Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Сучасна мовна ситуація історичні паралелі

Скачати 45.37 Kb.
Дата конвертації 08.01.2018
Розмір 45.37 Kb.
Тип конспекти

Реферат з дисципліни:

«Теорія та історія російської літературної мови»По темі:

«Сучасна мовна ситуація: історичні паралелі»виконавець:

Худякова Антоніна АнатоліївнаШамінка 2016.год

зміст:

Введення ....................................... ............. .............................. 3

1.Современние мовна ситуація ...... ........... .................. .. 4

1.1 Фактори, що впливають на зміни і розвиток в російській мові ........... 6

1.2 Спостереження за станом сучасної російської мови ... ................. 9

2.Русскій мову в системі мов світу ............... ............ ... .. 12

2.1 Роль російської мови в сучасному світі ............... ................ ......... 13

3.Заключеніе .......................................... ............. ......... ... 14

4.Спісок використаної літератури ...... ............. ............ .. 15Вступ

Наш рідний «великий і могутній російську мову», що виник понад шість століть тому, належить до слов'янської групи індоєвропейської сім'ї мов і поряд з українським та білоруським відноситься до східнослов'янських мов. Російська мова є мовою російської нації, належить до найбільш поширених мов світу і служить засобом міжнаціонального спілкування народів, що живуть в СНД та інших державах, що входили раніше в Радянський Союз. Наша рідна мова є одним з шести офіційних і робочих мов ООН, по-російськи говорять майже 250 мільйонів землян. Російська мова належить не лише до числа найбільш поширених, але і найбільш розвинених мов світ, відрізняючись досконалістю граматичної системи, незрівнянним багатством і різноманітністю словника, неповторною звуковий співучістю і виразністю, яскравою здатністю передавати найтонші відтінки думок і емоцій людини. Стан російської мови являє собою найгострішу проблему для держави, для всього суспільства. Це одна з актуальних проблем нашого часу. Це пояснюється тим, що в мові зосереджений і представлений весь історичний досвід народу: стан мови свідчить про стан самого суспільства, його культури, його менталітету. Розбрід і хитання в суспільстві, падіння моральності, втрата характерних національних рис - все це позначається і на мові, веде до його занепаду. Збереження мови, турбота про його подальший розвиток і збагачення - гарантія збереження і розвитку російської культури. Тому кожен громадянин Російської Федерації, ким би він не працював, яку б посаду не обіймав, несе відповідальність за стан мови своєї країни, свого народу.

Мета: Вивчити стан сучасної російської мови (рубіж 20-21 вв.), Виявити фактори, що впливають на розвиток російської мови і оцінити його роль в сучасному світі.

Завдання: Розглянути сучасну мовну ситуацію, оцінити роль російської мови в системі мов світу і сучасному світі.1.Современние мовна ситуація

Історичні події ХХ століття не могли не вплинути на історію російської мови. Звичайно, система мови за одне століття не змінилася - суспільні події не впливають на лад мови. Змінилася мовна практика які розмовляють російською мовою, збільшилася кількість які володіють російською мовою, змінився склад слів в окремих областях словника, змінилися стилістичні властивості деяких слів та зворотів мови. Ці зміни в практиці користування мовою, в стилях мови викликані найбільшими громадськими подіями часів становлення і падіння радянського суспільно-політичного ладу.

Радянський період в історії Росії почався подіями жовтня 1917 року та закінчився подіями серпня 1991 року. Особливості російської мови радянського часу почали складатися раніше 1917 року - в період 2 світової війни і остаточно оформилися в 20-ті роки ХХ століття. Зміни в лексиці і стилістиці російської мови, пов'язані з розкладанням і падінням радянського ладу почалися приблизно в 1987-88 роках і продовжуються по теперішній час.

Цікаво відзначити, що падіння радянського ладу супроводжувалося такими тенденціями в мовній практиці суспільства, які багато в чому нагадують соціально-мовні зміни 20-их років.

Як 20-ті, так і 90-ті роки ХХ століття характеризуються: політизацією мови; виразним оцінним ставленням до слів; перетворенням багатьох слів в символи приналежності людини до певної суспільно-політичної групи; розхитування мовних норм у масовому вжитку й мови помітних громадських діячів; зростанням взаємного нерозуміння між різними соціальними групами.

