Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Реформування соціальної держави в Німеччині

Скачати 46.13 Kb.
Дата конвертації 15.02.2018
Розмір 46.13 Kb.
Тип курсова робота

Курсова робота

Реформування "соціальної держави" в Німеччині на початку XXI століття (Шредер, Меркель)


зміст

Вступ

Глава 1. «Соціальна держава» в Німеччині

1.1 «Соціальна держава»: сутність та принципи

1.2 Становлення та розвиток «Соціального держави» у Німеччині

Глава 2. «Соціальна держава» Німеччини на початку XXI століття: реформи і дискусії

2.1 Криза «Соціального держави». Реформи Г. Шредера. «Порядок денний 2010»

2.2 Соціальна політика А. Меркель. Перспективи «Соціального держави» в сучасній Німеччині

висновок

Список використаної літератури


Вступ

В даний час більшість розвинених країн в тій чи іншій мірі є соціальними державами. Концепція «соціальної держави» у Німеччині, має свою історію. Вона сягає своїм корінням в середину XIX століття і пов'язана з іменами Людвіга фон Штейна і Людвіга Ергарт. Саме Німеччина протягом тривалого періоду часу була свого роду світовим лідером у формуванні концепції «соціальної держави» [1]. У той же час ідеям «соціальної держави», вже більше 160 років, а практика його в Німеччині розміняла більш ніж півстолітній ювілей. Природно, що сучасні німецькі політики розуміють необхідність реформування сформованої системи. Однак підходи до цих реформ у політичних сил Німеччини різні. Цим визначається актуальність теми цієї курсової роботи.

Основні цілі цієї роботи: вивчити теорію і практику моделі «соціальної держави» у Німеччині; простежити процес реформування "соціальної держави" в Німеччині на початку XXI століття, на прикладі діяльності федеральних канцлерів Г. Шредера і А. Меркель.

Завдання, які виходять із поставленої мети такі:

- проаналізувати сутність і принципи «соціальної держави», в цілому, як політичної системи;

- застосувати отримані теоретичні висновки до процесу становлення та розвитку «Соціального держави» у Німеччині XIX -XX століть;

- дослідити кризові процеси в системі «соціальної держави» Німеччини початку XXI століття, вивчити основні складові соціальних реформ Г. Шредера, викладені в програмі «Порядок денний 2010» (2003 р);

- вивчити соціальну політику А. Меркель, як наступника Г. Шредера на посаді канцлера Німеччини, виявити перспективи «соціальної держави» в сучасній Німеччині.

Представлені мети і завдання формують структуру курсової роботи, яка складається з вступу, трьох розділів (що мають по два параграфи у кожній), висновків та списку використаної літератури.

При написанні цієї курсової роботи ми користувалися такими джерелами: спогадами Г. Шредера, автобіографією А. Меркель, текстом Основного закону ФРН 1949 року, що а також рядом німецькомовних публікацій, в яких висвітлювалися різні питання соціальної політики двох зазначених федеральних канцлерів. Ряд матеріалів ми почерпнули з періодичних видань як вітчизняних, так і іноземних.

При написанні роботи були використані також монографії та навчальні посібники наступних авторів: Н.А. Власова, В.Б. Бєлова, В.П. Гутника, В.П. Мілецького, С.Н. Невського, А.І. Патрушева, а також ряд інтернет-сайтів.

Глава 1. «Соціальна держава» в Німеччині

1.1 «Соціальна держава»: сутність та принципи

У цій частині нашого викладу ми зупинимося на теоретичних засадах «Соціального держави», постараємося виділити основні принципи і сутність цієї концепції.

Відповідно до одного з визначень - «соціальна держава» це політична система, в якій кожному громадянину гарантований гідний рівень життя і широкий набір соціальних благ. Теорія «соціальної держави» передбачає, що соціальні гарантії забезпечуються шляхом державного регулювання економіки (насамперед, великого бізнесу) і податковою політикою [2].

Прагнення до «соціальної держави» характерно для соціал-демократичних партій ряду держав. Згадки про «соціальну державу» містяться в Конституціях ряду зарубіжних країн, як то: Німеччини (з 1949 р), Франції (з 1958 р), Швейцарії (з 1972 р), Греції (з 1973 р) і т. д. У 90-е даний процес торкнувся і ряд інших держав, включаючи Російську Федерацію (з 1993 р). В даний час більшість розвинених країн в тій чи іншій мірі є соціальними державами [3].

Для більш детального знайомства з описуваної концепцією, звернемося до історії. Поняття «Соціальна держава» було вперше вжито в 1850 р знаменитим економістом Л. фон Штейном (1815 - 1890). Вчений вважав, що ідея держави полягає у відновленні рівності і свободи, в піднятті нижчих, знедолених класів до рівня багатих і сильних, що держава повинна «здійснювати економічний і суспільний прогрес усіх його членів, так як розвиток одного є умовою і наслідком розвитку іншого і в цьому сенсі ми говоримо про суспільне або соціальну державу »[4]. Ідеї ​​соціальних реформ Л. Штейна, а також деяких його послідовників і опонентів (наприклад, А. Вагнера), знайшли підтримку серед різних організацій німецького робочого руху, і практично відразу після появи цих ідей була зроблена перша спроба здійснення деяких соціальних реформ в Німеччині. У 1883 році було введено допомогу з безробіття, в 1884 році - страхування від нещасних випадків, в 1889 році - елементи пенсійного забезпечення трудящих. Прикладом Німеччини на початку XX століття пішли Швеція, Сполучене королівство, Італія, в яких також були введені аналогічні соціальні гарантії [5].

