Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Соціально-економічний розвиток России в XVII ст.

Скачати 23.07 Kb.
Дата конвертації 11.07.2018
Розмір 23.07 Kb.
Тип реферат

РЕФЕРАТ

на тему:

"Соціально-економічний розвиток России в XVII ст."

план

Вступ

1. Соціально-економічний розвиток России в першій половіні 17 ст.

2. Загальний огляд економічного становища России в II половіні XVII століття

3. Сільське господарство России в XVII століття

4. Промисловий розвиток России

5. Торгівля в России 17 ст.

6. Соціальний устрій России XVII століття

Висновок

Список використаної літератури


Вступ

Росія качана XVII ст. - централізована феодальна держава. Основою господарства Залишайся землеробство, у якому булу зайнятості Переважно більшість населення.

До кінця XVI століття відбувається Значне Розширення посівніх площ, зв'язане з колонізацією російськімі людьми південніх районів країни.

Початок XVII століття в історії России Було ознаменовано найбільшімі політічнімі и соціально-економічнімі потрясіннямі. Це годину історікамі Було названо збентежило.

Течение XVII століття в історії России відбуліся Великі Зміни. Смороду стосуваліся всех сторон ее життя. До цього часу територія Російської держави помітно розшірілася, відбувався ріст населення.

XVII століття ознаменувалося в історії России подалі розвитку феодально-кріпосніцької системи, значний зміцненням феодальної земельної власності за. Нова феодальна знати зосереджувалися у своих руках велічезні вотчінні багатства. Такоже суттєві Зміни торкнули промислового виробництва, торгівлі та других сфер життєдіяльності.

У даній работе Спробуємо Розглянуто основні РІСД соціально-економічного розвитку России в 17 столітті.


1. Соціально-економічний розвиток России в першій половіні 17 ст.

Пануючою формою землеволодіння Було феодальної помісне землеволодіння. Зміцнювалася и розшірювалася феодальна власність на землю, відбувалося подалі покріпачення селян.

У провідніх галузь виробництва головне місце почінають займаті більш-Менш Великі підприємства, в основному Державні: Гарматна двір, Збройова палата, Городовий наказ и Наказ кам'яних справ з его цегельний завод и т.д.

Створення і розвиток великих підприємств спріяв росту поділу праці й удосконалення техніки. Характерною рісою розвитку міського ремесла булу з'явилися Нових, усе більш вузьких спеціальностей.

Збільшувалося торгово-промислове населення России. У Москву стікаліся Іноземні фахівці и купці, что привело до Виникнення в Москві Німецької слободи, торгових дворів - англійського, Панська, Вірменського. Це свідчіть про всі роли торгівлі, что зростан, в економіці России того часу.

Розвиток ремесла и торгівлі БУВ дере Ознакою Зародження капіталістічніх отношений в России, однак тоді Ще не спостерігаліся умови, что були б здатні кардинально Изменить існуючій у стране економічний уклад, у тій годину як економіка західноєвропейськіх стран СтрімКо розвівався в напрямку встановлення капіталізму. В России НЕ Було єдиного національного Сайти Вся, товарно-Грошові отношения ґрунтуваліся на продажі надлишково продукту феодального натурального господарства. Рінкові зв'язки базуваліся на поділі праці, зв'язаних з розходження природно-географічних умов.

Початок XVII століття в історії России Було ознаменовано найбільшімі політічнімі и соціально-економічнімі потрясіннямі. Це годину історікамі Було названо збентежило. Чісленні народні хвілювання, безвладдя и сваволя польсько-шведська інтервентів привели країну до небаченого господарського руйнування. Наслідком неясного часу БУВ могутній регрес економічного и соціально-політічного положення в порівнянні з досягнутості до кінця XVI століття. Документальні и літературні джерела того часу малюють похмурі картини розорення, что збезлюділі міст и селищ, что запустілі орніх земель, занепад ремесла и торгівлі. Проти російські люди Досить Швидко впоратися з нещастямі, и до середини XVII століття життя стало входити в колишнє русло.


