Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Успіхи СРСР в галузі освіти, культури та науки, освоєння нових технологій і прорив у космос

Скачати 83.6 Kb.
Дата конвертації 17.11.2018
Розмір 83.6 Kb.
Тип реферат

I. Розвиток і успіхи СРСР в культурній, освітній та наукових сферах. Література і мистецтво в СРСР в 20-і рр.

Жовтнева революція справила величезний вплив і на розвиток мистецтва. Літературний процес перших років радянської влади відрізняється великою складністю і багатогранністю. Лідируючої сферою розвитку літератури в 20-і рр. безсумнівно, є поезія. За формою літературне життя багато в чому залишилася колишньою. Як на початку століття тон їй задавали літературні гуртки, багато з яких пережили криваве лихоліття і продовжували діяти в 20-і рр .: символісти, футуристи, акмеїсти тощо. Виникають нові гуртки та об'єднання. Однак суперництво між ними тепер виходить за межі художньої сфери, і часто набуває політичного забарвлення. Найбільше значення для розвитку літератури мали об'єднання РАПП, «Перевал», «Серапіонові брати» і ЛЕФ.

РАПП (Російська асоціація пролетарських письменників) оформилася на I Всесоюзній конференції пролетарських письменників в 1925 р До її складу входили письменники (з найбільш відомих А. Фадєєв і Д. Фурманов) і літературні критики. Попередником РАПП був «Пролеткульт» - одна з наймасовіших організацій, заснована в 1917 р На думку ідеологів «Пролеткульту» і РАПП, всяке твір мистецтва має класовий характер. Для нового пролетарського суспільства непотрібна література минулих епох, т. К. Вона була створена не пролетаріатом і, отже, відображає чужі йому класові інтереси. На «смітник історії» пролеткультівці пропонували викинути Пушкіна, Толстого, Чайковського. На їхню думку, необхідно було створити нову, повністю пролетарську культуру. У прагненні до створення нової культури представники РАПП доходили до крайнього екстремізму. Вони цькували як «класових ворогів» практично всіх письменників, що не входили в їх організацію. Серед авторів, які піддавалися нападкам з боку РАППовцев, були не тільки А. Ахматова, З. Гіппіус та І. Бунін, але навіть такі визнані «співаки революції», як М. Горький і В. Маяковський.

Ідейну опозицію РАПП склала літературна група «Перевал» (Всесоюзне об'єднання робітничо-селянських письменників), ідейним лідером якої був літературний критик А. К. Воронский, засновник першого радянського «товстого» (т. Е. Літературної) журналу «Червона новина». «Переваловци» (серед них М. Пришвін, В. Катаєв) відстоювали ідею позакласового, загальнолюдського значення мистецтва як засобу розуміння світу. Для них нова радянська культура не могла відбутися без сприйняття культурної спадщини. У підсумку протиборство між двома ідейними течіями закінчилося розгромом «Перевал». Воронскому довелося залишити літературну критику і піти з редакції організованого ним журналу. На дискусії в Комакадемії група була в «буржуазному лібералізмі».

Одним з найцікавіших літературних об'єднань 20-х рр. є група «Серапіонові брати», створена в 1921 р в петербурзькому Будинку мистецтв. До групи входили такі відомі письменники, як Вс. Іванов, М. Зощенко, К. Федін та ін. За своїм ідейним позиціям «Серапіон» близькі «перевалу». Для них характерно неприйняття примітивізму і узкоклассового підходу в літературі, утвердження гуманістичної цінності мистецтва.

ЛЕФ - лівий фронт мистецтв. Позиції членів цієї організації (В. Маяковський, М. Асєєв, С. Ейзенштейн і ін.) Досить суперечливі. Поєднуючи футуризм з новаторством в дусі Пролеткульту, вони виступали з досить фантастичною ідеєю створення такого собі «виробничого» мистецтва, яке мало виконувати в суспільстві утилітарну функцію забезпечення сприятливої ​​атмосфери для матеріального виробництва. Мистецтво розглядалося як елемент технічного будівництва, позбавлений особистісного начала, вимислу, психологізму і т. Д. Творчість представників ЛЕФ було ширше і багатогранніше проголошуваних ними ідейних позицій. Найбільшим поетом був Володимир Володимирович Маяковський (1893-1930). Революцію він сприймав як художник: у ній його приваблювала поезія глобального вибуху, катастрофи Старого Світу, катастрофи, у вогні якої мало з'явитися нове суспільство, побудоване на засадах справедливості, розуму, чистоти. Сама ідея побудови нового світу була близька йому як футуристу. Творчість його глибоко оригінально і, безумовно, дуже талановито. За радянських часів образ Маяковського в масовій свідомості був спотворений. Спадщина поета розглядалося однобоко - в ньому бачили тільки «агітатора, горлана-ватажка», часто забуваючи про те, що крім творів, що оспівують революційну боротьбу ( «Лівий марш», «Володимир Ілліч Ленін», «Добре»), у нього є кілька прекрасних ліричних віршів і поем (наприклад, «Облако в штанах»).

Неможливо укласти в жорсткі рамки літературних напрямів творчість ще одного великого поета того часу - Сергія Олександровича Єсеніна. Широта і багатогранність - неодмінна властивість будь-якого справжнього таланту. Неодноразово відзначалася його близькість імажиністам (від фр. Image - образ) - літературної течії, для якого характерне прагнення до «перемоги образу над сенсом». Имажинистское вірш могло б не мати чіткого сенсу, але мало би бути наповнене словесними образами. Імажинізм склав лише один з етапів творчості С. Єсеніна. Тонкі, ліричні образи в поезії Єсеніна ніколи не були позбавлені глибокого, точного сенсу. Свої твори він присвячує селянської Русі, чудова його пейзажна лірика (збірки «Радуниця», «Сільський часослов»). Привертала увагу поета і сучасна йому соціальна реальність (поеми «Балада про двадцяти шести», «Анна Снегина»).

Чудовим, воістину світовим явищем в культурі стала Анна Андріївна Ахматова (справжнє прізвище - Горенко, 1889-1966). У ліриці Ахматової знайшов втілення образ жінки, котрий постає у всьому різноманітті жіночої долі: любов, страждання незрозумілого почуття, жертовний шлях поета (збірки «Вечір» 1912 р «Четки» 1914 г.). Творам Ахматової властивий глибокий психологізм, її поетична мова тяжіє до класичного стилю. Не випадково захоплення Ахматової творчістю А. С. Пушкіна. Сильна в поезії Ахматової і тема долі Росії, трагедія якої сприймалася поетесою як особиста біль, як трагедія її власної долі ( «Реквієм» 1940 г.).

Велике значення для розвитку російської літератури ХХ ст. зіграло поетична творчість В. Я. Брюсова, Е. Г. Багрицького, О. Е. Мандельштама, Б. Л. Пастернака, Д. Бідного, «селянських» поетів, найяскравішим представником яких був друг Єсеніна Н. А. Клюєв. Особливу сторінку в історії вітчизняної літератури складає творчість поетів і письменників, котрі прийняли революцію і вимушених покинути країну. Серед них такі імена як М. І. Цвєтаєва, З. М. Гіппіус, І. А. Бунін, А. Н. Толстой, В. В. Набоков. Деякі з них, усвідомивши неможливість для себе жити далеко від Батьківщини, згодом повернулися (Цвєтаєва, Толстой).

Чимало цікавого було створено в 20-і рр. письменниками-прозаїками. Художня проза того часу вельми різноманітна як за стилем, так і за тематикою. Реалістичний роман був представлений як творами майстрів, що стали відомі ще до революції (В. Г. Короленка «Історія мого сучасника» 1921 р А. Н. Толстой «Ходіння по муках» 1921 р М. Горький «Справа Артамонових» 1925 м, «Життя Клима Самгіна» 1925-36 рр.), так і письменників, справді які увійшли в літературу вже в радянський час (Д. А. Фурманов «Чапаєв» 1923 р, А. А. Фадєєв «Розгром» +1927 м, М. А. Булгаков «Біла гвардія» 1925 року). У 20-і рр. починається літературна діяльність М. А. Шолохова ( «Донські розповіді» 1926 г.).

Модерністські тенденції в літературі проявилися у творчості Є. І. Замятіна, автора фантастичного роману-антиутопії «Ми» (1924 р), твори, в якому автор зображує картину життя нікого тоталітарного суспільства «Єдиного держави», побудованого на знеособлення та глобальному контролі над життям людей. В антиутопії Замятіна чітко видно риси зароджуваного радянського тоталітаризму, підкреслюється його антигуманистическая сутність. У руслі модернізму написаний роман Б. Пільняка (Б. А. Вогау) «Голий рік» (1923 р).

Сатирична література 20-х рр. представлена ​​оповіданнями М. Зощенко; романами співавторів І. Ільфа (І. А. Файнзільберга) і Е. Петрова (Е. П. Катаєва) «Дванадцять стільців» (1928 р) і «Золоте теля» (1931 р) та ін.

У 20-і рр. переживає період розквіту російське образотворче мистецтво. Революційні потрясіння, громадянська війна, боротьба з голодом і розрухою, які, здавалося б, повинні були знизити активність художньої творчості, насправді дали йому новий імпульс. Блискучими успіхами ознаменувався розвиток російського авангарду, визнані майстри якого (П. Н. Філонов, К. С. Малевич) продовжують плідно працювати і за радянських часів.

Виникають нові творчі об'єднання. У 1922 р набула найбільших масштабів масова організація в радянському мистецтві 20-х рр. - «Асоціація художників революційної Росії» (АХРР), що виникла на основі Товариства передвижників, «Союзу російських художників» і ін. Художники АХРР виступали проти гасла «мистецтво для мистецтва», боролися з лівими напрямками в мистецтві і головне завдання свою бачили в тому щоб відобразити життя революційної Росії. Серед членів АХРР було багато талановитих художників. Основоположником радянського пейзажу вважають А. А. Рилова, в мистецтві якого реалізм має відчутний романтичний відтінок. Широку популярність здобула його картина «У блакитному просторі» (1918 р), яка зображує яскраве сонячне ранок, сяюче холодної синявою море, вітрильник удалечині і летять лебедів на першому плані. Майстром пейзажу був К. Ф. ЮОН, живописець, графік і театральний художник, творча манера якого поєднувала в собі риси імпресіонізму з традиціями російського реалізму ( «Купола ластівки. Успенський собор Троїце-Сергієва монастиря» 1921 р «Перед вступом в Кремль . Нікольський ворота 2 (15) жовтня 1917 року »1926 г.).

Велике місце в творчості художників АХРР займала історико-революційна тематика. Творцем мальовничій «Ленініани» був І. І. Бродський. Незалежно від ідеологічних установок деякі роботи Бродського мають безперечну художню цінність ( «В. І. Ленін в Смольному» 1930 г.). Творчість Бродського втілює офіційне направлення в радянському мистецтві. Основоположником радянської батального живопису став М. Б. Греков ( «Тачанка» 1925 р «Сурмачі Першої Конармії» 1934 г.).

