Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Російсько-німецькі відносини на початку ХХ століття

Скачати 68.77 Kb.
Дата конвертації 27.02.2018
Розмір 68.77 Kb.
Тип курсова робота

зміст

Вступ

Глава I. Співвідношення сил на міжнародній арені на початку ХХ століття і зовнішньополітична доктрина Німеччині на початку ХХ століття

Глава II. Спроби російсько-німецького зближення в 1904-1907 рр.

висновок

Список літератури

Вступ

Проблема відображення на різних рівнях суспільної свідомості взаємин того чи іншого соціуму з навколишнім світом за останній час отримала значну актуальність. Складаються протягом порівняно тривалого часу стереотипи сприйняття ( "образи") інших країн і народів, несучи на собі певну соціальне навантаження, в масовій свідомості мають значну інерційністю і можуть виступати в якості досить стійкого традиційного фактора.

В даний час вже очевидна неможливість достовірного аналізу стану і перспектив міждержавних відносин без урахування складного комплексу почуттів і настроїв у взаєминах соціумів, взаимопроникающих стереотипів і суперечливих уявлень, що складаються під впливом історичних традицій, ідеологічної діяльності правлячих кіл держав, класових симпатій або антипатій представників тих чи інших верств суспільства.

Не перебільшуючи ступінь зворотного впливу на політику такого роду стереотипів і уявлень, зауважимо, що побічно вони впливають на формування особливого, специфічного мікроклімату у взаєминах між окремими народами. Прикладом такого роду є російсько-німецькі відносини.

Початок ХХ століття - це особлива епоха. Починався століття небаченого динамізму у всіх сферах життя людини і суспільства, епоха глобалізації світової історії, коли людство вперше по-справжньому усвідомлює, в якому взаємозалежному і крихкому світі ми існуємо, коли процес розвитку окремих цивілізацій і регіонів знаходить все більше спільних рис. Це початок століття торжества розуму і науки та одночасно - воєн, страшних трагедій, коли під питання ставилися самі поняття прогресу, гуманізму, цінності людського життя.

У цей період на авансцену світової політики виходять країни, протягом попередніх століть які не грали перших ролей в міжнародних відносинах. До числа таких країн ми відносимо і Німецьку імперію, яка заявила про свою мощі після перемоги в франко-пруській війні. У цей період Німеччина починає відігравати значну, якщо не провідну роль у світовій політиці.

Одним з важливих напрямків німецької зовнішньої політики у розглянутий період є відносини з Російською імперією. Німеччина традиційно була союзником Росії, однак на початку ХХ століття шляху цих двох великих держав корінним чином розійшлися в силу ряду причин, викликаних особливістю самої епохи.

У зв'язку з цим видається актуальним розгляд російсько-німецьких відносин початку ХХ століття.

Тема курсової роботи сформульована таким чином: "Російсько-німецькі відносини на початку ХХ століття".

Мета роботи: аналіз російсько-німецьких відносин на початку ХХ століття.

Завдання роботи:

1. Співвідношення сил на міжнародній арені на початку ХХ століття і зовнішньополітична доктрина Німеччині на початку ХХ століття

2. Аналіз спроб зближення Росії і Німеччини в 1904 - 1907гг.

Для вирішення цих завдань і реалізації мети дослідження нами були залучені наступні джерела.

Важливу частину їх складають офіційно-документальні матеріали, представлені в хрестоматії з історії нового часу і збірниках документів. [1]

Аналіз статистичних даних, що приводяться в збірниках документів з нової історії, дозволяє нам досліджувати роль Німецької імперії в світовій економіці і визначити її роль в ряді інших імперіалістичних держав. [2]

Важливим джерелом є також література мемуарного характеру, аналіз якої дозволяє виявити суб'єктивні сторони цікавлять нас подій. [3]

Переходячи до історіографії даного питання, слід зазначити, що всю історіографію німецької історії ХХ століття можна розділити на два періоди: період радянської історіографії та пострадянську історіографію.

У радянський період відзначається імперіалістичний характер внутрішньої і зовнішньої політики Німецької та Російської імперій напередодні Першої світової війни, при цьому підкреслювалася провідна роль Німеччини в розв'язуванні війни, а її позиція визначається як позиція агресора. [4] В останні десятиліття намітився відхід від такого підходу. Історики підкреслюють, що політика Німеччини і Російської імперії напередодні Першої світової війни була скоріше правилом, ніж винятком, а експансіоністський характер зовнішньої політики обох країн пояснюється особливостями ходячи всієї попередньої світової історії. [5]

Хронологічні рамки роботи: 1900 - 1907 рр. Нижня межа - це початку ХХ століття, верхня межа - збігається з датою вступу Російської імперії до військового блоку Антанти.

Глава I. Співвідношення сил на міжнародній арені на початку ХХ століття і зовнішньополітична доктрина Німеччині на початку ХХ століття

Рубіж ХІХ - ХХ століть ознаменувався бурхливим індустріальним розвитком, коли на перший план в економічному розвитку вийшли нові технології і нової. Найбільш передові країни світу (Англія, Франція, США, Німеччина, Японія) вступили в процес модернізації, індустріальне суспільство.

Старі цивілізаційні центри, Європа, як і раніше зберігали своє лідируюче становище в світовому розвитку, але одночасно все більш активно проявляють себе нові регіонально-державні утворення, перш за все США і частково Японія. Розвинені країни світу вступили в епоху імперіалізму.

Вже на початку століття проявилася одна з основних його особливостей: зростає єдність і взаємозалежність світу, цивілізаційні процеси набувають глобального масштабу, зникає національна замкнутість і можливість відокремленого розвитку навіть відсталих країн. Все, що відбувається всередині держави, відбивається на всьому світі. Люди усвідомлюють це не відразу. [6]

Незважаючи на бурхливий розвиток економіки, науки і техніки глобальна криза західної цивілізації на початку ХХ століття став реальністю. Можливості розвитку вшир за рахунок приєднання нових колоній і розширення ринків збуту були вичерпані. Однак нові великі держави, що склалися не так давно національні держави продовжували керуватися старими ментальними стереотипами про необхідність великих колоніальних володінь для продовження успішного економічного розвитку, міжнародного престижу. США, Німеччина, Італія, Японія не бажали залишатися в другому ешелоні розвитку, їх інтереси в боротьбі за нові території, розділ сфер впливу в світі, військову перевагу неминуче стикалися з прагненнями Англії, Франції, Іспанії, Португалії, Бельгії утримати свої позиції. [7]

На рубежі XIX-XX століть співвідношення сил на міжнародній арені різко змінилося. Геополітичні устремління великих держав: Великобританії, Франції і Росії, з одного боку, Німеччини з Австро-Угорщиною - з іншого - призвели до надзвичайно гострого суперництва.

В останній третині XIX століття геополітична картина світу виглядала наступним чином. США і Німеччина за темпами економічного зростання стали випереджати і, відповідно, витісняти на світовому ринку Великобританію і Францію, одночасно претендуючи на їх колоніальні володіння. У зв'язку з цим вкрай загострилися відносини між Німеччиною і Великобританією в боротьбі як за колонії, так і за панування в морських акваторіях. У той же період утворилися два дружніх блоку країн, остаточно розмежувати відносини між ними. Почалося все з австро-німецького союзу, утвореного в 1879 році за ініціативою канцлера Отто фон Бісмарка. Згодом до цього альянсу приєдналися Болгарія та Туреччина.

Трохи пізніше склався так званий Четверний союз, або Центральний блок, який започаткував серію міжнародних договорів, що призвели до створення в 1891 - 1893 роках опонує російсько-французького блоку. Далі, в 1904 році Великобританія підписала три конвенції з Францією, які означали встановлення англо-французького "Серцевого згоди" - "Entente cordiale" (Антантою цей блок став називатися на початку 1840-х років, коли в суперечливих відносинах цих двох країн намітилося нетривалий зближення ). У 1907 році з метою врегулювання колоніальних питань щодо Тибету, Афганістану та Ірану було укладено російсько-англійський договір, який фактично означав включення Росії до складу Антанти, або "Троїстого угоди".

У нараставшем суперництві кожна з великих держав переслідувала власні інтереси.

Російська імперія, усвідомлюючи необхідність стримування експансії Німеччини і Австро-Угорщини на Балканах і зміцнення там власних позицій, розраховувала на відвоювання у Австро-Угорщини Галичині, не виключаючи при цьому встановлення контролю над які у володінні Туреччини чорноморськими протоками Босфор і Дарданелли.

