Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Перепис населення в Росії, її завдання і історія розвитку

Скачати 70.07 Kb.
Дата конвертації 02.06.2018
Розмір 70.07 Kb.
Тип курсова робота

Вступ

«Для суспільства, - писав Л.Н. Толстой про перепис населення Москви 1882 р в якій він брав участь, - інтерес і значення перепису в тому, що вона дає йому дзеркало, в яке хочеш, не хочеш, подивіться все суспільство і кожен з нас ». «Цифри і висновки, - писав Толстой, - будуть дзеркало». Можна не читати їх, як можна відвернутися від дзеркала. Можна мигцем поглянути в цифри і в дзеркало, можна подивитися і близько. Походити по перепису, як тепер роблять тисячі людей, це - близько подивитися в дзеркало ». І далі: перепис ... «якщо це не лікування, то це, по крайней мере, спроба дослідження хвороби, за яку нам треба бути вдячними та з нагоди якої нам треба хоч трошки оздоровити себе».

Дані про чисельність, розміщення і склад населення відносяться до найважливіших статистичних показників. Вони грають важливу роль в системі показників планового розвитку економіки, культури, підвищення матеріального добробуту людей, використовуються як для оцінки досягнутого рівня економічного зростання, так і для поточного і перспективного планування обсягів виробництва промислової та сільськогосподарської продукції, трудових ресурсів і т.д.

Джерелами відомостей є перепису і поточний облік населення. Проводяться так само вибіркові демографічні обстеження. Наша країна має великий досвід в організації перепису та обліку населення. Загальновизнаними є повнота і достовірність отриманих даних. За класифікацією ООН Росію відносять до країн, які мають надійні дані про населення. Постійно ведеться робота щодо подальшого підвищення їх якості та забезпечення докладних відомостей для практичних і наукових цілей.

Статистика населення є найдавнішою галуззю статистики. У далекій давнині перші облікові операції проводилися у зв'язку з урахуванням населення у зв'язку у військових і господарських цілях (військові повинності, обкладання податком і т.д.). Певні закономірності при вивченні масових даних вперше також виявлені в області таких явищ, як народжуваність і смертність населення.

І в наші дні населення - об'єкт всебічного дослідження, оскільки воно (працездатна його частина) є безпосереднім учасником виробничого процесу і споживання його результатів. Причому інтерес до статистичному вивченню населенню, процесів, які відбуваються в суспільстві, умов життя не знижується, а, навпаки, все більше зростає.

Населення як предмет вивчення в статистиці являє собою сукупність людей, що проживають на певній території і безперервно поновлюються за рахунок народжень і смертей. Населення будь-якої держави дуже неоднорідний за своїм складом і мінливе в часі, тому закономірності розвитку населення, зміна його складу і багато інших характеристик повинні вивчатися з урахуванням конкретних історичних умов.

У статистиці населення одиницею населення спостереження найчастіше є окрема людина як індивідуум, проте може бути і сім'я. У 1994 році під час проведення в Росії мікро перепису населення вперше враховувалася не тільки сім'я, але і домогосподарство (як прийнято в міжнародній практиці). На відміну від сім'ї під домогосподарством розуміють спільно проживають і ведуть спільне господарство людей (необов'язково родичів). Домогосподарство, на відміну від сім'ї, може складатися і з однієї людини, яка забезпечує себе матеріально.

У статистиці населення об'єктом статистичного спостереження можуть бути самі різні сукупності: населення в цілому (постійне або наявне), окремі групи населення (працездатне населення, безробітні, пенсіонери, міське населення чи сільське, чоловіки або жінки і т.д.), молоді сім'ї ( або, навпаки, люди похилого), що народилися за рік (або інший період) або померлі і т.д. Об'єкт і одиниця спостереження вибираються в залежності від мети дослідження. Основними джерелами статистики населення є поточний облік населення і одноразові спостереження у вигляді суцільних або вибіркових переписів. Як було вже сказано вище. Причому першоджерелом відомостей про населення є переписи. Вони дають найбільш повні і точні відомості про чисельність населення. Поточний облік народжених, померлих, які прибули на ту чи іншу територію і вибули з неї дозволяє визначати чисельність населення щорічно на основі підсумків останнього перепису.

Загальний перепис населення - це трудомістка і дорога операція, тому вона проводиться нечасто. Тепер ми знаємо, що перепис населення в Росії - процес збору, узагальнення, аналізу та публікації демографічних, економічних і соціальних даних, що відносяться за станом на певний час до всіх осіб в Росії і на території її колишніх державних утворень.

27 грудня 2001 року Державною Думою був прийнятий федеральний закон «Про Всеросійської перепису населення». Схвалено був закон Радою Федерації 16 січня 2002 року. «Всеросійський перепис населення є основним джерелом формування офіційної статистичної інформації, що стосується чисельності та структури населення, його розподілу по території Російської Федерації в поєднанні з соціально-економічними характеристиками, національним і мовним складом населення, його освітнім рівнем». (В редакції Федерального закону від 28.11.2009 р №293-ФЗ).

20 листопада 2009 Держдума прийняла законопроект «Про внесення змін до Федерального закону« Про Всеросійської перепису населення », 25 листопада 2009 року він був схвалений Радою Федерації. Новий закон спрямований на вдосконалення процедури організації та проведення Всеросійської перепису населення. Він уточнює і змінює права та обов'язки органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб, які залучаються до збору відомостей про населення, а також гарантує права осіб, що підлягають перепису, на збереження конфіденційності отриманої інформації. «Відомості про населення, що містяться в переписних листах, є інформацією обмеженого доступу, не підлягають розголошенню чи наступне поширення iнформацiї та використовуються тільки з метою формування офіційної статистичної інформації».

Зміни торкнулися і способів збору інформації під час перепису. Поряд з традиційним і основним методом перепису - опитування населення і заповнення переписних листів переписувачем при обході жител, тепер законодавчо закріплена можливість заповнення переписних листів самим населенням на стаціонарному переписний ділянці.

Законом визначено порядок збору відомостей про національну приналежність в умовах дії закону «Про персональні дані». Законодавчо закріплено: «Згода опитуваного особи на обробку відомостей про його національну приналежність вважається отриманим в разі, якщо відповідний розділ бланка переписного листа заповнений безпосередньо опитуваним особою».

За словами Миколи Худих, федерального інспектора в Красноярському краї: «Перепис населення - єдиний універсальний інструмент, за допомогою якого за короткий термін можна отримати достовірну картину соціально-економічного становища в державі, і відповідно до отриманих даних коригувати програми подальшого розвитку».

1. Перепис населення і її значення

1.1 Історія розвитку перепису населення в Росії

1.1.1 Розвиток перепису населення в другій половині 13 ст.

На Русі облік населення почався ще за часів татаро-монгольської навали. Облік в той час був погосподарським: враховувалися для обкладання їх даниною будинку, або «дими». Перший перепис, вироблена татарами ставитися до 1245 г. Після неї було вироблено ще три перепису, приблизно, через 14 років кожна. Мінливий характер одиниць оподаткування ( «з двору», «з чоловіка», «з диму», «з плуга» і т.д.) відбивався на характері зібраних відомостей. Перепису були загальними, т. К. Вони не включали частину населення, звільнену від оподаткування. У Росії в XIV-XVI століттях мали місце земельно-господарські опису. Результати їх фіксувалися в так званих Писцовой книгах. Значення Писцовой книг, як документів, на основі яких проводитиметься оподаткування, посилюється, але вони починають носити характер поземельних описів.

Охоплення явищ господарського життя був дуже широкий - від відомостей про вежах міських кремлів до звісток про породах промишляли в озерах риби. Проте, Писцовой опису все ж не були обліками населення. В ході їх виявлялися тільки власники дворів. Дані поземельних описів могли служити лише тимчасовими джерелами визначення оподаткування. Торгові і промислові заняття залишалися при такій системі без оподаткування, що було не вигідно державному фиску і обумовлювало необхідність відшукання нових одиниць оподаткування. Такою одиницею став двір.

Перепис 1710 р вироблена за Петра, носила риси подвірного перепису, але результати її, розкривши катастрофічне скорочення податкових дворів, поставили Петра перед фактом можливого різкого скорочення державних податей. В перепису 1710 року була зроблена спроба записувати обидві статі. Безліч помилок відбувалося через неуцтво і недбалості переписувачів, а також з-за хабарів переписувачам за пропущені двори. З іншого боку, через не дачу хабара порожні двори записувалися як житлові, були випадки пропусків цілих сіл або одне і те ж село листувалося двічі.

