Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Суспільно-політичний рух в Україні в 1846-1849 роках

Скачати 25.81 Kb.
Дата конвертації 09.08.2018
Розмір 25.81 Kb.
Тип реферат

реферат

«Суспільно-політичний рух в Україні 1846-1849 роках»

1. Суспільно-політичний рух

1.1 Великий революціонер-демократ Т.Г. Шевченко

Найбільш передовими суспільно-політичними діячами того часу, які захищали класові інтереси селянства, були революціонери-демократи. Найвидатніший з них на Україні - Тарас Григорович Шевченко (1814-1866 біографія і твори якого вам відомі з курсу української літератури. Як і його сучасники і однодумці в Росії - спочатку В. Г. Бєлінський і А. И. Герцен, а пізніше Н . Г. Чернишевський і Н. А. Добролюбов, Т. Г. Шевченко наполегливо пропагував усним і друкованим словом ідею селянської революції як єдиного рішучого кошти повалення кріпацтва і самодержавства.

З глибокою повагою ставився Шевченко до революційного подвигу декабристів, яких називав «благовестітелямі свободи» і «поборниками святої волі». Але вирішальний вплив на формування революційних поглядів Тараса Шевченка справила кріпосницька дійсність, яку він спостерігав з дитячих років до кінця свого життя. Він говорив, що кріпосницька дійсність з її проявами деспотизму викликала в ньому на все життя огиду і ненависть до будь-якого насильства людини над людиною. Вірний син народу, він міг з повним правом заявити про себе в «Автобіографії»: «... історія мого життя складає частину історії моєї батьківщини». З 47 прожитих років 24 року він був кріпаком. «Кріпосне горе завжди стояло перед його очима», - заявляв у спогадах про великого Кобзаря один з його численних російських друзів Л. М. Жемчужников.

У своїх творах геніальний поет викривав і гнівно засуджував породження кріпосницького ладу: безправ'я і гноблення селян, безсоромну торгівлю кріпаками «душами», Насилля й грабіж з боку поміщиків. Революційні переконання Шевченка міцніли під впливом неухильно наростаючої боротьби народних мас проти соціального і національного гніту. Разом з тим він викорінював ілюзії кріпаків про «доброго царя», постійно вчив їх, що немає кращих чи гірших царів, оскільки всі вони гнобителі народу. Поет переконливо викривав колонізаторську політику Петра I, Катерини II, ще більше - свого сучасника Миколи I і його сатрапів-губернаторів, які «Україна правили».

Розвінчуючи самодурство кріпосників і деспотизм самодержавства, Шевченко в своєму знаменитому «Заповіті» (1845) закликав пригноблених до збройного повстання проти гнобителів:

Поховайте та вставайте,

кайдани порвіте

І вражою злою кров'ю

Волю окропіте.

Тарасу Шевченку в рівній мірі були ненависні експлуататори будь-якого національного походження. Але особливу ненависть викликали в ньому українські феодали, всіляко маскували своє грабіжництво нутро. Українських поміщиків він презирливо називав «перевертнями» і «недолюдки», які «зліше ляха» розпинають простих людей. Поет гнівно таврував бездушних кріпосників - представників старовинних козацько-старшинських і шляхетських родів - Галаганів, Киселів, Кочубеїв.

Розповсюджувалися в рукописних списках антикрепостнические і антисамодержавні твори Т. Г. Шевченка селяни заучували напам'ять. Та й сам Шевченко багато їздив по Україні і пропагував серед трудящих мас революційні ідеї. За народними переказами, шевченківська пропаганда була дуже переконливою і доступною для саміхшірокіх малограмотних селянських мас. Зібравши навколо себе багато простих людей, Шевченко виймав з кишені жменю насіння, клав окремо одне зернятко і говорив: «Це - цар». Потім в сторонку відкладав невелику купку насіння і пояснював: «Це - поміщики». Потім жменею насіння засипав і «царя», і «поміщиків», примовляючи: «А ось це ми - народ!» Так просто революціонер-демократ показував нездоланну силу народу в боротьбі проти гнобителів.

