Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Сейм Республіки Польща

Скачати 11.37 Kb.
Дата конвертації 24.05.2019
Розмір 11.37 Kb.
Тип рефератСейм Республіки Польща
Сейм Республіки Польща (пол. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej) - нижня палата Національної Асамблеї Республіки Польща, представляє законодавчу владу держави. Сучасний Сейм був утворений в 1989 році після краху комуністичного режиму в Польщі.

Історія

Перш, ніж виник загальний для всієї Польщі сейм, в ній існували сеймики, тобто поголовні зборів шляхти, в яких деякі бачать продовження старих веч. На початку XIV століття Польща, розділена на уділи, з'єднується в одне ціле, при чому кожен спадком зберіг свою особливість у вигляді воєводства, і в кожному воєводстві існував свій сеймик.

З кінця XIV століття час від часу відбуваються з'їзди послів від окремих воєводств, але вони не мають правильного характеру. За Нешавських привілеї сеймики отримали важливі права; без їх згоди король не міг видавати нових законів, установлять нових податків і починати війну. Так як король Казимир IV багато воював, то після 1454 р постійно збираються земські сеймики для вирішення питань про «посполите рушення» і про податках (на всьому просторі Польщі було до 60 сеймиків). Для об'єднання рішень земських сеймиків депутати від них (іноді - разом з ними і прості шляхтичі) збираються на генеральні (провінційні) сейми, яких було три: в Колі (у Великій Польщі), в Новому Корчині (в Малій Польщі) і в Сондовай Вишні (на Русі). З 1468 р генеральні сейми за допомогою депутатів зносилися між собою. Прийняті на з'їздах рішення доставлялися послами королю, оточеному своєї радою, і таким чином готувався «вальний» (walny) сейм всій Польщі. Зустрічаються вже і спроби депутатів відігравати активну роль (наприклад, в Піотркове, 1459 г.). Якщо який-небудь провінційний сейм не погоджувався на пропозиції королівського універсалу, то король знову збирав земські сеймики. При Казимирі сеймики звичайно виконували бажання короля, незважаючи на інтриги можновладства.

В результаті XV століття, при наступників Казимира, виникає загальний, або вальний, сейм з короля, його раді (ради) та посольської хати, тобто депутатів від окремих сеймиків. На відміну від інших середньовічних сеймів П. сейм отримав характер представництва однієї шляхти. Вище духовенство входило до складу королівської ради; нижчу не мало особливого представництва на сеймі. На сеймики духовні особи були не в якості представників капітулу або монастиря, а в якості представників церковних маєтків. Внаслідок цього духовенство не становило в Польщі особливого політичного елемента. Міста так само були усунені від представництва. Населення міст було в епоху виникнення сейму майже повністю німецьке; воно мало своє самоврядування, користуючись магдебурзьким правом. Полонізація міського населення відбулася значно пізніше (в XVI столітті), коли шляхта вже була панівним станом. Стоячи осторонь від загальнопольської життя, міщанство мало цікавилося загальнодержавними справами. До середини XV століття головна роль на з'їздах належала панам і посадовим особам, але потім головну роль починає переходити до всієї шляхти. На вальному сеймі кожен посол представляв свою землю, а не весь народ; на сеймах голосували, так би мовити, не посли, а сеймики. Сеймики збиралися не тільки для вибору послів на вальний сейм, а й для вирішення питань про податки, військову службу і взагалі про потреби держави.

