Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


СРСР в світовому співтоваристві

Скачати 30.61 Kb.
Дата конвертації 18.10.2019
Розмір 30.61 Kb.
Тип реферат

ATLANTA MOSCOW GROUP Реферат COLLECTION

СРСР в світовому співтоваристві.

1945 - 1985 рр.

Корінні зміни в міжнародній обстановці після другої світо

виття війни. СРСР в післявоєнних міжнародних відносинах. поділ

світу на "два табори" і курс на "холодну війну". Основні напрямки

зовнішньої політики СРСР в повоєнні десятиліття.

Перехід СРСР до мирного будівництва: проблеми та шляхи їх вирішення.

Посилення режиму особистої влади Сталіна і репресії 40-50-х р.р. усі-

ня диктату в галузі науки і культури.

Зовнішня політика СРСР в 50-х - початку 80-х р.р .. Посилення бо-

б двох тенденцій світового розвитку. Проблеми війни і миру в 60-80-х

р.р .. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку

країни в 60-х - початку 80-х р.р .. Реформи 50-60-х р.р. задуми і

реальність. Консервативні тенденції і провал спроб реформ. об'єктивним

тивні передумови передкризового стану суспільства. складання ме

механізмі гальмування. Застійні явлнеія в політичній, економічній і

моральної сферах радянського суспільства. Усвідомлення необхідності пере-

мен.

.

- 2 -

Методичні рекомендації.

Дана тема охоплює один з складних і суперечливих періодів

світової та вітчизняної історії.

Вивчення питань цієї теми вимагає від студента аналізу між-

рідний обстановки, ролі СРСР в післявоєнних міжнародних відносинах.

Допомога в цьому надасть таблиця 1, де показаний збиток, заподіяний

другою світовою війною економіці Радянського Союзу.

Таблиця 2 роз'яснює суть програми відновлення та розвитку Європи

після другої світової війни шляхом надання їй американської еко-

мической допомоги. Проблеми війни і миру, прагнення народів до разоруже-

нію і складнощі на цьому шляху відображені в таблиці 3.

Повоєнна відбудова і розвиток господарства СРСР - результат

героїчної праці радянських людей. Таблиця 4 дає деякі результа-

ти економічного розвитку СРСР у четвертій післявоєнній п'ятирічці

(1945-1950 р.р.). Грошова реформа в СРСР 1947 (табл 5)

також становить інтерес для студентів фінансової академії.

Військові витрати країн НАТО і СРСР, дані в таблиці 6, наочно

показують, у що обійшлася людству гонка озброєнь (1945-1985

р.р.).

Таблиця 7 наочно демонструє складний і суперечливий харак-

тер розвитку економіки СРСР в 60-80-і рр.

На рубежі 50-60-х рр. були допущені великі прорахунки в аграрній полі-

тику, що призвело до міграції сільського населення (див. таблиці 8 і 9).

З деякими підсумками господарської реформи 60-70-х рр. студент може

познайомитися з матеріалами таблиці 10. Слід звернути увагу сту-

дента на недостатні вкладення держави в науку (1970-1986 рр.) Дані

таблиці 11 красномовно говорять про це. Увага студентів повинні

залучити таблиця 13, де показані грошові накопичення народного хо-

дарства країни за період з 1940 по 1986 рр.

Серйозні протиріччя між досягнутим рівнем виробництва і

посиленням розбалансованості економіки, уповільнення темпів зростання по

найважливіших показників, які ми бачимо в таблиці 14, де представлені результа-

ти економічного і соціального розвитку СРСР за період з 1960 по 1985

рр.

.

- 3 -

Таблиця 1

_Ущерб, заподіяну другою світовою війною народному господарству СРСР

_ (Млрд. Руб. В цінах 1941 г.)

-------------------------------------------------- ---------- T ------- ¬

|Расходи Радянської держави на війну з Німеччиною і | |

|Японіей і втрати доходів, які понесли державні | |

|і кооперативні підприємства, організації, колгоспи і насе-| |

|леніе Радянського Союзу - всього |1890 |

+ ------------------------------------------------- ---------- + ------- +

|Ущерб, заподіяну народному господарству СРСР і окремим | |

|гражданам (втрати від прямого знищення і розграбування | |

|імущества) - всього |679 |

+ ------------------------------------------------- ---------- + ------- +

| У тому числі: | |

| Державним підприємствам і установам |287 |

+ ------------------------------------------------- ---------- + ------- +

| Колгоспам |181 |

+ ------------------------------------------------- ---------- + ------- +

| Сільським і міським жителям |192 |

+ ------------------------------------------------- ---------- + ------- +

| Кооперативним, профспілковим та іншим громадським органі- | |

| Заціям |19 |

L ------------------------------------------------- ---------- + --------

.

