Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Видавнича діяльність Університетських наукових історічніх товариств на початку ХХ ст.

Скачати 18.82 Kb.
Дата конвертації 25.07.2019
Розмір 18.82 Kb.
Тип реферат

ВИДАВНИЧА РОБОТА Університетських Наукова ІСТОРІЧНІХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ (залишимося третина ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТ.)

У второй половіні ХІХ - на початку ХХ ст. на территории України, яка входила на той час до складу Російської імперії, вінікають краєзнавчі, церковно-археологічні, історичні та історико-Філологічні товариства. Серед них окрему групу складають ті, что утворіліся при Вищих Навчальних закладах: універсітетах та інстітутах. У їх работе брала участь вузівська професура, смороду малі можлівість підтрімуваті наукові зв'язки як Із вітчізнянімі, так и з закордоних Наукова центами, Проводити просвітніцьку роботу, зокрема Влаштовуючи курси публічніх лекцій та наукових читань, ініціюваті создания Архівів, музеїв, бібліотек. До таких наукових установ традіційно відносять Історичне товариство Нестора-Літописця при університеті Св. Володимира у Києві (далі - ІТНЛ), Історико-філологічне товариство при Харківському університеті (далі - ХІФТ), Історико-філологічне товариство при Новоросійському університеті (далі - ІФТНУ) та історико-філологічне товариство при інстітуті князя Безбородька у Ніжіні (далі - ІФТНІ). Для зручності автор роботи об'єднує їх у єдину назви "наукові історичні товариства" (далі - НІТ), що не нехтуючі при цьом їх Наукова здобуткамі в Галузі мовознавства та літературознавства).

Складових частин ДІЯЛЬНОСТІ НІТ булу їхня видавнича робота, зумовлена ​​необхідністю Сприяти Поширення історико-філологічних та історико-етнографічніх знань среди населення України. Оскількі НІТ функціонувалі на базі УНІВЕРСИТЕТІВ, на них пошірювалісь и юридичні норми універсітетської політики правительства у відавнічій делу. Так, согласно з §2 ст. 1 Указу Сенату від 6 квітня 1865 р., Друкована продукція Університетських наукових об'єднань звільнялася від попередня цензурного наочний, а відповідальність за неї покладали на відповідні університети 1. Звичайно, что НЕ скористати ЦІМ правом науковці не могли. Питання про випуск відповідного Друкований орган, Який МІГ, з одного боку, інформуваті громадськість України про діяльність НІТ, а з Іншого - містіті на своих страницах наукові праці Членів товариств, постав Одразу ж на качана роботи Наукової организации. Можлівість видання за власний кошт праць НІТ булу обумовлена ​​у статутах и ​​підтверджена міністром народної освіти. У них, зокрема, повідомлялось, що »общество надається право друкувати: самостійні праці та дослідження з предметів зайняти Товариства; чітані у товаристві реферати; переклади "2, кроме того, прімірнікі" персональних творів, пам'яток и монографій "3.

У вітчізняній історіографії видавнича діяльність окремий НІТ в Останній третіні ХІХ - на початку ХХ ст. булу відображена у роботах В. Фрадкіна 4, М.Колесник 5, О.Коваленко 6, В. Назаренка 7 та багатьох других. Представлена ​​стаття є спроба поліпшіті стан Наукової розробки цієї тематики Шляхом відображення процесса организации видавничої ДІЯЛЬНОСТІ НІТ в межах всех Університетських історічніх товариств підросійської України. Відповідно до цього, завдання цієї статті є: Розглянуто джерела фінансового забезпечення видавничої ДІЯЛЬНОСТІ НІТ та окреслити роль збірніків наукових праць Членів НІТ у розвитку української історичної науки.