Конституція 1505 г. «Nihil novi», прийнята королем Олександром, посилила влада сейму, встановивши необхідність його згоди на нові закони. Сейм в цей час склався остаточно. Верхньою палатою служив сенат, до складу якого входили всі архієпископи, єпископи, воєводи, каштеляна і 10 міністрів (2 великих підскарбія, 2 великих канцлера, 2 підканцлера, 2 надвірних маршалка і з XVIII століття - 2 великих гетьмана). Нижню палату становила посольська хата, але вона не могла бути самостійною, так як посли були пов'язані сейміковимі інструкціями. Сеймики не допускали думки, щоб сейм міг вирішувати їх власні справи краще за них самих. Головну увагу сеймиків було звернуто на обмеження влади послів в справі встановлення податків; дуже часто, не звертаючи уваги на потреби держави, сеймики відкидали потреба в нових зборах або давали згоду тільки з умовою, щоб після сейму був скликаний сеймик для перегляду всього прийнятого на сеймі. З плином часу випадки перенесення питань з сейму на сеймики поступово частішають. Сеймики захоплюють в свої руки навіть виконавчу владу: вони набувають мало-помалу право призначати начальників воєводських дружин, каштелянів, старост, трибунальські суддів. Разом з тим вони починають частіше збиратися, тобто більше ніж один раз на рік. В кожному воєводстві був особливий скарбник, незалежний від уряду і віддавав звіт сеймиків. У царювання Сигізмунда Августа найбільш освічена частина шляхти, яка прийняла протестантизм, зробила було спробу зміцнити переважання сейму над сеймиками, визнавши за першим право вирішувати справи самостійно і за більшістю голосів. Спроба ця не мала успіху внаслідок підозрілості і нерішучості Сигізмунда Августа, який підривав вплив сейму постійним зверненням до сеймиків і до сенату, проти посольської хати. На грунті самостійності сеймиків і слабкості сейму і отримало розвиток liberum veto. Після смерті Сигізмунда Августа сейміковой шляхті вдалося взяти в свої руки вищу владу: сеймики стали складати конфедерації з метою підтримати порядок як всередині країни, так і ззовні, а конфедерації ці злилися в одну генеральну конфедерацію. Поголовне обрання короля додало великого значення цим конфедераціонним сеймам. З 1573 р існували терміни (раз в два роки, на шість тижнів) для збирання сейму, але король мав право скликання надзвичайного сейму.

Все ведення справ на сеймі мало відбуватися неодмінно в присутності короля. Сеймові постанови, що називалися «конституціями», видавалися від імені короля; без згоди короля не могло бути видано жодного закону. Земські посли могли погоджуватися або не погоджуватися на королівські пропозиції і робити свої власні. Перед внесенням пропозиції на сейм король радився про нього з сенатом, і сенатори мали право з свого боку робити пропозиції. Черговим сеймам звичайно передували предсеймовие (інструкційні) сеймики, які скликалися за шість тижнів до сейму. Тут вибиралися посли і давалися цим послам інструкції. Все предсеймовие сеймики збиралися в один день у всій Польщі. Вибрані сеймиками цілої провінції посли з'їжджалися в певне місце, щоб змовитися щодо своїх дій на сеймі. Такі з'їзди називалися «генеральними сеймами». На початку XVIII століття вони втрачають своє первісне значення і поступаються місцем «провінційним сесій», які збиралися в тих випадках, коли на сеймі відбувалися розбіжності: в такому випадку сейм як би розпадався на генеральні сеймики. Внаслідок існування і на сеймиках liberum veto дуже багато з них зривалися, і тоді їх посли були відсутні на сеймі. Число послів від сеймиків не завжди відповідало величині воєводства. Різні воєводства висилали різну кількість послів, але число це залишалося завжди одне і те ж. Вибори послів на сейм вирішувалися більшістю голосів.