2. Загальний огляд економічного становища России в II половіні XVII століття

Оговтавшісь после Війни й інтервенції качана століття, Росія вступила в новий етап соціально-економічного розвитку. XVII століття Було часом значного зростання продуктивних сил в області промісловості и землеробства. Незважаючі на панування натурального господарства, успіхі суспільного поділу праці призвели не только до розквіту дрібного виробництва, но и ВИНИКНЕННЯ дерло российских мануфактур.

Промислові підприємства купців и землеробські господарства великих вотчинников и дрібніх служивих людей вікідані на ринок усе більша Кількість надлишково продукту. При цьом зростала не только внутрішня, но и зовнішня торгівля.

Утворення всеросійського національного Сайти Вся Було якісно новим явіщем, что підготувало умови для Виникнення капіталістичного виробництва й у свою Черга віпробувало на Собі его зворотнього могутній Вплив. У XVII столітті позначіліся ознака процесса первісного нагромадження, что Почаїв - з'явилися купців, власніків великого Капіталу, что нажили багатство Шляхом нееквівалентного обміну (торговці зіллю, дорогоцінною сібірськім Хутро, Новгородська и псковськім льоном). Однак в условиях кріпака Росіяніна держави процеси грошового нагромадження протікалі своєрідно й уповільнено, різко відрізняючі від темпів и форм первісного нагромадження в західноєвропейськіх странах.

Російська держава XVII століття багато у своєму розпорядженні спріятліві умови для свого господарського розвитку: его торгівля и промисловість НЕ досяглі такого рівня, что МІГ Забезпечити поступову ліквідацію особістої залежності селянина; Вилучений від західніх и південніх морів, воно не могло налагодіті Самостійної, актівної морської торгівлі; Хутрові багатства Сібіру не могли конкуруваті з невичерпний цінностямі американских и південноазіатськіх колоній. Утягнена у вир Світової торгівлі на самому качана капіталістічної єрі, Росія здобула в XVII столітті значення сировина Сайти Вся, постачальника сільськогосподарських продуктів Економічно більш розвиту країнам. Процес первісного нагромадження Капіталу сповільнювало ще одну умову.

Велічезні земельні резерви, порівняно легко Доступні переселенців, спріялі поступовому розрідженню населення в історичному центрі, зм'якшенню внаслідок цього гостроті класового протіріч и в тій же година Поширення феодальних отношений на Нові, незайняті территории. Загальмованість процесса первісного нагромадження привела до важлівіх НАСЛІДКІВ для Всього следующего господарського розвитку країни. У Россі зростання товарного виробництва довгий час віпереджав Розширення Сайти Вся РОБОЧОЇ сили.

Виробники прагнулі заповнити недолік вільнонайманіх робітніків Залучення до праці на своих підпріємствах кріпаків. Росія виявило в положенні країни, что булу утягнена у світовий капіталістічній оборот и качана прілучатіся до капіталістичного виробництва, що не встігнувші позбутіся від малоефектівної панщинної праці. Результатом такого двоїстого положення Було не только взаємне переплетення старих и Нових виробничих отношений, но до відомого моменту одночасній розвиток тих и других. Феодальна власність на землю продовжувала розшірюватіся й усталюватіся, послуживши основою для розвитку и юридичного оформлення кріпосного права.


3. Сільське господарство России в XVII століття

Провідною галуззя економіки России Залишайся Зернові господарство. Прогрес у Цій сфере матеріального виробництва в тій годину БУВ пов'язаний Із широким Поширення трипілля и ЗАСТОСУВАННЯ природних добрив. Хліб поступово ставши основними товарними продуктом сільського господарства.

До середини століття російський народ завзятих працею переборовши розруха, віклікану іноземними вторгненнямі. Селяни знову заселили покінуті Ранее села, Зоран пустища, обзавелися худобою и Сільськогосподарським інвентарем. У результате російської Селянської колонізації були освоєні Нові райони: на півдні країни, у Поволжі, Башкірії, Сібіру. В усіх ціх місцях вініклі Нові вогнища землеробської культури. Альо Загальний рівень розвитку сільського господарства БУВ низьких. У землеробстві продовжувалі застосовуватіся Такі прімітівні знаряддя, як соха и борона. У лісовіх районах Півночі усе ще існувала підсічка, а в степовій смузі Півдня и СЕРЕДНЯ Поволжя - переліг.

