Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


революційне народництво

Скачати 10.75 Kb.
Дата конвертації 30.12.2017
Розмір 10.75 Kb.
Тип доповідь

В історії Росії ми бачили революційні виступи дворян. На зміну революціонерам-дворянам приходять революціонери-різночинці. Саме вони піднімають на нову висоту боротьбу з царизмом. Революціонери-різночинці поставили питання про ліквідацію самодержавства в Росії і проголошували боротьбу за демократичну республіку і соціалістичне суспільство. Вони проводять боротьбу за соціалістичне суспільство. Герцен і Петрашевцев.

Гасло був підхоплений усіма революційними організаціями від народників 70-х до більшовиків і есерів.

У 70-і роки на політичну сцену Росії стали революціонери-демократи, народники. Народництво в своєму розвитку пройшло кілька етапів розвитку, починаючи з 60-х років, переживаючи розквіт в 70-е і, вичерпавши свої революційні сили, до 80-90-м років зійшло з політичної сцени.

На початку XX століття існували народницькі партії: есери, енеси і протягом есерів-максималістів, але їх світогляд докорінно відрізнялася від ідеології народників 70-х років 19 століття.

Революціонери-народники вступили в боротьбу з царизмом, як виразники інтересів селянства. Вони відстоювали ідею, що Росія, спираючись на общинне землеволодіння, мине стадію капіталізму, перейшовши відразу до соціалізму.

У 40-60 роки ці погляди розвивали Герцен, Петрашевцев, Чернишевський.

Однак, капіталістичний розвиток Росії стало вже фактом, тому Герцена і Чернишевського довелося вести боротьбу з залишками феодально-кріпосницького дореформеного ладу, обмеженим просвітою.

Таким чином, якщо перед революціонерами-демократами 50, початку 60-х років постало питання про кріпацтво, то перед революціонерами-народниками крім питання про кріпацтво, постало питання і про капіталізм, і останнє намагалися вирішити обидва ці питання.

Двоїстість завдань обумовлювала подвійність і суперечність практичних дій і теоретичних поглядів народництва. Вважаючи капіталізм реакційним, народники вважали, що Росія повинна перестрибнути через нього в ім'я інтересів селянства та царства свободи, заперечували буржуазні риси, властиві послереформенное селянству. Одночасно вони висловлювали і демократичні, прогресивні тенденції в розвитку суспільства, борючись за соціалістичне рівність, відстоювали об'єктивно селянську дрібнобуржуазну демократію, бо в Росії переважав клас дрібних виробників. Ідеологи народництва втілювали послідовний, бойовий, об'єктивно-революційний селянський демократизм і демократизм дрібнобуржуазних верств, помірний і половинчастий.

У міру розвитку революційного руху на перший план поперемінної висуваються то селянсько-демократичні тенденції визвольного руху, то інтереси дрібної буржуазії в общедемократическом русі. В результаті, народництво виражало в собі революційні та ліберальні тенденції, і між ними йшла боротьба. І якщо в 70-ті роки переважало революційне крило народництва в боротьбі проти царизму, то в 80-90гг. переважало ліберальне. Протиріччя відбилися і на ідеології народництва, а це позначилося і на розвитку революційної боротьби. Заслуга народництва полягала в тому, що воно вело рішучу боротьбу за демократичне перетворення країни, за республіку і соціалізм.

Народництво виробило деякі ідейно-політичне спрямування, які намагалися здійснити на практиці. Головні з них:

1.) пропагандистське, що розробляється групою на чолі з Лавровим,

2.) анархістський - з Бакуніним і

3.) змовницьке - з Ткачовим.

Всіма цими напрямками притаманні демократичні риси. Анархістські погляди Бакуніна відіграли певну роль в становленні народництва. Його погляди, як анархістські, були спрямовані на всіляке винищування володіння людини людиною. Ткачов вважав, що невелика група революціонерів здатна повалити уряд і взяти владу в свої руки. Питання про можливість захоплення влади цією групою довго дискутувалося. Підсумок: невелика група революціонерів зробити це здатна, але спираючись на народну масу.

Теоретичні погляди народників були перевірені революційною практикою. Помилкові і порочні погляди були відкинуті, прогресивні ж були й використані борцями з політикою самодержавства.

На рубежі 60-70рр. в країні існували численні студентські організації, які взимку 70г. організували в Петербурзі з'їзд нелегальних партій. Метою з'їзду було з'єднання сил студентських організацій для самооборони, створення кас взаємодопомоги, створення бібліотек нелегальної печатки та її поширення.

У 69г. в Петербурзі серед учнівської молоді був створений гурток, названий гуртком чайковців, на чолі якого стає Натансон. Гурток поширював свою діяльність на Москву, Київ, Одесу та ін. Серед членів гуртка були Кропоткін, Перовська, Желябов, Микола Морозов, Фроленко та багато інших. "Гурток саморозвитку виник з бажання Нечаєвський способам діяльності." (Кропоткін). До 1872р. діяльність гуртка чайковцев не носила жодного стосунку до революційної боротьби: вони поширювали літературу Лассаля, Бервіль-Перровского, Карла Маркса. З 1872р. робота членів гуртка приймає революційний характер. Суперечка йшла про те, вести революційну і соціалістичну пропаганду серед учнівської молоді або готувати людей, здатних підняти народ на повстання. У розробленій Кропоткиним програмі головне завдання гуртка була підготовка селянського повстання. Цю програму підтримали Перовська, Тихомиров, Черушін і ін. В 1872р. члени гуртка приступають до пропаганди серед робітників. Прагнучи посіяти революційний настрій, вони розраховували використовувати робітників для пропаганди серед селян. Їм вдається втягнути робітників кількох фабрик і заводів Петрограда. Члени гуртка зробили спробу створити єдину робочу організацію. Але почалися в 73г. масові арешти перешкодили роботі. Навесні 74г. гурток чайковцев був розгромлений.

