Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Формування хронологічної компетентності учнів на уроках історії та в позаурочній годину

Скачати 145.08 Kb.
Дата конвертації 31.03.2018
Розмір 145.08 Kb.

17Формування хронологічної компетентності учнів

на уроках історії та в позаурочній годину


Ми захоплюємося старовина, но живемо сучасністю.

Овідій

Сучасна освіта вірішує много завдання, головні ціллю якіх є формирование Творчої особистості, здатної відстоюваті свои Переконаний, но водночас толерантної до поглядів других. Особистості, яка прагнем приносити Користь суспільству, усвідомлює відповідальність за КОЖЕН свой крок и шукає свій шлях у жітті. Спріяючі Формування такой особистості, більшість педагогів Використовують у життя без ДІЯЛЬНОСТІ актуальний на сегодня компетентнісній підхід.

Сутність его Полягає у спрямуванні навчального процесса на набуття учнями важлівіх компетенцій, тобто загально здатностей особистості Виконувати Певний вид ДІЯЛЬНОСТІ. Компетентність ґрунтується на знаннях, досвіді, цінностях, Набутів Завдяк навчанню, та є Показники успішності [4, с. 16].

Метою статті є Розгляд Поняття «компетентність», основних складових хронологічної компетентності учнів, методів и прійомів та примеров завдання на уроках історії та в позакласній ДІЯЛЬНОСТІ, Які спріяють Формування хронологічніх знань и вмінь.

Актуальність даної тими зумовлена важлівістю формирование хронологічної компетентності учня в течение Вивчення історії, Аджея історичні уявлення Минулого вплівають (окрім успішної подготовки до ДПА та ЗНО) на формирование жіттєвіх ідеалів, ціннісніх орієнтацій учня, его поведение, слугують засоби громадянського и морального виховання.

Результатом навчання історії є певні Властивості, что в сучасній вітчізняній педагогічній літературі вітлумачують як «компетенції», «компетентності» та вжіваються в одному сміслі. Однако компетенція, у перекладі з латінської мови, означає коло вопросам, у якіх людина добре обізнана. Як Зазначає С. Шишов, компетентний - тієї, хто володіє відповіднімі знань и здібностямі, что дозволяють делать ґрунтовні Висновки окресленої царині та ефективного діяті в ній. [26, с. 20].

Педагоги під компетентністю людини розуміють спеціальнім Шляхом структуровані (організовані) набори знань, умінь, навичок и цілей, Які набуваються у процесі навчання. Смороду дозволяють людіні візначаті, тобто ідентіфікуваті и розв'язувати Незалежності від ситуации проблеми, что є характерними для певної Сфера діяльності.

Розвиток ключовими и предметних компетентностей НЕ відміняє традіційні підході до завдання освіти, Які передбачало формирование Загальне та предметних знань, навичок, умінь. Більше того, компетентності базуються на них. Взяті окремо традіційні знання, навички та вміння у практике сучасної школи обслуговують здебільшого академічні цілі (складання іспітів різного уровня Завдяк оволодінню програмним матеріалом), ма ють Загальний характер, тобто НЕ враховують індивідуально-особістісніх відмінностей учнів. Пріоритет компетентнісного підходу НЕ только долає обмеженість академізму (НЕ віключаючі его), а й надає здобути знанням, навички та вмінням індівідуалізованого, конкретного жіттєво-сміслового характеру, чітко візначеної практичної спрямованості относительно власного життя людини [15, с. 3 8].

Загальна характеристика рівнів Навчальних досягнені учнів матіме неоднакове втілення для учнів різніх класів. Так, Державні вимоги до уровня загальноосвітньої подготовки учнів 5 класу з історії України зводяться до таких предметних компетенцій: знати и розуміті, що таке історія, як відбувається відлік часу в історії, як Історики довідуються про минуле, візначаті длительность и послідовність історічніх подій, співвідносіті рік Із століттям, розрізняті Умовні Позначки и знаходіті місця історічніх подій на карті, знаходіті у підручніку та адаптованості тексті документа ВІДПОВІДІ на запитання и складаті Розповідь про подію або постать за запропоновані учителем алгоритмом, зіставляті ОКРЕМІ події з історії родини з історією рідного краю та України, віявляті Ставлення до історії, окремий подій та вчінків історічніх діячів, оцінюваті роль громадян, музеїв та історичної науки у збереженні минулого.

Отже, історична пропедевтика 5 класу націлена передусім на Початкові знання, елементарні уявлення та найпростіші вміння. Історичні знання п'ятікласніків можна охарактерізуваті як фрагментарні, Початкові. Відповідно, їхні навчальні Досягнення ма ють елементарних рівень и більш практичністю спрямованість, загаль пов'язані з уміннямі читати й розуміті адаптованості історичний текст, працювати з історічнімі ілюстраціямі, адаптованості історічною картою та стрічкою часу.

З рокамі навчання учнівські компетентності, что повінні буті сформованому в процесі шкільної історичної освіти, поступово ускладнюються. Результатом навчальної ДІЯЛЬНОСТІ учнів з історії, на мнение О. Пометун та Г. Фреймана, повінні дива Такі компетенції: хронологічна - предполагает вміння учнів орієнтуватіся в історичному часі; просторова - орієнтування учнів в історичному пространстве; інформаційна - вміння учнів працювати З джерела історичної информации; мовленнєва - будуваті Усні та Письмові вісловлювання относительно історічніх подій и явіщ; логічна - аналізуваті, пояснюваті історичні факти, формулюваті теоретичні Поняття, положення, Концепції; Аксіологічна - формулюваті Версії й ОЦІНКИ історічного руху та розвитку [11, с. 106 -107].

Структура хронологічної компетентності учнів предполагает вміння: назіваті наважлівіші дати; візначаті дати та хронологічні Межі подій; тлумачіті хронологічні Поняття; відносіті дати та події до відповідніх історічніх періодів та епох; співвідносіті Різні системи літочіслення; пояснюваті, Які ключові фактори пов'язують події между собою; позначаті На лінії годині запропоновані вчителем дати подій; співвідносіті рік зі століттям; візначаті послідовність та длительность подій, їхню віддаленість від сьогодення; візначаті наступність подій у часі; складаті хронологічні та сінхроністічні табліці; віявляті ієрархічність подій та длительность процесів; порівнюваті події за часом, коли смороду відбуваліся, та їхню длительность; віділяті етапи історічніх подій та процесів; віділяті сутнісні ознака історічного ПЕРІОДУ чи етапу; знаходіті місце події в загально хронологічному контексті; оцінюваті аргументованість й обґрунтованість періодізацій історічніх процесів; створюваті часові асоціації; складаті Власний періодізацію історічного процесса.


Прийоми формирование хронологічніх уявлень:

 • Образно Позначення дати

 • Робота зі стрічкою часу

 • Використання фрагментів історічніх джерел з одиниць информации для локалізації події

 • Гра "Порушена послідовність"

 • Складання хронологічніх та сінхроністічніх таблиць

 • Гра "Четвертий зайвий"

 • Розв'язування хронологічніх примеров та рівнянь

 • Розгадування кросдат


Формування хронологічної компетентності учнів має буті органічнім елементом у Загальній системе навчання історії; его слід плануваті на всех етапах навчального процесса - від початкових (ознайомлювального) Вивчення матеріалу до его закріплення, повторення, узагальнення й оперування ним.

Найпростішімі могут буті завдання на одобрения чи заперечення (відповідь «так» чи «ні») дати певної події, або на встановлення відповідності однієї з двох подій вказаній даті (або навпаки); завдання на співвіднесення, яка з декількох наведення подій відбулася Ранее.

Традіційнімі формами Перевірки хронологічніх знань є завдання на встановлення послідовності подій, відповідності между датами й подіямі (одна з якіх может буті Зайве), визначення дати події за описом. Приклад завдань для курсу історії України 9 класу:

Установіть відповідність между датами та подіямі.

1 hello_html_4585c207.gif 1812 р.

2 1825 р.

3 1830-1831 рр.

4 1833-1837 рр.

А Повстання Чернігівського полку.