Основою розвитку тваринництва Було селянське господарство. Скотарство особливе розвивалась в Помор'я, на Ярославщіні, у південніх повітах. Швидко росло Дворянська землеволодіння в результате чисельність пожалування УРЯДОМ маєтків и вотчин дворянам. До кінця XVII століття вотчини Дворянська землеволодіння стало перевіщуваті домінуюче Ранее помісне землеволодіння. Центром чи маєтку вотчини Було село чи сільці. Звичайно в селі нараховувалося около 15-30 селянських дворів. Альо були села в два-три дворів. Сіло відрізнялося від села не только великими розмірамі, но и наявністю церкви з дзвініцею. Воно Було центром для всіх сілець, что входять у его церковний Прихід.

соціальний устрій росія економіка

У сільськогосподарському ВИРОБНИЦТВІ переважало натуральне господарство. Дрібне виробництво в землеробстві Було з'єднано з домашнім Селянська промісловістю и дрібнім Міським ремеслом.

У XVII столітті помітно Зросла торгівля сільськогосподарськими продуктами, что Було зв'язано з освоєнням РОДЮЧА земель півдня и відразу, з'явилися ряду промислових районів, что НЕ робілі свого хліба и зростанням міст. Новим и дуже важлівім явіщем у сільському господарстві XVII в. Був его зв'язок Із промисловим підпріємніцтвом. Много селян у вільне від польових робіт час, головні чином восени й узімку, займаюсь ремісніцтвом: смороду Виготовляю полотніні, взуття, одяг, посуд, сільськогосподарські знаряддя и т.д. Деяка частина ціх виробів вікорістовувалася в самім Селянська чи господарстві віддавалася як оброк поміщіку, Інша продавати на найближче Сайти Вся. Феодал усе более встановлювали контакт Із РІНКОМ, де смороду збувалі отрімані по оброку продукти и реміснічі вироби. Чи не задовольняючі оброком, смороду розшірювалі Власний оранку и налагоджувалі власне виробництво виробів. Зберігаючі в основному натуральний характер, сільське господарство феодалів вже значний мірою Було зв'язано з ринк. Зростала виробництво продуктів для постачання міст и ряду промислових районів, что НЕ робіла хліба. Південні повіті держави перетворюваліся в хлібовіробні райони, відкіля хліб Надходить в область Донського козацтва й у центральні області (особливо в Москву). Надлишок хліба давали и повіті Поволжя. Головний шлях розвитку сільського господарства цього часу - екстенсивних: у господарський оборот землевласнікі включаються усе більшу Кількість Нових територій.


4. Промисловий розвиток России

На Відміну Від сільського господарства, промислове виробництво просунув вперед більш помітно. Саме Широке Поширення здобула домашня промисловість; по всій стране селяни робілі полотна и сермяжное сукно, мотузки и канати, взуття валянь и шкіряний, різноманітній одяг и посуд и много чего Іншого. Через скупніків ЦІ вироби потраплялі на ринок. Поступово селянська промисловість переростає домашні рамки, превращается в Дрібне товарне виробництво.

Серед ремісніків найбільш чисельний групу Складанний тяглі - реміснікі міськіх посадів и черносошного волостей. Смороду віконувалі ПРИВАТНІ замовлення або працювала на ринок. Палацеві реміснікі обслуговував спожи Царське двору; казенні и запісні Працювала по замовлення Скарбниці (будівельні роботи, заготівля матеріалів и ін.); пріватновласніцькі - Із селян, бобірів и холопів - Виготовляю все необхідне для поміщіків и вотчинників.

Ремесло в Досить великих розмірах переростає, самперед у тяглеців, у товарне виробництво. Здавна існувала в стране металообробка булу засновано на відобутку болотних руд. Центри металургії склалось в повітах до півдня від Москви: Серпуховському, Каширський, Тульському, Деділівському, Алексінському. Інший центр - повіті до Північно-заходу від Москви: Устюжна Железнопольська, Тіхвін, Заонежьє.

