Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


реформи Столипіна

Скачати 38.71 Kb.
Дата конвертації 31.08.2018
Розмір 38.71 Kb.
Тип курсова робота

П Л А Н

1. Коротка біографія, деякі відомості про П. А. Столипін.

2. Аграрна реформа Столипіна.

3. Розробка робочого законодавства.

4. Питання земства у політичній діяльності Столипіна.

5. Висновок.


- 3 -

1.

Історія не твориться довільними діяннями "великих людей",

як вважали деякі мислителі. Але історія не відбуватися ще ка-

кими-то безособовими силами, що виражаються в діях і настрое-

пах мас, як вважали ряд творців 50 років тому. Історія - це

суцільна рівнодіюча вчинків безлічі особистостей, кожна

з яких складається в залежності від суспільних і культур-

них умов, в яких їй довелося розвиватися, і вкладається в

історичні події зі своїм питомою вагою, що залежать від пер-

сональних властивостей і суспільного становища.

Можна не сумніватися, що в історії Росії за перші роки ХХ

століття з винятковою силою проступила особистість П. А. Столипіна.

Ім'я Столипіна завжди викликало суперечки, його згадка відразу ж

втягує нас в круговерть пристрасних і взаємовиключних оцінок.

Жоден з політичних діячів царизму початку ХХ століття не може

йти з ним в порівняння з відданою і захопленої пам'яті його

шанувальників і зосередженої ненависті революціонерів. період

"Столипінської реакції" шибениці - "столипінські краватки" з од-

ної сторони і борець за благо Росії, людина, "гідний сісти

на царський трон "- з іншого. Зокрема, цікавий факт, ни

нинішні президент Росії Б. М. Єльцин називав трьох великих реформа-

торів Росії: Петра I, Олександра II, і П. А. Столипіна.

Правда, політична кар'єра Столипіна була недовгою - всього

5 років. За цей час він був міністром внутрішніх справ і головувати

телем Ради міністрів.

Але причина особливого інтересу до особистості Столипіна не тільки в

його особистій долі і драматизм супроводжуючих її подій. З дея-

ності "російського Бісмарка" тісно пов'язане питання про те, ка

кого ж значення столипінського курсу і чому не відбувся шлях

реформ. Це питання не отримав задовільної відповіді в ли

тературе про Столипіна. Багато дослідників вважають, що столи-

пінським реформам завадили здійснитися не об'єктивні чинники,

а обмеженість і сліпота царизму, верхів. Самі ж реформи були

настільки значні, що, увінчався вони успіхом, не тільки нікако-

го Жовтня, а й лютому не було б. Піднімають Столипіна на щит

ультраправі елементи, висуваючи на перший план його націоналізм і

всі провали його курсу пояснюють фактом вбивства Столипіна.

Хто ж він був - Петро Аркадійович Столипін? Це питання до-


- 4 -

жет розібратися в яскравому образі цієї людини, суперечливості

його біографії та навколишнього Петра Аркадійовича обстановці. столи-

пін - виходець із старого дворянського роду, відомого з кінця

XVI століття. Рід Столипіним дав Росії видатних політичних і

літературних діячів. Бабуся М. Ю. Лермонтова - уроджена Сто-

липіна. Прадід - сенатор А. А. Столипіна - один М.М.Сперанского,

найбільшого державного діяча початку XIX століття. Батько - Ар-

кадій Дмитрович - учасник Кримської війни, Друг Л. М. Толстого,

відвідувала його в Ясній Поляні. Мати П. А. Столипіна - Ганна Міхай-

ловного - уроджена Горчакова - племінниця канцлера Росії

А. М. Горчакова, однокласниця О.С.Пушкіна по ліцею. дружина Петра

Аркадійовича - правнучка А.В.Суворова. Таким чином, сім'я Сто-

липіних в XIX - XX століттях була у родинних стосунках і дружбі зі знаменітей-

шими людьми Росії. Сім'я П.Столипіна володіла маєтками в Ні-

жегородской, Казанської, Пензенської і пізніше Каунаській губерніях.

Петро Аркадійович в 1881 році несподівано для багатьох поступив

на фізико-математичний факультет Петербурзького університету,

де з цікавістю вивчав фізику, геологію, ботаніку, зоологію,

астрономію.

Після закінчення університету Столипін служив в міністерстві го-

жавних майна на скромній посаді помічника столона-

чальника і зі скромним чином колезького секретаря. Через 10 років

П. А. Столипін ковенским губернським предводителем дворянства, а

ще через 3 роки - в 1902 році несподівано для себе - гродненським

губернатором.

2.