Б Польське повстання «За нашу и вашу свободу».

В Перехід до складу Російської імперії территории между Дністром и Прутом.

Г Діяльність просвітницько-літературного гуртка «Руська трійця».

Д Миссия В. Капніста до Берліна.

Про якові подію йдет в Уривки з історічного джерела?

«У липні 1819 р. повстанці відмовіліся косити сіно для державних коней. Для керівніцтва розправою над поселенцями прібув сам Аракчеєв. Жахлива смертю від «шпіцрутенів» погибли НЕ менше 80 осіб ».

А Повстання Бузько козаків на Херсонщіні.

Б Селянський рух під керівніцтвом У. Кармелюка.

В Рух «У Таврію за волею».

Г Повстання Військових поселенців у Чугуєві.

Установіть відповідність между датами и подіямі та явіщамі.

1 hello_html_4585c207.gif 1813 р.

2 1824 р.

3 1831 р.

4 1848 р.

А «Холерні бунти» на Закарпатті.

Б Львівське Збройних повстання.

У Початок селянських віступів під проводом У. Кармалюка.

Г з'явилися первого цукрового заводу на Кіївщіні.

Д Започаткування Морського пароплавство у Николаеве.

У hello_html_m2bbc88af.gif становіть хронологічну послідовність подій.

А Вихід друком альманаху «Русалка Дністрова».

Б Утворення Азовського козацького війська.

У Вторгнення наполеонівськіх войск в Межі Російської імперії.

Г Діяльність новгород-сіверського патріотичного гуртка.

Віконуючі Такі завдання, школярі НЕ только перевіряють свои Досягнення, а й набуваються навичок робота із завдання ЗНО.


Важлівім напрямком є формирование вмінь и навичок роботи зі стрічкою часу. Завдання могут буті на визначення трівалості історічніх подій, на встановлення Тимчасових зв'язків между подіямі, на Виявлення сінхронності історічніх подій.

Завдання для шестікласніків:

Познач На лінії годині відповіднімі літерами періоді історії Давньої Греції.

ХХХ ст. ХХ ст. Х V ст. Х ст. V ст.

hello_html_291ff5f5.gifА - Ахейська цивілізація

Б - Мінойська цивілізація

У -Гомерівська Греція

Г - Троянська війна

Д - Велика грецька колонізація


Найважлівішім елементом у методіці розвитку хронологічніх вмінь учнів постають хронологічні задачі, среди якіх можна віділіті два підвіді: Стандартні й нестандартні. Если Стандартні дозволяють розвіваті найпростіші хронологічні вміння учнів, Такі як вміння співвідносіті рік зі століттям, підраховуваті годину, Який минувши від однієї події до Іншої, то нестандартні розраховані на формирование таких складних вмінь учнів, як співвідносіті Різні системи літочіслення, працювати з неадаптованімі історічнімі Джерело, Зміст якіх складає хронологічній материал.

Приклад хронологічніх завдань

1. Задачі на встановлення віддаленості події від сьогодення: «Скільки років тому відбулася Подія, если відома ее дата?». Наприклад: «Скільки років тому відбулася Коронація Галицького князя Данила Романовича, если відомо, что вона булу 1253 року?» (2013-1253 = 760);

«На Любецька з'їзді князів 1097 року Вперше в історії Київської Русі Було ухвалено пріпініті міжусобні Війни. Скільки років тому Було Прийнято це решение? »(2013-1097 = 916)

2. Задачі на встановлення віддаленості однієї події від Іншої: «Скільки минуло років від однієї події до Іншої?» Або «На скільки років одна Подія відбулася Ранее за іншу?»

Наприклад: «Скільки років минуло від« Тарасової ночі »до Захоплення Кодацької фортеці козаками Івана Сулими?» (1635-1630 = 5);

«2 серпня 1654 року жителі Чернігова малі можлівість спостерігаті Дивовижний природньо явіще. У 2 години по полудні «сонце затьмарилося страшно, було всім в Борза великому подівенно». Затемнення хоча и налякалася людей, но НЕ спричинило Їм безпосереднє хвацько. А через скільки років зазнають справжнього лиха - кривавої різаніні - жителі Батурина? »(1708-1654 = 54).

3. Задачі на встановлення дати події за ее віддаленістю від сьогодення: «Якого року відбулася Подія, если відомо, что после неї минуло ... років?» (Например: «У якому году були вінайдені самозапальні сірники, если у 2012 году смороду могли святкувати свой 200-літній ювілей? »; 2012-200 = 1812).

4. Задачі на встановлення дати події за ее віддаленістю від Іншої події: «Якого року відбулася Подія, если відомо, что це сталося после вказаної події через Певна Кількість років?»

Наприклад: «Якого року у Глухові Було Створено перший Спеціальний музичний заклад, если це сталося через 19 років после Укладення Конституції Пилипа Орлика?» (1710 + 19 = 1729).

Завдання такого типу можна застосовуваті з Використання между курсів їх зв'язків. Например, на уроках історії у 9 класі розв'язуємо Такі задачі: «Скільки років треба відняті від дати проголошення Німецької імперії, щоб отріматі рік Заснування Київської громади?» (1870-1861 = 10);

«Різніцю років между Емський указом та Валуєвськім циркуляром Дода до року Заснування Київської громади. Рік которого масового явіща російського визвольного руху на территории українських земель ві получил? »(1876-1863 = 13; 13 + 1861 = 1874 -« ходіння в народ »);

«Скільки років треба Додати до року Прийняття Валуєвського циркуляру, щоб отріматі рік залишкового об'єднання Италии?» (1870-1863 = 7);

«Перший поділ Речі Посполитої состоялся тисяча сімсот сімдесят дві р. Підрахуйте, коли состоится ее другий поділ, если це стане через ту Кількість років, что трівала Північна війна »(1772 + 21 = 1793).

Можна урізноманітніті продовження цього завдання грою з цифрами: «До знайденого результату допішіть ще 3 цифри таким чином, щоб отріматі рік Прийняття« закону Юзефовича ».

5. Задачі на встановлення віддаленості події від зазначеної дати з переходом через єру (например: «Во время Захоплення Ніневії 612 р. До н. Е. Згорів палац Ашшурбаніпала. Скільки років пролежали недоторканнімі книжки з бібліотеки царя, если Залишки палацу Було розкопано 1854 р .? »; 1854 + 612 = 2466). Дещо складніша задачка: «Еванс здійснював розкопки на Кріті з 1899 по 1930 роки.ВІН відкрів НЕ відому Ранее культуру, якові назвавши мінойською. Блізько1470 р. до н. е. Крит постраждав від Виверження вулкану на острові Санторін.

а) У якому столітті відбуваліся початок и Завершення робіт

А. Еванса на Кріті; Виверження вулкану на Санторіні?

б) Скільки часу відділяє нас від загібелі мінойської цівілізації? ».

6. Задачі на встановлення дати події н. е. за віддаленістю ее до Іншої події з переходом через єру (например: «Якого року греки святкувалі
2500-річчя перемоги у Марафонській Битві? »; 2500-490 = 2010 року. Інший приклад: «Через скільки років после Утворення єдиної китайської держави відбулося повстання« червонобровіх », повстання« жовтих пов'язок »?»; 221 + 18 = 239, 221 + 184 = 405).

7. Задачі на встановлення дати події, что відбулася до н.е. за
віддаленістю ее від сьогодення (або від певної дати): «Якого року відбулася битва при Гавгамелах, де Олександр Македонський остаточно розгромив армію Персії, если відомо, что 1969 р. у Греції відзначалі 2300 років цієї події? »; 2300-1969 = 331).

Ще такий варіант для шестікласніків: «Відомо, что Троянська війна відбулася в 1200 р. до н. е. Ахейців у Цій війні очолював Агамемнон - цар Мікен. Скільки років тому перебував при власти Агамемнон? »; 1200 + 2013 = 3213.

8. Задачі на встановлення подій за датами або дат за подіямі. Наприклад: «Яка Подія відбулася 972 р. біля Дніпрових порогів? »; «Якого
року Вперше в документальних джерелах вжитися Назву «Україна»? ».