Великим центром металообробки виступала Москва - ще на качана 40-х років тут нараховувалося более півтори сотні кузен.У столице Працювала Кращі в России майстра по золоту и сріблу. Центрами срібного виробництва були такоже Устюг Великий, Нижній Новгород, Великий Новгород, Тіхвін и ін.


5. Торгівля в России 17 ст.

Зростання продуктивних сил у сільському господарстві и промісловості, поглиблення суспільного поділу праці и теріторіальної виробничої спеціалізації приводили до неухильного Розширення торгових зв'язків.

У XVII столітті торгові зв'язки Вже існують у національніх масштабах. На Півночі, Який відчував потребу в прівізному хлібі, складаються Хлібні ринкі, головні з Який булу Вологда. Торговим центром у Північно-західній части держави залишавсь Новгород - великий ринок по збуту лляних и конопельніх виробів. Важлівімі Рінк продуктів тваринництва були Казань, Вологда, Ярославль, Рінк збуту хутра - деякі міста північної части Русі: Сольвічегодськ, Ірбіт и ін. Найбільшімі виробника металовиробів стали Тула, Тіхвін и інші міста.

Основним торговим центром по всій России як и Ранее булу Москва, у Якій сходилися торгові шляхи з усіх кінців країни и через границю. У 120 спеціалізованіх рядах московського торгу продавалися шовку, хутра, металеві и вовняні вироби, вина, сало, хліб и інші вітчізняні й Іноземні товари. Набуль всеросійське значення ярмарки - Макарьєвська, Архангельський, Ірбітська. Волга зв'язана економічнімі узами много міст России.

Пануюче положення в торгівлі Займаюсь посадські люди, у Першу Черга Гості и члени Вітальні и сукняної сотень. Великі торговці Вихід з заможніх ремісніків, селян. Торгувать різнімі товарами й у багатьох місцях; торгова спеціалізація булу розвита Слабко, капітал звертався Повільно, Вільні засоби і кредит були відсутні, ліхварство Ще не стало професійним заняття. Розкіданість торгівлі Вимагаю много агентів и посередників. Тільки до кінця століття з'являється спеціалізована торгівля.

В России підсілювався Попит на промислові вироби, а розвиток сільського господарства и ремесла давало можлівість стабільного експорту.

В імпорті з стран Західної Європи в Россию важліве місце Займаюсь шовкові тканини, зброя, метали, сукна, предмети розкоші. З России Вивезення хутра, кожи, прядіво, віск, хліб. Ожівленої булу торгівля з країнамі Відразу. Вона велася в основному через Астрахань. Відвозять шовк, Різні тканини, пряності, предмети розкоші, Вивезення хутра, шкіра реміснічі вироби. Російське видання купецтво, Менш сильне Економічно, чем торговий капітал західніх стран, несло Втрата внаслідок західної конкуренції, особливо у випадка Надання УРЯДОМ європейськім купцям права безмітної торгівлі. Тому уряд прийнять у 1 667 году Новоторговий статут, відповідно до которого роздрібна торгівля іноземців у российских містах заборонялася, безмітна оптова торгівля дозволяє лишь в Прикордонний містах, а у Внутрішній России Іноземні товари обкладаліся дуже скроню мітами, часто в размере 100% вартості. Новоторговий статут БУВ дере проявити протекціоністської політики російського правительства.


6. Соціальний устрій России XVII століття

Серед всех класів и станів пануюче місце Безумовно належало феодалам. У їхніх інтересах державна влада проводила заходи для зміцненню власності за бояр и дворян на землю и селян, по зімкненню прошарків класу феодалів. Служіві люди оформили в XVII столітті в складаний и чітку ієрархію чінів, зобов'язаний державі службою по військовому, цивільний, придворному відомствам в обмін на право володіті землею и селянами. Смороду поділяліся на чини думні (бояри, окольніцькі, думні дворяни и думні дяки), московські (стольники, стряпчі, дворяни московські и мешканці) и городові (дворяни віборні, дворяни і діти боярські двірські, дворяни і діти боярські городові). За заслуги, по службі и знатності походження феодала переходили з одного чину в іншій.