Британська імперія мала на меті усунути головного конкурента - Німеччину і зміцнити власне становище провідної держави, зберігаючи панування на морі. Одночасно Британія планувала послабити і підпорядкувати своєму зовнішньополітичному курсу союзників - Росії та Франції. Остання жадала реваншу за поразку, понесене в ході франко-пруської війни, а головне - хотіла повернути втрачені в 1871 році провінції Ельзас і Лотарингію. [8]

Німеччина мала намір завдати поразки Великобританії, щоб захопити у неї багаті сировинними ресурсами колонії, розгромити Францію і закріпити за собою прикордонні провінції Ельзас і Лотарингію. Крім того, Німеччина прагнула опанувати великими колоніями, що належали Бельгії і Голландії, на сході її геополітичні інтереси простиралися до володінь Росії - Польщі, Україні та країнах Балтії, а ще вона розраховувала підпорядкувати своєму впливу Османську імперію (Туреччину) і Болгарію, після чого спільно з Австро -Угорщина встановити контроль на Балканах. Націлившись на якнайшвидше досягнення своїх цілей, німецьке керівництво всіляко шукало привід для розв'язання військових дій, і він в кінцевому підсумку знайшовся в Сараєво.

Після розгрому Франції Німеччина виявилася найсильнішою державою в Європі. Бісмарк двічі намагався розпочати війну проти Франції з метою її нового розгрому. Лише втручання Росії перешкодило цьому.

Після відставки Бісмарка Німеччина стала розширювати політику колоніальних захоплень. У 1884 році вона захопила територію, названу потім протекторатом Південно-Західна Африка. У той же час у володіння Німеччини перейшли Того, Камерун та Східна Африка, в басейні Тихого океану були захоплені частина острова Нова Гвінея і Маршальські острови. [9]

Німеччина активно брала участь в розділі Китаю. Вже до 1890-их років колонії Німеччини в 5 разів перевищували її територію, але були в 12 разів менше англійських.

При проведенні колоніальної політики Німеччина зіткнулася з інтересами Англії та Франції. Претендуючи на Марокко, Німеччина вступила в конфлікт з Францією, мало не прівёдшій до війни. На море загострилися англо-німецькі протиріччя, т.к імперський флот став другим за величиною після британського. Вступаючи в боротьбу за переділ світу, німецький імперіалізм почав будівництво потужного військово-морського флоту.

Зовнішня політика Німеччини на початку XX ст. визначалася двома основними факторами - загальними тенденціями розвитку міжнародних відносин в епоху імперіалізму і внутрішньополітичною ситуацією, сприяла наростанню націоналістичних, шовіністичних настроїв. Тому, крім суто прагматичних проектів колоніальної експансії, німецька зовнішньополітична доктрина спиралася на надзвичайно претензійні ідеологічні постулати. Їх основою стала концепція "світової політики" - перетворення Німеччини в одну з провідних світових держав, "здатну зайняти своє місце під сонцем". Йшлося не тільки про зміну балансу сил в системі міжнародних відносин, а й про корінне перетворення самого європейського політичного простору. [10]

Кайзер базував свій світогляд на трьох ідеях.Перша: німці є обраний богом народ і в силу своїх недосяжних достоїнств покликані панувати над іншими народами; друга: німці німцям ворожнечу - благо одних є благо нації, інших треба тримати в узді; третя: щоб перевага тевтонської раси було реалізовано практично, господь бог послав їй династію Гогенцоллернів, перш скромних курфюрстів, нині великих і непереможних імператорів; він же, підкоряючись волі божої, очолить рух нації до небачених в історії висот.

У німецьких політичних і громадських колах активно проповідувала ідея Серединної Європи - об'єднання центрально-європейського регіону навколо німецького етнічного ядра. Провідні ідеологи пангерманської експансії Ф. Ратцель, Р. Челлен, К. Хаусхофер спиралися на концепцію "геополітики" - теорію "держави як географічного організму, втіленого в просторі". Ця ідеологія була тісно пов'язана з соціально-етатистськими, фелькішскімі, расистськими поглядами і знаходила підтримку серед тих політичних сил, які розглядали зовнішню експансію як основний засіб вирішення внутрішніх проблем німецького суспільства. [11]

В кінці 80-х - початку 90-х рр. XIX століття утворилися і розгорнули активну діяльність громадські організації, відкрито проповідували експансію. У 1887 році було створено Німецьке колоніальне суспільство, що мало більше трьохсот відділень і власний друкований орган - "Колоніальну газету". А три роки по тому утворилася організація, яка незабаром стала називатися Пангерманського союзом.1 липня 1890 року німецький уряд підписало з Англією договір, який встановив межі англійських і німецьких колоніальних володінь. Натомість відмови від домагань на Уганду і Занзібар Німеччина отримувала острів Гельголанд в Північному морі. Як реакція на Гельголанд-Занзібарський договір і виник Пангерманський союз. До нього увійшли люди, які вважали угоду з Англією зрадою національних інтересів.

Пангерманський союз швидко став масовою організацією. Головною вимогою, яке пангерманцев проголосили на своєму організаційному засіданні, була вимога "енергійної політики в ім'я інтересів Німеччини в Європі і в світі, особливо - продовження німецького колонізаторської руху, і досягнення в цій галузі практичних результатів". У поєднанні із закликами до експансії Пангерманський союз відкрито проповідував націоналістичні ідеї. Одним з найважливіших тез пангерманцев була необхідність об'єднання всіх німецьких народів під дахом однієї держави, причому до "братів по крові" зараховувалися, наприклад, і бури - нащадки голландських переселенців в Африці. Взагалі расизм став однією зі складових пангерманської програми. Недарма Макс Вебер називав пангерманцев "збісилися антисемітами". [12]

Однак, до початку 1890-х років, коли суспільство остаточно захопили мрії про майбутнє могутність Німеччини, одночасно з Пангерманського союзом і подібними йому організаціями почало оформлятися суспільно-політичний рух, який ми слідом за Еккарт Кером і Вольфгангом Моммзеном будемо називати "ліберальним імперіалізмом". Цей напрямок виник як реакція на реалії поточного моменту, з одного боку, і на зростання шовіністічекіх настроїв, з іншого. Чи не схвалюючи пангерманської агресивної і націоналістичної риторики, протестуючи проти різних "колоніальних зловживань", "ліберальні імперіалісти" намагалися вивести ідею експансії зі сфери емоцій і знайти їй гідне обгрунтування. Своєрідним маніфестом "ліберального імперіалізму" стала вже згадувана тут Фрейбургском мова Макса Вебера, в якій він сформулював свою точку зору щодо подальших перспектив Німеччини. [13]

Вебер пов'язував ці перспективи з можливостями заморської експансії, маючи на увазі при цьому експансію економічну. Досліджуючи німецьку аграрну галузь господарства, він прийшов до висновку, що Німеччина незабаром буде залежати від заокеанських ринків, тому необхідно терміново зайнятися забезпеченням собі шляхів експорту, а значить - вступити в суперництво з іншими державами. "Навіть при дотриманні видимості згоди, - сказав Вебер, - економічна боротьба націй за виживання йде своєю чергою. У цій боротьбі немає місця мирним рішенням, і лише той, хто цю видимість приймає за реальність, може вірити, що коли-небудь наші нащадки будуть насолоджуватися мирним життям ". Насправді ж "вони будуть судити своїх предків, виходячи з того, яке місце ті завоюють для них в світі".

Справа боротьби за посилення своєї держави повинна була б взяти на себе буржуазія. Вебер проаналізував можливості німецької буржуазії, заявивши попередньо, що він сам - "член буржуазних класів". На його думку, ці можливості дуже обмежені - єдину німецьку державу було створено практично без участі буржуазії. Багаторічний цезаристский режим Бісмарка ніяк не сприяв її посилення. Консервативні юнкери і незрілий поки пролетаріат також не є політичними силами, здатними очолити рух країни до затвердження на світовій арені. Вебер песимістично дивився на майбутнє Німеччини і, констатуючи необхідність активізації зовнішньої політики, не бачив в країні класу, який взяв би на себе основне її тягар. [14]