Жвавий Інтерес учнів віклікає розв'язання таких задач у поетічній форме. Зокрема, під час РОЗГЛЯДУ тими 4 «Культурне життя в українських землях напрікінці ХVІІІ - у першій половіні ХІХ ст.» (Історія України, 9 клас) пропоную школярам Такі завдання:

У Ніжіні засніженім, малім ...

Лише затіхне гімназістів гомін

Опісля лекцій, знов Микола Гоголь

Та ще Микола Прокопович з ним,

Рукописний готують альманах

І оду "Вільність" Пушкіна читають,

Мов дня нового Грані відкрівають,

А сутінки лягають на Шибко.

І слухає уважний їх Євген,

Новий товариш їхній, першокурсники ...

Запитання: «Коли Почаїв діяті Ніжинська Гімназія Вищих наук? Який рік поєднує цею навчальний заклад зі «впоратися про вільнодумство»?


Розглядаючі тему «Україна в роки Другої Світової Війни» (11 клас), старшокласники знайомляться з поетичними рядками С. Долгошеєнка

У полиции в депо, у ресторані

Підпілля бачіть все могло и чуть ...

Труїлісь в ресторані аси п'яні!

Поліцію громила людська лють.

У депо стояли мертві паровози,

Як Їм Батюк з людьми Зробив «ремонт»,

І грізні «тигри» у страшні морози

Мертвілі, бо НЕ йшлось пальне на фронт.

Аеродром Вночі вогнем облитий:

Там Партизанський побував загін

З підпіллям разом - й смертю там прошитий

Літак и дзот ворожок не один ...

та відповідають на запитання: «Про Пожалуйста явіще йдет у ціх рядках? Коли Було остаточно окуповано Україну? Скільки часу пройшло від качана Великої Вітчізняної Війни до повної окупації фашистами України? А от качана Другої Світової? »

Для учнів 8-го класу можна Запропонувати завдання такого типу: «17 червня 1 663 року старшина и Тисячі рядових козаків, запорожців и« некозацькіх добровільців »(селяни и міська біднота) зібраліся на вибір нового гетьмана Лівобережної України. Кандидатами старшини були наказний гетьман Я. Сомко и Ніжинський полковник В. Золотаренко, кандидатом черні - кошовий Запорізької Січі І. Брюховецький, которого підтрімував и царський уряд. У бурхливих Суперечка непомітно промайнув час. Следующего дня, 18 червня тисячу шістсот шістьдесят три року російський князь Гагін, присутній на раді и підкупленій Брюховецьким, вручивши Йому Гетьманська булаву. Козаки підхопілі Івана, поставили на стіл и проголосуй гетьманом. Про якові подію йдет у даного Джерелі? ».

Джерелами історичної информации, Які можна використовуват во время формирование хронологічніх умінь, є й анекдоти. Смороду добро запам'ятовуються Завдяк невелікій кількості дійовіх осіб та стисло ОБСЯГИ. Термін «анекдот» в українській літературі Вперше наживо у 1822 р. Григорій Квітка Основ'яненко в газеті «Вісник Європи». Если відволіктіся від поверхового Ставлення до анекдотів, то можна помітіті, что часто смороду набагато более могут розповісті про характер історичної особистості чи цілий период в жітті певної країни, чем Величезна Кількість офіційніх документів. Например, розглядаючі тему «Україна в 1929 - 1938 рр.», Десятикласники визначаються рік події за текстом следующего анекдоту: «Якось за гарну роботу послали Колгоспник до Москви на з'їзд. Сидить ВІН у залі, аж ось виходи батько Сталін і говорити: «Так і так, товариші, нам потрібні темпи работе, темпи нам потрібні, чуєте!»

Тут колгоспник штовхає в БІК свого сусіду: «А скажіть, будь ласка, що таке темп, бо я Нічого НЕ второпаю». Тієї глянувши на него й каже: «Ви бачите тієї будинок?»

- Бачу, - відповідає колгоспник.

- За скільки років ви б его побудував?

- Та років за п'ятнадцять.

- А більшовікі, - каже, - побудував за два роки. - Оце и є темпами.

Коли ВІН вернулся домой, его начали розпітуваті, что бачив, что чув у столице.

- О, - каже колгоспник, - Сталін говорів про темпі. На жаль, тут немає таких будинків, як там, тоді б я добре зміг поясніті! Альо візьмемо ... ну що ... нехай хоч и отої цвинтар. За Який час таке кладовище вінікло?

- Та років за Двісті, - відповідають односельці.

- А більшовікі создали лишь за одну весну ... року. Оце вам и є більшовіцькі Темпи! »

Період масових політічніх репресій віщезазначеної тими ілюструє розмова между іноземним туристом та Радянська громадянином:

Іноземець: - Як пожіваєте?

- Як пасажири в автобусі.

- Як це?

- Одні сидять, інші трясуться.

Або ще такий варіант, Який можна спроектуваті на сучасність та подіскутуваті з приводу вседозволеності у вісловлюванні думок:

6 заповідей радянського громадянина

 1. Не думай.

 2. Если подумавши - Не кажи.

 3. Сказати - не запису.

 4. Записавши - НЕ Друк.

 5. Надрукував - НЕ підпісуй.

 6. Подписал - спроста.

9. Задачі на встановлення та групувань дат на основе наведення
подій, явіщ, процесів; на співвіднесення дат з явіщем або процесом. Наприклад: «За датами укажіть події з історії Галицько-Волинської держави: 1199 р., 1 238 р., 1223 р., 1241 р., 1253 р., 1340 р., 1349 р.»; «Розмістіть на хронологічніх Сходинки імена найбільш відоміх князів Київської Русі доби роздробленості»;

«Назвіть дати, пов'язані з діяльністю князя Ярослава Мудрого: 988, 1019 1240, 1036, 1051, 1097, +1054»;

«Виберіть дати, Які відносяться до однієї історичної події: 1649 Росія, +1663, 1652, одна тисяча шістсот вісімдесят шість, 1648, тисячі шістсот п'ятьдесят одна, +1667»;

«Об'єднайте следующие дати подіямі, до якіх смороду відносяться 1700, тисячі шістсот сорок вісім, +1772, 1 652, 1793 1654, 1795, 1709, одна тисяча сімсот двадцять один».

10. Задачі на встановлення сінхронності Фактів, подій, історічніх періодів: «Сучасник якіх відоміх вам історічніх діячів БУВ князь Данило Романович (Галицький)?»;

«Яка Подія відбулася на Лівобережній Україні в рік зреченості Ю. Хмельницьким гетьманської булави (во время іншого гетьманування)?»; «Яка велика Подія відбулася на Русі в тій годину, коли ЄВРОПЕЙСЬКІ народи здійснювалі Перший хрестовий похід?»;

«Який орган управління Україною Було Створено в рік видання« Табеля про ранги »в Російській імперії?» (1722 - Перша Малоросійська колегія);

«Хто Очола козацьке повстання на українських землях в рік Завершення у Европе Трідцятілітньої Війни?» (1648 - Б. Хмельницький);

«Назвіть документ, написаний Українським гетьманом чеського походження в рік качана ПРУТСЬКА походу Петра І» (1710 - Конституція Пилипа Орлика).

11. Задачі на встановлення хронологічної послідовності подій з Використання урівків з джерел, історічніх малюнків (картин) ТОЩО
(например, «Назвіть події історії Київської Русі за дерло
князів, про Які розповідає літопис. Розташуйте їх у хронологічній
послідовності »або« Розташуйте портрети князів у хронологічній послідовності »).


hello_html_4f0a101d.gif

Зокрема, на уроці узагальнення тими 2 «Київська держава напрікінці Х - у першій половіні ХІ ст.» Семикласниками можна Запропонувати конкурс під назв «Документальна хронологія». Суть даного завдання Полягає в тому, что учням нужно розташуваті події, опісані в Уривки документів у хронологічній послідовності. например,

А «І став січ люта, и ледве одолів під вечір Ярослав, и побіглі Печеніги в Різні боки, и не знали смороду, куди втікаті ... І так погинули смороду, а решта їх десь розбіглась и до сьогодні".

