Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Українське козацтво. Запорозька Січ

Скачати 51.09 Kb.
Дата конвертації 07.08.2019
Розмір 51.09 Kb.
Тип контрольна робота

Дніпропетровський національний університет

факультет систем та ЗАСОБІВ масової комунікації

Кафедра української історії та етнополітики

Контрольна робота

з історії України

на тему:

«Українське козацтво. Запорозька Січ »

виконавець:

студентка групи ЗЖ-06

Романюк Оксана Ігорівна

Дніпропетровськ 2006

План контрольної роботи:

1. Виникнення козацтва.

2. Заснування Запорозької Січі, ее устрій.

3.Реєстрові та нереєстрові козаки. Петро Конашевич - Сагайдачний

4.Українське козацтво в борьбе против турків и татар.

5.Козацькі повстання кінця XVI - Першої половини XVII ст.

6.Значення Запорозької Січі в історії України

1.

а) Зрозуміті будь-яке історичне явіще Глибока и всебічно можна лишь через Звернення до его коренів. Важліво окреслити, хоча б набліжено, хронологічні рамки, в межах якіх останні простежуються. Кроме того, необходимо врахуваті весь комплекс еконо-мічніх, політічніх та СОЦІАЛЬНИХ чінніків цього трівалого процесса.

Серед первісніх теорій з'явилися українського козацтва Значне місце Належить етімологічній, побудованій на семантичного Висновки. Польські Шляхетські Історики Павло Пясецький, Самуель Твардовський, Веспасіан Каховський виводу тер-мін "козак" від слова "коза", зважаючі на спрітність козаків. Український літописець Григорій Грабянка Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки .-- С. 16--23., А за ним и російський Дворянська історик Олександр Рігельман Рігельман О. L Літопісна оповідь про Малу Россию та ее народ и козаків узагалі .-- К., 1994 .-- З 34.вбачалі в останніх нащадків хозарськіх племен.

В ряду пріхільніків гіпотезі про походження українських козаків від чужоземніх народів слід назваті російського історика MM Карамзіна Карамзін Н. М. Історія держави Російського .-- СПб., 1897 .-- Т. 4-- 5 .-- С. 231., Який вважаю попередниками козацтва половців и чорних клобуків. Слідом за В. М. Татіщевим Татищев В. Н. История Российская .-- М .-- Л., 1962 .-- Т. 1 .-- С. 328. версию о том, что козаки Вийшла з Кавказу, повторили Г . Ф. Міллер Міллер Г. Ф. Історичні твори про Малоросію і малоросія-нах .-- М., 1846. - С. 3. и П. І. Сімоновській Симоновський П. І. Указ. соч. -- З 1..

"Козак" - срок тюркських походження и запозичення українцями від південніх сусідів Віталій ЩЕРБАК УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО: формирование СОЦІАЛЬНОГО стану .. Щодо его генези існує чи-мало версій, більшість якіх Розглянуто в дослідженнях Д. І. Яворницького та Г. І. Халимоненка. У широкому розумінні "козак" - це вільна людина, Шукач пригод, бурлака. Водночас цею срок застосовувався для означення Прикордонник, вправно вершника, найманими воїна, степового розбійніка, добічніка ТОЩО Віталій ЩЕРБАК УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО: формирование СОЦІАЛЬНОГО стану ..

Чи не віклікає сумніву Існування тюркських козаків у Криму та Північному Прічорноморї Вже в XIII - ХІV ст. У полові-цькому словнику за 1303 р. слово "козак" означає вартового, або ж людину, яка перебувала на передовій сторожі. Термін козаки стосувався й нижчих прошарку татар, осадженим князем Вітовтом південніше столице Вільно І. І. Велике князівство Литовське за час від укладення Люблінської унії до смерті Стефана Баторія (1569--1586) .-- СПб., 1891 .-- Т. 1 .-- С. 461.

Соціальні причини Виникнення українського козацтва пролягав у поглібленні суспільного поділу праці, змінах у земельних відносінах. После превращение українських князівств на воєводства традіційній принцип общинного землеволодіння поступово підмінювався Роздача маєтностей князем, як верховним сюзереном, особам ВИЩОГО (князі, пани, Зем'яни-шляхта) и Середньому (бояри) станів, Які перебувалі на військовій та адміністративній службі. Відповідно з розряду землевласніків віключає найбільш чисельний верств - селянство. Природнім явіщем ставши Зростаючий відхід селян з центральних регіонів на окраїні, что в тій годину не зустрічало перешкоду з боку влади. Навпаки, при відсутності регулярного війська переселенців планувалося вікорістаті у борьбе с полчищами кочівніків.

Разом з тим, з кінця XV ст. у Великому князівстві Литовсько спостерігалося Зародження товарно-копійчану отношений. На Загальнодержавне Рівні его чітко ілюструвала статуту 1514 р., Спрямована на Збільшення прібутковості велікокнязівськіх маєтностей за рахунок Розширення площади дворової ріллі, якові передбачало обробляті Із ЗАСТОСУВАННЯ праці тяглих людей. Збільшення відробіткової ренти віклікало відповідну реак-цію з боку селянства. Однією з найпошіренішіх форм протесту проти СОЦІАЛЬНОГО гніту стали втечі. Відсутність документальних свідчень НЕ дает права ствердно Говорити про долю цієї категорії селянства у козакуванні до середини XVI ст., Хоча й для заперечення возможности такого явіща немає підстав Щербак В. О. Формування козацького стану в Україні (друга половина XV - середина XVII ст. ) .-- К., 1997. .-- С. 24.

Отже, самє охоронці Південного Прикордонний й уходники-промісловці, Які перебувалі в постійніх контактах з татарськими кочівнікамі, Вперше зустрічаються у джерелах Другої половини XV ст. під назв "козаки". З цього часу джерельні Свідчення про козацтво на терені південноукраїнського степу простежуються регулярно. Давнє побутове явіще козакування поступово набувало широких масштабів, залучаючі представителей різніх СОЦІАЛЬНИХ верств. умови Прикордонний витвором своєрідній тип людини, характерною рісою якої Було поєднання в одній особі воїна и трудівніка Віталій ЩЕРБАК УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО: формирование СОЦІАЛЬНОГО стану ..

б) Перші згадка про козаків стрічаємо під кінець XV ст .: первого разу року +1489-го. Того року БУВ похід проти татар, и в польського історика Бєльського є звістка, что провіднікамі его були козаки. Іншим разом про козаків на галицькому Поділлі маємо звістку року +1491-го. Кромер и Бєльській оповідають, что того року на галицькому Поділлі скоїлася ворохобна селян проти шляхти, что забрала у свои руки всі землі. На чолі ворохобніків стояв козацький отаман, на прізвище Муха. Перший документ, де Згадаю про козаків, Належить до року +1499-го. Те прівілей великого князя Олександра місту Києву. Грамотою тією визначили, Пожалуйста мито ма ють міщані брати з козаків за Рибальський промісел.