Особливості мови радянського часу і тенденції, викликані змінами в суспільстві після 1991 року, безпосередньо впливають на сучасний стан російської мови.Тому розібратися в проблемах мовної культури сучасного суспільства можна тільки на основі аналізу особливостей російської мови радянського часу.

Ці особливості виникали в мові партійних керівників і активістів, поширювалися через газети, доповіді на зборах, постанови та накази, спілкування з відвідувачами установ і ставали мовними зразками для широких верств населення. З офіційної мови багато слів і обороти переходили в розмовно-побутову мову. У зворотному напрямку - з просторіччя і жаргонів - в мову постанов, доповідей, наказів проникали слова, характерні для низького стилю і особливості мови неграмотних людей. Такий стан характерний для 20-их років, потім мовна практика змінилася в бік зміцнення літературних норм, виріс освітній рівень керівників і всього населення, проте самі норми радянського офіційно-ділового та публіцистичного стилів увійшли в протиріччя з історичними культурними традиціями російської мови.

Після 1991 року в російському суспільстві відбулися значні політичні та економічні зміни, які вплинули на умови вживання російської мови в усній і письмовій мові. Ці зміни умов використання мови відбилися і на окремих ділянках його лексичної системи. Втратили актуальність, і вийшли з активного вживання багато слів, які називали економічні реалії радянського часу, ідеологічна лексика. Були знову перейменовані назви багатьох установ і посад. У активне вживання повернулася релігійна лексика, зі спеціальної сфери в загальновживану перейшли багато економічні та правові терміни.

Скасування цензури призвела до появи в прямому ефірі спонтанної усного мовлення, демократизація - до участі в публічному спілкуванні осіб, що мають різну освіту і рівень мовної культури.

Настільки помітні зміни в мові викликали обгрунтовану стурбованість громадськості з приводу стану російської мови сучасності. При цьому висловлюються різні думки. Деякі вважають, що реформи в суспільстві призвели до різкого зниження рівня мовної культури, псування мови. Інші висловлюють думку, що розвиток мови - стихійний процес, який не потребує регулювання, так як мова, на їхню думку, сам по собі вибере все краще і відкине зайве, невдалий. На жаль, оцінки стану мови найчастіше політизовані і надмірно емоційні. Для того щоб розібратися, що відбувається з мовою, необхідно проаналізувати фактори, які вплинули на розвиток і зміни в російській мові.

1.1.Фактори, що впливають на зміни і розвиток в російській мові

Бурхливі суспільно-політичні зрушення в Росії останнього десятиліття призвели до корінної зміни суспільного устрою російського суспільства, що, природно, не могло не позначитися на розвитку і функціонування російської мови.

Специфіка нинішнього стану мовної ситуації в Росії в тому, що переважна більшість змін в мові пов'язане зі змінами в суспільстві, точніше, основні зміни в мові і спілкуванні є прямим наслідком суспільних змін. Сучасна мовна ситуація в Росії надає в розпорядження дослідника багаті можливості для того, щоб виявити і описати соціальні чинники і процеси, що формують на сучасному етапі розвитку, основні напрямки змін в російській мові.

Основними соціальними факторами, що визначають на даний момент розвиток і зміни в російській мові, є такі.

Сучасне російське суспільство - це суспільство, в якому реально здійснені принципи політичної свободи.

Зникла жорстка регламентація життя членів суспільства з боку держави, адміністративно-командної системи. Мислення і політична діяльність людини розкріпачені, існують можливості для самостійної та незалежної громадської і політичної діяльності всіх членів суспільства. З іншого боку, пригнічена раніше тоталітарною державою активність більшості членів суспільства в період реформування країни знайшла вибуховий вихід, що призвело до викиду не тільки активності (ділової та політичної), але і до викиду у частини суспільства агресивності і грубості. Стримує раніше активність багатьох членів суспільства вихлюпнулася назовні, в тому числі і у формі агресивності, грубості, неконтрольованої поведінки. Іншим приводом для викиду агресивності в сучасному російському суспільстві виявився виник страх перед ринком, втрата людьми почуття тотальної довічної державної захищеності, боязнь безробіття.

