Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Суспільно-політичні зміни 1985 1991 рр. Феномен перебудови. Розпад СРСР

Скачати 29.67 Kb.
Дата конвертації 21.06.2018
Розмір 29.67 Kb.
Тип реферат

зміст

Вступ. 2

Суспільно - політичні зміни в роки «перебудови» .3

Економічний розвиток. 3

Зовнішньополітична діяльність уряду. 3

Розпад СРСР. 3

Висновок. 3

Список використаної літератури .. 3


Вступ

Тема моєї контрольної роботи: Суспільно-політичні зміни 1985 - 1991 рр. Феномен «перебудови». Розпад СРСР.

ПЕРЕБУДОВА - процес початку становлення демократії в СРСР, почався з приходом до влади М. С. Горбачова і його сподвижників в 1985 року.У середині 80-х років з ініціативи партійно-державних керівників почалося оновлення економічних основ, політичного устрою і духовного життя суспільства. Корінні зміни умов розвитку виробництва і методів керівництва економікою, перетворення в суспільно-політичній сфері вийшли за межі, намечавшиеся перебудовою. Вони привели до розпаду існувала протягом семи з гаком десятиліть радянської системи.

Характер перебудови (1985-1991) визначався прагненням реформувати радянське суспільство, до початку 80-х рр. вступило в затяжний соціально-економічний і духовно-моральну кризу.

Роки перебудови стали часом позитивних змін у зовнішній політиці СРСР. Домогтися безпеки країни можна лише при врахуванні інтересів інших народів і держав - такою була основне положення нового курсу на міжнародній арені. Конкретні заходи радянського уряду підтверджували його готовність слідувати обраному зовнішньополітичному курсу.

Оновлені підходи до вирішення міжнародних питань стали основою широкого співробітництва СРСР з державами світу. Новий зовнішньополітичний курс СРСР сприяв подоланню наслідків «холодної війни», ліквідації неприязні і недовіри в його відносинах з іншими державами.

В середині 80-х років до складу СРСР входили 15 союзних республік. На думку офіційного керівництва країни, в СРСР було вирішено в принципі національне питання і відбулося фактичне вирівнювання республік за рівнем політичного, соціально-економічного та культурного розвитку. Тим часом непослідовність національної політики породила численні протиріччя в міжнаціональних відносинах. В умовах гласності ці протиріччя переросли у відкриті конфлікти. Економічна криза, що охопила весь народногосподарський комплекс, збільшував міжнаціональну напруженість.

Нездатність центральної влади впоратися з економічними труднощами викликала зростаюче невдоволення в республіках. Воно посилювалося в зв'язку з загостренням проблем забруднення навколишнього середовища, погіршенням екологічної обстановки.

У моїй курсовій роботі я хотіла б розповісти про етапах перебудови, її цілі і завдання. Торкнутися економічний розвиток в ці роки. Феномен перебудови і в результаті розпад СРСР. Що все це таке? Отже перейдемо до вивчення.


Суспільно - політичні зміни в роки «перебудови».

У березні 1985 р після смерті К.У. Черненко Генеральним секретарем ЦК КПРС був обраний М.С. Горбачов. І у квітні 1985 р відбувся пленум ЦК КПРС, на якому М.С. Горбачов повідомив про плани реформ, спрямованих на прискорення соціально-економічного розвитку країни. Примітно, що спочатку мова не йшла про зміну економічних основ соціалізму і політичного ладу, що не ставилися під сумнів соціалістичні орієнтири радянського суспільства. Говорилося лише про необхідність прискорити темпи просування по соціалістичному шляху на основі ефективного використання досягнень науково-технічного прогресу, активізації «людського фактора» і зміни порядку планування.

Серйозні «зміни відбулися у відносинах СРСР і країн Східної Європи. Економічна і політична криза в цих країнах, падіння автори-

тета правлячих партій викликали зростання в них опозиції. Обстановка в СРСР, курс на «оновлення соціалізму» привели до активізації опозиційних сил, посиленню їх конфронтації з урядами. Цілі і завдання керівників «пере-будови», способи їх досягнення постійно змінювалися і коректувалися. У перебудові можна виділити три великих етапи: 1) 1985-1986 рр .; 2) 1987-1988 рр .; 3) 1989-1991 рр.