З качана XVI ст. козаки займають уже визначний теріторію. Стрічаємо їх по староствах Київському, Канівському, Черкаська, Переяславська, Білоцерківському, вінницькому, Хмельницькому та ін. До середини XVI ст. козаками називали людей, Які позики-лись уходнімі промисли на південному порубіжжі та боротьба з татарами. На жаль, в актових Матеріалах про них збе-регла лишь фрагментарні згадка, но й смороду дають підставу для конкретних вісновків относительно джерел формирование козацтва.

Документальні Свідчення про долю у козацьких походах представителей місцевої адміністрації, зокрема, південноукраїн-ських старост Предслава Лянцкоронського, Остафія Дашковича, Єжи Отруся, Миколи Сенявський, Берната Претвича, Семена Пронського та ін. стали основою для проголошення їх історіографією XVII - XVIII ст. організаторамі українського ко-зацтва, дерло гетьманами и т. ін. Акти ЗР. - Т. 1 .-- С. 194. Насправді ж, віконуючі обовязки по охороні кордону, старості замовчувалі факт спіль-них Дій з козаками, бо це загрожувало немілістю великого князя або ж сплата з Власного Рахунку за збитки, заподіяні козаками.

Через брак документальних свідчень нелегко судити, Наскільки вдаватися старостам Виконувати поліційні Функції. Більше відомі випадки, коли смороду в обхід закону очолювалі загони служебніків та козаків и здійснювалі сміліві рейди в Південні степи аж до Чорноморського Узбережжя Грушевський М. Історія України-Руси .-- T. 7 .-- С. 59--63 .. Для Боротьба з татарами власті активно залучалі і місцеве населення. Так, у прівілеї, Надання місту Лісянці, підкресювалося, что его мешканці ма ють ставити палісаду, а кож-ний з міщан повинен запастися рушниця, двома фунтами пороху и копою куль Архів ПЗР .-- К., 1869 .-- Ч. 5. - Т. 1 .-- С. 137.

Чимало информации про джерела формирование українського козацтва містіться в кореспонденції правітелів сусідніх держав, зокрема турецького султана та кримського хана. Так, на качану 40-х років хан Сагіб-Гірей писав з Бахчисараю польському королеві Сігізмунду І: "Приходять козаки Черкаського і канівські, стають на Дніпрі під нашими улусами і лагодять шкоди нашим людям. Акти ЗР .-- СПб., 1847.- - Т. 2 .-- С. 75. Майже аналогічній лист турецького султана Сулеймана II до того ж короля від 1546 р., в якому позначають, что з "далеких замків, належачіх до Поль-щі Минулого року козаки, очолювані Претвіч, Сангушком и Пронськім, здобувана приступом Очаківську фортецю Жерела до історії України-Руси .-- Т. 8 .-- С. 21 ..

Отже, актові матеріали и наративні джерела переконливою свідчать про вихід козаків з українських міст. Та це зовсім НЕ означає, шо козакували власне міщані - реміснікі чи торгові люди. Саме смороду НЕ всегда Складанний більшій Відсоток населення, самперед, Прикордонний міст, призначення для оборони краю від ордінської агресії. Щоб вважа-тися повноправнім громадянином, тобто, перебуваті під захи-стом міського самоврядування, користуватись прівілеямі, Які надавали городяни, зокрема правом займатіся ремеслом, вести торгівлю на міському Сайти Вся, та патенти, Було володіті НЕ-Рухом майном, як мінімум - власним будинком. Цім по-яснюється тієї факт, что в південноукраїнськіх містах ревізорі фіксувалі значний Кількість бездомних, або ж "людей прихожих". На Волині та Північній Кіївщіні среди них переважалі селяни, Які намагались здобути свободу за міськімі мурами. На протівагу міщанам більшість козаків НЕ малі власної осідлості и ходили в степ на промисли або ж служили у заможніх городян.

З середини XVI ст. спостерігається новий етап в історії українського козацтва. За слушно зауваження І. П. Крип'якевича, на цею годину: "в степах віробівся оригінальний тип Господарка, а в его обороні нова воєнна організація; знов під Вплив сеі Господарка и в війні зі степовими ордами повстала нова ко-зацька Суспільність, зі своим окремим побуту и ​​окремим світо-дивлячись. вироби собі новий лад в степах, переходять козаки до давніх українських центрів, до городів; тут променя з міщан-ською опозицією проти Нових міськіх порядків, переймаються на себе ее боротьбу з локальними урядниками и реорганізують міста за своим ідеалом. Цілий цею процес від увається дуже скоро; козацький лад так знаменито відповідав прикордонної відносінам и в своим поході показавши Стільки сили, что в течение двох-трьох десятіліть скозачілі всі міста над Степове поясом "Крип'якевич І. П. Богдан Хмельницький .-- С. 44 .. Отже, перенесення козацького устрою на волості стало важлівою передумови формирование окремий СОЦІАЛЬНОГО стану. Цей процес збігається з характерним для середньовічних держав переосмислені панівнім класом свого місця в суспільстві.

Зростання престижу козаччини залучало до королівської служби Нових представителей прівілейованої верстви як українського, так и польського походження. Проект католицького біскупа Йосипа Верешінського по створеня козацького князівства за Дніпром, очевидно, ґрунтувався на реальних фактах наявності значної кількості шля-ХТІ среди українського козацтва Жерела до історії України-Руси .-- Т. 8 .-- С. 165 .. Шляхтічі НЕ лишь очолювалі реєстровіх, а й становили основнову масу козацької старшини. Тім более, что в ее середовіщі перебувало Чима представителей польського Етнос Жерела до історії України-Руси .-- Т. 8 .-- С. 165., зокрема шукачів Військових пригод, авантюрістів. Під егідою Ватикану створювалась ліга європейськіх Християнсько держав для БОРОТЬБИ проти турецької агресії, на что відпускаліся значні кошти Гайдай Л.Історія України в особах, термінах, назв и поняттях.- Луцьк: Вежа, 2000.. Головну військову силу ліги мало становитися запорозьке козацтво.

2.

а) Виникнення Запорозької Січі Було зумовлене колонізацією Середнього Придніпров'я феодалами Великого князівства Литовсько, посилений феодально-кріпосніцького та національного гніту и Пробудження самосвідомості українського народу Гайдай Л. Історія України в особах, термінах, назв и поняттях.- Луцьк: Вежа, 2000.. За Перші десятіріччя 16 ст. панству удалось підкоріті життя без власти значний теріторію СЕРЕДНЯ Придніпров'я й обернути більшу часть українського козацтва на феодально залежних або напівзалежне населення. Однако частина козаків, щоб позбутіся феодального гноблення, відступіла на Південний Схід, у пониззях Дніпра. Перші козаки тут зявилися, ймовірно, на поч. 16 ст Довідник з історії Україні.За ред. І.Підкові та Р.Шуста.- К .: Генеза, 1993.

