Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Сходовий принцип організації влади в давньоруській державі

Скачати 43.27 Kb.
Дата конвертації 25.01.2018
Розмір 43.27 Kb.
Тип курсова робота

28


зміст

Вступ

1. Освіта державності у древніх слов'ян

1.1 Стародавні слов'яни

1.2 Освіта давньоруської держави

2. Організація влади в давньоруській державі

2.1 Суспільний лад давньоруської держави

2.2 Державний лад давньоруської держави

2.3 Сходовий принцип організації влади

висновок

Список літератури

Вступ

Вперше теорію про так званому «сходовому сходженні» в давньоруській державі висунув В.О. Ключевський.

Створена система «сходового сходження», за висловом В.О. Ключевського, була дуже далека від досконалості і породжувала постійні чвари між братами і дітьми князів. При кожному зручному випадку Ярославичі норовили порушити черговість - зрозуміло, з користю для себе або своїх ближніх родичів, союзників. Заплутаний порядок спадкування був приводом для частих міжусобиць, під час яких бували випадки звернення за допомогою до угорців, поляків, половців.

Ухвалення східного християнства в 988 р Володимиром I як державну релігію мало для Русі доленосне значення. Введення християнства не було просто черговою ланкою в розвитку релігійних реформ X ст. Воно привело до трансформації давньоруського культурного архетипу, зміни ментальності і входженню внаслідок засвоєння духовного і культурного візантійського (і його інгредієнта - античного) досвіду, в православну візантійсько-слов'янську цивілізацію. Еволюційний тип суспільного розвитку змінився інноваційним, його безумовним джерелом стає Київ.

Починається поступове утвердження канонічних християнських уявлень про природу влади, держави і його цілі. Як відзначав В.О. Ключевський, «на київського князя стороннє духовенство переносило візантійське поняття про государя, поставленому від Бога не для зовнішньої тільки захисту країни, а й для встановлення і підтримки внутрішнього громадського порядку», а також забезпечення поширення та захисту християнських цінностей. Відбувається поділ світської і духовної влади. Великі князі залишаються складовою частиною династичного роду, побудованого на кшталт «конічного клану». Сімейні стосунки збігалися з васальними: князь-батько - сюзерен, а княжичи-сини - васали. Положення ускладнювалося збільшенням числа князів і їх генеалогічних ліній. В основі цих взаємин, ймовірно, лежала система сходового сходження князів, при якому генеалогічне старійшинство визначалося спадкуванням великого столу «від брата до брата». У реальному історичному процесі політичне і військове «старійшинство» відсувало генеалогічне на другий план.

1. Освіта державності у древніх слов'ян

1.1 Стародавні слов'яни

Предки слов'ян, так звані праслов'яни, належали до народів індоєвропейської спільноти. З цієї спільності поступово виділялися родинні племена, близькі за мовою, господарської діяльності і культури. Приблизно в II тис. До н.е. з індоєвропейської спільноти виділилися і слов'янські племена.

Вчені сперечаються про можливі прабатьківщина слов'ян:

· Вісло-Одерська (XV-XII ст. До н.е.) в межиріччі Вісли і Одера;

· Буго-дніпровська (XV-XII ст. До н.е.) в межиріччі Бугу та Дніпра.

У «Повісті временних літ» говориться про дунайської прабатьківщині слов'ян: «Сіли слов'яни по Дунаю, де тепер земля Угорська і Болгарська. Від тих слов'ян розійшлися вони по землі і прозвалися іменами своїми від місць, на яких сіли. Так само прийшли слов'яни на річку Дніпро і назвалися полянами. А інші древлянами, тому що жили в лісах, а інші дреговичами, інші іполочанами. Слов'яни ж, які оселилися біля озера Ільмень, прозвалися своїм ім'ям - словени. І побудували вони місто, і назвали його Новгород. А інші слов'яни назвалися сіверянами. І так розійшовся по землі мову слов'янський ». Багато суперечок виникає і щодо назви слов'ян русами.

Перші відомості про русів знаходять в візантійських джерелах в зв'язку з їх набігами на Константинополь. У 860 р столиця Візантії зазнала раптового нападу язичницького народу, що прийшов з Скіфії, тобто від північних берегів Чорного моря. Цей народ називався русь, або рось.

Одні вчені вважають, що руси - одне зі слов'янських племен, назва якого походить від річки Рось - притоки Дніпра. Потім цей етнонім перейшов на всіх східних слов'ян.

Інші висловлюють думку про те, що руси - НЕ слов'янське плем'я. Деякі стародавні автори поділяють слов'ян і русів. «Повість временних літ» називає одне з племен варягів руссю, і новгородців, які закликали варягів - русь, «суть від роду варязького».

Історики відносять відокремлення східного слов'янства від єдиної слов'янської спільності до VI ст. н.е. Напередодні утворення Давньоруської держави у VIII ст. східнослов'янські племена займали велику територію. Сусідами східних слов'ян в VIII-IX ст. на заході були балтійські слов'яни, західні слов'яни (поляки, словаки, чехи), а також угорці; на півдні - хазари, з кінця IX ст. - печеніги; на сході - держава Волзька Болгарія і угрофінського племена (мордва, марійці, мурома, меря).