У 1924 р з числа колишніх членів об'єднань «Блакитна троянда» і «Світ мистецтва» склалася творча група «4 мистецтва», в якому поруч із живописцями і графіками входили архітектори і скульптори. Членом цієї групи був чудовий живописець К. С. Петров-Водкін. Захоплення цього художника живописом раннього Відродження і давньоруської іконописом справила сильний вплив на його власну мальовничу манеру, для якої характерні експерименти з перспективою (він використовував звичайну в давньоруських іконах так звану «зворотний» перспективу) і сміливі колористичні рішення ( «Купання червоного коня» 1912 р ., «Смерть комісара» 1928 г.). Вплив образу Богоматері відчувається в полотнах, присвячених темі материнства ( «Мати» 1915 р «1918 рік у Петрограді» 1920 г.).

У 1925 р в Москві випускники ВХУТЕМАСа організували «Товариство станковистов» (ОСТ). Його члени виступали проти безпредметного мистецтва, не беручи в той же час і традиційного реалізму АХРРовцев. І тим і іншим вони протиставляли «оновлений» реалізм, виразні засоби якого були близькі імпресіонізму, нагадуючи в той же час плакатну або монументальний живопис. Найбільш яскравим представником Оста був А. А. Дейнека ( «Оборона Петрограда» 1928 г.).

В роки громадянської війни, іноземної інтервенції і наступного відновлення країни більшої популярності як знаряддя ідеологічної боротьби придбав плакат. Лаконічна плакатна графіка дозволяла вести агітацію у формі, доступній для розуміння навіть неписьменному людині. Чудовим радянським графіком був Д. С. Моор (Орлов). Йому належать разючі за силою впливу плакати: «Ти записався добровольцем?» 1920 року і «Допоможи» 1921 г. Багато сил політичному плакату віддав В. В. Маяковський, що показав себе не тільки геніальним поетом, а й талановитим художником. Разом з іншими художниками (в т. Ч. Моором) Маяковський виготовляв «Вікна сатири ЗРОСТАННЯ» (Російського телеграфного агентства). У «Вікнах ЗРОСТАННЯ» у вигляді графічних малюнків, тиражованих через трафарет, і віршованого сатиричного тексту до широких мас лунала сама оперативна інформація про становище на фронтах, велася революційна агітація.

Велике значення для розвитку скульптури зіграв ленінський план монументальної пропаганди, прийнятий в 1918 рВідповідно до цього плану по всій країні повинні були встановлюватися пам'ятники, що пропагують нові революційні цінності. Для роботи були залучені відомі скульптори: Н. А. Андрєєв (який згодом творцем скульптурної ленініани), А. Т. Матвєєв, В. І. Мухіна. Видатним радянським скульптором був І. Д. Шадра. На початку 20-х рр. їм були створені узагальнені образи-типажі людей нової радянської епохи: «Селянин», «Сіяч», «Робітник», «Червоноармієць».

Панівним стилем в архітектурі 20-х років став конструктивізм. На Заході принципи конструктивізму були розроблені відомим архітектором Ле Корбюзьє. Конструктивісти намагалися використовувати нові технічні можливості для створення простих, логічних, функціонально виправданих форм, доцільних конструкцій. Прикладом архітектури радянського конструктивізму можуть слугувати проекти братів Весніних. Найбільш грандіозний з них - Палац праці так і не був втілений в життя, але справив значний вплив на розвиток вітчизняного зодчества.

Революція визволила потужні творчі сили. Позначилося це й на розвитку вітчизняного театрального мистецтва. Поряд з традиційним театром, в якому продовжували роботу актори старшого покоління (М. Н. Єрмолова, А. М. Южин, А. А. Остужев, В. І. Качалов, О. Л. Кніппер-Чехова), виникає новий революційний театр , пройнятий духом новаторства і творчого пошуку. Пошуки нових форм сценічної виразності характерні для театру, який працював під керівництвом В. Е. Мейєрхольда (нині театр ім. Мейєрхольда). На сцені цього театру були поставлені п'єси В. Маяковського «Містерія-буф» (1921 г.), «Клоп» (1929) та ін. Постановкам Мейєрхольда властива видовищність, публіцистична загостреність. Великий внесок у розвиток театру був зроблений режисером 3-й студії МХАТ Е. Б. Вахтангова; організатором і керівником Камерного театру, реформатором сценічного мистецтва А. Я. Таїровим.

Одним з найбільш важливих і цікавих явищ в історії культури 20-х рр. був початок розвитку радянського кінематографа. Ленін зрозумів величезні його можливості впливу на широкі народні маси: «Найважливішим із мистецтв для нас є кіно», - писав він. Розвивається кінодокументалістика, що стала одним з найефективніших інструментів ідеологічної боротьби і агітації поряд з плакатом. Важливою віхою в розвитку художнього ігрового кіно став фільм Сергія Михайловича Ейзенштейна (1898 - 1948) «Броненосець Потьомкін» (1925 р), який увійшов в число світових шедеврів.

Культурний розвиток СРСР в 30-і рр.

Роки радянської влади значно змінили обличчя Росії. Ці зміни не можна оцінювати однозначно. З одного боку, не можна не визнати, що в роки революції і після неї культурі було завдано великої шкоди: багато видатні письменники, художники, вчені змушені були покинути країну або загинули. Все важче було пробитися до глядача, читачеві, слухачеві тим діячам культури, які не виїхали, але так і не змогли знайти спільну мову з усталеним владою. Руйнувалися пам'ятки архітектури: тільки в 30-і рр. в Москві були знищені Сухарева вежа, Храм Христа Спасителя, Чудов монастир у Кремлі, Червоні ворота і сотні безвісних міських і сільських церков, багато з яких представляли історичну і художню цінність.

Разом з тим, у багатьох областях культурного розвитку були досягнуті значні успіхи. До таких насамперед відноситься сфера освіти. Планомірні зусилля радянської держави призвели до того, що частка грамотного населення в Росії неухильно росла. До 1939 року кількість грамотних в РРФСР становила вже 89 відсотків. З 1930/31 навчального року вводилося обов'язкове початкову освіту. Крім того, до тридцятих років радянська школа поступово відійшла від багатьох невиправданих революційних нововведень: була відновлена ​​класно-урочна система, в розклад повернули предмети, насамперед виключені з програми як «буржуазні» (перш за все історія, загальна і вітчизняна). З початку 30-х рр. швидко зростала кількість навчальних закладів, які займалися підготовкою інженерно-технічних, сільськогосподарських та педагогічних кадрів. У 1936 році був створений Всесоюзний комітет у справах вищої освіти.

Значно змінилася ситуація в літературі. На початку 30-х рр. прийшов кінець існуванню вільних творчих гуртків і груп. Постановою ЦК ВКП (б) від 23 квітня 1932 г. «Про перебудову літературно-художніх організацій» ліквідували РАПП. А в 1934 р на I Всесоюзному з'їзді радянських письменників був організований «Союз писателей», в який змушені були вступати все люди, які займалися літературною працею. Союз письменників став інструментом тотального контролю влади над творчим процесом. Чи не бути членом Союзу було неможливо, т. К. В такому випадку письменник позбавлявся можливості публікувати свої твори і, більше того, міг бути притягнутий до кримінальної відповідальності за «дармоїдство». Біля витоків цієї організації стояв М. Горький, проте його головування в ній тривало недовго. Після його смерті в 1936 р головою став А. А. Фадєєв (колишній РАППовец), що залишався на цій посаді протягом усієї сталінської епохи (до його самогубства в 1956 р). Крім «Спілки письменників» були організовані інші «творчі» союзи: «Спілка художників», «Союз архітекторів», «Союз композиторів». У радянському мистецтві наступав період однаковості.

Провівши організаційну уніфікацію, сталінський режим взявся за уніфікацію стилістичну та ідеологічну. У 1936 р розгорнулася «дискусія про формалізмі». В ході «дискусії» за допомогою грубої критики почалося цькування тих представників творчої інтелігенції, естетичні принципи яких відрізнялися від «соціалістичного реалізму», стає загальнообов'язковим. Під шквал образливих випадів потрапили символісти, футуристи, імпресіоністи, імажиністи тощо. Їх звинувачували в «формалістичних вивертах», в тому, що їх мистецтво не потрібно радянському народові, що воно сягають корінням в грунт, ворожу соціалізму. До числа «чужих» потрапили композитор Д. Шостакович, режисер С. Ейзенштейн, письменники Б. Пастернак, Ю. Олеша та ін. В пресі з'являлися статті: «Сумбур замість музики», «Балетна фальш», «Про художників-пачкунах». По суті «боротьба з формалізмом» мала на меті знищити всіх тих, чий талант не був поставлений на службу влади. Чимало митців були репресовані.

Як вже було сказано, визначальним стилем в літературі, живопису та інших видах мистецтва став так званий «соціалістичний реалізм». Стиль цей мав зі справжнім реалізмом загального. При зовнішньому «живоподобии» він не відображав дійсність в теперішньому її вигляді, а прагнув видати за реальність те, що лише повинне було бути з точки зору офіційної ідеології. Мистецтву була нав'язана функція виховання суспільства в строго заданих рамках комуністичної моралі. Трудовий ентузіазм, загальна відданість ідеям Леніна-Сталіна, більшовицька принциповість - ось чим жили герої творів офіційного мистецтва того часу. Реальність була набагато складніше і в цілому далека від провозглашаемого ідеалу.

Обмеженість ідейних рамок соцреалізму стала значною перешкодою розвитку радянської літератури. Проте в 30-х рр. з'являється кілька великих творів, які увійшли в історію російської культури. Найбільш, мабуть, масштабної фігурою в офіційній літературі тих років був Михайло Олександрович Шолохов (1905-1984). Видатним твором є його роман «Тихий Дон», що розповідає про донське козацтво в роки Першої світової та громадянської війни. Колективізації на Дону присвячений роман «Піднята цілина». Залишаючись, принаймні зовні, в межах соцреалізму, Шолохова вдалося створити об'ємну картину подій, що відбулися, показати трагедію братовбивчої ворожнечі в козачої середовищі, розгорнулася на Дону в післяреволюційні роки. Шолохов був обласканий радянською критикою. Його літературна праця був відзначений Державної і Ленінської преміями, двічі його нагороджували званням Героя Соціалістичної Праці, він був обраний академіком АН СРСР. Творчість Шолохова отримало світове визнання: за письменницькі заслуги він був удостоєний Нобелівської премії (1965 р).

У тридцяті роки завершує свій останній роман-епопею «Життя Клима Самгіна» М. Горький. Метафоричність, філософська глибина притаманні прози Л. М. Леонова ( «Злодій» 1927 р «Соть» 1930 г.), що зіграла особливу роль у розвитку радянського роману. Величезну популярність мала творчість Н. А. Островського, автора роману «Як гартувалася сталь» (1934 г.), присвяченого епосі становлення Радянської влади. Головний герой роману - Павка Корчагін був зразком полум'яного комсомольця. У творчості М. Островського, як ні в кого, іншого проявилася виховна функція радянської літератури. Ідеальний персонаж Павка став в реальності прикладом для широких мас радянської молоді. Класиком радянського історичного роману став А. Н. Толстой ( «Петро I» 1929-1945 рр.). Двадцяті-тридцяті роки час розквіту дитячої літератури. Кілька поколінь радянських людей зросло на книгах К. І. Чуковського, С. Я. Маршака, А. П. Гайдара, С. В. Михалкова, А. Л. Барто, В. А. Каверіна, Л. А. Кассіля, В . П. Катаєва.