У 1872 р складається гурток Долгушина, до складу якого входять Плотніков, Дмоховського, Панін, робочий Васильєв. До 73г. гурток розташовувався в Петербурзі, потім переїхав до Москви. У Звенигородському районі московської губернії придбана була дача, послужила підпільної друкарнею, де випущений був ряд листівок. Вони пропагували знищення оброків за землю, поширення землі по справедливості, створення шкіл, ліквідацію дворянського і чиновницького засилля в управлінні країною, виборність уряду і його змінюваність народом, вимагали буржуазно-демократичної революції.

І чайковців, і долгушінци вірили в наближення революції. Їм здавалося, що занурившись в народні маси, молодь зможе підняти народ на боротьбу. Вони припускали, що соціальну революцію зробити дуже легко. Уже влітку 73г. петербуржці Кравчинський і Легачов вели пропагандистську роботу серед народу. Досвід показав, що ця пропаганда в масах можлива.

Взимку 73-74гг. народницькі організації прийняли рішення навесні йти в народ. Навесні і влітку 74г. в народ рушили прихильники Лаврова і Бакіністи. Понад 1000 революціонерів попрямували в 37 губерній Росії. Результатом цього масового ходіння в народ стали численні повстання селян.

Спочатку долгушінци вели бродячі форми пропаганди, але потім революціонери стали селитися в селах, займаючись промислом, справою. Активна робота велася в Верхневолжской, Саратовської, Київській губерніях.

Народники зустрічалися з великими труднощами, головною з яких була недовіра з боку народу.

Підняти маси на всеросійське повстання не вдалося, оскільки не було чіткого керівництва, зв'язків між народниками, які пішли в народ. Провал був повний, оскільки поліція лютувала, буквально пачками отлавливая народників, заарештувавши в результаті більшу частину революціонерів. Але революціонери не відмовилися від своїх поглядів. Необхідно було змінити прийоми своєї діяльності і створити єдину організацію.

Така організація була створена в 76г. Спочатку вона називалася Північна революційна народницька група, потім була перейменована в 78г. в організацію "Земля і Воля". Створена організація виробила програму і статут. У програмі стверджувалося, що соціалізм може існувати. Програма вимагала ліквідації приватної власності на землю і передачі її в руки селянства при рівномірному розподілі.

Для здійснення покладених завдань "З. і В. "висунула гасло злиття всіх революційних організацій з нею для підготовки повстання.

В остаточно прийнятої в 78г. редакції програми пропонувалося систематично винищувати видних осіб уряду.

У статуті визначалися структури організації, складеної за принципом суворої конспірації і централізації. Керівну роль здійснювала управлінська група, що включає до свого складу найбільш активних членів руху. Адміністрація перебувала в Петербурзі. "З. і В. "складалася з декількох груп, що виконують основні революційні завдання. Деревенщікі вели агітацію серед народу, серед робітників - робоча група.

В основну групу входило 25 членів (Натансон, Михайлов, Плеханов, Аптекман. Група поповнювалася: Фігнер, Фроленко, Перовська, Тихомиров Желябов, Морозов та ін.). Все суспільство налічувало близько 200 чоловік молоді. Вони заявили про собі 6-те грудня 78г., Організувавши політичну демонстрацію біля Казанського собору в Петербурзі, на якій виступив Плеханов.

У 78г. в Петербурзі стала функціонувати таємна землевольческая друкарня, яка випускала журнал "Початок", газету "Земля і Воля", листки "Земля і Воля". Силами відділення "Землі і Волі" було скоєно кілька терактів. Терор спочатку одночасно і засуджувався і вітався, але реальна ситуація вимагала перегляду поглядів на терор. Численні страти, арешти революціонерів штовхали останніх на рішучі дії і посилення боротьби. Можна виділити один із вчинених терактів - постріл Віри Засулич: вона 24 січня 1874 року стріляла в Трепова і важко його поранила. Уряд розраховував, що суд присяжних приверне її до великого терміну ув'язнення, але під час суду її адвокат Александров представив справу так, що Трепов сам змусив її вистрілити в нього. Суд присяжних виправдав Віру Засулич, яка відразу ж після процесу зникла з поля зору поліції.

Постріл Віри Засулич з'явився останнім аргументом, склонившим революціонерів до початку політичної боротьби. Склалася особлива група, що складалася з Зунделевіча, Квітковського, Морозова та ін., Які вважали, що без політичної силової боротьби не можна повалити царизм.

У 79г. від ножа Квітковського був убитий градоначальник Петербурга. 2 квітня 79г. Соловйов стріляв в Олександра I.

На з'їзді в Липецьку і Воронежі від "Землі і Волі" відкололася група "Чорний переділ". Ця група підготувала і успішно здійснила теракт проти Олександра I 1березень 1881р. Групою керувала Перовська; першу бомбу кинув Рисаков, поранивши заодно і себе, а другу - фатальну для Олександра I - Гриневецький. Вбивство Олександра I не привело до позитивних результатів, навпаки, уряд посилив терор проти революціонерів.

При підготовці даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.studentu.ru