Господарська діяльність східних слов'ян грунтувалася на землеробстві, осілого скотарстві, полюванні, рибальстві, бортництво (збір меду диких бджіл). Із зернових культур вирощувалися жито, пшениця, ячмінь, просо, з городніх - ріпа, буряк, редька, капуста.

Системи землеробства були тісно пов'язані з природно-кліматичними умовами. На Півночі існувала подсечная система землеробства. У перший рік дерева підрубували. На другий рік висохлий ліс спалювали і, використовуючи золу як добриво, сіяли зерно. Через 2-3 роки земля скінчився, доводилося переходити на нову ділянку. На Півдні панувала перелогова система землеробства: вільні ділянки просто засівалися. Коли через кілька років земля скінчився, переходили на нові ділянки.

Розкладання родового ладу у східних слов'ян характеризувався виділенням всередині племен великих патріархальних сімей, які вели спільне господарство.

При цьому ліси, пасовища, мисливські угіддя залишалися об'єктами загального користування, а освоєні ділянки ріллі, знаряддя праці, робоча худоба поступово набували господарів в особі окремих сімей. Часто три-п'ять домохазяїнів селилися в загальних селищах, де за високою дерев'яною огорожею стояли зроблені з колод житла.

Розпад первісного ладу супроводжувалося появою приватної власності, майнової нерівності.

До VI-VII ст. у східних слов'ян формуються господарські системи територіально-племінних землеробських громад складаються в напівдержавні об'єднання перехідного типу, і кровноспоріднених відносини замінюються територіальними, політичними і військовими зв'язками. Об'єднуючим фактором було і схожість напрямків соціально-економічного розвитку східнослов'янських племен.

Літопис називає півтора десятка племен, але правильніше було б назвати ці об'єднання племінними союзами. Ці союзи включали в себе 120-150 окремих племен. Кожне плем'я складалося з великої кількості пологів.

У VIII-IX ст. у слов'ян переважала в основному вже сусідська громада. Низька продуктивність господарства вимагала колективної праці, а труднощі освоєння нових земель - контролю над їх справедливим розподілом. Тому громада - світ, вервь - придбала важливу роль в господарському житті древніх слов'ян. Сусідська община проіснувала в Росії аж до XX ст. і вплинула на багато історичні процеси.

Громада на Русі являла собою замкнуту соціальну систему, покликану організувати всі види життєдіяльності людини - трудову, обрядову, культурну. Будучи багатофункціональною, вона спиралася на принципи колективізму і зрівняльності, була колективним власником землі і угідь. Свою внутрішнє життя вона організовувала на основі прямої демократії - виборності, колективному прийнятті рішень і т.д. Громада перерозподіляла земельні наділи, вирішувала податково-фінансові питання, пов'язані з оподаткуванням податками і їх розподілом, судові суперечки, розслідувала злочини і здійснювала покарання за них.

Поява надлишків тягло за собою майнове розшарування всередині громади. З громади виділяється родова знати ( «кращі мужі», «нарочиті люди»), що має переваги перед іншими при розподілі земель, військової здобичі або заміщення важливих посад жерців і вождів. На чолі племен і племінних союзів стояли ще обираються князі. Общинна демократія була досить сильна, так як громада складалася з вільних общинників. Найважливіші питання вирішувалися на общинних сходах - віче.

Існувало общеплеменноеополчення - полк, тисяча. Виникає також особлива військова організація - дружина. Вона ділилася на старшу і молодшу. Дружинники і князь збирали данину з підкорених чужинців. Одноплемінники даниною ще не обкладаються. Однак, збагачуючись в результаті поділу військової здобичі, родова знати все більше відривалася від громади.

На рубежі VIII-IX ст. склалося близько півтора десятка племінних союзів - військових об'єднань. Визначилися умови для формування держави як продукту внутрішнього розвитку.

Держава - продукт складного і тривалого розвитку політичної та соціально-економічної структури суспільства і не може бути привнесено ззовні і організовано однією людиною або групою осіб, навіть дуже талановитих і мудрих.

1.2 Освіта давньоруської держави

Вчені не прийшли до єдиної думки з питань освіти і розвитку Давньоруської держави.

Одні вважають, що російське держава сформувалася в процесі еволюції слов'янського суспільства в результаті розпаду первіснообщинного господарства, появи майнової нерівності і зародження класових відносин.

Інші дотримуються теорії появи державності на Русі ззовні, в результаті покликання варягів.

Один з перших російських істориків, чернець-літописець Києво-Печерського монастиря Нестор (кінець XI - початок XII ст.), В «Повісті временних літ» розповідає про освіту в VI ст. великого союзу слов'янських племен в Середній Наддніпрянщині. Уже в VIII-IX ст. цей союз об'єднував кілька десятків слов'янських племен з центром в Києві і займав значну територію, що не поступається за величиною Візантійської імперії.

Пояснюючи появу давньоруської держави, літописець «Повісті временних літ» намагався ще в XII в. поєднати дві версії про його походження: південну (що йде від Києва і князя Кия) і північну (що йде від Новгорода). Ці дві версії, видозмінивши, залишаються в історичній науці і до цього дня. Ці версії пояснюються наступним чином.

