Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Соціально-економічний і політичний лад

Скачати 91.36 Kb.
Дата конвертації 03.05.2018
Розмір 91.36 Kb.
Тип реферат

Р Е Ф Е Р А Т

Тема: "Соціально-економічний і політичний лад.

Внутрішня і зовнішня політика Київської Русі "

I. Освіта Давньоруської держави.

1. Фактори що зумовили утворення держави:

а) соціальні;

б) зовнішньополітичні та економічні;

в) громадські;

г) "союзи союзів".

II. Соціально-економічний лад.

1. Управління:

а) князь;

б) громада;

в) віче;

г) система "старший місто - передмістя".

2. Соціальний лад:

а) феодалізм.

3. Категорії населення:

а) вільні громади;

б) смерди;

в) закупи;

г) ізгої (вільні і залежні);

д) челядь і холопи.

4. Вотчина.

5. Економічний розвиток.

6. Церква.

III. Політичний устрій.

1. Князь.

2. Громада.

IV. Внутрішня політика.

1. Заняття слов'ян.

2. Князь і його дружина. Полюддя.

3. Вотчина власність.

4. "Правда Руська"

5. Соціальна організація і система управління

державою

6. Повстання і соціальне хвилювання.

V. Зовнішня політика.

1. Російсько-візантійські відносини.

2. Розгром Хозарського каганату.

3. Боротьба проти кочівників.

I. Освіта 1. Фактори З ряду існуючих в радянській

Давньоруської що обумовили історичній науці концепцій

держави освіту походження слов'ян найбільш

держави: повно відповідає вимогам сучасної

науки так звана Дніпровсько-Одерская

концепція походження слов'ян академіка

Б. А. Рибакова, відповідно до якої з сере

дини II тис. до н.е. в північній частині Східної

Європи між Дніпром і Одером проживали

найдавніші праслов'яни виділилися до цього

часу зі складу індоєвропейців. На думку

Сєдова і деяких інших учених, історію

слід вести приблизно з середини

I тис. До н.е.

а) соціальні; В письмових джерелах, що відносяться до початку нашої

ери, слов'яни згадуються під назвою "венеди".

Відомо що венеди вели осілий спосіб життя, знали

орне землеробство. У них існувала внутрішня

торгівля, пов'язана з розвитком ремесла, і зовнішня

торгівля, зокрема, з Римом. Торгівля прискорювала

процес диференціації суспільства, сприяла

появі багатою соціальної верхівки. Мала сім'я,

що складається з чоловіка, дружини, дітей, ставала складовою

частиною найважливішої соціальної клітинки суспільства - сільської

громади. У сільській територіальній громаді виділялися

окремі, заможні сім'ї, що володіли певною

власністю. У VIв. посилюється військова і політич

кая влада. Все це прискорювало майнову та соціальну

диференціацію слов'янського суспільства, і формування

в ній класових відносин. У міру поглиблення соціальної

диференціації в союзах племен все більш посилювалося

державне початок, що неминуче вела в кінцевому

рахунку до утворення держави. Але цей процес

зажадав тривалого часу.

б) внешнеполі- Несприятливо складається і зовнішньополітичний чинник.

тические На економічному розвитку слов'ян важко відбилося

навала гунів. В результаті цього затримався і їх

власний розвиток. Як вважав М. М. Тихомиров, про при-

чинах виникнення держави було "розвиток землеробство

лія і ремесла в області економіки, розвиток феодалізму

- в галузі суспільних відносин ". Так в VII-VIIIвв.

в зв'язку з ростом продуктивності праці ставало

цілком можливою індивідуалізація виробництва. подго-

тавлівалісь умови для переходу від ранньокласових від-

носіння до феодалізму. Економічний прогрес у восточ-

них слов'ян був рушійною силою їхнього суспільного роз-

витку. За умови існування індивідуальних хо-

зяйств додатковий продукт, одержуваний в них і

досягав значних розмірів, ставав собствен-

ністю виробника і міг бути джерелом обогаще-

ня. Так виникло спочатку майнове, а потім і з-

соціальне нерівність. Так само в цей час складалася і

росла приватна власність у заможних член громади.

Формувалася соціальна верхівка общеста.

в) громадські Велике значення для утворення держави мали союзи

племен. На початку існування таких союзів

племен, формою організації управління була

військова демократія. Однак при цьому ще довго-

гое час зберігалася первісні демократи-

етичні установи - народні збори і з-

вет старійшин: Але народні збори превра-

щалось в збори воїнів якому військовий

ватажок, оточений і підтримуваний

дружиною, нав'язував свою волю, здобуваючи

все більший вплив і владу за рахунок інших

старійшин. Таким чином йшов процес преоб-

разования органів громадського самоуправле-

ня в державні органи. Військова демок-

Ратія поступово перестала в военноіерархі-

чеський правління-князювання. органи громадськості

ного самоврядування перетворювалися в органи

панування і гноблення, спрямовані проти

народу. Завершувалося тим самим оформлення

державного ладу, найважливішою ознакою

якого було по явище особливої, совпада-

-ющей безпосередньо з населенням, отделен-

ної від нього публічної влади, котра володіє

спеціальним апаратом управління і распрост-

ранящих на певну територію. вій-

ний ватажок великого союзу племен прев-

ращаются в правителя - князя. 56 0Главенство

князів набувало характер здійснення

владних класових функцій. наближені

князя ставали його радниками і намест-

никами. Дружина перетворювалася на військову силу,

яка придушувала опір експлуатують

ваних мас і вела загарбницькі і обороні-

тільні війни. 57 0Указанний процес преобразо-

вання органів громадського самоврядування в

державні органи не був актом едінов-

ремінним для всіх союзів східнослов'янських

племен. У VIIIв. в умовах боротьби з кочев-

никами в Середньому Придніпров'ї, відбулося об'єк

єднання декількох спілок племен чи княже-

ний в "союз союзів" під назвою "Русь"

столицею якого став Київ.

г) "союзи союзів". г) "Союзи союзів", які об'єднували по кілька

спілок племен-князівств, були новими про-

РАЗОВАНІЕ і відображали більш високий етап у

процесі східнослов'янської консолідації.

Приблизно на рубежі VIII-IXвв. придніпровський

союз союзів племен "Русь" переростає ще

більш потужне об'єднання з назвою

"Російська земля", включалозначна

число спілок слов'янських племен. Літопис їх

перераховує: Русь, Поляни, Древляни, Полоча-

ні, Дреговичі, Північ. Це вже майже половина

східних слов'ян. Правила в цьому дер-

дарчому об'єднанні, за своєю вероят-

ності, династія Кия, представниками якої

в середині IXв. були, за повідомленням літопису,

князі Аскольд і Дір.

II соціальну 1. Управління В сучасній історичній

но-еко- науці склалося традиція, ізоб-

кий лад. ража Київську землю мало

НЕ оплотом монархізму в Київській Русі і про-

тівопоставляющая її в цьому відношенні містах

з сильним вічовим початком, таким, як Полсук

і Новгород.

а) князь; В. Л. Янін і М.Х.Плешковскій вбачають в

новгородської республіці щось фінаменальное,

зовсім не схоже на соціально - політи

чний організацію давньоруських князівств, в

Зокрема Київського князівства, де

панувала нібито монархічна початок. 58

М.П.Толочко пише про те, що "верховним гла-

виття "в Києві був великий князь. Правда,

відому роль відігравало і віче: "При сильному

київського князя віче була слухняним придатком

верховної влади, при слабкому - залежність

була зворотною. Іншими словами, в Києві

XI-XIIвв. існували, доповнюючи один одного,

а нерідко і вступаючи і в протиріччя, орган

феодальної демократії (віче) і представник

монархічної влади (великий князь) ". 59 0Фор-

мування територіальних зв'язків, складива-

ня міста - волості (міста - держава)

більш-менш добре простежується на ма-

ріали, що відносяться до історії Київської

землі. Під 996г. літопис повідомляє про те,

що стара система родової захисту починає

давати збої. Володимир як представник від-

жива ладу шукає шляхи вирішення цієї проб-

леми. З літописом перегукується відома

билина про Іллю Муромця і Солов'я - разбойні-

ке. В образі Солов'я слід бачити не

"Стільки придорожнього грабіжника, скільки

представника відсталих сил родоплемінного

ладу. "Прав Б. А. Рибаков, який відзначив, що

соловей - не звичайний розбійник на великій

дорозі, який живе за рахунок проїжджих тор-

гових караванов.Можно сказати, що образ З-

ловья породжений епохою формування террито-

ріальних зв'язків. Родовий лад йшов у

минуле отнють НЕ безболісно, ​​часом від-

чаянно пручався. Дуже характерно упо-

мінаніе літописом бідняків і жебраків, живих в

Києві за часів Володимира: "І сотвори (Воло-

димира. Авт.) Свято великий ... болярами і

старцем міським, і вбогим роздам маєток

багато ". 5 0Князь" повів кожному убогим і

убогому приходите на двір князь і стягує

всяку потребу питво і яденіе, і від скотьніць

кунами ". 5 0Еті убогі і жебраки звичайно, явле-

ня нового часу - періоду розпаду старого

родоплемінного єдності.

б) громада; У колізіях загибелі родоплемінного ладу

народжувалася нова київська громада, яка

владно заявляє про себе зі сторінок літопису.

Це незважаючи на те що літописець прагнув в

першу чергу відобразити діяльність князів.

