соціальне професійну структуру трактують як соціальну форму професійного розподілу праці, что розглядається в аспекті ее матеріально-мовленнєвого змісту. Аналізуючі професійну структуру Суспільства, доцільно розмежовуваті фаховості діференціацію людей и професійний Розподіл праці, зважаючі, кроме того, на Існування природного зв'язку професій Із соціально-економічнімі відмінностямі у суспільстві, тобто з суспільними класами и верств. Фахова поділ НЕ может буті основою, віхіднім пунктом Утворення класів и СОЦІАЛЬНИХ верств.

Дослідження соціально-етнічної Структури Здійснює соціологія національніх СТОСУНКІВ (етносоціологія).

Етносоціологія - галузь соціології, яка вівчає генезис, сутність, Функції, Спільні закономірності розвитку етносів, міжетнічні (міжнаціональні) стосунки й віробляє основні методологічні принципи їх дослідження.

Вона вівчає комплекс проблем, пов'язаних з соціальнім розвитку націй и народностей країни: соціально-економічних, соціально-політічніх, духовно-ідеологічніх, культурних, освітніх ТОЩО.

Характер динаміки соціальної Структури Залежить у Першу Черга від результатів соціальної мобільності.

Соціальна мобільність - міжгрупова чи просторова Рухомість населення, его здатність (Готовність) до СОЦІАЛЬНИХ переміщень.

Соціальні переміщення є виявило соціальної мобільності, яка віражається у переходах індівідів з одного класу в Інший, з однієї внутрікласової групи до Іншої, міграції Сільських жителей до міста и навпаки.

За спрямуванням розвитку розрізняють вертикальну мобільність - посадова, Кваліфікаційне зростання чи декваліфікація, перехід до групи та верстви з нижчих статусом в ієрархічно упорядкованіх зрізах соціальної Структури и горизонтальну мобільність - рух между одноріднімі в соціальному відношенні позіціямі й категоріямі населення. У жітті горизонтальні й вертикальні переміщення переплітаються, взаємодіють.

Соціальну мобільність зумовлюють об'єктивні обставинні: структурні зрушення в економіці; Зміни у характері й змісті суспільного розподілу праці й відносин власності; послаблення закріпленості груп ПРАЦІВНИКІВ за соціальне й Економічно нерівноціннімі видами ДІЯЛЬНОСТІ.

Соціальна мобільність, соціальні переміщення между групами є Досить складаний и супроводжуються істотнімі соціальнімі наслідкамі для тих чи других груп. Найважлівішій з них - Постійна наявність перехідніх, так званні маргінальніх верств, тобто Межов, проміжніх відносно тих чи других СОЦІАЛЬНИХ спільнот.

Теоріясоціальної стратіфікації

Розглядаючі соціальну структуру як сукупність СОЦІАЛЬНИХ груп, что різняться своим становищем у суспільстві, соціологія має відповісті на питання: як відрізняті ЦІ групи одну від одної?

Інструментом у досягненні цього є теорія соціальної стратіфікації. ее Було Створено на качана 40-х років XX ст. Американский соціологамі Т. Парсонсом, Р. Мертоіом, К. Девісом, У. Муром та іншімі, Які вважаю, что соціальну стратіфікацію спричинив Розподіл функцій у суспільстві.

На їх мнение, соціальна стратіфікація Забезпечує виокремлено впорядкованої сукупності СОЦІАЛЬНИХ верств, что відрізняються одна від одної Певна важлівімі для даного Суспільства Ознака (крітеріямі): характером власності за, розміром прибутку, ОБСЯГИ власти, престижем, Національними чи іншімі рісамі. При цьом соціальне стратіфікаційній підхід є одночасно методологією и теорією РОЗГЛЯДУ соціальної Структури Суспільства. Цей підхід сповідує Такі основні принципи:

а) обов'язковість Вивчення всех без вінятку СОЦІАЛЬНИХ верств Суспільства;

б) необходимость! застосування при порівнянні їх одних и тих самих крітеріїв;

в) достатність крітеріїв для полного и глибокого АНАЛІЗУ кожної з досліджуваніх СОЦІАЛЬНИХ верств.

Очевидно, что за такого методологічного підходу згадувать вищє Сталінська модель «2 + 1» (два класи й прошарок) НЕ має ніякіх шансів на наукове обґрунтування.

Соціальна стратіфікація означає процес, Який Безперервна триває усуспільстві, и результат цього процесса. Вона є НЕ лишь методом Виявлення верств даного Суспільства, но й «портретом» цього Суспільства. Простратіфікувавші все населення країни за тимі чи іншімі крітеріямі, можна віділіті страти (верстви), з яких це населення складається. Тому стратіфікація - рису будь-которого Суспільства: рабовласницького, феодального, капіталістичного, соціалістичного. Вона наявна в усіх державах, тому что ті чи інші верстви наявні в будь-якому суспільстві, у будь-Якій стране. Смороду були в некогда, є ніні, Залишайся в Майбутнього.

Соціальна стратіфікація - процес СОЦІАЛЬНОГО відтворення, внаслідок которого верстви (страти), групи, класи віявляються нерівнімі между собою и групують ієрархічно розміщені Страті з різнім престижем, власністю та властью.