Надалі, протягом XX століття, Німеччина була свого роду лідером, в практиці формування моделей «Соціального держави», так окремі моменти, останнього, було видно вже за часів «Веймарської республіки», а найбільш повно практичний розвиток цих ідей почалося з 1949 року . Однак про становлення і розвиток «Соціального держави» у Німеччині, ми поговоримо в подальшому нашому викладі. Зараз нам важливо те, що досвіду Німеччини пішли інші країни. Потужний поштовх для цього дали «Велика депресія» і Друга світова війна і як наслідок в 50-і роки в Швеції, Німеччині, Великобританії та інших країнах Європи до влади прийшли соціал-демократи, які стали реалізовувати концепції «соціальної держави» на практиці.

Розквіт соціальної держави в ХХ столітті збігається з удосконаленням структурного поділу між суспільством і державою, а головною сферою регулювання взаємодії держави і суспільства є встановлення оптимального співвідношення між виробництвом і розподілом. Найбільш повно концепція «соціальної держави» була реалізована в умовах Канади, Голландії, Нової Зеландії, а також Швеції та Фінляндії.

Якщо резюмувати думки зарубіжних та російських вчених, а також практику закріплення принципу «соціальної держави» в Конституціях більшості сучасних держав, то можна прийти до висновку, про те, що соціальна держава являє собою особливий тип високорозвиненої держави, в якому забезпечується високий рівень соціальної захищеності всіх громадян за допомогою активної діяльності держави з регулювання соціальної, економічної та інших сфер життєдіяльності суспільства, встановленню в ньому соціальної спра ливості і солідарності. Соціальна держава знаменує високий рівень зближення цілей і гармонізації відносин державних інститутів і суспільства [6].

У той же час «соціальна держава" не є усталена, статична модель, а система, що розвивається, а значить, має свої внутрішні суперечності. Відображенням цих протиріч і проблем стала широка дискусія про кризу соціальної держави та її майбутнє, що розгорнулася в зарубіжній пресі та науковій літературі в 80-90-ті роки [7]. Практичною базою для теоретичних дискусій стали наступні історичні реалії: руйнування системи «Варшавського договору» і як наслідок аварії соціалістичних систем в країнах Східної Європи; об'єднання НДР і ФРН, що призвело до економічних складнощів викликаних «освоєнням» урядом ФРН нових «східних» земель [8]; розширення Європейського союзу: всі ці зрушення оголили всю складність взаємодії держави і суспільства і виявили головне протиріччя «соціальної держави», а саме - протиріччя між розширюється соціальною політикою та економічним зростанням, економічними труднощами і необхідністю фінансування соціальних витрат.

Крім цієї, основної проблеми, представляють певну значимість:

- конфлікт між особистістю і державою, який виявляється в тому, що, з одного боку, мешканці хочуть, щоб держава знала про їхні проблеми і мало можливість здійснювати політику забезпечення добробуту і підтримки, а з іншого, - прагнуть перешкодити державі володіти інформацією їх особистою інформацією ;

- бюрократизація апарату, який займається соціальною підтримкою населення, що веде до зростання витрат, зниження оперативності в наданні соціальної [9].

В цілому всі ці проблеми показали, що моделі «соціальної держави» потребують серйозних коригувань, в той же час більшість економістів і політологів, і, що ще важливіше, практикуючих політиків, вважають що модель «соціальної держави» історично ще не вичерпала свої плюси, так як ще ні в одній державі ця концепція не була повністю реалізована.

Таким чином, підведемо деякі проміжні висновки:

- поняття «соціальна держава» було вперше вжито в 1850р. економістом Л. фон Штейном, і практично відразу, після появи цих ідей, була зроблена перша спроба здійснення деяких соціальних реформ в Німеччині, яка увінчалася певними успіхами. Прикладом Німеччини на початку XX століття пішли Швеція, Великобританія і Італія. Потужний поштовх розвитку «соціальної держави» дали «Велика депресія» і Друга світова війна і як наслідок в 50-і роки в Швеції, Німеччині, Великобританії та інших європейських країнах до влади прийшли соціал-демократи, які спробували реалізувати концепції «соціальної держави» на практиці. В даний час більшість розвинених країн (в тому числі і Росія) в своїх Основних законах мають згадки про «соціальну державу».

- якщо резюмувати думки вчених, а також практику закріплення принципу «соціальної держави» в Основних законах, то можна прийти до висновку, про те, що соціальна держава являє собою особливий тип високорозвиненої держави, в якому забезпечується високий рівень соціальної захищеності всіх громадян за допомогою активної діяльності держави з регулювання соціальної, економічної та інших сфер життєдіяльності суспільства.

- «соціальна держава», що не є усталена, статична модель, а система, що розвивається, а значить, має свої внутрішні суперечності. До основних проблем і конфліктів соціальної держави, які проявилися в 80-90-і рр. XX століття, відносять: протиріччя між розширюється соціальною політикою та економічним зростанням, економічними труднощами і необхідністю фінансування соціальних витрат; конфлікт між особистістю і державою; а також тенденції до бюрократизації апарату, який займається соціальною підтримкою населення. В цілому всі ці проблеми показали, що моделі «соціальної держави» потребують серйозних коригувань.

У подальшому викладі, для підтвердження справжніх теоретичних викладок, ми докладніше ознайомимося з процесом становлення і розвитку моделі «соціальної держави» у Німеччині.

1.2 Становлення і розвиток «Соціального держави» у Німеччині

Модель «соціальної держави» у Німеччині має свою історію. Як уже було відзначено вище, саме в Німеччині, в середині XIX століття, оформилися поняття і ідея «соціальної держави». Сильний тиск знизу на користь поліпшення соціально-економічного становища трудящих поєднувалося в Німеччині з традицією реформ зверху [10]. В результаті в другій половині ХІХ - початку ХХ століття в країні було вироблено і законодавчо закріплений ряд заходів державного і громадського характеру по захисту соціальних інтересів нижчих класів [11]. Так в 1871 році в Конституції Німеччини була позначена турбота держави "про благо німецького народу". У 1883 році було введено допомогу з безробіття, в 1884 році - страхування від нещасних випадків, в 1889 році - елементи пенсійного забезпечення трудящих. У 1910 році було введено обов'язкове пенсійне страхування [12].