В 980г. Володимир, зібравши величезну рать, по-

йшов на свого брата Ярополка княжив у

Києві. Ярополк не міг "стати супроти, і зат-

ворілся Києві з людьми своїми і з блуд ". 514

Володимиру вдалося схилити до зради Блуда. І

став Блуд "лестощами" говорити князю: "Кияне

Слюта до Владимер, кажучи "переступати до

граду, яко предами ти Ярополка. Побегні за

град. "515 0Напуганний Ярополк" побіг ", а

Володимир переможно "увійшов до Києва". 516 0Отсюда

ясно, що вже в цей ранній період становище

князя в Києві в чималій мірі залежало від

прихильності до нього міської маси. Тому

не виглядає несподіваною і історія, проізо-

йшла з тмутараканским Мстиславом, коли він

"Приде ис Т'мутороканя Кияву, і не пріяма

його кине ". 517 0Князья, що правили в кінці X на-

чале XIвв. вважалися зі зростаючою силою го-

родской громади, прагнули її якось убла-

жити. Не випадково Святополк приховуючи від київ-

лян смерть Володимира, 518 0А сівши на стіл, соз-

вал "кияне" і "нача даяти їм маєток".519 0После

вбивства Бориса і Гліба, він також "скликавши

люди, нача доять овем корзна, а іншим куна-

ми, і роздам безліч ". 520 0Крепнущая го-

порті громада тримала в полі зору і релі-

гіозние питання, Князь Володимир постає на

сторінках літопису в оточенні не тільки

дружинному, а й народному. Разом з "людьми"

він робить язичницькі жертвопринесення. 521

Особливо важливо підкреслити причетність "лю-

дей "київської громади до заснування христи-

анство на Русі. Вони присутні на совеща-

ванні за вибором релігії, подають свій голос,

обирають "мужів добрих і смьіслени" для

закордонної подорожі з метою "випробування

вір ". 522 0В однієї зі скандинавських саг гово-

риться про те, що з питання про віру російський

князь скликає народні збори. 524 0Прі ре-

шення найважливіших питань князі повинен були

зважати на думку міської громади. ува-

тельное ставлення до міської громади стане

ще зрозуміліше, якщо врахувати, що вона володіла

військовою організацією, в значній мірі

незалежною від князя. ВОІ, міське ополче-

ня - дієва військова сила вже в цей

ранній період. Саме з воями князя Володимир

"Поиде противу" печенігів в 992г. 525 0Любопит-

але, що в легенді, вміщеній в літописі під

цим роком, героєм виставлено не княжий

дружинник, а ..нама - кожемяка - виходець з

простолюду. В 997г. Володимир не зумів ви-

ручіть білогвардійців, оскільки "не бе бо

виття у нього, печенег ж множьство багато ". 526

Без народного ополчення (воїв) справитися з

печенігами було неможливо. ВОІ активно

брали участь і в міжусобних князівських роз

рях. Не дарма радники Бориса Володимировича

говорили йому: Се дружина у тобе отьня і ВОІ.

Пайде, сяді Киеве на столі Сотні ". 527 0Воі так-

ж служили опорою Ярославу в його домаганнях

на Київ, а Святополка - для відображення яросла-

вових полків. 528

в) віче; Так починався процес формування волост-

ної громади в Київській землі. особливий інтерес

представляє події в Києві в 1068-1069гг.,

в яких перед нами виступає досить

конституйована міська громада. так пік

її самовираження - віче, тобто сходка всіх

вільних жителів Києва і його околиць.

Обурення, що вимагають зброю кияни соби-

раются на торговище. З слів літописця

випливає, що "людье", які зібралися на віче,

самі приймають рішення знов битися з по-

ловцями і пред'являють князю вимога про ви-

дачі коней і зброю. Тобто виявляється не-

залежність віча по відношенню до князівської

влади. У подіях 1069-1069гг. київська про-

щина діє як цілком самостійний

соціум, що ставить себе на одну дошку з кня-

жорсткій владою. Замість вигнаного Ізяслава

київські "людье" садять на стіл Всеслава.

Що стосується складу киян, які вигнали

Ізяслава, то до цього питання є

кілька точок зору. М.Н.Тихомиров і

Л.В.Черепін вважали, що термін "людье київ-

тії "позначає торговоремесленное населення

Києва. 529 0Б.Д.Греков писав про те, що

"Рух киян 1068г. Проти Ізяславича в

основному було рухом міських мас ". В

Водночас він помічаючи: "Але не тільки в XIв,

а й пізніше важко відокремити міську народ-

ву масу від сільського населення. необхідно

допустити, що і в цьому русі брало

участь сільське населення, подібно до того,

як це було в 1113р. в Києві ". 530 0Несколько

інакше до вирішення цього питання підходить В.В.

Мавродін: "Хто були кияни -" людьі ки-

евстіі? "Це не могли бути ні київська бо-

Ярська знати, ні воїни київського "полку", ні

тим більше княже дружинники, так як і

ті, і інші, і треті не потребували ні в

зброю, ні в конях. Не можна також запропонувати,

що під киянами "повісті временних літ"

слід мати на увазі учасників битви на

берегах Альти, втратили в бою з половцями

і все своє військове спорядження і коней. Пеш-

кому і беззбройними вони не могли б піти від

прудконогих половецьких коней, від половецької

шаблі і стріли. Прибігли до Києва жителі ок-

рестних сіл, що рятувалися від половців. Вони-то

і принесли до Києва звістка про те, що половці

розсипалися по всій київській землі, палять,

вбивають грабують, ведуть у полон. Їх-то і име-

ет на увазі "Повість временних літ", говорить

про киян біжать від половців до Києва. "531

На Київському віче Вічник без князя обговорюють

обстановку, що склалася, виганяють одного пра-

ставника і зводять на княжий стіл іншого,

домовляються про продовження боротьби з вра

гом, правлять посольства. У подіях

1068-1069г.г. віче вимальовується як вер-

духовно орган народоправства, що підноситься

над князівською владою.

г) система Що стосується системи "старший

"Старший місто місто - передмістя", то перші її

- передмістя ". Прояви ми помічаємо на початку XIв. Літописець

повідомляє: "Болеслав же вінеде до Києва з Свя-

тополком. І рече Болеслав: "розведе дружі-

ну мою по містом на покор'м ", і бути та-

ко. "532 0Здесь, судячи з усього, згадуються

передмістя Києва. Захоплення головного міста оз-

начает поширення влади і на прігоро-

ди. З Києва Святополк віддав розпорядження:

"Еліко ляхів по містах, ізбіваібте я". І

избиша ляхи. "533 0В літописному оповіданні про з-

битіях 1068-1069г.г. є ще одна любопит-

ная деталь, яскраво характеризує міську

громаду. Вигнавши Ізяслава "кияни" двір ж

княхь, разбіша, незліченна безліч злата

і срібла кунами і білизні. "534 0Такого роду яв-

лення ми зустрічаємо і в інших землях. князі

на Русі існували в значній мірі

за рахунок годувань - своєрідної плати сво-

Бодня населення за відправлення ними общест-

ських служб, походження якої губиться

в далекій давнині. 535 0Все це способствова-

ло виробленні погляду на княже добро як

на суспільне частково надбання, чим і мо-

тівіровано вимога, пред'явлена ​​князю

киянами: дати і зброю і коней. князі в

Київської Русі повинні були постачати народне

ополчення кіньми та зброєю. 536 0Ітак, під

1068-1069г.г. літописець розгортає Вира

зітельно картину діяльності київський по-

лостной громади. Становлення київської громади

здійснювалося на шляхах утвердження демокра-

тизма соціально-економічних відносин. не-

даром князі апелюють до думки громади навіть

в питаннях внутрекняжеского побуту. У 1096 р.

"Святополк і Володимер послати до Олгови,

що мовив аще: "Поиде Киеву, та поряд поло

жим про Русьстей землі перед людьми градьскімі,

да бихом оборонили Руське землю від пога-

них. "537 0Олег," послухавши злих радників ",

гордовито відповідаючи: "Немає мене гарно судити

єпископу, чи ігуменом, чи смердом ". послід-

няя фраза говорить багато про що. По-перше, вона

натякає, що за "людьми Градського" скри-

валися демократичні елементи, чому Олег

і прирівняв їх смердам. По-друге з неї на-

дме що князь запрошувався до Києва не тільки

для вироблення спільних дій проти

"Поганих", але для вирішення межкняжеских

суперечок, де "людям градским" поряд з

єпископами, ігуменами і боярами призначалися

лось бути посередниками. Надалі "кияне"

переходять до активних дій, що вказує

на широкі повноваження київської громади. те

центральне місце, яке займало віче в

соціально-політичному механізмі Київської

волості в середині XII в. визначається не

тільки його соціальним складом але і тим кру

гом питань, який воно вирішувало. У компе-

тенціі віче перебували питання, що стосуються

війни і миру, обрання князів. Більш того,

ця компетенція поширювалася навіть на

призначення судово-адміністративних "чинів".

2. Соціальний 2) Соціальний лад. процес

лад: формування в Київській Русі основних класів

феодального суспільства слабко відбито в источ-

никах. Це одна з причин, чому питання про

характері і касової основі давньоруської

держави є дискусійним. наявність

в господарстві різних економічних укладів

дає підставу ряду фахівців оцінити

Давньоруська держава як раннеклассо-

ше, в якому феодальний устрій існував

поряд з рабовласницьким і патріархальному.

Більшість вчених підтримують думку акаде-

міка Б.Д. Грекова про феодальному характері

Давньоруської держави, так як розвиток

феодальних відносин стало з IXв. провідною

тенденцією в соціально-економічному роз-

тії Стародавньої Русі.

а) феодалізм. Феодалізм характеризується повною власністю

феодала на землю, первинною формою якої

є полюддя. Полюддя - інститут прямого

позаекономічного примусу населення, в

якому "в оголеною формі виступають відно

шення панування і підпорядкування, так само як і

початкова фаза перетворення землі в феодаль-

ву власність. "538 0В IXв. формується

панівний клас феодалів, в який

входили київські князі, месник бояри. 539 0В

Xв. посилюється формування велікокняжеско-

го домену і доменів окремих князів. 540 0Фео-

віддалені землеволодіння збільшилися як за

рахунок великокнязівських і князівських пожалова-

ний, так і за рахунок захоплення порожніх земель

і земель общинників. Феодалізм також харак-

теризують і неповною власністю феодала

на селян, по відношенню до яких він при-

змінює різні форми економічного і поза-

економічного примусу. залежний

селянин обробляє не тільки землю ФЕО

дала, але і свою земельну ділянку, який

він отримує від феодала або феодального дер-

дарства, і є власником знарядь

праці, житла і т.д. Розпочатий процес

перетворення родоплемінної знаті у влас

ників землі в перші два століття істота

вання держави на Русі простежується,

головним чином, лише на археологічному ма

ріалів. Це багаті поховання бояр і дру-

жінніков, останки укріплених приміських

маєтків (вотчин) належали старшим дру-

жіннікам і боярам. В основному ж розвиток

феодалізму привело до того, що тільки феода-

ли-князі, бояри і церква могли мати

правом власності на землю. Вони не платі-

Чи данини і мали інші привілеї. Таким про-

разом, в Київській Русі поряд з класовим

поділом суспільства йшов процес формування

станового ладу, тобто оформлення юридично

замкнутих груп серед населення. Крім ФЕО

далов, в Київській Русі існували свобод-

ні селяни - общинники, вільне го-

порті населення, феодально-залежне

населення, раби.