Течение останньої третина ХІХ ст. и до 1917 р. Українським універсітетськім НІТ удалось віпустіті загаль 6 збірніків у 113 томах та книгах періодичних видань, у тому числі: 24 книги у 44 томах "Читань в історичному суспільстві Нестора-літописця", 21 том "Збірника Харківського історико-філологічного товариства", 5 томів "Вісника Харківського Історико-філологічного товариства ", 27 томів" Літопису Історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті ", 10 томів" Збірника Історико-філологічного товариства при інституті князя Безбородько в Ніжині ", 7 томів" Трудов Педагоги еского відділу Харківського Історико-філологічного товариства ". У Радянський та СУЧАСНИХ українських енциклопедичний виданнях є неточності Стосовно кількості видань ІФТНУ Власний видань. Так, всі смороду повідомляють, что це Товариство за період з 1890 по 1916 рр. бачило 25 томів "Літописів". Нам удалось найти інформацію про ті, что "під керівніцтвом Голови Товариства (ІФТНУ - О.М.) проф. С. Г. Вілінського Вийшов черговий том "Літопису" (26-й) "8 та" у 1916 р. завершень друком 27-й том "Літопису" 9.

Видавнича діяльність Університетських НІТ Вимагаю значний ФІНАНСОВИХ ЗАСОБІВ. Оскількі Єдиним Джерелом прибутку товариств були членські внески їх дійсніх Членів, то, Звичайно, тихий коштів, Які громада могла віділіті на друк, що не вістачало. Це засвідчує тієї факт, что перша книга наукового збірника ІТНЛ "Читань" Вийшла друком у +1879 р., А друга лишь у +1888 р. Прохання посіліті Видавничі фонди Було головного у ЗВЕРНЕННЯ наукових ОРГАНІЗАЦІЙ до міністерства народної освіти в Останній третіні ХІХ ст. Можна стверджуваті, что це Міністерство вітало з'явився таких збірніків, оскількі періодічно віділяло необхідні суми. У Середньому розмір наданої допомоги колівався в межах 200 - 800 крб., Залежних від Розмірів видавничої ДІЯЛЬНОСТІ відповідного Товариства. Міністерська допомога відіграла визначальності роль у віданні наукових збірніків. На сьогоднішній день смороду є бібліографічною рідкістю, оскількі початковий тираж у Середньому стає 200 прімірніків, и віклікають Інтерес історіків та бібліографів Стосовно розміщеної у них информации.

Окрім державної допомоги, НІТ активно вікорістовувалі й універсітетську фінансову допомогу, а такоже ПРИВАТНІ пожертвує. Так, у тисяча вісімсот дев'яносто дві р. на адресу ХІФТ надійшло 300 крб. для видання "Збірника" 10, а у 1896 - тисячу вісімсот дев'яносто сім академічному году - 400 крб. 11, ІФТНУ у 1905 р. Отримав додаткові кошти (400 крб.) від Новоросійського університету на видання листів академіка П. Білярського 12, у 1907 р. для покриття ВИДАТКІВ на видання "Літописів" ІФТНУ надійшло 300 крб. від дійсного члена ІФТНУ В. Орлова 13, у 1909 р. 100 крб. від его дійсного члена А. Ровнякова та 200 крб. від графа М. Толстого 14. Підтрімуючі Нові Видавничі проекти ХІФТ, історико-філологічний факультет Харківського університету передавши Йому для видання 7-го тому "Збірника", Який БУВ присвячений вшанування пам'яті видатних українського філософа Г. Сковороди, 198 крб., А правления університету - 300 крб. " 15. Іноді на спожи видавництва перераховувалася частина прибутку за прочітані Публічні лекції Товариством. Так сталося Із ІФТНУ, Пожалуйста асігнувало на друкування первого тому "Літопису" 400 крб., Отрімані як прибуток від прочитання публічніх лекцій Ф. Успенського, О. Кірпічнікова, О. Базінера та В. Нечаєва 16.

Однако, незважаючі на розміри членськіх внесків, Урядовий допомогу та ПРИВАТНІ пожертвує, НІТ на початку ХХ ст. НЕ вістачало коштів на розгортання належної видавничої ДІЯЛЬНОСТІ, а події Першої Світової Війни та економічної кри в Російській імперії поставили на ній крапки. Про це часто згадується у звітніх Матеріалах. Например, Урядова допомога на видавництво "Літопису" ІФТНУ у 1914 р. становила 500 крб., а собівартість тиражу - около 1500 крб. при вартості одного прімірніка 7 крб. 50 коп. Товариство змушене Було продавати прімірнікі за заниженою ціною (5 крб.), Оскількі собівартість булу недоступною для мешканців Одеси 17. У 1915 р. ІФТНУ змушене Було звернуто до Міністерства народної освіти Із клопотанням про Надання Йому одноразової допомоги у виде 2000 тис. крб. "Для оплати рахунків тіпографії за друк" Літописів "18. Така ситуация булу віклікана, з одного боку, обставинні військового часу, что Вимагаю як від Членів Університетських НІТ, так и от других громадян плідної роботи в других галузь, а з Іншого - значний підвіщенням цен на папір та Подорожчання послуг друку. Правления НІТ змушені були Суттєво обмежіті І, зрештою, пріпініті свою Видавнича діяльність, Аджея Нові ціни на послуги друкарень значний перевіщувалі наявні у них кошти.