Зі східних джерел відомі такі племінні об'єднання східних слов'ян. Центром одного з них став Київ. У джерелах згадуються три великі політичні центри, які можуть вважатися протодержавне об'єднаннями: Куяба (південна група слов'янських племен з центром в Києві), Славія (північна група, Новгород), Артанія (південно-східна група, Рязань). У IX ст. велика частина слов'янських племен зливається в територіальний союз, який отримав назву «Руська земля». Центром об'єднання був Київ, де правила напівлегендарна династія Кия, Діра та Аскольда.

Однак ці племінні об'єднання носили локальний характер і іноді знаходилися в залежності від інших племен. У «Повісті временних літ» зазначається, що північні племена слов'ян (ільменські словени) платили данину варягам, а південні (поляни і їхні сусіди) - хазарам.

У 859 рновгородці вигнали варягів «за море», однак це призвело до розбрату між племенами. У цій ситуації, зібравшись на раду, новгородці послали «до варягів, до Русі» сказати: «Земля наша велика і багата, та наряду (порядку) в ній немає. Так підіть княжити і володіти нами ».

Княжити в Новгороді в 862 р став Рюрик, посадивши своїх братів Сінеуса на Білоозері, а Трувора - в Ізборську.

Літописний розповідь послужив підставою для появи норманської теорії виникнення Давньоруської держави. Ця теорія була висунута в XVIII в. вченими-іноземцями Російської академії наук. В цей же період з'являється антинорманнскую теорія, першим представником якої був М.В. Ломоносов.

Норманську теорію утворення Давньоруської держави в XVIII в. розробляли німецькі вчені А. Шльоцер, Г. Байєр, Г. Міллер. Прихильниками цієї теорії були також В.Н. Татищев, Н.М. Карамзін, М.М. Щербатов (XVIII-XIX ст.). За їх поглядам, руси, варяги є норманами, тобто німецьким плем'ям зі Скандинавії.

Прихильники антинорманнскую теорії М.В. Ломоносов, І.Є. Забєлін, Д.І. Іловайський (XVIII - початок XX в.) Вважали, що розповідь літопису - легенда. Русь - племена було норманнское, їх предками є роксалани, що жили по березі Чорного моря. Варягів на Русі було мало, і вони не могли створити державу.

Свій внесок у вирішення цієї проблеми внесли і допоміжні історичні дисципліни, зокрема археологія. Численні розкопки на півночі країни дали дослідникам багатий матеріал - скандинавський інвентар, зброя, могильники, схожі зі скандинавськими. Присутність варягів на Русі можна вважати доведеним. Сучасні антінорманісти стали схилятися до визнання історичності постаті Рюрика, ототожнюючи його з Рюриком Ютландському, про який оповідають скандинавські саги.

Джерелознавчі дослідження показують, що з запрошеним князем племінна знати уклала договір, за яким збір державних доходів з підвладних територій залишався за представниками місцевих верхів. Цей договір і ліг, мабуть, в основу подальших взаємовідносин Новгорода з князем, могутності і незалежності новгородського боярства з його великим корпоративним землеволодінням і торгівлею. До того ж політичні перевага новгородської аристократії підкріплювалося інститутом вічового ладу.

В цілому проблема походження держави на Русі з моменту її виникнення в історіографії ніколи не була чисто історичної. У різні часи її використовували з різними політичними цілями.

У XVIII ст. німецькі вчені наполягали на нездатності слов'ян самостійно створити державу і на перевазі німецьких народів, які сприяли розвитку слов'янської державності. Цей міф був підхоплений німецьким мілітаризмом в XIX і XX ст.

Напередодні Великої Вітчизняної війни з німецькими фашистами антінорманізм був санкціонований державою як єдино наукова концепція. Останні роки в історичній науці, більш вільної від ідеологічного тиску, існує велика різноманітність наукових концепцій походження Давньоруської держави, в тому числі і мало пов'язаних з варязької легендою.

Спори норманістів і антинорманистов в історичній науці зачіпають в кінцевому підсумку ширшу проблему: чи може держава бути привнесено ззовні? Чи може держава утворитися шляхом завоювання або в процесі ще якихось причин? Для відповіді на ці питання необхідно розглянути деякі історичні аспекти освіти Давньоруської держави.

Процеси класоутворення у слов'ян проходили на тлі формування племінних союзів, розпаду великої родини і переростання родової громади в сільську (сусідську). Відому роль в ході утворення держави грали нерозвинені (в порівнянні зі Сходом або античним світом) рабовласницькі відносини.

Форму суспільних відносин, що існували у слов'ян в VII-VIII ст. Можна визначити як «військову демократію». Її ознаками були: участь усіх членів (чоловіків) племінного союзу у вирішенні найважливіших суспільних проблем; особлива роль народних зборів як вищого органу влади; загальне озброєння населення (народне ополчення). Це означало общинників, рівність всіх членів суспільства.

Правлячий шар формувався з двох шарів: старої родоплемінної аристократії (вождів, жерців, старійшин) і з розбагатілих на експлуатації рабів і сусідів. Наявність сусідської громади ( «верві», «світу») і патріархального рабства (коли раби входили до складу володіла ними сім'ї) гальмувало процес соціальної диференціації.

Освіта державності у східних слов'ян співпало і було обумовлено розкладанням родоплемінних, кровноспоріднених відносин. Вони замінялися територіальними, політичними і військовими зв'язками. До VIII ст. на території, населеній слов'янськими племенами, було утворено 14 племінних союзів, що виникли як військові об'єднання. Організація і збереження цих утворень вимагали посилення влади вождя і правлячої верхівки. В якості головної військової сили і одночасно правлячої соціальної групи на чолі таких союзів ставали князь і князівська дружина.