Перший етап характеризується спробами великомасштабних адміністративних перетворень, що не зачіпають економічних і політичних основ, спрямованих на «вдосконалення суспільства розвиненого соціалізму» і «прискорення соціально-економічного розвитку». У вересні 1985 Головою Ради міністрів замість старого соратника Л.І. Брежнєва Н.А. Тихонова став Н.І. Рижков. Міністром закордонних справ був призначений Е.А. Шеварднадзе. А.А. Громико стає Головою Президії Верховної Ради. У лютому 1986 був зміщений перший секретар Московського міськкому КПРС В.А. Гришин. На його місце був призначений Б.М. Єльцин.

У лютому 1986 року відбувся XXVII з'їзд КПРС, який змінив Програму партії. Замість застарілих положень про побудову комунізму був проголошений курс на вдосконалення соціалізму. Зміни почалися з проведення політики гласності. Це викликало широкий сплеск соціальної активності населення. Виникли численні громадські об'єднання на підтримку перебудови. Ідея прискорення зустрічала як схвалення, так і протест в різних верствах населення.

1985 - 1986 рр. розгорнулася боротьба з порушеннями виробничої дисципліни і корупцією. За хабарництво і розкрадання були покарані ряд колишніх державних діячів.

Перший рік перебудови дав деякі позитивні результати в економіці, але радикального поліпшення все ж не відбулося. Не дав очікуваних результатів Закон «Про держриймання», спрямований на поліпшення якості продукції. На підставі цього закону практично на всіх великих підприємствах були створені служби державних інспекторів з нагляду за якістю промислової продукції. Але домогтися поліпшення якості тільки за рахунок організаційних заходів без включення економічних стимулів було неможливо. З метою активізації «людського фактора» в 1986 р був прийнятий Закон про трудові колективи, який передбачав створення на промислових підприємствах рад трудових колективів, які мають право обирати керівників, регулювати заробітну плату і відрахування на соціальні потреби. Реалізація цього закону на практиці привела до дезорганізації виробництва.

Велику пролом в бюджеті пробила так звана «антиалкогольна кампанія». У травні 1985 вийшла постанова ЦК КПРС про заходи щодо подолання пияцтва і алкоголізму, в якому пияцтво називалося не тільки величезним соціальним злом, а й причиною багатьох економічних проблем. Передбачалося підвищення роздрібних цін і одночасно різке скорочення виробництва лікеро-горілчаної продукції. Здійснення «боротьби з пияцтвом» ударними темпами призвело за 2 роки до зниження виробництва вина і горілки в країні вдвічі, що різко знизило бюджетні надходження, створивши при цьому сильне соціальне напруження. З 1985 по 1988 рр. держбюджет не дорахувався близько 67 млрд руб. Зростання виробництва підпільних сурогатів і самогоноваріння, токсикоманія негативно позначалися на здоров'я населення. У 1988 р антиалкогольна кампанія провалилася і була скасована.

Невдачі перших років змусили нове керівництво країни скорегувати політичний курс. Розпочався другий етап перебудови. На січневому пленумі ЦК КПРС в 1987 р було висунуто завдання докорінної перебудови суспільного ладу.

Відсутність відчутних результатів у соціально-економічній сфері стали пояснювати дією якогось «механізму гальмування», закладеним у самій системі управління ще з 1930-х років, яку пізніше стали називати командно-адміністративної.

Для знищення «механізму гальмування», необхідно провести реформу політичної системи. Реформа полягала в розмежуванні функцій партійних і радянських органів ( «Вся влада Радам»), в пожвавленні їх діяльності і зміну порядку виборів, пропонувалося також створення нової структури влади. Вона включала З'їзд народних депутатів і діє на постійній основі парламент - Верховна Рада, який обирався на з'їзді з числа його учасників. Передбачалося також введення поста президента СРСР. Реформа почала здійснюватися восени цього року, коли пройшли вибори в партійних організаціях. Першим президентом СРСР в березні 1990 р на III з'їзді народних депутатів був обраний М. С. Горбачов.