Після революції 1918 року, поразки в першій світовій війні, ряду економічних і соціальних потрясінь 20-х років XX століття, Німеччина, проте, не залишала ідей соціальної держави. Саме в «Веймарській республіці» (1919-1933 рр.) Були створені певні інститути соціальної політики. У період з 1933 по 1945 рр. ідеї «соціальної держави» у Німеччині, були на час забуті, в силу відомих причин - перебування при владі нацистів [13].

Починаючи з 1949 року в післявоєнній Німеччині на конституційному рівні відбулося повернення до ідеї і цінностей соціальної держави. Цей процес тісно пов'язаний з ім'ям Людвіга Ергарт, якого по даний час називають «батьком німецького економічного дива і« автором моделі соціальної ринкової економіки ».

У 1949 році Німеччина була проголошена «демократичною і соціальною федеративною державою (стаття 20 Конституції 1949 року), а в 28 статті було записано, що" Конституційне пристрій в землях має відповідати принципам республіканського, демократичного і соціальної правової держави в дусі справжнього Основного закону »[ 14].

В цей же час відбувається становлення системи «соціальної держави» - певних служб, установ, а також нормативно-правової бази. Надалі, в практиці формування моделей «соціальної держави», ФРН була свого роду світовим лідером [15].

Основні положення соціальної політики в Німеччині, в другій половині XX століття можна звести до наступних пунктів:

- соціальна політика німецького держави базується на закріплених конституційно статус, функції і відповідальності людини перед самим собою і державою, державою перед людиною і суспільством в цілому;

- соціальна робота в Німеччині один з цільових інструментів соціальної політики, до числа, яких відносяться також соціальне страхування та соціальне забезпечення. У змістовному і фінансовому балансі ці інструменти соціальної політики забезпечують виконання функцій соціальної держави;

- до ряду пріоритетних напрямків соціальної роботи в Німеччині відносяться: обов'язкове медичне страхування, система соціального страхування, пенсійна система, соціальна допомога незаможним, заходи активної і пасивної підтримки безробітних і т.д .;

- носіями соціальної роботи як виду діяльності відповідно до законодавства, є як державні, так і недержавні організації, а також приватні особи.

- сформована система забезпечується і контролюється безпосередньою участю громадян в обговоренні, проектуванні та прийнятті найважливіших соціальних рішень [16].

В цілому можна стверджувати, що механізми соціальної політики і соціальної роботи в Німеччині з'єднали фінансовими і майновими стосунками представників державних і недержавних соціальних організацій. Внаслідок цього з'єднання розвиток ідеології соціальної політики та її фінансового і матеріального забезпечення лобіювались (і лобіюються досі), численними соціальними організаціями, провідними політичними партіями, об'єднаннями громадських організацій, як засіб зміцнення соціального благополуччя німецького суспільства.

Однак, як вже говорилося раніше, «соціальна держава», що не є усталена, статична модель, а система, що розвивається, а значить, має свої внутрішні суперечності. До основних протиріч, які проявилися в Німеччині в 80-ті - 90-ті роки XX століття, можна віднести суперечність між розширюється соціальною політикою та економічним зростанням, економічними труднощами і необхідністю фінансування соціальних витрат [17]. Дане протиріччя, з особливою силою, загострилося в 80-і роки XX століття.

Соціальні витрати, в цей період, стають найбільшою статтею державних витрат, доходячи до 60% бюджету. Підвищення ціни на нафту призвело до подорожчання всіх товарів і послуг. Головною економічною проблемою стає інфляція. В 80- е роки повсюдно початок затверджуватися думка, ніби інфляція стала підсумком надмірних витрат на соціальні потреби [18]. Соціальна держава почали відверто критикувати (з боку так званих "неолібералістов»), називаючи «анонімним державою життєзабезпечення ... яке паралізує власну ініціативу і готовність за себе і інших нести відповідальність» [19]. В результаті кризи 80-х виникли сумніви в стійкості моделі «соціальної держави».

Ситуація ще більше погіршилася з об'єднанням ФРН і НДР, що призвело до економічних складнощів викликаних «освоєнням» урядом ФРН нових «східних» земель і викликало до життя затяжні дискусії про реформування «соціальної держави» у Німеччині.

Підіб'ємо певні висновки по даній частині нашого викладу.

- модель «соціальної держави» у Німеччині має свою історію. Саме в Німеччині, в середині XIX століття, оформилися поняття і ідея «соціальної держави». У період з 1871 по 1933 роки в Німеччині були створені певні інститути і механізми соціальної політики. Робота по становленню «соціальної держави» у Німеччині переривалася в 1933-1945 р.р., однак з 1949 року ця ідея отримала конституційне закріплення;

- пріоритетні напрямки соціальної політики в Німеччині такі: обов'язкове медичне страхування, система соціального страхування, пенсійна система, страхування по догляду за недієздатними, соціальна допомога незаможним, заходи активної і пасивної підтримки безробітних і т.д .;

- першоосновою формування ефективної соціальної політики Німеччини виступає клієнто-орієнтована технологія соціальної роботи, соціального забезпечення та соціального страхування, а що склалася система забезпечується і контролюється безпосередньою участю громадян в обговоренні, проектуванні та прийнятті найважливіших соціальних рішень;

- «соціальна держава», як розвивається система, має свої внутрішні суперечності. До основного такому протиріччя в Німеччині можна віднести суперечність між розширюється соціальною політикою та економічним зростанням, економічними труднощами і необхідністю фінансування соціальних витрат. В результаті виникли сумніви в стійкості моделі «соціальної держави»

Таким чином, на рубежі XX-XXI століть, стало зрозуміло, що «соціальна держава» як система має свої переваги і недоліки. Частина німецьких політиків виступала за збереження сутностей «соціальної держави» у Німеччині. Інша частина усвідомлювала необхідність реформування «соціальної держави» у Німеччині. Такий поділ втілило в життя затяжні дискусії про реформування «соціальної держави в Німеччині.