- 4 -

Таблиця 2

_План Маршалла

План Маршалла Дж.К. - програма відновлення та розвитку Європи

після другої світової війни шляхом надання їй американської

економічної допомоги, висунутий в 1947 Дж.К. Маршаллом (вступив в

дію в квітні 1948 г.). Кредити і безоплатна допомога оказива-

лась європейським державам за умови, що країна дасть дані про

руйнування в роки війни, про валютні запаси, про рівень промишленнос-

ти, про те, куди піде допомогу. Уряд СРСР відмовилося від до-

щі за планом Маршалла, побоюючись втручання у внутрішні справи стра-

ни. У здійсненні плану брало участь 17 країн (включаючи Західну Гер-

манію). Від плану Маршалла відмовилися дев'ять європейських країн народ-

ної демократії та Фінляндія. У 1951 р план Маршалла був замінений зако-

ном "Про взаємне забезпечення безпеки", що передбачав одноу-

ремінні надання економічної та військової допомоги.

.

- 5 -

Таблиця 3

_Проблеми війни і миру в 40-ті - 70-ті роки.

У 1949 - 1955 рр. США, Великобританія і Франція залучили в військові

угруповання (НАТО, СЕНТО, СЕАТО) 25 держав Європи, Близького Вос-

струму і Азії.

Організація Варшавського договору, створена в 1955 р, включала в

себе 9 європейських держав: Болгарії, Угорщини, НДР, Польщі, Руми-

нію, СРСР, Чехословаччини і Албанію (Албанія вийшла з неї в 1962 р)

---------------- T --------------------------------- ----------------- ¬

| 1956-1960 рр. | Скорочення Збройних Сил СРСР на 4 млн.чол. |

| | (В односторонньому порядку). |

+ --------------- + --------------------------------- ----------------- +

| 1958 г. | Припинення Радянським Союзом випробувань всіх |

| | Видів ядерної зброї (в односторонньому порядку) .|

+ --------------- + --------------------------------- ----------------- +

| 1959-1960 | Внесення СРСР концепції загального роззброєння |

| | На XIV і XV сесіях Генеральної Асамблеї ООН. |

+ --------------- + --------------------------------- ----------------- +

| 1971 г. | Прийняття програми світу ХXIV з'їздом КПРС. |

+ --------------- + --------------------------------- ----------------- +

| 1970-1973 рр. | ФРН уклала Договори з СРСР, Польщею, НДР |

| | І Чехословаччиною, де сторони відмовилися від |

| | Всіх територіальних претензій. |

+ --------------- + --------------------------------- ----------------- +

| 1973 г. | Підписання СРСР і США безстрокового Угоди |

| | Про запобігання ядерної війни. |

+ --------------- + --------------------------------- ----------------- +

| 1975 г. | Нарада з безпеки і співробітництва в |

| | Європі (Гельсінкі). Підписання 35 державами |

| | Європи, США і Канадою Заключного акта, ко- |

| | Торий підтвердив непорушність кордонів |

| | І містив звід принципів міждержавних |

| | Взаємин, що відповідають вимогам мирного |

| | Співіснування. |

L --------------- + --------------------------------- ------------------

.

- 6 -

Таблиця 4

_Темпи зростання основних показників економічного розвитку СРСР

_в четвертої післявоєнної п'ятирічці (1946- 1950 рр.).