Місцем звичайних сеймів після Люблінської унії були по черзі Варшава і Гродно. Довгі проміжки між черговими сеймами, занадто короткий термін сеймованія (шість тижнів), а також часте зривання сеймів вели до того, що від сеймів залишалося дуже мало результатів. Після сеймів збиралися реляційні сеймики, на яких посли звітували виборцям. У безкоролів'я скликався спочатку конвокаційний сейм, а потім елекційних. В цей час вся влада переходила в руки шляхти, яка складала конфедерації на сеймиках. На конвокаційний сеймі офіційно оголошувалося про смерть короля, обговорювалося питання про обрання нового і затверджувалися постанови сеймиків щодо організувалися на цей час конфедератскіх судів. Після конвокаційний сейму призначалися «реляційні» сеймики, на яких посли доповідали про всі прийняті рішення і міркували про предстоявшей елекції; потім скликався сейм «елекційних». Самий спосіб вибору короля був заснований не на законі, а на звичаї, що встановилася зі смерті Сигізмунда Августа. При Стефана Баторія, як і за Сигізмунда Августа, піднімалося питання про узаконення способу елекції, але шляхта перешкодила цьому, знаходячи, що при обранні короля повинна бути цілковита свобода. Елекційний сейм збирався на поле між Варшавою і Волею. Обрання короля було поголовне (viritim), при чому допускалося участь послів від деяких міст - Варшави, Кракова, Познані. Всі посли були озброєними, так як траплялося, що під час виборів шляхта поділялася на партії, які захищали кожна свого кандидата зі зброєю в руках. Права шляхти обмежувалися тільки подаванням голоси за того чи іншого кандидата; все інше було надано послам, що складали «договірні статті» з королем (pacta conventa). На елекційному сеймі рекомендували своїх кандидатів і посли іноземних государів. Вибори короля повинні були бути одностайними. З десяти вільних елекцій, що були у Речі Посполитої, було розбіжність при обранні чотирьох королів. Якщо вибори закінчувалися благополучно, то сенатори і посли негайно ж призначали час поховання покійного короля, коронації нового і коронації сейму. У разі розбіжності призначалися загальні з'їзди для обговорення питання і для остаточного затвердження елекції. Коронаційний сейм збирався в Кракові; тут король підтверджував права Речі Посполитої. Іноді і протягом царювання короля складалися конфедерації для підтримки короля або протидії йому. Головною причиною виникнення конфедерацій, на яких справи вирішувалися більшістю голосів, була безплідність сеймів.

До кінця XVIII століття усіма стала відчуватися необхідність реформ. Головне зло бачили в liberum veto, а тому реформатори прагнули ввести рішення справ більшістю голосів. У царювання короля Станіслава Августа постійно йшла боротьба між партією, яка бажала реформ, і захисниками традицій сейміковой автономії. Деякі реформи вдалося зробити партії Чарторийських: були знищені окремі воєводські фінанси, каптуральние суди, введено більшість голосів на сеймиках, вирішено, що сеймики повинні займатися тільки місцевими справами. Були засновані урядові комісії, які вносили в сейм питання про фінанси, народному господарстві та юстиції, і ці питання повинні були вирішуватися більшістю голосів. Ці реформи були затверджені на коронаційному сеймі після обрання Станіслава Августа, в 1764. У 1767 під впливом Росії партія незадоволених новими реформами склала Радомську конфедерацію, що проголосила liberum veto основним законом. У 1773 р, після першого поділу Польщі, посланці Росії, Австрії і Пруссії за уповноваженням сейму і разом з деякими його депутатами склали нову конституцію, за якою Польща залишалася республікою з liberum veto, a виконавча влада була віддана постійному раді (radzie nieustającej) з 36 членів, під головуванням короля. Ця конституція проіснувала з 1775 р до 1788 року, коли зібрався відомий Чотирирічний Сейм, який закінчив свою діяльність виданням конституції 3 травня 1791.

Теперішній час

В даний час Сейм є нижню палату польського парламенту; верхня палата - сенат. Складається з 460 депутатів, які обираються терміном на чотири роки на загальних, рівних, прямих і пропорційних виборах при таємному голосуванні. До 1989 року сеймом називався однопалатний парламент держави.

При написанні цієї статті використовувався матеріал з Енциклопедичного словника Брокгауза і Ефрона (1890-1907).

Джерело: http: // ru.wikipedia.org/wiki/Сейм_Республики_Польша