Фрейбургском мова Макса Вебера стала, по суті, єдиним твором, в якому він детально зупинився на проблемах "світової політики", однак мало що може зрівнятися з нею за глибиною враження, яке вона справила на сучасників. Наприклад, Ханс Дельбрюк, видавець журналу "Пройсіше Ярбюхер", який називав себе не лібералом, а "ліберально налаштованим" з готовністю сприйняв ідею про те, що об'єднання Німеччини було тільки початком її важкого шляху до рівності з іншими державами: "Після того як німці відстояли свою національну єдність у боротьбі з внутрішньої і зовнішньої реакцією, вони не можуть назавжди задовольнитися тим, що стануть лише європейської континентальної силою, будуть дотримуватися миру і нададуть іншим культурним народам володіти морями і ділити між собо й континенти ". "Англія, Франція, Росія, - писав Дельбрюк, - володіють неосяжними колоніальними володіннями. Для них не так уже й важливо - чи отримають вони ще що-небудь чи ні, головне - в цілому затвердити своє панування. Для Німеччини ж, яка не має нічим більш-менш цінним в інших частинах світу, вкрай важливий самий крихітний клаптик землі, найменший містечко ". Дельбрюк розставляє акценти дещо інакше, ніж Макс Вебер, який керувався головним чином економічними міркуваннями. У Дельбрюка немає глибокого економічного аналізу колоніальної проблеми. Необхідність розширення німецької сфери впливу він мотивує в основному культурно-політичними причинами і інтересами національного престижу. Для нього першочергове значення має посилення духовного впливу Німеччини в світі. В інтересах всього людства, вважав він, зробити так, щоб вплив провідних європейських держав в світі було приблизно рівним. Поширення німецького культурного впливу за межі Німеччини було б на благо всім. У Німеччині багато освічених і енергійних людей, які не в змозі знайти застосування своїм здібностям, в той час як з їх допомогою Німеччина могла б, наприклад, управляти Індією, не гірше, ніж це роблять англійці. Не можна допустити, щоб через 20-30 років світ говорив тільки на двох мовах, адже німці - висококультурна народ, і області в Європі, де говорять по-німецьки, значно ширший тих, де говорять, наприклад, по-англійськи. Тому, пише Дельбрюк, "для нас, німців життєво важливо, якщо ми хочемо залишитися великою нацією, досягти рівноправного положення з уже наявними колоніальними державами". Поняття "інтереси нації", відповідно до настроями епохи, починає поступово підміняти поняття "інтереси держави", однак при цьому в свідомості Дельбрюка не було і не могло бути місця примітивного націоналізму. "Патріотизм не повинен опускатися до шовінізму, національна ідея - до насильства і свавілля", - писав він. [15]

Колоніальну політику "у високому розумінні цього слова" проповідував і учень Дельбрюка Пауль Рорбах, відомий публіцист. Він критикував пангерманцев, які пропагували ідеї експансії і світового панування не в ім'я "високої колоніальної ідеї", а в інтересах "броньованого німецького кулака". Рорбах не втомлювався нагадувати, що агресивні пангерманцев призвели до багатьох бід німців. Адже саме вони налаштували світ вороже по відношенню до Німеччини. Основним напрямком німецької експансії, згідно Рорбаха, має стати поширення німецької "національної ідеї", в тому числі - німецького способу життя, високою німецької культури, німецької системи освіти. Мається на увазі "ідеальне моральне збереження германства як творчої сили сучасної і майбутньої світової історії". При деякому зовнішній схожості з пангерманської риторикою, ідеї Рорбаха мають з нею небагато спільного. Їх автора можна віднести до розряду колоніальних романтиків, і від примітивного шовінізму його відділяє прірва. [16]

Незалежно від того, ставилися чи на чільне місце економічні інтереси Німеччини або її культурна місія, ідеологів "ліберального імперіалізму", як уже говорилося, об'єднувало неприйняття ура-патріотичних ідей. Вони вважали, що необхідність експансії диктується часом, проте прагнули наділити цю ідею в цивілізовані форми. Поширення подібного роду настроїв в інтелектуальному середовищі призвело до того, що деякі політики почали замислюватися про необхідність створення нової ліберальної політичної організації на їх основі.

Серед них виділяється Фрідріх Науман, багаторічний друг Макса Вебера і видатний громадський і політичний діяч. Виходець з християнсько-соціального руху, Науман прийшов до ідеї "національного лібералізму" на рубежі століть. Він справедливо вважав, що слабкість німецького лібералізму обумовлена ​​пасивністю і несамостійність буржуазії, яка є основною носієм ліберальних ідей. Усвідомлення ліберальної буржуазією того факту, що Німеччина повинна відігравати активну роль на світовій арені, міркував Науман, є необхідною передумовою відродження лібералізму в якості широкого руху, що виражає інтереси нації, і поверне лібералам колишній вплив. [17]

На думку Наумана, прискорене індустріальний розвиток Німеччини призводить до перегрупування сил на політичній арені. Таким чином, ліберальний табір Німеччини кінця XIX - початку ХХ століття фактично сприйняв ідею "світової політики" як центральну в своїй новій політичній програмі. Коли в 1897 році держава вустами статс-секретаря у закордонних справах, майбутнього канцлера Бернгарда фон Бюлова фактично офіційно проголосило світову політику, більшість лібералів була вже на боці уряду. Це призвело до того, що ліберали почали підтримувати нові колоніальні придбання Німеччини і заходи щодо збільшення армії і будівництва військово-морського флоту. Флотська агітація, в свою чергу, потребувала образі ворога. Думка про майбутню війну, війну з Англією, не звучала більше як щось неймовірне. Це підтверджують слова Дельбрюка, якими він вітав черговий флотський законопроект: "Ми хочемо стати світовою потугою і проводити колоніальну політику в повному розумінні слова. Це не підлягає сумніву. І назад шляху немає. Від цього залежить майбутнє нашого народу, який хоче зберегти своє місце серед великих націй. Ця політика можлива як всупереч Англії, так і в союзі з нею. Перше означає війну, друге - світ ". [18]

Якщо Дельбрюк лише припускав можливість війни, яка не була для нього бажаним способом вирішення міжнародних проблем, то Фрідріх Науман відкрито говорив про її неминучість і навіть необхідності. Від традиційно властивого лібералам англофільства у Наумана не залишилося і сліду. Майбутня війна буде, власне, за ліквідацію англійського впливу в світі. У ній візьме участь кожен, хто захоче "врятуватися від Англії". Могутня морська держава бачилася йому основним суперником Німеччини. "Для континентальних європейських держав" інтернаціональне "означає те ж, що і" англійське ", - писав Науман, -" національне "ж означає, що, наприклад, ми, німці, не хочемо відмовлятися від нашого майбутнього, що ми не дамо затягнути себе в англійську гавань на пароплаві "Великобританія", що ми, навпаки, налаштовані на боротьбу за наше національне існування ". [19]

Ключову роль для визначення зовнішньополітичної стратегії Німеччини грали протиріччя в її відносинах з Францією і Великобританією.Франко-німецький антагонізм мав глибокі історичні корені, а на початку XX ст. виявився пов'язаний і з прямим колоніальним суперництвом двох держав. Його апогеєм стало зіткнення інтересів Німеччини і Франції в Марокко, яке послужило причиною міжнародних криз в 1905 і 1911 рр. Не менш гострим було протистояння Німеччини і Великобританії.

Уже в 1899-1902 рр. Німеччина відкрито виступила на підтримку бурів, що билися з англійською армією. З початком будівництва Багдадської залізниці, що розглядалася підприємницькими колами Німеччини як основний засіб економічного проникнення на Середній Схід, англо-німецьке протистояння остаточно набуло форми межімперіалістского конфлікту. А найбільш важливим приводом для його загострення став виклик, кинутий Німеччиною британському пануванню на морях. [20]

Після прийняття в 1898 і 1900 рр. двох "морських законів" в Німеччині розгорнулася безпрецедентна гонка морських озброєнь, в ході якої ВМФ був збільшений на 60%. Автор програми переозброєння адмірал фон Тірпіц вважав, що знищення військово-морської монополії Великобританії стане стримуючим факто ром для всієї системи міжнародних відносин, а Німеччина отримає можливість вирішального політичного впливу на будь-який конфлікт. [21]

У цей період в Німеччині був розроблений так званий план Шліффена. Альфред фон Шліффена був начальником Генерального штабу Пруссії в 1891 - 1906 р.р. Його концепція лягла в основу німецького оперативно-стратегічного плану ведення війни. Головна помилка Шлиффена полягала в прагненні жорстко розпланувати всю війну, а не тільки перші битви, після яких обстановка могла змінитися. Шліффена усвідомлював, що довгу війну Німеччина навряд чи зможе завершити перемогою через недостатність ресурсів, тому він наполягав на "блискавичної" війни. Всі сили Німеччина повинна була зосередити проти Франції на одному напрямку. Шліффена усвідомлював небезпеку для Німеччини війни на два фронти, але виходив з помилкової передумови, що російська мобілізація триватиме кілька місяців, а за цей час Німеччина розгромить Францію і Бельгію і "повернеться до Росії". [22]

Освіта Антанти поставило німецьку дипломатію і військово-політичне керівництво перед складним завданням - стала очевидною неминучість війни на два фронти в Європі. До 1905 року Генеральний штаб завершив підготовку відповідного плану ведення військових дій ( "план Шліффена"), який передбачає доцільність превентивної війни. Для підготовки до неї тільки в 1909-1914 рр. військові витрати були збільшені на 33%, склавши половину державного бюджету. В якості основного союзника в Європі розглядалася імперія Габсбургів. Німеччина активно підтримала балканські домагання Австро-Угорщини, в тому числі в період боснійського кризи 1908-1909 рр. [23]

У свою чергу, це послужило поштовхом до швидкого погіршення російсько-німецьких відносин і стало ще одним кроком до світового військового конфлікту.

На думку німецької дипломатії, Османська імперія могла стати більш важливим стратегічним партнером як з точки зору майбутньої війни, так і для більш довготривалих відносин.

