Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Русь і Волгоградська область в період феодальної роздробленості

Скачати 24.85 Kb.
Дата конвертації 01.01.2018
Розмір 24.85 Kb.
Тип контрольна робота

змістВступ

1. Русь в період феодальної роздробленості

2. Наш край в 12-15 вв.

Заключ е ня

З п і сік літератури

ВступПеріод з 30-х років XII століття по кінець XV століття вважається періодом феодальної роздробленості, коли Київська Русь розпадається на більш дрібні самостійні князівства.

Процес виділення питомих князівств почався ще в період розквіту Давньоруської держави. Перші ознаки майбутнього розпаду колись єдиної держави проявилися ще за часів князювання Володимира Мономаха (1113-1125) і Мстислава Великого (1125-1132), але тоді вони були подолані в силу особистих якостей цих видатних державних діячів.

Проте вже до середини XII століття дроблення розгорнулося з особливою силою, в результаті чого вже скоро щодо єдина Давня Русь розпалася на півтора десятка самостійних князівств, кордони яких в основному збігалися з межами древніх племінних союзів, які були лише у формальній залежності від Києва. Надалі це дроблення йшло все далі і далі.

Феодальна роздробленість на Русі стала закономірним результатом економічного і політичного розвитку ранньофеодального суспільства.

1. Русь в період феодальної роздробленостіПерший розділ земель стався за Володимира Святославича; з його правління починають розпалюватися князівські чвари, пік яких припав на 1015-1024 рр., коли з дванадцяти синів Володимира в живих залишилися тільки троє.

Розділи земель між князями, усобиці лише супроводжували розвитку Русі, але не визначали ту чи іншу політичну форму державної організації. Вони не створювали нового явища в політичному житті Русі. Економічною основою і головною причиною феодальної роздробленості часто вважають натуральне господарство, наслідком якого була відсутність економічних зв'язків.

Натуральне господарство - сума економічно самостійних, замкнутих господарських одиниць, в яких продукт проходить шлях від його виготовлення до споживання. Посилання на натуральне господарство - лише вірна констатація мав місце факту. Однак його панування, що для феодалізму характерно, ще не пояснює причин розпаду Русі, так як натуральне господарство панувало і в єдиній Русі, і в XIV-XV століттях, коли в російських землях йшов процес утворення єдиної держави на базі політичної централізації.

Сутність феодальної роздробленості полягає в тому, що вона була новою формою державно-політичної організації суспільства. Саме така форма відповідала комплексу порівняно невеликих феодальних світом не пов'язаних один з одним і державно-політичного сепаратизму місцевих боярських спілок.

Феодальна роздробленість - прогресивне явище в розвитку феодальних відносин.

Розпад ранньофеодальних імперій на самостійні князівства-королівства був неминучим етапом у розвитку феодального суспільства, стосувалося це Русі у Східній Європі, Франції в Західній Європі або Золотої Орди на Сході.

Феодальна роздробленість прогресивна була тому, що вона була наслідком розвитку феодальних відносин, поглиблення суспільного поділу праці, результатом чого був підйом землеробства, розквіт ремесла, зростання міст. Для розвитку феодалізму потрібні були вже інші масштаби і структура держави, пристосована до потреб і сподіванням феодалів, насамперед боярства.

Першою причиною феодальної роздробленості було зростання боярських вотчин, числа залежних в них смердів.

XII-початок XIII століття характеризувалися подальшим розвитком боярського землеволодіння в різних князівствах Русі.

Бояри розширювали своє володіння за рахунок захоплень земель вільних смердів-общинників, поневолювали їх, купували землі. Прагнучи отримати більший додатковий продукт вони збільшували натуральний оброк і відпрацювання, які виконували залежні смерди. Збільшення за рахунок цього одержуваного боярами додаткового продукту робило їх економічно потужними і самостійними.

У різних землях Русі стали складатися економічно потужні боярські корпорації прагнули стати повновладними господарями на землях, де були розташовані їхні вотчини. Вони хотіли самі вершити суд над своїми селянами, отримувати з них штрафи-віри.

Багато бояри мали феодальним імунітетом (правом невтручання в справи вотчини), «Руська правда» визначала права боярства. Однак великий князь (і така природа княжої влади) прагнув зберегти в своїх руках всю повноту влади. Він втручався в справи боярських вотчин, прагнув зберегти за собою право суду над селянами та отримання з них вир у всіх землях Русі.

Великий князь, зважаючи верховним власником усіх земель Русі, і їх верховним правителем продовжував розглядати всіх князів і бояр як своїх службових людей, а тому змушував їх брати участь в організованих ним численних походах. Ці походи часто не співпадали з інтересами бояр, відривали їх від своїх вотчин.