В кінці 1988 року Верховна Рада СРСР прийняла закон про зміну системи виборів до Рад. Відтепер обрання народних депутатів повинно було проводитися на альтернативній основі. Вибори до парламенту влади на нових виборчих принципах відбулися навесні 1989 р склад депутатського корпусу увійшли багато прихильників продовження радикальних перетворень, в їх числі Б. Н. Єльцин, Г. Х. Попов, А. Д. Сахаров, А. А. Собчак, Ю. Н. Афанасьєв,

Ю. Д. Черниченко. Воістину народну підтримку отримав Б.Н. Єльцин, який зібрав по Московському національно-територіальному округу понад 80% голосів виборців. Це було особливо символічно, оскільки Єльцин за критику реформ в 1987 р був відсторонений від посади першого секретаря МГК КПРС. У той же час багато секретарі обкомів не отримали підтримки у населення.

I з'їзд народних депутатів розпочав свою роботу 25 травня 1989 г. Він обрав М.С. Горбачова Головою Президії Верховної Ради. У гострих дебатах на з'їзді сформувалося два напрямки прихильників перебудови - помірне, на чолі з М.С. Горбачовим, і радикальне, у вигляді виникла Міжрегіональної депутатської групи (МДГ), співголовами якої стали Ю.Н. Афанасьєв, Г.Х. Попов, Б.Н. Єльцин, В.А. Пальм і А.Д. Сахаров. Члени Міжрегіональної групи очолили зростаючу в країні опозицію влади і вимагали повного знищення радянської політичної системи. Уже на цьому з'їзді вони вимагають скасувати 6 статтю Конституції, що закріплює керівну роль КПРС, і визнати політичний плюралізм, впровадити ринкові механізми в економіку, деідеологізовувати управління і т.п.

Виступи народних депутатів все більш розжарювали суспільно-політичну атмосферу, ситуація виходила з-під контролю. Починався третій етап перебудови. У березні 1990 р III З'їзд народних депутатів скасував 6 статтю Конституції СРСР. На цьому ж з'їзді було засновано посаду Президента СРСР. Ним став М.С. Горбачов. Скасування 6 статті Конституції СРСР фактично санкціонує-вала створення інших політичних партій. До цього часу їх було в країні чимало. Пленум ЦК КПРС прийняв рішення відмовитися від монополії партії на владу і погодився на створення багатопартійної системи. Чільне місце серед них займали демократичної орієнтації - Селянська, Аграрна, Народна Демократична партії Росії. Вони виступали за створення правової держави, проведення економічних і політичних реформ.

Час існування багатьох партій було коротким. Крім цього виникли різного роду економічні і культурні організації.

Розкол в лавах КПРС привів до появи декількох партій комуністичної орієнтації. У червні 1990 року відбувся перший з'їзд Російської Комуністичної партії (КПРФ). Виникли також Всесоюзна комуністична партія більшовиків (ВКП (б)), Російська партія комуністів (РПК), Російська комуністична робітнича партія (РКРП) і ін. Різниця між ними полягала в способах побудови комунізму.

Характерною рисою суспільно-політичного життя країни в ці роки стало падіння престижу комсомолу і профспілок. Комсомол перестав бути власне політичною організацією і поступово перетворився в об'єднання комерційних підприємств, які з самого початку перебудови захопили серйозні позиції на зароджується ринку СРСР.

Виходом з поглиблення кризи може стати відмова від соціалізму і перехід до ринкових відносин.У цих умовах катастрофічно падає авторитет М.С. Горбачова і зростає популярність лідера опозиції Б.М. Єльцина. Ситуація ускладнилася загостренням міжнаціональних суперечностей. У своїй боротьбі опозиція робить ставку на розвал СРСР і суверенітет РРФСР.

Більшість республік проголосили суверенітет, а окремі заявили про прагнення набути незалежність в найближчому майбутньому.

I З'їзд народних депутатів РРФСР (травень - червень 1990 г.) невеликою перевагою голосів Головою Верховної Ради обрав Б.Н. Єльцина. 12 червня 1990 р з'їзд прийняв Декларацію про державний суверенітет Росії. Надзвичайна сесія Верховної Ради РРФСР в березні - квітні 1991 прийняла рішення про введення поста президента РРФСР і проведення президентських виборів в червні 1991 р До цього терміну Б. М. Єльцин отримав додаткові права і повноваження. Після проведення виборів він стає всенародно обраним першим Президентом Росії.

Кожен Рада прагнув стати вищим законодавчим і виконавчим органом, сконцентрувати в своїх руках максимум повноважень, ігноруючи в багатьох випадках підпорядкованість. Функціонування державних виборних органів в 1990 - 1991 рр. з усією очевидністю показало, що радянська система в тому вигляді, в якому вона існувала, не пристосована для успішного виконання завдань виконавчої та законодавчої влади.