В умовах наближалась війни Німеччина хотіла захопити нові колонії переважно з числа англійських, покінчити з пануванням Англії на море, здійснити широкомасштабне розширення своєї території за рахунок Франції, Росії, Бельгії, фактично встановити своє панування в Європі. [24]

Таким чином, виходячи з вищесказаного, можна зробити наступні висновки:

1. На рубежі XIX-XX століть співвідношення сил на міжнародній арені різко змінилося. Геополітичні устремління великих держав: Великобританії, Франції і Росії, з одного боку, Німеччини з Австро-Угорщиною - з іншого - призвели до надзвичайно гострого суперництва. У нараставшем суперництві кожна з великих держав переслідувала власні інтереси.

2. Після розгрому Франції Німеччина виявилася найсильнішою державою в Європі. Після відставки Бісмарка Німеччина стала розширювати політику колоніальних захоплень. У німецьких політичних і громадських колах активно проповідувала ідея Серединної Європи - об'єднання центрально-європейського регіону навколо німецького етнічного ядра. Ключову роль для визначення зовнішньополітичної стратегії Німеччини грали протиріччя в її відносинах з Францією і Великобританією.

Глава II. Спроби російсько-німецького зближення в 1904-1907 рр.

На початку 1900-х рр. Німеччина була вельми стурбована фактом зростаючого англо-французького співробітництва. У ньому вона вбачала перешкоду для своїх загарбницьких планів.

Після того, як в 1902 р Англія уклала союз з Японією і отримала деяку впевненість, що її далекосхідні інтереси відтепер будуть забезпечені японськими руками, після того, далі, як в тому ж 1902 р Англія позбулася, нарешті, від турбот у Південній Африці - англійська дипломатія не вважала вже необхідним у що б то не стало жити із Німеччиною. Одним з перших симптомів цієї зміни з'явився перегляд позиції Англії по відношенню до Багдадської залізниці. До сих пір Англія не заважала цьому підприємству. Більш того, між банкірами велися переговори про участь в ньому англійської капіталу; це було для німців дуже бажано, бо з фінансуванням будівництва дороги Дейча Банк відчував чимало труднощів. Але в квітні 1903 року ці переговори були перервані. Британська преса наполегливо розвивала думку, що дорога на Багдад є прямим шляхом, що виводить німців на підступи до Індії. Англійський уряд стало перешкоджати здійсненню багдадського залізничного проекту. [25]

Багдадська дорога була лише приватним питанням у всій сукупності англо-німецьких протиріч. Між Англією і Німеччиною йшла боротьба за корінний переділ світу. Британська дипломатія вже вербувала собі союзників для насувалася європейської війни.

Боротьба з Німеччиною штовхала Англію на зближення з давньою своєю суперницею - Францією - і по можливості з Росією. Англія не бажала поступатися Німеччини своїх колоніальних володінь. За допомогою угоди з Францією і Росією англійська дипломатія розраховувала позбавити Німеччину можливості грати на англо-російських і англо-французьких протиріччях і вимагати у Англії ті чи інші поступки.

Вибухнула в 1904 р російсько-японська війна прискорила перегрупування імперіалістичних держав навколо двох протилежних центрів - Англії і Німеччини.

Статс-секретар закордонних справ Ленсдаун, який змінив на цій посаді Солсбері, вважав, що угода з Францією міцніше забезпечить її нейтралітет у російсько-японській війні. А це було важливо, бо виступ будь-якої держави на стороні Росії, за умовами англо-японського союзу, змушувало воювати і Англію.

Переконаним поборником англо-французького і англо-російського зближення виступав і король Едуард VII. До впевненості, що цього зближення вимагають інтереси Англії, у Едуарда приєднувалася особиста неприязнь до Вільгельму II. Едуард VII давно вбачав в Німеччині головного ворога Англії. Німеччина лякала Едуарда своєю міццю; вона дратувала його неспокійної настирливістю, вимаганням колоніальних поступок. Бюлов пише в своїх мемуарах, що "могутнє розвиток німецької промисловості, торгівлі і флоту збуджувало в королі ті ж самі почуття, які відчуває власник великої старовинної банківської фірми, коли перед ним виростає молодий, менш родовитий, несимпатичний йому і дуже діяльний конкурент)).

Англійська конституція залишає небагато місця для втручання монарха в керівництво політикою. Проте, Едуард VII зіграв помітну роль у справі примирення Англії з її старими суперниками. Любитель пошити, законодавець мод, король володів і дипломатичними здібностями, умінням обходитися з людьми. Він користувався особливою прихильністю вищого світу чи не у всіх європейських країнах. Це полегшувало йому виконання дипломатичних завдань. Навесні 1903 р Едуард VII приїхав до Парижа. Він надав своєму візиту характер досить ефектною демонстрації англо-французького зближення. Король багато говорив в Парижі про те, що час ворожнечі пішло в минуле і що має настати ера англо-французької дружби. [26]

Для Франції питання про англо-французькому зближенні набував ще більшої гостроти, ніж для Англії. Франції не можна було зволікати, бо далекосхідна війна відволікала сили Росії від німецького кордону. Франція знову опинялася наодинці віч-на-віч зі своїм найнебезпечнішим східним сусідом.

Угода 1902 року було важливим досягненням французької дипломатії в плані підготовки до війни з Німеччиною. Зрозуміло, однак, що нейтралітет поганий італійської армії ні в якій мірі не міг відшкодувати Франції часткової втрати російської допомоги.

Влітку 1903 року президент Французької республіки Лубе віддав візит королю Едуарду VII. Його супроводжував Делькассе, головний поборник англо-французького зближення з французької сторони. Між Делькассе і главою Форейн офіс лордом Ленсдауна почалися ділові переговори. Після від'їзду гостей переговори тривали між Ленсдауна і французьким послом Полем Камбон. Перш за все потрібно усунути ті гострі колоніальні суперечності, які до тих пір поділяли Англію і Францію. Ось чому англо-французький договір набув форми угоди про розподіл колоній. "Ділять Африку", - характеризував Ленін англо-французьку угоду. Угода була підписана 8 квітня 1904 Договір Антанти був один з найцікавіших документів, коли-небудь виходили з рук дипломатії. У договорі було дві частини: одна - що призначалася для опублікування, інша - секретна. "Уряд Французької республіки, - свідчила стаття 1 публічної декларації про Єгипті та Марокко, - оголошує, що воно не буде перешкоджати діям Англії в цій країні (тобто в Єгипті), наполягаючи на тому, щоб їх було покладено термін британської окупації, або будь-яким іншим чином ". В обмін за Єгипет Англія надавала Франції можливість захопити більшу частину Марокко. Стаття 2 публічної декларації свідчила: "Уряд Французької республіки оголошує, що воно не має наміру змінювати політичне становище Марокко. Зі свого боку уряд його британського величності визнає, що Франції належить стежити ... за спокоєм у цій країні і надавати їй допомогу у всіх потрібних їй адміністративних, економічних, фінансових і військових реформах ... Воно оголошує, що не перешкоджатиме діям Франції в цьому сенсі ". [27]

У статтях секретної угоди, на противагу статті 1 публічної декларації, передбачалася можливість зміни "політичного становища" як Марокко, так і Єгипту. Тут мова йшла вже про той випадок, якщо "одне з обох урядів побачило б себе вимушеним в силу обставин змінити свою політику щодо Єгипту або Марокко". На цей випадок кожна з договірних сторін обмежувалася по секретному угодою лише огорожею своїх комерційних інтересів щодо мит, залізничних тарифів і т.д., а також зобов'язанням не порушувати свободи судноплавства по Суецькому каналу і не зміцнювати Марокканської узбережжя поблизу Гібралтарської протоки.

Стаття 3 секретної угоди цілком ясно розкривала істинний його сенс. Стаття свідчила, що область, "прилегла до Мелільї, Цеуте і іншим Президен ... в той день, коли султан (Марокко) перестане здійснювати над нею свою владу, повинна увійти в сферу впливу Іспанії". Очевидно, передбачаючи перехід Марокко під владу Франції, Англія таким застереженням страхувала себе від захоплення французами південного узбережжя Гібралтарської протоки. Окрема декларація встановлювала розділ Сіаму на сфери впливу по річці Менам. Нарешті, залагоджувати ще ряд колоніальних питань, порівняно другорядного характеру. [28]

Згідно від 8 квітня 1904 Англія і Франція ділили чи не останні "вільні" колоніальні території. Тим самим, усуваючи взаємні чвари, вони створювали собі можливість спільно діяти проти Німеччини. Після угоди з Францією англійське адміралтейство стягнуло у вітчизняні води близько 160 військових судів, розкиданих по численних володінь Англії, але головним чином з Середземного моря; там після угоди з Францією англійські комунікації виявлялися у відносній безпеці. Ще в 1903 р Англія почала будівництво військово-морських баз на своєму східному узбережжі, зверненому в бік Німеччини. Раніше головні бази англійського флоту перебували на узбережжі Ла-Маншу, проти французьких берегів. В англійських військово-морських колах зріла думка, чи не краще завчасно за допомогою несподіваного нападу пустити на дно німецький флот, як це колись було зроблено з датським флотом на Копенгагенському рейді.