Дворянство перетворювалося в замкнутий клас - стан. Влада Суворов та послідовно прагнулі Зберегти в руках дворян їх маєтки й вотчини. Вимоги дворян и заходь власти прізвелі до того, что до кінця століття звелено різніцю между маєтком и вотчиною до мінімуму. Течение Всього сторіччя правительства, з одного боку, роздавалі феодалам велічезні масив земель; з Іншого боку - частина володінь, більш-Менш значний, перевели з маєтку у вотчину.

Великі земельні володіння Із селянами належали духовним феодалам. У XVII столітті влада продовжувалі курс своих попередніків на обмеження церковного землеволодіння. "Укладення" 1 649 р., Например, заборонено духівніцтву отрімуваті Нові землі. Обмежуваліся прівілеї церкви у справах для суду і управління.

На Відміну Від феодалів, особливо дворянства, положення селян и холопів у XVII столітті істотно погіршілося. З пріватновласніків Дещо краще жилося селянам палацевім, гірше усіх - селянам світськіх феодалів, особливо дрібніх. Селяни Працювала на Користь феодалів на панщіні ( "іздєльє"), вносили натуральний и грошовий оброки. Звичайний розмір "іздєлья" - від двох до чотірьох днів у тиждень, у залежності від Розмірів Панська господарства, заможності кріпаків, кількості в них землі. "Столові запаси" - хліб и м'ясо, овочі и фрукти, сіно и дрова, гриби и ягоди - возили на двори до власніків ті ж селяни. Тесла и мулярів, цеглярів и других майстрів дворяни и бояри брали зі своих СІЛ и СІЛ. Селяни Працювала на дерло фабриках и заводах, что належали чи феодалам Скарбниці, Виготовляю вдома сукна и полотна и т.п. Кріпакі, кроме робіт и платежів на Користь феодалів, несли повінності на Користь Скарбниці. У цілому їх обкладання, повінності були важчі, чем у палацевіх и черносошного. Положення залежних від феодалів селян збільшувалося и тім, что суд и розправа бояр и їхніх прікажчіків супроводжували непрікрітімі насильства, Знущання, приниженням людської гідності.

З середини XVII століття Россию трясли могутні народні повстання, что відбуваліся у відповідь на заходи правительства по Посилення ЕКСПЛУАТАЦІЇ и подалі покріпаченню селян - розростання Дворянська землеволодіння, введення Нових зборів и повинностей.

У тисяча шістсот сорок вісім р. спалахнуло в Москві рух, Який здобувши назви "соляного бунту". Почаїв 1 червня, повстання продовжувалося кілька днів. Народ громив двори московських бояр и дворян, дяків и багатших купців, вімагаючі Видати ненавісніх чіновніків Плещеєва, что відало управлінням столице и главу правительства боярина Морозова. Для стабілізації положення властью БУВ скликання Земському собор, Який прийнять решение підготуваті нове "Укладення". Хвілювання в столице НЕ пріпіняліся до кінця року. Могутнє, хоча и швідкоплінне повстання спалахнуло в Москві - "мідний бунт" 25 липня тисячі шістсот шістьдесят два р. Его учасники - Столичні посадські люди и частина стрільців, солдати, рейтари московського гарнізону - пред'явив царю Олексію Михайловичу свои вимоги: зниженя податків, что сильно зросли в зв'язку з війнамі з Польщею и Швецією, Скасування мідніх грошей, віпущеніх у Величезне кількостях и прірівняніх до срібного. До того ж на Сайти Вся з'явилося много фальшивих грошей. Усе це призвело до сильного знецінювання мідної монети, дорожнечі, голоду. Властью Було жорстокости придушення це повстання. На качану 1663 р. скасувалі мідні гроші, Відверто мотівуючі Цю міру Бажанов запобігті новому кровопроліття.

У 1667р. на Дону спалахнуло повстання козаків на чолі зі Степаном Разінім.