З тих пір обліки населення в Росії стали називатися «ревізіями». До скасування кріпосного права пройшло десять ревізій (1718, 1742, 1761, +1781, 1794, 1811, 1815, 1833 1850, 1856). Вони давали дуже неточні відомості про населення, оскільки враховували не фактичне число жителів, а тільки «приписних» з податкових станів - людей, які числилися в списках для сплати податі податку. З цієї ж причини вони тяглися дуже довго: поміщики не поспішали ділитися з державою працею податного населення і затримували подачу ревізьких «казок». У 1718 р Петро Великий видав указ, в якому наказувалося «взяти казки у всіх (дати на рік терміну), щоб правдиві принесли, скільки у кого, в якій селі душ чоловічої статі ...». Тяга імператора до «казкам» носила суто економічний характер - при перегляді податкової системи перейшли до більш прогресивного подушному оподаткуванню, одиницею якого була чоловіча душа. Складені подібним чином списки ( «казки») були зібрані лише через три роки, а потім протягом наступних трьох років були піддані перевірці - «ревізії».

Перша і єдина загальний перепис населення Російської імперії була проведена 9 лютого (28 січня) 1897 року. Ініціатором її став видатний російський учений П.П. Семенов Тян-Шанський. Цей перепис являє собою єдине джерело достовірних даних про чисельність і склад населення Росії в кінці XIX століття.

Вартість переписом 1897 року склала близько 7 млн. Рублів, приблизно 5,5 копійок на людину. Одиницею спостереження було господарство, на яке і складався переписний лист, що містить 14 пунктів. Програма перепису включала в себе соціально-демографічні характеристики опитуваних, шлюбне стан, місце народження, віросповідання, рідна мова, грамотність і заняття. Результати цього перепису були проаналізовані до середини 1905 року і опубліковані в двох томах.

Поряд з тими перевагами, які давала перепис, були і недоліки. Серед населення не було проведено майже ніякої роз'яснювальної роботи про значення, завдання і цілі перепису. Тому не дивно, що серед населення виникло безліч всіляких чуток, пов'язаних з переписом: про введення нових податків, про примусове переселення до Сибіру, ​​про переділ землі, про поголовну рекрутчини.

Негативну роль зіграв релігійний фанатизм, особливо серед сектантів і старообрядців. Найбільш фанатичні воліли вирішити себе і своїх близьких життя, але не листуватися. На цьому грунті перша російський загальний перепис знає випадки колективного самоспалення, закопування цілими сім'ями живцем. Наприклад, в селі Тернівка біля міста Тирасполя 25 старообрядців, чекаючи в зв'язку з переписом «пришестя антихриста» живцем закопали себе в землю. В перепису населення багато цікавих фактів.

1.1.2 Перепис населення в Росії в першій половині 20 ст.

Зі встановленням радянської влади почався новий етап розвитку статистики в нашій країні. Відразу після революції 1917 року В.І. Ленін проголосив свій знаменитий лозунг: «Соціалізм - це облік». А влітку 1918 року почалася практична робота по організації радянського статистичного обліку.

25 червня 1918 Рада Народних Комісарів затвердив «Положення про державну статистику». На основі «Положення» був створений головний статистичний орган Радянської республіки - Центральне Статистичне управління (ЦСУ). Отже, перші радянські переписи населення були проведені влітку 1918 року в двох найбільших містах країни - Петрограді та Москві. Ці перепису грунтувалися на принципі одночасності. Облік населення вівся за відомостями трьох видів: сімейна, для самотніх, відомість для установ.

Перша загальний перепис населення був проведений в 1920 році за станом на 28 серпня разом з сільськогосподарської переписом і коротким урахуванням промислових підприємств. Переписом було охоплено тільки 72% населення країни, так як в ряді районів країни ще велися воєнні дії. У міській місцевості перепис проводився 14 днів, в сільській місцевості - 7 днів.

Однак внаслідок громадянської війни і брак кваліфікованого персоналу переписом були охоплені 70% території РРФСР це - Якутія, Білорусія, Далекий Схід, Крим, окраїнні райони Сибіру, ​​три губернії УРСР і частково 10 губерній РРФСР. Для участі в перепису передбачалося залучити близько 114 тис. Статистів (11 тис. Інструкторів і 103 тис. Реєстраторів). Їх робота була досить складною, якщо взяти до уваги, що мали місце такі випадки, коли бандити знищували, зібраний в ході перепису матеріал, і його доводилося відбудовувати знову і знову.

Були й інші інциденти. У Казанських селах переписувачів роздягали, так як думали, що це чорти і у них є хвости. Цілі села відмовлялися листуватися, оскільки вважали, що мета перепису - відправити зайвих баб до Німеччини.

Перепис населення 1920 року відбувалась за досить великій програмі на основі карткової системи збору даних, що давало можливість більш швидкої розробки матеріалів при ручному підрахунку підсумків. У міських поселеннях застосовувалися три формуляра: подворная відомість для збору матеріалів про володіннях (дворових ділянках), квартальна карта з даними про житлових квартирах і особистий листок, на який записувалися необхідні відомості про кожного мешканця. У сільських місцевостях крім особистого листка заповнювалися поселені бланки.

Все населення країни вперше охопила Всесоюзний перепис населення 17 грудня 1926 року. Це була перша Всесоюзна перепис населення. Тривалість переписного періоду була аналогічною перепису 1920 року. Розробка матеріалів перепису населення була закінчена в надзвичайно короткий термін, на 1 вересня 1928 року. Програма розробки та публікації відрізнялася детальністю і численними поєднаннями ознак; вперше дуже детально була вивчена семья.Огромная вартість (54 млн. руб.) і необхідність економії визначили вибір тільки частини програми. Вибір доводилося провести між переписом населення і сільськогосподарської переписом, як двома найбільш дорогими частинами програми, одна з яких виключала іншу.

Після ретельного зважування, було вирішено зупинитися на перепису населення, а сільськогосподарський перепис перенести НЕ 1930 рік. Такий шлях обійшовся державі всього в 14 млн. Рублей.Прі її підготовці видатні статистики В.Г. Михайлівський і О.А. Квіткін виробили наукові принципи, які лягли в основу як цієї, так і наступних переписів населення. Чисельність населення склала 147,0 мільйона осіб. Результати по цій перепису були опубліковані в 56 томах.

Наступний перепис проводилася в січні 1937 року. На цю перепис Сталін покладав великі надії. Перепис повинна була продемонструвати всьому світу досягнення країни соціалізму. Приріст населення за 11 років з 1926 року, міг скласти близько 37,6 мільйона. Це була єдина післяреволюційна перепис, проведена як одноденна: з 1 по 5 січня лічильники заповнювали переписні листи, а протягом одного днів 6 січня приводили записи до стану на критичний момент (12 години ночі з 5 на 6 січня), з 7-11 січня проводився контрольний обхід. Формулювання багатьох питань були спрощені, що дозволяло отримувати достовірні відповіді.

Перепис дала приголомшуючі результати: всього 156 мільйонів, тобто загальний приріст всього 7,2 мільйона. Скільки смертей припало на тюрми, табори, голод - встановити неможливо. Зважаючи на це було оголошено, що перепис населення проведена з грубими помилками, її організаторів в центрі і на місцях репресували і на 1939 рік призначили нову. Уцілілі в архівах основні результати перепису населення 1937 року було опубліковано тільки в 1990 році.

Перепис населення 1939 року був проведений за станом на 17 січня. Перепис 1939 року мала чітку мету: за всяку ціну показати зростання чисельності населення СРСР. Цій меті вона досягла, проте, отримані дані не дають загальної картини, вони розрізнені і часто суперечливі. Мабуть, розуміючи всю некоректність проведення перепису, дефектність матеріалів, значну їх частину перевели в секретні фонди, а у відкриту пресу потрапили лише деякі цифри. Вперше по всій території країни враховувалося не тільки наявне населення, але і постійне, лічильники проводили попередній обхід своїх дільниць. Заповнення переписних листів тривало 7 днів в міських поселеннях та 10 днів в сільській місцевості.

Побоювання з приводу можливого недообліку населення, що нібито було допущено під час перепису 1937 року, спонукали посилити контроль повноти обліку населення: після закінчення перепису населення протягом 10 днів проводився суцільний контрольний обхід; вперше в історії вітчизняної перепису був введений контрольний бланк, який містив питання переписного листа і заполнявшийся на всіх проживаючих постійно або тимчасово в даному приміщенні, але на момент перепису перебували в іншому місці, де вони повинні були бути переписані в складі наявного населення. Крім того, всім, переписані в якості тимчасово проживають або збираються виїхати, видавалася довідка про проходження Перепису. Ці контрольні заходи збереглися і в наступних переписах населення.