Чутки про ці задуми дійшли і до німців.23 листопада 1904 Вільгельм писав чолі зовнішньополітичного відомства Бернхарду фон Бюлову: "Я сьогодні отримав нове повідомлення про все більш погіршується настрій, про статті, які прямо закликають до нападу, а також про розмови з дамами з морських кіл; вони відкрито заявляли, що нам незабаром повинні оголосити війну, так як наш флот поки ще настільки малий, що його можна знищити без небезпеки для Англії, а через два роки буде вже пізно ". [29]

Спочатку німці зовні не реагували на укладення Антанти. Але в міру того, як Росія зазнавала поразки у війні з Японією, німецькі імперіалісти стали сміливішати. І ось, в відповідь на англо-французьку Антанту німецька дипломатія в особі Гольштейна задумала зустрічний дипломатичний маневр. Вона зважилася на спробу укласти союз з Росією. Хоча і пізно, але Бюлов і Гольштейн зрозуміли, що їх політика балансування між Росією і Англією була помилкою. Момент був для Німеччини сприятливий. Під час війни з Японією Росія, природно, потребувала дружніх відносинах з Німеччиною. Німецький уряд не упустила такого випадку, щоб витягнути у царизму максимум поступок. Першим засобом оплати німецької "дружби" став торговий договір, який німці нав'язали Росії в 1904 р Вони використовували стиснуте становище царського уряду, щоб змусити його знизити мита на вироби. Договір широко відкривав шлях до Росії для німецьких товарів і для німецького капіталу. Він сприяв зростанню німецького Василя в народному господарстві Росії. Коли на Далекий Схід була відправлена ​​з Балтики ескадра адмірала Рожественського, то німецький уряд дозволило своїм судновласникам постачати російські судна в дорозі вугіллям. Це ще більше збільшило залежність Росії від Німеччини. [30]

В кінці жовтня 1904 р несподіваний інцидент породив англо-російський конфлікт. Адмірал Рожественський отримав помилкові агентурні відомості, що в Північному морі на нього чатують японські міноносці. Побоюючись нападу, Рожественський обстріляв поблизу Доггер-Банку, неподалік від Гулля, англійські рибальські судна, прийнявши їх за японські есмінці. Так виник гулльський інцидент. Чи не задовольняючись дипломатичним протестом, англійське уряд приступив до деяких підготовчим заходам військового характеру. [31]

Німецька дипломатія вже давно чекала якогось подібного моменту - як хижак підстерігає здобич. Тепер їй здалося, що настав час для стрибка. Кайзер особисто телеграфував цареві, повідомляючи, що Англія має намір перешкодити Німеччині постачати вугіллям російський військовий флот; він пропонував спільно покласти край цим намірам і спільно примусити Францію приєднатися до Росії і Німеччини для солідарного відсічі Англії. Цар і його уряд були налякані можливістю військових ускладнень з Англією. Микола телеграфом відповів Вільгельму згодою і попросив надіслати проект союзного договору. Відповідь Вільгельма був такий: "Дорогий Ніки! Твоя мила телеграма доставила мені задоволення, показавши, що в скрутну хвилину я можу бути тобі корисним. Я негайно звернувся до канцлера, і ми обидва таємно, не повідомляючи про це нікому, склали, згідно твоїм бажанням, 3 статті договору. Нехай буде так, як ти кажеш. Будемо разом ". До цього чутливого послання додавався проект союзного договору. "У випадку, якщо одна з двох імперій піддасться нападу з боку однієї з європейських держав, - говорив проект, - союзниця її прийде до неї на допомогу всіма своїми сухопутними і морськими силами. В разі потреби обидві союзниці будуть також діяти спільно, щоб нагадати Франції про зобов'язання, прийнятих нею на себе, згідно з умовами договору франко-російського союзу ". [32]

Микола II і Ламздорф запропонували внести в проект деякі поправки. Але незабаром в Петербурзі виник сумнів: чи не краще попередньо показати проект договору французам? Про це цар повідомив Вільгельму. Фактично це означало зрив переговорів: Німеччині як раз треба було поставити Францію перед доконаним фактом російсько-німецької угоди. "Дорогий Бюлов, - повідомив Вільгельм своєму канцлеру, - при цьому посилаю вам тільки що отриману від царя шифровану телеграму, яку я розшифрував за допомогою Куно і Гогена. Його величність починає пробиває холодний піт через галлів, і він така ганчірка, що навіть цей договір з нами не бажає укладати без їх дозволу, а значить, не бажає його укладати також і проти них. На мою думку, не можна допустити, щоб Париж що-небудь дізнався, перш ніж ми отримаємо підпис "царя-батюшки". Бо якщо до підписання договору повідомити Делькассе, то це рівнозначно тому, що він дасть телеграму Камбон і в той же вечір її надрукують в "Times" і "Figaro", а тоді й по всьому ... Такий поворот справи дуже засмучує, але не дивує мене: він (тобто цар) по відношенню до галлів - через позик - занадто бесхребетен ". [33]

Справа обмежилася тим, що на категоричну вимогу німців 12 грудня їм була гарантована озброєна допомогу Росії в разі, якщо у них виникне конфлікт з Англією спеціально через вугільних поставок російського флоту.

Чому царський уряд відмовився від союзу з Німеччиною? Союз з Німеччиною означав розрив союзу з Францією і залучав Росію у фарватер німецької політики. Це головне. Іншою причиною відмови була фінансова залежність російського царизму від французького капіталу. У дні переговорів з Німеччиною міністр фінансів Коковцев представив цареві доповідь. У ньому обчислювалася, що при використанні всіх трьох доступних Росії грошових ринків - паризького берлінського і амстердамського - протягом 1905 р вдасться зайняти не більше 500 мільйонів рублів, яких вистачить лише на 8 місяців війни. А між тим передбачили ще дефіцит в 40 мільйонів в звичайному бюджеті. З 500 мільйонів, на отримання яких, по підрахунку Коковцева, могла розраховувати Росія на німецькому ринку, вже було видобуто все, що можливо було звідти викачати. Там тільки що приступили до реалізації позики в 231 мільйон, які надходили Росії дрібними частками протягом всього наступного, 1905 р Решта 270 мільйонів німецький капітал дати вже не міг; їх можна було отримати лише в Парижі. При таких умовах сваритися з французами не доводилося. [34]

Протягом 1904 року було вже чимало фактів, які свідчили, що на кожен симптом російсько-німецького зближення Париж відповідає ударом по царським фінансів. Коли російському уряду довелося заплатити Німеччина за її нейтралітет торговим договором, французький уряд в порядку компенсації догану передачу російських військових замовлень французьким промисловцям, хоча їх ціни і були вище німецьких. В результаті Росія переплачувала на шрапнелі, аби не втрачати доступу до паризького грошового ринку.

Як би там не було, Німеччини не вдалося укласти союз з Росією. Таким чином, ця перша спроба німецької дипломатії парирувати англо-французька угода зірвалася.

Користуючись родинним становищем, кайзер мав великий вплив на свого російського кузена. При цьому відносини двох імператорів були далеко не безхмарні. Їздили один до одного в гості і на паради, відзначали сімейні ювілеї, обмінювалися подарунками. В гостях приємно лоскотали самолюбство один одного застільними освідченнями в коханні, вишуканими компліментами. А розлучившись, лихословили один одному слідом, нагороджували один одного прізвиськами, єхидними епітетами. Дріб'язкова сварка між імператорами брала часом настільки нудний і затяжний характер, що стривожені дипломатичні служби були змушені втручатися в їхні стосунки. Іноді ж виникали інциденти скандальні, де подрібніше, де побільше. [35]

Так, приблизно з 1906 року стали в Росії помічати, що принц Генріх Прусський (брат кайзера) і його дружина Ірена (сестра російської цариці), приїжджаючи до родичів в гості, виявляють непомірне цікавість по "частини секретних державних відомостей, які, здавалося б, не повинні їх цікавити. Впадало в очі, що на балах і раутах в середовищі знаті вони тримаються ближче до військових, главам відомств, експертів зі спеціальних питань. Складалося все частіше враження, що вони не стільки гості, скільки емісари і шпигуни. "Я, - згадує сучасних до, - вперше піддався одному з таких дивних розпитувань в зиму 1909-1910 року, коли познайомився з цією високопоставленої подружжям в Петербурзі на балу у графині Е.Н. Клейнмихель ... Пізніше вони ще не раз намагалися ставити мені нескромні питання під час зустрічей в знатних будинках Петербурга в 1913 і 1914 році, в будинках старої московської знаті, у сестри Ірени - великої княгині Єлизавети Федорівни в Малому Кремлівському палаці ... "[36 ]

І далі, у того ж сучасника: "Вони" вдостоювали "мене своєю увагою і інтересу, незважаючи на всю свою манірність, наполегливо розпитуючи про стан справ в Росії ... Можливо, що все своє довге життя вони присвятили об'єднанню обох династій, служінню інтересам тієї та іншої. Але, звичайно, в першу чергу - німецької. Чим вони керувалися, наполегливо і послідовно займаючись збиранням відомостей в російському середовищі? Одним лише простою цікавістю або осведомітельних цілями в інтересах німецької імперії і династії? Для мене немає сумнівів я - другим ". [37]

Отже, за вказівками кайзера його брат укупі з сестрою Олександри Федорівни шпигують в Росії, збираючи для Берліна відомості з таких джерел, які пересічному шпигунові були недоступні.