У той час на арену суспільного життя головним виступив аг-

рарний питання. Царизм проводив економічну політику, направ-

ленну на всебічну підтримку державними коштами разо

ривши великого дворянського землеволодіння. держава повинна

було активно втручатися в аграрні відносини поміщика і селянин

янина, переорієнтувати політику Селянського поземельного

банку - і все це з однією чисто поліцейської метою - послабити

боротьбу селян з поміщиками, захистити інтереси останніх. було

створено "Особливу нараду про потреби сільсько-господарської промисло-

лінощів "в Петербурзі, але воно було не тільки в столиці. Було

утворено 82 обласних та губернських і 536 повітових комітетів


- 5 -

цієї наради, очолюваних особистої владою. Гродненський гу-

бернатор, П. А. Столипін, рішуче висловився за знищення про-

щинной черезсмужжя і розселення на хутори. При цьому Столипін

заявив: "Ставити в залежність від доброї волі селян момент

очікуваної реформи, розраховувати, що стане при підйомі умствен-

ного розвитку населення, який настане невідомо коли, палю-

чие питання вирішуватися самі собою, - це означає відкласти на не-

певний час проведення тих заходів, без яких не-

мислимі ні культура, ні піднесення прибутковості землі, ні спокійне

володіння земельною власністю 9 "0. 5 *

Гродненський губернатором П. А. Столипін пробув недовго 1. 0В 1 902

році його призначили губернатором в більш велику і важливу губер-

нию - Саратовську. Тут-то і застала його перша революція, в

боротьбі з якою він застосовував весь арсенал засобів - від звернення

до чорносотенців, очолюваним єпископом Гермогеном, до примене-

ня військ, жорстоко розправлялися з повсталими селянами.

При цьому в діяльності молодого самого губернатора проявилися

дві відмінні риси, характерні для всієї його майбутньої дер-

дарчим діяльності. По-перше він ніколи не переймався ка-

рать не тільки "лівих", але і "правих", якщо їх діяльність ви-

ходила за встановлені ним рамки. Так, коли чорносотенна агі-

тація "Братського листка", що видавався під проводом

єпископа Гермогена, переходила допустимі, з точки зору губер-

натора, межі, він своєю владою забороняв їх поширення, а

коли чорносотенці в Балашова прийшли громити забастовавших земс-

ких медиків, який був присутній там губернатор надіслав козаків для

захисту присутніх в готелі на збори земських службовців. 5 **

По-друге характерно й інше: на відміну від більшості ви-

сокопоставленних людей, які віддають криваві катівські накази з

надійно захищених кабінетів без найменшого ризику для власної

персони, Столипін мав особистої хоробрістю і не боявся стояти

віч-на-віч з розлюченим натовпом.

Взагалі, Столипін прийшов до влади в переломний момент, коли

в правлячих колах відбувався перегляд політичного курсу, оп-

-----------------

1 * 0 1Ізгоев А.П. 2 "П. А. Столипін: нарис життя і діяльності" 1 0М. 1912р.

5 ** 1 Зирянов П.І. 2 "Столипін без легенд" 0 Москва +1992


- 6 -

ределяет терміном "Цезаризм".

Курс цей являв собою спробу царизму зміцнити свою

соціальну опору, розхитану революцією, зробивши ставку на

селянство, конкретно - створивши Думу з переважанням крестьянс-

ких представників. Проводив цей курс С. Ю. Вітте пізніше писав

в своїх нотатках: "Вчора в Києві важко поранений Столипін. Таким

чином, відкривається третя дія після 17 Жовтня. перше

дію - моє міністерство, другий - Столипінські ". 5 *

До цього слід було б додати, що друга дія було на-

чато Столипіним в декораціях першого, створених самим Вітте.

"Декораціями з'явилися два перші Державні думи, скликані

по так званому виттевской виборчим законом 11 грудня

1905 року визначив їх головну - "селянську" суть.

Вже на петергофских нарадах в липні 1905 року за предсе-

ства царя, що підготували так звану булигінськоі / за-

коносовещательную / Думу, перед правлячими колами постало питання, на

кого спиратися в ній. Від вирішення цього питання залежав характер

майбутнього виборчого закону.

Був не прямий, а непрямий плебісцит - селянство повинно

було продемонструвати свою стару феодальну відданість мо-

нарху новим, буржуазним, конституційним способом. І ось тут

стався перший серйозний прокол у випробуваним гаслі "цар і

народ ". Вчора ще темний патріархальний мужик обрав думу без

єдиного правого. Найбільш правими виявилися октябристи, яких

виявилося всього 13 осіб; приблизно 60 депутатів належали до

фракціям "прогресивного" типу, що займали позицію між октяб-

Рісто і кадетами; останні отримали третину всіх мандатів -

161; фракція трудовиків налічувала 107 осіб / потім вона

зменшилася до 97 /; безпартійних було трохи більше 100.