Відразу після закінчення війни статистики поставили питання про необхідність проведення нового перепису населення СРСР, щоб оцінити збиток, заподіяний війною. Передбачалося, зокрема, зробити це в 1949 році. На той час всі войовничі країни провели перепис населення: Данія в 1945 р, Болгарія, Німеччина *, Норвегія, Польща, Франція і Японія - 1946, Чехословаччина - 1946-7947, Бельгія і Нідерланди - 1947, Румунія і Югославія - 1948 Великобританія і Угорщина - 1949 НДР і США - 1950, Австрія, Греція, Італія і Канада - в 1951 р А ось в СРСР перепис пройшов тільки в 1959 році.

1.1.3 Завдання перепису в другій половині 20 ст.

Перша повоєнна перепис був проведений 15 січня 1959 р Проведення перепису тільки в 1959 році обумовлено не тільки економічними труднощами післявоєнного періоду, а й небажанням привертати увагу до невиправдано величезних людських втрат в період другої світової війни.

Залишається гадати, чому після війни, яка порушила крім усього іншого і облік населення, коли потреба в адекватної демографічної інформації була досить гострою, радянське керівництво ухилявся від проведення перепису. Швидше за все, Сталін просто боявся проведення цього перепису, оскільки вона розкрила б справжні масштаби втрат у війні і не має аналогів розмах репресій в 30-40-і роки. Хоча перепис населення 1959 року припала на ту епоху в історії нашої країни, яка відома під ім'ям «хрущовської відлиги», вона стала, по суті, повторенням переписом 1939 року як в плані включених в програму питань, так і в плані організаційному.

Страх недообліку, викликаний репресіями, що обрушилися на демографів-статистиків після перепису 1937 року, як і раніше жив в їхніх душах і душах їхніх спадкоємців. Від переписом 1939 г. «післявоєнні переписи успадкували безумовне прагнення не пропустити жодної людини, причому небезпеки врахувати одне і те ж особа двічі приділялося набагато менше уваги», писали згодом про це. Але все ж у порівнянні з переписом 1939 року новим в перепису 1959 року було встановлення єдиного терміну її проведення в містах і сільській місцевості, більш докладне вивчення освітніх характеристик, а також те, що вперше був застосований вибірковий метод (правда, не при опитуванні, а при розробці матеріалів про сім'ї). Чисельність населення - 208,8 мільйона чоловік.

Надалі застосування вибіркового методу було розширено, і, починаючи з перепису 1970 року він використовувався вже безпосередньо при опитуванні населення. А ще одне значення перепису населення 1959 р оцінили тільки зараз, аналізуючи взаємозв'язок цього заходу з розвитком суспільних наук в СРСР. «Відлига» в суспільній свідомості тільки намічалася, ні про яке звільнення від узкодогматіческого підходу в вивченні соціальних явищ не було й мови. І ось перепис 1959 внесла свій вклад в бум громадських наук шістдесятих.

Після перепису 1959 р різко активізувалися демографічні дослідження динаміки і структури населення і демографічних процесів, розширилися публікації наукової демографічної літератури. Це не могло не спричинити за собою розвиток соціологічних досліджень, які відіграли потім свою роль у формуванні демократичних настроїв в суспільстві.

Перепис населення 1959 визначила єдиний термін перепису в міських поселеннях і сільській місцевості - 8 днів, що став традиційним для всіх наступних переписів населення. Вперше розробка матеріалів була повністю механізована і проводилася централізовано.

У 1970 році (за станом на 15 січня) вперше в практиці проведення вітчизняних переписів населення був застосований вибірковий метод при зборі відомостей, коли заради економії часу і коштів частина відомостей була отримана шляхом опитування не всіх, а тільки 25% жителів. Дані перепису широко використовувалися для соціально-економічного планування та розробки довгострокових економічних прогнозів.

Застосовувалося два види переписних листів облікової форми: перший містив 11 ознак і заповнювався в трьох з кожних чотирьох житлових приміщень; другий містив, крім того, ще 7 питань і заповнювався в кожному четвертому житловому приміщенні. Було збережено і контрольні заходи, але на відміну від переписів 1939 і 1959 років, контрольним обходом були охоплені не всі житлові приміщення, а 50% від їх числа. Програма розробки матеріалів перепису населення 1970 року було приблизно в півтора рази ширша за попередню. Вперше велика частина матеріалів розроблялася по постійному населенію.Прі обробці матеріалів перепису був застосований ряд технічних нововведень. Її дані (241,7 мільйона) широко використовувалися для соціально-економічного планування та розробки довгострокових економічних прогнозів. Підсумок перепису - 262,4 мільйона чоловік. Підсумки були опубліковані в 1972-1973 років.

Істотно відрізнялися від попередніх організація та обробка матеріалів перепису населення 17 січня 1979 року. Вперше в практиці радянської статистики записи, зроблені під час опитування, вводилися в ЕОМ за допомогою спеціальних читаючих пристроїв і записувалися на магнітну стрічку. Були додані нові питання, формулювання деяких інших уточнені.

Перепис дала великі відомості про зміни в складі населення, які згодом широко використовувалися. Програма містила 16 ознак. Застосовувалися дві форми переписних листів: 2С (суцільна перепис) містила 11 питань, відповіді на які були отримані від усього населення; форма 3В (вибіркова перепис) містила крім одинадцяти загальних питань ще 5 питань, відповіді на які були отримані від 25% постійного населення (заповнення цієї форми проводилося в кожному четвертому приміщенні). Також під час перепису були отримані відомості про населення в працездатному віці, яке зайняте в домашньому та особистому підсобному сільському господарстві.

При заповненні карток, главу сім'ї вказують самі члени родини з числа постійно проживаючих, але якщо виникали труднощі з визначенням глави сім'ї, то главою слід вважати того, хто забезпечує основні засоби до існування.За підсумками Всесоюзного перепису населення 1979 року народження, Якутська АРСР вийшла на перше місце, серед 16 автономних республік РФ, по числу, що мали вищу освіту. На 1000 чоловік працюючих мали вищу, середню й неповну середню освіту 848 чоловік, а по РРФСР - 803 людини.

Останній перепис в СРСР проводилася в січні 1989 р Відмінною її особливістю було те, що вперше поряд з відомостями про населення були зібрані відомості про житлові умови. Це дозволило отримати відомості про житлові умови різних соціально-демографічних груп населення в усіх районах країни, про розвиток житлової кооперації, про ступінь забезпеченості людей житлом і його благоустрій. Програма перепису містила 25 питань, частина яких враховувалася вибірково. У порівнянні з попереднім переписом населення включені нові питання про місце народження, про закінчення професійно-технічного навчального закладу, про житлові умови, змінено формулювання деяких інших питань. Розробка матеріалів перепису по повній програмі була завершена до кінця 1990 року.

За даними останнього перепису 1989 року, чисельність населення Радянського Союзу була 286,7 млн.грн. Чоловік, в тому числі міське населення - 188,8 млн. Чоловік, або 66 відсотків. Чисельність населення РРФСР становила 147,4 млн. Чоловік. Відмінною її особливістю було те, що вперше поряд з відомостями про населення були зібрані відомості про житлові умови. Це дозволило отримати відомості про житлові умови різних соціально-демографічних груп населення в усіх районах країни, про розвиток житлової кооперації, про ступінь забезпеченості людей житлом і його благоустрій.

Однак у багатьох достовірність даних останнього перепису викликає сумнів. Щоб довести всьому світові, що СРСР об'єктивно наздоганяє і обганяє США, всі показники, що стосувалися здоров'я населення, тривалість життя, доходів людей, - «підкручували» в більшу сторону. А також існували закриті міста, не позначені на картах, - їх дані треба було якось «розмазувати» по всій країні. Значить, змащувалася і вся картина в цілому. Не обійшлося і без казусів: так, з'ясувалося, що число заміжніх жінок в нашій країні трохи перевищує число одружених чоловіків. За результатами цього перепису виявилося, що в Тольятті в віковому діапазоні 15-25 років на 1 тисячу жінок припадало 1200-1300 чоловіків.

1.2 Принципи перепису населення

За визначенням Статистичної комісії ООН перепис населення - це єдиний процес збору, узагальнення, аналізу та публікації демографічних, економічних і соціальних даних, що відносяться за станом на певний час до всіх осіб в країні або чітко обмеженої частини країни. Перепис населення це спеціальне науково-організоване обстеження з метою отримання інформації про чисельність і склад населення. Це найважливіше державне справа в плані пізнання закономірностей демографічного розвитку.