Постійно ускладнюються витівками Вільгельма, взаємини двох дворів - петербурзького і берлінського - були в загальному "скоріше теплими, ніж гарячими", а в періоди політичних ускладнень ставали "скоріше прохолодними, ніж теплими".

Кайзер доклав чимало зусиль у справі розв'язання російсько-японської війни. "Імператор Микола, коли вступив на престол, не міг ставитися до японців особливо доброзичливо ... - писав Вітте. - Він мав на думці про японців як про націю антипатичні, нікчемною і безсилою, яка може бути знищена одним клацанням російського гіганта ..." на цій сліпий упередженості, змішалися з безвідповідальним зневагою, неважко було зіграти кузена "Віллі", який розраховував отримати вигоду для себе. Вільгельм підштовхував царя до зіткнення вигадками про слабкість і нікчемність Японії. А в Токіо (за посередництвом своїх дипломатів) розпікав пристрасті компліментами японському динамізму, славослів'ями імперії Висхідного сонця, запевненнями в слабкості "російського колоса на глиняних ногах", а, крім того, секретними угодами про німецьку допомоги зброєю, військовими інструкторами і розвідувальною інформацією. [38]

Царя кайзер запевняв у своєму бажанні допомогти справі відображення "жовтої небезпеки", що виходить із Японії і Китаю, а мікадо і пекінського богдихана - в співчутті ідеї відтискування росіян з Далекого Сходу якщо не до Москви, то, у всякому разі, до Байкалу, на худий кінець - до Чити. Задум кайзера був наступним: утягнути в далекосхідний конфлікт російську армію, змусивши її послабити прикриття західного кордону країни; повиснувши над цією межею, нав'язати Росії такі умови подальших економічних і політичних відносин з рейхом, які відкрили б йому шлях до гегемонії в Європі.

Який-небудь спеціальної обстановки для дипломатичних ходів в цьому напрямку не було потрібно. Використовувався будь-який випадок. Наприклад, кайзер приїхав в гості в Петергоф. Удвох з царем прогулювався в шарабані по парку. Несподівано гість поставив господареві питання: чи буде він заперечувати, якщо німецький військовий флот захопить китайський порт Циндао?

Микола проти, але захоплений зненацька, відразу не знайшовся, що відповісти. Своїх помічників, однак, довів до відома про каверзні питання. Інцидент позначився серйозними наслідками. Німецькі кораблі пішли в бухту Циндао, війська висадилися. Через свого посла в Токіо кайзер довів до відома японців, ніби Микола сам запропонував йому "спільно рухатися в глиб Азії", ніби він порадив німцям "зробити за Циндао наступний крок", в той же час з Росією "спільно підготуватися до усунення японського бар'єру" . [39]

Визначилася перспектива різкої активізації політики і військових приготувань Японії проти Росії, чого і домагався Вільгельм.Безсумнівно, що "один з поштовхів до цього дав імператор Вільгельм своїм захопленням Циндао", як вважав Вітте. Він всіляко намагався "втиснути нас в далекосхідні авантюри ... прагнув до того, щоб відвернути всі наші сили на Далекий Схід ... це і було їм цілком досягнуто".

Дослідженнями радянських істориків Б.А. Романова і А.С. Єрусалимського давно доведено, що кайзер просто брехав, коли говорив японцям про свою домовленість з царем. Насправді Микола ні в Петергофі, ні в будь-якому іншому місці не давав згоди на німецьке вторгнення в Китай взагалі, на захоплення Циндао зокрема. У провокаційних цілях Вільгельм роздув брехливу версію про російсько-німецької домовленості про Далекому Сході, щоб підштовхнути розв'язання конфлікту в цьому районі світу. Він оперував характерним для нього набором прийомів: дипломатією канонерок і крейсерів, службою плаща і кинджала, а також використовував будь-які більш-менш сприятливі для його задумів обставини. Микола, правда, надалі при зустрічах тримався з Вільгельмом обережніше, як, наприклад, при наступному побаченні їх в Потсдамі. Однак не дуже тривалими були ці старання перемогти власну необачність. [40]

Військовому вибуху передували тривалі російсько-японські переговори. У той момент, коли ці переговори різко ускладнилися і стало очевидно, що японці, незважаючи на поступливість Петербурга, хилять до розриву, цар і цариця поїхали в гості до родичів і Дармштадт. Не зважаючи на те, що нависла небезпека війни, цар взяв із собою керівників військового та зовнішньополітичного відомств (в тому числі міністра закордонних справ Ламздорфа), а також групу генералів і своєї військово-похідної канцелярії (щось на зразок пересувного філії Головного штабу). Ця група супроводжуючих поселяється в палаці великого герцога (брата цариці). З їх допомогою Микола намагається з Гессена керувати як справами імперії взагалі, так і в особливості діями свого намісника на Далекому Сході Алексєєва. [41]

Для Вільгельма, напружується в ті дні всі зусилля, щоб зв'язати Росію збройним конфліктом на Далекому Сході, поява російського центру влади на німецькій території було даром неба. На очах у його розвідки і генерального штабу щодня проходив потік секретної інформації на схід і назад. У герцогському палаці, що кишить шпигунами кайзера (і першим серед них був сам гостинний господар), царські офіцери день за днем ​​відпрацьовували штабну документацію, шифрували накази і директиви, розшифровували доповіді та донесення, які надходили з Петербурга, Харбіна, Порт-Артура. День у день німецькі дешифрувальники клали кайзеру на стіл копії перехоплень. Він був в курсі всіх задумують ходів і маневрів царського уряду на Далекому Сході, включаючи пересування і бойову підготовку збройних сил. Все листування Миколи виявилася перед Вільгельмом як відкрита карта.

Встановлено, що перехоплену в Дармштадті інформацію кайзер передавав (принаймні частково) японському генеральному штабу. Вітте жахнувся, дізнавшись про цю "вакханалію безпечності" в компанії, що розбила свій табір в палаці Ернста Людвіга Гессенського. Міністра двору Фредерікса, який прибув з Дармштадта в Петербург, Вітте запитав, як той міг байдуже дивитися на настільки злочинне ставлення до інтересів державної безпеки. Фредерікс заперечив: він звертав увагу государя імператора на небезпеку витоку і перехоплення відомостей, але той нічого не побажав змінити. Залишилося без результату таке ж застереження Ламздорфу, зроблене Вітте. [42]

Сучасники свідчать, що гіркота втрат, заподіяних раптовим і віроломним нападом японських мілітаристів, переживала в 1904 році вся Росія. Війна тривала дев'ятнадцять місяців; російська армія втратила 400 тисяч чоловік убитими, пораненими, хворими і які потрапили в полон: війна обійшлася Росії в 2,5 мільярда золотих рублів прямих військових витрат, не рахуючи 500 мільйонів рублів, втрачених у вигляді відійшов до Японії майна та потоплених військових і торгових кораблів.

Поки в Європі розгорталася дипломатична битва навколо англо-французького договору від 8 квітня 1904 р в Східній Азії тривала збройна боротьба. Царизм терпів одну поразку за іншою. За Ляояном було падіння Порт-Артура, потім розгром при Мукдене і, нарешті, загибель російського флоту при Цусіма у травні 1905 р В Росії наростала буржуазно-демократична революція. Важке становище царського уряду і спалах марокканського кризи спонукали німецьку дипломатію зробити в липні 1905 г. ще одну спробу відірвати Росію від Франції та укласти російсько-німецький союз. З схвалення Бюлова Вільгельм під час морської прогулянки запропонував Миколі зустрітися Балтиці. Зустріч відбулася в липні 1905 р фінляндських шхерах, біля острова Бьерке. Вільгельм запропонував Миколі повернутися до торішнього проекту союзного договору. Він переконав царя підписати документ, подібний до того, який обговорювався в кінці минулого року. Микола погодився. Підписавши договір, він закликав супроводжував його морського міністра Бірілёва, закрив долонею текст і велів Бірілёву розписатися під ним. Той підмахнув. Таким чином, царська підпис була контрассігнірована міністром відповідно до вимоги основних законів імперії. [43]

Після повернення до столиці цар повідомив про договір Ламздорфу. Той прийшов в сум'яття. Негайно він присвятив в справу Вітте. Обидва почали переконувати царя повідомити Вільгельма, що договір не може увійти в силу, поки Франція не дасть на нього своєї згоди. Так цар і поступив. Це було, звичайно, дипломатичної формою відмови.