Незважаючи на ідеологічний диктат і тотальний контроль, продовжувала розвиватися і вільна література. Під загрозою репресій, під вогнем вірнопідданий критики, без надії на видання продовжували роботу письменники, які не бажали калічити свою творчість на догоду сталінської пропаганди. Багато з них так і не побачили свої твори опублікованими, це сталося вже після їх смерті.

У 1928 р зацькований радянської критикою М. А. Булгаков без будь-якої надії на публікацію починає писати свій найкращий роман «Майстер і Маргарита». Робота над романом тривала до самої смерті письменника в 1940 р Твір цей було видано лише в 1966 р Ще пізніше, в кінці 80-х, побачили світ твори А. П. Платонова (Климентова) «Чевенгур», «Котлован», « Ювенільне море ». «У стіл» працювали поети А. А. Ахматова, Б. Л. Пастернак. Трагічна доля Осипа Емільовича Мандельштама (1891-1938). Поет незвичайної сили і великий образотворчої точності, він опинився в числі тих літераторів, які, ухваливши свого часу Жовтневу революцію, не змогли ужитися в сталінському суспільстві. У 1938 р він був репресований.

У 30-і рр. Радянський Союз поступово починає відгороджуватися від решти світу, зводяться до мінімуму контакти із зарубіжними країнами, проникнення будь-якої інформації «звідти» ставиться під суворий контроль. За «залізною завісою» залишилися багато російських літераторів, які, незважаючи на відсутність читацької аудиторії, невлаштованість побуту, душевний надлом, продовжують працювати. В їхніх творах звучить туга по минулої Росії. Письменником першої величини був поет і прозаїк Іван Олексійович Бунін (1870-1953). Бунін з самого початку не прийняв революцію і емігрував до Франції, де і пройшла друга половина його життя. Бунинскую прозу відрізняє краса мови, особлива ліричність. В еміграції були створені кращі його твори, в яких запам'яталася дореволюційна, дворянська, садибна Росія, дивно поетично була передана атмосфера російського життя тих років. Вершиною його творчості вважаються повість «Митина любов», автобіографічний роман «Життя Арсеньєва», збірка оповідань «Темні алеї». У 1933 р він був удостоєний Нобелівської премії.

Класикою соцреалізму в образотворчому мистецтві стали роботи Б. В. Йогансона. У 1933 р була написана картина «Допит комуністів». На відміну від що з'явилися в той час багато «картин», зображають і прославляють Вождя або нарочито оптимістичних полотен на кшталт «Колгоспного свята» С. В. Герасимова, робота Иогансона відрізняється великою художньою силою - незламна воля приречених на смерть людей, яку майстерно вдалося передати художнику, зворушує глядача незалежно від політичних переконань. Пензлю Иогансона належать великі картини «На старому уральському заводі» і «Виступ В. І. Леніна на 3-му з'їзді комсомолу». У 30-і роки продовжують працювати К. С. Петров-Водкін, П. П. Кончаловський, А. А. Дейнека, серію прекрасних портретів сучасників створює М. В. Нестеров, пейзажі Вірменії знайшли поетичне втілення в живопису М. С. Сарьяна . Цікаво творчість учня М. В. Нестерова П. Д. Коріна. У 1925 р Коріни була задумана велика картина, яка повинна була зображувати хресний хід під час похорону. Художником було зроблено дуже багато підготовчих етюдів: пейзажі, безліч портретів представників православної Русі, від жебраків до церковних ієрархів. Назва картини запропонував М. Горький - «Русь що йде». Однак після смерті великого письменника, надавав художнику заступництво, роботу довелося припинити. Найбільш відомою роботою П. Д. Коріна став триптих «Олександр Невський» (1942 р).

Вершиною розвитку скульптури соціалістичного реалізму стала композиція «Робітник і колгоспниця» Віри Гнатівна Мухіної (1889-1953).Скульптурна група була виготовлена ​​В. І. Мухіної для радянського павільйону на всесвітній виставці в Парижі в 1937 р

В архітектурі на початку 30-х рр. провідним продовжує залишатися конструктивізм, широко використовувався для будівництва громадських та житлових будівель. Естетика простих геометричних форм, властива конструктивізму, вплинула на архітектуру Мавзолею Леніна, побудованого в 1930 р за проектом А. В. Щусєва. Мавзолей по-своєму чудовий. Архітектору вдалося уникнути зайвої помпезності. Гробниця вождя світового пролетаріату є скромне, невеличке за величиною, дуже лаконічне будова, прекрасно вписується в ансамбль Червоної площі. До кінця 30-х рр. функціональна простота конструктивізму починає змінюватися неоклассикой. В моду входить пишна ліпнина, величезні колони з Псевдокласичні капітелями, проявляється гігантоманія і схильність до навмисному багатством оздоблення, часто межує з несмаком. Стиль цей інколи іменують «сталінським ампіром», хоча до цього ампіром, для якого характерна насамперед глибока внутрішня гармонія і стриманість форм, в реальності його ріднить лише генетичний зв'язок з античним спадщиною. Вульгарний часом пишноту сталінської неокласики мало висловити силу і міць тоталітарної держави.

Швидко розвивається кінематограф. Збільшується кількість знімаються картин. Нові можливості окрилися з появою звукового кіно. У 1938 р на екрани виходить фільм С. М. Ейзенштейна «Олександр Невський» з Н. К. Черкасовим у головній ролі. У кіно затверджуються принципи соціалістичного реалізму. Знімаються фільми на революційну тематику: «Ленін у Жовтні» (реж. М. І. Ромм), «Людина з рушницею» (реж. С. І. Юткевич); фільми про долю людини-трудівника: трилогія про Максима «Юність Максима», «Повернення Максима», «Виборзька сторона» (реж. Г. М. Козинцев); комедії: «Веселі хлопці», «Волга-Волга» (реж. С. А. Герасимов), «Свинарка і пастух» (реж. І. А. Пир'єв). Величезною популярністю користувався фільм братів (насправді ж тільки однофамільців, «брати» - своєрідний псевдонім) Г. Н. і С. Д. Васильєвих - «Чапаєв» (1934 г.).

Складними виявилися 30-і роки для вітчизняної науки. З одного боку, в СРСР розгортаються масштабні дослідницькі програми, створюються нові науково-дослідні інститути: в 1934 р С. І. Вавилов заснував Фізичний інститут АН ім. П. Н. Лебедєва (ФІАН), тоді ж створено Інститут органічної хімії, в Москві П. Л. Капіца створює Інститут фізичних проблем, в 1937 р створено Інститут геофізики. Продовжують роботу фізіолог І. П. Павлов, селекціонер І. ​​В. Мічурін. Результатом роботи радянських вчених були численні відкриття як у фундаментальних, так і в прикладних областях. Відроджується історична наука. Як було сказано, поновлюється викладання історії в середній та вищій школі. Створюється науково-дослідний Інститут історії при АН СРСР. У 30-ті р працюють видатні радянські історики: академік Б. Д. Греков - автор праць з історії середньовічної Росії ( «Київська Русь», «Селяни на Русі з найдавніших часів до XVIII ст.» Та ін.); академік Є. В. Тарле - знавець нової історії країн Європи і насамперед Наполеонівської Франції ( «Робочий клас у Франції в епоху революції», «Наполеон» та ін.).

У той же час сталінський тоталітаризм створював серйозні перешкоди для нормального розвитку наукового знання. Була ліквідована автономія Академії наук. У 1934 р вона була переведена з Ленінграда до Москви і підпорядкована Раднаркому. Затвердження адміністративних способів керівництва наукою призвело до того, що багато перспективні напрямки досліджень (наприклад, генетика, кібернетика) в сваволі некомпетентних партійних функціонерів були на довгі роки заморожені. В обстановці загального доносів і набирають розмаху репресій академічні дискусії часто закінчувалися розправою, коли один з опонентів, будучи звинувачений (нехай і необгрунтовано) в політичній неблагонадійності, не просто позбавлявся можливості працювати, але зазнавав фізичного знищення. Подібна доля була уготована дуже багатьом представникам інтелігенції. Жертвами репресій стали такі видатні вчені, як біолог, основоположник радянської генетики академік і президент ВАСГНІЛ М. І. Вавілов, учений і конструктор ракетної техніки, в майбутньому академік і двічі Герой Соціалістичної Праці С. П. Корольов і багато інших.

Репресії завдали великої шкоди інтелектуальному потенціалу країни. Особливо сильно постраждала стара дореволюційна інтелігенція, більшість представників якої сумлінно служили радянській державі. В результаті фальсифікованих викриттів ряду «шкідницьких контрреволюційних організацій» ( «Шахтинська справа», процес «Промпартії») в масах розпалилися недовіру і підозрілість по відношенню до представників інтелігенції, що в результаті полегшувало розправу з неугодними і гасило всякий прояв вільної думки. У суспільних науках визначальне значення придбав «Короткий курс історії ВКП (б)», що вийшов в 1938 р під редакцією І. В. Сталіна. Як виправдання масових репресій була висунута ідея про неминуче посилення класової боротьби у міру просування до побудови соціалізму. Історія партії і революційного руху була перекручена: на сторінках наукових праць і періодичних видань вихвалялись неіснуючі заслуги Вождя. У країні утверджувався культ особи Сталіна.