3. Категорії Вільні общинники. основну

населення: а) масу сільського й міського на-

вільні про- селища Київської Русі складали

щини; "Люди", тобто феодально-залежні селяни,

експлуатовані державою шляхом збору да-

ні, розмір якої тепер став залежати від

кількості і якості знаходиться у селян

землі, або феодалами шляхом стягування оброку

або залучення селян до панщини.Однак в

початкового літопису термін "люди" употребля-

ється для найменування широких верств сільсько-

го і міського населення. Збереження в те-

ченіі тривалого періоду часу цього тер-

міна в значенні вільного населення укази-

кість на те, що йшов процес феодалізації

неоднаково торкався окремі сільські

селянські громади, жителі багатьох з них,

втрачаючи станову полноправность, сохраня-

Чи особисту свободу.

б) Смерди. Як зазначає Б.А. Рибаков, давньоруські смерди

XI-XIIв.в. вимальовуються як значна

частина полукрестьянского феодально-залежного

населення Київської Русі. Смерд був особисто

вільний. Разом з сім'єю він вів своє хо-

зяйство. Князь давав смерда землю при усло

вії, що той буде працювати на нього. У слу

чаї смерті смерда, що не має синів, зем-

ля поверталася до князя. За своє право вла-

дення самостійним господарством смерд пла-

тил князю данину. За борги смерда загрожувало

перетворення в феодально-залежного закупа. З

розвитком феодалізму роль смердів у Київській

Русі зменшувалася. Варто зазначити, що

джерела дуже мало повідомляють відомостей про

смердів. Це зумовило появу самих раз-

них точок зору на дану категорію населе-

ня. Так, С.В.Юшков бачив в смердів особливий

розряд закріпаченого сільського населення. 541

Б.Д.Греков вважав, що були смерди залежні

і смерди вільні. 542 0А.А.Зімін відстоюючи

ідею про походження смердів від холопів,

посаджених на землю. 543 0по думку С.А.Пок-

ровского, "смерд Руської Правди, як просто-

людин, пересічний громадянин, скрізь виставляється

Руською Правдою як вільний, необмежений

ний у своїй правоздатності людина ". 544

М.Б.Свердлов вважає найбільш плідним

поділ смердів на особисто вільних і ФЕО

дально-залежних. "545

в) Закупи. Поширеним терміном для позначення ФЕО

дально-залежного селянства у Київській

Русі був термін "закуп". основним джерелом

для вивчення закупничества є простий-

ранная редакція Р.П. Закуп - це людина,

потрапила в боргову кабалу і зобов'язаний своєю

роботою в господарстві позикодавця повернути напів-

ченную у нього "купу". Він виконував сільські

роботи: працював на полі, доглядав за

панським худобою. Феодал надавав заку-

пу земельний наділ, а також сільсько-

дарські знаряддя і робоча худоба. закуп був

обмежений в своїх правах. Перш за все це

стосувалося права відходу від "пана". але за-

купа заборонялося продавати в холопи. закуп

міг виступати в суді в якості свідка по

незначних справах, звертатися в суд на

свого пана. Зростання закупничества був

пов'язаний з розвитком приватного землеволодіння.

г) Ізгої. Ізгой - це людина "зжиті", вибитий з

звичної колії, позбавлений колишнього свого

стану. Відомі ізгої вільні і ізгої

залежні. Значний контингент феодаль-

но-залежних ізгоїв формувався за рахунок ви-

купівшіхся на волю холопів. Вони, як прави-

ло, що не розривали зв'язку з паном і оста-

валися під його владою. Однак були випадки,

коли звільнився холоп ішов від свого

господаря. Такі ізгої-вільновідпущеники, пор-

вавшие зі своїми колишнім паном, потрапляння

Чи зазвичай в залежність від церкви. поряд з

ними зустрічалися ізгої - вихідці з свобод-

них верств давньоруського суспільства. джерела

в якості феодально-залежного населення

називають також відпущеників, задушних людей,

пращенніков і вотчина ремісників.

д) Челядь У Київській

і холопи. Русі невільною частиною населення були раби.

У X-XIIв.в. рабів-полонених називали "че-

лядь ". Вони були повністю безправні. Люди,

стали рабами з інших причин, називаючи-

лись холопами. Джерелами холопства є-

лись: самопродажа, одруження на рабі "без ря-

ду ", вступ" без ряду "на посаду тіуна

або ключника. У холопа автоматично перетворюється-

щался втік або провинився закуп. за

борги в рабство могли продати обанкротівше-

гося боржника. Холоп в окремих випадках був

наділений деякими правами. Так, будучи бо-

Ярським тиуном, він міг виступити в суді в ка-

честве "видока". Широке поширення по-

одержало борговий холопство, яке прекраща-

лось після сплати боргу. холопи зазвичай

використовувалися в якості домашніх слуг. В

деяких вотчинах були і так звані па-

шенние холопи, посаджені на землю і обла-

дали власним господарством.

4) Вотчина. Основним осередком феодального господарства була

вотчина. Вона складалася з княжої чи бо-

Ярською садиби і залежних від неї громад-вер-

вей. У садибі перебували двір і хороми вла-

ділка, засіки та комори з запасами, житла

слуг і інші споруди. різними отрасля-

ми господарства відали спеціальні керуючі

- тіуни і ключники, на чолі всієї вотчиною

адміністрації стояв огнищанин. посадники в

відміну від тисяцьких і соцьких, які були

спочатку командирами дружини, а потім вже про-

розтане адміністративними функціями, з'явилися

відразу ж повноважними представниками кня-

жорсткій влади на місцях. 546 0Будучі представ

телями князів в тому чи іншому місці, посадні-

ки виконували функції самого князя. 547 0Оні су-

дили, збирали данину і різні мита, ве-

дали помещейскімі справами. Посадники і по-

лостелі - управителі сільськими волостями -

мали найближчих помічників в особі тіунів. В

боярської або княжої вотчині, як правило,

працювали ремісники, які обслуговували бо-

Ярського господарства. Ремісники могли бути

холопами або перебувати в будь-якій іншій

формі залежності від вотчинника. вотчинное

господарство мало натуральний характер і було

орієнтоване на внутрішнє споживання са

мого феодала і його слуг. Джерела не дозво-

ляють однозначно судити про панівну фор-

ме феодальної експлуатації у вотчині. віз-

можна, що якась частина залежних селян

обробляла панщину, інша платила землев-

ладельцу натуральний оброк. міське насе-

ня також потрапляло в залежність від кня-

жорсткій адміністрації або феодальної верхуш-

ки. Поблизу міст великі феодали основива-

Чи часто спеціальні поселення для ремісники

ників. З метою залучення населення вла-

ділки сіл представляли певні пільги,

тимчасове звільнення від податків і т.д.

Внаслідок цього такі ремісничі поселення

називалися вільними або слободами. расп-

ространеніе економічної залежності, усі-

ня експлуатації викликали опору з

боку залежного населення. найбільш роз

ространеніе формою були пагони залежних

людей. Про це свідчать і суворість

покарання, передбаченого за подібний по-

біг - перетворення в повного, "обельного",

холопа. Дані про різні прояви

класової боротьби містить "Російська правда".

У ній йдеться про порушення меж земельних

володінь, підпал Бартнев дерев, вбивство

представників вотчиною адміністрації, кра-

жах майна.

5) еко- Основу господарства становило па-

дещо розвиток. шенное землеробство. На півдні орали

а) Сільське в основному плугом, або ралом, з

господарство. подвійний упряжкою волів. На півночі - сохою з желе-

знимі лемехами, запряженій кіньми. Вира

щівалі, головним чином, зернові культури

жито, пшеницю, ячмінь, полбу, овес. расп-

ространени були також просо, горох, чечеві-

ца, ріпа. Були відомі двухпольная і трьох-

польний сівозміни. двухпольная полягало

в тому, що вся маса оброблюваної землі

ділилася на дві частини. Одна з них вико

валась для вирощування хліба, друга "отди-

хала "- перебувала під паром. При трехполь-

ном сівозміні крім пара і озимого поля

виділялося ще й ярину. На лісовому півночі

кількість старопахотних земель не було

таким значним, підсічно землеробство

залишилося провідною формою сільського господарства.

У слов'ян зберігався стійкий набір домаш-

них тварин. Розводили корів, коней,

овець, свиней, кіз, домашню птицю. досить

значну роль в господарстві відігравали про-

думок: полювання, рибальство бортництво. З

розвитком зовнішньої торгівлі збільшився попит

на хутро.

б) Ремесло. Промисли і ремесло, розвиваючись, все більше отделя-

ються від сільського господарства. Навіть в умовах

натурального господарства вдосконалюються при-

еми домашнього ремесла: обробка льону, ко

нопло, дерева, заліза. власне ремісники

ве виробництво налічувало вже не один

десяток видів: зброярня, ювелірне, кузнеч-

ве, гончарство, ткацтво, і шкіряну.

Російське ремесло по своєму технічному і ху-

дожественного рівнем не поступалася ремеслу пе-

редових європейських країн. особливо славі-

лись ювелірні вироби, кольчуги, кленкі,

замки.

в) Торгівля. Внутрішня торгівля в Давньоруській державі

була розвинена слабо, оскільки в економіці

панувало натуральне господарство. роз

ширення зовнішньої торгівлі було пов'язано з обра-

зованием держави, забезпечував

російським купцям безпечніші торгові пу-

ти і який підтримував їх своїм авторитетом на

міжнародних ринках. У Візантії і в країнах

Сходу реалізовувалася значна частина

данини, що збиралася руськими князями. з

Русі вивозили продукти промислів, вироби

ремісників і рабів. Ввозилися в основному

предмети розкоші: виноградні вина, шовкові

тканини, ароматні смоли і приправи, дороге

зброю. Ремесло і торгівля зосереджувалися

в містах, кількість яких зростало. часто

відвідували Русь скандинави називали нашу

країну Гардорікой - країною міст. 548 0Одна-

до жителі міст ще зберігали тісний зв'язок

з сільським господарством і займалися землеробство

лием і скотарством.