Бояри починали перейматися службою великому князю, прагнули ухилитися від неї, що призводило до численних конфліктів. Протиріччя між боярством на місцях і великим київським князем вело до посилення прагнення перших до політичної самостійності.

До цього також штовхала боярство необхідність своєї, близької князівської влади, яка могла б швидко втілити в життя норми «Руської правди», так як сила великокнязівських вірники, воєвод, дружинників не могла надати швидку реальну допомогу боярам віддалених від Києва земель. Сильна влада місцевого князя була необхідна боярам і в зв'язку з ростом опору городян, смердів захопленням їх земель, закабалення, збільшення поборів.

Зростання зіткнень смердів і городян з боярством став другою причиною феодальної роздробленості.

Необхідність князівської влади на місцях, створення державного апарату змусили місцевих бояр запрошувати в свої землі князя з дружиною. Але, запрошуючи князя, бояри були схильні бачити в ньому лише поліцейську і військову силу, не втручається в боярські справи.

Князям і дружині таке запрошення теж було вигідно. Князь отримував постійне князювання, свою земельну вотчину, переставав кидатися з одного княжого столу на інший. Задоволена була і дружина, якій теж набридло слідувати зі столу на стіл з князем.

Князі і дружинники мали можливість отримувати стійку ренту-податок. У той же час князь влаштувавшись в тій чи іншій землі, як правило не задовольнявся тією роллю, яку відводило йому боярство, а прагнув зосередити в своїх руках всю повноту влади, обмежуючи права і привілеї бояр. Це неминуче вело до боротьби між князем і боярами.

Третьою причиною феодальної роздробленості було зростання і посилення міст, як нових політичних і культурних центрів.

У період феодальної роздробленості кількість міст в російських землях досягло цифри 224. Зростала їх економічна і політична роль, як центрів тієї чи іншої землі. Саме на міста спиралося місцеве боярство і князь у боротьбі проти великого київського князя. Зростання ролі боярства і місцевих князів вело до пожвавлення міських вічових зборів. Віче, своєрідна форма феодальної демократії, було органом політичним.

Фактично воно знаходилося в руках боярства, що виключало реальне вирішальне участь в управлінні простих городян. Бояри, контролюючи віче, намагалися використати політичну активність городян у своїх інтересах. Дуже часто віче використовувалося, як інструмент тиску не тільки на великого, але і на місцевого князя, примусу його діяти в інтересах місцевої знаті. Таким чином, міста, як локальні політичні та економічні центри, які тяжіли до своїх земель, були оплотом децентралізаторскіх прагнень місцевих князів і знаті.

До причин феодальної роздробленості слід віднести також занепад Київської землі від постійних половецьких набігів і занепад влади великого князя, земельна вотчина якого в XII столітті зменшилася.

Русь розпалася на 14 князівств, в Новгороді була встановлена республіканська форма правління. У кожному князівстві князі спільно з боярами «... думали про ладі земельному».

Князі оголошували війни, укладали мир і різні союзи. Великий князь був першим (старшим) серед рівних князів. Збереглися князівські з'їзди, де обговорювалися питання загальноросійської політики. Князі були пов'язані системою васальних відносин.

Потрібно відзначити, що при всій прогресивності феодальної роздробленості вона мала один істотний негативний момент. Постійні то стихає, то спалахували з новою силою чвари між князями, виснажували сили руських земель, послаблювали їх обороноздатність перед обличчям зовнішньої небезпеки.

Розпад Русі не привів, однак, до розпаду давньоруської народності, що історично склалася мовної, територіальної, економічної та культурної спільноти.

У російських землях продовжувало існувати єдине поняття Русі, Руської землі.

«О, Русская земля, ти вже за пагорбом виголошував автор« Слово о полку Ігоревім ». У період феодальної роздробленості в російських землях виділилися три центри: Володимиро-Суздальське, Галицько-Волинське князівства та Новгородська феодальна республіка.

2. Наш край в 12-15 вв.Хозарський каганат (VIII-Х ст.) Поширював свою владу на Подонье, Приазов'ї, Кавказ, Нижнє Поволжя. Болгарські племена, що кочували в цей час в Середньому Поволжі, перебували у васальній залежності від хозар.

З прийняттям ісламу Волзька Болгарія долучилася до середньовічної високорозвиненої цивілізації Сходу. У містах будували мечеті, медресе, мінарети, поширювалася арабська писемність. Під впливом арабської та середньоазіатської культур у болгар відбувався стрімкий процес розвитку культури, освіти, різних наук.

В письмових джерелах згадуються болгарські історики, медики, філософи і юристи. У ХІІ-ХІІІ ст. Волзька Болгарія сама стала одним із центрів підготовки мусульманських вчених і духовенства. Християнський місіонер Г. Рубрук в середині ХІІІ ст. писав: «Булгари, самі найлютіші Сарацини, міцніше тримаються закону Магометова, ніж хто-небудь інший».