-------------------------------------- T ----------- ---------------- ¬

| Показники розвитку | У скільки разів в 1950 р |

| | Більше, ніж |

| + ------------ T -------------- +

| | В 1940 | 1945 |

+ ------------------------------------- + ----------- - + -------------- +

| Валовий суспільний продукт | 1.6 | 1.9 |

+ ------------------------------------- + ----------- - + -------------- +

| Виробничий національний дохід | 1.6 | 2.0 |

+ ------------------------------------- + ----------- - + -------------- +

| Всі основні фонди | 1.2 | 1.4 |

| З них виробничі - | 1.2 | 1.4 |

+ ------------------------------------- + ----------- - + -------------- +

| Продукція промисловості | 1.7 | 1.9 |

+ ------------------------------------- + ----------- - + -------------- +

| Валова продукція сільського | | |

| Господарства | 1.0 | 1.6 |

+ ------------------------------------- + ----------- - + -------------- +

| Введення в дію основних фондів | 1.9 | 2.3 |

+ ------------------------------------- + ----------- - + -------------- +

| Капітальні вкладення | 1.9 | 2.1 |

+ ------------------------------------- + ----------- - + -------------- +

| Відправлено вантажів всіма видами | | |

| Транспорту | 1.8 | 3.2 |

+ ------------------------------------- + ----------- - + -------------- +

| Чисельність робітників і службовців | 1.2 | 1.4 |

+ ------------------------------------- + ----------- - + -------------- +

| Продуктивність громадського | | |

| Праці | 1.7 | 1.7 |

+ ------------------------------------- + ----------- - + -------------- +

| Роздрібний товарообіг государс- | | |

| Твенной кооперативної торгівлі | 1.1 | 2.5 |

L ------------------------------------- + ----------- - + ---------------

.

- 7 -

Таблиця 5

_Денежная реформа в СРСР (грудень 1947 р.)

Обмін грошей на нові проводився з розрахунку 10 руб. старих грошей

на 1 руб. нових (розмінна монета обміну не підлягала). грошові

вклади в ощадних касах переоценивались на більш пільгових

умовах: так, вклади до 3 тис.руб. зберігалися повністю: за 1

руб. старих грошей вкладник отримував 1 руб. нових. Вклади до 10 тис.

руб. переоцінювалися в спец. порядку: 3 тис. - 1 руб. за 1грн.,

інша частина вкладу - 3 руб. старих на 2 руб. нових грошей.

Вклади понад 10 тис. Обмінювалися з розрахунку: перші 10 тис. - за

принципом, зазначеному вище, решта суми - за 2 руб. старих 1

руб. нових грошей. Грошові кошти кооперативних організацій і

колгоспів, які перебувають на розрахункових і поточних рахунках, переоценіва-

лись по співвідношенню 5: 4.

Таблиця 6

_Военние витрати країн НАТО і СРСР

У США у військовому виробництві було зайнято: в 1940 р - 340

тис.чол., в 1985 р - 3 млн. 275 тис. осіб

Військові витрати НАТО за 1945 - 1975 рр. склали 18 млрд. діл-

ларів. Стільки ж на військові цілі витратили США за 80-і рр.

На військове виробництво країни НАТО витратили понад 20-30% го-

жавного бюджету.

В СРСР в 1980-і рр. 400 підприємств оборонного комплексу і 100

цивільних відомств були зайняті виробництвом військової продукції.

Частка військових витрат СРСР в 1989 р дорівнювала приблизно 15,6%

державного бюджету.

За 1945 - 1985 рр. гонка озброєнь обійшлася людству в 7

трильйонів доларів; у військовій сфері було зайнято 70 млн.чол.,

серед них - майже половина всіх інженерів і вчених світу.

Таблиця 7

_Економіка СРСР в 60 - 80-ті рр.

-------------------------------------------------- --------------- ¬

| Темпи зростання національного доходу СРСР |

+ ------------------------------- T ----------------- --------------- +

| 8-а п'ятирічка | 41% |

+ ------------------------------- + ----------------- --------------- +

| 9-а | 28% |

+ ------------------------------- + ----------------- --------------- +

| 10-а | 21% |

+ ------------------------------- + ----------------- --------------- +

| 11-а | 17% |

+ ------------------------------- + ----------------- --------------- +

| Зростання продуктивності праці |

+ ------------------------------- T ----------------- --------------- +

| 8-а п'ятирічка | 37% |

+ ------------------------------- + ----------------- --------------- +

| 9-а | 25% |

+ ------------------------------- + ----------------- --------------- +

| 10-а | 17% |

L ------------------------------- + ----------------- ----------------


- 8 -

Коефіцієнт вибуття зношених виробничих

фондів в народному господарстві СРСР

1966 - 1970 рр. - 2.2%

1971 - 1980 рр. - 2.0%

1981 - 1985 рр. - 1.5%

За десяту і одинадцяту п'ятирічки частка інтенсивних факторів в

розвитку суспільного виробництва збільшилася лише з 33 до 40

відсотків.