6. Церква. Крім цивільного права в Київській Русі сущест-

вовало і церковне право, що регулюють частку

церкви в князівських доходи, коло преступле-

ний, що підлягають церковному суду. це церков-

ні статути князів Володимира і Яраслава. цер

Ковно суду підлягали сімейні преступле-

ня, чаклунство, богохульство і суд над

людьми, які належать до церкви. після при-

няття християнства на Русі виникає церков-

ная організація. Російська церква вважалося

частиною вселенської Константинопольської патрі

архіі. Її глава - митрополит - призначав

константинопольським патріархом. У 1051р. ки

евского митрополит був вперше обраний не в

Константинополі, а в Києві собором російських

єпископів. Це був митрополит Іларіон, ви-

дающийся письменник і церковний діяч. Одна-

до наступні київські митрополити по-преж-

нього призначалися Константинополем.У великих

містах були засновані єпископські кафедри,

колишні центрами великих церковних округів -

єпархій. На чолі єпархій перебували епіско-

пи, які призначаються київським митрополитом.

Єпископам підпорядковувалися всі розташовані на

території його єпархії церкви і монастирі.

Князі давали на утримання церкви десяту

частина одержуваних данини і оброків - десятину.

Особливе місце в церковній організації занима-

Чи монастирі. Монастирі створювалися як доб-

ровольное співтовариство людей, що відмовилися від

сім'ї та від звичайної мирського життя і посвятів-

ших себе служінню Богу. найвідомішим

російським монастирем цього періоду був осно-

ний в середині XIв. Києво-Печерський мо-

настирь. Так само як і вищі церковні ие-

ієрархія - митрополит і єпископи, монастирі

володіли землею і селами, займалися торгов-

лей. Скупчуються в них багатства расходо-

валися на будівництво храмів, прикраса їх

іконами, листування книг. монастирі відігравали

дуже важливу роль в житті середньовічного про-

суспільством. Наявність в місті або князівстві мо-

настиря, за поданнями людей того време-

ні, сприяло стабільності і процвета-

нію, так як вважалося, що "молитвами іно

ков (ченців) світ рятується ". Церква мала

велике значення для Російської держави.

Вона сприяла зміцненню дер-

ності, об'єднання окремих земель в єдину

державу. Неможливо також переоцінити влия-

ня церкви на різні культури. через церкву

Русь долучилася до візантійської культурної

традиції, продовжуючи і розвиваючи її.

III политичес- 1) Князь 1) Міркуючи про політичний

кий лад. ладі Київської землі в "питомо-вічовий період",

М. С. Грушевський стверджував, що "земська авто-

автономних, суверенна громада, обіймаються собою

всю землю, і одноосібна влада, яка спирається

на дружину, складають два елементи, два

фактора, що обумовлюють цей лад. перший

з цих елементів - общинний - вступає в

розглянутий період в стані ослабле-

ня атороріі. Хоча під впливом зовнішніх

умов він потім повертається до політичної

діяльності, але не створює для себе ви-

ленних, постійних функцій, а залишається в

своїй практиці, так би мовити, органом екстра

ординарним, поточне ж управління відає

елемент дружинний, причому ці два елементи

іноді конкурують і стикаються. "549

Уявлення А.С.Грушевского про політичний

ладі Київської землі відривають общинно-вече-

ву владу від княжої влади, протидії

поставляючи їх один одному, що неправомірно,

оскільки цим руйнується єдність социаль-

ної структури київської громади, а кня-

жеское-дружинна знать виявляється в ізолюючим-

ванном від земської середовища положенні, превраща-

Ясь в якусь замкнуту надкласову социаль-

ву категорію. передбачається розглядати

віче і князя в Києві в рамках єдиної соці

ально-політичної цілісності, де віче -

верховний орган влади, а князь - оліцетво-

ширення вищої виконавчої влади, подот-

парної, підпорядкованої вічу. Князь, будучи гла-

виття общинної адміністрації, в той же час

сам був общинне влада, ви-

виконуючи різноманітні функції. Ось чому

князь був необхідним елементом социаль-

но-політичної структури. В XI-початку

XIIвв. йшов процес освіти республіки, а

НЕ монархії. Республіканські порядки сложі-

лись в Києві дещо раніше, ніж навіть в

Новгороді, республіканський лад якого

незаслужено визнаний сучасної історіогра-

фией феноменальним явищем в Стародавній Русі.

Зрозуміло, древній князь таїв в потенції

монархічні якості і властивості. Але для

того, щоб вони отримали вихід і возоблада-

Чи, необхідні були інші соціальні та полі-

тические умови. Ці умови виникали за

межами давньоруського періоду вітчизня-

ної історії.

2. Громада. Зберігається колишня суверенність і самостійність

ність міської громади, які проявляються в

покликання князів. Кияни закликають Ізясла-

ва Давидовича: "посланіє кияне Дем'яна Ка

невського по Ізяслава по Довидовіча. "Зрозуміло

чому, виправдовуючись перед Юрієм, Ізяслав

каже: "Посадили мя кияне". Цікаво, що

в якості посланця міської громади виступила-

Пает єпископ, мабуть церква ставати

підручній общіни.Сохраняются традиції преж-

ній життя. Але антикиївська боротьба доспілих

і розвинулися волостей Русі, боротьба князів

за київський стіл Зробили свою справу: виснажили

сили Києва. Стольний місто стає доби-

чий сусідніх міст держав. свиде-

тельством цього служить пограбування Києва по

ініціативи Андрія Боголюбського. воїнство

ворожих міст-держав спустошило го-

рід: "Церквам палаючим, селянам вбивали,

Інші в'яжемо, дружини відомість биша в полон,

разлучаемі нужею від чоловіка свої, младенци ри

даху зряще матері своїх і взяша маєтки

множьство і церкви обнажіша іконами і книга-

ми і ризами і дзвони, ізнесоше все Смолия-

ні, і Суждльці і Чернігівці. "552 0После упомя-

нутого погрому політичні сили київської

громади були надламана, і вона не змогла вже

повністю оговтатися від завданого їй уда-

ра. За розграбуванні Києва його син Мстислав

Андрійович садить тут на столі князя Гліба.

Правда, київська громада не відразу здає свої

позиції. Але, зі зростанням могутності при-

міст Київської землі Київська громада, хоча

і веде себе досить-таки інертно, все ж

більше стає вже лише знаряддям в руках

інших сил.

IV. Внутрішня 1. Заняття Після Олега (879-912гг.) Княжив

політика. слов'ян. Ігор, якого називають Ігорем Старим (912-

942гг.) І вважають сином Рюрика. Ігор загинув

при своєрідних обставинах. Про них під-

робно, очевидно, на підставі переказів, так

оповідає російська літопис. дружинники Іго-

ря поскаржилися князю на те, що отроки све

нельда багаті, а вони бідні. Свенельд саме

повернувся з полюддя в землі древлян, і тепер

за наполяганням дружини туди подався і

князь. Йому вдалося зібрати данину, але при

повернення Ігорю і якоїсь частини дружини

здалося, що ця частина невелика. князь

відпустив більшу частину дружини, а з оставші-

мися пішов по данину вдруге. Очевидно він на-

руйнував пакт (ряд) про собор полюддя, і на цей

раз древляни не витримали і, напавши на князя,

перебили його і його супутників. після Ігоря

країною почала правити його дружина, тепер уже

вдова, Ольга, яка виявилася цілком на

рівні великого державного діяча.

Ольга провела ряд важливих реформ, у тому числі

найзначніша - адміністративно-податко-

вая: є підстави вважати, що при Ользі

архаїчна система полюддя, повсюдно роз-

ространеніе перш, була скасована і замене-

на систематичній сплатою данини, яка з-

Біра в адміністративних центрах (по-

Гість) спеціальними чиновниками прави-

тва (тиунами). Ольга їздила в Констон-

тінополь в 955г. і прийняла там християнство,

однак вона мала стосунки і з західної цер-

ковью. Можливо це і призвело до того, що,

згідно з літописом, в 964г. Святослав "возму-

жая "і відсторонив матір від влади. Святослав

був насамперед князем-воїном, який прагнув

наблизити Русь до найбільшим державам тог-

дашнего світу. Вся його коротке життя пройшло

майже в безперервних походах і боях: він

розгромив Хозарський каганат, завдав сокруші-

тельное поразки печенігів під Києвом, з-

вершив два походу на Балкани. після загибелі

Святослава великим князем став його син Яро-

полк (972-980гг.) Своїм головним завданням Яро-

полк вважав об'єднання всієї держави, і вся-

но прагнув до здійснення цієї мети.

Радником князя став на перших порах

старий воєвода Свенельд. Однак осу-

ществить задумане не вдалося через військові

дій проти Олега, потім проти свого

брата Володимира, який і здобув перемогу в

битві. А незабаром, під час зустрічі з побе-

дившейся братом Ярополк б убитий двома варяга-

ми. Володимир залишився єдиновладним правіте-

лем держави.

2. Князь і його б) У князювання Володимира Святославича до давньо

дружина. Руссо держави були приєднані червенські

Полюддя. міста - східнослов'янські землі по обидва боки

Карпат, земля вятечей. Створена на півдні

країни лінія фортець забезпечила більш

дієвий захист країни від кочівників-пе-

ченегов. Володимир прагнув не тільки до по-

литическому об'єднання східнослов'янських

земель. Він хотів підкріпити це об'єднання

єдністю релігійним, реформувавши традіці-

онние язичницькі вірування. з численних

язичницьких богів він вибрав шість, яких

проголосив верховними божествами на терри-

торії своєї держави. ПВЛ зазначає: "і

став Володимир княжити в Києві один і поста-

вил кумири на пагорбі за теремним двором: де-

ревучи Перуна зі срібною головою і зо-

лотимі вусами, потім Хорса, Даждьбога, Стрі-

бога, Сімаргла, Мокоші. І приносили їм жерт-

ви, називаючи їх богами, і приводили до них

своїх синів і дочок, а жертви ті йшли

бісами і оскверняли землю жертвопринесеннями

своїми. "Послання іншим богам жорстоко

переслідувалося. Неканонічні ідоли уничто-

тулилися. Однак язичницька реформа не удовлет-

воріла князя Володимира. проведена

насильницьким способом і в найкоротші строків її виплати,

ки, вона не могла бути успішною. Крім того,

вона ніяк не позначилася на міжнародному

престиж Давньоруської держави. христи-

анской державами язичницька Русь воспрініма-

лась як варварське держава. давні і

міцні зв'язки Русі і Візантії в кінцевому

підсумку привели до того, що Володимиром в 989г.