Інакше кажучи, Дума виявилася наполовину лівою, а її центром

стали кадети з програмою примусового відчуження земель -

аграрного курсу, відкинутого царем. Це було перше противоре-

чие. Друге виявилося ще більш серйозним: трудовики, селяни

в свою чергу відкинули кадетський законопроект і висунули свій

власний / проект 104-х /, зміст якого зводився до кон-

9 -----------------

5 * 0 1Вітте С.Ю. 2Воспомінанія 1 0Москва 1980 рік


- 7 -

фіскаціі помещечьих земель і націоналізації взагалі всієї землі.

Саме в цій ситуації на політичну сцену вийшов П. А. Столипін,

який був призначений міністром внутрішніх справ / 26 квітня 1906

року /. Не випадково напередодні відкриття I Думи призначається новий

міністр внутрішніх справ: старі методи керівництва себе повністю

вичерпали, потрібна була людина, здатний на радикальні зміни

в країні. Такою людиною і виявився П. А. Столипін. I дума була

відкрита царем, що звернулися до неї з промовою в Таврійському палаці,

на інший день - 27 квітня. Немає сумніву, що Столипін отримав

свій пост саме під Думу в тому сенсі, що йому було довірено

прокласти новий політичний курс в нових, абсолютно не прівич-

них для царизму політичних умовах - забезпечити співжиття

нічим не обмеженого самодержавства з "народним представітельст-

вом ". Те що Столипін почав свій" конституційний "шлях преобра-

тання в ранзі не голова уряду, а всього лише міністра

внутрішніх справ, нікого не обманював. По-перше, міністерство,

яке він очолював, було ключовим, бо саме воно визначало

в першу чергу внутрішню політику уряду; цей самий

пост залишився за ним і тоді, коли він змінив І.Л.Горемикіна на

посаді голови ради міністрів, а це сталося вже через

72 дня. І тут долі I Думи і Столипіна виявилися взаімосвя-

зани. Її розпуск і його призначення на пост прем'єра відбулися

день в день - 8 липня 1906 року.

Дума виявилася в центрі головних турбот Столипіна. Сформована

ситуація була досить складною: з одного боку, стало очевид-

вим, що уряду і поміщикам в ній не ужитися, так як аг-

рарная програма трудовиків ставила під сумнів саме существова-

ня режиму; з іншого боку, розгін Думи в умовах спаду рево-

люціонной діяльності міг призвести до непередбачуваних последс-

твіям. Тим часом доля Думи була вже фактично вирішена. був

вже Указ про розпуск, Столипін по телефону сповістив голови

Думи, кадета С.А.Муромцева про свій намір виступити в Думі 9

липня, а через 7 днів Таврійський палац вже був оточений війська-

ми. Саме з цього моменту починається стрімкий зліт столи-

Піна до вершин влади. Особливо різко підскочив його рейтинг

після замаху, скоєного есерами-максималістами 12 серпня

1906 року в дачі на Олександрівському острові, де він жив разом

з сім'єю, були важко поранені під час замаху його четирнадца-


- 8 -

тирічна дочка і трирічний син.

Реальним результатом цього жорстокого і безглуздого акту

з'явилася швидка і ще більш жорстока відповідь реакція влади.

II Дума була обрана Столипіним як випробувального

полігону для майбутнього курсу. Хоча після довгих коливань і бо-

б у верхніх ешелонах влади II Думу вирішили скликати за старим

виборчим законом, вже з перших днів її існування для

всіх стало ясно, що вона приречена, і самий хід виборчої

кампанії показав, що цезаризму у формі загравання з селянами

відкинутий.

II Дума почала свою роботу 20 лютого 1907 і вже 6 мар-

та Столипін виступив перед нею з урядовою програмою

реформ. Список відкривав знаменитий указ від 9 листопада і за ним

слідували інші заходи.

Хитрість і політична спритність П.Столипіна проявилися

вже в тому, що головний у своїй політичній кар'єрі еко-

кий крок, основну реформу Росії - новий аграрний закон зі

скромною назвою "Про доповнення деяких постанов Дейсі

твующего закону, що стосуються селянського землеволодіння і земле-

користування "він запропонував в междумскій період - 9 листопада: I Дума

вже розігнана, а друга ще не скликана. До цього закону встигли

хоча б звикнути до скликання II Думи. Винесення цього указу пе-

ред Думою могло викликати непередбачену реакцію з боку

селянських депутатів.