Глава 2. «Соціальна держава» Німеччини на початку XXI століття: реформи і дискусії

2.1 Криза «Соціального держави». Реформи Г. Шредера. «Порядок денний 2010»

У попередніх частинах нашого викладу ми розглянули теоретичні засади та сутність «соціальної держави», а також на практиці познайомилися з процесами становлення і розвитку такої держави в Німеччині в XIX -XX ст.

Одним з основних наших висновків, було положення про те, що «соціальна держава», як розвивається система, має свої внутрішні суперечності. До основного такому протиріччя в Німеччині можна віднести суперечність між розширюється соціальною політикою та економічним зростанням, економічними труднощами і необхідністю фінансування соціальних витрат. Соціальні витрати, в цей період, стають найбільшою статтею державних витрат, доходячи до 60% бюджету. Підвищення ціни на нафту призвело до подорожчання всіх товарів і послуг. Головною економічною проблемою стає інфляція. В 80- е роки повсюдно початок затверджуватися думка, ніби інфляція стала підсумком надмірних витрат на соціальні потреби.

У 1982-1998 рр. коаліція ХДС / ХСС і ВДП на чолі з Гельмутом Колем намагалася зробити деякі кроки з реформування соціальної системи Німеччини, проте ніяких фундаментальних змін зроблено не було, навіть не дивлячись на те, що ФРН переживало в ці роки ряд криз.

Коаліцію Г. Коля змінила коаліція СДПН і партії зелених на чолі з Герхардом Шредером, яка проіснувала до 2005 р Найважливішою заслугою (природно в розрізі досліджуваної теми) цієї коаліції, а вірніше федерального канцлера, став прийнятий у 2003 р пакет реформ під назвою «Порядок денний - 2010».

Отже, очолювана Г. Шредером коаліція соціал-демократів і зелених прийшла до влади в жовтні 1998 після 16-річного перебування в опозиції з обіцянками модернізації економіки, підтримки підприємництва та збереження системи соціального захисту. Перемога соціал-демократів в чималому ступені пояснювалася обіцянкою СДПН покласти край зростанню безробіття і впоратися з економічним застоєм в країні [20].

Коротко опишемо ситуацію в економіці Німеччини на рубежі століть. У цей період ФРН явно втрачає конкурентні переваги на світовому ринку, поступається, як за темпами зростання, так і за темпами розвитку, не тільки США а й багатьом своїм партнерам по ЄС. За 1998-2002 роки з виробництва валового національного продукту на душу населення Німеччини обігнали Великобританія, Франція, Австрія, Нідерланди та навіть Ірландія. Економіка переживає структурну кризу (виразом його, стали без сумніву низькі темпи зростання економіки). У країні висока і довготривале безробіття (з 1994 року не опускається нижче 10%). Державна фінансова система опинилася чинником, що гальмує розвиток, замість того щоб його стимулювати. До викладеного додаються демографічні проблеми: старіння нації, низька народжуваність. Великі і середні німецькі компанії, регулярно виводять робочі місця за кордон, причому головний аргумент тут - високі витрати на працю, висока вартість робочого місця [21].

На цьому тлі уряд Г. Шредера було змушене починати реформи. Перед Г. Шредером на початку цих реформ, стояла основне завдання - не допустити виникнення нової бідності, деградації суспільства, не допустити виникнення дійсно бідних, але привести у відповідність принципи соціальної справедливості з реальними можливостями і викликами XXI століття [22].

У перші чотири роки свого канцлерства Г. Шредер проводив обережні економічні реформи і лише в 2003 році представив комплексну програму реформ, що отримала назву «Порядок денний 2010» (Agen-da-2010). Ця програма включала в себе реформи ринку праці, соціального страхування, податкову і фінансову реформу, перетворення системи міжбюджетних відносин, заходи з дерегулювання економіки, державне стимулювання інноваційної діяльності. Дані реформи обгрунтовувалися припущенням про те, що сформована демографічна ситуація не дозволяє далі країні дотримуватися курсу на побудову держави добробуту, а також про те, що саме держава добробуту, яке Німеччина будувала на протязі десятиліть, є основною причиною невдач політики в життєво важливих сферах [23 ].

Німецьке товариство практично відразу розцінило цю програму як оголошення війни «держави загального благоденства» і розділилося в своїх вкрай полярних судженнях про її сутність - від «зради» з боку провідних профспілок, до «половинчастості і недостатньою радикальності» з боку ліберального крила ХДС [24] .

Перед перерахуванням політичних наслідків прийняття нової програми реформ, проаналізуємо її основні положення [25].

- реформи на ринку праці: передбачали дві основні заходи: велику гнучкість в застосуванні захисту від необгрунтованого звільнення і скорочення допомоги з безробіття, причому як за розмірами, так і за термінами. Крім того, в разі тривалого безробіття припинялося роздільне надання допомоги по безробіттю та соціальної допомоги - вони об'єднувалися воєдино. Так якщо до 2003 року держава виплачувала безробітним 60% їх минулого заробітної плати протягом трьох років, то тепер планувалося, що вони будуть отримувати ці гроші лише протягом року. Втім, малося на увазі, що держава буде надавати безробітним позики на відкриття власного бізнесу;

- реформа обов'язкового медичного страхування: передбачала скорочення каталогу послуг, тобто видів послуг, що надаються в рамках обов'язкового медичного страхування.

- правове регулювання ремесла: передбачало лібералізацію відкриття і придбання ремісничих підприємств, а також скорочення деяких бюрократичних регламентують заходів.

- ступінчаста податкова реформа: спрямована на зниження в першу чергу прибуткового податку, а також податку на корпорації (тобто пом'якшення оподаткування підприємств). Одночасно почалося скорочення субсидій і фінансуються з держбюджету пільг;

- крім того, «Порядок денний 2010» включає в себе реформування окремих секторів економіки, професійного навчання, оподаткування, освіти і наукових досліджень, ринку праці, охорони здоров'я і медичного страхування, пенсійного забезпечення та допомоги сім'ям.