На початку XIII ст. почалося останнє в середньовічній історії і найпотужніше навала азіатських кочівників - татаро-монгольське.

У 1236 р після жорстокої і відчайдушної боротьби під копитами монгольської кінноти впала Волзька Болгарія. Муромський містечко і його сільська округу були випалені і зруйновані, як і більшість болгарських міст і сіл.

Після повернення з західного походу монгольських військ і освіти сильного феодального держави Золотої Орди з центром в Нижньому Поволжі почалося повільне відродження Волзької Болгарії. Однак, це було вже не самостійна держава, а один з улусів золотоординських ханів.

Вся територія Поволжя входила до складу Золотої Орди. Північні лісові райони, долини річок Сік, Кондурча, В. і М. кинель займали, в основному, болгари, які пережили монгольську навалу. Степові райони традиційно служили кочових кочівників по берегах р. Самари археологічно виявлені селища і некрополі осідають на землю тюркських кочівників. Самарська Лука і узбережжі Волги були заселені разноетнічних населенням: болгарами, мордва, російськими та іншими. Мабуть, це були полонені, наведені монголами в Поволжі для будівництва своїх міст, забезпечення волзького торгового шляху, переволоки судів, обслуговування послів і торгових караванів.

Золота Орда (середина ХІІІ - початок ХV ст.) Представляла собою середньовічне феодальне держава із сильною центральною владою, що займало величезну територію: від Придністров'я до Середньої Азії і від Ками до Кавказу. Вся ця територія була заселена разноетнічних і разнокультурних населенням з різними господарськими укладами: осілим землеробським і кочовим скотарські, з різними релігійними системами.

Самі монголи в момент появи в Європі були язичниками. Ми вже наголошували, що перший хан Золотої Орди Ратий (Бату) був похований за язичницьким обрядом. Його брат і наступник Берке-хан прийняв мусульманство. За деякими повідомленнями, син Бату - Сартак був християнином.

Віротерпимість і навіть байдужість монголів до релігій підкорених народів неодноразово згадується в письмових джерелах. "Адже татари військовою міццю підпорядкували собі різні племена з народів християнських, але дозволяють їм як і раніше зберігати свій закон і віру, не піклуючись або мало піклуючись про те, хто якої віри тримається - зазначав на початку ХIV ст. Угорський монах-францисканець Іоганка. в цілому ж, в Золотій Орді мали поширення три релігійні системи: Іслам, християнство, язичництво.

Іслам сповідувала значна частина підкореного монголами населення: волзькі болгари, народи Середньої Азії, Кавказу. Починаючи з Берке-хана Іслам почав проникати в середу золотоординської аристократії.

Кочова степ в ХIV ст. в цілому залишалася ще поверхнево порушеної мусульманством. Археологічні пам'ятки кочівників ХIV ст. свідчать про збереження старих язичницьких обрядів. Однак в цей час в Нижньому Поволжі з'являються некрополі з мусульманськими рисами: кургани з цегляними сирцевої викладками і огорожами, з могилами без речей.

Всі досліджені кочівницькі кургани ХIII-ХI ст. звичайні земляні, з рисами язичницького печенізького або кипчакского похоронного ритуалу. Однак, нещодавно від с. Гундоровка на р. Сік був вивчений археологічний пам'ятник нового типу: невеликий земляний курган з рівчака навколо похоронної майданчики і дерев'яною спорудою над цим майданчиком ( «будиночок мертвих»). У центрі кургану перебувала трапециевидная глибока могильна яма, де лежав похований, головою на захід, при ньому була лише блакитна настовая намистинка. Цей комплекс належить до кола ранньо-мусульманських і являє собою характерний для Середнього Поволжя тип некрополів, що відображають процес переходу кочівників від язичництва до мусульманства.

У золотоординський період відродилися деякі міста Волзької Болгарії і в першу чергу столичне місто Болгар. Саме в цей час там були споруджені чудові архітектурні споруди: соборна мечеть, мавзолеї, мінарети. Деякі з них стоять і понині, перебуваючи під охороною Болгарського історико-архітектурного заповідника (с. Болгари, Татарстан).

У ХIV ст. Болгар досить часто відвідували арабські вчені: Ібн-Батута: Ал-Омарі і інші. Їх дуже цікавили особливості «сьомого клімату», які зумовили особливий порядок богослужіння », - стислість ночі влітку і дня взимку.

Араби хотіли встановити в Волзької Болгарії арабська мусульманський порядок молитов, однак середньоазіатський підходив більше для географічного положення Середнього Поволжя.

В цілому, можна констатувати, що іслам в золотоординське час зміцнювався в Середньому Поволжі і розширювався за рахунок переходу в мусульманство колишніх язичників: степових кочівників та інших етнічних груп: угорських на сході Татарстану і мордви в Самарському Поволжі.