Культура СРСР в роки Великої Вітчизняної війни і післявоєнний період

Велика Вітчизняна війна - одна з найяскравіших і найтрагічніших сторінок в історії Росії. Вистояти в протиборстві з найпотужнішою з розвинених країн того часу - фашистською Німеччиною стало можливим тільки ціною величезної напруги сил і найбільших жертв. Чималу роль в досягненні Перемоги зіграли діячі науки і мистецтва. З перших днів війни література стала найважливішим ідейним і духовним зброєю в боротьбі з ворогом. Чимало письменників як військових кореспондентів вирушили на фронт: К. М. Симонов, А. А. Фадєєв. Багато хто загинув: А. П. Гайдар, Є. П. Петров. Радянський татарський поет М. Джаліль був поранений, загинув в полоні. Підйом патріотичних почуттів, викликаний війною, став потужним стимулом до творчості. Бурхливе зліт переживає лірика. Великий відгук серед фронтовиків мали вірші Костянтина Михайловича Симонова (1915-1979) ( «Жди меня»). Величезну популярність придбав Василь Тьоркін - герой поеми Олександра Трифонович Твардовський (1910-1971), простий боєць, заводила і балакун. Багато віршів були покладені на музику і стали піснями (наприклад, «Землянка» А. А. Суркова). У прозі створювалися твори, присвячені війні (К. М. Симонов «Дні і ночі», А. А. Фадєєв «Молода гвардія»). На передову виїжджали театрально-концертні бригади. Кінематографісти випускали документальні фільми та художні картини військово-патріотичної тематики ( «Секретар райкому» реж. І. А. Пир'єв, «Навала» реж. А. М. Роом, «Два бійці» реж. Л. Д. Луков і ін.) . Історичне кіно було представлено першою серією фільму «Іван Грозний» (реж. С. М. Ейзенштейн), що вийшла на екрани в 1945 р Художники створювали плакати. На самому початку війни з'явився незвичайний за емоційною силою плакат І. М. Тоидзе «Батьківщина-мати кличе!». Багато працювали в жанрі плаката Кукринікси (М. В. Купріянов, П. Н. Крилов, Н. А. Соколов). Відроджуються традиції «Вікон ЗРОСТАННЯ», які тепер називаються «Вікна ТАСС». Військова тема знайшла вираження в станкових творах А. А. Дейнеки «Оборона Севастополя» (1942 р), А. А. Пластова «Фашист пролетів» (1942 р), С. В. Герасимова «Мати партизана» (1943 р ). У симфонічній музиці подією стала прем'єра героїчної Сьомої симфонії Д. Д. Шостаковича, що відбулася в блокадному Ленінграді.

Найважливішим завданням радянського уряду після війни в області культури стало відновлення сфери освіти. Втрати були величезні: зруйновані шкільні та вузівські будівлі, загинули викладачі, знищено бібліотеки, музеї і т. Д. З бюджету на освіту виділялися великі кошти (більше, ніж до війни: 2,3 млрд. Руб. В 1940 р і 3, 8 млрд. руб. в 1946 р) до справи відновлення шкільної освіти долучилася вся країна. Велика кількість нових шкільних будівель було побудовано методом народного будівництва. Згодом, і досить швидко, вдалося відновити і навіть перевершити довоєнний кількість учнів. Країна перейшла до системи загального семирічного освіти, але зроблено це було багато в чому за рахунок зниження якості, т. К. Брак викладачів в країні довелося ліквідувати шляхом створення короткострокових курсів або підготовки викладачів за скороченою програмою в учительських інститутах. І все ж система освіти динамічно розвивалася. У 1946 р Всесоюзний комітет у справах вищої школи був перетворений в Міністерство вищої освіти СРСР. Відповідний підрозділ - Відділ науки та вищих навчальних закладів був створений в ЦК ВКП (б).

Додаткові інвестиції йшли і в науку. У короткий термін була відновлена ​​матеріальна база наукових установ. Відкривалися нові науково-дослідні інститути, були створені навіть нові Академії наук в Казахстані, Латвії та Естонії. Проте як і раніше у ставленні влади до науки продовжував панувати грубий диктат чиновників-непрофесіоналів.

Велика Вітчизняна війна, що стала найбільшим випробуванням для радянського народу, пробудила в людях найкращі якості. Закінчення війни супроводжували оптимістичні настрої. Народ, який переміг фашизм і звільнив від нього світ, відчував у собі сили і право на свободу і на гідне життя. Ослаблення режиму, однак, не входило в плани партійно-державної верхівки. Звідси новий виток репресій і глибоку кризу, що охопила російську культуру на вильоті сталінської епохи.

Як і раніше закривалися можливості для розвитку багатьох перспективних напрямків досліджень. У 1938 р місце президента ВАСГНІЛ зайняв Т. Д. Лисенко. Він був затятим противником генетики, і його позиція з цього питання стала в агробіології вирішальною. Власні теоретичні побудови Лисенка, який швидке збільшення врожайності сільгоспкультур в короткі терміни, що не підтверджувалися експериментами, але керівництво країни було на його боці. В результаті на сесії ВАСГНІЛ, що пройшла в серпні 1948 року, генетика була оголошена «буржуазною лженаукою». Це означало повне припинення досліджень в цій області. Держава цинічно експлуатувало працю вчених, засуджених за нібито антирадянську діяльність. Їх утримували в спеціальних зонах, «шарашках», де вони відбували свої терміни і безкоштовно працювали над на науковими проблемами, вирішення яких мало важливе оборонне значення.

Ще більш згубним виявилося тиск партійно-державного преса для гуманітарної науки. За повоєнні десятиліття досягнення в цій сфері дуже невеликі. Наукову громадськість стрясали разворачивавшиеся одна за одною кампанії: кампанію по боротьбі з формалізмом змінила кампанія по боротьбі з «космополітизмом і підлабузництвом перед Заходом». Неприйняття досягнень західної культури стало офіційною позицією. Головна мета цієї кампанії полягала в тому, щоб спорудити ідеологічну стіну між СРСР і Заходом. Багато діячів мистецтв і культури, творчості яких був далеким від вузько-патріотичний обскурантизм, піддавалися гонінням. Необережний вислів, що суперечить насаджуваним догмам, могло коштувати людині не тільки роботи і свободи, а й життя. Крім того, в кампанії боротьби з космополітизмом був сильний антисемітський компонент.

Партія і уряд грубо втручалися в дослідницький процес. Партійні діячі брали участь в наукових дискусіях, повністю позбавляючи брали участь в них фахівців можливості вільно висловлюватися. Так, в що відбулася в 1947 р дискусії з філософії взяв участь член Політбюро ЦК А. А. Жданов, а в дискусіях з мовознавства (1950 г.) і по політекономії (1951 г.) взяв участь сам «корифей наук» - Сталін. Всі ці заходи покликані були налякати, «поставити на місце» представників інтелігенції, повернути атмосферу тотального страху, встигла за роки війни кілька зрідіти.

Так само було і в сфері художньої творчості.У 1946-48 рр. були прийняті постанови ЦК ВКП (б): «Про журнали« Звезда »і« Ленінград »», «Про репертуар драматичних театрів і заходи щодо його поліпшення», «Про кінофільм« Велике життя »», «Про оперу В. Мураделі« Велика життя »». Переслідувань зазнали багато відомих радянських композиторів: Д. Д. Шостакович, С. С. Прокоф 'єв, Н. Я. Мясковський, В. Я. Шебалин, А. І. Хачатурян, письменники і поети А. А. Ахматова, М. І. Зощенко, кінорежисер Г. М. Козинцев.

У літературі безроздільно панував соцреалізм. Провідною темою для літераторів була минула війна, однак в офіційній літературі розкривалася вона в той час досить одноманітно. Це не означає, звичайно, що нічого доброго не було написано. Талановитим письменником був Борис Миколайович Польовий (Кампов) (1908-1981). У 1946 р їм була створена «Повість про справжню людину», в основу якої були покладені реальні події: подвиг Героя Радянського Союзу льотчика А. П. Маресьєва, який був поранений, втратив ніг, але продовжував літати. В рисах головного персонажа твору льотчика Мересьєва знайшов вираз образ радянського позитивного героя. Ця повість - одне з кращих творів «виховує» літератури соцреалізму, традиції якої були закладені Н. Островським в романі «Як гартувалася сталь». Про Велику Вітчизняну війну і про повоєнному світі писав Е. Г. Казакевич ( «Двоє в степу» 1948 року, «Весна на Одері» 1949 г.). Історію трьох поколінь робочої династії зобразив у своєму романі «Журбіни» (1952 г.) В. А. Кочетов.

Розвиток живопису і скульптури як і раніше визначає соцреалізм. Тема Великої Вітчизняної війни знайшла відображення в картинах Ю. М. Непринцева «Відпочинок після бою» ( «Василь Тьоркін» 1951 г.), А. І. Лактіонова «Лист з фронту» (1947). Особливістю названих картин є те, що в кожній з них війна представлена ​​не батальними, а побутовими сценами. Художникам вдалося передати атмосферу військового часу. Класикою соціалістичного реалізму стала картина української художниці Т. Н. Яблонської «Хліб» (1949 г.). Велике поширення мали картини, що тяжіють до розповідності в дусі традицій передвижників. Широкою популярністю в радянські часи користувалася картина Ф. П. Решетникова «Знову двійка» (1952 г.).

Головним завданням архітекторів було відновлення зруйнованого війною. Майже заново довелося відбудовувати Сталінград, Київ, Мінськ, Новгород. У стилістичному відношенні продовжує панувати неокласика «сталінський ампір». У Москві зводяться знамениті увінчані шпилями висотки, в яких традиції античної архітектури переплітаються з елементами давньоруської. Найбільш вдалим прийнято вважати будівлю Московського університету на Воробйових горах.

Наука і культура в період «відлиги»

Викриття культу особи Сталіна, що на ХХ з'їзді КПРС в 1956 р ознаменувало початок нового періоду в житті нашої країни. Розпочаті за з'їздом демократичні перетворення, загальна лібералізація суспільного життя носили, проте, половинчастий характер. Без державної волі довести розпочате до кінця, ініціатор цього процесу перший секретар ЦК КПРС М. С. Хрущов сам згодом став жертвою реваншу консервативних елементів адміністративно-командної системи. Сталінський тоталітаризм повернувся в образі брежнєвського «застою». Епоха Хрущова, короткий період відносної свободи, отримав назву «відлиги».

Істотне, хоча і тимчасове, ослаблення тоталітарного контролю держави, загальна демократизація способів управління культурою значно пожвавили творчий процес. Раніше і жвавіше всього на зміну ситуації відреагувала література. Велике значення мала реабілітація деяких репресованих за Сталіна діячів культури. Радянський читач заново відкрив для себе багатьох авторів, імена яких замовчувалися в 30-40-х р .: заново увійшли в літературу С. Єсенін, М. Цвєтаєва, А. Ахматова. Характерною рисою епохи став масовий інтерес до поезії. В цей час з'являється ціла плеяда чудових молодих авторів, чия творчість створила цілу епоху в російській культурі: поети «шістдесятники» Е. А. Євтушенко, А. А. Вознесенський, Б. А. Ахмадуліна, Р. І. Різдвяний. Величезну аудиторію збирали поетичні вечори, що відбувалися в аудиторії Політехнічного музею. Широку популярність здобув жанр авторської пісні, в якій автором тексту, музики і виконавцем був, як правило, одна людина. Офіційна культура ставилася до самодіяльної пісні насторожено, видання платівки або виступ по радіо або на телебаченні було рідкістю. Широку доступність твори бардів здобули в магнітофонних записах, які тисячами розходилися по країні. Справжніми володарями дум молоді 60-70-х рр. стали Б. Ш. Окуждава, А. Галич, В. С. Висоцький.