Лише короткий перелік основних положень реформи, дозволяє зарахувати її до рангу «системних реформ»: на підтвердження цього нагадаємо, що в попередньому викладі ми зупинялися на описі основних досягнень моделі «соціальної держави» у Німеччині. Навіть поверхневе їх порівняння дозволяє стверджувати, що реформування виявилися піддані всі основні досягнення «соціальної держави» Німеччини.

З точки зору економічних реалій, необхідно визнати, що реформи Г.Шрьодера були більш ніж обгрунтованими, однак одночасно не можна не визнати, що вони були ультра непопулярні серед низки зацікавлених сторін - профспілок, безробітних і т.д., тобто всіх які оцінили на собі всі плюси «соціальної держави» у Німеччині. План Шредера вибивав саму основу цієї моделі - соціальне перерозподіл.

Спочатку було зрозуміло, що аналізована програма виглядає привабливо тільки в тому випадку, якщо початкова основне завдання Г. Шредера (не допустити виникнення нової бідності, деградації суспільства, не допустити виникнення дійсно бідних, але привести у відповідність принципи соціальної справедливості з реальними можливостями і викликами XXI століття) буде неухильно виконуватися. Сам Г. Шредер неодноразово стверджував, що впевнений в цьому [26]. Однак соратники Шредера по партії, профспілки та величезна кількість рядових німців не поділяли цієї впевненості. Як наслідок - падіння рейтингу соціал-демократів у Німеччині, розбіжності в самій партії змусили Шредера подати у відставку з поста голови, поступившись ним лідерові фракції в Бундестазі Франц Мюнтеферінг, і нарешті, поразка СДПН на осінніх виборах в бундестаг 2005 [27].

12 листопада 2005 ХДС / ХСС і СДПН уклали коаліційну угоду в результаті, якого 22 листопада 2005 года 8-м федеральним канцлером Німеччини було обрано А. Меркель. Сам Герхард Шредер відмовився брати участь в уряді ФРН і відмовився від депутатського мандата в бундестазі.

Таким чином, на підставі наведених даних, зробимо ряд проміжних висновків:

- соціальні реформи Г. Шредера (а саме його «Порядок денний 2010») були спрямовані на зниження напруженості в економіці Німеччини, яка стала очевидна на рубежі XX-XXI століть; обгрунтовувалися вони припущенням про те, що сформована демографічна ситуація не дозволяє далі країні дотримуватися курсу на побудову держави добробуту, а також про те, що саме держава добробуту, яке Німеччина будувала на протязі десятиліть, є основною причиною невдач політики в життєво важливих сферах.

- перед Г. Шредером на початку цих реформ, стояла основне завдання - не допустити виникнення нової бідності, деградації суспільства, не допустити виникнення дійсно бідних, але привести у відповідність принципи соціальної справедливості з реальними можливостями і викликами XXI століття;

- «порядок денний 2010» включала в себе реформи ринку праці, соціального страхування, податкову і фінансову реформу, перетворення системи міжбюджетних відносин, заходи з дерегулювання економіки, державне стимулювання інноваційної діяльності;

- від початку було зрозуміло, що аналізована програма виглядає привабливо тільки в тому випадку, якщо початкова основне завдання Г. Шредера (див. Вище) буде неухильно виконуватися. Сам Г. Шредер неодноразово стверджував, що впевнений в цьому. Однак соратники Шредера по партії, профспілки та величезна кількість рядових німців не поділяли цієї впевненості. Як наслідок - поразка СДПН на виборах і догляд Г. Шредера з поста канцлера.

2.2 Соціальна політика А. Меркель. Перспективи «Соціального держави» в сучасній Німеччині

У період виборів в бундестаг 2005 року О. Меркель в одному зі своїх виступів звинуватила канцлера Г. Шредера в тому, що його програма «Порядок денний» нереалістична, що вона рясніє обіцянками, виконати які уряд не в змозі, крім того вона заявила буквально наступне : «ви не зможете оплатити подарунки, які намагаєтеся роздавати, а в питаннях, про які ви, можливо, маєте правильне уявлення, вас не підтримає власна партія, - ви - людина з минулого, людина, яка не змогла скористатися існуючими у нього можливо тями, бо його підвела партія і власне уявлення про реальність »[28].

Г. Шредер, в той же період, відповідав своєму опонентові, критикою, стверджуючи, що пропоновані пані Меркель реформи ринку праці, а також зміни в системі медичного та пенсійного страхування, небезпечно незбалансовані, на відміну від реформ його уряду. «Пані Меркель не зрозуміла, що об'єднує всіх громадян цієї країни, а саме - досить розвинене почуття згуртованості і справедливості» [29].

З наведеної думки зрозуміло, що Г.Шредер не бачив себе в коаліції з А. Меркель і як наслідок, відмовився брати участь в уряді ФРН і відмовився від депутатського мандата в бундестазі.

Таким чином, в 2005 році на чолі Німеччини опинився уряд, яке було налаштоване спочатку негативно по відношенню до описуваних вище реформ Шредера.

Розглянемо докладніше дії А. Меркель в соціальній сфері. Ще в 2000 році, перебуваючи в опозиції, Ангела Меркель, розробляє документ про «нової соціальної ринкової економіки», який за своїми положеннями базувався на концепціях «соціально-орієнтованої ринкової економіки» Людвіга Ергарт, поглиблюючи і розвиваючи їх [30]. Цей документ, схвалений у грудні 2001 року з'їздом партії в Дрездені, став програмним документом партії. Ця програма повинна була поєднати переваги капіталізму з принципами соціальної держави, зафіксованими в німецькій Конституції [31]. Нового в цьому, було небагато, і навіть багато діячів ХДС визнавали, що в цілому концепція "нового соціального ринку" виглядає дуже невизначено.