У 882 р два найбільші політичні центри давніх слов'ян, Київський і Новгородський, об'єдналися під владою Києва, утворивши Давньоруська держава. З кінця IX до початку XI ст. це держава включає в себе території інших слов'янських племен: древлян, сіверян, радимичів, уличів, тиверців, в'ятичів. У центрі нового державного утворення виявилося плем'я полян. Давньоруська держава стала своєрідною федерацією племен, за своєю формою це була ранньофеодальна монархія.

2. Організація влади в давньоруській державі

2.1 Суспільний лад давньоруської держави

До IX ст., Часу утворення Давньоруської держави, у східних слов'ян встановилася феодальна власність на землю і склалися класи - феодали-землевласники і феодально-залежні селяни. У панівний клас феодалів входили київські князі, місцеві (племінні) князі, громадська знати (бояри), верхівка служивих людей, дружина князів.

Земельні володіння князів росли за рахунок експропріації общинних земель, колонізації земель інших племен, захоплення пусток. Київські князі, що стояли на чолі Давньоруської держави, починали вважати себе верховними власниками всіх земель, що раніше належали селянам-общинникам. Данина (полюддя) поступово перетворювалася в феодальну ренту (частина продукту додаткової праці, яку отримує власник землі). Збір данини набував насильницький характер і часто викликав активний спротив селян Великими феодалами були правителі та інших князівств - представники великокнязівської династії, місцеві князі. В клас феодалів входили бояри - великі землевласники, які захопили громадську землю, князівські дружинники, які отримали землю від князя. таке земель-

ве володіння іменувалося вотчиною, постійним володінням, яке могло бути передано у спадок.

Після прийняття в X ст. християнства значна частина земель зосередилася в руках церкви, монастирів, духовенства. З'являється й інша категорія феодалів - палацові слуги, служиві люди, що отримували землю за службу і на час служби.

Всі групи феодалів перебували у відносинах сюзеренітету-васалітету. Верховним сюзереном був великий князь, його васалами - місцеві князі - сюзерени своїх бояр і служивих людей. Васали несли військову службу. Найбільш впливові брали участь в засіданнях князівської ради. Залучалося до участі в раді і вище духовенство. Феодали-васали в якості винагороди за службу отримували земельні володіння (на праві або вотчини, або землеволодінь, наданих їм на час служби або довічно). Це посилювало залежність селян від місцевої знаті, якої вони платили феодальну ренту. Поступово все в більшій мірі визначалося становище, в силу якого вся земля належала тому або іншому феодалу. Право власності феодалів на землю (на якій жили і працювали селяни) виражалося насамперед у тому, що вони отримували з селян феодальні податі. Пізніше залежність селян від феодалів набувала все більш жорстку форму, а право власності на землю отримало більш чітке вираження.

У Давньоруській державі складалася типова для феодалізму ієрархічна організація різних груп пануючого класу феодалів, заснована на системі феодального землеволодіння.

Величезні земельні володіння належали вищому духовенству, монастирям. Крім доходів з землі, церква отримувала так звану десятину - десяту частину княжих доходів з населення - і грошові штрафи за злочини, підсудні церковному суду.

З ростом феодального землеволодіння і збільшенням могутності феодалів росли і їхні політичні права. Феодали отримували від своїх сюзеренів-князів так звані імунітети, звільнялися від платежу данини на користь князя і набували право мати дружину, судити залежне від них населення, збирати різні податі, тобто прерогативи адміністративної, військової та судової влади. Політична влада ставала все більшою мірою атрибутом великої феодальної власності. Одночасно виникало і право (право-привілей), охороняло становище знаті, яка складається феодальну ієрархію. Найбільший кодекс російського феодального права ХI-ХV ст. - Руська Правда - визначав ряд привілеїв панівного класу: підвищені покарання за вбивство феодала або заподіяння йому майнової шкоди, більш широкі права (в порівнянні з селянином-смердом) з передачі майна у спадщину (в тому числі і дочкам) і багато інших.

Клас феодально-залежних селян складався різними шляхами. Процес феодалізації призвів до того, що вільних селян-общинників майже не стало, основне селянське населення попало під ту чи іншу форму феодальної залежності. Цей процес йшов одночасно з формуванням феодальної власності на землю. Як уже зазначалося, велике значення мали перетворення данини в феодальну ренту, роздача земель боярам, ​​дружинникам, монастирям, пряме насильство, позаекономічний примус. Йшов також процес економічного закабалення. Розорившись, громадяни змушені були йти до феодалу в залежність на різних умовах (наприклад, закупничества, патронату, найму і т.д.).

Основною групою селянства були смерди, що жили громадою, мали свій будинок, господарство, ділянка землі в користуванні. Залежність смердів від феодалів, князів могла бути більшою або меншою, але головним чином полягала у тому, що вони були зобов'язані платити феодалам данину, податки, тобто відбувати феодальні повинності. Життя і майно смердів охоронялися за законом в значно меншій мірі в порівнянні з феодалами. Їхнє майно в разі відсутності синів не переходило у спадок заміжнім дочкам, а ставало власністю пана. Тільки незаміжні дочки отримували частину майна. Смерди підлягали суду князя, його васалів, церкви (якщо жили на її землі).