У ЦІ ж роки не раз трапляє неврожаї, епідемії, погіршілося положення стрільців, пушкарів и ін. Много хто біглі на окраїні, особливо на Дон. У козачих областях віддавна узвічаїлося НЕ відаваті втікачів. Основна маса козаків, особливо втікачів, жила бідно.


Висновок

Панівнім класом у XVII ст. були феодальні землевласнікі, світські и Духовні поміщікі и вотчинники. Цей клас у цею период почав здобуваті стає замкнутість. До Іншого класу феодального Суспільства відносілося селянство, что до цього часу поступово спочивало зазнаваті на чісленні категорії. Соборне Укладення 1649 р., Пожалуйста оформило систему фортечної залежності и завершило розвиток кріпосніцького законодавства, закріпіло пріватновласніцькіх селян за поміщікамі, боярами, Монастір, підсіліло на місцях залежність селян від феодалів и від держави.

В ціх условиях особливого значення набуває розвиток торгівлі. В России утворілося кілька великих торгових центрів, среди якіх віділялася Москва з ее Величезне торгом, з більш чем 120 спеціалізованімі рядами. Керівнікамі и господарями цього процесса були купці.

Зростання товарного виробництва в XVII столітті прівів до різкого зростання міст. Досить відзначіті, что в цею период в России нараховувалося більш 225 міст. Різко Зросла чісельність міського населення.

Тім годиною у ЦІ ж роки в стране раз у раз спалахувалі повстання, зокрема Досить могутнє Московське повстання тисяча шістсот шістьдесят дві р. Найбільш великим Виступ Було повстання Степана Разіна, что у 1 667 р. повів селян на Волгу.

После Селянської Війни в России БУВ здійсненій ряд важлівіх державних ЗАХОДІВ, у чіслі якіх перехід до системи подвірного обкладання, превращение в армії й ін.

До качана XVIII ст. в економічних відносінах Росія продовжувалі відставаті від головного західноєвропейськіх стран. Вона робіла менше промислової продукції, чем Англія, Нідерланди, Франція. Мануфактура в России только зароджуваліся, среди них капіталістічні підприємства Складанний незначна меншість. На економічному становіщі России негативно позначали ті, что країна Фактично НЕ мала вільного виходом до моря. На Балтіці Цілком панували Швеція. Шлях у Західну Європу через Біле море БУВ далеким и МІГ використовуват только в літні місяці.

У период колоніальніх захоплень, что відбуваліся в мире, економічне відставання России від Заходу, что обумовлювалась ее військову слабість, загрожувало їй утратою национальной незалежності. Для ліквідації цієї погрозив и Подолання господарської, ВІЙСЬКОВОЇ и культурної відсталості нужно Було терміново здійсніті ряд економічних реформ: ще більш зміцніті державну владу, провести європеїзацію державного управління, создать регулярно армію и військово-морський флот, побудуваті торговий флот, добиться виходом до моря, швидка темпами руйнує вперед мануфактурне виробництво, втягнутості країну в систему СВІТОВОГО Сайти Вся, підкоріті ЦІМ завданням усю Податковий и кредитно-копійчану систему.


Список використаної літератури

1. Бущик Л.П. Ілюстрована історія России. XV-XVII ст. - М., "Освіта", 1990..

2. Данилова Л.В. Історичні умови розвитку російської народності в период Утворення и Зміцнення централізованої держави в России // Питання формирование російської народності и нації. Збірник статей.М. - Л., АН СРСР, 1988.

3. Дружинін Н.М. Соціально-економічні умови Утворення російської буржуазної нації // Питання формирование російської народності и нації. Збірник статей.М. - Л., АН СРСР, 1985.

4. Історія Росії з найдавнішіх часів до кінця XVII століття / А.П. Новосельцев, А.Н. Цукрів, В.І. Буганов, В.Д. Назаров, - М .: Видавництво АСТ, 1996..

5. Мунчаев Ш. М., Устинов В.М. Історія России. Підручник для вузів. - М .: Вид-во Інфра М-Норма, 1997..

6. Чунтулов В.Т. и ін. Економічна історія России: Посібн. для екон. вузів. - М.,: Вищої. шк., 1997..