У ті періоді, коли НІТ НЕ малі відповідніх фінансів для Здійснення періодічного видавництва, смороду розміщувалі інформацію про свою роботу на страницах других історічніх та філологічних видань, зокрема "Київської старовини", "Історичного вісника" або у виданнях других історічніх об'єднань. У ціх публікаціях НІТ додатково інформувалі громадськість України про Власний діяльність. Деякі Публікації вміщують табліці з данімі про Кількість Членів та їхню Активність, про Кількість та характер ЗАСіДАНЬ, тематику віступів. Кроме того, члени НІТ малі змогу друкувати ОКРЕМІ Звіти про роботу об'єднань у місцевій прессе. Так, М. Задерацькій течение 1873 - 1880 рр. у газеті "Киевлянин" інформував громадськість Києва про діяльність ІТНЛ. После его смерти, протягом короткого часу, інформацію про Засідання ІТНЛ друкувалися С. Голубєв; у тисяча вісімсот вісімдесят одна р. у газеті "Труд" Звіти опубліковував М. Дашкевич. Із 1883 р. редактором "Харківського календаря" ставши П. Єфименко, Який на его страницах встіг Надрукувати п'ять щорічніх звітів про діяльність ХІФТ. Окрім того, за помощью губернської преси НІТ малі змогу безпосередно спілкуватися з населенням І, при потребі, залучаті его до співпраці. Важлівім доказ цьом є програми НІТ Стосовно Залучення місцевіх сил до краєзнавчої роботи.

Інформацію про свою діяльність НІТ розміщувалі одночасно и в наукових збірніках своих УНІВЕРСИТЕТІВ - "Університетських вістях", "Записках Харківського університету" та "Известиях Історико-філологічного інституту князя Безбородька". Відповідно до нормативних документів, материал, что публікувався в Університетських виданнях, складався з "протоколів ЗАСіДАНЬ Товариства, а в якості Додатків до них - Із статей Членів, рекомендованих Товариством для друку". ЦІ Звіти містілі такоже інформацію про діяльність структурних одиниць товариств - бібліотек, музеїв, Архівів ТОЩО. Через Певний проміжок часу, НІТ друкувалися ще й повні списки Членів Із розподілом останніх на Почесна, дійсніх, Членів-кореспондентів, а такоже на місцевіх та іногородніх.

Друкований продукцію Університетських НІТ умовно можна поділіті на кілька відів: 1) наукові збірники - "Читання", "Збірники", "Літопису", "Вісники", "Праці"; 2) ОКРЕМІ видання Статутів та протоколів; 3) ОКРЕМІ видання наукових праць.

У Перші роки свого Існування общество, Як було зазначилися вищє, що не вістачало коштів для регулярного випуску видань. После Отримання відповідніх державних субсідій, Їм удалося налагодіті систематичне видання Нових томів збірніків. Звичайно, что весь науковий матеріал друкувався лишь російською мовою, хоча зрідка народні перекази, пісні чи повір'я друкувалися російськім алфавітом, но з урахуванням української вімові.

Всі періодичні видання НІТ малі почти однаково структуру, за вінятком Деяк Особливе. КОЖЕН тому складався з двох частин - Першої "офіційної" та Другої "неофіційної". Традіційно у першій части вміщуваліся статути Товариства, протоколи ЗАСіДАНЬ, річні Звіти про діяльність та списки его Членів, у второй - друкувалися документи та статті з історії, мови, літератури, фольклору, педагогіки ТОЩО. Згідно, одного частина зізналася Розширення Шляхом поділу на інші розділи. Например, Із 1910 р. неофіційна частина "Збірника" ІФТНІ начинает ділітіся на декілька розділів: "Гоголівській", "Пам'яті Л. М. Толстого", "Слов'яно-руський розділ", "Історичний розділ", "Класичний розділ", а з 1912 р. ще и на "Педагогічний розділ". На базі 4 - ої книги "Читань" ІТНЛ формується новий розділ "Матеріали", Із 7 - ї - "Бібліографія", а з 15 - ї - "Нотатки та Відомості".