Основними принципами перепису населення є:

1. Загальність.

Загальність перепису означає, що відомості, включені в програму перепису, збираються від усіх і про всіх жителів даної країни або території, а не тільки про будь-якої специфічної їх частини. Саме тому сучасні перепису населення і називаються загальними. Під загальності полягає головна відмінність сучасних переписів населення, від його обліків, що проводилися в минулому. У колишні часи обліки населення, як би вони не називалися (перепису, ревізії, цензи і т.п.), проводилися в основному в фіскальних і військово-облікових цілях. Держави завжди були, перш за все, зацікавлені в тому, щоб знати, скільки людей вони можуть, у разі необхідності, поставити «під рушницю» і скільки податків, податей і т.п. вони можуть зібрати зі своїх підданих. Тому враховувалися і переписувалися не всі жителі цієї країни, а лише ті, хто був зобов'язаний служити в армії, і ті, хто був зобов'язаний платити податки і податки. Звідси - неповнота інформації про населення, відсутність даних про значної його частини. Вважається, наприклад, що в Росії під час ревізій спочатку враховувалося лише чоловіче податкові населення, до якого належали тільки селяни і особи деяких інших станів, які зобов'язані платити податки. Насправді під час ревізій, починаючи з другої, і виключаючи шосту враховувалося і жіноче населення. Існують як об'єктивні, так і суб'єктивні чинники, що впливають на повноту обліку при переписах населення.

Перш за все, це - рухливість населення. Люди постійно переїжджають з місця на місце, і існує ймовірність того, що хтось або взагалі «розминеться» з переписувачем, як в місці постійного проживання, так і в якомусь іншому місці проживання або виявиться переписані двічі. Щоб звести до мінімуму можливість і недообліку, і подвійного рахунку, розроблені спеціальні прийоми перепису тих, хто не перебуває в момент перепису в місці постійного (або будь-якого іншого) проживання.

Що стосується суб'єктивних факторів недообліку, то, як показує практика, деякі люди вважають, що декого взагалі не треба переписувати. Наприклад, немовлят або людей похилого віку, оскільки перші ще маленькі, а другі - вже зовсім старі, і від тих і від інших «немає ніякої користі».

Незважаючи на всі запевнення статистиків, у свідомості багатьох громадян твердо засіло невідомо ким внушенное переконання, що перепис нібито проводиться саме зі спеціальною метою встановити число людей певних категорій. Тому часто буває так, що на питання реєстратора перепису про пропущений дитинку його рідні відповідають: «Та це ж він ще маленький!» Майже те ж саме говорять в подібній ситуації і родичі людей похилого віку: «Адже він уже старий, працювати не може. Навіщо його переписувати? »Цей принцип охоплює всю територію і все населення, треба врахувати кожного жителя без винятку (але і без подвійного рахунку), незалежно від статі, віку, наявності права на проживання в даній місцевості і в цьому будинку.

2. Одномоментність.

Одномоментність проведення перепису означає, що всі зібрані в її ході дані відносяться до одного певного і заздалегідь встановленим моменту, який називається критичним моментом перепису, або моментом рахунку. При цьому будь-які зміни, що відбулися в період часу між критичним моментом і часом, коли безпосередньо проводиться опитування, не враховуються.

Необхідність встановлення критичного моменту перепису визначається тим, що населення, його чисельність і склад безперервно змінюються. Наприклад, в 2000 р тільки за одну годину в Росії з'являлися на світ 144 немовляти, 253 людини вмирало, полягало 102 шлюбу, відбувався 71 розлучення, 40 осіб прибувало до Росії на проживання і 18 осіб покидало нашу країну. Встановлення критичного моменту є також одним із способів уникнути повторного рахунку, тобто переписування людини одночасно в двох місцях, якщо навіть в момент проведення перепису він перебував поза місцем свого постійного проживання.

Критичний момент перепису підбирається таким чином, щоб мінімізувати територіальну мобільність населення, тобто щоб ймовірність застати переписував людей в місці постійного проживання була максимальною. Відповідно, вибирається місяць року, коли ця мобільність мінімальна. Потім враховується наявність вихідних і святкових днів, шкільних і студентських канікул і т.п. При цьому необхідно, щоб критичний момент перепису був якомога ближче до початку року, щоб забезпечити більшу сумісність результатів перепису і щорічних між переписних розрахунків чисельності населення. У підсумку, скажімо, в нашій країні перепис зазвичай призначалася на один з будніх днів у другій декаді січня. Наприклад, в 1959 і 1970 рр. перепис населення проводився 15 січня, в 1979 р - 17 січня і в 1989 р - 12 січня. Незрозумілим винятком стає багатостраждальна новий перепис населення Росії, яка повинна була відбутися ще в 1999 р, але яка кілька разів переносилася, і тепер уже, здається, остаточно призначено на 9-16 жовтня 2002 р

В якості критичного моменту при цьому зазвичай вибирається опівночі, тобто 0 годин 00 хвилин, першого дня проведення перепису. Так, перепис 2002 р проводитиметься станом на 0 годин 9 жовтня. Безсумнівно, це створить певні труднощі через велику видалення цієї дати від початку наступного року.

Критичний момент перепису слід відрізняти від періоду проведення перепису. Перепис реально проводиться протягом декількох днів (зазвичай 7-10 днів), але вся зібрана інформація, як уже сказано, відноситься до її критичного моменту. Зміни, що відбулися після критичного моменту, не враховуються. Не враховуються народилися після критичного моменту, хоча б вони і народилися в перші хвилини першого дня перепису. Померлі після критичного моменту враховуються як живі, оскільки на критичний момент вони були ще живі.

3. Єдина програма перепису.

Наявність єдиної програми перепису означає, що і збір первинних даних і їх подальша обробка ведуться за єдиними для всіх учасників перепису правилам процедури, по одному і тому ж загальному для всіх планом. Про всіх людей, які проживають на території країни і підлягають перепису, збираються відомості про одних і тих же ознаках, або характеристиках, включених в переписний лист. На етапі обробки перепису вся зібрана в її ході інформація розробляється і публікується за єдиним планом, який визначає, які саме і в якому розрізі будуються статистичні таблиці.

Розробка програми перепису є найважливішим її етапом, котрий обіймав за часом кілька місяців або навіть років. Вона включає в себе створення переписного листа - спеціального бланка, що містить набір ознак, які будуть фіксуватися в ході перепису. Одночасно формується перелік розроблювальні таблиць, в яких будуть узагальнені і опубліковані підсумки перепису.

Переписний лист - основний документ перепису населення. Являє собою бланк для запису відповідей на надруковані в ньому питання, відповідні програми перепису. Залежно від методу перепису, способів опитування і подальшої розробки матеріалів перепису застосовуються переписні листи різної форми. Індивідуальний переписний лист призначений для запису відомостей про одну людину.

У переписних листах облікової форми записуються відомості про всіх членів сім'ї чи домогосподарства.

4. Поімённость.

Поімённость, як принцип проведення перепису, означає збір персональних і легко ідентифікованих відомостей про кожну окрему людину. В цьому відношенні перепис населення протилежна соціологічними опитуваннями, які, як правило, анонімні. Відомості про кожну людину збирає в ході особистих бесід спеціально навчений персонал (лічильники, або реєстратори), який фіксує їх на іменних переписних листах.

У деяких країнах, що розвиваються іноді застосовують процедуру збору відомостей про населення, яка відома ще з часів Стародавнього Риму і яка полягає в тому, що люди самі повинні бути в спеціальні офіси, де і заповнюються переписні листи. При цьому на тіло людини іноді навіть ставлять спеціальний довго не змивається штамп, який свідчив про те, що дана людина пройшов перепис населення.

При проведенні перепису населення в Росії 2002 року також передбачається відкрити спеціальні переписні офіси, в яких зможуть пройти перепис ті, хто не хотів би, щоб лічильники приходили до них додому, а також ті, у кого взагалі немає вдома. На щастя, до того, щоб ставити на тіло незмивні штампи, у нас поки що не дійшло.

Поіменно дає можливість детальної комбінованої угруповання зібраних відомостей за різними ознаками. Зрозуміло, при обробці результатів перепису поіменно відомостей <�гаситься,> і вони розробляються виключно в узагальненій формі статистичних таблиць, позбавлених будь-яких особистісних ознак.

5. Самовизначення.