У сфері мови це проявляється в зростанні агресивності діалогу, збільшенні питомої ваги оціночної лексики в мові, зростанні вульгарного і нецензурного слововживання, жаргонізаціі мови окремих верств населення і т.д. Свобода слова стала найбільш помітною політичною реальністю в сучасному російському суспільстві. Ліквідація цензури, реальний політичний плюралізм, розширення доступу людей до інформації, незалежність засобів масової інформації, різноманітність друкованої продукції, радіо і телепрограм в країні, розширення прямого ефіру на радіо і телебаченні, повернення раніше заборонених авторів в науковий і культурний обіг - безсумнівні прикмети сьогоднішньої Росії .

У мовному плані це призводить до значного розширення тематики усного спілкування, розширенню активного словникового запасу значного кола людей, вдосконалення навичок непідготовленою усного мовлення, прискореному розвитку усної форми існування мови, розширення функцій усній і розмовної мови.

Зміни зачіпають і письмову публіцистику - вона теж стає більш розмовної, емоційної, розкутою. Скорочується обсяг письмового міжособистісного спілкування, перевага віддається усним формам. Це, до речі, призводить до зниження рівня володіння людьми монологічного промовою - при тому, що потреба у володінні монологом, особливо публічним, зростає.

В умовах свободи слова значно розширився доступ людей до інформації. Розширення доступу до інформації призводить до збільшення словникового запасу людей у всіх вікових категоріях. Разом з тим, спостерігаються риси інформаційної втоми, що проявляється в тенденції обмежувати отримувану людиною інформацію певними джерелами, такими, що відповідають конкретним соціальним, естетичним або політичними орієнтаціями людини.

Збільшується частка людей, які вважають для себе можливим зневажливо ставитися до норм мовного етикету. Помітно збільшилася частотність використання звернення на «ти» до незнайомих людей, особливо в великих містах, спостерігається тенденція до формування у людей думки про «умовності» мовного етикету, його непотрібності в сучасному спілкуванні.

Зросла частотність вживання людьми грубою і нецензурної лексики, в певних соціальних прошарках формується звикання до подібної лексики, і вона втрачає характер табуйованою, що не може не викликати занепокоєння. Різко впала культура мови і загальна культура працівників засобів друку, радіо і телебачення. У прямому ефірі допускаються численні мовні помилки, грубі відхилення від норм культури мовлення. Рівень культури мовлення впав у всіх соціальних і вікових групах. Таким чином, виникає проблема цілеспрямованої роботи з підтримки норм культури мовлення в сучасному російському суспільстві, проблема формування у людей уваги до власної мовної культури.

Високоякісна сучасна зв'язок - мобільні телефони, комп'ютерний зв'язок, факси, та ін. - призводить до скорочення традиційної письмової форми спілкування (особливо в міжособистісній сфері), збільшується частка телефонного спілкування і спілкування за допомогою технічних засобів. Зменшення обсягу письма і читання, яким надається перевага телевізор, магнітофон, призводить до зниження грамотності населення, особливо молоді. Скорочується з цієї ж причини обсяг читання художньої літератури. Збільшення частки спілкування із засобами масової інформації (радіо, телебачення) веде до переважанню у сучасної людини сприйняття інформації на слух і ослаблення навичок розуміння та інтерпретації письмового тексту.

Узагальнюючи основні тенденції розвитку сучасного російського спілкування і мови, можна відзначити наступне:

- У сучасному російському суспільстві відбувається зміна суспільно-політичної парадигми, тобто системи понять, що визначають пануючу в суспільстві систему політичних цінностей. Стара суспільно-політична парадигма зруйнована, нова ж ще не створена і представлена зараз мозаїчним, еклектичним переплетенням різних політичних течій і доктрин, які конкурують один з одним в гострій політичній боротьбі.

Ці процеси суттєво впливають на процеси розвитку російської мови і призводять до численних приватним слідством і змін.

1.2. Спостереження за станом сучасної російської мови

Мова - це живий організм, який чітко реагує на всі зміни, в суспільно-політичному житті суспільства.Саме тому в сучасній російській мові відбуваються активні процеси, за якими ми і маємо можливість спостерігати.