Суть указу від 9 листопада зводилася, в принципі до ліквідації

селянської громади. Столипін дозволяв усім бажаючим селянам

зі своїми наділами виділитися в окреме господарство - "відруб",

тобто самостійне господарство на території громади або взагалі

піти на окремі від громади землі - на хутора. І в першому, і в

другому випадку землі виділялися в одну ділянку.

Однак селяни отримували не тільки дозвіл на вихід з

громади, а й заохочувалися до цього. Указ дозволяв домохозяевам,

мали землі більше норм душового володіння, взяти з общини

землі більше, тобто землі тих, хто помер / "мертві душі", які

в маніпуляціях живих уперше побачив і показав великий Гоголь /

після останнього переділу земель / а вони за законом повинні були

проходити не рідше 25 років /. За кожним домогосподарками, що переходили

від общинного володіння землею до особистого зберігали всі ділянки


- 9 -

землі, що знаходилися в його користуванні як орендні, у разі від-

відсутністю переділу в останні 24 роки. За 24 роки вийшов

великий доважок землі багатим селянам, які, як правило,

орендували землі, / у бідняцького господарства на оренду коштів не

було /.

П. А. Столипін реформував селянське господарство, залишаючи в

непорушності поміщицьке землеволодіння. Тому залишається согла-

ситься з ученим РАН Зирянова, що по своїй суті аграрна

реформа Столипіна зберігала великі поміщицькі латифундії, возла-

гаю на них головні надії. Але дворянське землеволодіння в силу

цілого ряду причин йшло в минуле. Звідси і половинчатість

реформи: захистити повністю дворянські інтереси і створити новий

клас в селі - кулаки. Це ускладнювало і уповільнювало розвиток

капіталізму в селі, хоча прогресивний характер столипінської

реформи очевидний.

Кілька наступних законопроектів стосувалися свободи совес-

ти. Були, крім того, обіцяні законопроекти про недоторканість

особи і введені волосного земства, робітникам - профспілки і

державне страхування, в країні в цілому - реформа образо-

вання. Друга частина програми була викладена в тому ж дусі.

Столипін твердо дав зрозуміти, що режим не має наміру ділитися

своєю владою з "народним представництвом". Про це яскраво сві

детельствовалі останні фрази виступу. Заявивши, що прави-

тельство для реалізації цієї програми готове спільно з зако

нодательнимі установами "докласти найбільші зусилля", оратор

відразу ж пояснив, який уряд він має на увазі: прави-

тельство, яке "зберігає історичні заповіти Росії", тобто са

модержавно монархічну владу, уряд, який "восста-

Новіта в ній / країні / порядок і спокій, тобто уряд

стійке і суто російське, яким має бути і буде правитель-

ство його величності ". 5 *

Через тиждень, 13 березня, виступаючи з питання про скасування зако

на 19 серпня 1906 року про військово-польових судах, Столипін сформу-

лировал своє політичне кредо дуже виразно і досить

образно: "Держава зобов'язана, коли воно знаходиться в небезпеці,

------------------

5 * 1 П. А. Столипін 2 "Нам потрібна велика Росія" 0 один тисячу дев'ятсот дев'яносто один


- 10 -

приймати закони для того, щоб захистити себе від розпаду ...

Коли будинок горить, панове, Ви вламуються в чужі квартири, ло-

маете двері, ламаєте вікна ... "**

10 травня Столипін виступив з викладом урядової кон-

цепції дозволу аграрного питання. Думка про право виходу з про-

Київщини та зміцненні землі в якості особистої власності, а також

про створення хутірських і відрубних господарств, дозріла у Столипіна

задовго до призначення його міністром внутрішніх справ. ще будучи

Ковенским повітовим Ватажком Дворянства і Головою місць-

ного З'їзду Світових Посередників, Столипін енергійно пропаганді-

рует серед литовців-селян ідею про відрубах і проводити цю ме

ру, досягаючи цілого ряду, необхідних для початку цієї справи,

селянських вироків.

Мова ж була його коронна і підсумкова мова в II Думі. указ 9

Листопад трактувався як вибір між селянином-неробою і

селянином-хазяїном на користь останнього. Уряд "ба-

ет бачити селянина багатим, заможним, тому що, де достаток,

там, звичайно, і освіта, там і справжня свобода ".

Щоб підкреслити генеральне значення обраного курсу і

тверду рішучість втілити його в життя, Столипін закінчив свою

промову фразою, яка, звичайно, була заготовлена ​​заздалегідь: "Про-

тивника державності хотілося б обрати шлях радикалізму,

шлях звільнення культурних традицій. Їм потрібні великі потрясе-

ня, нам потрібна велика Росія! "

З усіх крилатих фраз ця, як показав час, в його ора-

Торському арсеналі виявилася кращою і найбільш політично ефект-

ної.