. Вже +1527 р. кримський хан Сапіг-Гірей скаржівся Литовсько урядові на Черкаських и канівськіх козаків, Які около татарських кочовіщ ставили "уходи" (Займаюсь промисли), а рибу, хутра й мед Вивезення звідсі на продаж у "волості" (державну теріторію Литви). Багаті угіддя за Дніпровімі порогами прінаджувалі литовських та українських феодалів. Пані з загонами озброєної челяді не раз вдіраліся в Козацькі володіння. Таким чином, біля порогів, як и Ранее на Середньому Прідніпровї, зіткнуліся две колонізаційні Хвилі: Панська - в особі магнатів, в основном старост Південно-східного Прикордонний Великого князівства Литовсько, та народна, якові представляли Запорізькі козаки. Чи не менше булу для запорожців загроза й з Півдня, від кримсько татар, Які Безперервна спустошувалі "йди" та захоплювалися в полон козаків. Постійні напади ворогів заставил козаків будуваті укріплення для оборони. Спочатку смороду заснувалі ОКРЕМІ містечка або січі в різніх місцях, у т. Ч., Напевне, й на о. Великій Хортиці. Пізніше, в звязку з Посилення настане панів и Кримська татар на Запоріжжя, козаки для згуртування своих сил обєдналіся в одну Січ Гайдай Л. Історія України в особах, термінах, назв и поняттях.- Луцьк: Вежа, 2000..

Першу письмовий згадку про Січ залиша польський хроніст м.Бєльсько. За его розповіддю, козаки за Дніпровімі порогами влітку Займаюсь промисли (рибальство, мисливство, бджільніцтвом), а взимку розходу по найближче містах (Київ, Черкаси та ін.), Залішаючі в безпечності місці на острові в Коші кількасот озброєніх вогнепальна зброєю и Гармата козаків. Оповідання м.Бєльсько про запорожців дает змогу сделать Висновок, что обєднання окремий січей у З.С. відбулося, ймовірно, десь у 1530-х рр. М.Бєльсько подає Відомості и про размещения козацького Коша на о. Томаківка (поблизу суч. М. Марганця Дніпропетровської обл.), Затопленого ніні водами Каховська водосховища. Острів Томаківку (назв пізніше Буцька, а такоже Дніпровськім и Городищем), Який панували над НАВКОЛИШНЬОГО місцевістю и БУВ чудовим природним укріпленням, можна вважаті місцем, де Було засновано Запорозьку Січ як організацію Всього козацтва за порогами.

б) Утворення Запорозької Січі Було видатних подією. Січ стала для українського народу Могутнє підпорою в борьбе против феодально-кріпосніцького та національного гніту і проти турецько-татарської агресії. Разом з тім феодала намагались укріпітіся за порогами. Ще в 1533 р. черкаський староста Є.Дашкевіч подавши Литовсько сеймові проект побудова фортеці на Дніпрових островах. Вона мала буті форпостом у борьбе против турків и татар і проти козацтва, щоб Забезпечити Панська колонізацію Запоріжжя. Оскількі для Здійснення цього проекту в литовського правительства НЕ Було коштів, організацію боротьбу за оволодіння Прикордонний узялі на собі магнати, передусім черкаський и Канівський старості. В цьом аспекті треба розглядаті и діяльність Черкаського и канівського старости князя Д.І.Вішневецького. За свідченням Д.Яворницького Довідник з історії Україні.За ред. І.Підкові та Р.Шуста.- К .: Генеза, 1993.

, Існувалі 8 січей: Хортицький, Базавлуцька, Томаківська, Мікітінська, Чортомлицька, Олешківська, Камянська и Нова (Підпільненська), хоча после жорстокости зруйнування у 1775 р. Запорізька Січ росiйськім царатом Певень годину існувала ще й Задунайський Січ. Запорозька Січ булу обведена скроню валами, на якіх БУВ частокіл и Зруб, что на них ставити Гармата. Між валами булу широка площа, на краю якої стояли курені, будинки, де мешкали запорожці. Козацька застави на Запорозькій Січі, что звали такоже кошем, нараховувала кілька тисяч (іноді це число доходило до 10 тис.) Озброєніх козаків. На площади містілася церква, будинки старшини, школа та інші господарські та військові споруди. Січова церква и духовенство перебувалі під зверхністю Києво-Межігірської архімандрії. Площа біля церкви булу центром Суспільно-політічного життя Запорозької Січі, де відбуваліся Січові заради ТОЩО. Поза валами БУВ Січовій базар, куди пріїжджалі купці зі своими товарами. Січовікі продавали тут продукти своєї праці - рибальства и Мисливство. На Січі НЕ Було ні феодальної власності за на землю, ні кріпосніцтва. На Запоріжжі панували НЕ феодальний примус, а принцип найму. Панівну верств Запорозької Січі стають не феодала як прівілейованій стан, а ВЛАСНИКИ рибна проміслів, багаті скотарі й торговці, а пізніше, в міру розвитку землеробства та других галузь господарства - ВЛАСНИКИ великих зімівніків, водяних Млинів, Чумацький валок ТОЩО Гайдай Л. Історія України в особах , термінах, назв и поняттях.- Луцьк: Вежа, 2000.. Цім багатіям протистоять сірома (голота) - маса бідняків, позбавленіх ЗАСОБІВ виробництва и власного житла. Між цімі двома протилежних класового групами стояв прошарок дрібніх власніків. Із середовища багатого козацтва Вихід правляча Верхівка - старшина, яка зосереджувалися у своих руках адміністратівну владу и суден, керували військом и розпоряджалася фінансами. Вона представляла Запорозьку Січ у зносинах Із зовнішнім світом. Усю старшину обирали на військовій козацькій раді, причому у ВИБОРИ мало право брати участь усе козацтво. Однако, незважаючі на це, козацька Заможне Верхівка в більшості віпадків домагатися вігідніх для себе ухвала козацької ради. Відзначаючі спеціфічні РІСД Політичної организации запорозького козацтва, Січ назівають "Козацька республікою". Запорізькі козаки становили товариство - громаду, яка поділялася на курені. Найвищий органом влади на Січі булу військова козацька рада, у Якій брали участь усі козаки. Рада грабувала кошового отамана, Козацьку старшину, спільно вірішувала найважлівіші питання. На Запорозькій Січі діяв козацький військовий суд Довідник з історії Україні.За ред. І.Підкові та Р.Шуста.- К .: Генеза, 1993., Який нещадно карав за вбивство товариша, крадіжкі у побратимів. Кара такоже приведення у Січ жінок, піяцтво во время походів, кривда жінки, зухвалість до начальства ТОЩО. На Запоріжжі при церквах діялі школи, де діти козаків навчаюсь листи, церковного читання, співу та музики. Ще одним Показники розвитку культури на Січі Було шанобліве Ставлення запорожців до книги. Звичайно, купуваті та даруваті книги могли дозволіті Собі лишь заможні козаки.

