Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Російська імперія в XIX столітті

Скачати 15.83 Kb.
Дата конвертації 01.10.2018
Розмір 15.83 Kb.
Тип реферат
створили на думку керівників Північного товариства сприятливий момент для виступу.
Виступ призначили на 14 грудня - день, коли треба було присягати новому царю-Миколі I. Декабристи вирішили вивести війська на Сенатську площу і примусити Сенат оголосити введення конституційного правління. Від імені Сенату декабристи розраховували оприлюднити складений Трубецьким «Маніфест до російського народу», в якому проголошувалися «знищення колишнього правління» (тобто самодержавства), ліквідація кріпацтва селян, рекрутчини, військових поселень, тілесних покарань, скасування подушного податку і податкових недоїмок , скорочення солдатської служби з 25 до 15 років, зрівняння в правах усіх станів, введення виборності центральних і місцевих органів влади, суду присяжних з голосним судочинством, свобода слова, занять, вероісповеда ний. У «Маніфесті» заявлялося про встановлення тимчасового революційного правління і скликати Великого Собору з представників усіх станів Росії для визначення майбутнього політичного устрою країни.

14 грудня до 11 години ранку на Сенатську площу першим прибув лейб-гвардії Московський полк, очолюваний Олександром і Михайлом Бестужевим і А.Д. Щепкіним- Ростовським. До першої години дня до московського полку приєдналися матроси Гвардійського морського екіпажу під командуванням М. Бестужева, а слідом за ними лейб-гвардії гренадерський полк. Всього на площі зібралося 3 тис. Солдатів при 30 офіцерів. До повсталих був спрямований генерал-губернатор Петербурга М.Л. Милорадович, який намагався умовити солдатів відмовитися від виступу, але був смертельно поранений П.Г. Каховським. Чекали підходу інших військових частин, а головне-диктатора повстання - С.П. Трубецького. Однак «диктатор» не з'явився на площу і повстання фактично залишилося без керівництва. З'ясувалося, що Сенат уже присягнув імператору Миколі I і сенатори розійшлися по домівках. Пред'явити «Маніфест» було нікому. Таким чином повсталі прирекли себе на безглузду тактику вичікування.

Микола стягнув до Сенатській площі 9 тис. Солдатів піхоти і 3 тис. Кінних. Двічі кінна армія атакувала каре повсталих, але обидві атаки були відбиті збройовим вогнем. Микола I, боячись, що з настанням темряви «бунт може повідомити черні», віддав наказ застосувати артилерію. Залпи картечі в упор з близької відстані справили сильне спустошення в рядах повсталих і звернули їх у втеча. О шостій годині вечора повстання було розгромлено, почалися арешти членів суспільства і співчуваючих їм. Отримавши звістку про поразку в Петербурзі, члени «Південного товариства» С.І. Муравйов-Апостол і М. І. Бестужев-Рюмін 29 грудня 1825 р підняли повстання Чернігівського полку, розташованого в районі м Василькова (в 30 км. На північний захід від Києва). Спочатку воно було приречене на поразку. 3 січня 1286 полк був оточений урядовими військами і розстріляний картеччю. Після придушення повстань в Петербурзі і на Україні, Микола I створює Секретну комісію на чолі з військовим міністром А. І. Татищев. Було взято під арешт 316 осіб, всього по «справі» декабристів проходило 579 осіб. Винними були визнані 289 осіб, з них 121 людина віддана Верховному кримінальному суду, який розділив їх за ступенем провини на 11 розрядів. «Поза розрядів» суд поставив Рилєєва, Пестеля, С. Муравйова-Апостола, Бестужева Рюміна, Каховського, які були засуджені до «четвертувати», заміненого повішенням. 88 осіб були відправлені на каторгу, 19 осіб відправлено на поселення до Сибіру, ​​9 офіцерів були розжалувані в солдати, 188 солдатів були покарані шпіцрутенами, 2 740 гвардійців відправлені на Кавказ. Закон, що вступив на престол 26 серпня 1856 Олександр II дозволив декабристам повернутися з Сибіру. Однак до цього моменту дожили лише 40 осіб.