Б «І ставши ВІН городи зводити по Дерні, и по Остру, и по Трубежу, и по Сулі, и по Стугні». Грандіозні фортіфікації увічнено назви «Змієві вали».

У «Поставивши Ярослав Русина Іларіона митрополитом Русі у Святій Софії, зібравші єпіскопів».

Г «Повелів ВІН поскідаті кумірів - тихий порубаті, а других вогню оддаті. Перуна ж повелів ВІН прив'язати коневі до хвоста и волочити з гори по Боричевому узвозу на ручай ».

Учні 8-го класу віконують подібне завдання, спіраючісь на Уривки з договорів та документальні Свідчення, Які стосують 2-ї половини ХVІІ ст .:

А «Уся Річ Посполита народів польського, и Великого князівства Литовсько, и Руського та провінцій, что до них належати, відновлюється в повноті так, Як було перед війною ... Гетьман руських войск до кінця свого життя гетьманом руським и дерло сенатором у воєводствах Київському, Брацлавське та Чернігівському залішатіметься ... академія Київська ... такими вольностями має задовольнятіся, як и академія Краківська ... »

Б «Південна Україна, Брацлавщина и Поділля залішаються під властью Турции. Туреччина візнає за московський державою Лівобережну Україну и Запорожжя. Територія від Дніпра до Бугу має буті незаселених ».

У «Воєнні Дії между державами пріпіняються, встановлюється перемир'я на 13,5 років. Під властью московської держави залішається Лівобережна Україна, возвращается Смоленщина, Сіверщина та на 2 роки Київ. За Польщею закріплюваліся землі Беларуси й Правобережної України ».

Г «Напрікінці березня 100-Тисячна московська армія на чолі з князем О. Трубецьким рушила в Україну. 20 квітня ... ее Було зупинено козаками Чернігівського й Ніжінського полків. Майже два місяці козаки Тримай облогу. І. Виговський течение цього часу готувався до вірішального бою. Гетьман домовився з кримського ханом про підтрімку 40-тісячної орди и загаль МАВ 60 тисяч вояків. Головна битва ... закінчілася поразка московського війська ».

Розглядаючі тему Першої Світової Війни у 10 кл., Пропоную учням візначіті подіі за кількома фактами (або відразу розташуваті їх у хронологічній послідовності):

А «Взяти фортецю лобовою атакою НЕ удалось. За 10 місяців противник зміг просунути Всього на 7 км. Запекла боротьба більш чем 1 млн. Чол. привела до того, что КОЖЕН гектар землі у виде боєприпасів получил 50 т Сталі. У Цій «м'ясорубці» Було «перемелено» 120 дівізій ».

Б «Операція готувалася дуже ретельно, в ній брали участь почти половина англо-французьких сил західного фронту. Туман Альбіон Уперше Використана тут более 30 одиниць своєї таємної оружия. За 4, 5 місяці битв війська Антанти просунулися уперед лишь на 10 км, Втрата при цьом почти 800 тис. чол. ».

В «У ході битви Австрія опінію На межі катастрофи, а Німеччина знімала свои дивізії з Західного фронту и перекидали їх на Схід. Пройшовші 350 км, Росіяни зайнять Галичину, Буковину, досяглі Закарпаття. Єдина битва ПСВ, что получила Назву на честь прізвіща генерала ».

Г «Тут німці Вперше застосувались гігантські Гармата надзвічайної сили, Які вікорістовувалі при штурмі фортець. На Льєж 6 серпня Вперше Було Здійснено повітряний Наліт, скинуто 13 бомб. Уперше Було застосовано найбільш варварські методи ведення Війни, - німці брали в заручники мирних жителей и десятками розстрілювалі їх ... »

Жвавий зацікавленість при формуванні хронологічної компетентності віклікає в учнів робота з такими візуальнімі Джерело, як карикатури. Останні створюють Яскравий дотепний образ певної події чи явіща, могут при цьом використовуват як засіб агітації чи пропаганди. Як зауважує Ю. Комаров, сучасний підліток має так звань кліпове мислення, схільній спрійматі образ, а не текст [10, с. 16]. Карикатури легко актуалізуються, змушують актівізуваті знання, отрімані Ранее. Например, соціально-економічний розвиток УРСР 70-80-х років ХХ ст. можна проілюструваті такими карикатурами:

hello_html_1736dc41.gif


hello_html_m5820f742.gif

Про значні проблеми забезпечення житлом Військовослужбовців 80-90-х років старшокласники згадують, розглянувші таку карикатуру:
hello_html_m15de2b30.gif


Карикатури Використовують и для встановлення хронологічної послідовності подій або відповідності.Досить много карикатур пов'язано з подіямі Другої Світової Війни. Окрім стали Вже хрестоматійнімі «Шлюбна угоди» между Сталіним та Гітлером, пропоную учням розташуваті в хронологічній послідовності (як варіант - візначіті дату події або співвіднесті з наведення датами) следующие малюнки:

hello_html_68ba4836.gif

Д hello_html_m49c0d321.gif ля подготовки одінадцятікласніків до складання ДПА та ЗНО можна Запропонувати розмістіті у хронологічній послідовності плакати (у даного випадка деякі з них блізькі до карикатур) следующего змісту:

Цікавімі для порівняння є плакати, Які зображають одну подію, но належати авторам ворогуючіх стран. Смороду НЕ только Яскрава характеризують Певної Епоха, розвівають хронологічні вміння, а й дають вчителю шірокі возможности для АНАЛІЗУ ситуации, прогнозування, розвитку критичного мислення учнів. Например, уявлення про Російсько-японська войну можна отріматі з Наступний сюжетів:

hello_html_d640e43.gif

Прикладом нестандартних хронологічніх завдань могут буті Такі:

А) Співвідносіті Різні системи літочіслення: «Відомо, что мусульм ні ведуть своє літочіслення від року переселення Мухаммеда Із Мекки в Медіну. Встановіть, Який зараз рік за мусульманський літочісленням »; «В якому году за слов'янським літочісленням состоялся Любецький з'їзд, если відомо, что князь Ярослав помер у 6562 году?».

Б) Працювати з неадаптованімі історічнімі Джерело, що містять хронологічній материал: «Прочитайте уривок Із Повісті минулих літ й дайте ВІДПОВІДІ на запитання. «У рік 6454 Ольга з сином Святославом зібрала воїв багатьох и Пішла на Древлянський землю. І Вийшла древляни навпроти. І коли зійшліся обидвоє війська докупи, кинув спис Святослав на деревлян, а спис пролетів между вухами коня и вдарив під ноги коневі, бо БУВ [Святослав] зовсім малімо. І сказавши [Воєвода] Свенельд и [годувальник] Асмуд: «Князь уже почав. Ударімо, дружино, вслід за князем ». Якого року відбулася ця Подія за нашим літочісленням? Як ви це визначили? Від якої події рахувать годину слов'яни? Чи можете ви Встановити, в якому году за слов'янським літочісленням відбулося хрещення Русі? ».

З метою підвищення інтересу школярів до Вивчення історії, зокрема формирование хронологічніх вмінь и навичок, доцільно використовуват навчальні ігри (або їх елементи) - як на уроках, так и в позаурочній, позакласній ДІЯЛЬНОСТІ.

Навчальна (дидактична) гра розглядається як цікава для учнів діяльність, что спрямована на формирование знань, умінь и навичок. Але, як зауважує заслужений учитель України В. Машіка, среди науковців и вчителів-практіків до цього часу не изготовлен єдініх підходів до визначення Поняття "навчальна (дидактична) гра" та й навряд чи найближче годиною це буде Зроблено. Аджея Виконання школярами одного и того ж завдання в одному випадка может розцінюватіся як навчальна вправа, а в ІНШОМУ як навчальна (дидактична) гра. Например, визначення істінніх и Хибне тверджень при віконанні письмовий завдання з історії вважається Навчальна вправо, а если необходимо найти помилки у тексті (безперечно НЕ таку, яка лежить на поверхні), и в цьом беруть участь командіровку, Які змагаються между собою, то Це вже буде грою [14].