Столипінська аграрна програма настільки збігалася з аграр-

ної програмою Ради об'єднаного дворянства, що всі тодішній

ня політичні спостерігачі, від кадетів до більшовиків, перш

всього підкреслювали цю спорідненість. Цитований вище кадет А.С.Із-

гоїв відзначав, що програма Столипіна - це програма "об'єднува-

наних дворян ". У червні 1906 майбутній лідер помірковано-правих -

Балашов в записці царю писав: "Дайте, государ, селянам їх

землі в повну власність, наділіть їх нової землею з дер

дарчих майна та з приватних володінь на підставі полюбов-

ної приватної угоди, підсильте переселення, здешевити кредит, а

головне - повели приступити негайно до разверстанію еемлі


- 11 -

між новими повними її власниками, і тоді справа настільки

займе селян і задовольнить головну їх потребу і бажання,

що вони самі відмовляться від спілкування з революційною партією ". Ні-

рудно бачити, що тут перераховані всі пункти столипінської аг-

рарной реформи.

Обговорення указу 9 листопада 1906 почалося в Думі 23 ок

тября 1908, тобто через два роки після того, як він увійшов в

життя. Обговорення його йшло більш півроку. доповідачем аграрної

комісії по праву став октябрист С.І.Шідловскій. З перших же

слів він був змушений визнати, що ще зовсім недавно ідея кон-

фіскаціі поміщицької землі перебувало в площині практичного

рішення, а зараз продовжує залишатися заповітної

селянської мрією. Відкидаючи такий підхід у принципі, доповідач

протиставив йому ідею особистої селянської власності на

землю. Тільки така власність виведе селянина з потреби,

зробить з нього вільну особистість. "Якщо хто дійсно ж-

гавкає звернення нашої держави в правове, - стверджував він, - то

не може висловитися проти особистої власності на землю ".

Найвиразнішою була мова Маркова 2-го, як завжди грубо

відверта, а тому і найбільш цінна. З презирством відкинувши

кадетський теза про те, що право вище сили, Марков прямо

заявив: "Я думаю, що сила ... вище писаного права". Це був ви-

Ходна тезу. "Я анітрохи не боюся того, - говорив він да-

леї, - що частина селян неминуче при цьому обезземелет, і

знову-таки в цьому я не бачу ні найменшого зла ". Вустами Маркова

поміщицька контрреволюція ясно дала зрозуміти, що для збереження

своїх земель вона не зупиниться ні перед яким насильством. позиція

ж кадетів обумовлювалася двома головними мотивами:

- розумінням, що з кожним роком дії указу 9 листопада їх

власна програма "примусового відчуження" стає

анархізмом

- вельми обгрунтованих побоювань, що в разі краху столи-

пінського аграрного курсу в країні вибухне нова революція

Тому в їхніх виступах основним мотивом був заклик до ос-

торожності, до роз'яснення, що "примусове відчуження"

краще, ніж указ 9 листопада.

Перший кадетський оратор Шингарев почав свою промову з характер-

ного визнання: "Цей кошмарний аграрне питання в Росії облад-


- 12 -

ет дивним властивістю фенікса, знову відроджується з, каза-

лось би, погаслого попелу ". * Заклик Шингарьова до обережності

поширювався насамперед на громаду. Він захищав її "жізнеспо-

собность, здатність до "здорової" революції ", вимагав збереженню

ня за виділеними землями характеру надільних земель. "Я чоло

століття західної культури, - вторив йому другий кадетський оратор,

А.Ф.Бабянскій, - але я був учнем знаменитого професора

К.Д.Кареліна в 80-х роках. Це теж людина західний, але я пом

ню його повчання в цьому відношенні. Він говорив: "Панове, бережіть

громаду, ви пам'ятаєте - це вікової інститут ". **

В основі всієї кадетської критики указу був страх перед ре-

волюции. Ще на засіданні земельної комісії 16 січня 1908 го-

да кадет А.Е.Березовскій заявив: "Указ призведе до утворення

сільського пролетаріату, який волею-неволею нами цією свободою

штовхається на грабунки та привласнення чужої власності ... "

Більшість же правих селян висловилися в дусі законопро-

єкта 42-х. Йшлося про те, що в аграрному питанні повинні бути разре-

шени ще багато інших сторін, тому що не має значення, що гострота

з'явилася в аграрному питанні від 9 листопада, а має значення і гостро це

безземелля і малоземелля селян "." Якщо я голодний, - сказав

далі Андрейчук, - все одно буду кричати: "їсти хочу". Тому

необхідно часткове відчуження ".