1.2 Кирило-Мефодіївське товариство. Навесні 1846 p р

Т.Г.Шевченка вступив в члени таємної політичної організації - Кирило-Мефодіївського товариства. Ця антикріпосницька організація була створена в Києві на початку того ж року і названа в честь старослов'янських просвітителів Кирила і Мефодія. Творці Кирило-Мефодіївського товариства професор Київського університету Н.І. Костомаров, службовець канцелярії генерал-губернатора Н.І. Гулак, вчитель з Полтавщини В.М. Білозерський (пізніше до них приєднався український письменник П. О. Куліш) за допомогою літературно-просвітницької пропаганди поширювали ідеї звільнення всіх слов'янських народів і створення єдиної слов'янської федеративної республіки.

А Т.Г. Шевченко, ставши членом цієї організації, домагався, щоб включити в її програму завдання знищення, кріпосного права і повалення самодержавства шляхом масового народного повстання. Революційно налаштована молодь гаряче підтримувала великого поета (наприклад, студенти Київського університету А.А. Навроцький, І. Я. Посяда, Г.В. Андрузський). Однак більшість засновників товариства продовжувало відстоювати ліберальні ідеї проведення реформ «згори» - нібито єдиного реального способу поліпшення існуючого ладу.

Таємні засідання товариства проходили в безперервних принципових суперечках його членів, що стояли на різних суспільно-політичних позиціях. Шевченко і його однодумці прагнули перетворити суспільство в бойову революційну організацію. Під їх впливом в програму товариства «Книгу буття українського народу» було записано: «... і повстане Слов'янщина, і не залишиться ні царя, ні графа, ні герцога, ні поміщика, ні боярина, ні селянина, ні холопа, ні у Великій Росії, ні в Польщі, ні в Україні, ні в Чехії ... »

Ці ж революційні ідеї були закріплені в Статуті кирило-мефодіївців. Він стверджував: рівність усіх громадян, незалежно від соціального і національного походження і релігійної віри; рівноправність народів у майбутній слов'янської республіканської федерації, яку очолить спільний слов'янський собор - найвищий орган адміністративно-політичної влади, що складається з представників кожного народу. Україна, за переконаннями кирило-мефодіївців, повинна була стати ініціатором боротьби за об'єднання слов'янських народів. Для поширення в масах були підготовлені агітаційні прокламації «До братів українців» і «До братів великоросів і поляків».

Ще більш гарячі заклики до всіх народів Російської імперії об'єднатися в боротьбі проти самодержавства чутні в поетичних творах Тараса Шевченка «І мертвим, і живим ...», «Сон», «Кавказ», які поширювалися кирило-мефодіївців в рукописних списках. Великий український поет полум'яно пропагував ідеї єдності і дружби слов'янських народів у боротьбі проти соціального і національного гноблення. У передмові до поеми «Гайдамаки» він проголосив: «Нехай житом-пшеницею, як золотом, покрита, нерозділеного межами залишиться від моря і до моря - слов'янська земля». А в поемі «Єретик» великий Кобзар висловив свою заповітну мрію:

Щоб усі слов'яни стали

Братами рідними.

Цю поему Шевченко присвятив своєму сучасникові, чехословацькому вченому, активному діячеві національно-визвольного руху слов'янських народів П. Шафарику і пізніше навіть зумів йому передати власноруч переписаний текст свого твору. А рукопис поеми «Кавказ» передав великому польському поету і революціонеру А. Міцкевичу. Особистим прикладом український революціонер-демократ втілював на практиці програмні положення Кирило-Мефодіївського товариства.

На жаль, воно проіснувало трохи більше року. Навесні 1847 року царська влада в Києві заарештували всіх 12 постійних учасників засідань суспільства і під конвоєм відправили до Петербурга. Так були зірвані спроби кирило-мефодіївців встановити зв'язку з таємницею політичною організацією петрашевців, які відводили творів Тараса Шевченка першорядну роль в революційній агітації на Україні. Через рік після кирило-мефодіївців жандарми заарештували і більшість петрашевців.

Розгром царською владою Кирило-Мефодіївського товариства завдав відчутних втрат рядах революціоннихборцов і налякав лібералів. Однак розпочаті таємними організаціями традиції загальноросійського і всеслов'янської визвольного руху продовжували нові борцич проти кріпосного права.

2. Визвольний рух на західноукраїнських землях

2.1 Положення народних мас і їх боротьба за соціальне і національне визволення

Народні маси західноукраїнських земель, захоплених Австрійською імперією, перебували під особливо жорстоким феодально-кріпосницького гнітом, який прирік бідноту на нужду, голод і вимирання. Понад чотири п'ятих своїх доходів селяни були змушені віддавати поміщикам, духовенству, державі в формі різних повинностей (данина поміщикам натурою або грошима, пропінація, церковна десятина, державні податки, додаткова повинність по будівництву, ремонту доріг, мостів, гребель і т. П.) . На практиці жоден поміщик не дотримався якоїсь певної норми панщини. Одночасно застосовуючи різні форми посилення експлуатації кріпаків, поміщики іноді збільшували панщину до семи днів на тиждень. Природно, у селян не вистачало часу для обробки своїх власних невеликих земельних ділянок.