1. Зміни в мові відбуваються як зі знаком "+", так і зі знаком "-". Змінами зі знаком "-" вважаються зміни, які суперечать самій структурі мови. До таких змін відноситься факт екології мови. Екологія мови передбачає захист мови від небажаних мовних явищ.

2. До змін зі знаком «+» належать динамічні процеси. Наприклад, слово чайник (чайник - побутовий прилад для кип'ятіння води або заварювання чаю) у даного слова з'явилося нове значення: чайник - людина недосвідчений, недосвідчений у чому-небудь, в якій-небудь справі. (Вивчення комп'ютера для чайників, тобто для людей з нульовим знанням комп'ютера).

3. Буває і так, що весь обсяг слова зводиться до одного семантичному варіанту. В такому випадку слід говорити про звуження значення слова. Наприклад, добиратися на перекладних, раніше це означало перевезення по пошті, при яких коні (або коня і екіпаж) змінювалися на кожній станції, а зараз значення цього слова звузилося - добиратися на перекладних, тобто на випадковому транспорті.

4. метафоризація. Метафора - це мовної образ. Виникає вона в якості переносного значення на базі основного в слові. Приклад: слово жонглювати означає майстерно і спритно підкидати і ловити одночасно кілька предметів, на цій основі виникла метафора - жонглювати словами, тобто дуже спритно вживати їх в усній або письмовій мові.

5. Інтернаціоналізація - це широке проникнення в мову великого масиву іншомовних слів. Наприклад, деструктуризація - слово утворено за допомогою іншомовної приставки де.

В даний час у зв'язку зі значними змінами умов функціонування мови актуальною стає ще одна проблема, проблема мови як засобу спілкування, мови в його реалізації, проблема мови.

Які ж особливості характеризують функціонування сучасної російської мови в кінці XX століття?

1. Ніколи не був так численний і різноманітний (за віком, освітою, службовому становищу, політичним, релігійним, громадським поглядам, по партійній орієнтації) склад учасників масової комунікації.

2. Майже зникла офіційна цензура, тому люди вільніше висловлюють свої думки, їх мова стає більш відкритою, довірчої, невимушеною.

3. Починає переважати мова спонтанна, мимовільна, заздалегідь не підготовлена. Якщо ж виступ і було підготовлено (навіть написано), то намагаються говорити, а не читати.

4.Разнообразіе ситуацій спілкування призводить до зміни характеру спілкування. Воно звільняється від жорсткої офіційності, стає розкутіше.

Нові умови функціонування мови, поява великої кількості непідготовлених публічних виступів можуть призвести не тільки до демократизації мови, а й до різкого зниження її культури.

В чому це проявляється? Перш за все, в порушенні орфоепічних, граматичних норм російської мови. Про це пишуть вчені, журналісти, поети. Особливо багато нарікань викликає мова депутатів, працівників телебачення, радіо.

Для мовців, які публічно виступають змінилася міра допустимості, якщо не сказати, зовсім відсутній.

Лайки, «матірний мову», «нецензурне слово» сьогодні можна зустріти на сторінках незалежних газет, вільних видань, в текстах художніх творів. Не менш яскравою рисою нашого сьогоднішнього мовного розвитку вважається засмічення мови запозиченнями.

2. Російська мова в системі мов світу

"Російська мова - світова мова, - говорить відомий лінгвіст В'ячеслав Бєлоусов. - І в третьому тисячолітті він ні свого культурного, ні свого історичного значення не втратить. Він збереже свою присутність не тільки в країнах СНД, але і в світі».

Однак в останнє десятиліття в далекому зарубіжжі спостерігався певний спад інтересу до російської мови. Але сьогодні все більше людей звертаються до нього знову. З одного боку, їх цікавить російська культура, а з іншого - це суто прагматичний інтерес, тому що російська мова дозволяє співпрацювати з російськими бізнесменами і будувати ділові відносини на довгостроковій основі. В першу чергу це стосується співпраці в рамках СНД.