Дуже точно ставлення правих депутатів-селян Могилевської

губернії висловлював Шевцов "... він / народ / очікував зовсім не указу 9

листопада, він його і не очікує; він чекає не поділу наших зе-

мілину, які у нас є, він очікує будь-яких джерел наді-

лення селян землею ... Тому, про указ від 9 листопада я згадую з

болем в серці ... "

Трудовик ж захищав общину як виразник певної докт-

Ріни. У ній він бачив один із засобів боротьби проти 9 листопада. про-

щина, на його думку, зле, бідно, але все ж таки захищала селян

від швидкого і масового обезземелення, яким загрожував столи-

Пінський указ.

Що ж можна сказати про реалізацію та підсумки цієї реформи?

Найважливішими інструментами руйнування общини і розширення крейда-

------------------

5 * 0, 5 ** 0 1Шігловскій 0 2 "Спогади"


- 13 -

кой особистої власності були селянський банк і переселення.

Закон 14 липня 1910 року діяв протягом 8-9 років. НА 1905

рік в європейській частині Росії налічувалося 12,3 млн. селян

ських дворів.

Опір селян позбавила змоги досягти скільки-небудь

масової хуторизации. Діяльність Селянського банку теж не

дала бажаних результатів. Переселенческая політика особливо

наочно продемонструвала методи і підсумки столипінської аграрної

політики. Переселення не розрядиться скільки-небудь значно

земельної тісноти. Число переселенців і пішли в міста не пог-

лощало природного приросту населення. більшість залишалося

в селі, ще більш збільшуючи земельну тісноту та аграрне пе-

ренаселеніе, таівшее в собі загрозу нового революційного вибуху

в селі.

Одним словом, реформа не удалась.Она не досягнула ні еко-

чеських, ні політичних цілей, які перед нею ставилися.

Але перш за все столипінський курс провалився політично. він

не змусив селянина забути про поміщицької землі, як розраховував

вали натхненники й автори указу 9 листопада.

Закони 14 липня 1910 року і 29 травня 1911 не тільки не

зняли соціальної напруги у селі, а й посилили її до

меж.

Поміщицьке землеволодіння і справді швидкий економічний

прогрес в селі були несумісні. Здійснення другого тре-

бовало як неодмінну передумову уничто-

вання першого.

Збереження поміщицького стану з його привілеями означало

збереження безправного селянського стану з його звичайним пра-

вом, волосним судом, "владою світу" і т.д.

У цьому - корінь селянської ненависті до поміщика. Це була

найсильніша селянська традиція, йде корінням в глиб

століть. З покоління в покоління в селянському свідомості господс

твовала одна провідна ідея: земля належить народу, тобто

селянству, а не поміщикові. Вона було дала останньому разом з

селянами за військову службу, тобто тимчасово. тепер цієї

служби з землі немає і земля повинна повернутися до тих, хто її обра-

бативает своєю працею. Це була генеральна ідея селянства,

заснована на його історичній пам'яті, і поки вона жива, столи-


- 14 -

Пінський аграрний курс мав мало шансів на успіх, що і довела

життя.

3.

Робочий питання, так само, як і селянський дістався Столипі-

ну в спадок від революції 1905-1907 років. До цього не тільки

царизм, але і буржуазія заперечувала його існування, доводячи,

що в Росії немає робітничого класу в західноєвропейському сенсі

цього слова, а є всього лише "стан фабричних людей", вче-

рашні селян, готових будь-якої миті кинути завод, фабрику,

шахту, щоб повернутися в село.

Програма, вироблена робочою комісією, на чолі якої

стояв В.К.Коковцов, вже цілком виходила з посилки, що в Рос-

ці робочий питання носить такий же характер, як і на Заході, і,

отже, вирішувати його треба так само як, наприклад, вирішив Біс-

марк в Німеччині. Відповідно до цього була розроблена програм-

ма, який зводився до чотирьох основних пунктів:

1. обов'язкова організація лікарняних кас на базі спільних

внесків і господарів і робітників;

2. створення на фабриках і заводах змішаних органів з предс-

тавітелей адміністрації і робітників;

3. скорочення робочого дня з 11.5 години до 10, обмеження за-

Коном кількості надурочних робіт;

4. перегляд статей закону, караючих страйки і дострокові

розірвання договору про оренду.