Важливим джерелом збагачення поміщиків і феодальної держави залишалося виробництво спирту, велика частина якого перероблялася на горілку, а її були зобов'язані купувати у пана феодально залежні від нього селяни. Тож не дивно, що на кожного жителя Східної Галичини у віці понад 14 років вироблялося 14 літрів горілки, а м'яса - менше 5 кілограмів на рік.

Селяни-українці, які становлять більшість населення західноукраїнських земель, захоплених Австрійською імперією, наполегливо боролися проти феодальної експлуатації разом з польською та угорською біднотою, що жила на тій же території. До єднання народів у визвольній боротьбі, а також до зміцнення суспільно-політичних і культурних зв'язків з трудящими більшій частині України в складі Російської держави закликали передові громадські діячі західноукраїнських земель. Революційним гаслом у другій половині 40-х років тут став заклик: «Якщо хочемо озброїтися силою, давайте прислухаємося до гучноголосому Шевченко!» Революційні твори геніального поета поширювалися в рукописних списках серед демократично налаштованої громадськості.

Активно пропагували визвольні ідеї діячі заснованого в 30-х роках у Львові демократично-просвітницького гуртка «Руська трійця» М.С. Шашкёвіч, Я.Ф. Головацький, І.М. Вагилевич. Вони надрукували українською мовою антикрепостнические і антимонархічні літературно-художні альманахи «Русалка Дністровая» і «Вінок русинам на обжинки». У поміщених там народних піснях, думах, казках, віршах, публіцистичних і науково-історичних творах проголошувалася ідея єдності західноукраїнських земель і всієї території України в складі Росії, ідея непорушного братерства з російським народом. Альманахи вказували на необхідність вивчення історичного минулого: адже з нього «побачиш, як твої батьки, твої діди жили, що робили, що їх веселило, радувало, а що засмучувало ... як думали ... що їх надихало на активні дії, а що у них силу забирало, який їхній язик, яка бесіда, яка їхня душа, яке серце ... »

Піднесенню національної самосвідомості служила і популяризація «Руською трійцею» єдності могутнього Давньоруської держави, столиця якого Київ і в наступні століття залишався центром політичної, соціально-економічного та культурного життя всіх земель Південної Русі (пізніше України). Оспівувалися героїчні подвиги запорізьких козаків при захисті рідної землі від іноземних загарбників, визвольна війна українського народу в 1648- 1654 рр. під керівництвом Богдана Хмельницького. Зокрема, діячі «Руської трійці» відзначали прагнення возз'єднати з Росією як східноукраїнські, так і західноукраїнські землі. Демократи-просвітителі закликали західноукраїнських суспільно-політичних і культурних діячів зміцнювати зв'язки з колегами на Україні в складі Росії.

Літературно-видавнича діяльність «Руської трійці» разом з творами Тараса Шевченка сприяла підйому національно-визвольної боротьби населення західноукраїнських земель.

2.2 Події революції 1848-1849 рр. Лук'ян Кобилиця

З курсу нової історії вам відомо, що в 1848- 1849 рр. буржуазні революції охопили ряд європейських країн, в тому числі Австрійської імперії. Там, на західноукраїнських землях, головним центром революційних подій став Львів. У ніч на 2 листопада 1848 р львівські робітники, ремісники і студенти різних національностей (українці, поляки, євреї) спільними зусиллями звели в центрі міста кілька барикад. Над однією з них зметнувся червоний прапор.

На наступний день захисники барикад, озброєні гвинтівками, пістолетами, шаблями, списами, сокирами, зав'язали бій з урядовими військами і змусили їх відступити. Тоді австрійський головнокомандувач наказав обстріляти місто з гармат, встановлених на прилеглих пагорбах. Загорілися будівлі ратуші, театру, університету, політехнічної академії. Повстанці зазнали значних втрат і припинили опір. Сотні їх потрапили на розправу військовим судам. У місті, а через кілька днів і у всій Східній Галичині було введено військовий стан. Почалися репресії.