Поразка декабристів і посилення поліцейсько-репресивної політики уряду аж ніяк не привели до зниження суспільного руху. Воно ще більше пожвавилося. Центрами розвитку громадської думки стали різні петербурзькі і московське салони (домашні зборів однодумців), гуртки офіцерів і чиновників, вищих навчальних закладів (в першу чергу Московський університет), літературні журнали: «Москвитянин», «Вісник Європи», «Вітчизняні записки», « сучасник »і ін. у другій чверті XIX ст. почалося розмежування трьох ідейних напрямків: охоронне (консервативне), ліберальне і революційно-соціалістичну.

Ідейним виразом даного напрямку була т.зв. «Теорія офіційної народності». Принципи її були коротко сформульовані в 1832 р С.С. Уваровим (з 1833 року міністр освіти). Як «православ'я», «самодержавство», «народність». У цій теорії переломилися просвітницькі ідеї про єднання, добровільному союзі государя і народу, про відсутність протилежних класів в російській суспільстві. Провідниками і «тлумачами» теорії офіційної народності були реакційні професора Московського університету С.П. Шевирьов і М.П. Погодін. Соціальна завдання офіційної народності полягала в тому, щоб довести «споконвічність» і «законність» кріпацтва. Патріархальна, «спокійна», без класових бур і революційних потрясінь Росія протиставлялася «бунтівному» Заходу: «там (на заході) - повстання та революції,« тут »(в Росії) -« порядок і спокій ». Кріпосне право оголошувалося «нормальним» і «природним» соціальним станом, одним з найважливіших підвалин Росії.

Прихильниками урядової ідеології були так само відомі журналісти Н.І. Греч і Ф.В. Булгарін, під редакцією яких видавалася газета «Північна бджола».

Ліберальний напрямок в російській громадській думці в другій чверті 19 ст. було представлено двома громадськими течіями - слов'янофілами і західниками. У 1836 р в журналі «Телескоп» були опубліковані відомі «Філософського листа» П.Я. Чаадаєва, який виступив з різкою критикою самодержавства, кріпацтва і всієї офіційної ідеології. З цього часу і бере свій початок ліберальний напрямок.

П.Я.Чаадаев заперечував можливість суспільного прогресу в Росії, не бачив ні в минулому, ні в сьогоденні російського народу нічого світлого. На його думку, Росія, відірвана від Західної Європи, закостеніла у своїх морально-релігійних, православних догмах, перебувала в мертвому застої. Порятунок Росії він бачив у використанні європейського досвіду, в об'єднанні країн християнської цивілізації в нову спільність, яка забезпечила б духовну свободу всіх народів. Цей виступ П.Я. Чаадаєва поклало початок формування течії «західників». Його представниками були історики, юристи, письменники і публіцисти: Т.Н. Грановський, К.Д. Кавелін, С.М. Соловйов, В. П. Боткін, П.В. Анненков, І.І.Панаев, В.Ф. Корш і ін. Спочатку до них зараховувалися В.Г. Бєлінський, А.І. Герцен і Н.П. Огарьов. Західники виходили з того, що Росія повинна розвиватися в руслі європейської цивілізації. Вони виступали за широке освіта народу, вважаючи, що це єдино вірний шлях для успіху модернізації соціально-політичного ладу Росії.

«Слов'янофіли» (буквально «люблячі слов'ян»), представниками яких були А.С. Хомяков, брати І.В. і П.В. Кіріевскій, брати К.С. і І.С. Аксакова, Ю.Ф. Самарін, дотримувалися інших поглядів на історичний шлях Росії.

Основною тезою слов'янофілів являлся- доказ самобутнього шляху розвитку Росії. Ідеалізуючи історію допетрівською Русі, вони наполягали на поверненні до тих порядків, коли Земські собори доносили до влади думки народу, коли між поміщиками і селянами нібито існували патріархальні відносини. Однією з основних ідей слов'янофілів була ідея про те, що єдино вірною релігією є православ'я. Разом з тим, вони були рішучими противниками деспотизму і так само як і західники виступали за звільнення селянства від кріпосного гніту. При розбіжності поглядів на шлях історичного розвитку Росії, «слов'янофіли» і «Західники» були єдині в бажанні бачити Росію процвітаючою і могутньою в колі всіх європейських держав. Обидві течії вважали неприйнятним революційний метод вирішення соціальних протиріч.