У прозі одноманітна парадність сталінського соцреалізму змінилася кількістю нових тем і прагненням зображати життя у всій притаманній їй повноті і складності. Особливим духом творчих шукань пройнята література письменників «шістдесятників»: Д. А. Граніна (Германа) ( «Іду на грозу" 1962 г.), Ю. Н. Нагібін ( «Далеке і близьке» 1965 г.), Ю. П . Германа ( «Дорога моя людина» 1961 р), В. П. Аксьонова ( «Зоряний квиток» 1961 р). Багато цікавого було створено в жанрі фантастичної літератури. Філософською глибиною, надзвичайно широким культурним діапазоном відрізняються твори письменника і вченого І. А. Єфремова ( «Туманність Андромеди» 1957 р «Лезо бритви» 1963 г.) і братів А. Н. і Б. Н. Стругацьких ( «Понеділок починається в суботу »1965 р« Важко бути богом »1966 р« Пікнік на узбіччі »1972 г.).

У творах, присвячених Великій Вітчизняній війні, героїчно піднесені образи змінюються зображенням тяжкості військових буднів. Письменників цікавить звичайна людина в умовах фронту: на зміну несгибаемому Мересьеву приходить герой, якому знаком і страх, і біль, і душевне сум'яття. Нову правду про війну розкрили у своїх творах Ю. В. Бондарєв (роман «Батальйони просять вогню» 1957 г.), К. М. Симонов (роман-трилогія «Живі і мертві» 1959 - 1971 рр.)

Важливу роль в літературному житті 60-х рр. грали літературні (товсті) журнали. У 1955 році вийшов перший номер журналу «Юність». Серед журналів виділяється «Новий світ», який з приходом туди в якості головного редактора А. Т. Твардовського знайшов особливу популярність серед читачів. Саме в «Новом мире» в 1962 р з особистого дозволу Н. С. Хрущова була опублікована повість А. І. Солженіцина «Один день Івана Денисовича», в якій вперше література торкнулася теми сталінського ГУЛАГу.

Однак до повної свободи творчості в роки «відлиги» було далеко. Рецидиви сталінських методів поводження з діячами культури траплялися періодично. У критиці як і раніше час від часу чулися звинувачення в «формалізмі», «чужості» на адресу багатьох відомих письменників: О. А. Вознесенського, Д. А. Граніна, В. Д. Дудінцева. Жорстокої цькування зазнав Борис Леонідович Пастернак (1890-1960). У 1955 р їм був закінчений головна праця його життя - роман «Доктор Живаго», над яким письменник працював протягом 10 років. Сюжетну канву роману склала життя головного героя - Юрія Живаго, показана на тлі подій російської історії за більш ніж сорокап'ятирічний термін. «Я закінчив роман, - писав Пастернак в листі до В. Т. Шаламова, - виконав свій обов'язок, заповіданий від Бога». Журнали відмовилися прийняти рукопис. І все ж роман був опублікований. У 1958 р Пастернаку була присуджена Нобелівська премія з літератури. Радянська влада негайно зажадали, щоб Л. Б. Пастернак відмовився від неї. У пресі розгорнулася чергова «проработочних кампанія». Пастернака звинувачували в антинародності, презирство до «простій людині». На додачу до всього він був виключений зі Спілки письменників СРСР. У нинішній ситуації Б. Л. Пастернаку не залишалося нічого крім як відмовитися від нагороди. Конфлікт згубним чином позначився на здоров'ї письменника - 30 травень 1960 року їх стало.

У 50-і рр. виник «самвидав» - так називалися машинописні журнали (наприклад, журнал «Синтаксис»), в яких свої твори друкували молоді письменники і поети, які не мали надії на публікацію в офіційних виданнях. Засновником «Синтаксису» був молодий поет А. Гінзбург. У журналі друкувалися твори Б. Ахмадуліною, Б. Окуджави, Є. Гінзбург, В. Шаламова. За «антирадянську агітацію» А. Гінзбург був засуджений до двох років таборів. Поява «самвидаву» стало одним із проявів зародження в колах інтелігенції опозиційного радянській державі руху дисидентів.

Процеси відновлення торкнулися і образотворче мистецтво. По-новому трактується художниками реалізм. Шістдесяті роки - час становлення так званого «суворого стилю» в радянського живопису. У полотнах Д. Д. Жилинского ( «Молоді скульптори» 1964 г.), В. Е. Попкова ( «Будівельники Братської ГЕС» 1961 г.), Г. М. Коржнева (триптих «Комуністи» 1960 року) реальність постає без звичайної в 40-50-і рр. лакування, навмисною святковості та парадності. Однак далеко не всі новаторські течії знайшли підтримку у керівництва країни. У 1962 р Н. С. Хрущов відвідав виставку московських митців у Манежі. Авангардний живопис і скульптура викликали у першого секретаря ЦК різко негативну реакцію. В результаті художники були позбавлені права продовжувати роботу і виставлятися. Багато змушені були покинути країну (наприклад, скульптор Е. І. Невідомий).

Скульптори працюють над створенням меморіальних комплексів, присвячених Великій Вітчизняній війні. У 60-і рр. були зведені пам'ятник-ансамбль героям Сталінградської битви на Мамаєвому кургані (1963-1967 рр., скульптор Е. В. Вучетич), меморіал на Піскаревському кладовищі в Петербурзі (1960 р скульптори В. Ісаєва, Р. Тауро) і ін.

Розвивається театр. Створюються нові театральні колективи. Серед виниклих в період «відлиги» нових театрів слід зазначити заснований в 1957 р «Современник» (глав. Реж. О. М. Єфремов) і Театр драми і комедії на Таганці (1964 р глав. Реж. Ю. П. Любимов, з 1964 року і до кінця своїх днів актором Театру на Таганці був В. С. Висоцький).

У кіно, як і раніше значне місце займає військова тема. Вона знайшла вираження у творчості багатьох режисерів: М. К. Калатозов (за п'єсою В. С. Розова «Летять журавлі» 1957 г.), Г. Н. Чухрай «Балада про солдата" 1959 р Знімаються фільми, присвячені проблемам молоді ( М. М. Хуцієв «Застава Ілліча» 1965 г.), а також легкі романтичні стрічки на кшталт «Я крокую по Москві» (реж. Г. Н. Данелія 1964 г.).

Серйозні реформи були проведені в сфері освіти. У 1958 р був прийнятий закон «Про зміцнення зв'язку школи з життям і про подальший розвиток системи народної освіти в СРСР». Цей закон започаткував шкільну реформу, яка передбачала введення обов'язкового 8-річної освіти (замість 7-річного). «Зв'язок школи з життям» полягала в тому, що всі бажали отримати повну середню освіту (11 класів) і в подальшому вступити до вузу, повинні були протягом останніх трьох років навчання по два дні на тиждень працювати на промислових підприємствах або в сільському господарстві. Разом з атестатом зрілості випускники шкіл отримували свідоцтво про робочої спеціальності. Для вступу до вищого навчального закладу також був потрібний стаж роботи на виробництві не менше двох років. Згодом ця система себе не виправдала і була скасована, т. К. Зайнятість на підприємствах знижувала якість отримуваних знань, в той же час маси тимчасових робітників-школярів і майбутніх студентів приносили народному господарству більше шкоди, ніж користі. І все ж успіхи були досягнуті чималі: в 1958 - 59-му навчальному році вузи СРСР випустили в 3 рази більше інженерів, ніж США.

Великих успіхів в кінці 50 - начачале 60-х рр. досягли радянські вчені. На передньому краї розвитку науки трималася фізика, стала в свідомості людей тієї епохи символом науково-технічного прогресу і торжества розуму. Роботи радянських фізиків здобули всесвітню популярність. Нобелівськими лауреатами стали Н. Н. Семенов (1956 р дослідження хімічних ланцюгових реакцій), Л. Д. Ландау (1962 р, теорія рідкого гелію), Н. Г. Басов і А. М. Прохоров (1964 р спільно з І. Таунсом, праці з радіоелектроніки, створення першого квантового генератора - мазера). В СРСР була пущена перша в світі атомна електростанція (1954 г.), побудований найпотужніший у світі прискорювач протонів - синхрофазотрон (1957 р).

Культура періоду застою

Застій, поступово охоплював суспільно-політичне та економічне життя в СРСР по закінченні короткої хрущовської «відлиги», торкнувся і культуру.Радянська культура при Л. І. Брежнєва розвивалася багато в чому за інерцією, заданою їй попереднім періодом. Не можна сказати, що досягнень не було, але більшість з них сягають корінням в той короткий період відносної свободи творчості, який був результатом ХХ з'їзду. Росли кількісні показники, але яскравого і нового було створено небагато.

У 70-ті р все чіткіше спостерігається поділ культури на офіційну і «підпільну», державою не визнану. У сталінські роки не визнаної державою культури існувати не могло, а неугодні діячі просто знищувалися. Тепер, коли радянський народ мав за плечима велику школу страху, таких грубих методів можна було уникнути. Не було потреби влаштовувати гучні судові процеси і широкомовні кампанії, як то було в 30-40-х р Надати тиск на неугодного можна було легко, позбавивши доступу до глядача, читачеві. Більшість талановитих поетів, письменників, художників, режисерів як правило виявлялися в прикордонному просторі між офіційною і неофіційною культурою. Тому досить було невеликого натяку, і видавництва припиняли приймати рукописи, знімалися з репертуару спектаклі, лягали на полицю фільми. Можна було розстрілювати, а змусити поїхати закордон і оголосити після цього зрадником. Навіть визначні, заслужені діячі мистецтв відчували на собі тиск так званих «художніх рад», які вирішували, що може бути потрібно і зрозуміло радянському глядачеві, а що ні.

Серед письменників, творчість яких не викликало негативну реакцію у держави і чиї твори широко видавалися, найбільшим читацьким інтересом користувалися Ю. В. Трифонов, автор повістей «Обмін» (1969 р), «Попередні підсумки» (1970 р), «Інша життя »(1975 г.); В. Г. Распутін «Гроші для Марії» (1967 р), «Живи і пам'ятай» (1974), «Прощання із Запеклої» (1976 року); В. І. Бєлов «Звична справа» (1966 р); В. П. Астаф'єв «Цар-риба» (1976 г.). Обстановка, в якій розгортається дія творів Трифонова - місто, а герой - звичайний міський житель, якому в повсякденному житті доводиться вирішувати складні етичні питання. Распутіна, Бєлова і Астаф'єва називають зазвичай письменниками-деревенщиками. У творчості «деревенщиков» по-новому починає звучати тема сільського життя. Їх твори психологічні, наповнені роздумами над моральної проблематикою.

Серед авторів, які писали на військові теми, найбільш популярним як і раніше залишається К. М. Симонов, який продовжує трилогію «Живі і мертві», розпочату ним раніше. У світ виходять друга і третя частини: «Солдатами не народжуються» (1964 р) і «Останнє літо» (1970 р). Значним є внесок в літературу про війну Ю. В. Бондарева ( «Гарячий сніг» 1969 г.), Б. Л. Васильєва (повість «А зорі тут тихі ...» 1969 г.).

Однак далеко не всі письменники мали можливість вільно публікувати свої твори. Багато що з того, що було написано в роки «застою», вийшло в світ лише в епоху «перебудови». Єдиним способом абсолютно вільно, без будь-якої цензури дійти до читача (правда, лише до вузького кола втаємничених) залишався «самвидав». У 1978 р група письменників самостійно випустила літературно-художній альманах «Метрополь». У збірнику брали участь В. Аксьонов, А. Бітов, Ф. Іскандер, В. Єрофєєв. Розплатою для більшості з них став багаторічний заборона на публікації в СРСР.