З поімённостью пов'язаний такий принцип проведення перепису, як самовизначення, яке означає, що всі відомості фіксуються виключно зі слів опитуваного і що заборонено вимагати документального підтвердження цих відомостей. Застосування принципу самовизначення обумовлено, з одного боку, прагненням підвищити ступінь довіри до перепису з боку населення, а з іншого, - неможливістю об'єктивного віднесення людини до тієї чи іншої категорії за більшістю фіксуються ознак. Якщо, скажімо, вік людини в більшості сучасних країн ще може бути документально підтверджений, оскільки існує система поточної реєстрації демографічних подій, то така ознака, як національність (точніше, етнічна приналежність), взагалі не підлягає ніякому об'єктивному визначенню. Всякі правила віднесення людини до того чи іншого етносу, які існують в деяких країнах, по суті, є порушенням демократичних принципів і властиві тоталітарним або схильним до тоталітаризму режимам. У нашій країні по відношенню до етнічної приналежності, на щастя, завжди діяв принцип самовизначення.

6.Конфіденційність.

Про це на кожному переписний лист є напис: «Конфіденційно (гарантується одержувачем інформації)». Згідно з Федеральним законом «Про Всеросійської перепису населення» (стаття 8) «Відомості про населення, що містяться в переписних листах, є конфіденційною інформацією, не підлягають розголошенню (розповсюдження) і використовуються з метою формування відповідних федеральних інформаційних ресурсів». Результати перепису публікують тільки у вигляді зведених даних (принцип конфіденційності)! Чи не публікуються ніякі дані про одне певну людину, сім'ї, домогосподарстві. Ніхто з провідних організаторів перепис - від переписувача до керівника Росстату - не має права розголошувати персональну інформацію згідно зі статтею 8 Федерального закону «Про Всеросійської перепису населення».

7. Сувора централізація управління перепису.

Держава бере на себе відповідальність за проведення, контроль і фінансування перепису. У нашій країні в даний час проведення перепису покладено на Державний комітет РФ по статистиці (Держкомстат РФ).

8. Регулярність проведення перепису.

Важливість цього принципу очевидна. Тільки в разі регулярного, з суворою періодичністю проведення переписів населення можливе отримання порівнянних статистичних даних про населення за тривалий період часу. Згідно з рекомендаціями Статистичної комісії ООН перепис населення повинна проводитися раз в 10 років, в Росії за законом не рідше ніж раз на 10 років. Це необхідно для забезпечення порівнянності даних по різних країнах світу і для розрахунку чисельності населення земної кулі. Крім того, це необхідно для забезпечення порівнянності даних про вікову структуру населення, які найчастіше публікуються у вигляді п'ятирічних угруповань.

Вся ця система працює відповідно до положень, встановлених або законодавчо, або спеціальними урядовими рішеннями, які приймаються за кілька років до проведення перепису і в яких встановлюються терміни її проведення, критичний момент, її основні завдання, а також даються доручення іншим органам державної влади в частині надання сприяння проведенню перепису населення.

1.3 Програма перепису населення

Вище вже говорилося про значення єдиної і обов'язкової для всіх програми перепису населення. Остання програма складається з двох частин: власне програми збору інформації в ході перепису населення та програми розробки її матеріалів, тобто перелік розроблювальних статистичних таблиць, які будуть побудовані і опубліковані після закінчення перепису. Збір відомостей, під яким розуміється перелік ознак окремих осіб і домогосподарств або сімей, а також перелік питань переписного листа, за допомогою яких ознаки фіксуються, які є їх емпіричними індикаторами.

Розробка програми перепису повинна відповідати певним принципам, дотримання яких є гарантією отримання достовірної і надійної статистичної інформації про населення.

Перш за все, повинна бути забезпечена порівнянність даних перепису з даними попередніх переписів. Це означає, що, по крайней мере, частина питань переписного листа бажано ставити точно в тих же формулюваннях, що і відповідні питання попередніх переписів. Крім того, бажано враховувати і те, в якій редакції відповідні питання задаються в переписах населення інших країн, і в який, наскільки вони відповідають міжнародним рекомендаціям. Це необхідно, щоб дані перепису були хоча б частково можна порівняти з даними переписів інших країн.

Питання переписного листа повинні задаватися в вирішені чітко, що не допускає неоднозначну їх інтерпретацію. Простіше кажучи, всі люди повинні однаковим чином розуміти питання переписного листа. При цьому бажано, щоб хоча б деякі питання перепису були закритими, тобто що містять вичерпний перелік підказок. Важливо, щоб формулювання питань не викликали негативного ставлення і підозр, що відповіді можуть бути використані проти переписуємо особи.

Конкретний зміст програми перепису населення визначається її завданнями. Тому програми окремих переписів населення можуть в тій чи іншій мірі відрізнятися один від одного. Але очевидно, що в них в будь-якому випадку повинен бути якийсь блок, інваріантний щодо конкретних завдань кожної даної перепису населення. Це завдання може вирішуватися по-різному. Останнім часом одночасно з суцільною переписом населення, бланк якої містить якийсь постійний корпус питань, на які відповідають всі жителі країни, проводять опитування, програма якого може змінюватися від перепису до перепису і на питання якого відповідає лише частина населення. Поєднання суцільного і вибіркового опитування дозволяє ефективно забезпечувати порівнянність даних різних переписів з вирішенням конкретних завдань поточного періоду. Вибіркові опитування проводилися в нашій країні під час переписів 1970, 1979 і 1989 рр., Причому кожен раз по своїй програмі.

Переписний лист, як правило, складається з трьох частин: адресній частині, питань, що становлять власне програму перепису, і питань, включення яких в перепис обумовлено необхідністю забезпечити зв'язок перепису з якимись іншими опитуваннями і обстеженнями.

Адресна частина переписного листа складається з імені та адреси переписуємо. Крім того, вона включає в себе питання про ставлення переписуємо до глави сім'ї або, як це було в переписом 1989 року і 2002 року, до лиця, записаному на даному переписний бланку першим.

Включення адресній частині необхідно для забезпечення можливості перевірки повноти охоплення переписом населення і якості заповнення переписних листів, а також для розробки в подальшому даних перепису в територіальному розрізі. Питання про ставлення до глави сім'ї або на-віч, переписаному першим, необхідний для виділення і подальшого вивчення сімей або домогосподарств.

Власне програма перепису зазвичай включає в себе питання, які можна об'єднати в такі групи:

питання, що дозволяють віднести переписуємо людини до тієї чи іншої облікової категорії, тобто до постійного або готівковим населенню;

питання про особисті демографічні характеристики опитуваних. Це питання про стать, вік і шлюбний стан опитуваного людини;

питання про соціально-економічні характеристики опитуваних, тобто питання про рівень освіти, професії, заняття, джерела доходу, соціальний стан;

питання про етнічні характеристиках опитуваних, тобто питання про етнічну приналежність, рідною мовою, іншими мовами, на яких говорить опитуваний людина, а також віросповідання чи конфесійної приналежності. У нашій країні остання характеристика фіксувалася лише в переписом 1897 і 1937 рр .;

питання, що мають відношення до вивчення відтворення населення, зокрема шлюбності і народжуваності. Йдеться про питання, про порядковий номер шлюбу, датою вступу в шлюб або його припинення, а також про питання щодо числа народжених жінкою дітей або, як це було в перепису 1989 року, про бажане і очікуване числі дітей в сім'ї;

питання про міграцію, тобто питання про тривалість проживання в даній місцевості і про колишнє місце проживання. Ці питання особливо важливі в тих країнах, де відсутні поліцейська реєстрація за місцем проживання (прописка) і, відповідно, поточний облік міграції.

питання, пов'язані з іншими обстеженнями, зазвичай варіюються від перепису до перепису і повністю визначаються завданнями поточного моменту. Це можуть бути питання, пов'язані з тими чи економічними проблемами, що стосуються житлових умов опитуваних, і т.п.

Перераховані розділи програми перепису населення отримують конкретне вираження в переписних листах даної перепису населення. Як приклад наводиться програма перепису 2002 р Переписний лист перепису буде містити питання про зайнятість, міграцію і числі дітей, народжених жінкою, а також про житлові умови опитуваних. Крім того, за особливою скороченою програмою будуть опрашиваться іноземні громадяни-нерезиденти, які тимчасово перебувають в нашій країні (крім працівників дипломатичних місій та інших іноземних установ).