Положення смердів не можна визначити як кріпосне стан. Вони не були прикріплені до землі і особи феодала, але їх феодальна залежність (в більшій чи меншій мірі) не викликає сумніву.

Іншу категорію залежного населення становили закупи - смерди, що потрапили у важке економічне становище, взяли в борг якесь майно у пана і гарантували повернення боргу як би самозакладом. Закуп працював в господарстві пана і не міг його покинути, поки не повертав борг (інакше його перетворювали в повного, «обельного» холопа). Але закуп мав деякі права і їх захист законом.

Були й інші категорії феодально-залежного населення - ізгої, люди, що вийшли з общини; прощеннікі - це потрапили під так зване «заступництво», патронат церкви, монастирів або світських феодалів і зобов'язані за це працювати в їхніх господарствах.

Перетворення общинників-селян у феодально-залежних людей, посилення експлуатації викликали запеклий опір селянства, боровся проти панської влади.Так, близько 1071 р відбулося велике повстання смердів на Ростовській землі, і це далеко не єдиний приклад.

Поряд з феодально-залежним населенням панівні класи в Давньоруській державі експлуатували і рабів (холопів). Найбільш древніми джерелами холопства були полон, народження від рабині. Але Руська Правда вказувала і багато інших шляхів перетворення вільних людей на рабів: самопродажу в рабство, шлюб з рабинею, надходження в служіння (в тіуни, ключники) «без ряду» (тобто без будь-яких застережень), банкрутство. Холопом міг стати побіжний закуп, в холопів перетворювали людей, які скоїли тяжкі злочини (підпал току, конокрадство).

Рабів в Київській державі було, мабуть, багато. Але рабство проте не стала основою суспільного виробництва. Як уже зазначалося, в конкретних історичних умовах східнослов'янського суспільства рабство залишилося лише одним з укладів, головне значення отримали феодальні виробничі відносини.

Про становище холопів свідчили статті Руської Правди. За вбивство холопа його пану платили відшкодування всього в 5 гривень, за рабиню - 6 гривень. За вкраденого холопа пан отримував відшкодування в 12 гривень. Холоп найчастіше розглядався як об'єкт права. Він не відповідав за свої дії перед законом, за нього відповідав господар. У міру розвитку феодального землеволодіння холопи переводилися на землю, вони перетворювалися в феодально-залежних людей.

З розвитком ремесла і торгівлі в Давньоруській державі виникали і росли міста, збільшувалася чисельність міського населення, з якого виділялася багата верхівка - люди «лутчие». Класова диференціація була дуже істотною. Експлуатація міських низів викликала неодноразові повстання: в 1068 та 1113 рр. в Києві, в 1071 г. - в Новгороді.

Міське населення було вільніше залежних селян. Життя і майно городян захищалися нормами, що належали до повноправним, вільним людям. Руська Правда з повагою називала «Грідін», «Купчин», ремісників, лихварів. Так, ст. 48, 49, 54 Руської Правди (Великої редакції) встановлювали пільги купцям при укладанні угод, у випадках неспроможності, банкрутства. У ст. 54 говорилося: «Якщо який-небудь купець, відправившись з чужими грошима, де-небудь зазнає корабельної аварії, або піддасться нападу ворога, або (його) наздожене пожежа, щось не творити над ним насильства, не продавати (його і його майно), але нехай як почне (виплачувати борг) погодно, так і платить, бо це нещастя від бога, а він (тобто купець) не винен ... ».

Цікаві договори Київської держави з Візантією, що визначали привілеї руських купців, що торгували з греками.

У містах час від часу скликалися народні збори - віче, пережиток родоплемінного ладу. На віче були присутні вільні дорослі жителі міста - купці, ремісники та ін. Віче скликались, наприклад, під час облоги міст, перед початком військових походів. Городяни могли зібратися на віче і протестуючи проти політики князя. Віче, не будучи органом влади, відігравало певну роль у політичному житті держави.

2.2 Державний лад давньоруської держави

Давньоруська держава - сукупність Київського і місцевих феодальних князівств, князі яких перебували у васальній залежності від великого князя. У міру зміцнення своєї влади київські великі князі постаралися замінити місцевих князів своїми ставлениками - синами, племінниками, намісниками.

За формою правління Давньоруська держава була типовою ранньофеодальної монархією. Великий князь був старшим (сюзереном) по відношенню до місцевих князів. Він володів найбільшим і сильним князівством. Взаємини з іншими князями будувалися на основі договорів - хресних грамот, які визначали права і обов'язки великого князя (захищати васалів, надавати їм допомогу і отримувати, в свою чергу, допомогу від васалів), а також права та обов'язки князів-васалів.

Надалі зі зміцненням феодального землеволодіння місцеві князівства посилювалися, все в меншій мірі потребуючи допомоги великого князя. До середини XII в. нові політичні центри настільки посилилися і відокремилися, що єдине щодо централізоване Давньоруська держава перестала існувати. На його території виникли багато самостійні князівства.