У 1971 - 1985 рр. в наявності була негативна динаміка росту по

найважливіших економічних показниках.

.

- 9 -

Таблиця 8

-------------------------------------------------- --------------- ¬

| Чисельність сільського населення на території Української РСР |

+ ------------------------------- T ----------------- --------------- +

| 1939 г. | 72.5 млн.чол. |

+ ------------------------------- + ----------------- --------------- +

| 1945 г. | 51.2 млн.чол. |

+ ------------------------------- + ----------------- --------------- +

| 1953 г. | 54.7 млн.чол. |

L ------------------------------- + ----------------- ----------------

За 14 років російське село втратила 17.8 млн.чол., В той час

як населення міст за цей же період збільшилася на 10.8 млн.чол.

Таблиця 9

-------------------------------------------------- --------------- ¬

| Зростання чисельності міського населення СРСР |

+ -------------------------------- T ---------------- --------------- +

| 1959 г. | 48% |

+ -------------------------------- + ---------------- --------------- +

| 1970 г. | 57% |

+ -------------------------------- + ---------------- --------------- +

| 1981 г. | 64% |

L -------------------------------- + ---------------- ----------------

Таблиця 10

-------------------------------------------------- --------------- ¬

| Деякі підсумки господарської реформи 1966-1970 р.р. |

+ -------------------------------- T --------------- T --------------- +

| |1961 - тисяча дев'ятсот шістьдесят п'ять гг.|1966 - 1970 гг.|

+ -------------------------------- + --------------- + --------------- +

| Темпи зростання обсягу проізводства| | |

| (В середньому в рік) |4,9% |5,6% |

+ -------------------------------- + --------------- + --------------- +

| Темпи зростання нац.дохода (в середовищ-| | |

| Ньому в рік) |5,7% |7,1% |

+ -------------------------------- + --------------- + --------------- +

| Продуктивність праці |37% |20% |

+ -------------------------------- + --------------- + --------------- +

| Фондовіддача |упала на 13% |возросла на 3% |

+ -------------------------------- + --------------- + --------------- +

| Обсяг продукції сільського гос- | | |

| Дарства збільшився на (в се | | |

| Ньому в рік) |2,0% |4,0% |

+ -------------------------------- + --------------- + --------------- +

| Продуктивність праці увели-| | |

| Чилась на (в середньому в рік) |3,2% |6,5% |

L -------------------------------- + --------------- + ----------------

Фонд оплати по праці за 1965 - 1975 рр. виріс в 1,5 рази.

У 1965 - 1970 рр. держава закупила у колгоспів і радгоспів поч-

ти на третину зерна більше, ніж за 1961 - 1965 рр.

.