в) Економічна система запорозького козацтва Складанний Із двох секторів: січового та індівідуального. У свою черга січове господарство поділялося па загальносічове та курінне. На цьом Рівні переважалі ті форми господар-ської ДІЯЛЬНОСТІ, Які потребувалі спільніх зусіль, артільної роботи Довідник з історії Україні.За ред. І.Підкові та Р.Шуста.- К .: Генеза, 1993.. Ядром соціальної организации Січі БУВ курінь, де й минало все козацьке життя. Як самостійна економічна одиниця Кожний курінь МАВ майно и доходи, Якими Кіш як центральний запорозький уряд НЕ розпоряджався. Саме между куреня-ми Кіш Жеребкування переділяв щорічно найбільш Прибуткові угіддя - рибні лови, пасовища та сіножаті. Кіш утрімував загальновійськові табуни коней, череди худоби, отари овець и торгувать ними з Сусідами. Індивідуально-трудовою діяльністю па приватному Рівні запорожці Займаюсь в паланках - адміністративно-територіальних округах на землях Вольностей запорозьких козаків. Сімейні козаки іменуваліся гніздюкамі. Смороду були позбавлені статусу січовіка І, віділівшісь з громадського курінного господарства, заводили власний хутір.

Характер запорозького господарювання візначався природно-кліматічнімі умів краю. У Дніпрових плавнях Ніколи НЕ бувало по сухому и тому в посушліві роки туди пріганялі сотні тисяч голів худоби Рад. енциклопедія історії України.- К., 1969.- т.2. . Трави, лісу, очерету, риби - всього Було вдосталь. Тому плавні давали Запорож-цям незліченні вигоди: там смороду рубали ліс, заготовляли сіно й косили очерет па паливо, полювалі на звіра та птицю, розводить пасіки, ловили рибу и раків. Особливо багатим БУВ рослинний и Тваринний світ Межиріччя Дніпра та Бугу

В економіці Запорожжя землеробство Довго відігравало другорядну роль. Через свою трудомісткість воно Було малорентабельних. Скотарство порівняно з ним приносило в 5 разів більшій дохід. Радий. енциклопедія історії України.- К., 1969.- т.2.

Чима козаків Займаюсь-ся ремеслом и промисли. Осідаючі около укріпленіх пунктів, смороду ста-вали Коваль, бондарями, ткачами

У Запорозькій Січі дедалі актівніше здійснювалісь товарно-Грошові отношения. Запорозькі козаки посідалі важліве місце в торгівлі південною сіллю. На річках Буг, Самара, Оріль були СПЕЦІАЛЬНІ митниці для збирання соляного мита з кожного возу.

Поворотним у розвитку господарства Запорозької Січі став 1 734 р. - Рік вихід запорожців з підданства Кримського ханства, повернення в Україну и Заснування Нової Січі. Почався перехід від епізодічніх проміслів до регуляр-ного господарювання, від натурального господарства до товарного.

Природні й соціальні умови визначили організаційну форм запорозького господарювання в степу - зімівнік (хутір). Зімівнік запорозької старшини и багатших козаків - це були Великі тварінніцькі фермі Із значними посівамі зернових.

Аналіз документів свідчіть, что у дніпровськіх козаків в основу економічного устрою Було покладаючи ідею володіння, а не право власності за. Землею володіло військо, вона належала всім и кожному козакові, аби Тільки він сам БУВ причислений до Коша.

Загальнокозаче володіння землею не віключає індівідуального зем-лекорістування Членів війська, Які належали до січового и паланкового одружений козацтва. Особисте господарювання на землі війська дозволя-лося звічаєвім правом Вільної займанщини земельної ділянки, что обмежена-валося лишь таким самим правом будь-которого Іншого козака. На землю МІГ претендуваті Кожний запорожець там, де поспівав дере и скільки ЇЇ Браво обробіті. З економічної точки зору козаччина починаєм там, де були можлівість і право такой займанщини.

Бездомні, безсімейні козаки, "товариство" не могли мати ніякої влас-ності, кроме плати за службу, грошей, заробленіх промисли чи добутіх шаблею, а у паланці - такоже худоби й зімівніка, что оброблявся найманими-ми робітнікамі. Право власності за па здобіч на війні обмежувалося звичаєм. Перед походом Кожний запорожець давав присягу, что НЕ затаїть воєнної здобічі й віддасть ее всю для поділу па Користь війську та курінному това-риства.

У Вольностях з фактичного володіння візрівало право власності за. Там для запорожців переставало діяті публічне військове право. З безособово-публічного воно ставало індивідуально-приватне, вояк робів купцем, Курінний товариш - самостійнім підприємцем. Господарські осілості запорожців започаткувалі майбутні села и даже Великі міста. Например, Катеринослав (тепер Дніпропетровськ) віріс на місці запорозького поселення Половіні, Запоріжжя сформувалося вокруг знаменитого острова Хортиця.

Заняття промисли на Запорожжі вважаю прівілеєм козаків.Се-ред проміслів важліву роль в економіці краю відігравало рибальство. Рибні промисли були па Дніпрі, Бугу, Кальміусі та їхніх притоках, у дніпров-ських лиманах та па Азовському морі, де широко вікорістовувалі Найману працю. Найнята "Тафа" (Артіль) рибалок отримувалася половину віловленої риби, якові діліла между собою. Така форма оплати праці, ширше за тих часів, булу Вигідна господареві, бо стімулювала рибалок до Збільшення вілову. Кроме того, на рибний промісел Найман робітніків за почасову оплату праці, яка становила примерно 6-7 крб. на рік Гайдай Л. Історія України в особах, термінах, назв и поняттях.- Луцьк: Вежа, 2000...

Торгівля та фінанси Запорожжя визначавши особливо его гос-подарства, способу життя и суспільного ладу.

Внутрішня торгівля обмежувалася продуктами харчування й перед- предметами побутового вжитку. Попит па ЦІ товари забезпечувалі місцеве вироб-ництво и кустарні ремесла. Для Запорожжя велосипеді значення мала зовнішня торгівля. На Січ завозили предмети найпершої необхідності в козацькому жітті: хліб, горілку, тютюн, порох, інші Бойові припаси, а такоже тканини и готов одяг, смушки, дорогу зброю и кінську Збруєв. Вивезення сіль, рибу худобу, хутра На теріторію Запорожжя НЕ допускався "царів шинок", тобто російська державно-монопольних торгівля горілкою. Тут зберігалося стародавнє, что сяга ще часів Київської Русі, право па вільний продаж спиртних напоїв Ними па Січі й у Вольностях ми торгувать шкірний, хто заплативши збір у військову скарбницю.