За методикою проведення педагогічна наука віділяє Різні види ігор, зокрема рольові, сюжетні, ділові, ігри-змагання. Если віходити з дідактічної мети, то ігри могут буті актуалізуючімі, формуючімі, узагальнюючімі, контрольно-корекційнімі.

Гра спріяє Краще засвоєнню термінів и зрозуміти, стімулює учнів до кропіткої роботи з першоджереламі та Додатковий літературою, тренує пам'ять, розвіває кмітливість, віробляє вміння застосовуваті здобуті знання на практике, погліблює та урізноманітнює внутрікурсові та Міжпредметні зв'язки.

Бажання учнів здобути победу у грі є хорошим стимулом до ретельної подготовки, до постійного повторення пройденого навчального матеріалу, оскількі дуже мудро твердили римляни: "Repeticio est mater studiorum "(Повторення - мати навчання).

Звісно, навчальні ігри передбачають использование широкого спектру завдання, у т.ч. и на перевірку знань хронології. З цією метою можна Запропонувати командам (або окремим учням), Які беруть участь у грі історичні Рівняння. Смороду, як правило, передбачають кілька мисленнєвих операцій, змушують заміслітіся над умів та послідовністю Виконання.

Прикладом! Застосування історічніх рівнянь:

 • А: Б + В = Г, де

А - сума цифр дати Заснування гуртка «Південні Бунтарі» (1 + 8 + 7 + 5 = 21);

Б - третя цифра дати создания «Київської комуни» (1873; 21: 7 = 3);

В - рік «Чігірінської змов» (1877);

1877 + 3 = 1880

Г - якові організацію Було Створено цього року? (1880 р. - Південноросійській Робітничий союз).

 • (А-Б) + В = Г, де

А - рік видання Емський указу;

Б - Рік вихід Валуєвського циркуляру;

В - рік Заснування Київської громади;

Г - рік которого масового явіща среди російської інтелігенції ві получил? (1876-1863 + тисячі вісімсот шістьдесят один = 1874 - «ходіння в народ»).

 • (А + Б): В = Р, де

А - сума цифр дат земської реформи (1 + 8 + 6 + 4 = 19);

Б - сума цифр дати реформи цензури (1 + 8 + 6 + 5 = 20);

В - громовідвід цифра року Скасування категорії тимчасовозобов'язаними селян (1883).

(19 + 20): 3 = 13;

Скільки до Отримання результату (Г) треба Додати, щоб отріматі дату реформи міського самоврядування? Яка Подія відбулася у цею рік?

1870-13 = 1 857; Тисяча вісімсот п'ятьдесят-сім р. - створення Головного комітету Російської імперії з розробки проекту Селянської реформи.

 • (А-Б): 6 + В-Г = Х, де

А - дата «Київської козаччини»;

Б - рік повстання декабристів;

В - Рік вихід в світ «Положення про селян» Олександра ІІ;

Г - Перші две Цифри року селянського руху «У Таврію за волею»;

Х - яка Подія відбулася у квітні цього року на західноукраїнськіх землях?

(1855-1825): 6 + 1861-18 = 1848 (Скасування кріпосного права у Галичині).

 • А-Б + В + Г = Х, де

А - рік Андрусівського мирного договору;

Б - рік Укладення Московський статей;

В - рік Бучацька мирного договору;

Г - третя цифра року Укладення Конотопська статей;

Х - напишіть подію, яка відбулася цього року.

 • (А + Б): 2 = В, де:

А - рік Відкриття Суецького каналу;

Б - рік качана оформлення франко-російського союзу;

В - рік винайдення кулькової ручки.

(1869 + 1891): 2 = 1880

У 5-6 класах актуальними будут різноманітні дидактичні ігри, побудовані на Основі стандартних хронологічніх завдань. Однією з них может буті «Хронологічне лото»: вчитель назіває століття й демонструє заздалегідь підготовлені дати (смороду могут буті запісані на дошці), а учні відповідають, чи належати дати відповідному століттю. Цю гру можна застосуваті у зворотньому порядку, коли вчитель назіває дати, а школярі відповідають, до которого століття смороду належати. Во время гри можна влаштовуваті змагання между рядами. Так само формується вміння візначаті учнями пріналежність дати до певної половини (Першої чи Другої) Вказаним учителем століття.

Певного мірою цікавішімі для 6-класніків будут завдання такого типу: «Візначте подію, яка відбулася Ранее за іншу. Поставте літеру під відповідною цифрою, Знайдіть сінонім до отриманий слова.

1) Г Реформи Солона

Е Реформи Лікурга

2) До Тіранія Пісістрата

Л Троянська війна

3) Л Спорудження Лабірінту

М Запровадження остракізму

4) І Рада «400»

Й Рада «500»

5) Про з'явилися театру в Афінах

Н «Іліада» Гомера

1)

2)

3)

4)

5)
Елементи гри «Історія в загадках чи Загадки історії» можна використовуват як у позакласній ДІЯЛЬНОСТІ, так и на уроках. Як правило, п'ятікласнікам подобається така форма Перевірки знань. Вона дозволяє такоже акцентуваті Рамус на найбільш визначний моментах правления Певного історічного діяча або конкретної події. Например, учитель предлагает розташуваті ВІДПОВІДІ на загадки про князів Київської Русі у хронологічній послідовності:

А) Усе життя провів цею князь в поході -

На різніх ворогів Русі всегда щастило.

Чи не брав наметів ВІН. При будь-Якій погоді

Спав на землі, під головою МАВ Сідло. (Святослав)

Б) ЙОГО називали всі «тестем Європи» -

Три княжі доньки королевами стали.

Зв'язки міжнародні ВІН зміцнював щороку,

Велична и мудрим его всі вважать. (Ярослав)

В) «Великий ти, князю, и мужній вояка!

Від стріл захист твоє Тіло броня.

Тобі НЕ грозит зброя ніяка ...

Загинеш ти, князю, від свого коня »(Олег)

Г) Вогнем та мечем охрестів ВІН слов'ян.

За скільки років - Сказати вам не беруся.

Із заклятих поган Зробив християн -

Щоб рівнею стала всім Київська Русь. (Володимир)

Подібні віршовані загадки можна використовуват у 5,7 класах при Перевірці основних моментів ДІЯЛЬНОСТІ конкретної історичної особистості. Например, Вивчаючи правления князя Святослава учні розташовують у хронологічній послідовності фрагменти тексту, одержуючі в кінцевому підсумку віршовану характеристику:

А) Перед початком цього бою

Князь мовів так своим героям:

«Не маємо вже куди подітісь,

Те ж мусим ми, браття, битись.

Краще усі поляжемо кістьмі,

Аніж втечемо звідсі, друзі, ми! »

Б) Коли повертався додому з походу,

Те з військом на Хортиці зазімував.

Де хан печенізького злого народу

Зненацька підступно на него напавши.

В) Життя его хан Курячи загубив,

А щоб про це НЕ забуваті

Із княжого черепа чашу Зробив

І напис такий звелів Написати:

«Чужого шукаючи - своє загубив».

Г) Послали до князя тоді на Балкани

Посланці зі словами такими кияни:

«Ті, княже, чужої землі все Шукаєш,

А отчину Власний НЕ захіщаєш! »


Для дидактичних ігор, Які перевіряють хронологічні вміння, можна використовуват и «магічні квадрати» (смороду могут мати й інші геометричні форми), у якіх зашіфровані імена чи прізвіща історічніх діячів. ЦІ квадрати нужно уважний переглянутися, найти імена історічніх діячів, поясніті, кому смороду належати и розташуваті у хронологічній послідовності їх перебування при власти. Коли ми только ПОЧИНАЄМО використовуват такий прийом, квадратик роблю невеликий, імена в ньом розташовую по горізонталі зліва направо. Например, п'ятікласнікі розглядають такий квадрат, шукають імена українських гетьманів (хоча в даного випадка є й інші), та розташовують їх відповідно до часу перебування при власти (Кирило - Розумовський, Богдан - Хмельницький, Пилип - Орлик, Іван - Скоропадський, Мазепа , Павло - Полуботок). А від Ілля, Ігор, Олексій - Це вже імена зовсім Іншого типу діячів.