На чолі Давньоруської держави стояв великий князь. На ранньому етапі існування Давньоруської держави його функції полягали головним чином в організації збройних сил, командуванні ними, в зборі данини, налагодженні зовнішньої торгівлі. Потім діяльність князя ускладнилася - все більшого значення набувала діяльність в області управління: призначення місцевої адміністрації, княжих агентів, законодавча і судова діяльність, керівництво зовнішніми зносинами. Доходи князя складалися з феодальних повинностей з його власних земель, данини (подати), судових мит, кримінальних штрафів (вір і продажів), інших поборів (наприклад, мита - торговельного мита).

Великокняжий престол передавався у спадок (спочатку за принципом старшинства - старшому в роду, а потім - «отчини», тобто синові).

Великий князь зобов'язаний був у своїй діяльності спиратися на рада великих феодалів - бояр, духовенство. Рада не мав чітко визначеної компетенції. Разом з князями бояри вирішували найважливіші питання управління, зовнішньої політики, судили, приймали закони.

Після зміцнення місцевих феодальних князівств для вирішення питань, що стосувалися всіх російських земель, скликалися феодальні з'їзди. Так, на з'їзді, що відбувся в 70-х роках XI ст., Обговорювалися нові статті Руської Правди (Правди Ярославичів). Для забезпечення єдності російських земель в боротьбі з кочівниками, половцями скликалися Любецький (1097 г.), Долобського (1103 г.) феодальні з'їзди. На першому етапі існування Давньоруської держави ще зберігалася десяткова (що залишилася від колишньої військової організації) система управління, коли десятники, соцькі, тисяцькі отримували деякі функції державного управління.

Система органів управління в подальшому в Давньоруській державі визначалася характером політичної влади при ранньому феодалізмі, яка була як би атрибутом земельної власності. Великі землевласники (і це підтверджувалося імунітетними грамотами) самостійно здійснювали управління, суд, придушення експлуатованих. Державний апарат як би співпадав (більшою чи меншою мірою) з апаратом управління доменом, вотчиною, господарством. Ранньофеодальна держава не розрізняло органів державного управління і органів управління справами князя, його двором і господарством.

Основними чинами, які відають господарством князя і державними справами, були палацові слуги. Найбільш важливими з них були дворецький, який керував князівським двором, воєвода, який очолював збройні сили, конюший, що забезпечував княже військо кіньми. У підпорядкуванні цих вищих княжих чинів знаходилися різні слуги - тіуни. Така система управління називалася палацово-вотчинної.

Місцевими органами управління були посадники (намісники) в містах і волостелі в сільській місцевості. Вони були представниками князя в місті або волості: збирали данину, мита, судили, встановлювали і стягували штрафи. Частина зібраного з населення вони залишали собі. Замість платні за службу вони мали право збору «корми» з населення. Розмір «корми» визначався в грамотах. Помічники посадників і волостелей - тіуни, вірники та інші - також отримували «корм». Про «кормі» вирнику згадує Коротка Правда в ст. 42. Ця система управління називалася системою годування. Великокнязівські намісники і волостелі посилалися не в усі землі Давньоруської держави, а лише на територію домену великого князя. На землях місцевих князів суд і управління знаходилися в руках посилаються ними намісників і волостелей.

У міру розвитку феодальних відносин право управління, суду, збору податей все в більшій мірі зосереджувалася в руках великих феодалів (що підтверджувалося імунітетними грамотами). Кожен великий феодал (бояри, монастирі та ін.) Мав свій апарат влади і примусу - дружину, слуг.

Судових органів як спеціальних установ не існувало. Судові функції виконували органи влади і управління в центрі і на місцях. Суд не був відділений від адміністрації. Судили князі, посадники, волостелі, представники князівської влади. Їх помічниками були тіуни і багато інших допоміжні особи. Так, Руська Правда згадує мечника, метельщіка, ябедника. У міру зміцнення феодального землеволодіння і оформлення боярського імунітету росло значення боярського суду над селянами - залежними людьми.

Оформлялася і церковна юрисдикція. Церква мала право судити залежне населення своїх земель, судити духовенство по всіх справах, а все населення держави - за певними категоріями справ (злочини проти релігії, моральності, сім'ї та ін.). Церковні статути визначали перелік справ, які стосуються суду митрополита, єпископа і ін.

Збройні сили складалися з дружини великого князя, дружин місцевих князів, феодального ополчення (військових загонів, що приводяться в розпорядження князів їх васалами). Під час воєн створювалося народне ополчення ( «вої»).

2.3 Сходовий принцип організації влади

Новим явищем у політичному житті стало поділ території Давньоруської держави на «сфери впливу» між синами київського князя. У 970 р, вирушаючи у військовий похід на Балкани, київський князь Святослав Ігорович «посадив» на князювання (фактично, як намісників) до Києва свого старшого сина, Ярополка, в Новгород - Володимира, а Олега - «в Деревех» (в землю древлян, сусідню з київської). Очевидно, їм же було передано право збору данини для київського князя. Отже, вже з цього часу князь припиняє ходити в полюддя. Починає формуватися певний прообраз державного апарату на місцях, контроль над яким продовжує залишатися в руках київського князя.

Остаточно такий тип управління склався за часів правління київського князя Володимира Святославича (980-1015 рр.). Святослав змушений був розділити всю Російську землю, включно з Києвом, між своїми синами, оскільки сам кілька років перебував за її межами. Володимир же залишив за собою київський престол, а своїх старших синів посадив у найбільші російські міста, колишні при цьому, мабуть, колись центрами племен. Тим самим він поклав кінець існуванню «союзу племінних князівств». На місці колишнього союзу виникло єдина держава, різні регіони якого керувалися намісниками київського князя.