Кіш провівши політику Відкритої економіки. У середіні XVIII ст. ОБСЯГИ зовнішньої торгівлі Запорожжя Складанний около 1 мли крб. з пасивним торговим балансом або перевіщенням імпорту над експортом. Головного торговим партером та імпортером з территории запорозьких Вольностей булу Росія. Широку торгівлю Запорожжя вело такоже з Крим і Польщею. Скарб на Січі БУВ сховище НЕ только грошей, а й різніх цінностей, Які Надходить в Розпорядження кошового отамана и кола (заради) Скарб БУВ кож архівом та складом Військових клейнодів и оздоб, віконував роль арсеналу, де зберігалася вогнепальна зброя та Бойові припаси кроме того січовій скарб функціонував як державна скарбниця

Всього у Владніл структурах Січі налічувалося более двад-цяті різніх посад з загальною чісельністю адміністративного персоналу 130 осіб. Кроме курінніх отаманів и полковніків, діяльність якіх охоплювала всі Сторони життя Запорожжя, статус безпосередньої скарбової старшини малі два шафари, два підшафарі та кантаржей (хранитель мір и ваги) з невеликим штатом канцелярістів. Ресурси Січі формуван з зелених сандалів податків, натуральних и особини-вірш повинностей, оренди, регалій. Регалії як способ одержаний доходів характерізуваліся монопольним правом Коша розподіляті между куренями рибні та звіріні лови, ліси й сіножаті при віключенні конкуренції з боку сторонніх, тобто Кіш за прикладом європейськіх монархів зосереджувалися у своих руках найдохідніші статті господарювання. За суті запорозькі ре-галії були пріватноправовім інститутом.

Податки на Запорожжі стягувалі через ціни на товари (непрямі або Прямі податки), а такоже Із доходів від проміслів. Козаки НЕ сплачувалі податків на споживчі товари На Відміну Від некозаків. Кіш тимчасово або Постійно звільняв від податків заслужених або збідніліх козаків.Запорозька Січ НЕ мала власної банківської та грошової систем. В обігу перебувалі гроші різніх стран.

На Січі здійснюваліся Досить значні кредіті операции й продажів цінностей з відстрочкою платежів. При ліквідації Січі в інвентарніх описах кон-фіскованого майна старшини разом з готівкою зазначені Векселі й боргові Розписка на Тисячі карбованців.

Господарський и Взагалі державний устрій Запорозької Січі, что скла-дався в процесі самостійного розвитку українського Суспільства, БУВ, без сумніву, и продуктом

МІЖНАРОДНОГО впліву. Запорозька господарська систе-ма Несе в Собі колорит епохи, передает характер жіттєдіяльного україн-ського народу - працелюба, ПРОМИСЛОВЦІВ, воїна-колонізатора степової ок-раїни. Засновуючи па національному грунті, вона відповідала народний звичай, способу тогочасного життя.

3.

Скарги турецьких и татарських правітелів заставил уряд Ве-ликого князівства Литовсько Вже напрікінці XV ст. звернути Рамус на діяльність українського козацтва. Південноукраїнські адміністратори, основним завдання якіх БУВ нагляд за несенням ПРИКОРДОННОЇ служби, стверджував, что именно Козацькі експедіції стрімувалі агресівні Дії ордінців. Київські воєводи Дмитро Путятичі (1492--1505), Костянтин Острозький (1559--1608), старості Черкаські та канівські Остафіі Дашкович, Андрій Пронській, Василь Тишкевич, Іван Пенько, Онікій Горностай, Федір Сангушко підтрімувалі тісні контакти з козаками, постачалі Їм коней , зброю, провіант Стороженко А. В. Указ, соч .-- С. 27. За таке заступництво над козаками смороду отримувалася часть здобічі, захопленої во время походів. З Іншого боку, Зміцнення звязку между представник місцевіх влади и козаками відбувалося в процесі служби останніх у конвойних командах, Які вікорістовувалісь для охорони воєводськіх чи старостінськіх осіб во время поїздок або ж Відсічі нападів татар на замок. В.Й.Борісенко, Курс української історії, - С150-152

Щоб пріборкаті непокірну запорізьку вольницю, польський уряд вдав-ся до випробуваного вікамі принципом - розділяй и Володя-рюй. Саме для цього ВІН задумавши перетягті на свой БІК часть козаків и протіставіті їх решті як офіційне вояцтво. При цьом переслідувалася й мета посіліті Власні військові сили на українсько-татарському порубіжжі. Ще в 1524 р. король Сігізмунд І Старий доручили київському намісніку Сенька Полозович й Чорнобильська державців Криштофу Кмітич создать в Середньому Подніпровї найманими з місцевіх жителей військо чісельністю до 2 тис. чол. Смороду малі служити в основном на перевезеннях и охороняти Литовські володіння. Альо з різніх причин це Розпорядження король не Було Викопать. І только в 1572 р. король Сігізмунд-Август видав універсал про формирование найманими загону з 300 чол., Які малі перебуваті на державному утріманні. Зараховані на службу козаки впісуваліся до реєстру (списку), звідки й дісталі Назву ре-єстровіх. Так Було покладаючи початок реєстровому до зацькому війську. Відтоді польський уряд візнавав коза-ками лишь тих чоловіків, котрі були внесені до реєстру. А Переважно більшість людей, что вважаю себе козаками, попала у становище невізнаної масі й тім самим булу доставлена ​​поза законом. Старшим реєстру король при-значив шляхтича Яна Бадовського, одночасно нада Йому й вищу Судову владу. Правда, загін проіснував недовго й Незабаром розпався.

Альо невдачі в Лівонській війні й загрозліва обстановка на Подніпровї знову заставил уряд вернуться до Ідеї Відновлення реєстрового козацького війська. У 1578 р. ко-роль Стефан Баторій взяв на державну службу 600 коза-ків и Надав Їм певні права и прівілеї. Реєстровці звіль-нялися від різніх податків и поборів, одержувалі землю ва правах рангового володіння, військово-адміністратівну незалежність від місцевої влади, судів імунітет. Військо Запорізьке реєстрове розташовувалося на территории вищє Січі, від Чигирина до Трахтемирова включно-но. Реєстровці дісталі військові клейноди - корогв (пра-пор), бунчук, печатку, інші атрибути влади, а такоже кілька гармат, труби, литаври ТОЩО. Військо Запорізьке реєстрове Було зобовязань тримати на Січі постійну за-балці, чісельність якої чітко НЕ визначавши. Поза тім ре-єстрове військо опінію у скрутному становіщі. З од-ного боку, воно мусило картає правительства й Виконувати его накази, з Іншого, - складаючісь з місцевіх жителей, не могло стояти осторонь тих проблем, Які стосуваліся як невізнаного владою козацтва, так и Всього українського народу. Таке двоїсте становище позначілося на всій по-дальшій долі реєстровіх козаків.

Зазнаючі утісків від державців, реєстровці малі утри-муваті в покорі запорожців и шірокі селянські масі. З цією метою уряд у 1590 р. збільшів реєстр до Тисячі чо-ловік и розпорядівся збудуваті в урочищі Кременчук фортецю для недопущення звязку Запоріжжя з іншімі укра-їнськімі землями. У ній планувалося розташуваті застави, Утримання якої покладали на навколішніх селян. На-чальник реєстру Було Призначено Снятинського старосту Миколу Язловецького, комісаром при ньом - старосту Теребовлянського Якова Петровича, а безпосереднім командиром залишавсь Іван Орішевській. Щоб заручітісь підтрімкою козацької старшини, король того ж року падарував їй Містечка Бориспіль, Володарку й Ракитне. Подібнімі заходами й вчинками уряд Речі Посполитої прагнув утріматі реєстровців на своєму боці й вікорістаті у Власний Військових и політічніх цілях.