Коли Меркель стала федеральним канцлером, вона далеко не відразу стала проводити якісь «контрреформи» по відношенню до «Порядку денному 2010». Більш того, аналітики неодноразово відзначали, що Меркель прийшла до влади без будь-якої власної чіткої програми [32]. Ні в неї, ні в її уряду не було серйозної альтернативи політиці Шредера в принципі (програма «нового соціального ринку», як показано вище виглядала дуже невизначено).

Лише в березні 2006 року Меркель представила свою складається з восьми пунктів програму діяльності на другу половину терміну повноважень. У ній намічені основні напрямки в сфері реформування федеративної системи, боротьби з бюрократизмом, наукових досліджень, енергетичної політики, бюджетної і фінансової політики, політики у сфері сім'ї, ринку праці і зокрема реформи системи охорони здоров'я [33].

У цьому ж 2006 році німецький журнал «Шпігель» проаналізував, діяльність Меркель і її адміністрації, і прийшов до висновку, що зроблено ними було на диво мало. Так, сенс соціальної політики, що проводиться Меркель, полягає в послідовній ліквідації інститутів соціальної держави: зменшення соціальних виплат, скорочення числа дитячих садків, згортання систем безкоштовної освіти і медичної допомоги і т.п. Передбачається, що при цьому повинні скорочуватися податки, активізуватися бізнесмени, створюватися нові робочі місця і т.д. Тобто ця політика мало чим відрізнялася від політики проводилася її попередником Г. Шредером. При цьому курс Меркель явно посилював наявну тенденцію до збільшення розриву між доходами багатих і бідних: за даними соціологів за 1997 - 2007 роки, доходи найбагатших 10% населення зросли на 10%, а найбідніших 10% впали майже на 5%. [34 ]

Ситуація дещо змінюється в 2007 році. Ангела Меркель роздає ряд програмних інтерв'ю про те, що «ідея соціальної ринкової економіки жива, і вона супроводжує нас сьогодні». А. Меркель стверджує, що класичного поділу на внутрішню і зовнішню політику більше не існує і не бачить нездоланних перешкод перед розвитком ідей Людвіга Ерхарда в нових умовах. Щоб досягти їх і вивести стандарти соціальної держави на глобальний рівень, необхідно, на думку канцлера Німеччини, консолідувати зусилля всіх [35].

Однак, різких змін курсу в 2007-2009 роках так і не було, незважаючи на всі заяви канцлера.

У 2009 році, Ангела Меркель зберегла пост канцлера, сформувавши новий уряд. Християнсько-демократичний союз і його баварський політичний партнер Християнсько-соціальний союз (ХСС) розробили програму, в основі якої лежать такі завдання: зниження прибуткових податків, збільшення фінансування сфери освіти і захист навколишнього середовища [36]. Німецький виборець повірив цій програмі.

На своїй першій після виборів прес-конференції Ангела Меркель, наголосила, що новий уряд буде проводити соціальну політику: головною метою при цьому буде зростання зайнятості та створення соціальних гарантій, але не за рахунок майбутніх поколінь [37]. "Соціальна ринкова економіка - наш компас" [38], - підкреслила Меркель.

В даний час урядом А.Меркель відроджуються ідеї «соціальної держави», в основі програми нового уряду лежать зниження прибуткових податків (найменш забезпечені будуть платити 13%, а з часом - 12%; для середнього класу передбачено підвищення дохідної ставки, після якої накладається 42 -відсотковий податок), збільшення фінансування сфери освіти і продовження реформи охорони здоров'я, також в перспективі присутні істотні податкові пільги для сімей з дітьми [39].

Підіб'ємо основні висновки для цього розділу.

- на початку XXI століття, політичним силам Німеччини було зрозуміло, що концепція «соціальної держави» потрібно в більш-менш серйозного перегляду. Частина німецьких політиків виступала за збереження сутностей «соціальної держави» у Німеччині. Інша частина усвідомлювала необхідність реформування «соціальної держави» у Німеччині;

- лідером тієї частини німецьких політиків, які усвідомлювали необхідність реформування «соціальної держави» у Німеччині став Г. Шредер. Під час його канцлерства до життя була викликана «Порядок денний 2010», яка включала в себе реформи ринку праці, соціального страхування, податкову і фінансову реформу, перетворення системи міжбюджетних відносин, заходи з дерегулювання економіки, державне стимулювання інноваційної діяльності. Однак, ці реформи, хоча і були економічно обгрунтованими, в той же час були ультра непопулярні серед низки зацікавлених сторін - профспілок, безробітних і т.д., тобто всіх які оцінили на собі всі плюси «соціальної держави» у Німеччині. Як наслідок Г. Шредер втратив свою посаду;

- в 2005 році на чолі Німеччини опинився уряд Ангели Меркель, яке було налаштоване спочатку негативно по відношенню до реформ Шредера;

- А.Меркель була лідером тієї частини німецьких політиків, які виступали за збереження сутностей «соціальної держави» у Німеччині. Однак, соціальна політика її уряду мало чим відрізнялася від політики проводилася її попередником;

- починаючи з 2007 року А. Меркель послідовно виступає за відродження ідей «соціальної держави» у Німеччині, на основі «нової соціальної ринкової економіки», з урахуванням нових економічних реалій і тенденції до глобалізації. Ця програма дозволила канцлеру Меркель зберегти свій пост в 2009 році.


висновок

Тепер, відповідно до поставлених цілей і завдань, сформулюємо основні висновки нашої курсової роботи.

Поняття «соціальна держава» було вперше вжито в 1850р. економістом Л. фон Штейном, і практично відразу, після появи цих ідей, була зроблена перша спроба здійснення деяких соціальних реформ в Німеччині, яка увінчалася певними успіхами. Прикладом Німеччини на початку XX століття пішли Швеція, Великобританія і Італія. Потужний поштовх розвитку «соціальної держави» дали «Велика депресія» і Друга світова війна, як наслідок в 50-і роки в Швеції, Німеччині, Великобританії та інших європейських країнах до влади прийшли соціал-демократи, які спробували реалізувати концепції «соціальної держави» на практиці. В даний час більшість розвинених країн (в тому числі і Росія) в своїх Основних законах мають згадки про «соціальну державу».