Збір інформації по перерахованим вище ознаками дозволяє в подальшому в узагальненому вигляді уявити комплекс демографічних, соціально-економічних та інших характеристик населення, починаючи від його чисельності та структури і закінчуючи, наприклад, даними, необхідними для прогнозування народжуваності.

Програма перепису (тобто набір конкретних питань, що містяться в переписний лист) повинна відповідати таким критеріям: відображати сучасні інформаційні потреби суспільства, зберігати спадкоємність з попередніми переписами, відповідати російським законодавством і міжнародними рекомендаціями.

Програма перепису розміщується на бланках переписних листів, форма яких затверджується Кабінетом Міністрів України. Переписні листи заповнюються зі слів, опитуваних без вимоги пред'явлення документів, що підтверджують правильність відповідей. Затверджено три форми переписних листів. Чергова Всеросійський перепис населення відбувся в жовтні 2010 року.

Передбачалося провести її з 14 по 25 жовтня. Дата перепису - момент часу, на який здійснювався збір відомостей про населення і його облік - 0 годин 14 жовтня. Дата проведення перепису населення для віддалених і важкодоступних територій встановлювалася Росстатом для кожної такої території в період з 10 червня по 20 грудня 2010 року.

Статистики стверджують, що основні організаційні, кадрові, фінансові питання та методологічні положення Програми переписів населення 2010 і 2002 років схожі, що дозволить зіставити їх підсумки. А оскільки дані перепису-2002 навряд чи коректно було зіставляти з даними з життя Української РСР, то у них вперше з'явиться справжній матеріал для порівняння.

Перепис - це чудова нагода для кожного усвідомити себе частиною єдиного цілого. І беручи участь в перепису, люди консолідуються. Тільки при такому розумінні з'явиться зацікавленість людей, і вони усвідомлюють перепис як акт громадянської поведінки, а не просто як відбування повинності. Тому і перепис 2010 року тривав під девізом «Росії важливий кожен».

2. Підсумки перепису населення 2002 року

Всеросійський перепис 2002 була першою переписом населення в новій Росії. Вона пройшла під девізом «Впиши себе в історію Росії». Проводився перепис станом на 9 жовтня, заповнення переписних листів відбувалося з 9 по 16 октября.По даними чисельність населення Російської Федерації склала 145,2 млн. Чоловік. У порівнянні з 1989 р населення скоротилося на 1,8 млн. Чоловік, причому скорочення відбулося через природного спаду населення, тобто число померлих перевищило число народжених.

Єдиним джерелом збільшення чисельності населення Росії з 1992 року була міграція, але навіть в 1994 році, коли був найвищий міграційний приріст за три десятиліття (0,8 млн. Чоловік), природне зменшення населення не була заповнена. Всього за 1989-2002 рр. природне зменшення була на три чверті заміщена міграційним припливом населення з-за кордону, переважна частина якого припадала на іммігрантів з держав-учасниць СНД і країн Балтії.

Мал. 2.1 Чисельність населення Російської Федерації


Населення Російської Федерації проживає в 2940 міських поселеннях (містах і селищах міського типу) і 142 тис. Сільських населених пунктів.

У містах проживає більше 90% міського населення, решта міське населення живе в селищах міського типу. За міжпереписний період кількість міст збільшилася за рахунок різних перетворень в містах 66 населених пунктів. Новий місто виникло лише один - столиця Інгушетії Магас.

У країні переважають малі міста з чисельністю населення до 50 тис.людина, але в них проживає тільки 17% городян.

Більше третини городян живе в 13 найбільших містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Нижньому Новгороді, Єкатеринбурзі, Самарі, Омську, Казані, Челябінську, Ростові-на-Дону, Уфі, Волгограді і Пермі.

Збільшення чисельності населення в групі найбільших міст склалося за рахунок зростання числа жителів тільки п'яти з них (Москви, Казані, Ростова-на-Дону, Новосибірська і Волгограда).

Столиця Російської Федерації - Москва входить до числа двадцяти найбільших міст міра.Чісло селищ міського типу зменшилася на 351. Більша частина населення (63%) проживає в селищах міського типу з числом жителів до 10 тис. Чоловік.

Розглянемо підсумки перепису населення по вікових і статевою складу. Останній перепис населення показав, що в країні збереглося характерне для Росії перевищення чисельності жінок над чисельністю чоловіків, яке склало 10,0 проти 9,6 млн. Чоловік в 1989 р Погіршення співвідношення статей пов'язано з високою смертністю чоловіків, причому характерно те, що рівновага порушується з 33-річного віку.


Мал. 2.2 Статево-вікова структура Російської Федерації

Помітні зміни відбулися і в віковому складі населення. В кінці 80-х-початку 90-х рр. минулого століття посилився процес демографічного старіння населення, і середній вік жителів країни збільшився на 4,3 року і склав 37,1 років (у чоловіків відповідно на 3,6 року і 34,1 років, у жінок - на 4,6 років і 39 ,8 років).

За міжпереписний період чисельність населення старше працездатного віку збільшилась на 2,6 млн. Чоловік (на 9,5%), але в той же час число дітей і підлітків скоротилося на 9,7 млн. Чоловік (на 27%). Особливо різке зниження (на 43%) відбулося у віковій групі дітей до 10 років, тобто покоління, народженого в 90-х рр., Коли був найнижчий рівень народжуваності за всю повоєнну історію Росії.

У працездатний вік вступило покоління молоді, яка народилася в першій половині 80-х рр. минулого століття (періоду найвищої народжуваності за три останніх десятиліття); позитивний міграційний приріст призвів до того, що чисельність населення працездатного віку збільшилася на 5,5 млн. чоловік. У 2002 році середній вік працездатного населення склав 35 років (50,5% всього населення працездатного віку проти 45,7% -у 1989 г.).

Середній вік міських чоловіків склав 33,9 років, жінок - 39,8 років, сільських - 34,6 і 39,9 років.

Країна в даний час переживає відносно сприятливий період, коли зі збільшенням росту чисельності населення працездатного віку і зниженням народжуваності зменшилася чисельність непрацездатного віку, яка припадає на населення робочих віку (показник демографічного навантаження). У 2002 р на 1000 жителів працездатного віку припадало в цілому по країні 631 осіб, в тому числі дітей та підлітків (0-15 років) - відповідно 430 і 296 чоловік; осіб старше працездатного віку - 325 і 335 чоловік.

Однак зростання чисельності населення працездатного віку та подальшого зниження показника демографічного навантаження можна очікувати до 2006 року, згодом в працездатний вік входитимуть покоління 1990-х рр., Коли була найнижча народжуваність, і виходити з цього віку будуть покоління народжених людей в післявоєнний період . Міграція навряд чи зможе поправити демографічну ситуацію в країні, так як в останні роки обсяги міграції падають. На 1000 осіб працездатного населення в 2002 р припадав 631 осіб непрацездатного віку, з них 296 осіб - це діти до 16 років, 335 чоловік старше працездатного віку. За прогнозами, в 2016 р найбільшу частку складе населення старше працездатного віку, і на 1000 осіб працездатного віку припадатиме 705 осіб непрацездатного віку, з них відповідно діти до 16 років-288 чоловік, старше працездатного віку - 417 осіб.

В принципі, вікова структура населення в Росії при порівнянні з віковими структурами населення в інших країнах світу не виглядає як щось жахливе. Досить велике число осіб старше працездатного віку і в інших країнах, особливо в Японії. У США час виходу на пенсію до недавнього часу становило 65 років, в даний час продовжений до 67 років, в Японії, Німеччині, Австралії - 65 років, у Франції-60 років, в Данії, Норвегії - 67 років. На жаль, тривалість життя в нашій країні така, що багато хто просто не доживуть до часу виходу на пенсію. Треба відзначити, що в деяких країнах, що раніше входили до СРСР, також змінено час виходу на пенсію. Наприклад, в Естонії чоловіки виходять на пенсію в 62 роки, жінки - 59 років.

Існують зміни в інституті сім'ї. Число подружніх пар склало 34 мільйони (в 1988 р - 36 млн.). Вперше при проведенні перепису населення були зібрані відомості про кількість незареєстрованих шлюбних союзів, і виявилося, що із загального числа подружніх пар 3 млн. (10%) перебували в незареєстрованих шлюбах. Це стало причиною того, що число дітей, народжених у незареєстрованому шлюбі, збільшилася і склала за 1989-2002 рр. близько 30% від загального числа щорічних народжень.