У революційних виступах на вулицях Львова і ряду інших міст в 1848 р найактивніше брали участь пролетарські маси. Їх героїчна боротьба була прикладом для сільської бідноти. Українські селяни разом з польськими, словацькими, угорськими, румунськими рішуче зажадали ліквідації феодальних порядків.

Налякані великим розмахом селянського руху, австрійські власті були змушені, навесні 1848 р проголосити скасування панщини та інших феодальних повинностей. Правда, селян зобов'язали сплатити поміщикам і державі великий викуп і повністю позбавили їх давнього права на безкоштовне користування пасовищами і лісовими угіддями.

Тож не дивно, що грабіжницька реформа викликала глибоке обурення селян. Один з них Лук'ян Кобилиця, обраний селянськими масами під час революції навіть депутатом парламенту, повернувшись з Відня восени 1848 р негайно скликав у містечку Вижниця багатотисячне зібрання. У своїй промові він закликав бідноту повстанням підтримати революцію в Угорщині. Більшість депутатів парламенту проголосували за виключення Кобилиці з його складу. Але справді народний депутат уже переконався, що уряд не бажає полегшити тяжку долю українського селянства Північної Буковини. Кобилиця вирішив діяти самостійно.

З найхоробріших селян Лук'ян організував кінний загін і вирушив у визвольний похід по всій буковинській землі. Діючи начебто з повноваженнями австрійського цісаря (монарха), він в кожному селі чи містечку, куди прибував зі своїм загоном, проводив вибори органів місцевого самоврядування, оголошував землі ліси й пасовиська власністю народу. Повстанці забирали майно у поміщиків і роздавали його селянам, а також почали заготовляти продовольство і фураж для потреб повстанців угорських революціонерів.

Рішучість повсталих буковинців у боротьбі проти гнобителів прославлена ​​в народній пісні:

Гайда панів бити, Гнів у серці кожнім,

Землю розділяті! .. м'язи наче криця,

Ой шумить Черомош, Гей веде повстанців

Ой гудуть Карпати. Лук'ян Кобилиця.

Австрійська влада на Буковині обіцяли високу нагороду тим, хто видасть керівника українських повстанців. Але зрадника не знайшлося, і антикрепостническое двіженіепродолжалось півтора року. Тоді проти повстанців було кинуто регулярні війська. Їх чисельну перевагу і набагато краще озброєння вирішили долю повстання. Захоплений у полон Кобилиця був закатований карателями. Як і Кармалюк, він став героєм багатьох народних пісень і легенд. Його також оспівали в своїх творах класики української літератури І.Я. Франко і Ю.А. Федькович. Визвольний рух буковинських селян під проводом Лук'яна Кобилиці висвітлювалося і в «Новій Рейнській газеті», яка під час революції друкувалася в Німеччині під редакцією Карла Маркса.

Таким чином, революція 1848-1849 рр, сприяла підйому соціальнойі національно-визвольної борьбизападноукраінского населення проти австрійської монархії. Але і на цей раз трудящі не добилися задоволення своїх вимог. Думками і сподіваннями вони все частіше спрямовуються на схід - до єдинокровних братів-українців у складі Росії.

3. Розвиток культури

3.1 Просвітництво і наука

У першій половині XIX ст. в зв'язку з відкриттям університетів в Харкові (1805) та Києві (1834), ліцеїв в Одесі, Ніжині, гімназій в Полтаві, Харкові, Одесі та ряді інших міст значно розширилися можливості здобути середню та вищу освіту для дітей привілейованих класів і станів.

У вкрай занедбаному стані знаходилося просвіта народних мас на західноукраїнських землях, захоплених Австрійською імперією. Церква, якій підпорядковувалися всі початкові школи, головна увага приділяла вивченню основ релігії. Але і таким «просвітою» в 40-х роках XIX століття було охоплено тільки 14 відсотків дітей шкільного віку.

Правлячі кола як австрійської, так і російської монархій гальмували розвиток науки, але зупинити її рух вперед не могли. У 40-х роках XIX ст. в Києві почала працювати Тимчасова комісія для розгляду давніх актів. Вона збирала, вивчала і публікувала документи про історичне минуле України. Співробітником комісії був і Т.Г. Шевченко. За її дорученням він здійснював поїздки, під час яких замальовував і описував археологічні знахідки і древні архітектурні споруди. На основі революційно-демократичних переконань поет у своїх творах осмислював події вітчизняної та зарубіжної "історії, таврував реакційних істориків, які захищали царизм і намагалися зганьбити визвольну боротьбу українського народу, закликав зміцнювати єдність українських і російських трудящих в боротьбі проти феодально-кріпосницького ладу.