Російська мова була і продовжує залишатися одним з провідних світових мов. Згідно з оціночними даними, російська мова за кількістю володіють ним (500 млн. Чоловік) займає в світі третє місце після китайського (понад 1 млрд.) І англійської (750 млн.). Він є офіційним і робочою мовою в більшості авторитетних міжнародних організацій (ООН, ЮНЕСКО, і ін.).

Велику роль відіграє російську мову як мову міжнаціонального спілкування. Російський алфавіт ліг в основу писемності багатьох младопісьменних мов, а російська мова стала другою рідною мовою неросійського населення Російської Федерації. Відбувається в життя процес добровільного вивчення, поряд із рідною мовою, російської мови має позитивне значення, так як це сприяє взаємному обміну досвідом і залученню кожної нації і народності до культурних досягнень всіх інших народів і до світової культури. Відбувається постійний процес взаємозбагачення російської мови і мов народів Російської Федерації.

Російська мова займає особливе місце на «мовний карті» світу і відноситься до великої мовної «сім'ї» родинних індоєвропейських мов, які за походженням сходять до спільного джерела - індоєвропейської прамови. На ньому говорили предки багатьох народів, що населяють нині великі території Європи і Азії. Як один з індоєвропейських мов російську мову про особливості своєї граматики, фонетики та лексики протиставлений мов інших мовних сімей: кавказьким (грузинський, абхазький, чеченський і ін.), Тюркським (турецька, казахський, башкирський, татарський і ін.), Фіно-угорським (фінський, угорський, естонський, удмуртський і ін.), семітських (арабська, іврит і ін.), китайсько-тибетських та іншим мовам.

2.1. Роль російської мови в сучасному світі

Російська мова - єдина мова російської нації, але одночасно це і мова міжнародного спілкування в сучасному світі. Російська мова набуває все більше міжнародне значення. Він став мовою міжнародних з'їздів і конференцій, на ньому написані найважливіші міжнародні договори і угоди.

Російська Федерація - багатонаціональна держава. Всі народи, які населяють її, розвивають свою національну культуру і мову. Російська мова використовується народами Російської Федерації як мову міжнаціонального спілкування. Знання російської мови полегшує спілкування людей різних національностей, що населяють нашу країну, полегшує їх взаєморозуміння.

Російська мова - це мова багатющою художньої літератури, світове значення якої надзвичайно великий.

Російська мова - одна з чудових мов світу за різноманітністю граматичних форм і за багатством словника. «Великий, могутній, правдивий і вільний» - такими словами характеризував російську мову І. С. Тургенєв.

Російська мова продовжує викликати інтерес у сучасному світі. За свідченням публікацій у російській пресі, число громадян США, Франції, Іспанії, Швеції, Фінляндії, Австрії, Кореї, почали вивчати російську мову і літературу, останнім часом збільшилася в кілька разів.

Російська мова, зберігаючи свою унікальність і ідентичність протягом величезного простору і тривалого часу, увібрав в себе багатства мов Заходу і Сходу, освоїв греко - візантійське, латинське, східне і старослов'янське спадщина. Він сприйняв досягнення нових мов романського і німецького ареалів Європи. Однак головним джерелом його розвитку, обробки та шліфування стало творче творчість російського народу, перш за все поколінь російських і всіх російських діячів науки, політики, техніки, культури і літератури - російська мова стала високорозвиненою, багатим, історично збалансованим мовою.

Таким чином, величезна роль російської мови в сучасному світі визначається його культурною цінністю, його міццю і величчю.

висновок

Турбота про процвітання російської мови в новому тисячолітті є завдання національного російської держави, який втілює народні інтереси і піклується про народне благо.

Незважаючи на всі складнощі сучасного періоду, не слід забувати, що російська мова - наше національне надбання, і ми повинні обходитися з ним як з національним багатством - зберігати і примножувати.

Список використаної літератури:

1. Л.А. Введенська, Л.Г. Павлова, О.Ю. Кашаєва Російська мова та культура мови: Навчальний посібник для вузів. Ростов н / Д: вид-во «Фенікс», 2001. - 544 с.

2.Русскій мову і культура мови / І.А.Долбіна, Т.А. Карпинец, О.А. Салтимакова; Кузбас.гос.техн.ун-т, 2011. - 63с.

3. http: // otherreferats.