Тепер вся повнота влади на місцях перейшла в руки Володимировичів. Підпорядкованість їх великому князю-батькові виражалася в регулярній передачі йому частини данини, що збиралася з земель, в яких сиділи великокнязівські сини-намісники. Про те, як розподілялася данину, можна судити по літописного згадки під 1014 року про данини, яку збирав Ярослав Володимирович, який сидів в Новгороді:

«Ярославу же сущю Новегороде, і уроків що дають Киеву дві тисячі гривень у рік до року, і тисячі Новегороде грід раздаваху. І тако даяху вси Посадніца (в Новгородського першого літопису - князі) нов'городьстіі ».

На думку А.А. Горського, дружини спілок племінних князівств, на землях яких були посаджені представники київської князівської династії, мабуть, частиною влилися в дружини князів - намісників. При цьому зберігалося спадкове право влади. Одночасно при визначенні порядку спадкування влади поступово закріплювалося переважне право старшинства.

Такий принцип дотримувався і в разі перерозподілу князівств між синами великого князя київського після смерті одного з братів. Якщо помирав найстарший з них (зазвичай сидів на новгородському «столі»), то його місце займав наступний за старшинством брат, а всі інші брати пересувалися по «сходах» влади на одну «сходинку» вгору, переходячи на все більш престижні князювання. У разі, якщо хтось із молодших братів помирав раніше старшого, володіння цього молодшого брата в подальшому перерозподілі князівств не брали участь: йому успадковували прямі нащадки - сини і внуки. Така система організації передачі влади зазвичай називається «сходовій» системою сходження князів на престоли.

Уже при Володимирович повною мірою простежується її дію.Після смерті старшого, Вишеслава (ок. 1012 г.), який сидів в Новгороді, його князювання прийняв Ярослав, оскільки Ізяслав, який прямував по старшинству безпосередньо за Вишеславії, на той час уже помер. Полоцьке князювання, в якому правил Ізяслав, дісталося спочатку Брячислав Ізяславич, а потім Всеслав Брячиславич. Тим самим, Полоцька земля після смерті Ізяслава Володимировича фактично вийшла зі складу Давньоруської держави, перетворившись в суверенне князівство. Цікаво, що ця територіальна втрата була цілком лояльно сприйнята київським князем і його нащадками. А ось спроба новгородського князя Ярослава Володимировича - всупереч традиції - припинити 1014 р виплату данини до Києва викликала негайну відповідну реакцію: Володимир Святославич, як ми пам'ятаємо, тут же почав готуватися до війни проти сина з метою відновити законний порядок управління державою. Однак, як неодноразово зазначалося, такий порядок існував лише до тих пір, поки був живий глава роду. Після смерті батька, як правило, починалася активна боротьба між братами за право володіти Києвом. Переміг в ній відповідно все князювання роздавав своїм дітям, «відроджуючи» сходову систему. Так, В.О. Ключевський писав:

«Коли помирав батько, тоді, мабуть, розривалися всі політичні зв'язки між його синами: політичної залежності молодших обласних князів від старшого їх брата, сідав після батька в Києві, непомітно. Між батьком і дітьми діяло сімейне право, але між братами не існувало, мабуть, ніякого встановленого, визнаного права ... »

Причини цього деякі вчені бачать в особливої ​​ролі київського князя. Наприклад, А.Е. Пресняков писав:

«Старе сімейне право покоїлося на неподільності жітья і володіння. З розділом руйнувався сімейний союз, і звичайні поняття не знали переваг і прав старшого брата над іншими. Поняття ці, пануючи в междукняжеских відносинах, ставали в різке протиріччя з політичною тенденцією київських князів створити міцне підпорядкування Києву підвладних областей. І перший, що витікав з обставин, вихід з дилеми - прагнення об'єднати в руках київського князя всі володіння батька, «бути, володіючи, єдиному в Русі» ».

Після того, як київський престол перейшов до Ярославу Володимировичу, він зумів позбутися практично від усіх своїх братів, скільки-небудь серйозно претендували на владу. Є досить вагомі підстави припускати, що саме він був вільним або мимовільним вбивцею Бориса, а можливо, і Гліба. І місця посіли сини Ярослава. Перед смертю Ярослав заповідав Київ старшому синові Ізяславу, який до того ж залишався князем новгородським. Святославу він дав Чернігів, Всеволоду - Переяславль, Ігорю - Володимир, а В'ячеславу - Смоленськ. Розділивши міста між синами, Ярослав заборонив їм «преступаті межі братія, ні сгоніті». Підтримувати встановлений порядок повинен був Ізяслав як старший в роду. Тим самим формально закріплювався політичний пріоритет київського князя.

Однак вже до кінця XI ст. спостерігалося значне ослаблення влади київських князів. У зв'язку з цим активізувалося київське віче. Воно стало грати досить помітну роль в житті не тільки міста, а й держави в цілому. Зокрема, відомо, що віче виганяли князів або запрошувало їх на престол. Так, в 1068 р кияни повалили Ізяслава, який програв бій з половцями, і посадили на його місце Всеслава Брячиславича Полоцького. Через півроку, після втечі Всеслава до Полоцька, київське віче знову попросило Ізяслава повернутися на престол.