У звязку з кількіснім зростанням козацтва характерним явіщем стали его вимоги до правительства Визнати Козацькі права за тимі, хто з різніх причин опинивсь поза межами реєстру, якіх шляхта намагались покріпачіті. Хоча, за Слушний вісло-вом Григорія Гладкого, "лише на папері випищики превратилась-валися в кріпаків, насправді ж смороду продовжувалі НЕ лишь буті, альо й назіватіся козаками" Жерела до історії України-Руси .-- Т. 8 .-- З . 167 .. В окремий випадки коза-ки намагались здобути права и прівілеї даже з помощью оружия.

Про позитивний результат таких Спроба свідчать статті Переяславської догоди (1630), зокрема, Збільшення реєстрового війська на две Тисячі козаків. Цьом спріяло, Безумовно, Закінчення терміну Дії Деулінського перемиря Речі Посполитої з московсько державою. Вже следующего року король надіслав до Канева "до козацького гетьмана Кулаги корогв, булаву і бубни, велів йому, гетьману, скликати по литовським (Українським .-- В. Щ.) містах, щоб всі бажаючі записувалися в козаки, і які козаки були виписані , тим велено знову бути козака-ми "Пісьма Станіслава Жолкевського, 1861. Тім самим візнаваліся Козацькі права за всіма бажаю-чими вступитися до війська. У петіції козацького посольства на конвокаційній сейм вісловлювалася надія, что после избрания нового короля козаки станут повноправнімі членами суспіль-ства. Кроме того, наголошувалося в документі, "... певні ми, что колись таки дочекаємось тієї Щасливої ​​години, дістанемо« по-праву »наших прав и вольностей Лицарський и доручаємо просити пильно, аби сейм Зволен ласкаво вложити до майбутнього короля, аби нас Обдарована вольностями, Які належати людям Лицарський "Голубєв С. Т. Київський митрополит Петро Могила і його сподвіжні-ки .-- К., 1883 .-- Т. 1 .-- С. 406.. Проти у ВІДПОВІДІ, надісланій Їм, Вказував лишь на обов язковість "послушності" козацького війська и непріпустімість самовільніх МОРСЬКИХ походів.

Напрікінці одна тисячі шістсот тридцять дві р. з українського козацтва знову формуються значні воєнні контингенту для Війни з Московією Антонович М. Козацьке військо у Смоленській війні. - Варшава, 1937. - С. 3-5; Флоря Б. Початок Смоленської війни і запорізьке козацтво // Марра mundi. Збірник наукових праць на Пошани Я. Дашкевича з нагоді его 70-річчя .-- Львів - Київ - Нью-Йорк, 1996. .-- С. 443--445; Целевич Ю. Участь козаків у Смоленській війні (1633--1634) // ЗНТШ .-- Львів, 1899 .-- Т. 28 .-- С. 1-3. Одночасно необходимо Було утрімуваті в безпеці й Південні кордони Речі Посполитої через реальну загроза турецької агресії. Мас-штабних использование запорожців польсько-шляхетського УРЯДОМ наблюдается у листі гетьмана Тимоша Орендаренко до шляхтича Леонтія Камянецька від 10 липня 1633 р. Пояс-нюючих затримки з виступа у похід, старший реєстру підтвер-Джувалі Готовність Війська Запорозького, но зауважував, что "лише Неможливо зрозуміті, як нас хотять розірваті на кілька штук: чи ту Україну оберігаті від московитянина, чи теж від неприятеля святого Христа, чи зрештою іти до Смоленська "Археографический збірник документів, що відносяться до історії Се-верозападной Русі (далі - Археографический збірник ...) .-- Вільно, 1870 .-- Т. 7. - С. 94.

После Завершення Війни Речі Посполитої з Московією вар-шавській сейм прийнять нову Постанову про козацтво (один тисячі шістсот тридцять п'ять)."По Волі нінішнього сейму, - позначають в ній, - ми ставімие умову, щоб цього Запорозького Війська на службі Нашій и Речі Посполітій в Майбутнього Ніколи НЕ Було более як ​​7000, за чим ма ють стежіті наші гетьмани. А для вписання цієї 7- ї Тисячі ми пошлемо наших Комісарів. платним в Каневі всегда має контролюваті це військо, Пожалуйста перебуватіме в реєстрах 7000. Якшо б хтось Із реєстровіх козаків оказался бунтівніком и неслухняних гетьманам нашим, або `їх наміснікам чи своим старшинам, або ж оказался прізвідцем чорної ради, той не лишь мусіть буті вікресле їм Із реєстрової служби, но й по-карані смертю "Так само. Як и в попередніх констітуціях, Місцева адміністрація зобовязувалася запобігаті Втеча на Запорожжя. Під загрозою позбавлення всех прав и прівілеїв козакам наказувано НЕ давати приводу для Порушення світу з Туреччина.

Наступний период, аж до 1648 р., Витлумачення польською історіографією як "єра повернення світу в Україну", або ж "десятіріччя золотого Спок" Козацька Україна, Ліьвів, 1939 НЕ ВНІС змін у статус реєстрового козацтва. За словами Літописця, козаки "не краща селян бути стали, прийшли в крайнє відчай і смуток і для того деякі з них, щоб оного уникнути, бажаючи краще за всіх своїх земель і жител позбутися, ніж так в презирстві і утисків жити, віддалися якоїсь під перед тими московське "Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (ІР) .-- Ф 8, спр. 158м (200), арк. 48-49.

І действительно, уже з кінця 1637 р. спостерігалося Масове переселення українців, в тому чіслі й реєстровіх козаків, на Слобожанщину и в Межі московської держави. Польські шлях-тічі на чолі з Петром Коморовським, поставлені для управлін-ня Військом Запорозьким, чітко проводили Урядовий політику, вдаючися нерідко до репресивно ЗАХОДІВ.

Залучення козаків на державну службу спріяло вироб-ленню правових основ Функціонування козацької верстви. Ні-зважаючі на Опір шляхти та місцевіх влади, права и прівілеї надавати значній части українського козацтва. Згідно "вольності" Набуль чіткіх рис, наповніліся конкретним змістом, что находится виявило у деклараціях реєстровіх до польських пра-вітелів: звільнення від податків та повинностей, кроме ВІЙСЬКОВОЇ служби, особливе Адміністративне підпорядкування та судочинство, свобода Вибори місця проживання та заняття промисли, право на землеволодіння.


4.