Аналіз видання збірніків НІТ засвідчів, что більша частина видання матеріалу булу присвячено Україні: ее регіонам, місцевій історії, археології та етнографії. Одночасно среди наукових робіт, опублікованіх у збірніках, наблюдается чітка орієнтація на Певний регіон: у "Читаннях" ІТНЛ - Київщина, Полтавщина, Поділля, у "Збірниках" ХІФТ - Слобожанщина, у "Літописах" ІФТНУ - Південь України, у "Збірниках" ІФТНІ - Публікації фольклорно-історічного характеру з історії Чернігівщини. Цей масив наукового матеріалу стосувався різніх аспектів історії України и ґрунтувався або на вівченні архівного матеріалу, або на дослідженні народного життя за его побуту та звичаєм. Нам імпонують наукові погляди академіка О. Білецького, Який вісвітлюючі Видавничий сітуацію в Україні у второй половіні ХІХ ст., Називали среди видань, у якіх можна Було друкувати матеріали з фольклору та історії літератури, "Читання" ІТНЛ та "Збірники" ХІФТ 19.Роботи українських науковців ввійшлі до Загальної Скарбниці українознавства. Разом Із студіямі українознавчої тематики, на страницах наукових збірніків товариств розміщені и дослідження з російської та всесвітньої історії, класичної філології, археології, педагогіки, логіки, психології.

Наукові видання Університетських НІТ малі НЕ лишь науково-історичний, но и науково-педагогічний характер. Про це свідчіть тієї факт, что "Праці Педагогічного відділу" ХІФТ та "Збірник пам'яті О. Потебні" були рекомендовані Науково комітетом Міністерства народної освіти для бібліотек Середніх Навчальних Закладів. Міністерство освіти рекомендувало педагогічним радам Середніх Навчальних Закладів звернути Рамус на "Посібник з влаштування літературних і наукових читань" і на "Основи поетики" ХІФТ з метою "придбання у фундаментальні та учнівські ... бібліотеки, а такоже у бібліотеки Учительська інстітутів та семінарій, окрім того, у бібліотеки ніжніх училищ "20. Віщезазначеній "Посібник" був рекомендований Міністерством освіти як додатковий навчальний довідник для учнів Середніх Навчальних Закладів, Учительська інстітутів, семінарій та міськіх училищ.

Підсумовуючі викладеня материал, підкреслімо, что універсітетські НІТ проводили послідовну и цілеспрямовану роботу з видавництва Наукової літератури. Члени НІТ вважаю, что только Завдяк розвіткові української науки, зокрема історичної, та ознайомлений з ее Досягнення різніх верств українського Суспільства можна відродіті національну самосвідомість народу, позбавіті его почуття меншовартості, навчіті его пишатися, власною культурою й історією. У цьом напрямі ДІЯЛЬНОСТІ історичні товариства досяглі значний Успіхів, опублікувавші много томів наукових праць. Друкована продукція товариств є головні Показники сили й актівності їхньої ДІЯЛЬНОСТІ. Ее налагодження пов'язане Із фінансовою підтрімкою НІТ з боку Міністерства народної освіти, Власний УНІВЕРСИТЕТІВ та приватних осіб.

Завдяк відавнічій работе НІТ стала можливий з'явився на страницах наукових збірніків Нових архівних матеріалів, Які трівалій годину Залишайся невівченімі у різніх архівах. Більшу часть опублікованіх праць Було присвячено історії України: ее регіонам, місцевій історії, археології, етнографії. Науковий матеріал ґрунтувався або на вівченні архівного матеріалу, або на дослідженні народного життя, побуту та звічаїв українців. Прагнучі збільшити масштаби Наукової и просвітніцької роботи, НІТ популярізувалі свою діяльність Шляхом друкування окремий звітніх матеріалів и наукових робіт дійсніх Членів. У складних условиях настане російського шовінізму на українську мову и культуру діяльність НІТ булу Досить важлівою для Всього українського Суспільства, оскількі народ ознайомлювалі з его власним минулим, самобутні історією, культурою та літературою, а такоже з історічнім минулим других народів та держав, чим опосередковано пропагувалі рідну Історію и культуру, и ЦІМ самим спріялі розвитку української самосвідомості.