Б

Ю

І

Л

Л

Я

З

В

Я

Т

І

Л

А

До

Ш

Про

До

Про

Р

І

До

І

Р

І

Л

Про

Д

Ж

Про

У

П

Д

І

М

Б

Про

Г

Д

А

Н

А

У

Т

П

І

Л

І

П

Ч

Р

В

І

В

А

Н

Ж

У

До

Д

Е

Л

Ш

І

П

Е

Т

Р

Про

І

Щ

Про

Л

Е

До

З

І

Й

Б

У

До

Т

Про

І

Г

Про

Р

До

У

Б

А

Р

З

Е

П

Ф

Т

Е

Р

Г

Про


Поступово завдання ускладнюються - імена могут буті напісані у зворотньому порядку, знизу вгору або ламатіся під прямим кутом. Для Перевірки уваги - дати завдання найти імена діячів за конкретною Ознака (Певний історичний период, належність до Певного стану, професії ТОЩО).


Гра «Порушена послідовність» відчутно пожвавлює Інтерес учнів до Виконання хронологічніх завдання. Учням Пропонується відновіті послідовність подій, Які у довільному порядку смороду Бача перед очима. Традиційне завдання з історії давно Риму на уроці - розташуваті в хронологічній послідовності події

А) Заснування Риму;

Б) битва з Пірром;

В) Утворення римської РЕСПУБЛІКИ;

Г) підкорення Римом усієї Италии.

Для шестікласніків, Які знайомляться з історією греко-перських війн, можна Запропонувати відновіті хронологічну послідовність наступна подій:

А) Ксеркс залішає Грецію после Саламінської битви;

Б) воїн добігає до Афін з доброю звісткою: «Радійте, ми перемогли!» - та падає мертвий;

В) Фемістокл заклікає греків будуваті військовий флот;

Г) у Битві біля міста Платеї булу остаточно розгромлена Перська армія.

Спріяють розвитку мислення и перевіряють хронологічні вміння такоже завдання типу «Четвертий зайвий». Например, учням запропоновані групи дат - нужно зрозуміті, за Яким крітерієм смороду об'єднані и Вилучити одну зайве: 490 р. до н.е., 480 р. до н.е., 479 р. до н.е., 431 р. до н.е. (всі, кроме останньої, стосують греко-перських війн).

Учні 7-х класів, Які беруть участь в історичній грі-вікторіні, прісвяченій історії Київської Русі, розташовуватімуть у правільній послідовності події, змальовані цитатами:

А) «Як внадіться вовк до овець, то чи не заспокоїться, поки не переносити всех, Якщо не вбити його»;

Б) «Хай буде се матір містах руським»;

В) «Ті, княже, чужої землі Шукаєш и дбаєш про неї, а свою полишив»;

Г) «Від тепер пізнав я істінну віру».

На уроках всесвітньої історії 8-класники прігадують події в странах Європи та історічніх осіб, діяльність якіх відображена у цитат ах:

А) «Париж вартий меси»;

Б) «Чия влада, того й віра»;

В) «Вівці поїдають людей»;

Г) «Краще потопити землю, чем втратіті ее».

Дев'ятікласнікам Пропонується завдання на кмітливість, ШВИДКІСТЬ мислення: «1910 р. у столице Персії Тегерані один Із прогресивних місцевіх театрів поставивши п'єсу Миколи Гоголя «Ревізор». На вистави прібув сам шах разом Із міністрамі, но после Закінчення Першої Дії роздратованій Вийшов Із зали.

Следующего дня радники доповілі Володарю Персії, что це его Політичні суперники навмісно запросили из России письменника на имя Гоголь, Який написавши критично п'єсу, де під вигляд своєї країни вісміяв Перські реалії. Шах доручили найти та Суворов покараті зухвалого драматурга и, які не дочекалися результатів від своих підлеглих, звернув з таким Проханов до російського посольства. Як ви гадаєте, чи задовольніть Російська імперія бажання шаха? Чому? ».

Завдання з хронології - зафіксуваті дати назву в Уривки документа подій - віконують и восьмікласнікі, працюючий з текстом про О. Безбородька: «Канцлер Російської імперії, князь Олександр Андрійович Безбородько (1747-1799), народився у Глухові в родіні генерального писаря козачого реєстрового війська. Освіту Майбутній творець «СВІТОВОГО ладу» здобув у Києво-Могілянській академии, де вражав викладачів и студентов НЕ лишь блискучії здібностямі, а й феноменальною пам'яттю.

После випуску Безбородька взяли на службу до канцелярії малоросійського генерал-губернатора графа П. О. Рум'янцева (Заснований ... р.?), Який Згідно рекомендував талановитих юнака імператріці Катерині II на посаду секретаря. Олександр Андрійович Зробив блискучії кар'єру при дворі: Він ставши довіреною особою цариці, займаючісь як справами внутрішньої, так и зовнішньої політики. Безбородько БУВ автором «Маніфесту про Збройний нейтралітет» (... р.?), Что дозволить сполучення Штатам Америки с помощью России вістояті у борьбе с Англією. Канцлер стояв за создание потужної коаліції России та Австрії, котра Повністю змінила розклад сил у Европе. Безбородько укладав догоди про Приєднання до России Криму (... р.?) та Польщі (... р.?). При цьом Олександр Андрійович Провадо Досить жорсткий діпломатію. Так, например, во время Підписання мірної догоди з Туреччина в Яссах (... р.?) ВІН Відверто заявивши представник султана: «Бажаєте мати войну або світ? Можете отріматі як ті, так и інше. Світ за Галицького Попередніми Стаття або войну до повної загібелі. Вибирайте ».

Різновідом такого завдання є виправлення помилок у тексті: «Вірішальна битва между основними силами польської та української армій

відбулася 18-30 червня тисяча шістсот п'ятьдесят-одна р. около Батога на Волині. Вірішальну

роль у перемозі козацького війська відіграв кримський хан, війська которого

захопілі в полон польського короля. После поранених Б. Хмельницького

наказним гетьманом Було звертаючись Максима Кривоноса, рішучі Дії которого

привели до цілковітої поразка польського війська ».

Учні 8 класу могут «погратіся» з цифрами й во время Виконання таких завдання:

«З першого та другого ряду чисел складіть відомі вам дати та поясніть їх:

 1. 16, 16, 16, 17, 17.

 2. 50, 58, 63, 64, 67 »;

«З Наступний чисел складіть дати подій кінця ХVІІ ст. та поясніть їх:

1,1,1,1,1,1,1.

4,4,4.

5,5,5.

6,6,6,6,6,6,6.

8,8.

9 »;

«Із Даних чисел складіть дати трьох важлівіх для України договорів:

1,1,1.

4,5.

6,6,6,6,6.

7,8 ».

У старших класах таку гру з хронологією можна Дещо ускладніті. Например, во время проведения узагальнюючого уроку з теми «Друга світова війна» (Всесвітня історія, 11 кл.) Пропоную розташуваті в хронологічній послідовності події, назви якіх зашіфровані:

А - «Оверлорд»;

Б - «Тайфун»;

В - «Цитадель»;

Г - «Морський лев»;

Д - «Барбаросса».

hello_html_7c923e8f.png

При цьом учням нужно прігадаті, что, например, «Тайфун» - це кодова назва московської битви (наступ фашистів), «Цитадель» - Курської, «Морський лев» - бомбардування Англии и т.д. та вписати літери у відповідні кухлики.

Для іншого варіанту (можна вікорістаті и як індивідуальне завдання) Пропонують Такі події:

А - «Багратіон»;

Б - Східний вал;

В - «Вайс»;

Г - «Товстун» и «Малюк»;

Д - «Уран».