З 1072 р пройшло кілька княжих «снемов» (з'їздів), на яких Ярославичі намагалися домовитися про основні принципи поділу влади і одночасно про взаємодію в боротьбі з загальними противниками. У 1074 року між братами розгорнулася запекла боротьба за київський престол. Старшинство перестало грати безумовно вирішальну роль у визначенні права на владу. Зміна правителів в столиці спричиняла зміни влади на периферії Київської Русі: кожен новий київський князь направляв своїх синів намісниками в інші міста (перш за все в Новгород). При цьому в політичній боротьбі все частіше використовувалися половецькі загони.

Почастішали усобиці серйозно погіршили внутрішньо-і особливо зовнішньополітичне становище російських земель. Це змусило руських князів знову зайнятися пошуками політичного компромісу. У 1097 р в Любечі відбувся княжий з'їзд, на якому онуки Ярослава Святополк Ізяславич, Володимир Всеволодович, Давид Ігоревич, Василько Ростиславич, а також Давид і Олег Святославич встановили новий принцип взаємовідносин між правителями російських земель:

«В літо 6605. Придоша Святополк, і Володимер, і Давид Ігоревич, і Василко Ростиславича, і Давид Святославич, і брат його Олег, і сняшася Любячі на влаштування світу, і глаголаше до собе, рекуце:« Пощо губимо Руське землю, самі на ся котору деюще? А половці землю нашю несуть нарізно, і заради суть, оже межю нами раті. До цю пору отселе імемся в єдине серце, і страв Руської землі; кождодадержітьотчінусвою: Святополк Киеве Ізяславі, Володимерь Всеволожю, Давид і Олег і Ярослав міряй, Ростіславічема Перемишьль Володареві, Теребовль Васілкові ». На тому целоваша кресть: «Так аще хто отселе на кого будеть, то на того будемо вси і кресть чесний». Рекоша вси: «Та будеть на нь хрест чесний і вся земля Руська». І целовавшеся поидоша в своясі ».

З цього часу «отчина» (земля, в якій княжив батько) стала передаватися у спадок синові. Тим самим скасовувалася «сходова» система заняття престолів, яка базується на уявленні, що всі члени великокнязівської сім'ї є спільними власниками Руською землею. На зміну їй прийшло династичне правління. Російські землі були розподілені між окремими гілками нащадків Ярославичів. На відміну від установлений Ярослава, тепер гарантом дотримання нових норм відносин виступав не «старший», київський, а все князі: «Так аще хто отселе на кого будеть, то на того будемо вси і кресть чесний».

висновок

Річард Пайпс, класичний прихильник «норманської теорії», стверджував, що варяги настільки зневажливо ставилися до слов'ян, що навіть не спромоглися залишити який-небудь закон про порядок передачі влади. Насправді ж сам варіант розвитку давньоруського суспільства - екстенсивний, змушував київських князів обороняти рубежі братам, які в силу особливостей слов'янського способу виробництва, ставали ворогами. «Сходовий» принцип успадкування породив боротьбу за престол, що в подальшому породило феодальну роздробленість. Цьому сприяла наступна внутрішньополітична причина, суть якої полягала в тому що єдиної російської держави не існувало вже при синах Ярослава Мудрого, і єдність підтримувалося швидше родинними зв'язками і загальними інтересами в обороні від степових кочівників. Рух князів по містах по «Ряду Ярослава» створювало нестабільність. Рішення Любецького з'їзду ліквідувало це сформоване правило, остаточно роздробивши держава. Нащадків Яролслава цікавила не боротьба за старшинство, а збільшення власних володінь за рахунок сусідів.

Характер князівської влади став змінюватися з початку XIII століття, особливо після завоювання Русі монголами. Чи не втручаючись прямо в управління областями, монголи чинили сильний опосередкований вплив. З цього часу князі повинні були отримувати дозвіл на князювання у ханів Золотої Орди.

До кінця ХШ - початку XIV століть відбулося зміцнення нового порядку спадкування великокнязівського престолу: старшинство в роду було замінено принципами первородства в сім'ї. Поступово князі перетворювалися на власників землі, яка перейшла до них від батьків.

Список літератури

1. Гомола А.І. Історія держави і права Росії: Учеб. посібник для студ. середовищ. проф. навч. закладів / А.І. Гомола, С.Г. Панцирні. - 2-е изд., Испр. і доп. - М .: Видавничий центр «Академія», 2005. - 192 с.

2. Гумільов Л.М. Від Русі до Росії (ч. 1 гл. 1). Москва, Екопрос

3. Історія держави і права Росії. Підручник / Під. ред. Ю.П. Титова. - М .; ТОВ «ТК Велбі», 2003. - 544 с.

4. Ключевський. Історія - перші 20 лекцій. М. 2000. 189 с

5. Ключевський В.О. - Курс русской истории. - М .: Видавничий центр «Академія», 2001 451 с.

6. Щепетов В.І. Історія державного управління в Росії: Учеб. для студ. вищ. навч. закладів. - М .: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 512 с.

7. Платонов О.А. Терновий вінець Росії. Свята Русь. Відкриття російської цивілізації. М., Енциклопедія російської цивілізації, 2001. 816 с.