було прийнято християнство в православному його

варіанті. Проникнення християнства на Русь

почалося задовго до визнання його офіцій-

ної державною релігією. християнами

були княгиня Ольга і князь Ярополк. ухвалення

християнства урівняв Київську Русь з сусід-

ними державами. Християнство справило ог-

ромное вплив на побут і звичаї Древньої Русі,

політичні і правові відносини. христи-

анства, з його більш розвиненою в порівнянні з

язичництвом богословсько-філософською системою,

більш складним і пишним культом, дало огром-

ний поштовх розвитку російської культури і

мистецтва. Простежується вплив христи-

анства і на політичну структуру давньо

російської держави. Але саме тут звіт-

ливо проявилися протиріччя між меропри-

тиями київських князів, які намагалися за допомогою

нової релігії зміцнити центральну владу,

і, в кінцевому рахунку, реальним ходом социаль-

но-економічного розвитку, яке вело

"Державу Рюриковичів" до неминучої перемоги

роздробленості вже на новій основі.щоб

зміцнити свою владу в різних частинах про-

Ширн держави, Володимир призначив своїх

синів намісниками в різні міста і

землі Русі. Після смерті Володимира між си

новьямі почалася запекла боротьба за

влада. Один із синів Володимира, Свято-

полк, захопив владу в Києві і оголосив себе

великим князем. За наказом Святополка були

вбиті троє його братів - Борис ростовський,

Гліб муромський і Святослав древлянский. за-

Німа престол в Новгороді Ярослов Владі-

Мирович розумів, що небезпека загрожує і

йому. Він вирішив виступити проти Святополка,

який закликав собі на допомогу печенігів. військо

Ярослава складалося з новгородців і наемні-

ков-варягів. Громадянська війна між брати-

ями завершилася втечею Святополка в Поль-

шу, де він незабаром помер. Ярослав Володимирович

утвердився в якості Великого князя Ки-

евского (1019-1054гг.) В 1024 р. проти

Ярослава виступив його брат Мстислав Тмутара-

канський. В результаті цієї усобиці брати

поділили держава на дві частини: область до

схід від Дніпра переходила до Мстиславу, а

територія на захід від Дніпра залишилася за

Ярославом. Після смерті Мстислава в 1035г.

Ярослав став єдинодержавним князем Київської

Русі. Час Ярослава - це час розквіту

Київської Русі, що стала одним з найсильніших

держав Європи. наймогутніші

правителі прагнули в цей час до союзу з

Руссю.

3. Вотчина в) Носії верховної влади в

власність. Київській державі вважався весь княжий рід,

а кожен окремий князь вважався лише

тимчасовим власником князівства, яке

діставалося йому по черзі старшинства.

Після смерті великого князя на його місце

"Сідав" не його старший син, а старший в

роду між князями. Його звільнився доля

діставався також наступного за старшинством

серед інших князів. Таким чином князі

пересувалися з однієї області в іншу, з

Проте в багатшу і престижну. По мірі

міру збільшення княжого роду розрахунок по

старшинству ставав все важче. В відно

шення князів втручалася боярство окремих

міст і земель. Здатні і обдаровані

князі прагнули піднятися вище своїх роди-

чий. Після смерті Ярослава мудрого Русь

вступила в період княжих усобиць. Однак про

феодальної роздробленості в це говорити

ще не можна. Вона настає, коли остаточних

але сформіровиваются окремі князівства-зем

Чи зі своїми столицями, а на цих землях

закріплюються свої роди. боротьба

ж між синами та онуками Ярослава Мудро-

го була ще боротьбою спрямованої на під-

жание принципу родового володіння Руссю.

Ярослав Мудрий перед смертю розділив

Російську землю між своїми синами. Княже-

ня останнього з сини Ярослава, Всеволо-

да, було особливо неспокійним: молодші

князі запекло ворогували через доль,

половці часто нападали на руські землі. син

Святослава, князь Олег, вступив в союзні

відносини з половцями і неодноразово приво-

діл їх на Русь. Заняття слов'ян і їх соціальну

ная організація. Основою господарства східних

слов'ян було орне землеробство. застосовувалися

орні знаряддя з залізними робочими частинами

- рало (у південних областях), соха (на півночі).

Підпорядковану роль в господарстві відігравали ското-

ництво, полювання, рибальство, бортництво.

Господарської осередком була переважно

мала сім'я. Нижчою ланкою соціальної орга-

нізації безпосередніх виробників,

об'єднував господарства окремих сімей, слу-

жила сусідська (територіальна) громада -

шнур. Перехід від кровнородственной громади і

патріархального роду до сусідської громаді і

малої сім'ї стався у слов'ян в ході рассе-

лення VI-VIII ст. Члени верві спільно вла-

поділи сінокісними і лісовими угіддями, а па-

шенние землі були поділені між окремими

селянськими господарствами. На основі по-

лянского союзу племінних князівств до початку

IX ст. склалося політичне утворення,

носило назву Русь. поширена мені-

ня про привнесення цього терміна в Східну

Європу скандинавськими дружинниками (імено-

вавшего на Русі варягами). Але його перший

достовірна згадка на півдні Східної Єв-

ропи (в так званому "Баварському хроногра-

фе ", складеному між 811 і 821 рр., - Ruzzi

названі після хазар, які жили між Доном і

Волгою) відноситься до часу, коли

присутність норманів в цьому регіоні ще не

простежується. Питання залишається діскуссіон-

вим, але найбільш імовірно, що ця назва

має місцеве, південне (при цьому, швидше за все

го, неслов'янської в основі) походження і

сходить до часу в усякому разі раннє

IX ст. У Цьому ж столітті воно виступає як

позначення етнополітичного освіти,

яка збігається територіально ні з одним

слов'янським союзом племінних князівств: "Русь"

в IX ст. включала крім землі полян значи-

тільну частина території сіверського союзу.

Центром Русі став Київ. Факт присутності на

Русі в IX-X ст. скандинавських дружінні-

ков-варягів і літописне оповідання про варязьке

походження давньоруської правлячої ді-

настії (Рюриковичів) породили тривалу (з

XVIII ст.) Дискусію між норманистами і ан-

тінорманістамі. Перші відстоювали точку зре-

ня про створення Давньоруської держави

скандинавами, а другі заперечували це. В

Нині у вітчизняних і зарубіжних

дослідників не викликають сумніви як

місцеві коріння східнослов'янської дер-

дарчі, так і активну участь в про-

процесі складання Київської Русі (головним про-

разом, у формуванні панівного шару)

вихідців зі Скандинавії. Разом з тим сохра-

вується і ряд розбіжностей з окремих питань

цієї проблеми, в тому числі про покликання Рюрі-

ка. Князь і його дружина. Полюддя. правитель

Русі в першій половині IX ст. прийняв в допол-

ня до загальнослов'янської титулу князь восточ-

ний титул "каган" ( "хакан"), у тюркських і

монгольських народів означав верховного

правителя ( "хан ханів"). Ця подія мала

велике значення. По-перше, титулом "каган"

іменувався правитель Хазарії - держави,

створеного в VII ст. в регіоні Нижньої Волги і

Дона тюркськими кочівниками - хозарами. частина

східних слов'ян (поляни, північ, радимичі і

в'ятичі) були змушені виплачувати хазарско-

му кагану данину. Ухвалення київським князем ти-

тула кагана символізувало, таким чином,

незалежність нової держави - Русі - від

хазар. По-друге, воно підкреслювало верхо-

венство російського князя над князями інших

великих слов'янських спільнот, які в той

час носили титули світлий князь і великий

князь (ці титули зберігалися, поряд з ти-

Туломе кагана, і за київським князем в IX -

першій половині X ст.). IX-X століття були време-

ньому поступового залучення в залежність від

Києва східнослов'янських союзів племінних

князівств. Провідну роль в цьому процесі гра-

ла військово-служива знати - дружина київських

князів. Дружинний шар у слов'ян фіксується

за візантійськими джерелами і даними археоло-

гии вже в епоху розселення, в VI-VII ст. До

IX ст. він безсумнівно висувається на провідні

позиції в суспільстві. Для деяких з спілок

племінних князівств підпорядкування київським

князям проходило в два етапи. На першому

етапі союз зберігав внутрішню "автономію",

будучи зобов'язаний лише виплачувати подати -

данину. Данина збиралася київськими дружинними

загонами, які об'їжджали території під-

чинення союзу; такий об'їзд зі збором данини

іменувався полюддя. Стягувалася данина в X ст. в

фіксованих розмірах, у натуральній або

грошовій формі. Існували одиниці обкладення

ня: дим (тобто селянський двір), рало,

плуг (ці терміни позначали в даному випадку

одиниці земельної площі, відповідні

можливостям одного селянського хо-

дарства). Є дані, що соціальні про-

процеси, властиві середньодніпровської

"Русі", відбувалися і в інших союзах пле

сних князівств (складання системи збору

данини, висунення на провідні ролі в суспільстві

військово-служилої знаті). випереджальний розвиток

Русі виразилося у винесенні даннической

системи за рамки "свого" союзу, перехід до

експлуатації "чужих" спільнот. другим ця-

пом було безпосереднє підпорядкування союзу

племінних князівств, ліквідація місцевого кня-

вання і посаджені в якості князя-наместні-

ка представника київської династії. при

цьому, як правило, будувався новий град, ста-

новівшійся центром території замість старого

"Граду" "племінного" центру. метою такої

зміни центру була нейтралізація сепара-

тістскіх тенденцій місцевої знаті. древляни

були обкладені даниною ще в IX ст., але повне

їх підпорядкування відноситься до 945-946 рр. У 945

м древляни повстали проти київського князя

Ігоря, який порушив встановлені норми взі-

манія данини, і вбили його. Вдова Ігоря Ольга,

бажаючи помститися за смерть чоловіка, учинила жорстокий разг-

ром Древлянской землі. Для земель дрегові-

чий, радимичів і кривичів перший етап підпорядкованих-

нання відноситься до IX ст., другий - до кінця X

в., в'ятичів - відповідно до другої поло-

вини X і другій половині XI ст. (ця восточ-

нославянская спільність найдовше боролася

за свою самостійність). підкорення воли-

Нян і хорватів було одноетапна: в кінці X

в. вони були відразу ж безпосередньо підпорядкованих

нени Києву. Що стосується уличів і тиверців,

то їх землі в X ст. були зайняті тюркськими ко

човник - печенігами. Особливий випадок -

включення до складу Київської Русі землі сло

вен. У цьому регіоні до середини IX ст. сложі-

лось поліетнічна політичне об'єднання,

включило крім словен частина кривичів і

фінноязичного населення (чуді). входили в

нього також і переселенці зі Скандинавії.