У списках і машинописних копіях розходилися по країні твору Олександра Ісайовича Солженіцина (рід. 1918 г.). У 70-е з під його пера виходить розповідь «Матренин двір», романи «В колі першому», «Раковий корпус», «Архіпелаг ГУЛАГ». Після пам'ятної публікації в «Новом мире», дозволеної особистим розпорядженням М. С. Хрущова, в застійні роки радянська преса більше не видавала Солженіцина. Його твори виходять за кордоном. Це надзвичайно дратує радянське керівництво. У 1969 р його виключають зі Спілки письменників. Присудження йому в 1970 р Нобелівської премії з літератури і публікація за кордоном роману «Архіпелаг ГУЛАГ» призводять до того, що письменника насильно видворяють з країни.

Виїхати довелося і чудовому ленінградському поетові Йосипу Олександровичу Бродському (1940-1996). У його віршах не було ніяких політичних мотивів, проте творчість Бродського і сама його особистість дратували офіційні кола не менше, ніж Солженіцин. Причина цього була у виключній оригінальності його поезії, «естетичної незалежності», несхожості його творів на шаблони і канони радянського мистецтва. У пресі була організована травля. Газета «Вечірній Ленінград» опублікувала фейлетон «довколалітературного трутень», після якого Бродський був заарештований і засуджений на п'ять років заслання «за дармоїдство» (1964 р) Багато видних діячів культури виступали на його захист (А. А. Ахматова, К. І . Чуковський, С. Я. Маршак, А. Т. Твардовський, К. І. Паустовський і ін.). З посилання Бродському дозволено було повернутися, проте про публікації мова йти не могла. У 1972 р Бродський емігрував в США, і Нобелівську премію, присуджену йому в 1987 р, він отримував уже як громадянин Сполучених Штатів.

Вимушена еміграція чекала багатьох представників творчої інтелігенції. Крім названих з країни довелося виїхати письменникам В. Аксьонову ( «Острів Крим" 1981 р «У пошуках сумного бебі» 1986 г.), В. Войновичу ( «Життя і незвичайні пригоди солдата Івана Чонкіна»), поетові Н. Коржавину, барду А. Галичу, режисера Театру на Таганці Ю. Любимову, художнику М. Шемякіну, скульптору Е. І. Невідомому. Творчість «другої хвилі» еміграції продовжило традиції культури російського зарубіжжя, що виник після Жовтневої революції, склавши особливу її сторінку.

Політика керівництва живописом також будувалася на балансі невмотивованих заборон і тимчасових послаблень. Так, 15 вересня 1974 року в Москві була розгромлена виставка 24-х художників-авангардистів ( «бульдозерна виставка»), але вже в кінці вересня, бачачи, що подія це викликало великий суспільний резонанс, офіційна влада дозволяють провести іншу виставку, в якій беруть участь ті ж самі авангардисти. Протягом багатьох років засилля соцреалізму в живопису привели до деградації смаку і художньої культури масового радянського глядача, яка здатна сприймати нічого складнішого, ніж буквальне копіювання дійсності. Величезну популярність в кінці 70-х знайшов Олександр Шилов - художник-портретист, працював у манері «фотографічного реалізму».

Бурхливо розвивається кіно. Екранізується літературна класика. Епохальним явищем у розвитку вітчизняного кінематографа стала монументальна картина Сергія Федоровича Бондарчука «Війна і мир» (1965-1967 рр.). Знімаються комедії. У 1965 р на екрани країни вийшла стала сверхпопулярной картина Л. І. Гайдая «Операція И», гайдаївської персонажі Шурик, Боягуз, Бовдур, Бувалий стали всенародними улюбленцями. Наступні за цим фільмом роботи режисера користувалися незмінним успіхом у глядачів ( «Кавказька полонянка» 1967 року, «Діамантова рука» 1969 р «Іван Васильович змінює професію» 1973 г.). Чудово легкі, дотепні комедії знімає Е. А. Рязанов, багато хто з них (наприклад, «Іронія долі або З легким паром» 1976 г.) не втрачають популярності і по сей день. Не меншою популярністю користувалися фільми мелодраматичного змісту, героями яких були сучасники, звичайні люди, що потрапили в складні перипетії особистого, сімейного життя ( «Осінній марафон» Г. Н. Данелії, «Вокзал для двох» Е. А. Рязанова, «Москва сльозам не вірить »В. В. Меньшова - удостоєна« Оскара »). Створюються гостросюжетні картини «Сімнадцять миттєвостей весни» (реж. Т. М. Ліознова), «Місце зустрічі змінити не можна» (реж. С. С. Говорухін), «Біле сонце пустелі» (реж. В. Я. Мотиль), « пригоди Шерлока Холмса »(реж. І. Ф. Масленников). Однак не всі фільми доходили до масового прокату. Довгий час залишалися невідомими широкому глядачеві багато роботи А. А. Тарковського, наприклад його знаменитий «Сталкер».

Особливе значення в культурі 60-70-х роках мала творчість Василя Макаровича Шукшина (1929-1974), - письменника, актора і кінорежисера. В його оповіданнях, повістях, фільмах знайшов втілення образ дивного «дивака-людини», загострене і навіть хворобливе сприйняття світу якого давало можливість читачеві, глядачеві по новому поглянути на навколишню дійсність. (Збірки оповідань «Там, вдалині» 1968 р «Характери» 1973 року фільми «Живе такий хлопець» 1964 р «Пічки-лавочки» 1973 року «Калина червона» 1973 г.).

Драматургія відзначена появою нових робіт талановитих радянських авторів таких як А. В. Вампілов ( «Качине полювання" 1970 г.), В. С. Розов ( «Ситуація» 1973 г.), Г. І. Горін (Офштейн) ( «Забути Герострата »1972 г.,« Той самий Мюнхгаузен »), А. М. Володін (Ліфшиц) (« Осінній марафон »1979 г.).

Величезну роль у культурному житті радянської людини грала естрадна музика. Західна рок-культура поволі просочувалася з-під «залізної завіси», надаючи вплив на радянську популярну музику. Знаменням часу стало появи «віа» - вокально-інструментальних ансамблів ( «Самоцвіти», «Пісняри», «Машина часу» та ін.). Всій країні були відомі імена популярних виконавців Софії Ротару, Валерія Леонтьєва та ін. Сімдесяті роки - час сходження на небосхилі вітчизняної естради нової яскравої зірки Алли Пугачової.

Значний вплив на розвиток класичної музики справила творчість Г. В. Свиридова (сюїта «Час - вперед!» 1965 р музична ілюстрація до поеми О. С. Пушкіна «Заметіль» 1974 г.). Майстром музичних творів великих форм, в тому числі балетів, опер, симфоній став Р. К. Щедрін (балет «Анна Кареніна» 1972 г., опера «Мертві душі» 1977 г.). Синтез класичних традицій і новаторських композиційних прийомів відрізняв творчу манеру А. Г. Шнітке.

Своєрідним музичним і поетичним «самвидавом» стали магнітофонні записи. Широке поширення магнітофонів обумовило повсюдне поширення бардівської пісні (В. Висоцького, Б. Окуджави, Ю. Візбора), в якій бачили альтернативу офіційній культурі. Особливо великою популярністю користувалися пісні актора Театру на Таганці В. С. Висоцького. Кращі з них це своєрідні маленькі драми: жанрові картинки; монологи, проголошувані від імені якоїсь вигаданої маски (алкоголіка, середньовічного лицаря, альпініста і навіть літака-винищувача); роздуми самого автора про життя і часу Вони всі разом дають яскраву картину часу і людини в ньому. Грубувата «вулична» манера виконання, майже розмовна і в той же час музична поєднується з несподіваною філософічністю змісту - це породжує особливий ефект.

Найважливішим досягненням радянської школи був перехід до загальної середньої освіти, завершений до 1975 р Дев'яносто шість відсотків радянської молоді вступало в життя, закінчивши повний курс середньої школи або спеціального навчального закладу (ПТУ, технікум), куди надходили після восьмого класу і де поряд з навчанням професії було передбачено обов'язкове проходження загальноосвітніх предметів в обсязі повної середньої десятирічного освіти.

Прискорення науково-технічного прогресу зумовило ускладнення шкільних програм. Вивчення основ наук стало починатися не з п'ятого, як раніше, а з четвертого класу. Труднощі, що виникали у дітей із засвоєнням матеріалу часом приводили до зниження інтересу до занять і, в кінцевому підсумку, до погіршення рівня підготовки. Пошуки шляхів розв'язання назрілих проблем вели вчителі-новатори, багатьом з яких вдалося домогтися блискучих результатів у навчальній і виховній роботі (В. О. Сухомлинський, В. Ф. Шаталов, Є. І. Ільїн, Ш. А. Амонашвілі). Однак масове використання розроблених ними передових методик, велика частина яких мала виключно авторський, індивідуальний характер, було майже неможливо. Була потрібна суттєва перебудова всієї педагогічної системи. У 1984 р була розпочата реформа освіти, яка, проте, виявилася непідготовленою і незабаром була згорнута. Нездатність вирішити назріваючі проблеми визначила подальше наростання кризових явищ в сфері освіти.

Зростають кількісні показники у вищій освіті: збільшується кількість студентів і вищих навчальних закладів.На початку 70-х проходить компанія з перетворення педагогічних інститутів в автономних республіках, краях і областях до університетів. До 1985 р в СРСР було 69 університетів.

Як ні парадоксально, запровадження загальної середньої освіти та розширення системи вищої мало і свої мінуси. Країні потрібні були робочі руки, відчувався брак виконавців кваліфікованого фізичної праці. У той же час школа орієнтувала випускників на вступ до вузів. Вчорашній школяр, який витратив десять років на здобуття повної середньої освіти мріяв про надходження інститут чи університет, перспектива працевлаштування в якості простого робочого здавалася йому непривабливою. В результаті намітилося перевиробництво фахівців з вищою освітою при нестачі кваліфікованих робітничих кадрів. Наслідком цього стало падіння престижу вищої освіти - інженер на підприємстві часто отримував зарплату нижче, ніж робочий. Багатьом фахівцям з вузівськими дипломами доводилося працювати не за фахом.

Успіхи вітчизняної науки були зосереджені в основному в сфері фундаментальних досліджень: як і раніше передові позиції в світі займають радянські фізики, хіміки, як і раніше Радянський Союз тримає лідерство і освоєнні космічного простору. Разом з тим відсутність зацікавленості представників промисловості в інтенсифікації виробництва призвело до того, що все блискучі досягнення наукової і інженерної думки не знаходили практичного застосування в народному господарстві. Слабо розвивалися прикладні галузі науки: далеко позаду розвинених країн залишився Радянський Союз з розробки комп'ютерної техніки.

Громадська і культурне життя в СРСР в 1985-1991 рр.