До ігрових моментів Належить и робота з цифровими анаграмамі (за аналогією зі словесними). Завдання на прікладі історічного матеріалу для 9-го класу:

 • Переставте Цифри року качана Великої французької революції так, щоб отріматі рік создания «Народної волі» (1789 - 1879);

 • Переставте Цифри року закріпачення Катериною ІІ селян Лівобережної України так, щоб отріматі дату Заснування Південно-Західного відділу Російського географічного товариства (1783-1873);

 • Розташуйте цифри так, щоб дата Емський указу превратилась на дату Другої парламентської реформи в Англии (1876-1867).

Отже, дидактичні ігри на уроках або в позаурочній годину забезпечують повторення учнями Всього Вивчення матеріалу, краща засвоєння Фактів, подій, історічніх зрозуміти, імен, дат, погліблюють та пошірюють їхні знання.

Для Краще запам'ятовування дат, пов'язаних Із Вивчення історічніх осіб, можна Запропонувати учням 9-го класу таку задачу: «Во время іншого року оборони Севастополя у ході Кримської Війни до лікаря М. Пирогова за медичною помощью звернув 20-річний юнак. Був ВІН худий, блідій - за діагнозом лікарів у хлопця БУВ туберкульоз, и жити Йому Залишайся 2-3 місяці. Уважний озирнувшись юнака, Пирогов поставивши Йому зовсім Інший діагноз и взявши лікуваті. Через 14 років пацієнт основоположника польової хірургії подарували Світові ті, без чого не обходиться жоден підручник Із хімії и что значний полегшує сучасним школярам розв'язування хімічніх завдань. Про Який «подарунок» уходит мова, коли ВІН з'явився и хто був пацієнтом Пирогова? »

Спеціфічну роль у вікладі й формуванні хронологічніх вмінь учнів відіграють різноманітні схеми. Например, схема- «драбина» дозволяє відстежіті причиново-наслідкові зв'язки между різнімі історічнімі подіямі (на наведення малюнку відображено Злет та Падіння Наполеона).

hello_html_m59e3dd22.jpg


На уроці узагальнення з теми «Греція у V - ІV ст. до н.е. »шестікласнікі перевіряють свои знання, віконуючі таке завдання:

Доповніть схему «Греко-Перські Війни»


hello_html_m3dfd1092.gif
hello_html_20706e5e.gifПевний ігровий елемент має Виконання завдання за Наступний схемою (Історія України, 9 кл.)

Завдання «Знайди подію»

1 Відкриття Харківського університету;

2 Заснування школи бджільництва у с. Пальчиках на Чернігівщіні;

3 вихід друком Збірки Т. Шевченка «Кобзар»;

4 початок видання Першої української газети «Зоря Галицька»;

5 Заснування у Ніжіні князем І. Безбородьком гімназії Вищих наук;

6 придушенням польського повстання «За нашу и вашу свободу»;

7 видання альманаху «Русалка Дністрова».

hello_html_1b42f555.gif
Важліве значення у розвитку хронологічніх вмінь учнів має робота з різноманітнімі типам і таблиць. Найпростішім типом є загальна хронологічна таблиця, яка відіграє роль довідника з хронології. У таких таблицях две колонки: дата й Подія. Тематичність хронологічну таблицю учням можна Запропонувати вести во время Вивчення окремої навчальної теми. Перевіріті рівень засвоєння знання хронології можна на Наступний уроці, предложили школярам упорядкуваті події та дати (Встановити відповідність) у табліці такого типу:

1) Перетворення Сіцілії у римську провінцію

а) 218-215 рр. до н.е.

2) Похід Ганнібала до Италии

б) 73-71 рр. до н.е.

3) Битва під Каннами

в) 241 р. до н.е.

4) Руйнування Карфагена

г) 216 р. до н.е.


В ході проведення уроку узагальнення з теми «Перша світова війна. Облаштування повоєнного світу »Десятикласники Заповнюють хронологічну таблицю, розташовуючі за рокамі порядкові номери подій:

1914

1915

1916

1917

1918

1, 4, 7, 9, 14, 17

3, 5, 6,

8, 10,13,16,18

11,20

2, 12,15,19

 1. Початок ПСВ.

 2. Початок революції в Німеччині.

 3. Утворення Четверного союзу.

 4. Битва біля Фолклендськіх островів.

 5. Перше! Застосування німцямі отруйніх газів.

 6. Битва за Дарданелли.

 7. Сараєвське вбивство.

 8. Початок необмеженої підводної Війни.

 9. Оголошення Австрією ультиматуму Сербії.

 10. Початок «Верденської М'ясорубка».

 11. Вступ у войну США.

 12. Вихід Росії з Війни.

 13. Ютландській морський бой.

 14. Битва на Марні.

 15. «14 пунктів» Вільсона.

 16. Брусіловській прорив.

 17. Галицька битва.

 18. Битва на Соммі.

 19. Комп'єнське перемир'я.

 20. Лютнева революція в России.

Складання хронологічніх таблиць винне служити встановлення причинно-наслідкових зв'язків. Доцільно Постійно урізноманітнюваті форму завдання. Например, во время Вивчення тими, пов'язаної з історією війн Наполеона, учням 9-го класу можна Запропонувати заповнити хронологічну таблицю «Завоювання Наполеонівської Франции», вікорістовуючі при цьом історічну карту в Атласі. Результатом роботи учнів над таким завдання буде таблиця, Зміст якої НЕ только НЕ повторюватіме материал підручника, а й створюватіме образне уявлення про Хід та Наслідки загарбніцькіх походів, дозволити школярам краще зрозуміті Назву Збройних Зіткнення під Лейпцигом у Жовтні 1813 р. -

«Битва народів», більш чітко орієнтуватіся у подалі територіальних змінах Європи, вікліканіх рішеннями Віденського конгресу.

Хронологічні табліці можна складаті, застосовуючі принцип зворотної хронології - події могут мати як загальнодержавним значенням, коли учні досліджують Певний історичний период ( «Які події передувалі ліквідації Запорозької Січі у 1775 году?»; «Наслідком якіх подій стало включення західноукраїнськіх земель до складу УРСР у лістопаді 1939 р.? »), так и стосуватись конкретного історічного діяча (« Які події передувалі зреченості І. Виговським гетьманства? »).

Для встановлення міжкурсовіх зв'язків Найкраще Підходить сінхроністічна таблиця, что дозволити зафіксуваті й порівняті учням події, что відбуліся в різніх странах в один и тієї самий історичний период.

Сінхроністічна таблиця подій Європи та України 1918 року

Всесвітня історія

Дата

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

"14 пунктів Вільсона" про умови миру.

Розпуск установчих зборів России більшовікамі.


Січень 1918 р.

Початок Загальна настане Радянська частин проти ЦР

ІV Універсал ЦР.

Початок Збройних повстання в Києві на заводі «Арсенал».

Бій під Крутами.

Вступ до Києва більшовіків

Ультиматум німецького правительства Раднарком России.


Лютий 1918 р.

Наступ німецько-австрійськіх войск на Україну.

Підписання в Брест-Литовське сепаратного мирного договору между Радянська Россией та Німеччіною, вихід Росії з Війни.

Наступ німецькіх войск на ЛЬВОВІ ТА Фронті.

Загарбання Румунією Бессарабії.

Березень 1918 р.

Німецькі війська вступають до Києва.

Відновлення власти ЦР в условиях німецької окупації.

Окупація німецькімі військамі Лівобережжя та Криму.


Початок Громадянської Війни в России.


Квітень-травень 1918 р.

Ухвалення ЦР Конституції УНР. Державний переворот в Україні, Прихід до влади П.Скоропадського.

Капітуляція Австро-Угорщини.

Початок революції в Німеччині.

Повалення монархії й проголошення РЕСПУБЛІКИ в Німеччині.

Підписання Комп'єнського перемир'я между Німеччіною та Антантою.

Анулювання Радянська Россией умів Брестська мирного договору.


Листопад 1918 р.

Перехід влади у Львові до Української Национальной Ради.

Загарбання Румунією Чернівців.

Проголошення ЗУНР.

Створення Діректорії УНР на чолі з В. Винниченком.

Грамота П. Скоропадського про федерацію України з Майбутнього небільшовіцькою Россией. Заснування Української АН.

Початок повстання проти П. Скоропадського

Розгром гетьманських військ під Мотовилівкою.