Економічний розвиток

Перші роки перебудови мало торкнулися існуючу економічну систему.

Одним з показників важкого стану економіки була аварія на Чорнобильській АЕС. У квітні 1986 року під час випробувань турбогенератора стався вибух атомного реактора на одному з блоків АЕС. Це стало однією з причин глобального характеру наслідків катастрофи. Катастрофа прискорила прийняття економічної реформи (1987 р). Головна її спрямованість полягала в переході від переважно адміністративних до економічних методів управління виробництвом. Але істоти адміністративно-командної системи реформа не зачіпала. Приймалися законодавчі акти управління економікою. Скасовувалися деякі міністерства і відомства, розширювалася самостійність підприємств. Посилилася нестача продовольства і товарів народного споживання. Зріс бюджетний дефіцит, що почасти сприяло і скорочення надходжень від експорту нафти. В кінці 80-х років більшість економістів, господарників,

партійних керівників визнали необхідність широкого розвитку Рино-чних відносин. I З'їзд народних депутатів СРСР ухвалив почати перехід до нової моделі економічного розвитку. Як її складових частин рекомендувалися: скорочення державного втручання в управління народним господарством, оновлення відносин власності та становлення ринку. Про доцільність розвитку ринкової економіки, конкуренції і підприємництва говорилося в рішеннях XXVIII з'їзду КПРС (липень 1990 г.)

На рубежі 80 - 90-х років були дозволені індивідуальна трудова діяльність і створення кооперативів з виробництва декількох видів товарів. Широкими правами наділялися підприємства (Закон про державне підприємство, 1987 г.). Підприємства отримали можливість продавати самостійно надплановий продукцію. Однак відсутність в економіці ринкових механізмів створювало труднощі на шляху реалізації цього положення. Був прийнятий Закон «Про загальні засади підприємництва в СРСР». Він повинен був сприяти формуванню економічних і правових умов для розвитку приватного підприємництва. На це були спрямовані і реорганізація банківської системи, створення комерційних і кооперативних банків. Розширилося залучення в економіку іноземних інвестицій, створювалися спільні із зарубіжними фірмами підприємства.

Відбулися зміни в організації сільськогосподарського виробництва. З'явилися фермерські та особисті селянські господарства.

Економічна реформа не покращила стану справ в народному господарстві. У 1989-1990 рр. різко скоротилися темпи зростання виробництва промислової продукції. Збільшувалися розміри дефіциту бюджету, зростало безробіття. На початку 1990 р чисельність безробітних в країні становила (за офіційними даними) 6 млн чоловік.

Влітку 1990 Верховна Рада СРСР прийняла постанову «З концепцію переходу до регульованої ринкової економіки». Слідом за тим кілька груп відомих економістів і господарників розробили проекти програм, напів-чівшіх назву антикризових. Ці програми представляли собою Альтернативні плани переходу до ринкової економіки. авторами

Однією з них - «Програма 500 днів» - була група економістів на чолі з С. С. Шаталіним і Г. А. Явлінським. Програма передбачала децентралізацію економіки, переведення підприємств на оренду і приватизацію. Намічалися зняття державного контролю за цінами і допущення регульованою безробіття. Програма, на думку її укладачів, дозволила б протягом 500 днів вивести країну з економічної кризи. Однак для реалізації був обраний більш помірний план, розробка якого велася під керівництвом директора Інституту економіки АН СРСР Л. І. Абалкін. Політика реформування економіки мала значні соціально-економічні витрати. Різко скоротилося виробництво не тільки промислової, а й сільськогосподарської продукції. Зменшилися реальні доходи більшості населення. залишалися

невирішеними багато соціальних проблем, в тому числі житлова, продовольча, екологічна. Загострення проблем праці і побуту викликало різні форми соціального протесту. Різноманіття форм власності призвело до появи нових соціальних категорій населення.

Виникли соціальні групи, які володіють засобами виробництва: члени кооперативів та особи, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю. Сформувався соціальний шар громадян, які володіють значними фінансами (банкіри).