Період 30-х-40-х рр. XIX ст., Багатий на соціальні потрясіння, став періодом поширення в Європі соціалістичних ідей. Натхненниками цих ідей з'явилися французькі мислителі А. Сен-Сімон і Ш. Фур'є. У Росії ці шукання західноєвропейської думки пропагувалися представниками нового покоління російських революціонерів 30-40 рр. У 1844 р виник кухлів петрашевців. Засновником гуртка був молодий чиновник міністерства закордонних справ М.В. Буташевич-Петрашевський. Формування поглядів Петрашевського і його гуртка відбувалося під впливом ідей Фур'є і Сен-Симона. Петрашевці рішуче засуджували самодержавство і кріпосне право. У республіці вони бачили ідеал політичного устрою, намічали програму широких демократичних перетворень. У квітні 1849 г. «петрашевці» (в їх числі і Ф.М. Достоєвський), були арештовані і засуджені до розстрілу, але потім помилувані Миколою I і заслані на каторгу до Сибіру.

З 1845 по 1848 рр. на Україні діяла політична організація Кирило-Мефодіївське товариство, яке отримало свою назву на честь творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. У квітні 1846 року в нього вступив Т.Г. Шевченко. Програма товариства, викладена в «Статуті суспільства Св. Кирила і Мефодія», передбачала ліквідацію кріпацтва, встановлення рівності всіх станів, але головна мета його полягала в боротьбі за соціальне, національне та політичне визволення слов'янських народів. У 1848 р воно було розгромлене владою.

Подальший розвиток соціалістичних ідей у ​​Росії пов'язано з ім'ям А.І. Герцена. У 1847 р він поїхав за кордон. У 1853 р в Лондоні він заснував «Вільну російську друкарню» і розгорнув агітаційну агітацію. Розчарування у Французькій революції 1848 р переконало його в тому, що історичний досвід Заходу не підходить російському народу. На початку 50-х рр. їм була висунута теорія «общинного російського соціалізму». На думку А.І. Герцена, російський селянин позбавлений приватновласницьких надлишків, звик приватної власності на землю і її періодичним переділів. У селянській громаді А.І. Герцен бачив готову осередок соціалістичного ладу. Теорія общинного соціалізму, розроблена Герценом, багато в чому, багато в чому служила ідейним підставою діяльності радикалів 60-х років і революційних народників 70-х років XIX ст. Велику пропагандистську роль зіграли засновані Герценом і Огарьовим альманах «Полярна зірка» і газета «Дзвін».

висновок

Реалізація селянської реформи зіткнулася з серйозними труднощами. Вона проводилися в обстановці страху, нагнітають противниками реформи. У ряді районів сталися селянські заворушення, викликані невдоволенням колишніх кріпаків «дарованими свободами». Для їх придушення уряд змушений був вдатися до військової силі.

Земельна реформа, зробивши селян формально вільними, зберегла їх економічну залежність від поміщиків і держави. Непослідовність реформи визначила на кілька десятиліть вперед гостроту селянського питання, що став однією з причин соціальних потрясінь початку ХХ століття в Росії, наклавши помітний відбиток на хід російської та світової історії. Селянська реформа, знищивши основи системи економічного виробництва, створювала при цьому умови для вільних договірних відносин і розвитку капіталістичного устрою, громадянського розкріпачення російського суспільства.

Зі скасуванням вотчинної влади дворянства виникла необхідність реформування місцевого управління. У 1864 р була проведена земська реформа, яка вводила початку всесословного представництва в масштабах повіту і губернії. Дворянство продовжувало грати в земствах провідну роль, а в губернських земствах було абсолютною більшістю, але, тим не менше, селянство вперше отримало місце в виборних установах. Компетенція земства була обмежена місцевими господарськими турботами: медицина, статистика, початкову освіту. Чи не мали земства і реальної виконавчої влади.