Якщо резюмувати думки вчених, а також практику закріплення принципу «соціальної держави» в Основних законах, то можна прийти до висновку, про те, що соціальна держава являє собою особливий тип високорозвиненої держави, в якому забезпечується високий рівень соціальної захищеності всіх громадян за допомогою активної діяльності держави з регулювання соціальної, економічної та інших сфер життєдіяльності суспільства.

Модель «соціальної держави» у Німеччині має свою історію. У період з 1871 по 1933 роки в Німеччині були створені певні інститути і механізми соціальної політики. Робота по становленню «соціальної держави» у Німеччині переривалася в 1933-1945 р.р., однак з 1949 року ця ідея отримала конституційне закріплення. У практиці формування моделей «соціальної держави», ФРН була свого роду світовим лідером. У другій половині XX століття в ФРН відбувається становлення системи «соціальної держави» - певних служб, установ, а також нормативно-правової бази. Пріоритетні напрямки соціальної політики Німеччини склалися за 50-70 ті роки XX століття, такі: обов'язкове медичне страхування, пенсійна система, соціальна допомога незаможним, заходи підтримки безробітних і т.д .;

«Соціальна держава», суть розвивається система, і має свої внутрішні суперечності. До основного такому протиріччя в Німеччині можна віднести суперечність між розширюється соціальною політикою та економічним зростанням, економічними труднощами і необхідністю фінансування соціальних витрат. В результаті виникли сумніви в стійкості моделі «соціальної держави».

На рубежі XX-XXI століть, стало зрозуміло, що «соціальна держава» як система має свої переваги і недоліки. Частина німецьких політиків виступала за збереження сутностей «соціальної держави» у Німеччині. Інша частина усвідомлювала необхідність реформування «соціальної держави» у Німеччині. Такий поділ втілило в життя затяжні дискусії про реформування «соціальної держави в Німеччині.

Лідером тієї частини німецьких політиків, які усвідомлювали необхідність реформування «соціальної держави» у Німеччині став Г. Шредер. Під час його канцлерства до життя була викликана «Порядок денний 2010», яка включала в себе реформи ринку праці, соціального страхування, податкову і фінансову реформу, перетворення системи міжбюджетних відносин, заходи з дерегулювання економіки, державне стимулювання інноваційної діяльності. Однак, ці реформи, хоча і були економічно обгрунтованими, в той же час були ультра непопулярні серед низки зацікавлених сторін - профспілок, безробітних і т.д., тобто всіх які оцінили на собі всі плюси «соціальної держави» у Німеччині. Як наслідок, Г. Шредер втратив свою посаду.

У 2005 році на чолі Німеччини опинився уряд Ангели Меркель, яке було налаштоване спочатку негативно по відношенню до реформ Шредера. Ангела Меркель разом зі своїм програмним документом про «нової соціальної ринкової економіки», була лідером тієї частини німецьких політиків, які виступали за збереження сутностей «соціальної держави» у Німеччині. У той же час перші роки її канцлерства, соціальна політика її уряду мало чим відрізнялася від політики проводилася її попередником Г. Шредером. Ситуація змінюється починаючи з 2007 року, коли А. Меркель починає послідовно виступати за відродження ідей «соціальної держави» у Німеччині, на основі «нової соціальної ринкової економіки», з урахуванням нових економічних реалій і тенденції до глобалізації. Ця програма дозволила канцлеру Меркель зберегти свій пост в 2009 році.

Таким чином, можна зробити загальний висновок, про те, що ідеї «соціальної держави» у Німеччині актуальні вже на протязі півтора століття. На рубежі XX-XXI століть, стало зрозуміло, що «соціальна держава» як система має свої переваги і недоліки. Частина німецьких політиків виступала за збереження сутностей «соціальної держави» (А. Меркель) в Німеччині. Інша частина (Г. Шредер) усвідомлювала необхідність реформування «соціальної держави» у Німеччині. Такий поділ втілило в життя затяжні дискусії про реформування «соціальної держави в Німеччині. У той же час можна з упевненістю стверджувати, що історія «соціальної держави» Німеччини ще далеко не закінчена.


Список використаної літератури

I. Джерела:

1. Основний закон Федеративної Республіки Німеччина від 23 травня 1949 року // під ред. В.В. Ванчугова. М .: РУДН, 1998..

2. Шредер Г. Рішення. Моє життя в політиці. М .: Європа, 2007. - 552с

3. Mein Weg. Angela Merkel im Gespräch mit Hugo Müller-Vogg. Hoffmann und Campe, Hamburg, 2004.

4. WACHSTUM. BILDUNG. ZUSAMMENHALT. 10 Punkte für ein starkes Deutschland. Berlin 2009.

5. Wolfgang S. Angela Merkel: eine politische Biographie. Neuauflage. München, 2005.

II. Спеціальна література:

1. Власов Н.А. Німеччина на початку XXI століття: [Навчальний посібник]. - СПб .: Изд-во СПб. Унт-та, 2008. - 307 с.

2. Німеччина. Виклики XXI століття // Під ред. Бєлова В.Б. М .: Європа, 2009. - 792 с.

3. Гутник В.П. Німеччина: успіхи і провали соціального ринкового господарства // Ринкова демократія в дії. Сучасне політико-економічний устрій розвинутих країн. М .: Изд-во Ін-ту економіки перехідного періоду, 2005. - 157 с.

4. Давлетшина Д.К. Політика ФРН в Європейському Союзі: навчальний посібник. - М .: МДІМВ - Університет, 2006. - 151 с.

5. Милецький В.П. Соціальна держава: еволюція теорії і практика. Автореф. дис ... док. політ, наук. СПб .: 1998. - 32 с.