У подалі Варто звернути Рамус на Публікації в наукових збірніках НІТ наукових робіт та архівних матеріалів з проблем всесвітньої історії, зокрема з історії Візантії, Греції та других стран.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

1. Статут Історико-філологічного Товариства при Імператорському Новоросійському Університеті // Літопис Історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті (далі - ліфон). - О., 1890.-оздоблювальні. І.-С. 5;

2. Статут Ніжинського Історико-філологічного Товариства при Історико-філологічному інституті кн. Безбородько (12.03.1894) // Збірник Ніжинського Історико-філологічного Товариства при Інституті кн. Безбородько. - К., 1896. - Т.1, від. І. - С. 5 .;

3. Статут Історико-філологічного Товариства при Імператорському Харківському Університеті // Збірник Харківського історико-філологічного товариства (далі - СХІФО). - Х., 1905. - Т.14. - С. 62 .;

4. Фрадкін В.З. Харківське історико-філологічне товариство (1877-1919 рр.) // Історія та історики. Історіографічний щорічник. 1979. - М., 1982. - С. 223 - 249 .;

5. Колесник М. П. Історичне товариство Нестора-Літописця та его вклад у розвиток історичної науки в Україні // Український історичний журнал. - 1995. - №5. - С. 28 - 37 .;

6. Коваленко О. Б. Ніжинське історико-філологічне товариство и его внесок у розвиток краєзнавства на Чернігівщіні // Друга Чернігівська обласна наукова конференція з історічного краєзнавства (грудень 1988 р.). Тези доповідей. - Чернігів - Ніжин, 1988. - С. 98 .;

7. Назаренко В.Ю. Харківське історико-філологічне товариство. Вороса літературознавства. - Х., 1999. - 288 с .;

8. Мочульський В. Н. Звіт про діяльність Історико-філологічного Товариства при Імператорському Новоросійському університеті за 1915 рік // Мочульський В. Н. Звіт про стан і діяльність імп. Новоросійського університету за 1915 г. - О., 1916. - С. 369 - 370;

9. Державний архів Одеської області (далі - ДАОО). - Ф. 45. - Оп. 19. - Спр. 705. - Арк. 129 зв, 130 зв .;

10. Сумцов Н. Звіт про діяльність Харківського історико-філологічного товариства за 1890/91 рр. // СХІФО. - Х., 1891. - Т. 3. - С. ІІІ;

11. Звіти та протоколи засідань історико-філологічного Товариства // Праці Педагогічного відділу Харківського історико-філологічного товариства. - Х., 1899. - вип. 5. - С. I .;

12. Звіт про діяльність Історико-філологічного Товариства при Імператорському Новоросійському університеті за 1905/6 і 1906/7 акад. рік // ліфон. - О., 1910. - Т. XVI. - від. I. - С. 6 .;

13. Там само. - С. 9 .;

14. Звіт про діяльність Історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті за 1908/9 // ліфон. - О., 1910. - Т. 16. - від. І. - С. 12 .;

15. Сумцов М.Ф. Звіт про діяльність Харківського історико-філологічного товариства в 1893/94 академ. році // СХІФО. - Х., 1894. - Т. 6. - С. XIV;

16. Звіт про діяльність Історико-філологічного товариства при Імператорському Новоросійському університеті за 1889/1890 рр. // ліфон. - О., 1890. - Т. 1. - від. І. - С. 9;

17. Мочульський В.Н. Вказана праця.- С. 370;

18. ДАОО. - Ф.45. - Оп.19. - Спр.705. - Арк.129 зв .;

19. Білецький О. І. Зібрання праць у п'яти томах. Т.2: Українська література ХІХ - поч. ХХ ст. - К., 1965. - С. 90 .; 20. Центральний державний історичний архів України. - Ф.2017. - Оп.1. - Спр.321. - Арк.1 зв.