Даремно кайзер кликав до царя: "Ми подали один одному руки і дали свої підписи перед богом ... Що підписано, то підписано". Заклики кайзера залишилися без відповіді. До речі, до цього часу і світ з Японією вже був підписаний; Росія стала менше залежати від Німеччини. Портсмутський світ відкривав можливості і для переговорів з Парижем про надання позики. При цьому передбачалося залучити не тільки французькі банки, але і лондонський банкірський дім "Бр. Берінг", а може бути, і американця Моргана. Бьyoркскій договір зробив би неможливим отримання позики ні в Лондоні, ні в Парижі. Тим часом з метою придушення революції позику був потрібен царизму більш ніж коли-небудь. Якщо Вільгельм II і Бюлов розраховували використовувати внутрішні труднощі царизму для розірвання франко-російського союзу, то вони помилилися: революція 1905 г. ще більше загострила потребу царизму у французьких грошах. [44]

Риску під спробами німецько-російського союзу підвів Портсмутський мирний договір. Цим договором фіксувалися підсумки та зрушення, які західна преса в ті дні захоплено визначала як "далекосхідний феномен", "японське диво". Насправді дива ніякого не було. Скринька відкривалася порівняно просто.

Японському мілітаризму підставив плече для підйому на п'єдестал його маньчжурської перемоги німецький імперіалізм. І не він один. З квітня 1904 по липень 1905 року Японія отримала від Німеччини, Англії та США чотири позики на загальну суму до півмільярда доларів, якими була покрита майже половина її витрат на війну.

Але з видобутком вийшла з конфлікту не тільки Японія. Чужими руками витягнув з далекосхідного багаття купу каштанів і Вільгельм II. Він робив ставку на тривалий виснаження Росії в цій війні. Розрахунок виявився не таким вже неточним: від сутички, яка Росію дійсно послабила на багато років, Німеччина, на думку Вітте, "виграла більше всіх". Ще 28 липня I904 року Вітте за прямою вказівкою Миколи без будь-яких застережень підписав в Берліні новий торговий договір з Німеччиною, точніше, додаткову конвенцію до російсько-німецького договору про торгівлю і мореплавання 1894 року. За цією угодою німці різко підвищували мита на російську пшеницю і жито; російські ж ставки оподаткування німецького промислового ввезення в Росію залишалися на колишньому вкрай низькому рівні. Мита па що поставляється з Росії до Німеччини ліс були знижені, а на вироби російської деревообробної промисловості підвищені. У загальному і цілому ще більш, ніж в 1894 році, посилювалася роль російського економічного партнера як постачальника сировини. Договір був пронизаний прагненням німецьких експансіоністів утримати Росію в ролі постачальника дешевої сировини для німецької промисловості, а також широко розкритого, що не захищеного митними бар'єрами ринку збуту німецьких промислових товарів. [45]

Починаючи з весни 1904 року, шпигуни систематично повідомляли кайзеру про фактичну оголеності західній російського кордону, яка в результаті перекидань військ на Далекий Схід втратила своє колишнє прикриття армійськими контингентами. Доля цих контингентів: частина розтанула в боях (400 тисяч убитими, пораненими і потрапили до полон); частина була розформована на Далекому Сході і в Сибіру з прикріпленням солдатів до землі шляхом розподілу між ними наділів. Найбільш же благонадійні полки, в першу чергу козачі, були розташовані у внутрішніх губерніях із завданням допомогти владі утримати в покорі населення. Таким чином, західний кордон Росія залишалася ослабленою ще кілька років.

Далі, скориставшись моментом, коли Росія і Японія вступили в збройне протиборство, кайзерівська Німеччина без особливих перешкод зміцнилася на захопленому ще в 1898 році плацдармі, що відкривав можливість подальшого імперіалістичного проникнення в Китай. Не гаючи часу, кайзерівські морські стратеги на чолі з Тірпіца протягом 1904 - 1905 рр. переобладнали і оснастили Циндао як головну базу свого військового флоту в Східній Азії. Втім, утримували вони цю базу порівняно недовго. Їх японські виученики не дали їм там засідеться.23 серпня 1914 року Японія, яка приєдналася до Антанти, оголосила війну Німеччині і захопила Циндао, а також групу тихоокеанських островів (Каролінські, Маріанські і Маршаллові). [46]

31 серпня 1907 р не без сприяння Франції було підписано англо-російську угоду. З російської сторони його підписав Ізвольський, з англійської - посол в Петербурзі, поборник англо-російської Антанти А. Нікольсон.

Угода стосувалося Афганістану, Тибету і Персії. Персію розділили на три зони: північну - російську, південну (точніше, південно-східну) - англійську і середню - нейтральну. Кожна сторона зобов'язалася не шукати концесій політичного або комерційного властивості в "чужий" зоні і не перешкоджати отриманню їх партнером. У нейтральній зоні кожна сторона зберігала право домагатися концесій, не заважаючи таким же дій іншого учасника договору.

Угода передбачала право контролю над доходами перського уряду в російській і англійській зонах. Контроль передбачалося ввести в разі несправності перського уряду в платежах за позиками російській Обліково-позичкового банку або англійської Шахіншахскому банку. При цьому російський уряд могло встановити контроль над доходами перської скарбниці, що надходили з областей, віднесених до російської зоні. Англійський уряд отримувало відповідні можливості в межах своєї зони. Обидва уряди зобов'язувалися "увійти попередньо в дружній обмін думок в видах визначення за взаємною згодою цих заходів щодо контролю".

Афганістан Росія визнавала знаходяться "поза сферою російського впливу" і зобов'язувалася "користуватися для всіх своїх політичних зносин з Афганістаном посередництвом британського уряду". [47]

І Росія і Англія давали зобов'язання не втручатися у внутрішні справи Тибету, не порушувати його територіальної цілісності і зноситися з ним виключно через сюзереном китайський уряд.

Угода 1907 створило так зване Троїста згода - потрійну Антанту в складі Англії, Франції та Росії, яка протистоїть Троїстого союзу Німеччини, Австро-Угорщини та Італії. Втім, Італія в результаті франко-італійського угоди в 1902 р фактично вже відійшла від Троїстого союзу. Таким чином, в результаті своєї агресивної політики Німеччина виявлялася ізольованою - удвох зі своєю слабкою союзницею Австро-Угорщиною. При цьому угодами всіх членів Антанти з Японією в більшій чи меншій мірі забезпечувалися їх тили на Далекому Сході. Це мало, звичайно, важливе значення в разі війни з Німеччиною.

Таким чином, виходячи з вищесказаного, ми прийшли до висновку про те, що Німеччині не вдалося використати сприятливу обстановку, що створилася внаслідок ослаблення царської Росії в 1904 - 1906 рр.Німецька дипломатія не змогла ні відірвати Росію від Франції, ні засмутити англо-французьку Антанту, ні перешкодити приєднання до цього військового блоку Росії в 1907р.

висновок

Німеччина традиційно була союзником Росії, однак на початку ХХ століття шляху цих двох великих держав корінним чином розійшлися в силу ряду причин, викликаних особливістю самої епохи. На рубежі XIX-XX століть співвідношення сил на міжнародній арені різко змінилося. Геополітичні устремління великих держав: Великобританії, Франції і Росії, з одного боку, Німеччини з Австро-Угорщиною - з іншого - призвели до надзвичайно гострого суперництва. У нараставшем суперництві кожна з великих держав переслідувала власні інтереси.

Після розгрому Франції Німеччина виявилася найсильнішою державою в Європі. Після відставки Бісмарка Німеччина стала розширювати політику колоніальних захоплень. У німецьких політичних і громадських колах активно проповідувала ідея Серединної Європи - об'єднання центрально-європейського регіону навколо німецького етнічного ядра. Ключову роль для визначення зовнішньополітичної стратегії Німеччини грали протиріччя в її відносинах з Францією і Великобританією.

Німеччині не вдалося використати сприятливу обстановку, що створилася внаслідок ослаблення царської Росії в 1904 - 1906 рр. Німецька дипломатія не змогла ні відірвати Росію від Франції, ні засмутити англо-французьку Антанту, ні перешкодити приєднання до цього військового блоку Росії в 1907р.

Список літератури

А. Джерела:

1. Документи зовнішньої політики СРСР. Т.2. М., 1983.

2. Міжнародні відносини 1870 - 1918 рр. М., 1940.

3. Російсько-німецькі відносини 1873 - 1914 (Документи з секретного архіву Міністерства закордонних справ). М., 1922.

4. Збірник договорів Росії з іншими государствамі.1856 - 1917. М., 1959.

5. Збірник документів з нової історії. Т.3. М., 1989.