Інша світова релігія - християнство почала проникати в Східну Європу ще в ранньому середньовіччі. Найбільшого поширення вона отримала на Кавказі, в Криму, частково в Хазарії.

Однак, в Поволжі численне християнське населення з'явилося лише в золотоординське час, що були перш за все російські люди, взяті монголами в полон і наведені на Волгу в рабство. Археологічні дослідження переконливо показують, що російська компонент населення міст і селищ на Волзі був дуже значним. Сліди перебування росіян є у всіх досліджених центрах Золотої Орди: від Наровчата до Маджар і від Поволжя до Криму.

Численні письмові джерела: літописи, ярлики золотоординських ханів російському духовенству, духовні і договірні грамоти руських князів, житія святих містять докладні відомості про російських людей, що опинилися в Орді. Вивчення даних джерел показало, що російська церква користувалася у монгольських ханів заступництвом. Ханські ярлики звільняли духовенство від всіх видів дали і повинностей.

При хані Берке, який сам прийняв іслам, в 1261 році була утворена Сарайської православна єпископії. Першим єпископом сарайского і Переяславським був Митрофан. Йому підпорядковувалася територія вгору від Сарая по Волзі і Дону. У 1459-1461 рр. єпископи були перейменовані з Сарайської в Сарский і Подонскій. Деякі джерела вказують на те, що в поволзьких містах існували православні церкви, каплиці і монастирі, в тому числі і на території сучасного міста Самари.

Золота Орда була в певному сенсі ареною боротьби між православ'ям і католицизмом, яке з ХIII ст. здійснювало постійний натиск на монголів, намагаючись використовувати їх в боротьбі з турками-сельджуками, з Нікейський імперією, з німецьким імператором Фрідріхом II. Послання Папи Римського доставляли монгольським ханам монахи францисканці і домініканці: П. Карпіні, Г. Рубрук, Юліан і інші.

Наприклад, Карпіні відправили з місією передати великому монгольському хану Гуюка пропозицію тата прийняти католицтво. Гуюк відповів грубим відмовою, пригрозивши Заходу навалою і вимагаючи повного підпорядкування. Відносини Риму і Золотої Орди склалися більш доброзичливі. У 1315 року в Сараї було засновано католицьке єпископство. Перший єпископом був францисканець Стефан. У ХIV ст. в Золотій Орді було 12 францісканських монастирів. Православні і католицькі місіонери виконували одну задачу - звернути степовиків-язичників в християнство.

В результаті феодальних усобиць, військових походів середньоазіатського правителя Тимура, набігів новгородських ушкуйніков і боротьби руських князівств за незалежність в ХV ст. Золота Орда розпалася на кілька окремих ханств. Територія Поволжя стала кочових родів, що увійшли в Ногайський Орду.

висновокМіжнародне становище Русі в період феодальної роздробленості значно погіршився. У «Слові о погибелі Руської землі», створеному в першій половині XIII в., Описується краса і багатство Русі і в той же час з тривогою йдеться про ослаблення її міжнародного значення. Пройшли ті часи, коли государі сусідніх країн тремтіли від одного імені Русі, коли візантійський імператор, побоюючись київського великого князя, «... великий дари посилав до нього», коли німецькі лицарі раділи, що вони знаходяться далеко «за синім морем».

Ослаблення зовнішньополітичного становища Русі, скорочення її території сприяли феодальні чвари князів, які не припинялися навіть тоді, коли в країну вторгалися вороги. Кочівники-половці, зайнявши Північне Причорномор'я, здійснювали спустошливі набіги на південні руські землі, забирали в полон і продавали в рабство російське населення. Вони підривали торговельні та політичні зв'язки Русі з Причорномор'ям і країнами Сходу. Це призвело до втрати Руссю її володінь на Північному Кавказі, а також до втрати Таманського півострова і частині Криму, захоплених Візантією.

На заході угорські феодали захопили Карпатську Русь. У Прибалтиці землі латишів і естонців потрапили під удар німецьких і датських феодалів, а землі фінів і карелів - під удар шведських.

У XIII в. монгольська навала призвело до завоювання, руйнування і розчленування самої Русі.

Список літератури

1. Буганов В.І., Преображенський А.А., Тихонов А.Ю. Еволюція феодалізму в Росії. - М., 1980.

2. Грановський Т.Н. Лекції з історії середньовіччя. - М., 1986.

3. Історія Росії: Підручник. / Под ред. Ш. М. Мунчаева, В. М. Устинова. - М .: Колос, 2003.

4. Історія Росії з найдавніших часів до кінця XVII століття. / Под ред. Сахарова А.Н., Новосельцева А.П. - М .: Планета, 2001..