У цей час відомий російський і український історик Н.І. Костомаров видав свою працю «Богдан Хмельницький» і «Бунт Стеньки Разіна», в яких помітно політичний вплив творів Т.Г. Шевченко, Н.Г. Чернишевського, спілкування з цими відомими соціал-демократами.

Видатний вчений-славіст, професор Харківського університету І.І. Срезневський склав і видав історико-фольклористичних збірник «Запорожская старина». Що увійшли в нього українські народні пісні та думи (з грунтовними поясненнями) пройняті ідеєю непорушного братнього єднання українського і російського народів. Срезневський одним з перших прогресивних діячів російської культури виступив в пресі за розвиток української мови, за його використання в літературі, пресі, науці.

Перший ректор Київського університету, різнобічний вчений М.А. Максимович підготував і опублікував три збірки українських народних пісень. Він же був автором двотомного підручника ботаніки, за яким навчалися студенти всієї країни. Так само використовувалося тритомне видання «Курсу математики», підготовлене професором Харківського університету Т.Ф. Осиповського.

Вченим зі світовим ім'ям став випускник Харківського Університету, уродженець Полтавщини геніальний математик М.В. Остроградський. Після вдосконалення своїх знань в Парижі він все життя працював в Петербурзі, де його обрали академіком Академії наук. М.В. Остроградський, як і Максимович, був товаришем Т.Г. Шевченко, поділяв його погляди, піддавався поліцейським переслідуванням. Засновник Харківського університету В.Н. Каразін створив неподалік від Харкова першу на Україні метеорологічну станцію.

3.2 Фольклор. література

У піснях, думах, переказах, легендах, що передавалися з покоління в покоління, народ оспівував своє героїчне минуле, пов'язане із захистом Вітчизни від іноземних загарбників, з боротьбою за соціальне і національне визволення. Пісні та думи натхненно виконували кобзарі, бандуристи та лірники. Талановитий кобзар XIX в. Остап Вересай народився в селі Калюжинці на Чернігівщині. Сліпий з чотирирічного віку, він понад 70 років йшов від одного села до іншого, співав під акомпанемент кобзи, пробуджуючи у слухачів найблагородніші почуття, надихаючи на боротьбу проти соціальної несправедливості.

Визначною подією в житті українського народу став вихід у світ «Кобзаря» Т.Г. Шевченко. Книгу, видану в Петербурзі в 1840 р, тепло зустріла передова російська громадськість. Похвально відгукнувся про неї на сторінках журналу «Вітчизняні записки» В.Г. Бєлінський, який відзначив, що в творах Шевченка знаходимо «всі елементи народної поезії». У творчості геніального українського поета органічно поєднувалися нещадне викриття самодержавно-кріпосницького ладу, деспотії і паразитизму поміщиків і царських сатрапів з гімном визвольної боротьби народних мас. Тараса Шевченка разом з І.П. Котляревським по праву вважають основоположниками нової української літератури і української літературної мови.

Гостро критикували (хоч і не завжди відкрито) свавілля і паразитизм кріпосників, зловживання чиновників сучасники Тараса Шевченка прогресивні українські письменники І.П. Котляревський, Г. Ф. Квітка-Основ'яненко, П.П. Гулак-Артемовський.

Загальноросійський визвольний рух, пов'язаний з діяльністю дворянських революціонерів, а потім революційних демократів, вщухає боротьба трудящих мас, головним чином поневоленого селянства надавали вирішальний вплив на розвиток української культури. Провідну роль тут грала російська класична література XIX ст., Найтіснішим чином пов'язана ідейно з боротьбою проти кріпацтва і царизму. Передові російські письменники А.С. Пушкін і Н.В. Гоголь проявляли великий інтерес до життя українського народу, розповідали про нього в своїх творах (згадайте ті з них, з якими ви познайомилися на уроках російської літератури).

3.3 Музичне, театральне, образотворче мистецтво

Мелодії українських народних пісень лягли в основу музичних творів українських та російських композиторів. Великий російський композитор М. І. Глінка, перебуваючи на Україні, звернув увагу на природну обдарованість одного з юнаків і повіз його до Петербурга, де почав навчати музичному мистецтву. Це був С. С. Гулак-Артемовскцй - відомий співак і композитор. Найбільший внесок його в розвиток музики - перша українська опера «Запорожець за Дунаєм».