Зовнішньополітична діяльність уряду

У численних виступах радянського президента були викладені завдання СРСР в галузі зовнішньої політики. Наголошувалося на необхідності широкої взаємодії Радянського Союзу з країнами світу. Висловлювалася готовність до врегулювання міжрегіональних конфліктів.

Конкретні заходи радянського уряду підтверджували його готовність слідувати обраному зовнішньополітичному курсу, бажання відмовитися від ідеї конфронтації у відносинах із західними країнами і покласти край «холодній війні». У Женеві восени 1985 р відбулися радянсько-американські переговори. У підписаному президентами двох країн документі констатувалося, що «отруті-рная війна неприпустима і в ній не може бути переможців». Сторони заявляли про свою відмову домагатися військової переваги один над одним. Була досягнень-гнути домовленість про розширення відносин двох країн. Уряд СРСР оголосив мораторій на випробування ядерної зброї. Припинялося хіба-ртиваніе ракет середнього радіусу дії в європейській частині країни. Була виведена радянська військова техніка з території НДР. На 500 тис. Чоловік зменшувалися збройні сили. Почалися конверсія військового виробництва, переклад військових заводів на випуск цивільної продукції. З перших днів перебування при владі М. С. Горбачов заявив про відмову СРСР від втручання в справи союзників по ОВД. На зустрічах з керівниками цих країн він роз'яснював причини, сутність та шляхи проведеної в Радянському Союзі «перебудови». Робилися спроби змінити форми економічного співробітництва з дер-

вами ОВС, акцентуючи головну увагу на прямі контакти між

підприємствами. На перших порах керівники країн ОВД підтримали новий

політичний курс М. С. Горбачова. Однак поглиблення перебудовних процесів, кадрові перестановки в радянському партійно-державному апараті викликали їх неприйняття.

Встановлювалися демократичні органи влади. Почалися перехід до ринкової економіки і приватизація промислових підприємств. У деяких країнах ці заходи привели до різкого загострення економічної ситуації. Крах суще-ствующих порядків в Югославії призвело до кризи національних відносин і розпаду країни на кілька держав. У 1990 р відбулося об'єднання Восто-чной і Західної Німеччини. Перехід східно-європейських країн до парламентс-кою демократії привів до розпаду соціалістичної співдружності. Припинили діяльність Рада Економічної Взаємодопомоги і Організація Варшавського Договору (весна 1991 р.) Значно скоротився рівень економічного зітру-днічества СРСР і країн Східної Європи. Втрата СРСР колишніх позицій у Східній Європі, об'єднання Німеччини загострили політичну боротьбу між-ду прихильниками і противниками нового політичного курсу.

У 1986-1987 рр. відбулися кілька зустрічей М. С. Горбачова з президентами США (Р. Рейганом, потім Дж. Бушем). Прийняті в результаті переговорів угоди (1987 р) передбачали знищення на території Європи належать обом державам ядерних ракет середньої і меншої дальності.

У липні 1991 року в Москві було підписано Договір про скорочення стратегічних нас-поступальних озброєнь (ОСНВ-1). Втілення в життя досягнутої домовленістю-ності викликало різну реакцію в правлячих колах обох країн. На думку бага-тьох керівників партійно-державного апарату, ця акція серйозно угро-жала безпеки СРСР. Активізувалися державні зв'язку Радянського Союзу і країн Європейського економічного співтовариства (ЄЕС). Підписані між ними угоди створювали сприятливі умови для розвитку еконо-мічного співробітництва. Радянський Союз був прийнятий в Міжнародний валю-тний фонд. Велике значення приділялося всебічним контактам з держави-ми Північної Європи - Швецією, Норвегією, Фінляндією. Була досягнута дого-Ворен про спільне освоєння ними природних багатств Кольського півосях-тров і континентального шельфу Баренцева моря. Нормалізувалися політич-ські і економічні взаємини СРСР і країн Південно-Східної та Південної Азії. Виведення радянських військ з Афганістану та Монголії створив умови для врегулювання відносин з Китайською Народною Республікою. У 1989 р М. С. Горбачов відвідав Китай з офіційним візитом. У короткі терміни між З- радянської Союзом і КНР були вирішені спірні питання і відновлені межпра-рі зв'язку. Міждержавні відносини встановилися з Південною Кореєю. Досягнута з нею домовленість передбачала спільні роботи з освоєння природних ресурсів Сибіру і Далекого Сходу. Розширювалися еко-номічного і суспільні контакти з Ізраїлем. Вони привели до відновлення процесів-ня дипломатичних відносин між країнами. Радянський уряд прийняв кілька законів, які відповідають міжнародному законо-давство в області прав людини, зокрема указ про виїзд і в'їзд громадян в СРСР. Ряд законів був спрямований на встановлення взаємозв'язків між діячами культури різних держав Радянський Союз зайняв чітку позицію під час війни в Перській затоці, причиною якої стало захоплення Іраком Кувейту. Він підтримав резолюцію Ради Безпеки ООН, що засуджувала дей