- 10 -

Таблиця 11

-------------------------------------------------- --------------- ¬

|Расходи на науку з державного бюджету та інших істочніков|

+ -------------------------------- T ------- T ------- T ------- T ------- +

| |1970 г.|1980 г.|1985 г.|1986 г.|

+ -------------------------------- + ------- + ------- + ------- + ------- +

|Расходи на науку їх государствен| | | | |

|ного бюджету та інших істочніков| | | | |

|млрд.руб. | 11,7 | 22,3 | 28,6 | 29,5 |

+ -------------------------------- + ------- + ------- + ------- + ------- +

|у відсотках від національного до-| | | | |

|хода | 4,0 | 4,8 | 5,0 | 5,0 |

L -------------------------------- + ------- + ------- + ------- + --------

Таблиця 12

-------------------------------------------------- -------------- ¬

| Частка соціалістичних країн у світовій промислової продукції. |

+ ------------------------------ T ------------------ -------------- +

| 1917 г. | не менше 3% |

+ ------------------------------ + ------------------ -------------- +

| 1937 г. | менше 10% |

+ ------------------------------ + ------------------ -------------- +

| 1950 г. | приблизно 20% |

+ ------------------------------ + ------------------ -------------- +

| 1960 г. | близько 36% |

+ ------------------------------ + ------------------ -------------- +

| 1970 г. | приблизно 38% |

+ ------------------------------ + ------------------ -------------- +

| 1980 г. | більше 40% |

+ ------------------------------ + ------------------ -------------- +

| 1986 р |Все країни соціалізму - більше |

| |40%. Країни - члени РЕВ - при- |

| |мерно одна третя частина. СРСР - |

| |одна п'ята частина. |

L ------------------------------ + ------------------ ---------------

Таблиця 13

-------------------------------------------------- -------------- ¬

| Грошові накопичення народного господарства (в млрд.руб.) |

+ --------------- T ------- T ------- T ------- T ------- T- ------ T ------- +

| |1940 г.|1960 г.|1970 г.|1980 г.|1985 г.|1986 г.|

+ --------------- + ------- + ------- + ------- + ------- + - ------ + ------- +

|Все грошові | | | | | | |

|накопленія |14,3 |65,2 |139,7 |232,0 |295,5 |301,0 |

+ --------------- + ------- + ------- + ------- + ------- + - ------ + ------- +

|Прібиль |3,3 |25,2 |87,0 |116,0 |167,6 |190,91 |

+ --------------- + ------- + ------- + ------- + ------- + - ------ + ------- +

|Налог з оборота|10,6 |31,3 |49,4 |94,1 |97,7 |91,5 |

+ --------------- + ------- + ------- + ------- + ------- + - ------ + ------- +

|Прочіе | | | | | | |

|накопленія |0,4 |8,7 |3,3 |21,9 |30,2 |18,6 |

L --------------- + ------- + ------- + ------- + ------- + - ------ + --------


- 11 -

З урахуванням даних колгоспів і радгоспів і міжгосподарських підприєм-

тий і організацій Держагропрому СРСР 205,8 млрд. руб.