6. Тирпиц А. Спогади. М., 1990..

7. Хрестоматія з нової історії. Т.2.М., 1971.

Б. Література:

8. Аптекер Г. Лауреати імперіалізма.М., 1955.

9. Бабанцев Н.Ф., Прокоф'єв В.П. Німецька імперія 1871 - 1918 рр. Красноярськ, 1984.

10. Бовикін В.І. Нариси історії зовнішньої політики Росії. Кінець XIX- 1917 р М., 1960.

11. Всесвітня історія. Т. 19. Мінськ, 1997..

12. Гуч П.П. Історія сучасної Європи. М. - Л., 1925.

13. Європейська безпека і співпраця: Передумови, проблеми, перспективи. М., 1976.

14. З історії буржуазної дипломатії і міжімперіалістичних суперництва в кінці XIX- першій половині XX ст .: Зб. ст. / Відп. ред.С. С. Грігорцевіч. Томськ, 1985.

15. Історіографія міжнародних відносин у новий і новітній час. Саратов, 1990..

16. Історія Німеччини. Т.3. М., 1988.

17. Історія дипломатії. Т.2. М., 1979.

18. Казанцев Ю.І. Міжнародні відносини та зовнішня політика Росії (ХХ століття). Ростов-на-Дону, 2002.

19. Касвінов М.К. Двадцять три ступені вниз. М., 1982.

20. Краснов Ю.М. Від конфронтації до співпраці. М., 1976.

21. Ланггут Г. Німці в пошуках безпеки. М., 1995.

22. Лебедєва М.М. Світова політика. М., 2003.

23. Людвіг Е. Останній Гогенцолернів. М., 1991.

24. Міжнародні відносини в епоху імперіалізму. М. - Л., 1935.

25. Новітня історія країн Європи та Америки. ХХ століття. 1900 - 1945. М., 2003.

26. Патрушев А.І. Німецька історія. М., 2003.

27. Плєнков О.Ю. Міфи нації проти міфів демократії: німецька політична традиція і нацизм. СПб., 1997..

28. Прокоп'єв В.П. Історія німецької державності. Калінінград, 1985.

29. Сорвіно Г.М. Економічна думка ХХ століття: сторінки історії. М., 2000..

30. Тарле Е.В. Європа в епоху імперіалізма.1871-1919 // Соч. Т.5.М., 1958.

31. Тарле Е.В. Європа від віденського конгресу до версальського світу 1814-1919 рр. Пг., 1924.

32. Тейлор А. Боротьба за панування в Европе.1848 - 1918. М., 1958.

33. Уткін А. Війна двох імператорів // Вокруг света. 2005. №1. С.146 - 159.

34. Фей С. Походження світової війни. Т.1.М. - Л., 1934.

35. Хальгартен П. Імперіалізм до 1914 р Соціологічне дослідження німецької зовнішньої політики до першої світової війни. М., 1958.


[1] Збірник договорів Росії з іншими державами. 1856 - 1917. М., 1959; Міжнародні відносини 1870 - 1918 рр. М., 1940; Російсько-німецькі відносини 1873 - 1914 (Документи з секретного архіву Міністерства закордонних справ). М., 1922.

[2] Документи зовнішньої політики СРСР. Т.2. М., 1983; Збірник документів з нової історії. Т.3. М., 1989; Хрестоматія з нової історії. Т.2. М., 1971.

[3] Тирпиц А. Спогади. М., 1990..

[4] Тарле Е.В. Європа від віденського конгресу до версальського світу 1814-1919 рр. Пг., 1924; Тарле Е.В. Європа в епоху імперіалізму. 1871-1919 // Соч. Т.5. М., 1958; Фей С. Походження світової війни. Т.1. М. - Л., 1934; Історіографія міжнародних відносин у новий і новітній час. Саратов, 1990; Хальгартен П. Імперіалізм до 1914 р Соціологічне дослідження німецької зовнішньої політики до першої світової війни. М., 1958.

[5] Уткін А. Війна двох імператорів // Вокруг света. 2005. №1. С.146 - 159.

[6] Прокоп'єв В.П. Історія німецької державності. Калінінград, 1985. С105.

[7] Патрушев А. І. Німецька історія. М., 2003. С.277.

[8] Прокоп'єв В.П. Історія німецької державності. Калінінград, 1985. С.106.

[9] З історії буржуазної дипломатії і міжімперіалістичних суперництва в кінці XIX - першій половині XX ст .: Зб. ст. / Відп. ред. С.С. Грігорцевіч. Томськ, 1985. С.177.

[10] З історії буржуазної дипломатії і міжімперіалістичних суперництва в кінці XIX - першій половині XX ст .: Зб. ст. / Відп. ред. С.С. Грігорцевіч. Томськ, 1985. С.178.

[11] Плєнков О. Ю. Міфи нації проти міфів демократії: німецька політична традиція і нацизм. СПб., 1997. С.70.

[12] Плєнков О. Ю. Міфи нації проти міфів демократії: німецька політична традиція і нацизм. СПб., 1997. С.37.

[13] Плєнков О. Ю. Міфи нації проти міфів демократії: німецька політична традиція і нацизм. СПб., 1997. С.38.

[14] Плєнков О. Ю. Міфи нації проти міфів демократії: німецька політична традиція і нацизм. СПб., 1997. С.39.

[15] Плєнков О. Ю. Міфи нації проти міфів демократії: німецька політична традиція і нацизм. СПб., 1997. С.39 - 40.

[16] Бабанцев Н.Ф., Прокоф'єв В.П. Німецька імперія 1871 - 1918 рр. Красноярськ, 1984. С.108.

[17] Плєнков О. Ю. Міфи нації проти міфів демократії: німецька політична традиція і нацизм. СПб., 1997. С.41.

[18] Плєнков О.Ю. Міфи нації проти міфів демократії: німецька політична традиція і нацизм. СПб., 1997. С.42.

[19] Плєнков О.Ю. Міфи нації проти міфів демократії: німецька політична традиція і нацизм. СПб., 1997. С.42.

[20] Казанцев Ю. І. Міжнародні відносини та зовнішня політика Росії (ХХ століття). Ростов-на-Дону, 2002. С.48.

[21] Бабанцев Н.Ф., Прокоф'єв В.П. Німецька імперія 1871 - 1918 рр. Красноярськ, 1984. С.111.

[22] Хрестоматія з нової історії. Т.2. М., 1971. С.115.

[23] Патрушев А. І. Німецька історія. М., 2003. с.279.

[24] Казанцев Ю. І. Міжнародні відносини та зовнішня політика Росії (ХХ століття). Ростов-на-Дону, 2002. С.51.

[25] З історії буржуазної дипломатії і міжімперіалістичних суперництва в кінці XIX - першій половині XX ст .: Зб. ст. / Відп. ред. С.С. Грігорцевіч. Томськ, 1985. С.183.

[26] Казанцев Ю. І. Міжнародні відносини та зовнішня політика Росії (ХХ століття). Ростов-на-Дону, 2002. С.54.

[27] Збірник документів з нової історії. Т.3. М., 1989. С.371.

[28] Збірник документів з нової історії. Т.3. М., 1989. с.372.

[29] Хрестоматія з нової історії. Т.2. М., 1971. с.451.

[30] Казанцев Ю. І. Міжнародні відносини та зовнішня політика Росії (ХХ століття). Ростов-на-Дону, 2002. С.55.

[31] Касвінов М. К. Двадцять три ступені вниз. М., 1982. С.37.

[32] Касвінов М. К. Двадцять три ступені вниз. М., 1982. С.39.

[33] Касвінов М. К. Двадцять три ступені вниз. М., 1982. С.40.

[34] Касвінов М. К. Двадцять три ступені вниз. М., 1982. С.42.

[35] Там же.

[36] Цит. За Касвінов М.К. Двадцять три ступені вниз. М., 1982. С.44.

[37] Там же.

[38] Бовикін В.І. Нариси історії зовнішньої політики Росії. Кінець XIX -1917г. М., 1960. С.176.

[39] Касвінов М. К. Двадцять три ступені вниз. М., 1982. С.49.

[40] Бовикін В.І. Нариси історії зовнішньої політики Росії. Кінець XIX -1917г. М., 1960. С.181.

[41] Касвінов М. К. Двадцять три ступені вниз. М., 1982. С.51.

[42] Уткін А. Війна двох імператорів // Вокруг света. 2005. №1. С.147.

[43] Уткін А. Війна двох імператорів // Вокруг света. 2005. №1. С.148.

[44] Уткін А. Війна двох імператорів // Вокруг света. 2005. №1. С.148.

[45] Уткін А. Війна двох імператорів // Вокруг света. 2005. №1. С.151.

[46] Казанцев Ю. І. Міжнародні відносини та зовнішня політика Росії (ХХ століття). Ростов-на-Дону, 2002. С.58.

[47] Збірник документів з нової історії. Т.3. М., 1989. С.380 - 381.