У записці "Петербурзького товариства для сприяння поліпшенню

і розвитку фабрично-заводської промисловості "від 12 травня возраже-

ня проти проекту про скорочення робочого дня до 10 годин своді-

лись до двох основних аргументів:

- сам факт державного втручання в нормування робітничо

го часу неприйнятний;

- скорочення призведе до того, що російська промисловість "бу-

дет усунена назавжди від будь-якої ролі в міжнародному зма-

нованіі ". 5 * 0 Загальна ж висновок записки зводилося до ряду требова-

ний, в тому числі таких:

--------------------

5 * 0 Робочий питання в комісії Коковцова 5 0Москва 1926 рік


- 15 -

a) "визнаючи в принципі зайвої законодавчу нормування

робочого часу, зберегти норми його тривалості, уста-

новлені законом 1897 року /т.е. 11.5 годинний день / з огляду на те,

що такі існують ";

б) зберегти понаднормові роботи з таким розрахунком, щоб загальна

число обов'язкових і необов'язкових робочих годин не перевищувала

75 годин на тиждень.

Жадібність, вузький егоїзм, невміння бачити нічого, крім вигоди

сьогоднішнього дня, у підприємців були такі, що вони не хо-

ки йти ні на найменші матеріальні жертви.

Проте, не дивлячись на провал, Певний підсумок все ж

був досягнутий. Він полягав у тому, що царизм під впливом революційної

ції твердо взяв курс, так само як і в аграрній політиці, на бур-

жуазную політику в робочому питанні, відмовившись від чисто полі-

Цейского способу його дозволу, з репресіями і зубатовщини в

як основних засобів. У свою чергу і буржуазія, незважаючи

на політичний примітивізм, в силу вже самою своєю природи

усвідомила, що іншого шляху у вирішенні робітничого питання немає. гро

кої платформою уряду і промисловців було визнання

права робітників на страйк і свої професійні організації. ра-

бочій питання в буржуазному вирішенні разом з аграрним став од-

ним із наріжних каменів селянського курсу царизму, одним з

проявів столипінського бонапартизму, З тією лише різницею, що

в одному випадку бонапартистської лавірування йшло між поміщиками

і селянством, а в другому - між буржуазією і пролетаріатом.

Французький вчений Н.Верт вважає однією з причин провалу

реформ Столипіна відсутність у нього підготовлених заздалегідь нап-

равленіях реформ в робочому законодавстві: поєднання жорстких

репресій по відношенню до революційних партій з одночасними

зусиллями в області соціального забезпечення робітників. У цьому Верт

бачив першу помилку Столипіна. Другою помилкою Столипіна стало

то, що він не передбачав наслідків інтенсивної русифікації не-

російських народів. 5 *

--------------------

5 * 0 Н.Верт "Історія радянської держави" М., 1992


- 16 -

4.

"Польський питання" виник в Думі У 1910 році в зв'язку з воп

росом про західний земстві і виборах від західних губерній в Госу-

дарчий рада. Метою внесеного законопроекту було скоротити

число членів Державної ради - поляків. зміст зако

нодательного припущення зводилося до наступного: дев'ять губер-

ний діляться на три виборчі округи з трьома губерніями в

кожному - Віленський, Могильовський і Київський. Перш єдиний ізбі-

рательний з'їзд ділився на дві: росіян землевласників і поль

ських (причому всі неполяки зараховувалися в російську курію). кожен

з'їзд вибирав по двадцять виборщиків. Виборці повинні були з-

Біра окремо і вибирати з-поміж себе членів Государс-

твенного ради. Украинские виборщики кожного округу вибирали двох

членів, а польські - одного. Таким чином, в сукупності від

дев'яти губерній вибиралося б шість російських і три поляка. Думс-

кая комісія з місцевого самоврядування прийняла ряд поправок,

які практично нічого не змінювали в суть законопроекту,

але тим не менше викликали гучні протести крайніх правих як в до-

місії, так і при пленарному обговоренні. Комісія визнавала фа-

культатівность з'єднання національних курій в повіті в одне з-

виборчу збори в тих випадках, коли кваліфікованим

більшістю в дві третини голосів кожна з курій знайде таке

з'єднання бажаним. У губерніях ж факультативность НЕ до-

пускалася. Всі фракції, що стояли лівіше октябристів, а також

польське "коло" виступили проти законопроекту. Мотиви були ті

ж, що і при обговоренні інших націоналістичних актів.

Який же був підсумок обговорення?

Оскільки лібералізм октябристів носив яскраво виражену сто-

Липинського забарвлення, від комісійних поправок залишилося в законоп-

роект небагато. Основна розбіжність октябристів з правими - оп

ределение кількості голосних з одного або двох ознаками - було

вирішено на користь правих. Перемога залишилася за ними і з питання про

факультативности. Законопроект був прийнятий 29 травня 1910 року. але,

незважаючи на швидкі темпи, термін введення земства в західних гу

Берн в законопроекті довелося пересунути на рік: Государс-

ничих рада вже не встигав прийняти його до 1 липня, тобто до

терміну виборів.