Близько 60-х років IX ст. на князювання в це

об'єднання був запрошений норманський конунг

(Князь) Рюрик, що прийшов зі своєю дружиною.

Його наступник Олег (за однією версією - сканді-

нав, по інший - представник місцевої зна

ти, що включала в себе з другої половини

VIII ст. скандинавські елементи) в 882 р

захопив Київ, центр "Русі". але оскільки

потенції державотворення в цій

останньої були набагато сильніше, ніж в північ-

ном політичному об'єднанні, у князювання

Олега в Києві мало наслідком перетворення

землі словен в територію, залежну від Кіе-

ва, і оподаткування її даниною. З ліквідацією "ав-

тоном "східнослов'янських союзів племінних

князівств змінювалася форма експлуатації їх

населення київської военнодружінной знаттю.

Тепер не було необхідності в полюддя -

об'їздах, що виходять з Києва; данину собіра-

лась намісниками київського князя, правівші-

ми на територіях колишніх союзів племінних

князівств. Частина зібраної данини (за наявними

відомостями, дві третини) відправлялася до Києва,

інша розподілялася між дружинниками

князя-намісника. Території в рамках єдино-

го ранньофеодальної держави, керовані

князями - васалами київського правителя,

отримали найменування волость. держава

ж в цілому в X ст. носило назву "Русь"

(Поширився з регіону Середнього Під-

непровья на всю територію, підвладну ки

евского князям) і "Руська земля". така

структура держави склалася до кінця X

в., в епоху київського князювання Володимира

Святославича, який посадив на князювання в

дев'яти найбільших центрах Русі своїх сино-

вей: в Новгороді (земля словен) - Вишеслава,

пізніше Ярослава, в Полоцьку (кривичі) -

Ізяслава, в Турові (дреговичі) - Святополка,

в землі древлян - Святослава, у Владімі-

ре-Волинському (волиняни) - Всеволода, Смо-

Ленський (кривичі) - Станіслава, Ростові (зем-

ля фінноязичного племені меря) - Ярослава,

пізніше Бориса, в Муромі (фінноязичного мурома)

- Гліба, Тмутаракані (російське володіння на

Таманському півострові) - Мстислава. Крім

цих земель східнослов'янських і частково

фінноязичних народів, що складали террито-

рію Давньоруської держави, в IX-X ст.

склалася широка неслов'янська периферія з

фінноязичних і балтомовних племен, які

не входили безпосередньо до складу Київської

Русі, але були зобов'язані російським князям даниною.

У неї входили етноси, які мешкали уздовж севе-

ро-західних, північних і північно-східних

кордонів Русі: Литва, курши, земгали, латгали,

ліб, чудь (ести), їжак (плем'я в Східній

Фінляндії), Печери, пермь, черемиси (марій-

ці), мордва та ін. Волості склалися на осно-

ве територій колишніх спілок племінних кня-

дружність, але їх кордони не залишалися неизмен-

ними. Вони змінювалися в результаті діяльності

князів, міжусобних воєн, розділів і деле-

жей території. Так, в 1054 р за заповітом

київського князя Ярослава Мудрого стався

розділ між його синами Ізяславом, Свя-

тославом і Всеволодом території "Русі" в

вузькому сенсі. Київ залишився за старшим

Ізяславом, а міста Чернігів і Переяславль

на узбережжі Дніпра стали центрами князівств

молодших братів, при цьому в волость Свя-

тослава увійшли території в'ятичів і Муром, а

Всеволод отримав Ростовську землю. У ки-

евского князювання Всеволода Ярославича

(1078-1093) на південному заході Русі сформувалася

лись волості з центрами в Перемишлі і Тере-

бовле. Головною формою експлуатації земле-

дельческого населення в кінці X - середині

XII в. залишалася державна данину - на-

лог. У той же час до даного періоду від-

носиться початковий етап складання на Русі

індивідуальної великої земельної влас

ності - вотчини. Княжа вотчина (домен)

почала складатися ще в другій половині X

ст.- в цей час вже відомі князівські села

і мисливські угіддя. В XI ст. з'являється зе-

Мельня власність у дружинників і церк-

ві. Але вотчина форма власності не иг-

рала ще істотної ролі - її питома вага

був незначний, основна частина території

перебувала в корпоративної (державної)

власності військово-дружинної знаті, реали-

зуемое через систему данини-податків.

4. "Правда Руська". Завершення складання державної структу-

ри і розвиток феодальних відносин зробили

необхідної кодифікацію давньоруського пра-

ва. Звід законів Київської Русі іменувався

"Правда Руська". В XI ст. відбувається склади-

вання так званої короткої редакції

Руської Правди. Вона складається з двох основних

частин - "Найдавнішою Правди" (або "Правди

Ярослава ") і" Правди Ярославичів ". Древней-

Шая Правда являє собою кодекс, соз-

даний Ярославом після перемоги над Святопол-

кому і призначений спочатку для новий-

Городці (що зробили йому підтримку в междо-

усобной війні): при цьому в ній использова-

лись вже існуючі правові норми (від-

частини відомі зі статей російсько-Візан

тійскій договорів 911 і 944 рр.). так називаються

ваемая Правда Ярославичів з'явилася, по мені-

нію одних дослідників, в 70-х роках XI

століття, на думку інших - в середині XI

в. (Тобто ще за Ярослава). У цьому юри-

зації пам'ятнику відбився факт складання

княжого домениального землеволодіння біль-

шинство статей присвячено правовий захист

княжої власності, посадових осіб і

залежних людей вотчини.

Соціальна ор Корпорацією, в яку був орга

ганизация і нізовать панівний клас Ки-

система управ евской Русі в цей період, про-

лення дер- продовжували залишатися дружина. су

вою. ществовать дружини у київського князя і його

родичів-васалів. У дружинної органі-

зації була і внутрішня ієрархія: верхівку

дружинного шару представляла найстарша дру-

жина, її члени іменувалися боярами. нижчою

шаром була "молодшая дружина"; її представ

ки називалися отроками; з другої половини

XI ст. цей термін починає вживатися

переважно по відношенню до військових слу-

гам князів і бояр, рекрутувалися в

основному з "молодшей дружини", а для менш

залежного від князів шару всередині цієї

останньої починає вживатися термін

дитячі. Члени "молодшей дружини" іноді

іменувалися також грід (скандинавський по

походженням термін, розповсюдження напів-

чіл тільки на півночі Русі). Прівілегірован-

ве становище членів найстаршою дружини знайшло

відображення в давньоруському праві. На початку

XII в. всі її представники отримали під-

шенную правовий захист - за їх вбивство був

встановлено штраф у 80 гривень, вдвічі більший,

ніж штраф за вбивство простої вільної

людини, в тому числі молодшого дружинника.

Зі складанням до кінця X ст. структури еди-

ного держави формується централізованих

ний і розгалужений апарат управління. В

як посадовими особами державної ад-

міністрації виступають представники дружін-

ної знаті. При князів діє рада (ду

ма), що представляє собою нараду князя з

верхівкою дружини. Князі призначають з числа

дружинників посадників-намісників в горо

дах; воєвод - ватажків різних за

чисельності і призначенням військових загонів;

тисяцьких - вищих посадових осіб в так на-

зувати десятковій системі поділу общест-

ва, висхідній до догосударственному періоду;

складальників поземельних податей - данників,

судових чиновників - мечників, вірпіков,

Ємцев, під'їзних; складальників торгових мит

- митников, дрібних посадових осіб - бірі-

чий, метельника. Зі складу дружини виділялися

ються і управителі княжого вотчинного хо-

дарства - тіуни (з XII ст. вони включаються і в

систему державного управління). особисто

вільне сільське населення, яка зобов'язана

тільки даниною, а також пересічні городяни име-

нуются в джерелах люди. Для особисто зависи-

мого населення вотчин, а також для несвобод-

них слуг використовувалися терміни челядь

(Одн челядин) і холопи. Їх не повноправне

становище було закріплено законодавчо:

так, за вбивство холопа сплачувався штраф

всього лише в 5 гривень, що йшов пану уби-

того як відшкодування збитку. особливу

категорію населення складали смерди. воп

ріс про її сутність - предмет давньої суперечки в

історіографії; найбільш ймовірно, що смерди

- група напіввійськового, полукрестьянского

населення, залежного від князя; але є так-

ж думку, що цим терміном позначалися

всі селяни, зобов'язані сплачувати дер-

дарчу подати - данина. У другій полови-

НЕ XI ст. з'являється категорія закупів - лю

дей, що вступають в залежність від землевласників

ділка за борги і вимушених працювати на

пана до виплати суми боргу. їх право-

ше становище було проміжним між сво-

Бодня людьми і холопами. князювання Владімі-

ра Святославича (980-1015) було періодом по-

литической стабільності Київської Русі, коли

склалася структура єдиного ранньофеодальної

держави, був нейтралізований натиск пече-

негов на південні кордони. Після смерті Владі-

світу 1015 року розгорнулася запекла

боротьба за владу між його спадкоємцями. Ту

ровськ князь Святополк (син убитого в бо-

бе з Володимиром його старшого брата Ярополка,

усиновлений великим князем) захопив ки

евского стіл і організував віроломний

вбивство своїх братів Бориса, Гліба і Свя-

тослава (двоє перших були згодом кано-

нізірованних і стали першими російськими святи-

ми). 1016 року проти Святополка виступив

княжив у Новгороді Ярослав Володимирович з

військом з новгородців і найманих варягів. В

битві під Любечем (на Дніпрі вище Києва)

Ярослав здобув перемогу. Святополк утік до

Польщу до свого тестя польського короля Бо-

леславу Хороброму.