Слід зазначити, що 4,2 тис. Молодих людей у ​​віці молодше 16 років вказали, що вони перебувають у шлюбі, з них 2,3 тис. Осіб - в незареєстрованому. Традиційно для Росії число заміжніх жінок більше, ніж одружених чоловіків 65 тис. У 2002 р проти 28 тис. У 1989 р Всього в 2002 році було зареєстровано 1 млн. Шлюбів (у 1989 р - 1,4 млн.); щорічно розривається 800 тис. шлюбів (у 1989 р - 583 тис.), причому понад третину розлучень припадає на молоді подружні пари, які прожили в шлюбі менше п'яти років.

Мал. 2.6 Брачность населення в Російській Федерації


Новим при проведенні перепису населення 2002 року було те, що вперше після переписом 1897 р за облікову одиницю була прийнята не сім'я, а домогосподарство, так як сім'я не може складатися з однієї особи, а домогосподарство може, до складу сім'ї не можуть бути включені не родичі, сторонні люди, а в домогосподарство можуть.

Переписом 2002 року було враховано майже 53 млн. Приватних домогосподарств, в яких проживає 142,7 млн. Чоловік, або 98% населення Росії. Оскільки для нас ще незвичний облік населення за кількістю домогосподарств, слід пояснити, що приватні домогосподарства - це домогосподарства, що розміщуються в індивідуальних будинках, окремих і комунальних квартирах, гуртожитках, готелях, традиційних житлах (чумах, ярангах, юртах і т.п.) і інших приміщеннях, пристосованих для житла.

Надалі при обробці переписного матеріалу передбачається виділення з домогосподарств сімейної осередки - мати з дитиною, батько з дитиною, подружня пара з дитиною або без дітей; це дозволить отримати більш повну картину для визначення різних допомог і соціальних пільг.

Перепис 2002 р зафіксувала 52707 домогосподарств, з них 22% складаються з однієї людини, 28% - з двох, 24% з трьох, 17% - з чотирьох, 6% - з п'яти, 2% - з шести і 1% - з семи і більше осіб. Таким чином, середній розмір домогосподарства складається з 2,7 осіб.

Невисокий середній розмір домогосподарства обумовлений наявністю великої кількості домогосподарств, які складаються не більше ніж з трьох чоловік і які становлять майже три чверті всіх приватних домогосподарств. Серед домогосподарств, які складаються з однієї особи, майже 60% - це домогосподарства пенсіонерів, половина з яких у віці старше 70 років і більше. Дані, отримані в результаті перепису, безумовно, повинні привернути увагу соціальних структур до положення одиноких і престарілих людей.

Перепис показала, що протягом 1989-2002 рр. відбулися помітні зміни в репродуктивній поведінці і орієнтирах населення в бік скорочення числа дітей в сім'ї і так званий сумарний коефіцієнт народжуваності становить в 2002 р 1,3 проти 2,0 у 1989 р Збільшилося число бездітних домогосподарств, зменшилася кількість домогосподарств, що мають двох і більше дітей; 48% домогосподарств не мають дітей, а 52% мають дітей віком до 18 років; збільшилася питома вага домогосподарств з однією дитиною, і скоротилося-з двома і більше дітьми. У колективних домогосподарствах проживає 2,3 млн. Чоловік.

Вивчення демографічних процесів в сучасному світі показало, що малодетность-характерна особливість розвитку більшості європейських держав. Спостерігається також тенденція збільшення середнього віку батьків при народженні дитини. Якщо в 1989 році середній вік батьків при народженні дитини становив 25,5 років, то в 2002 р - 26,2.

Великий інтерес перепис населення 2002 р викликала також тому, що після підведення підсумків можна було отримати національну картину Російської Федерації.

Результати перепису ще раз підтвердили, що Росія є одним з найбільш багатонаціональних держав.

В ході проведення перепису населення переписувачам заборонялося ставити уточнюючі питання, і всі відповіді записувалися суворо зі слів опитуваних. Таким чином, виконувалася 26-я стаття Конституції Російської Федерації. При перепису було отримано понад 800 різних варіантів відповідей населення на запитання про національну приналежність; самоназви етнічних груп часто відрізнялися через діалектних особливостей. В результаті обробки всіх матеріалів відповіді про національну приналежність були систематизовані приблизно в 160 національностей, згідно з рекомендованим Алфавітного переліку національностей та етнічних груп, який був розроблений Інститутом етнології і антропології РАН.

Більш повну інформацію містить національний склад, в Росії найбільш численний російський народ-близько 116 млн. Чоловік або 82% від усіх народів. У порівнянні з 1989 р для російських зменшилася на 8 млн. Чоловік за рахунок природного убутку, яку не змогли компенсувати 3 млн. Російських мігрантів. Друге місце займають татари - 5,6 млн. Або майже 4%, потім йдуть українці, башкири.

Мал. 2.3 Чисельність населення за національним складом в РФ

За міжпереписний період зменшилася чисельність євреїв, німців (причинами є еміграція і природне зменшення), значно через рахунок міграційного припливу - збільшилася чисельність азербайджанців, вірмен, таджиків, китайців.

У 2002 р налічувалося 23 найбільш численні національності, чисельність яких перевищувала 400 тис. Осіб, у 1989 р їх було 17. У зв'язку з ростом населення в цю групу увійшли азербайджанці, кабардинці, кумики, інгуші, лезгини і якути, вибули з- за зменшення населення євреї. Як і в 1989 р, чисельність семи народів перевищує 1 млн. Чоловік, проте і тут відбулися зміни: в число мільйонників увійшли чеченці і вірмени і вибули - білоруси і мордва.

Необхідно відзначити, що приблизно 1,5 млн. Людина не відповіли на питання про національну приналежність, з них майже дві третини - це проживають в Москві, Санкт-Петербурзі і Московській області.

У переписний лист не було питання про рідну мову, але вперше була отримана інформація про володіння державною мовою країни - російською мовою. Із загальної чисельності населення володіють російською мовою 142,6 млн. Чоловік (98%). Серед інших мов найбільш поширеними є англійська, татарський, німецька, українська, башкирський, чеченський і чуваська мови.

У 2002 р вперше було поставлено питання про громадянство населення Росії. Чисельність громадян Російської Федерації склала 142,4 млн. Чоловік (98% всіх жителів країни), 1,0 млн. Чоловік мають громадянство інших країн і 0,4 осіб-особи без громадянства. Із загальної чисельності громадян Російської Федерації 44 тис. Осіб мають громадянство. Приблизно 1,3 млн. Чоловік не вказали громадянство. Переважна частина іноземних громадян - громадяни держав-учасниць СНД-Україна, Азербайджану, Вірменії. Особливий інтерес всі засоби інформації в останні роки виявляли до національного складу Москви.

Мал.2.4 Громадянство населення в Російській Федерації


Чисельність Москви в 2002 р склала 10 382 754 чоловік.

Надзвичайно цікаві відомості були отримані в результаті перепису населення про рівень освіти населення. 109,4 млн. Чоловік у віці 15 років і більше мають освіту основну і вище. Збільшилося число осіб, що мають відповідного напряму підготовки (вища, середня і початкова), в той же час зменшилася кількість осіб у віці 15 років і більше з основним загальним і початковою освітою.

Зміни в рівні освіти пов'язані з входженням в вікову групу 15 років і більше численного покоління народжених у першій половині 80-х років минулого століття, більша частина яких продовжувала підвищувати свій освітній рівень. Перепис дала і тривожні цифри: чисельність молоді 16-29 років, що мають тільки початкову загальну освіту, збільшилася в міжпереписний період в 2,1 рази і склала 0,5 млн. Чоловік, з них 70% не вчиться.

Мал. 2.5 Рівень освіти населення в Російській Федерації


Вперше перепис населення показав перевищення частки жінок, які мають вищу освіту в порівнянні з чоловіками.

Відомості про дошкільну освіту також були отримані вперше. Дошкільною освітою охоплено 60% дітей (3,1 млн.) У віці 3-5 років. Серед дітей та підлітків у віці 7-15 років перепис зафіксував 277 тис. Дітей (1,6%), які не відвідують освітні або дошкільні установи.

Новим в перепису 2002 року було те, що опитувані могли вказати всі наявні у них гроші на прожиття (раніше вказувалося не більше двох джерел). За результатами 43% опитуваних (62 млн.) Назвали джерелом засобів до існування дохід від трудової діяльності, - в 1989 році було 77 млн. (52%) осіб; у понад 48 млн. чоловік цей дохід був єдиним засобом до існування.

Після переписом 1926 р вперше були отримані відомості про тих, хто отримує пенсію по інвалідності. Таких 4,7 млн. Чоловік, інші види пенсій (за віком, у зв'язку з втратою годувальника, соціальну пенсію) - близько 32 млн. Чоловік. Близько 17 млн. Осіб отримують допомогу: середній вік дітей 12 років.