Соціальна стратіфікація означає не просто різне становище у суспільстві окрема індівідів, батьківщин чи ціліх стран, а самє нерівне їх становище. При цьом дуже важлівім є вирішенню теорією соціальної стратіфікації проблеми соціальної мобільності, зокрема методів Зміни особістістю, груп свого СОЦІАЛЬНОГО становища. Віділяють два основні шляхи здобуття ними Певного рангу: аскріпція и Досягнення.

Аскріпція - продвижения соціальнімі «Сходинки» Завдяк зовнішнім, Незалежності від індівіда, групи, властівостям (соціальному стійбища, фізичним данім та ін.).

Досягнення - здобуття індівідом, груп Певного статусу Завдяк безпосередно власним успіхам.

Класового й стратіфікаційна моделі соціальної структури не заперечують одна одну, а навпаки - на Основі вічленувавня у науковому аналізі реально існуючіх класів, верств, других СОЦІАЛЬНИХ груп может буті збудована «об'ємна», а не однолінійна модель соціальної структури, что має міцну емпірічну соціологічну базу. В останні роки у мировой соціологічній літературі Поняття «класи» посідає таке ж визначене місце, як и Поняття «страта», й обидвоє смороду Використовують як у національніх, так и в міжнародніх порівняльніх дослідженнях.

У Деяк трактування соціальної стратіфікації наявні й егалітарістські (зрівняльні) Тенденції. Смороду особливо помітні у концепціях «середнього» чи «нового середня класу», Який трактується як більшість населення, что має власність и достатні возможности для заможного життя; ВІН працьовитий, наполеглива у досягненні мети, вміє розпорядітіся доступними благами й цінує надані суспільством возможности для соціальної мобільності. Зростання чісельності «середнього класу» Фактично означає ліквідацію противостояние багатства й бідності. Ідея «середнього класу» є альтернативою попередня поділу, відображає зрівняльні Тенденції у соціологічних подивимось.

За Деяк данімі, у нашому суспільстві напрікінці XX ст. «Середній клас» стає лишь 15%, а в США - примерно 80%. Зростання его роли у співвідношенні СОЦІАЛЬНИХ и політічніх сил візначає стабільність соціальної системи, Забезпечує ее дінамізм.

Про ті, Наскільки складно стратіфікуваті суспільство радянського взірця, свідчать Перші Спроба соціологів. їх класифікація далеко не повна, оскількі до неї НЕ попали деякі соціальні групи Суспільства (представник приватного Капіталу, студенти, учні ТОЩО); очевидно, потребують уточнення й Самі ознака, за Якими здійснюється соціальна стратіфікація. Альо даже у такому виде ця класифікація значний реальніше відображає справжнього соціальну структуру сучасного Суспільства.

Дезінформація, вікрівлення реальної Структури Суспільства - це шлях не до его Зміцнення, а, навпаки, до розмежування інтересів, до соціальної дезінтеграції. Замовчуванню реальної картини соціальної стратіфікації Суспільства відповідає інтересам лишь того, хто концентрує у своих руках політічну й економічну владу.

Напрікінці XX ст. загострілася потреба в ефектівній методіці Виявлення СОЦІАЛЬНИХ груп, что розрізняються за їх місцем у системе власності за, власти, прибутку й престижу (статусу). Володіючі такою методикою, можна провести глібокі дослідження соціальної структури, віявіті основні соціальні верстви сучасного Суспільства.

Вітчизняна соціологічна наука опінію перед необхідністю відповісті на Такі залягання:

1. З якіх класів, верств, груп складається наше ^ суспільство?

2. Які основні Критерії діференціації населення в ньом?

3. Які соціальні відстані (дістанції) відокремлюють у нашому суспільстві одні соціальні групи від других?

4. Якими соціальнімі взаємовідносінамі пов'язані соціальні групи (конфліктнімі чи дружнімі, узгодженням)?

5. Яка соціальна мобільність у нашому суспільстві: хто, з якіх и в Які групи переміщується, Наскільки інтенсівні ЦІ переміщення?

6. Як и Завдяк чому відтворюється ця соціальна структура?

Очевидно, что, що не відповівші на ЦІ та інші Важливі питання, суспільство пріречене жити «наосліп». ОКРЕМІ Спроба віділіті групи, Які рухають суспільство, відроджують его, и ті, Що протистоять цьом, особливо успіхом НЕ увінчаліся.

Конкретні шірокомасштабні дослідження з метою создания «соціального портрета» сучасного Суспільства - Одне з найактуальнішіх завдання вітчізняної соціології.

Значення цієї роботи зумовлюється тим, что соціальна структура Надзвичайно важлівій соціальний регулятор еволюції Суспільства. Вона візначає шляхи розвитку й ефективність економіки, оскількі Різні соціальні групи посідають у ній Цілком визначене становище й прагнуть до реализации своих інтересів. Соціальна структура має вірішальній Вплив и на Політичні отношения в суспільстві, Які є відносінамі между різнімі групами относительно использование (Утримання, Захоплення) державної влади. Нарешті, самє спеціфіка соціальної Структури Суспільства візначає суть и основні напрями соціальної політики в ньом.