Творчо опрацювавши кілька українських народних мелодій, М. І. Глінка написав романси «Гуде вітер вельми в полі» та «Не щебечи, соловейко» на слова поета В. Н. Забіли, з яким композитор познайомився на Україні. У 1857 р в Петербурзі вийшов у світ складений Н. А. Маркевичем збірник українських пісень з нотами. На наступний рік там же вийшов ще один нотний збірник пісень, складеної чеським музикантом Алоізом Едличка, який многе'лет працював на Полтавщині та в Східній Галичині. Тут же, в Східній Галичині, сформувався як композитор-професіонал М. М. Вербицький - автор восьми симфоній-увертюр і музичних творів на слова Пушкіна і Федьковича.

В умовах кріпосницької дійсності театральне мистецтво розвивали традиційні колективи з кріпаків. Вони ставили балетні та оперні спектаклі, виїжджали на гастролі у великі міста України. Але кріпаки актори, навіть оволодівши висотами театрального мистецтва, терпіли грубі знущання поміщиків, могли бути покарані батогами.

Заслуженою славою на початку XIX ст. користувався аматорський театр в селі Кибинці на Полтавщині, керівником і режисером якого був батько письменника Н.В. Гоголя - В. П. Гоголь-Яновський. Тоді ж в Полтаві побудували спеціальне театральне приміщення, на сцені якого почала виступати аматорська група під керівництвом І.П. Котляревського. І.П. Котляревський був ініціатором викупу з неволі російського актора М.С. Щепкіна, який на початку своєї театральної діяльності був кріпаком. У спектаклях за п'єсами цього українського драматурга Щепкін виступав на сценах Москви і Петербурга (з курсу української літератури згадайте назви і зміст цих п'єс).

Видатний український артист К.Т. Соленик починав свою діяльність на сцені професійного театру, директором і режисером якого був Г. Ф. Квітка-Основ'яненко.

І полтавський, і харківський театри ставили вистави не тільки за п'єсами українських драматургів, а й за творами Пушкіна, Гоголя, Грибоєдова.

Демократизмом, гуманізмом, критикою самодержавно-кріпосницького ладу пройняті багато творів образотворчого мистецтва того часу. Вершин у мистецтві гравіювання (нанесення малюнка на твердий метал) досяг вихованець видатного російського художника К.П. Брюллова Т.Г. Шевченко. За це Академія мистецтв у Петербурзі присвоїла йому звання академіка. Пензлі й олівця Шевченко належать понад 130 портретів. Соціальні мотиви виразно виступають в серіях його малюнків «Притча про блудного сина», «Мальовнича Україна», а також в різних замальовках з життя казахського народу, серед якого жив Шевченко на засланні.

Видатний художник В. А. Тропйнін майже 30 років був кріпаком одного з поміщиків на Вінничині. Намальовані їм портрети відтворюють реалістичні образи сучасних йому українських селян і селянок, героїв народних повстань. Зокрема, у виконанні Тропініна належить єдиний портрет Кармалюка, написаний з натури. Перед глядачем - привабливий образ відомого ватажка антикрепостнического руху на Поділлі і Волині в першій половині XIX ст. Довгий час портрет був відомий під замаскованим назвою «Українець». Дійсно, нічого героїчного в образі Кармалюка митець не підкреслив. Це справжній виходець з селян. Народний одяг: сувою і вишита сорочка-служниця. Голова стрижі під дужку, по-подільськи. Видно натруджені руки. Словом, це портрет справді народного ватажка - людини, який і життям, і долею був невіддільний від народних мас.

Таким чином, реальне життя народу, його боротьба проти експлуататорів знаходили втілення в усіх галузях братніх культур - російської і української. Так передові вчені, письменники, композитори, артисти, художники внесли свій вклад в визвольний рух трудящих проти ненависного феодально-кріпосницького ладу, проти самодержавства.

Список літератури

1. Сергієнко Г.Я., Смолія В.А. «Історія Української РСР: 8-9 класу» - К., 1989

2. Сергієнко Г.Я. «Хрестоматія з історії Української РСР: 7-8 класу» - К., 1987

3. Власов В.Ф. «Історія 8 класу» - К., 2002

4. Теліхов Б.В. «Розвиток України» - М., 1987

5. Сарбей В.Г. «СРСР в історії України» - Х., 1999.