Законопроект про виділення з Царства Польського Холмщини був


- 17 -

по-справжньому першим виходом нового столипінського "центру" - на-

циональность - на третьедумскую сцену, бо затію з Фінляндією

породив насамперед гурток "бобріковцев" на чолі з Дейтріхом.

Законопроект про Холмщину був прийнятий 26 квітня 1912 року правоок-

тябрістскім більшістю. 4 травня його передали в Державний

рада, а вже 23 липня того ж року затвердив цар і законопроект

став законом.

Ставка на націоналізм як на ідеологію, здатну витіснити

серед мас ідеї демократії і соціалізму, повністю провалилися.

Тим часом, до осені 1909 року зі повною очевидністю обнаружи-

лось, що реформ не буде. Це призвело до різкого загострення

протиріч всіх ланок системи - між правою і ліберальною

частиною Думи, усередині кожного більшості, до різкого загострення

відносин Думи з Державною радою. діяльність ради

оцінювалася як "систематичне заперечення всього прийнятого Ду-

мій курсу ". 5 * 0 В результаті довгих перипетій між націоналістами

і правими октябристами, стало ясно, що, як сказав Громової в

статті "розриті мурашник", "... П.А.Столипіну вже служити

не можна - можна тільки прислужувати ".

Сам Столипін в інтерв'ю одній з німецьких газет суть случів-

шегося з Західним земством пояснював наступним чином: Дума "ще

занадто юна і надто безладно за духом - політичної подго-

товке своїх членів, щоб її погляди та рішення вважалися без

подальших довідок непогрішними ". 5 **

5. З вершини сьогоднішнього історичного досвіду тепер особливо

добре видно головна корінна причина банкрутства Столипіна. ор-

ганическое порок його курсу полягав у тому, що він хотів здійснювала

вити свої реформи поза демократією і всупереч їй. Спершу, вважав

він, треба забезпечити економічні умови, а потім вже здійснювала

влять "свободи".

У Столипіна почало здавати здоров'я, посилилася стенокардія.

"Не знаю, чи зможу я довго прожити", - сказав він своєму братові. 5 ***

У серпні 1911 року Столипін відпочивав у своєму маєтку в Колнобер-

5 -------------------

5 * 2 Голос Москви 0 Москва 1909

5 ** 2 Мова 7 травня 1911 року

5 *** 2 Спогади 1 0 1М.П.Бок 0 Москва 1992


- 18 -

ж, де працював над своїм проектом. І відпустку, і роботу довелося

перервати для поїздки до Києва, де в присутності царя мав

відкритися пам'ятник Олександру II з нагоди нещодавно ісполнівшего-

ся ювілею Великої реформи. Перебування прем'єр-міністра в Києві

почалося з образ - йому явно давали зрозуміти, що він тут

зайвий і його не чекали. Столипіну не знайшлося місця в автомобілях,

в яких слідували цар і його свита. Йому не дали навіть казенного

екіпажу. Голові Ради міністрів довелося шукати ізвозчі-

ка. Політична смерть Столипіна настала набагато раніше, ніж

Д.Г.Богров смертельно поранив його 1 вересня 1911 року в Київському

оперному театрі. Трагедія Столипіна полягала в тому, що вони не

захотіли мати "прикажчика, що перевершує їх по особистим качест-

вам ", - з цими заключними словами важко не погодитися.

Історія повторюється. Як не дивно, подібна помилка була

зроблена значно пізніше і зовсім в інших історичних услови-

ях. Економічна реформа провалилася у нас, як мені здається,

точно з тієї ж причини: її хотіли здійснити поза демократією і

без демократії. Результат відомий і висновок очевидний: чи не повторювали

рять помилок історії.


_ 2С П Р Е Л I К Л І Т Е Р А Т У Р И

21. 3 "Нам потрібна велика Росія" 2 0 2 0П.А.Столипін

2полное зібрання промов у державній 0 Москва

2думе 0 2и державному раді 0 21906-1911 0 тисячі дев'ятсот дев'яносто одна

22. 3 "П. А. Столипін і долі реформ в Росії" 0 А.Я.Аврех

Москва +1991

23 3. "Про Петро Аркадійович Столипін" 0 В.В.Казарезов

Москва +1991

24. Історія СРСР 0. Москва 1984

під редакцією Кузнєцова

25. Історія СРСР 0. Москва 1987

під редакцією Федосова

26. Економічна історія СРСР 0. Москва +1987

під редакцією Чунтулова

27. 0 2 "3П.А.Столипін спогади про мого батька" 0М.П.Бок

Москва один тисяча дев'ятсот дев'яносто дві

28. 0 2 "3Столипін без легенд" 0 П.Н.Зирянов

Москва +1991

29. Наш сучасник 3 0 2 0 21990