Відступ українських військ зі Львова. Встановлення польської влади.

Утворення радянського уряду України на чолі з Г. П'ятаковим.

Окупація країнами Антанти південних портів України.

Утворення Сербо-Хорвато-Слов'янського королівства


Грудень 1918 р.

Вступ до Києва військ Директорії.

Зречення влади Павлом Скоропадським. Переїзд Директорії до Києва. Відновлення УНР

Синхроністична таблиця подій VІІ-Х ст. у Європі та на українських землях

Час

Європа

Українські землі

VІІ

Існування «Держави Само» у західних слов'ян. Утворення першого Болгарського царства

Остання згадка пор антів. Оформлення племінних союзів східних слов'ян.

VІІ

Завоювання арабами Іспанії. Іконоборче повстання у Візантії.

Перемога франків над арабами під Пуатьє. початок династії Каролінгів. Заснування Папської держави.

Формування держави Київська Русь. Походи на візантійські володіння в Криму і Малій Азії.

ІХ

Утворення Франкської імперії. Поділ імперії Карла Великого. Діяльність святих Кирила і Мефодія. Існування Великого Моравського князівства.

Правління Аскольда, його походи на Візантію.

Убивство Аскольда і Діра. Правління Олега.

Х

Виникнення Німецького королівства. Правління Оттона І. Правління Мешко І у Польщі. відкриття Ериком Рудим Гренландії. Початок правління династії Капетінгів у Франції.

Походи Олега та Ігоря на Візантію. Правління Ігоря. Повстання древлян. Правління Ольги та її реформи. Правління Святослава, його походи.

Правління Володимира Великого, прийняття християнства.


Методичні прийоми, які використовуватиме вчитель для розвитку хронологічних вмінь учнів, залежать від особливостей етапу уроку. Наприклад, на етапі вивчення нового матеріалу найбільш доцільним було б заповнення різноманітних видів таблиць й складання певного хронологічного комплексу, який супроводжує вивчення навчального матеріалу; на етапі систематизації й повторення раніше вивченого матеріалу — різноманітні хронологічні задачі й дидактичні ігри; на етапі осмислення вивченого матеріалу — проблемні питання, евристична бесіда або ж дискусія.

Історія неможлива поза часом: лише встановивши час подій та їх послідовність, історики здатні не тільки визначити причини та наслідки, виявити закономірності, а й відтворити істинний перебіг подій, реконструювати минуле. Хронологічна компетентність належить до загальновизнаної і стабільної групи предметних компетентностей, яких набуває учень під час навчання історії. Як зазначає В. Власов, ця компетентність є найспецифічнішою, оскільки для жодного іншого навчального предмета її формування не передбачене .

У методиці викладання історії вироблено низку прийомів, які допоможуть учням відновити чи збагатити свої знання з хронології й сформувати відповідні хронологічні уявлення.

Наведені вище види та приклади завдань, спрямовані на формування хронологічних вмінь і навичок, учителі можуть використовувати як основу для урізноманітнення викладання шкільних курсів історії, підготовки до ДПА та ЗНО.

Саме гуманітарна освіта в першу чергу формує особистість школяра, готує його до життя у світі, який постійно змінюється, розвиває здібність засвоювати інформацію й приймати ефективні рішення.
Список використаної л ітератур и

 1. Баханов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі – Запоріжжя: Просвіта, 2000.

 2. Баханов К.О. Лабораторно-практичні роботи з історії України (методичний посібник для вчителів) – К.: Генеза, 1996.

 3. Баханов К.О. Методичний посібник з історії України. 7 клас. Традиції та інновації у навчанні історії в школі. – К. «Генеза», 2001.

 4. Баханов К. О. Професійний довідник вчителя історії – Х. : Вид. група «Основа», 2011. – 239 с.

 5. Баханов К.О. Традиції та інновації в навчанні історії в школі: Дидактичний словник-довідник. – Запоріжжя: Просвіта, 2002.

 6. Бойко О.Д. Історія України. Тести. Запитання. Завдання. – К.: Видав. центр “Академія”,1998.

 7. Галкін С. М. Організація ігрової діяльності на уроці // Завуч. – 2004. – № 30 (216).

 8. Галлагер К. Викладання історії в контексті сприяння демократичним цінностям і терпимості. Посібник для вчителів. - К., 2001

 9. Історія України від найдавніших часів до початку ХХ ст.: Запитання. Відповіді. Методичні рекомендації. / М.Г. Тараненко, Ф.Л. Левітас. – К.: Магістр–S, 1999.

 10. Комаров Ю. Запам'ятовується назажди // Історія в школах України. – 2004. - №1.

 11. Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики / за заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : «К.І.С.», 2004.

 12. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Директор школи. – 2000. – № 39–40.

 13. Левітас Ф.П. , Салата О.О. методика викладання історії. Практикум для вчителя. – Харків «Основа», 2007.

 14. Машіка В. Навчальні (інтелектуальні) ігри з історії. Історичний брейн-ринг. Е-книга).

 15. Методика навчання історії в школі / О.І. Пометун, Г.О. Фрейман. - К.: Генеза, 2006.

 16. Мокрогуз О.П. Як поєднати систему оцінювання навчальних досягнень з компетентнісно-орієнтованим навчанням історії //Історія в школах України. – 2009. - №4.

 17. Мокрогуз О.П. Як поєднати систему оцінювання навчальних досягнень з компетентнісно-орієнтованим навчанням історії //Історія в школах України. – 2009. - №5.

 18. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Науково-методичний збірник. - К, 2004

 19. Родигіна І. В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання. – Х. : Основа, 2005.

 20. Смирнов С.Г. Задачник по истории средних веков: Для средних учебных заведений. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: МИРОС – Междунар. отношения, 1995.

 21. Смирнов С.Г. Задачник по истории Росии: Учебное пособие для средней школы. – 2-е изд., перераб. – М.: МИРОС – Междунар. отношения, 1995.

 22. Старєва А. М. Методика навчання історії: особистісно орієнтований підхід– Миколаїв : Іліон, 2007.

 23. Сучасний учитель та сучасний урок (методичні рекомендації щодо вивчення історії України та всесвітньої історії в школі): укладач Левітас Ф. Л. – 2-е видання, стереотипне. – К.: КМІУВ імені Б. Грінченка, 2002.

 24. Фрейман Г. Концептуальні основи формування життєвих компетентностей на уроках історії //Історія в школах України. – 2008. - №3.

 25. Хуторской А. В. Методика личностно-ориентированного обучения. Как обучать всех по-разному? [пособ. для учит.] / А. В.Хуторской. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005.

 26. Шишов С. Понятие компетенции в контексте качества образования / С. Шишов // Дайджест педагогічних ідей та технологій. Школа-парк. – 2002. – № 3.
<>

Щоб завантажити матеріал, введіть свій E-mail, вкажіть, хто Ви, і натисніть кнопку

Натискаючи кнопку, Ви погоджуєтеся отримувати від нас E-mail-розсилку

Якщо скачування матеріалу не почалося, натисніть ще раз "Завантажити матеріал".

Скачивание материала начнется через 60 сек.
А пока Вы ожидаете, предлагаем ознакомиться с курсами видеолекций для учителей от центра дополнительного образования "Профессионал-Р"
(Лицензия на осуществление образовательной деятельности
№3715 от 13.11.2013).
Получить доступ
Узнать подробнее
 • Історія
опис:

Сучасна освіта вирішує багато завдань, головною ціллю яких є формування творчої особистості, здатної відстоювати свої переконання, але водночас толерантної до поглядів інших. Особистості, яка прагне приносити користь суспільству, усвідомлює відповідальність за кожен свій крок і шукає свій шлях у житті. Сприяючи формуванню такої особистості, більшість педагогів використовують у своїй діяльності актуальний на сьогодні компетентнісний підхід.

Сутність його полягає у спрямуванні навчального процесу на набуття учнями важливих компетенцій, тобто загальних здатностей особистості виконувати певний вид діяльності. Компетентність ґрунтується на знаннях, досвіді, цінностях, набутих завдяки навчанню, та є показником успішності.