Таблиця 14

-------------------------------------------------- -------------- ¬

|Основние показники економічного і соціального розвитку СРСР |

| За період 1960 - 1985 рр. (1960 г. = 100%). |

+ --------------------------------------- T ------- T- ------ T ------- +

| |1970 г.|1980 г.|1985 г.|

+ --------------------------------------- + ------- + - ------ + ------- +

|Валовой громадський продукт |195 |325 |387 |

+ --------------------------------------- + ------- + - ------ + ------- +

|Проізведенний національний дохід |199 |324 |387 |

+ --------------------------------------- + ------- + - ------ + ------- +

|Національний дохід, використаний на | | | |

|потребленіе і накопичення |186 |289 |336 |

+ --------------------------------------- + ------- + - ------ + ------- +

|Основние виробничі фонди всіх | | | |

|отраслей народного господарства |233 |505 |689 |

+ --------------------------------------- + ------- + - ------ + ------- +

|Продукція промисловості |227 |404 |485 |

+ --------------------------------------- + ------- + - ------ + ------- +

|Проізводство засобів виробництва | | | |

| (Група "А") |239 |438 |523 |

+ --------------------------------------- + ------- + - ------ + ------- +

|Проізводство предметів споживання | | | |

| (Гр. "Б") |203 |336 |407 |

+ --------------------------------------- + ------- + - ------ + ------- +

|Валовая продукція сільського господарств |138 |154 |171 |

+ --------------------------------------- + ------- + - ------ + ------- +

| Продукція рослинництва |138 |146 |160 |

+ --------------------------------------- + ------- + - ------ + ------- +

| Продукція тваринництва |137 |161 |180 |

+ --------------------------------------- + ------- + - ------ + ------- +

|Ввод в дію основних фондів |201 |342 |396 |

+ --------------------------------------- + ------- + - ------ + ------- +

|Чісленность робітників і службовців |145 |181 |190 |

+ --------------------------------------- + ------- + - ------ + ------- +

|Проізводітельность суспільної праці |186 |273 |317 |

+ --------------------------------------- + ------- + - ------ + ------- +

| В промисловості |166 |259 |302 |

+ --------------------------------------- + ------- + - ------ + ------- +

| В сільському господарстві |161 |198 |227 |

+ --------------------------------------- + ------- + - ------ + ------- +

| В будівництві |157 |225 |256 |

+ --------------------------------------- + ------- + - ------ + ------- +

| На залізничному транспорті |166 |205 |222 |

+ --------------------------------------- + ------- + - ------ + ------- +

|Реальние доходи на душу населення |159 |232 |258 |

+ --------------------------------------- + ------- + - ------ + ------- +

|Фонд заробленої плати в народному хо-| | | |

|зяйстве |220 |380 |448 |

+ --------------------------------------- + ------- + - ------ + ------- +

|Среднемесячная заробітна плата рабочіх| | | |

|і службовців |151 |210 |236 |

+ --------------------------------------- + ------- + - ------ + ------- +

|Среднемесячная оплата праці колхозніков| | | |

|в громадському господарстві колгоспів |265 |419 |542 |

L --------------------------------------- + ------- + - ------ + --------


- 12 -

За 1961 - 1985 рр. введено в дію основних фондів на 2637

млрд. руб., побудовано понад 9 тис. нових промислових підприємств.

.

- 13 -

_Краткая літопис подій. 1945 - 1985 рр.

1945.VI Створення ООН

1946.III Верховна Рада СРСР прийняла "Закон про п'ять -

літньому плані відновлення і розвитку народ-

ного господарства СРСР на 1946 - 1950 рр. "

1946.III Мова У. Черчілля у Фултоні. Початок "холодної

війни ".

1947.II Висновок в Парижі мирних договорів СРСР з

Болгарією, Угорщиною, Румунією, Італією та фін

ляндія.

1947.XII Грошова реформа в СРСР.

Одна тисяча сорок вісім Ухвалення конгресом США "плану Маршалла".

1949.I Створення Ради Економічної Взаємодопомоги.

1949.IV Створення НАТО.

1949.VIII В СРСР проведено перше випробування ядерного

зброї.

1948 - 1949 рр. США прийняли закон про контроль над експортом в

СРСР.

1951 - 1955 рр. П'ятий п'ятирічний план розвитку народного хо -

дарства СРСР.

1953.III.5 Смерть Сталіна.

1954.IX Створення військового блоку - Організації догово-

ра Південно - Східної Азії (СЕАТО).

1955 Створення Організації Центрального договору на

Близькому Сході (СЕНТО).

1955.V Створення Організації Варшавського договору

1955.IX Встановлення дипломатичних відносин між

СРСР і ФРН.

1956.VI Постанова ЦК КПРС "Про подолання культу

особистості і його наслідків ". Початок реабіліта-

ції жертв політичного терору.

1957.X Запуск в СРСР першого в світі штучного

супутника Землі.

1959 - 1965 рр. Семирічний план розвитку народного господарства

СРСР.

1961.IV.12 Перший політ людини в космос.

1961.VII Встановлення прямого телефонного зв'язку між

Кремлем і Білим Домом.

1962.X Карибська криза.

1963.VI Підписання в Москві Договору про заборону ис-

вання ядерної зброї в трьох середовищах.

1966 - 1970 рр. Восьмий п'ятирічний план розвитку народного хо-

дарства СРСР.

1968.VIII Введення військ п'яти країн - учасниць Варшавського

договору до Чехословаччини.

Тисяча дев'ятсот сімдесят один Підписання СРСР, США, Великобританією і

Францією заключного чотиристороннього з-

ошення по Західному Берліну. визнання гра-

ниць НДР, ПНР і ЧССР непорушними.

1971 - 1975 Дев'ятий п'ятирічний план розвитку народного хо-

дарства СРСР.

1975.VIII Підписання Заключного акту Наради з

безпеки і співробітництва в Європі

1976 - 1980 рр. Десятий п'ятирічний план розвитку народного хо-

дарства СРСР.

1977.X Прийняття нової Конституції СРСР.


- 14 -

1979.XII Введення обмеженого контингенту радянських

військ в Афганістан.

1981 - 1985 рр. Одинадцятий п'ятирічний план розвитку народ-

ного господарства СРСР.

1985.IV Початок "перебудови" в СРСР.

.

- 15 -

_ 2Л І Т Е Р А Т У Р А

2а) навчальна:

Аксютін Ю.В., Волобуєв О.В. XX з'їзд КПРС. Новації і догми. -

М., 1991.

Аджубей А.І. Ті десять років. - М., 1989.

Арбатов Г.А. Тривале одужання (1953-1985 рр.) -

М., 1991.

Бажанов Б. Спогади колишнього секретаря Сталіна. - М., 1990..

Бережков В.М. Сторінки дипломатичної історії. - М., 1984.