6. Повстання і У 1018 р Болеслав виступив у

соціальне похід на Русь, розбив Ярослава,

хвилювання. зайняв Київ і повернув престол Святополка. потім

він повернувся до Польщі, залишивши за собою

західну околицю руських земель (з містами

Перемишлем і червень - ці території були

повернуті Ярославом у 1031 г.). Ярослав,

втік після битви в Новгород, отримав

знову підтримку від новгородців, що дали

кошти на найм нової варяжной дружини, і

знову рушив на Київ. На цей раз Свято-

полк, який втратив польської допомоги, втік з

Києва, не беручи бою, і у 1019 р Подо-

йшов до столиці тепер уже з печенізьким сила-

ми. Військо Ярослава здобуває перемогу, Свято-

полк біг на західні кордони Русі і по до-

розі помер. Але на цьому міжусобна боротьба не

закінчилася. У 1021 р Ярослав воював зі сво-

їм племінником Брячислава Ізяславичем, кня-

жили в Полоцьку. Той претендував на Новгороду

рід, але зазнав поразки і змушений був

укласти мир з київським князем. У 1024 р

проти Ярослава виступив його брат тмутара-

канський князь Мстислав Володимирович. НЕ за-

довго до цього Мстислав зміцнив своє кня-

дружність, підпорядкувавши північнокавказьке плем'я

касогов: він переміг у поєдинку касожского

князя Редедю і отримав по праву переможця

його землю; воїни Редеді влилися в дружину

Мстислава. Ярослав під час виступу

Мстислава перебував у Ростовській землі, де

придушив повстання місцевого населення, дзв

ванне голодом. Дізнавшись про дії брата, він

найняв варязьку дружину на чолі з Якуном і

рушив на південь.Битва між братами проі-

зошло при листяні (поблизу Чернігова). Ярослав

ввів в бій дружину Якуна, а власну дру-

Жіну залишив в резерві. Мстислав виставив

проти варягів сіверян - ополчення з жіте-

лей Чернігівщини, а коли варяги стали брати

над ними верх, ввів в дію свою

російсько-касожского дружину і здобув перемогу. В

Врешті-решт брати уклали договір, за

якому до Мстиславу відходило лівобережжя

Дніпра зі столицею в Чернігові. Лише, після

смерті Мстислава 1036 р Ярослав став "са

мовластцем "Руської землі. У 1037 р проі-

зошло останній великий бій з печенега-

ми: вони були розгромлені під Києвом і після

цього більше не становили загрози для

Русі. У 1043 р загострилися російсько-Візан

тійскій відносини. Ярослав відправив на

Константинополь військо на чолі зі своїм

старшим сином Володимиром (ум.1052 р), кня-

зем новгородським. Похід виявився невдалим -

російське військо було розбите грецьким фло-

тому. Після смерті Ярослава в 1054 р і упо-

мянутого вище розділу князівств між його си

новьямі деякий час зберігалася полити-

чна стабільність. Ярославичі - київський

князь Ізяслав, чернігівський Святослав і пе-

реяславскій Всеволод - становили правлячий

тріумвірат під верховенством старшого Ізясла-

ва. Поділ влади призвело до тимчасового

виникненню поряд з Київською митрополією

двох нових - Чернігівської і Переяславської

(Скасовані в кінці 70-х років після смерті

Святослава і Ізяслава).

Князям-триумвирам вдалося в 1060 р розбити

з'єднаними силами кочівників-торків, пи-

тавшіхся зайняти в причорноморських степах

місце печенігів. Але в другій половині 60-х

років XI ст. вибухнула криза. У 1066-1067

рр. розгорнулася міжусобна війна між

Ярославичами та їх двоюрідним племінником по-

Лоцко князем Всеслав Брячиславич. В

Врешті-решт Всеслав був підступно захоплений

під час переговорів і ув'язнений в Києві в

темницю - поруб. У 1068 р в великий похід

на Русь рушили половці (кипчаки, кумани)

- тюркський кочовий етнос, який змінив печене-

гов і торкав в причорноморських степах. Три

Ярославича зазнали поразки у відкритому

бою і бігли в свої міста. Тоді в Києві

почалося повстання городян, які вимагали у

Ізяслава зброю і коней, щоб битися з по-

ловцями. Кульмінацією повстання стало освоєння-

бождение Всеслава Полоцького з поруба і про-

виголошення його київським князем. Ізяслав бе-

тиснув до Польщі. Всеслав перебував при владі 7

місяців, причому молодші Ярославичі в це

час визнавали його верховенство. Святосла-

ву вдалося розбити значну частину поло-

Вєцька сил і взяти в полон хана Шарукана.

Навесні 1069 Ізяслав з допомогою польських

військ повернув собі київський стіл, змусивши

Всеслава бігти в Палоцк. Однак союзні-

етичні відносини між братами Ярославичами

були підірвані, і у 1073 р Святослав і Все-

волод виганяють Ізяслава, якому довелося

на цей раз відправитися в чотирирічні ски-

тания по Європі, в ході яких він просив

допомоги у польського короля і римського папи.

Київським князем став Святослав. після його

смерті 1076 р престол зайняв Всеволод, але

в наступному році він поступився його Ізяславу,

Рушивши на Русь з польським військом. В

Наприкінці 60-х - початку 70-х років XI ст. на Русі

загострилася боротьба залежного населення про-

тив феодальної знаті. Вона була викликана усі-

ленням феодальної експлуатації, в першу

чергу державної, широким распростра-

нением крім данини інших податків, таких,

як вири і продажу (судові мита), корд

(Поставки для утримання княжих должност-

них осіб). Крім згаданого повстання в Ки-

Єві відбулися виступи в Новгороді і

Ростовської землі. Рух брало тут

форму антихристиянського, апелюючи до повер

ту старої язичницької релігії. На чолі його

вставали язичницькі жерці - волхви. Решітель-

ні дії представників державної

влада дозволила впоратися з цими виступ-

лениями. У 1078 року в політичну боротьбу на

Русі вступили в якості самостійних

князів представники наступного покоління -

онуки Ярослава. Позбавлені столів князі Олег

Святославич (син Святослава Ярославича) і

Борис Вячеславич (син молодшого сина Ярослава

- В'ячеслава) бігли в Тмутаракань (де кня-

жив брат Олега Роман), уклали союз з по-

ловцями і рушили на Русь. Їм вдалося раз-

бити Всеволода, а потім оволодіти Черніговом.

Тоді проти Олега і Бориса виступило військо

чотирьох князів: Ізяслава з сином Ярополком і

Всеволода з сином Володимиром Мономахом. В

битві на Нежатиной Ниві поблизу Чернігова по-

гинули Борис Вячеславич і Ізяслав Ярославович.

Половецькі-російське військо молодих князів по-

терпіло поразку; Олег втік до Тмутаракані.

Київське князювання знов перейшло до Всеволоду.

У 1079 р тмутараканський князь Роман Свя-

тославіч разом з половецьким військом виступила-

пив проти Всеволода. Київський князь зумів

укласти мир з половцями, після чого ті

убили Романа. Олег же був схоплений агентами

Візантії і відправлений на заслання на о. Родос в

Егейському морі. Звідти він повернувся в 1083г, і

вокняжился в Тмутаракані. Київське князювання

Всеволода Ярославича (1078-1093) було време-

ньому відносної стабільності у внутрішньо-і

зовнішньополітичного життя Русі. син Всеволода

чернігівський князь Володимир Мономах (напів-

чівшій своє прізвисько по матері, дочки ви-

зантійского імператора Костянтина IX Моно

маха) остаточно підпорядкував в'ятичів -

останній східнослов'янський союз племінних

князівств, зберігав ще власних кня-

зей. Після смерті Всеволода 1093 р насту-

Пает період загострення усобиць і боротьби з по-

ловцями. Київським князем став старший пле

Мяннік Всеволода Святополк (син Ізяслава

Ярославича). У тому ж 1093 Святополк і

Володимир Мономах з братом Ростиславом, кня-

зем переяславським, виступили проти полов-

ців, які почали війну з Руссю. російські війська

зазнали жорстокої поразки, князь

Ростислав потонув в р. Стутне під час

відступу; після цього половців вдалося

захопити кілька міст (що було вкрай

рідкісним явищем в російсько-половецьких отноше-

пах). Південна Русь піддавалася сильному ра-

Зорень. У 1094 р Олег Святославич в союзі

з половцями прийшов з Тмутаракані на Русь і

змусив Володимира Мономаха піти з Чернігова

в Переяславль. У два наступні роки Свято-

полк і Володимир вели боротьбу одночасно з

половецькими ханами Боняком і Тугорканом і з

Олегом. У 1095 г. Владимир під Переяславом

знищив загони ханів Ітларя і китай. В

1096 року була розгромлена орда Тугоркана, а

сам він (тесть Святополка) убитий. Олег в тому

ж році був вигнаний з Чернігова і переніс

усобицу на північний схід Русі. Тут, під

Муромом, в бою з ним загинув син Володимира Мо-

Номаха Ізяслав, але старший брат останнього

Мстислав, князь новгородський, завдав Олегу

поразку в Ростовській волості, після кото

якого той змушений був піти на переговори з

своїми двоюрідними братами Святопалком і

Володимиром. У 1097 р на з'їзді князів у Лю-

Бєч було укладено угоду, за якою

Святополк, Володимир і Олег з братами Дави-

будинок і Ярославом Святославича повинні були

володіти вотчинами - територіями, які за

заповітом Ярослава Мудрого належали їх

батькам Ізяславу, Всеволоду і Святославу (з

центрами відповідно в Києві, Переяславі

і Чернігові). Давид Ігоревич, онук Ярослава,

отримав Володимир-Волинський, а онуки старшого

сина Ярослава Володимира - Володар і Васіль-

ко - відповідно Перемишль і Теребовль

(Південно-Західна Русь). Князі домовилися про

спільні дії щодо захисту Русі:

"... імемся в єдине серце і страв Руську

землю ". Але відразу ж після з'їзду розгорілася

нова кровопролитна усобиця. Давид Ігоревич

в змові з Святополком Ізяславичем захва-

тил в Києві Василька Ростиславича Тере-

бовльского і засліпив його. Після цього він по-

намагався захопити волость Василька, але по-

зазнавав поразки від його брата Володаря і ви-

потреб був звільнити бранця. Тим часом

Володимир Мономах з Олегом і Давидом Свя-

тославічамі виступили проти Святополка. той

змушений був піти в похід проти Давида

Ігоровича і вигнати його з Володимира-По

линского. Після цього Святополк, проте, по-

намагався захопити також волості Володаря і

Василька. У вирішальній битві він зазнав пора-

ються, і тоді його син Ярослав привів у Пе-

ремишлю (столиці князівства Володаря) військо

угорського короля Кальмана. Давид Ігоревич,

до цього часу набув союз з Волода-

рем, на противагу угорцям з'єднався з поло-

Вєцька ханом Боняком. У битві під Перемишлем

(1099) половці, застосували характерний для

кочівників прийом "помилкового відступу": їх

загін під'їхав до розташування угорських

військ, випустив по стрілі і звернувся в

втеча; коли ж угорці погналися слідом,

основні сили Боняка вдарили їм у тил. навко-

женное військо Кальмана було вщент розбито

і бігло в безладді, несучи величезні втрати.