Країни, що розвиваються ринкові відносини змінили структуру суспільства. У 2002 р, також вперше після переписом 1926 р були зафіксовані безробітні. Середній вік людей, які отримують допомогу по безробіттю - 36,6 років.

Перепис населення показала наявність у населення таких видів джерел, як заощадження (0,4 млн. Чоловік), включаючи дохід від цінних паперів, і дохід від здачі в найм або в оренду майна. Майже третина населення є утриманцями, понад 80% -діти та молодь до 25 років, середній вік утриманця - 16,7 років.

Зайнятість населення може бути коротко охарактеризована за результатами перепису наступним чином. Серед зайнятого населення 95% це особи працездатного віку. Однак у порівнянні з переписом населення 1989 р питома вага зайнятих зменшився у всіх вікових категоріях. Абсолютна чисельність зайнятих збільшилася тільки у віковій категорії 40-49 років за рахунок вступу в дані віку численного покоління, народженого після війни. Однак уже через 10-15 років, коли дане покоління буде йти на пенсію, а в працездатний вік вступати нечисленне покоління народжених в 90-х роках минулого століття, становище на ринку праці може різко загостритися через брак робочої сили.

Безсумнівно, більш повну інформацію про зайнятість населення можна буде отримати після остаточної обробки матеріалів перепису і їх публікації. На цьому я б хотіла закінчити огляд коротких підсумків перепису населення 2002 г. Але зазначу, що під час перепису були враховані групи громадян Російської Федерації, що знаходяться за службовим обов'язком за кордоном, а також ті, які тимчасово в силу різних причин перебували на території Росії.

Перепис населення 2002 року проходила в 3 етапи:

I. Попередній обхід - проведення опитування населення, проведення контрольного обходу по повноті обліку населення.

З 4 по 7 жовтня переписувачі попередньо обходили всі будови і приміщення лічильної дільниці, як житлові, так і зайняті установами та організаціями, де може проживати населення. Вони регулювали дані про склад лічильної дільниці, уточнювали число фактично проживає населення.

II. З 8 по 16 жовтня проходив безпосередньо опитування населення.

Враховувався кожен житель країни, кожне домогосподарство, а також іноземні громадяни, які тимчасово перебувають на території Росії.

III. Після закінчення Всеросійського перепису населення протягом п'яти днів (з 17 по 21 жовтня) інструктор-контролер провів вибірковий контрольний обхід житлових приміщень рахункового ділянки з метою перевірки повноти і правильності обліку населення.

Трохи про публікації матеріалів перепису населення 2002 г. Усього за тематичними розділами було опубліковано 14 томів, всі вони безкоштовно розподілялися по бібліотеках, розміщувалися на компакт-дисках, на спеціальному Інтернет-сайті та були поширені в засобах масової інформації.


висновок

На закінчення своєї роботи я хотіла б наголосити на тому, що подальша демократизація нашого багатонаціонального суспільства передбачає розробку і здійснення в країні нової сучасної государтсвен6ной національної політики. Концепцію такої політики можна належним чином обґрунтувати, маючи в своєму розпорядженні надійної інформаційної статистичною базою, яку дасть лише перепис. Її матеріали дозволяють отримати відомості не тільки про чисельність населення тієї чи іншої національності, а й про їх віково - статевому складі, рідному і іншою мовою, якою вони вільно володіють, стан у шлюбі, рівень освіти, джерела засобів існування, економічної активності, зайнятих і т.д.

Успішна реалізація реформ, духовне і економічний стан суспільства багато в чому залежать від розвитку інтелектуального потенціалу країни, простіше кажучи - від освітнього рівня населення. Здавалося б, у цій області особливих підстав для занепокоєння бути не повинно. Порівняємо хоча б підсумки микропереписи 1994 року зі матеріалами 1989 року, виходить, що освітній рівень росіян підвищився майже у всіх вікових групах, і особливо в старшому віці, в які нині вступили люди досить освічені. Однак серед молоді у віці від 15 - 19 років картина

склалася зворотна: частка молодих людей цього віку з незакінченою вищою або середньою (повним і неповним) освітою за 5 років зменшилася більш ніж на 4 пункти: з 94,5% до 91%. Щоб якось стабілізувати і поліпшити цю ситуацію необхідно було спочатку хоча б дізнатися про це, тобто була необхідна перепис, і вона була проведена.

Подальший розвиток реформ, необхідність регулювання викликаних ними складних процесів соціально - економічній сфері висувають нові вимоги до інформації про стан трудового потенціалу країни і зайнятості населення. В сучасних умовах зібрати достатньо повну детальну інформацію про чисельність і структуру трудових ресурсів Росії і її територій можна лише в рамках перепису. Для цього в проекті її програмі передбачений блок питань. Ці матеріали перепису будуть служити основою для поточних оцінок і розрахунків по районам і містам в міжпереписний період, а так само базою для формування вибіркової сукупності домашніх господарств при організації спостереження за поточними змінами і тенденціям на ринку праці.

Ще один блок важливої ​​інформації - про житлові умови населення, цю інформацію можна отримати, тільки провівши перепис. Забезпеченість житлом завжди була в Росії одним з болючих питань. За даними мікроперепісі 1994 р у 14% домогосподарств на одну людину припадало менше 7 кв. м. житлової площі, і понад 6% міських домогосподарств розташовувалися в комунальних квартирах. Найближчим часом становище може ще більше погіршитися у зв'язку з обмеженістю муніципального житлового будівництва, високою вартістю пропонованих для продажу квартир, а в деяких регіонах, крім того, через різке підвищення потреби в житло для розселення та облаштування сімей вимушених мігрантів.

І хотілося б відзначити, що одним з головних чинників успішного проведення перепису буде готовність до неї самого населення, розуміння її цілей державного значення для формування ефективної соціально - економічної політики. Такого розуміння можна досягти тільки при вмілій організації роз'яснювальної роботи з використанням всіх засобів масової інформації.

Перепис є одним джерелом про всі чисельних, національних та ін. Змінах в суспільстві, вона представляє найважливішу інформацію для уряду з метою встановлення річного бюджету, в яку сферу суспільного життя слід вкласти великі витрати. Я вважаю, що перепису слід проводити не рідше, ніж в 10 років, тоді ми будемо мати повну інформацію про життя людей в країні.

Перепис 2002 р буде першою переписом населення в незалежній Україні. Відбувся ряд засідань уряду на цю тему, прийняті важливі організаційні рішення. У багатьох регіонах країни активно ведеться підготовка до даного заходу - як організаційна, так і просвітницька. На проведення всеросійського перепису населення передбачається витратити 3,3 млрд. Рублів. Цього разу передбачається розширити коло питань, що стосуються соціально - економічного становища населення, щоб скласти по можливості картину, вільну як від негативних політичних спекулятивних, так і від лакування дійсності.

Відповідно до одного з головних принципів проведення переписів, персональні дані ніколи не попадуть куда-либо, крім Держкомстату, і не будуть оприлюднені. У тому числі вони закриті і для інших державних установ та відомств. Для забезпечення захисту даних перепису 2002 року за участю МВС і ФАПСИ була створена Державна технічна комісія.

Хотілося б ще відзначити, що результати перепису позитивно вплинуть на результати в області управління економікою. Всі результати, отримані в результаті перепису 2002 року, будуть враховані. Президент вважає, що перепис стане перевіркою дієздатності всіх рівнів влади.

Список використаної літератури

1. Борисов Є.А., Демографія: Підручник для вузів. М., 1999. С. 24.

2. Народонаселення. Енциклопедичний словник. М., 1994. С. 298.

3. Електронний ресурс http://www.neuch.ru/referat/47348.html

4. Електронний ресурс http://www.perepis-2010.ru/history/russia/chapter-4.php

5. Електронний ресурс http://ru.wikipedia.org/wiki/Перепись

6. Електронний ресурс http://www.krasstat.gks.ru/default.aspx

7. Електронний ресурс http://ru.wikipedia.org/wiki/Десятая_ревизия

8. Електронний ресурс http://www.krskstate.ru/perepis2010/hisotry

9. Електронний ресурс http://lib.socio.msu.ru/l/library? e = d-000-00-001ucheb-00-0-0-0prompt-10-4-0-0l-1-ru-50-20-help-00031-001-1-0windowsZz-1251-00 & cl = CL1 & d = HASH018d513af8cd66689ca8eeb2.2.2 & x = 1