наслідком іракської влади (осінь 1990 року). У листопаді ють ж року президентові СРСР М. С. Горбачова була присуджена Нобелівська премія миру. Новий внешнеполітіче-ський курс СРСР сприяв подоланню наслідків «холодної війни», ліквідації неприязні і недовіри в його відносинах з іншими державами.


Розпад СРСР

Безсумнівно, СРСР був імперією. Імперією досить могутньою. І процес розпаду СРСР є нічим іншим, як катастрофою великої імперії.

Це був дуже складний і незрозумілий період в історії нашої держави.

У Радянському Союзі був системна криза соціалізму, і його крах було неминучим.

до складу СРСР входили 15 союзних республік: Вірменська, Азербайджанська, Білоруська, Грузинська, Казахська, Кіршзская, Латвійська, Литовська, Мол-давская, РРФСР, Таджицька, Туркменська, Узбецька, Українська і Естонська. На його території проживали понад 270 млн осіб-представники понад ста націй і народностей. На думку офіційного керівництва країни, в СРСР було вирішено в принципі національне питання і відбулося фактичне ви-равніваніе республік за рівнем політичного, соціально-економічного та культурного розвитку. Нездатність центральної влади впоратися з економі-ними труднощами викликала зростаюче невдоволення в республіках. Воно усі-лівано в зв'язку із загостренням проблем забруднення навколишнього середовища, вуха-дшеніем екологічної обстановки через аварію на Чорнобильській АЕС. Як і раніше, незадоволеність на місцях породжувалася недостатнім внима-ням союзних органів влади до потреб республік, диктатом центру при вирішенні питань локального характеру.

У березні 1990 рна всесоюзному референдумі більшість громадян висловилися за збереження Союзу РСР і необхідність його реформування. До літа 1991 був підготовлений новий Союзний договір, який давав шанс на оновлення федеративної держави. Але зберегти єдність не вдалося. СРСР розпався.

Пропонувалося зосередити управління народним господарством в місцевих упра-вленческіх структурах і визнати пріоритет республіканських законів перед загальносоюзними. Восени 1988 на виборах до центральних і місцевих органів влади Естонії, Латвії та Литви здобули перемогу представники народних

фронтів. Своїм головним завданням вони оголосили досягнення повної неза-лежно, створення суверенних держав. У листопаді 1988 Декларацію про державний суверенітет затвердила Верховна Рада Естонської РСР. Ідентичні документи були прийняті Литвою, Латвією, Азербайджанської РСР (1989 г.) і Молдавської РСР (1990 р). Слідом за оголошеннями про суверенітет відбулися обрання президентів колишніх союзних республік.

12 червня 1990 р I З'їзд народних депутатів РРФСР прийняв Декларацію про госуда-рственном суверенітет Росії. У ній законодавчо закріплювався пріоритет республіканських законів над союзними. Першим президентом РФ став Б. М. Єльцин, віце-презідентом- А. В. Руцькой. Декларації союзних республік про сувенірної-ренітете поставили в центр політичного життя питання про подальше суще-ня Радянського Союзу.

У квітні - травні 1991 р М. С. Горбачова з керівниками дев'яти союзних рес-

публик з питання про новий союзний договір. Всі учасники переговорів підтримали ідею створення оновленого Союзу і підписання такого договору. Його проект передбачав створення Союзу Суверенних Держав (ССД) як демократичної федерації рівноправних радянських суверенних республік. Намічалися зміни в структурі органів влади і управління, прийняття нової Конституції, зміна виборчої системи. Підписання договору було

призначено на 20 серпня 1991 р

У ніч на 19 серпня президент СРСР М. С. Горбачов був відсторонений від влади. Група державних діячів заявила про неможливість М. С. Горбачова в зв'язку зі станом його здоров'я виконувати президентські обов'язки. У країні запроваджувався надзвичайний стан терміном на 6 місяців, заборонялися мітинги

і страйки. Було оголошено про створення ГКЧП - Державного комітету з надзвичайного стану в СРСР. ГКЧП оголосив своїм завданням подолання економічної і політичної кризи.