Вбивство Олександра II визначило долю перетворень в Росії.Закон, що вступив на престол тридцятишестирічний Олександр III був наділений досить прямолінійним і примітивним розумом. Його ідеалом було патріархальне правління, поділ суспільства на стійкі стану, національно-самобутній розвиток. Найближчим радником Олександра III став його колишній наставник К.П. Побєдоносцев, який займав пост обер-прокурора Святійшого Синоду. Великим впливом на царя користувався відомий реакційний журналіст М.Н. Катков. До 80-х років і Катков, і Побєдоносцев стали лютими супротивниками «великих реформ». Вони прагнули повністю викорінити принципи, внесені реформами в російську життя, закликали до адміністративно-політичних перетворень. Побєдоносцев покладав великі надії на посилення впливу церкви.

У другій половині XIX ст. тривало освоєння Далекого Сходу. В кінці 50-х років російський уряд отримало новітні карти району річок Амура і Уссурі, постало питання про уточнення кордону між Росією і Китаєм.

В середині 70-х років загострилися протиріччя на Балканах між Росією і Туреччиною, посилилося суперництво європейських держав, 12 квітня 1877 р Росія оголосила Туреччині війну, до неї приєдналася Румунія. У червні 1877 російські війська форсували Дунай, увійшли в Північну Болгарію. У лютому 1878 в Сан-Стефано було підписано попередній мирний договір між Росією і Туреччиною. Туреччина визнала незалежність Чорногорії, Сербії, Румунії, після 500-річного турецького ярма створювалося нову державу - автономне князівство Болгарія. Росії повернули частину Бессарабії, до неї відходили фортеці в Закавказзі - Ардаган, Каре, Батум, Баязет. Туреччина сплачувала 310 млн рублів контрибуції, обіцяла поліпшити становище християн в імперії.

Договір посилював російський вплив на Балканах. влітку 1878 року відбувся Берлінський конгрес за участю шести держав під головуванням канцлера Бісмарка з метою перегляду умов Сан-Стефанського договору. Горчаков був змушений піти на поступки. Територія Болгарії була скорочена і розділена на 2 частини, її південна частина, а також Македонія відходили під владу Туреччини. Значно урізані території Сербії і Чорногорії. Австро-Угорщина окупувала на невизначений термін Боснію і Герцеговину, а Англія окупувала Кіпр.

Безумовно, рішення Берлінського конгресу завдали важкий удар російської дипломатії. А заздрість і дрібні розрахунки західних держав продовжили турецьке ярмо в балканських країнах. Але в цілому Російсько-турецька війна призвела до позитивних результатів: деякі країни отримали незалежність, було підірвано панування Туреччини на Балканах. Перемога у війні продемонструвала ефективність проведеної в країні військової реформи, сприяла зростанню авторитету Росії в слов'янському світі.

Список використаної літератури

1. Бісів А.Г. Соціокультурні норми російської державності XIX століття // Питання історії. - 2005. - № 6.

2. Володіна Т.А. Уваровская тріада і підручники з російської історії // Питання історії. - 2004. - № 2.

3. Дегоев В.В. Олександр I і проблема європейського порозуміння після Віденського конгресу // Питання історії. - 2002. - № 2.

4. Захарова Л.Г. Великі реформи 1860-1870-х рр .: поворотний пункт російської історії // Вітчизняна історія. - 2005. - № 4.

5. Історія Росії. Росія у світовій цивілізації. - М., 1998..

6. Історія Росії: підручник / А.С. Орлов, В.А. Георгієв, Н.Г. Георгієва, Т. А. Сивохина. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Проспект, 2004..

7. Корнілов А.А. Курс історії Росії 19 століття / А. А. Корнілов; Вступ. стаття А.А. Левандовського. - М .: Вища школа, 1993.

8. Михайлова Н.В. Вітчизняна історія: Навчальний посібник / Н. В. Михайлова. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: ІМЦ ГУК МВС Россия, 2002.

9. Семеннікова Л.І. Росія в світовому співтоваристві цивілізацій. Навчальний посібник для вузів. - Брянськ, 1999..

10. Федоров О.А. Історія Росії. ХХ століття: підручник для вузів МВС Росії / О. А. Федоров. - Орел: ОЮІ МВС Росії, 1999..

...........