Петро Сагайдачний, православний шляхтич, родом Із Самбора, что в Червоній Русі, БУВ син Конона (за тодішньою вімовою «Конаш») Сагайдачного, звідки й походити его імя по батькові, Пожалуйста вважають, Звичайно, за пологів. Антонович В. Петро Сагайдачний. // Гетьмани України. Історичні портрети. Збірнік.- К., 1991. Про виховання Петра Конашевича відомо только, что ВІН Навчався в учіліщі, Пожалуйста вінікло Завдяк опіці князя Костянтина Острозького в Острозі на Волині. Чи продовжував далі освіту, ніхто НЕ знає. Альо факти его Біографії, Які дійшлі до нас, дають підставу стверджуваті, что ВІН належали до Надто освіченіх людей свого часу. Це засвідчує, зокрема, его Постійна турбота про розвиток шкіл та освіти на Україні, а такоже власноручна праця «Розмова про унію», якові один Із вісокоосвіченіх сучасніків, литовський канцлер Лев Сапіга визначавши як «прекоштовній твір». Закінчівші школу, Сагайдачний в останні роки XVI-го чи на качана XVII століття вступає до лав Запорозького війська. Тут Петро Конашевич всегда відзначався своєю хоробрістю; маючі Значний розум и дотрімуючісь політічного такту, ВІН Швидко вісунувся зі свого середовища й посів Перше місце среди запорожців. Важкі часи переживали Дніпровські козаки напрікінці XVI століття. Внаслідок Приєднання українських земель до Польщі актом Люблінської унії тисячу п'ятсот шістьдесят дев'ять року, польська держава намагається запровадіті й пошіріті на ЦІ землі свои закони й права. Согласно цього, козацтво не могло вмістітіся в станові Межі, что їх вироби польське історичне життя й Які стали аномалією. Воно мало перейти або до шляхетського або до селянам, погрожуючі, что, у випадка Непослуха, вживе проти непокірніх Збройних силу й Суворов їх покарає. І, Нарешті - Заборона доставляті на Запорожжя харчі.

Альо всі ЦІ заходи виявило недійовімі, Позаяк польський уряд НЕ МАВ достатніх сил здійсніті свои погрозити. Конашевич НЕ только продовжував далі походи супроти турків, а й став зараховуваті до зверхності свого війська цілі Терен України, в міру того, як мешканці ціх країв, Вигнан поміщіків, звертає до него й просили Записати їх до козацького війська. Нам відомо, что 1618 року населення містечок и СІЛ, розташованіх у басейнах Тетерева та Ірпеня, утворілі Козацькі сотні й признал собі Частина Запорозького війська. Сас П. Петро Конашевич Сагайдачний. // Київська старовина, 1992, № 2.

Замість того, щоб пріборкаті цею поступовій рух Запорожжя, король змушеній БУВ усе-таки побічно ствердіті его. Того ж 1618 року ВІН організвав смілівій похід з метою захістіті свои права на Московському престолі. Було досягнуть самой столице, но через несплату грошей на Утримання его військо повернувся додому. Король остался Із Жменька жовнірів на ворожій землі. Врятувати короля від немінучої загібелі треба Було будь-Якими засоби. І польський уряд попросив допомоги в невізнаного й переслідуваного ним Запорожжя. Петро Конашевич погодівся на це. Орудуючі 20-тисячний армією козаків, Сагайдачний рушів через Сіверщіну в Межі московської держави, здобувші міста Лівні та Єлець. ВІН розбили ополчення, Пожалуйста очолювалі воєводи и князі Пожарського та Волконський. Гетьман перейшов через Оку й прібув до табору короля. Таким чином Сигизмунда III Було Врятована, и ВІН зміг без перешкоду вернутися на Батьківщину, постелили вігідне перемиря. За це король віддячів козацтву. Із московського походу Петро Конашевич прийшов вже не на Запорожжя, а до Києва и взявши під свою опіку місто. З Поширення титулу гетьмана на ту часть України, что візнавала собі Козацька, польський уряд НЕ згоджувався. Альо памятаючі нещодавно допомогу козаків и Сагайдачного, що не протестував. Між іншім, гетьман Використана своє становище і ще міцніше звязана свою політику з народною делом, захист Релігійні Захоплення України. Скоріставшісь тім, что 1620 року в Києві перебував єрусалімській патріарх Теофан, ВІН Схили его вісвятіті нового православного Київського митрополита и п'ятьох православних єпіскопів для єпархій, ієрархі якіх підпісалі унію. Отже, Завдяк авторітетові козацького гетьмана булу відновлена ​​для подальшої Боротьба з унією ієрархія українського краю, через Відсутність якої православ'я потерпає від постійної небезпеки нерівної Боротьба з уніатамі. Так склалось обставинні, что цею смілій Крок не віклікав розріву з польським УРЯДОМ. 1620 року Речі Посполітій загрожувало Турецький Нашестя, Пожалуйста перевершувало всі відомі сутички з Туреччина. Султан Осман на чолі почти півмільйонної турецько-татарської армії стояв на Дністрі, нахваляючісь превратить Польщу на турецький провінцію. Стягнувші всі свои сили, поляки могли протіставіті туркам только народне рушення в 57.000 жовнірів, что під орудою королевича Владислава й гетьмана Ходкевича стояло табором під Хотином. Королевич знову попросивши Сагайдачного помочь. Гетьман зустрівся з королевичем у Львові й пообіцяв війта на порятунок польському військові з тією умів, что уряд візнає владу козацького гетьмана над усією Україною й скасує Розпорядження, Яким обмежувалі козаків, й одмовіться підтрімуваті того старшого над реєстровімі козаками (тобто настанови УРЯДОМ), Чию владу ВІН візнавав досі законною. Королевич пристав на це, бодай Виконання залежався лишь від ухвала сейму. Звільнівші старшого реєстровіх козаків Бородавку, королевич передавши его до рук Сагайдачному, что Очола тоді реєстрове козацтво. Конашевич Негайно вірушів Із 40-тисяч армією козаків до Хотина и там зєднався з польською армією Всі намагання турків були безсілі зламаті обєднання християн, й после сорока днів облоги й чисельність атак Осман повернувши на свои володіння. Головного героєм цього захисту Хотина став Петро Сагайдачний, его досвід, хоробрість, рішучість. Даже польські письменники відзначалі роль гетьмана в успішному завершенні цієї Війни Яворницький Д. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. // Дніпро, 1990, № 11.. Альо й Конашевич заплативши життям за свою діяльність: укриту чисельність ранами, Які ВІН получил во время Хотінської облоги. Сагайдачний їхав додому, Лежачі на возі, подарованому Йому королевичем, в супроводі королівського лікаря. А 20 квітня 1 622 року Петро Сагайдачний помер у Києві, поділівші Заповітом своє майно между дружиною та Братського школами: Київською и Львівською. Поховали его в Богоявленській церкві Київського братства. Альо місце могили марно шукатіме ніні поціну-вач старожитностей, краєзнавець. Во время перебудови церкви на качана XVIII століття вона опинилась під будівлею новой стіні храму и Зниклий з очей нащадків. Антонович В. Петро Сагайдачний. // Гетьмани України. Історичні портрети. Збірнік.- К., 1991.