Президент Росії Б. М. Єльцин прзвал громадян підтримати законно обрані влади. Дії ГКЧП були розцінені їм як антиконституційний переворот. Оголошувалося про перехід у відання російського президента всіх розташованої

них на території республіки загальносоюзних органів виконавчої влади.

22 серпня члени ГКЧП були арештовані. Одним з указів Б. М. Єльцина прекра щалась діяльність КПРС. 23 серпня було покладено край її існуванню як правлячої державної структури. Події 19-22 серпня наблизили розпад Радянського Союзу. В кінці серпня заявили про створення самостійних держав Україна, а потім і інші республіки. Создалалось СНД -Содружество Незалежних Держав. Перебудова, задумана і здійснена частиною партійно-державних лідерів з метою демократичних змін у всіх

сферах життя суспільства, закінчилася. Її головним підсумком стали розпад колись могутнього багатонаціональної держави і завершення радянського періоду в історії Вітчизни.


заключени е

Перебудова, що почалася 20 років тому, висловила прагнення більшої частини тодішнього радянського суспільства до змін. Основою її соціальної бази стала масова науково-технічна та культурна інтелігенція, що зароджуються бізнес-шари, значна частина еліт. Вони представляли собою найбільш активні, молоді та освічені групи радянського суспільства.

Реформування політичної та економічної системи призвело до поглиблення кризи в країні.

Перебудова, задумана і здійснена частиною партійно-державних лідерів з метою демократичних змін у всіх сферах життя суспільства, зако-нчілась. Її головним підсумком стали розпад колись могутнього багатонаціональної держави і завершення радянського періоду в історії Вітчизни, в слідстві девольвація рубля. У колишніх республіках СРСР утворилися і діяли президентські республіки. Серед керівників суверенних держав перебували багато колишні партійні та радянські працівники. Кожна з колишніх союзних республік самостійно шукала шляхи виходу з кризи. У Російській Федерації ці завдання треба було вирішувати президентові Б. М. Єльциним і підтримував його демократичним силам.

Перебудова давала надію на щось краще, але нічого не зробила.

Більшість росіян як і раніше схильні думати, що перебудова принесла країні більше поганого. Соціологи і респонденти навпаки вважають, що перебудова принесла країні більше хорошого.

Розширювалася самодіяльність підприємств. З'явилася гласність, тобто Свобода слова. Виникло антикомуністичний рух «Демократична Росссія».

З'явилися найрізноманітніші партії. Поступово влада стала переходити від партійних структур до обраним народам радам. У 1990 р. Введено посади президента СРСР (Горбачов) і РРФСР (Єльцин). Стали друкуватися твори які були заборонені. Відбувається соціальне розселення народу, держави стають незалежними.

Всі реформи Горбачова були приречені. У ці моторошні часи змін збільшився зростання наркоманії і злочинності. Були страйку і голодовки робітників. В період 1988-1991 рр. сильно збільшився товарний дефіцит. Ще з 1947 року вводилася карткова система. В СРСР розгорівся ряд міжнаціональних конфліктів. Союзні республіки вступили в «війну суверенітетів».

Перебудова дала більше свободи вибору.

Процес «перебудови» в більш широкому історичному контексті триває, так як головна її мета - побудова сталого і прийнятного для більшості соціально-політичного ладу - залишається відкритою і посьогодні.

Якщо дивитися на результати опитування, то народ відповідає в найбільшу кількість відсотків за відповідь: «Перебудова була необхідною, але робилася нерозумно і невміло».

Запитавши у людей, що ж за життя була в ці роки, у відповідь ми чуємо «Було важко, не дай Бог вам жити в епоху змін»


Список використаної літератури

1. Орлов А.С. Історія Росії. Видання третє. Москва - 2006р.

2. Мунчаев Ш. П., Устинов В. М. Видавнича група ИНФРА · М - НОРМА, 2005.

3. http://www.knukim-edu.kiev.ua/index.php?id=534&view=article