Бурлацкий Ф.М. Хрущов. Штрихи до політичного портрета. В кн .:

Уроки гіркі, але необхідні. - М., 1988.

Бурлацкий Ф.М. Вожді і радники. - М., 1991.

Верт Н. Історія радянської держави. 1900-1991. - М., 1992.

Виникнення світової системи соціалізму і динаміка її роз-

ку. // Нариси історії соціалізму. - М., 1989.

Восленский М.С. Номенклатура. - М., 1991. демографічний енцік-

лопедіческій словник. - М., 1985.

Зевелев А.І. Витоки сталінізму. - М., 1990..

Зима В.Ф. Голод в Росії 1946-1947 рр. // Вітчизняна істо

рія. - 1993. - N1.

Історія зовнішньої політики СРСР. 1917-1985 рр. - Т2 (1945-1985

рр.) - М., 1986.

Історія зовнішньої політики СРСР. ч.2. 1945-1970 рр. - М., 1967.

Історія Батьківщини: люди, ідеї, рішення. Нариси Історії советс-

кого держави. - М., 1991.

Історія Батьківщини. 1921-1953 рр. Хрестоматія. - М., Политиздат,

Одна тисяча дев'ятсот дев'яносто дві.

Клямкин І. Яка дорога веде до храму? //Новий Світ. 1987. - N11.

Костиков В. Не будемо проклинати вигнання. - М., 1990..

Брежнєв Л.І. Короткий біографічний нарис. - М., 1981.

Медведєв Р. Н.С. Хрущов: політична біографія. - М., 1990..

Мемуари Н.С. Хрущова. // Питання історії. - 1989 - N8 - 12;

1990 - NN1-12; 1991 - NN1-12.

Механізм гальмування: витоки, дія, шляхи подолання. - М.,

1988.

На порозі кризи: наростання застійних явищ в партії і про-

суспільством. - М., 1990..

Наше Отечество. Досвід політичної історії. ч.2. - М., 1991.

Народне господарство СРСР за 70 років. Ювілейний статистичний

щорічник. - М., 1987.

Хрущов Н.С. Матеріали до біографії. - М., 1989.

Нюрнберзький процес. Зб. матеріалів в 2-х т. - М., 1955.

Від відлиги до застою. Зб. спогадів. - М., 1990..

Осмислити культ Сталіна. - М., 1989.

Занурення в трясовину. Анатомія застою. - М., 1992.

Попов Ф.Х. Уроки Хрущова. - Вісник Російського Руху демок-

ратіческая Реформ. Спеціальний випуск до 100-річчя від дня народження М. С.

Хрущова. - Квітень 1994 р

Правда про ГУЛАГ: свідчать очевидці. - Тула, 1991.

Реабілітація. Політичні процеси 30-50-х рр. - М., 1991.

Родіонов П.А. Як починається "застій". // Знамя. - 1989. - N8.

Сахаров А.Д. Світ, прогрес, права людини. - Л., 1990..

Сільське господарство СРСР: статистичний збірник. - М., 1971.

Сторінки історії радянського суспільства: Факти, проблеми, люди. -

М., 1989.

Сувора драма народу. Вчені і публіцисти про природу сталінізму.


- 16 -

- М., 1989.

Тоталітаризм як історичний феномен. - М., 1989.

Важкі питання історії: Пошуки. Роздуми. Новий погляд на

події та факти. - М., 1991.

Уманський Л.А., Шаболдін С.С. Роки праці та перемог. 1917-1987.

Довідник. - М., 1987.

Хлевнюк О.В. Сталін. НКВД. Радянське суспільство. - М., 1992.

Хрущов Н.С. Матеріали до біографії. - М., 1989.

2б) художня:

Бек А.А. Нове призначення. - М., 1987.

Гроссман В. Життя і доля. - М., 1989.

Дудинцев В.Д. Білий одяг. - М., 1988.

Рибаков А. Діти Арбата. - М., 1988.

Симонов К.М. Очима людини мого покоління. роздуми про

І.В. Сталіна. - М., 1988.

Солженіцин А.І. У колі першому. //Новий Світ. - 1990. - NN1-5.

Трифонов А. Будинок на набережній. - М., 1986.

Еренбург І. Роки, люди, життя. М., 1961.

Еренбург І. Відлига. 1953-1956. Сторінки радянської літератури.

- М., 1989.