5.

З качана свого Існування Запорізька Січ Перебрала на собі державну функцію захисту України. Здебільшого це здійснювалось НЕ только без допомоги, а даже всупереч Волі правительства Речі Посполитої. В.Й.Борісенко, Курс української історії, - С150-152


Тім самим ВІН підставляв під постійні удари татарських орд Україну. Недалекоглядно татари плюндрувалі українські, а козаки - татарські землі. У 70-х роках XVI ст. Запорізька Січ боролася в основном за визволення Молдавії від турецького поневолення.

Всупереч урядовій забороні Кіш Запорізький у березні 1 574 р. спорядів на допомогу повсталому Молдавська народові 12 сотень козаків на чолі з гетьманом Іваном

Свірговськім (Сверчевськім). Прибуття запорожців актівізувало визвольний рух молдаван. Спільно з козаками смороду розгромили велике турецько військо під Фокшанами,

визволу столиці Волощини Бухарест, фортеці Бреїла й Бендери. Альо у Битві під Кагул 10 червня 1574 р. Молдавська-козацьке військо зізналася поразка. Тяжко поранений Свірговській попал у полон и БУВ Страчених турками. Майже одночасно з цімі подіямі козацький загін отамана Покотила захопів Аккерман и кілька менших прідністровськіх замків. Успішніше діяв запорізький отаман, молдаванин за походження, Іван Підкова, Який Ранее не знаючи поразок від «нечестівців». Разом з патріотічно настроєнімі молдаванами ВІН у тисяча п'ятсот сімдесят сім р. розгромив військо султанського ставленика Петра Мірчіча и 31 листопада взявши Ясси й ставши Молдавська господарем. Альо следующего року під натиском турецьких войск Підкова почав відступаті на Запоріжжя, у Немірові попал до рук польської шляхти й на вимоги султана БУВ прилюдно Страчених у Львові. Побратими перевезли его прах на Запоріжжя й поховали у Канівському монастирі. З Другої половини 70-х років XVI ст. актівізуються морські походи козаків проти Кримського ханства й Ту-реччіні. Запорізька Січ створі власний Чорноморський флот, Який успешно протистоять флоту наймогутнішої на Чорному морі держави. Умілі майстри за два тіжні відовбувалі з колод човен завдовжкі примерно 45 стіп и зав-шіршкі 10-12 стіп з нарощеними бортами В.Й.Борісенко, Курс української історії, - С155-158. З обох кінців човни прілаштовувалі стерна, что дозволяло Йому рухаті-ся назад і вперед, не розвертаючісь.Щоб човен добро трімався на плаву, обабіч прікріплювалі в'язки очерету. Ставили щогла для Вітрил, 10-12 пар весел, и човен під назв «чайка» БУВ готов до плавання. Кожна чайка вміщала 50-70 чоловік, Які поперемінно веслувалі. Навантажувалі сухарями, борошно, в'яленим м'ясом, салом, боєпріпасамі й невеличка гармата. Козацькі чайки легко маневрувалі й могли вільно долаті морський простір. Запорожці вікорістовувалі такоже трофейні турецькі галери та інші плавальні засоби. Вироби ефективна тактика ведення МОРСЬКИХ боїв з турецьким галерами. Січовікі на чолі з відважнімі проводира здійснювалі успішні комбіновані походи сушею й морем у татарські та турецькі володіння. Легендарною славою Було овіяно імя Богдана Ружинський. ВІН походивши з велікокня-зівської родини Гедіміновічів, МАВ чімалі маєтності у Ру-тіні Волинського воєводства, МІГ жити безтурботно й роз-мінно. Альо ВІН вболівав за Україну та ее людей, и молодий княжич залиша хороми й Пішов захіщаті Батьківщину. З 60-х-- на качана 70-х років XVI ст. ВІН не раз відбівав татарські загони від Поділля й Волині, візволяв з полону бранців, стояв на смерть у Прикордонна містах-фортеця. у балансуванні между життям и смертю Ружинський зблі-зівся з козаками, переконався у жівотворній сілі Бойового побратимства, мужності й ліцарстві славного січового товариства. ВІН залішає державну службу, відправляєть-ся на Запоріжжя, здобуває тут Визнання прославлених за-порізькіх рубак, становится кошовим отаманом и заслуговує за-гальнонародне Визнання й шану. Саме на Запоріжжі его воєнній талант розкрівається з ПОВНЕ силою. Народ, на-певне, недаремно з любовю називається его «Богданко».
Дізнавшісь про похід Кримська татар на Русь и Поль-щу, Ружинський У жовтні 1575 р.завдан ніщівного удару Кримська ханству. Запорожці прорвалися за Перекоп, вогнем і мечем пройшли усім Кримська півостровом В.Й.Борісенко, Курс української історії, - С156-158. Ніхто НЕ МІГ їх Зупинити. Козаки руйнувалі все на своєму шляху, без жалю розправляліся з чоловікамі й жінкамі, зі старими й малими. Потім дісталіся малоазійського уз-бережжя Чорного моря, взяли Трапезунд, Сіноп, настраха-ли Константинополь и повернув на Запоріжжя. Тут смороду дізналіся про Намір турків блокуваті козацький край від Чорного моря системи оборони споруд и рушили вниз по Дніпру прорубуваті шлях на Південь. Запорожці зруйнувалися фортецю Іслам-Кермен, но від Вибух в зроб-леному ними підкопі загінув и їхній уславлених Ватажок. Про причини лютої ненавісті Ружинський до татар и турок Сучасники Нічого не говорять. Віталій ЩЕРБАК УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО: формирование СОЦІАЛЬНОГО стану.

Таких героїчніх вояків зі Зламане частиною Було безліч, діялі смороду нема за Холодним розрахунком, а за покликом зраненого серця й болю душі й Не задумуючісь жертвувалі власним життям заради кращої долі свого народу. У тисяча п'ятсот сімдесят шість р. козаки разом з ратниками А. Верьовкіна знову штурмували Іслам-Кермен В.Й.Борісенко, Курс української історії, - С157-159. Потім самостійно промішлялі під Козловому (ніні Євпаторія) и Кафою, ходили до Трапезунда та Синопа. У 1586 р. січовікі розгромили татарські чамбули в поніззі Дніпра, наблізіліся до Очакова й захопілі місто. Морем добралися до Козлова, спалили фортецю й Чима турецьких галер, витримала запеклася бой з татарами, потім попливли до Білгорода, зніщілі турецький загін и з тріумфом повернулася на Томаківську Січ. Успішні Дії запорожців на півдні прикрутив Рамус російського правительства, и на качана 90-х років ВІН Неодноразово Робить Спроба залучіті їх на свою службу. Однако далі коордінації спільніх Дій проти татар впоратися не Пішла. Це не Завада козацтву в его подальшій борьбе с Кримська ханством.
...........