Епоха Перебудови належить до тих періодів вітчизняної історії, для яких значення процесів, що відбувалися в культурі, особливо велике. М. С. Горбачов починав свої реформи саме в сфері суспільного і культурного життя. На думку французького історика Ніколя Верта, в фундаменті Перебудови лежало «звільнення історичній пам'яті, друкованого слова, живої думки» (Історія радянської держави. 1900-1991. М., 1997. с.493). Одним з перших гасел нової епохи була «Гласність», т. Е. Розпорядження про розширення інформованості народних мас про діяльність партії та уряду, відкритість, гласність прийнятих рішень, установка на вільне обговорення накопичених недоліків і негативних явищ в житті радянського суспільства. Гласність була задумана як пожвавлення і модернізація державної ідеології, і хоча з самого початку підкреслювалося, що вона не має нічого спільного з «буржуазною свободою слова», щоб утримати розпочатий процес під державним і партійним контролем не вдалося. Повсюдно почалося відкрите обговорення питань, які раніше, в епоху тотального контролю, обговорювалися тільки потайки «на кухнях». Факти зловживань партійної номенклатури, розкриті Гласністю, різко підірвали авторитет партії, позбавивши її монополії на істину.

Гласність, що відкрила перед радянською людиною всю глибину кризи, в який впала країна, і поставила перед суспільством питання про шляхи подальшого розвитку, викликала величезний інтерес до історії. Йшов стрімкий відновлення тих її сторінок, які замовчувалися за радянських часів. У них люди шукали відповіді на питання, поставлені життям.

«Товсті» літературні журнали друкували невідомі раніше широкому радянському читачеві літературні твори, спогади очевидців і мемуари, що представляють новий погляд на історичну правду. Завдяки цьому тиражі їх різко зросли, а підписки на найпопулярніші з них ( «Нева», «Новий світ», «Юність») потрапили в розряд найгострішого дефіциту і поширювалися «по ліміту», т. Е. Обмеженим числом.

За кілька років в журналах і окремими виданнями вийшли друком романи А. І. Солженіцина ( «У колі першому», «Раковий корпус», «Архіпелаг ГУЛАГ»), Ю. Домбровського ( «Хранитель старожитностей»), Є. І. Замятіна ( «Ми»), М. А. Алданова ( «Свята Єлена, маленький острів»), Б. Л. Пастернака ( «Доктор Живаго»), М. А. Булгакова ( «Майстер і Маргарита»), В. В. Набокова ( «Лоліта»), Б. Пільняка ( «Голий рік», «Повість непогашеного Місяця»), А. Платонова ( «Чевенгур», «Котлован»), поетичні твори Г. В. Іванова, А. А. Ахматової, Н. С. Гумільова, О. Е. Мандельштама. На театральних підмостках визначальне значення отримує публіцистична драма. Найбільш яскравим представником цього напряму став М. Ф. Шатров (Маршак) ( «Диктатура совісті»). Особливий суспільний резонанс викликали твори, в яких зачіпалася тема сталінізму і сталінських репресій. Далеко не всі з них були літературними шедеврами, але вони користувалися незмінним інтересом читачів перебудовної пори, тому що «відкривали очі», розповідали про те, про що раніше розповідати було не можна.

Схожа ситуація спостерігалася і в інших видах мистецтва. Йшов інтенсивний процес «повернення» творчої спадщини діячів мистецтв, які перебували раніше під ідеологічним забороною. Глядачі змогли знову побачити роботи художників П. Філонова, К. Малевича, В. Кандинського. У музичну культуру було повернуто творчість А. Шнітке, М. Ростроповича, на широку сцену вийшли представники музичного «андеграунду»: групи «Наутілус», «Акваріум», «Кіно» і т. Д.

Художній аналіз феномена сталінізму став визначальним напрямом і в творчості письменників, музикантів і художників, які працювали безпосередньо в роки Перебудови. Як одне з найбільш значних творів радянської літератури був оцінений сучасниками роман Ч. Айтматова «Плаха» (1986 рік), для якого, як і для більшості творів Айтматова, характерно поєднання глибокого психологізму з традиціями фольклору, міфологічної образністю і метафоричністю. Помітним явищем в літературі Перебудовної пори, своєрідним бестселером став роман А. Н. Рибакова «Діти Арбата» (1987 р), в якому епоха культу особи відтворюється через призму долі покоління 30-х рр. Про долю вчених генетиків, про науку в умовах тоталітарного режиму розповідається в романах В. Д. Дудінцева «Білі одягу» (1987 р) і Д. А. Граніна «Зубр» (1987 р). Післявоєнним «дитбудинківським» дітям, які стали випадковими жертвами подій, пов'язаних з насильницьким виселенням з рідної землі чеченців в 1944 р, присвячений роман А. І. Приставкина «Ночувала хмаринка золота» (1987 р). Всі ці твори викликали великий суспільний резонанс і зіграли істотну роль в розвитку російської культури, хоча найчастіше публіцистична складова в них переважала над художньою.

Небагато з створеного ту переломну епоху пройшло перевірку часом. В образотворчому мистецтві «дух часу» позначилося на досить посередніх і схематична картинах І. С. Глазунова ( «Вічна Росія» 1988 г.). Знову популярним жанром, як то завжди бувало в критичні моменти історії, стає плакат.

У художньому і документальному кінематографі перебудовних років з'являється ряд чудових фільмів, співзвучних епосі: «Покаяння» Т. Абуладзе, «Чи легко бути молодим» Ю. Поднієкса, «Так жити не можна» С. Говорухіна, «Завтра була війна» Ю. Кари, «Холодне літо п'ятдесят третього»). Разом з тим крім серйозних, глибоких фільмів, наповнених роздумами про долю країни, про її історію, знімалося багато дуже слабких картин, автори яких намагалися забезпечити глядацький інтерес за рахунок нарочито похмурого зображення соціальної дійсності. Такі фільми були розраховані на скандальну популярність, їх образна система будувалася на контрасті з традиційним радянським кінематографом, в якому прийнято було уникати зайвого натуралізму, постільних сцен і інших вульгарних прийомів. Такі фільми в просторіччі отримали назву «чорнухи» ( «Маленька Віра» реж. В. Пічул).

Величезну роль в культурному і громадському житті придбала публіцистика. Статті друкувалися в журналах «Прапор», «Новий світ», «Вогник», в «Литературной газете». Особливо великою любов'ю читачів в ті часи користувався тижневик «Аргументи і факти». Тираж «АіФ» перебудовної пори перекрив всі мислимі межі і потрапив в «Книгу рекордів Гіннеса».

Однак найбільш широку аудиторію мали телевізійні публіцистичні передачі, такі як «Погляд», «Дванадцятий поверх», «До і після півночі», «600 секунд». Незважаючи на те, що йшли ці передачі в незручне для більшості глядачів час (пізно ввечері), вони користувалися дуже великою популярністю, а показані в них сюжети ставали предметом загального обговорення. Журналісти зверталися до найпекучішим і хвилюючим тем сучасності: проблеми молоді, війна в Афганістані, екологічні катастрофи та ін. Провідні програм були не схожі на традиційних радянських дикторів: розкуті, сучасні, розумні (В. Лістьєв, В. Любимов, В. Молчанов і ін.)

Неоднозначні результати Перебудови в сфері освіти. З одного боку гласність розкрила серйозні недоліки в середній та вищій школі: слабка була матеріально-технічна база, сильно відстали від життя шкільні та вузівські програми і підручники, явно застарілими, а значить, недієвими були традиційні принципи виховної роботи (суботники, піонерські зльоти, тимуровские загони). Таким чином, стала очевидною необхідність негайних реформах.

З іншого боку, спроби виправити цей стан справ часто приводили лише до погіршення якості навчального процесу. Відмовляючись від використання старої навчальної літератури, школи виявлялися або зовсім без підручників, або змушені були використовувати вельми сумнівної якості нові. Введення в шкільні курси нових предметів (таких, наприклад, як «Етика і психологія сімейного життя», «Інформатика») виявилося непідготовленим: не було ні кваліфікованих викладачів, готових вести нові дисципліни, ні технічних можливостей, ні навчально-методичної літератури. Застарілі себе піонерська і комсомольські організації були нарешті скасовані, але натомість їм не було створено нічого нового - підростаюче покоління випало з виховного процесу. У більшості випадків «реформи» звелися до зміни назв: в масовому порядку звичайні середні школи, ПТУ і технікуми стали іменувати себе гімназіями, ліцеями, коледжами і навіть академіями. Суть зі зміною вивіски не змінювалася. Спроби створити гнучку систему освіти, що відповідає потребам часу, наштовхувалися на відсталість значної частини викладацького складу і нестача коштів.

Сфера вищої освіти, крім проблем, спільних для всієї системи народної освіти, зіткнулася з проблемою дефіциту викладачів, багато з яких йшли з вузів в комерційні фірми або виїжджали за кордон.

У ще більшою мірою проблема «відпливу умів» стала актуальна для науки. Якщо дослідження в прикладних областях в роки Перебудови помітно пожвавлюються, то фундаментальна наука, впродовж кількох десятиліть була предметом національної гордості, неминуче хилиться до занепаду, причинами якого стали труднощі з фінансуванням, падіння престижу і втрата розуміння соціальної значущості роботи вченого в суспільстві.

В цілому культурні наслідки Перебудови ще чекають своєї оцінки. Цілком очевидно, що поряд з безсумнівним позитивним ефектом, який принесла демократизація (набуття спадщини письменників, художників і музикантів, творчість яких замовчувалося, загальне пожвавлення культурного життя), не можна не помітити і негативних наслідків не цілком продуманих реформ (поглиблення кризи в системі освіти, занепад фундаментальної науки).

II. Прорив в космос.

Наш чудовий співвітчизник К. Е. Ціолковський ще на початку ХХ століття стверджував: «Планета є колиска розуму, але не можна вічно жити в колисці ... Людство не залишиться вічно на Землі, але в гонитві за світлом і простором спочатку боязко проникне за межі атмосфери, а потім завоює собі всі околосолнечное простір ». Зараз ми є свідками того, як збуваються пророчі слова.

Двадцяте століття назавжди увійде в історію людства, як століття освоєння космічного простору.Ще на початку століття російський вчений

К. Е. Ціолковський вперше теоретично обгрунтував можливість дослідження космосу за допомогою ракет. Пізніше він написав: «Я буду радий, якщо моя робота спонукає інших до подальшої праці».

Після Жовтневої революції багато вчених і конструктори, гаряче вірили в здійснення ідей К. Е. Ціолковського, стали працювати над їх подальшим розвитком і втіленням у життя.

Уже в 1931 р в Москві, Ленінграді, Харкові, Тифлісі, Баку, Архангельську, Новочеркаську та інших містах країни з'являються групи з вивчення реактивного руху, а в 1933 р за рішенням уряду був створений вперше в світі Реактивний науково-дослідний інститут.