6. Невський С.Н. Економіка післявоєнної Західної Німеччини: на шляху до "економічного дива": Навчальний посібник. М .: ТЕИС, 2006. - 167 с.

7. Павлов Н.В. Сучасна Німеччина: навчальний посібник з країнознавства. - М., 2005. - 566 с.

8. Патрушев А.І. Німеччина в XX столітті. М .: Дрофа, 2004. - 432 с.

III. Матеріали періодичних видань

1. Боген А. Ангела Меркель - сіра перлина. Дело. - 2007. - № 4.

2. Німеччина: в очікуванні реформ [Обговорення за участю В.Б. Бєлова, В.В. Ивантера, Р.С. Грінберга, С.П. Капіци та ін.] // Вісник Європи. - 2005. - № 15.

3. Гіль С.С. Соціальна робота в Німеччині. Індустрія і технологія соціальної політики // Аналітичний вісник Ради Федерації ФС РФ. -2003. -№ 2 (195).

4. Гончаров П.К. Соціальна держава: сутність та принципи // Вісник Російського університету дружби народів. - Сер .: Політологія. - 2000. - № 2.

5. Ланько Д. Герхард Шредер. Людина звикла починати заново // Дело. - 2008. - № 31.

6. Merkel glaubt an die Perspektiven des sozialen Staates // Deutsche Welle. - 15. 07. 2007

7. Merkel is short-sighted and dangerous, Schroeder is yesterday's man // The Financial Times. - 08.09.2005.

IV. Інтернет-сайти:

1. ru.wikipedia.org/wiki/

2. www.bundeskanzlerin.de

3. www.spd.de

4. www.angela-merkel.de


[1] Павлов Н.В. Сучасна Німеччина: навчальний посібник з країнознавства. - М., 2005. C. 324.

[2] http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0% BE% D0% B5_% D0% B3% D0% BE% D1% 81% D1% 83% D0% B4% D0% B0% D1% 80% D1% 81% D1% 82% D0% B2% D0% BE

[3] Милецький В.П. Соціальна держава: еволюція теорії і практика. Автореф. дис ... док. політ, наук. СПб .: 1998. С. 5.

[4] Цит по: Гончаров П.К. Соціальна держава: сутність та принципи // Вісник Російського університету дружби народів. - Сер .: Політологія. - 2000. - № 2. С. 48.

[5] Милецький В.П. Указ. соч. С. 6.

[6] Гончаров П.К. Указ. соч. С. 51.

[7] Гончаров П.К. Указ. соч. С. 52.

[8] Патрушев А.І. Німеччина в XX столітті. М .: Дрофа, 2004.С. 423.

[9] Гончаров П.К. Указ. соч. С. 53.

[10] Гончаров П.К. Указ. соч. С. 49.

[11] Власов Н.А. Німеччина на початку XXI століття: [Навчальний посібник]. - СПб .: Изд-во СПб. Унт-та, 2008.

[12] Милецький В.П. Указ. соч. С. 7.

[13] Гончаров П.К. Указ. соч. С. 50.

[14] Основний закон Федеративної Республіки Німеччина від 23 травня 1949 року // під ред. В.В. Ванчугова. М .: РУДН, 1998. С. 14.

[15] Невський С.Н. Економіка післявоєнної Західної Німеччини: на шляху до "економічного дива": Навчальний посібник. М .: ТЕИС, 2006. - С. 21.

[16] Гутник В.П. Німеччина: успіхи і провали соціального ринкового господарства »в книзі: Ринкова демократія в дії. Сучасне політико-економічний устрій розвинутих країн. М .: Изд-во Ін-ту економіки перехідного періоду, 2005. С. 24-26.

[17] Гончаров П.К. Указ. соч. С. 52.

[18] Гутник В.П. Указ. соч. С. 27.

[19] Цит по: Гончаров П.К. Указ. соч. С. 54.

[20] http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D1%91%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5% D1% 80% D1% 85% D0% B0% D1% 80% D0% B4

[21] Німеччина: в очікуванні реформ [Обговорення за участю В.Б. Бєлова, В.В. Ивантера, Р.С. Грінберга, С.П. Капіци та ін.] // Вісник Європи. - 2005. - № 15. С. 86.

[22] Там же: стор. 88.

[23] Там же, стор. 89.

[24] Шредер Г. Рішення. Моє життя в політиці. М .: Європа, 2007.С. 312.

[25] Німеччина: в очікуванні реформ [Обговорення за участю В.Б. Бєлова, В.В. Ивантера, Р.С. Грінберга, С.П. Капіци та ін.] // Вісник Європи. - 2005. - № 15. С. 89-90

[26] Див. Напр. Шредер Г. Указ. соч. С. 340.

[27] Ланько Д. Герхард Шредер. Людина звикла починати заново // Дело. - 2008. - № 31.

[28] Merkel is short-sighted and dangerous, Schroeder is yesterday's man // The Financial Times. - 08.09.2005.

[29] Там же.

[30] Mein Weg. Angela Merkel im Gespräch mit Hugo Müller-Vogg. Hoffmann und Campe, Hamburg, 2004. S.229

[31] Wolfgang S. Angela Merkel: eine politische Biographie. Neuauflage. München, 2005. S. 65.

[32] БогенА. АнгелаМеркель - сераяжемчужіна. Дело. - 2007. - № 4.

[33] Там же.

[34] Боген А. Ангела Меркель - сіра перлина. Дело. - 2007. - № 4.

[35] Merkel glaubt an die Perspektiven des sozialen Staates // Deutsche Welle. - 15. 07. 2007

[36] Див. Подр .: WACHSTUM. BILDUNG. ZUSAMMENHALT. 10 Punkte für ein starkes Deutschland. Berlin 2009.

[37] www.bundeskanzlerin.de

[38] www.angela-merkel.de

[39] Німеччина.Виклики XXI століття // Під ред. Бєлова В.Б. М .: Європа, 2009. С. 18.