Зазнала невдачі і спроба Святополка зак-

репіть за собою Володимир-Волинський. в 1100

м відбувся княжий з'їзд у Уветичах,

Підвівши підсумок трирічної війні. Давид Іго-

Ревич як ініціатор усобиці був позбавлений Владі-

світу-Волинського і посаджений на князювання в

Бузький (менш значне місто Західної

Русі). Наступні роки позначені відсутністю

усобиць і організацією Володимиром Мономахом і

Святополком Ізяславичем декількох успішних

походів в Половецький степ за участю багатьох

руських князів - в 1103,1107, і 1111гг .; б-

Чи розбиті хани Шарукан (очолював ще

похід на Русь в 1068 г.), Боняк, Урусоба,

Сугров. У 1113 р помер київський князь Свято-

полк Ізяславич, і в Києві спалахнуло восста-

ня проти адміністрації померлого князя і

лихварів. У цих умовах київське бо-

ярство запросило на князювання Володимира Мо-

Номаха. Володимир, вокняжілся в Києві, з-

дав ряд законів, що враховують вимоги

повсталих; за його велінням був створений но

вий юридичний звід - так звана проста-

ранная редакція Руської Правди. В цьому

пам'ятнику відбилися соціальні зміни,

відбувалися на Русі в другій половині XI

- початку XII в. Велика Правда фіксує

існування боярської власності; спеці

альні розділи присвячені закупам, нової ка

Тегор залежного населення, а також холо-

пам.Внесено були зміни і в ряд сущест-

Вова раніше норм.

V. Зовнішня політика. Основними завданнями, які стояли перед зовнішньої

політикою древньоруської держави, були

боротьба зі степовими кочівниками, захист тор-

гових шляхів і забезпечення найбільш благопри-

ятних торгових зв'язків з Візантійською імпері-

їй.

Російсько-Візан Торгівля Русі та Візантії мала

тійскій відно державний характер. на

шення. ринках Константінопаля реализо-

валась значна частина данини, що збирається

київськими князями. князі прагнули

забезпечити для себе найбільш сприятливі

умови в цій торгівлі, намагалися зміцнити

свої позиції в Криму і Причорномор'я. Попит-

ки Візантії обмежити російський вплив або

порушити умови торгівлі проводили до вій-

вим зіткнень. При князя Олега об'єднува-

ненние сили Київської держави взяли в облогу

столицю Візантії Константинополь (російське

назва - Царгород) і змусили візантійсько

го імператора підписати вигідний для Русі

торговий договір (911). До нас дійшов ще

один договір з Візантією, укладений після

менш вдалого походу на Константинополь

князя Ігоря в 944г. Відповідно до догово-

рами російські купці щорічно влітку приїжджали

в Константинополь на торговий сезон і жили

там шість місяців. Для їх проживання було

виділено певне місце в передмісті го-

роду. За договором Олега, російські купці

платили ніякої мита, торгівля була по

перевазі мінової. Візантійська імперія

прагнула втягнути сусідні держави в

боротьбу між собою, щоб послабити їх і під-

лагодити своєму впливу. Так, візантійський їм-

ператор Никифор Фока намагався скористатися

російським військами для ослаблення Дунайської

Болгарії, з якою Візантія вела довгу і

виснажливу війну. В 968г. російські війська

князя Святослава Ігоровича вторглися на тер

ритор Болгарії і зайняли ряд міст по те-

ню Дунаю, з яких найбільш важливим був

Переяславець - великий торговельний і політи

ний центр в низов'ях Дунаю. успішно

наступ Святослава було розцінено як

загроза безпеки Візантійської імперії і

її впливу на Балканах. Ймовірно, під влия-

ням грецької дипломатії печеніги напали в

969г. на ослаблений у військовому відношенні Ки-

їв. Святослав був змушений повернутися на

Русь. Після визволення Києва він зробив

другий похід до Болгарії, діючи вже в сою-

зе з болгарським царем Борисом проти Візан

тії. Боротьбу зі Святославом очолив новий

візантійський імператор Іоанн Цимісхій, один

з видних полководців імперії. У першій же

битві російські та болгарські дружини разгромі-

Чи візантійців і звернули їх у втеча.

Переслідуючи відступаючих армію, війська Свя-

тослава захопили ряд великих міст і дош-

Чи до Адріанополя. Під Адріанополем був зак

чення мир між Святославом і Цимісхія.

Основна частина руських дружин повернулася в

Переяславець. Цей світ був укладений восени, а

навесні Візантія почала новий наступ.

Болгарський цар перейшов на сторону Візантії.

Військо Святослава з Переяславця перейшло в

фортеця Доростол і приготувалося до оборони.

Після двомісячної облоги Іоанн Цимісхій

запропонував Святославу укласти мир. згідно

цим договором російські війська йшли з

Болгарії. Відновлювалися торговельні зв'язки.

Русь і Візантія ставали союзниками.

Останній великий похід на Візантію був з-

вершити в 1043г. Приводом для нього послужило

вбивство російського купця в Константинополі.

Не отримавши гідного задоволення за оби

ду князь Ярослав Мудрий послав до Візан

тійскій берегів флот, на чолі якого сто-

ял його син Володимир і воєвода Вишата.

Незважаючи на те, що буря розсіяла російський

флот, кораблям під командуванням Володимира

вдалося завдати значної шкоди грецькому

флоту. У 1046г. між Руссю і Візантією був

укладено мир, який за традицією того вре-

мени був закріплений династичним союзом -

шлюбом сина Ярослава Всеволодовича з дочкою

імператора Костянтина Мономаха.

Розгром Ха Сусідом Давньоруської держави

Зарську кага- був Хозарський каганат, рас

ната. покладатися на Нижній Волзі і в Приазов'ї.

Хазари були напівкочові народом тюркського

походження. Їх столиця Ітіль, находівша-

яся в дельті Волги, стала великим торговим

центром. У період розквіту Хазарського дер-

дарства деякі слов'янські племена платили

хазарам данину. Хозарський каганат тримав у

своїх руках ключові пункти на найважливіших

торгових шляхах: гирла Волги і Дону, кер-

Ченський протоку, переправу між Волгою і До-

ном. Встановлені там митні пункти з-

Біра значні торгові мита. високо-

кі митні платежі негативно сказива-

лись на розвитку торгівлі Давньої Русі.

Іноді хозарські кагани (правителі дер-

дарства) задовольнявся торговими сбо-

рами, затримували і грабували російські купе-

етичні каравани, які поверталися з Каспійско-

го моря. У другій половині Xв. почалася

планомірна боротьба руських дружин з Ха

Зарську каганатом. В 965Г. київський князь

Святослав розгромив Хозарська держава.

Після цього Нижній Дон був знову заселений

слов'янами, і центром цієї території стала

колишня хазарська фортеця Саркел (російське

назва Біла Вежа). На березі Керченської

протоки утворилося російське князівство з

центром у Тмутаракані. Це місто з великим

морським флотом став форпостом Русі на Чорному

море. В кінці Xв. руські дружини здійснили

ряд походів на Каспійське узбережжя і в

степові райони Кавказу.

Боротьба проти У X і початку XIвв. на правому і лівому

кочівників берегах Нижнього Дніпра жили кочові племена

печенігів, які здійснювали швидкі і рішучість

тільні нападу на руські землі і го-

роду. Для захисту від печенігів російські князі

будували пояса оборонних споруд го-

пологів-фортець, валів і т.д. перші відомостей-

ня про такі міста-фортеці навколо Києва

відносять до часів князя Олега. В 969г.

печеніги на чолі з князем Курей обложили Ки-

їв. Князь Святослав у цей час перебував у

Болгарії. На чолі оборони міста встала його

мати княгиня Ольга. Незважаючи на важке по-

-ложении (відсутність людей, недолік води,

пожежі), киянам вдалося протриматися до

приходу княжої дружини. На південь від Києва, у

міста Рідня, Святослав вщент розбив пе-

ченегов і навіть взяв у полон князя Курю. А три

роки по тому під час зіткнення з печене-

гами в районі дніпровських порогів князь Свя-

тослав був убитий.

Потужна оборонна лінія на південних рубежах

була побудована за князя Володимира Святого.

На річках Стунг, Сулі, Десні, і інших були

побудовані фортеці. Найбільш великими були

Переяславль і Бєлгород. Ці фортеці мали

постійні військові гарнізони, набрані з

дружинників ( "кращих людей") різних сла

Вянскя племен. Бажаючи привернути до оборони

держави всі сили, князь Володимир набирав

в ці гарнізони в основному представників

північних племен: словен, кривичів, в'ятичів.

Після 1136г. печеніги перестають представляти

серйозну загрозу для Київської держави.

За переказами, на честь вирішальної перемоги над пе-

ченегамі князь Ярослав Мудрий звів З-

фійскій собор в Києві. В середині XIв. пече-

млості були витіснені з південноруських степів до

Дунаю прийшли з Азії тюркоязичнимі пле

менами кипчаків. На Русі їх називали полов-

цами, вони зайняли Північний Кавказ, частина Кри-

ма, все південноруські степу. половці були

дуже сильним і серйозним супротивником, часто

здійснювали походи на Візантію і Русь. положе

ня Давньоруської держави ускладнювалося

ще й тим, що почалися в цей час кня-

жорсткі усобиці дробили його сили, а деякі

князі, прагнучи використовувати половецькі від-

ряди для захоплення влади, самі приводили вра

гов на Русь. Особливо значна була поло-

Вєцька експансія в 90-і рр. XIв., Коли по-

ловецькі хани навіть намагалися взяти Київ. В

Наприкінці XIв. були зроблені спроби органі-

зувати общерусские походи проти половців.

На чолі цих походів стояв князь Володимир

Всеволодович Мономах. Російським дружинам уда-

лось не тільки відвоювати захоплені російські

міста, але завдати половцям удар на їх тер-

торії. У 1111г. російськими військами була

взято столицю одного з половецьких племінних

утворень - місто Шарукань (недалеко від

сучасного Харкова). Після цього частина

половців откочевала на Північний Кавказ. од-

нако половецька небезпека не була ліквідіро-

вана. Протягом усього XII в. відбувалися по-

енние зіткнення між російськими князями і

половецькими ханами.