У ці роки створюються і проходять випробування перші радянські рідинні ракети. Накопичується досвід їх проектування і виготовлення, підготовки і здійснення запусків. Стало очевидно, що подальший розвиток ракетної техніки зажадає проведення великих науково-дослідних, конструкторських і експериментальних робіт, багато з яких стали зовсім новими напрямками в науці і техніці.

Були створені спеціалізовані наукові організації і конструкторські бюро. В результаті багаторічної спільної діяльності цих організацій постійно поліпшувалися льотні характеристики ракет.

У 1957 році була створена перша космічна ракета. 4 жовтня 1957 року у Радянському Союзі був виведений на орбіту перший в світі штучний супутник Землі.

Запуск першого супутника відкрив космічну еру в історії людства. Він яскраво продемонстрував високий рівень науково-технічного розвитку нашої країни і поклав початок бурхливому вдосконаленню космічної техніки. Слідом за першим супутником на навколоземні орбіти були виведені другий і третій супутники з істотно великими масами і розширеним складом наукового обладнання. У січні 1959 року в сторону Місяця стартував космічний апарат «Луна-1», що пройшов в безпосередній близькості від поверхні Місяця і вийшов на геліоцентричну орбіту. У вересні того ж року на поверхню Місяця опустився апарат «Луна-2», а через місяць міжпланетна станція «Луна-3» передала на Землю фотографії зворотного боку Місяця.

перші супутники

4 жовтня 1957 р увійшло в історію людства як початок космічної ери. У цей день - день запуску першого радянського штучного супутника Землі - була здійснена споконвічна мрія людства - вихід в космос. Скоєно польоти до планет Сонячної системи. Автоматичні апарати успішно працювали в умовах величезних тисків і температур на Венері, в космічному вакуумі і холоді на Місяці. На орбітальних пілотованих станціях тривалий час живуть і працюють космонавти.

Попереду - нові космічні звершення. Але все почалося з того жовтневого дня 1957 р Перший радянський штучний супутник мав форму кулі діаметром 0,58 м, маса його становила 83,6 кг. Два радіопередавача супутника, дозволяли вивчати умови проходження радіохвиль в іоносфері, дали можливість отримати нові відомості про атмосферу. Успішна робота першого супутника підтвердила правильність теоретичних розрахунків і конструкторських рішень, закладених при створенні ракети-носія, самого супутника і його бортових систем.

Другий радянський штучний супутник був запущений 3 листопада 1957 р так само як і перший, в рамках програми Міжнародного геофізичного року. Найважливіші експерименти, проведені на другому супутнику, - біологічні. На його борту перебувала собака Лайка. Він представляв собою останню ступінь ракети-носія загальною масою 508,3 кг. У контейнерах розміщувалися наукова і вимірювальна апаратура, а в герметичній кабіні піддослідна тварина. Метою біологічного експерименту було вивчення основних фізіологічних функцій тваринного на різних ділянках польоту. До польоту другого супутника тварин неодноразово піднімали в ракетах на висоту 500 км, щоб перевірити переносимість ними перевантажень і короткочасної невагомості. Але тільки орбітальні кошти дозволили комплексно досліджувати вплив чинників космічного польоту - стартових перевантажень, тривалої невагомості, радіації - на живий організм. Перший космічний політ живої істоти показав, що високоорганізоване тварина може задовільно переносити всі фактори космічного польоту, і підтвердив реальну можливість польоту в космос людини.

Успішно пройшли випробування система кондиціонування повітря, обладнання для годування тварини і видалення продуктів життєдіяльності, вимірювальна апаратура для дослідження фізіологічних функцій, зняття електрокардіограм. На другому штучному супутнику вперше проводилися прямі дослідження космічних променів і випромінювань Сонця, нездійсненні з Землі.

Третій радянський штучний супутник (запущений 15 травня 1958 г.) став першою комплексною науковою геофізичної лабораторії. Маса супутника становила 1327 кг, на його борту були встановлені дванадцять наукових приладів. З їх допомогою проводилися прямі вимірювання тиску і складу верхньої атмосфери, визначалися характеристики магнітного і електростатичного полів Землі і іоносфери, вивчалися первинні космічні промені і випромінювання Сонця, реєструвалися мікрометеорних частки. Виконані на супутнику вимірювання дозволили встановити наявність зовнішньої зони радіаційного пояса Землі; була отримана точна картина просторового розподілу магнітного поля Землі в інтервалі висот 280 - 750 км. Польотом третього радянського супутника були закладені основи нового напряму в науці - космічної фізики. Польоти перших трьох радянських штучних супутників Землі показали, що наука отримала унікальні можливості для проведення широкого комплексу досліджень в космічному просторі.

Польоти перших трьох супутників дозволили відпрацювати основні службові системи: радіотехнічну апаратуру, що вимірює параметри руху супутника по орбіті, радиотелеметрические системи, що реєструють результати наукових вимірювань, системи «запам'ятовування» і подальшої передачі на Землю цих вимірів, системи активного терморегулювання, енергоживлення, радіозв'язку. Було створено мережу станцій спостереження і керування польотом і обробки одержуваної інформації.

Перші радянські штучні супутники Землі дозволили отримати початкові, досить загальні відомості про параметри верхньої атмосфери Землі, про процеси, що протікають в навколоземному просторі.

Ю. А. ГАГАРИН - перший космонавт

Перший в історії землян льотчик-космонавт Юрій Олексійович Гагарін народився 9 березня 1934 року в селі Клушино Гжатского району Смоленської області в сім'ї колгоспника.

У 1941 році вступив до початкової школи, потім в ремісниче училище в Люберцях під Москвою. Отримав спеціальність ливарника і одночасно закінчив школу робітничої молоді. Потім навчання в індустріальному технікумі в Саратові і диплом з відзнакою. У Саратові закінчив аероклуб і вступив в Оренбурзі в військово-авіаційне училище.

З 1957 року - військовий льотчик.

У 1960 році льотчик Юрій Гагарін переступив поріг школи радянських космонавтів.

Новий, 1961 рік Юрій Гагарін зустрів в центрі підготовки космонавтів. Це були важкі місяці перед першим стартом.

Після численних земних і космічних експериментів настав 12 квітня 1961 року. У цей день Юрій Олексійович Гагарін на космічному кораблі «Восток» першим в історії людства здійснив космічний політ навколо нашої планети - політ, про яку мріяло все людство. Цей день увійшов в історію людства як початок нової ери - ери польотів людини в космос. Політ Ю. А. Гагаріна показав практичну можливість польотів людини в космос

Радів весь світ! «Громадянин Всесвіту» - так назвали Гагаріна люди на всіх континентах Землі.

Пізно ввечері в День космонавтики (офіційно він затвердили 10 квітня 1962 року) на площах виступали відомі письменники і поети. Всі концерти і спектаклі починалися з поздоровлення глядачів з успішним завершенням польоту Гагаріна ...

А в наступні два дні на московських аеродромах приземлялися спеціальні літаки, які доставляли делегації з різних країн світу для зустрічі з першим космонавтом.

Але Гагарін глибоко розумів частку своєї участі у великому здійсненні радянського народу, в подвиг наших вчених і інженерів. Продовжував працювати, вчитися. Закінчив з відзнакою Військово-повітряну інженерну академію імені М. Є. Жуковського.

27 березня 1968 року в результаті катастрофи при виконанні тренувального польоту на літаку Юрій Гагарін загинув.

III. Значення досягнень для СРСР. Вплив досягнень на перевизначення поглядів на СРСР в світі (висновок).

Світові досягнення СРСР в науково-технічному прогресі і соціальній сфері (підсумки).

Сформоване в СРСР до середини 50-х рр. індустріальне суспільство раннього соціалізму вступило в період стійкого розвитку на створеної соціально-економічної і науково-технічної основі. Другий післявоєнний 15-річний етап характерний високими темпами економічного зростання, швидким соціальним розвитком і виходом радянського суспільства на передові світові рубежі в провідних галузях науки, техніки, культури і соціальної сфери. Соціалізм в мирних умовах демонструє переваги нової формації, перевершуючи капіталізм за темпами розвитку і скорочуючи розрив з найбільш розвиненою капіталістичною країною - США. СРСР досягає стратегічного паритету з США, співвідношення Росія - Захід в новітній історії змінюється докорінно.

Радянський Союз виходить на передові рубежі науково-технічного прогресу в ході третьої науково-технічної революції. СРСР першим використовує атомну енергію в мирних цілях: в 1954 р побудована перша атомна електростанція, в 1959 р - атомний криголам «Ленін». Створюються перші в світі важкі ракети для виходу в космос. 4 жовтня 1953 р запущений перший штучний супутник Землі. 12 квітня 1961 о космос вийшов перший землянин - Юрій Олексійович Гагарін.

Різко зріс освітній рівень населення, до 1970 року він досяг 9,4 року при більш високій інтелектуальної насиченості шкільних програм, ніж в США. Чисельність студентів за 10 років (1960-1970) подвоїлася. У Радянському Союзі був найвищий в світі відсоток національного доходу, що виділяється на освіту і науку.

Науково-технічний прогрес, розвиток освіти і науки в багатьох областях випереджали США. Досягнення в соціальній сфері не мали аналогів в світі: найнижчий пенсійний вік - 55 років для жінок і 60 років для чоловіків; безкоштовну освіту і медичне обслуговування; низька квартплата і безкоштовне надання житла при різко збільшеному житловому будівництві; низькі транспортні та поштові витрати; стабільні низькі ціни на продовольство і ін. Радянські люди забули, що таке безробіття, брак житла, безграмотність і впевнено дивилися в майбутнє. СРСР став привабливим прикладом для трудящих усього світу.

Особиста точка зору

Уроки 40-річного періоду післявоєнного розвитку мають особливо важливе значення для сучасності. З цього питання точиться гостра ідеологічна боротьба між прихильниками капіталізму (як би вони себе не називали) і прихильниками соціалістичного шляху розвитку різних напрямків.

Таким чином, я можу констатувати факт, - поле зору країн Заходу на СРСР докорінно змінилося. Світові досягнення нашої країни змусили поглянути на нас зовсім інакше, з великою повагою і трепетом. Але досягнення використовувалися не тільки як «доказ» всьому світу про мощі СРСР, скільки як примноження світового наукового досвіду. Завдяки радянським працівникам наукової сфери та їх співпраці з іншими країнами форсувати розвиток світової науки.

Я думаю, СРСР зробив сильний вплив на розвиток людства, забезпечивши більш повний облік соціальних факторів, зайвих з чисто комерційної точки зору, але необхідних для розвитку людства, і в цілому забезпечення ефективності розвинених країн в цілому:

- форсування технологічного прогресу (спочатку в рамках гонки озброєнь, потім - у вигляді відкрив двері глобалізації викиду технологій і інтелекту при розпаді);

- прискорений розвиток ряду країн, що розвиваються (соціалістичних і «соціалістичної орієнтації»);

- розвиток «третього світу» (в тому числі в ході конкуренції за нього) в рамках єдиної загальнолюдської культурної парадигми, без «зіткнення цивілізацій» і виникнення непереборної прірви між розвиненими і країнами, що розвиваються.