Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Військові кампанії 1914 року на Російському фронті під час Першої світової війни

Скачати 153.72 Kb.
Дата конвертації 14.02.2018
Розмір 153.72 Kb.
Тип реферат

Зміст

Введение ..................................................................... ..... 3

Глава I. Початок першої світової війни ................................. 10

Глава II. Східно-Прусська операція .................................. 11

Глава III. Галицька операція .......................................... 25

Глава IV. Варшавсько-Ивангородская операція ........................ 46

Глава V. Лодзинская операція .......................................... ... 57

Висновок .................................................................. ... 81

Література ............................................................... ........ 84

Додаток .................................................................. .. 86

Вступ

Військові дії кампанії 1914 року на Російському фронті, протягом 90 років слабо висвітлювалася і однобоко трактувалася в радянській, а на сьогоднішній день і в російській історіографії, часто спотворювалася і чорний навіть найсвітліші боку найбільших перемог російської зброї, а багато іншого віддавалося забуттю в масовому свідомості лише тому, що більшовики «охрестили» її як «несправедливу», «загарбницьку», «імперіалістичну бійню», що була для них необхідної лише в формі каталізатора суспільного невдоволення царським самодерж вим режимом. Але незважаючи навіть на ці умови в даний час дана тема починає переживати нове осмислення як в середовищі істориків, так і в суспільній свідомості, пишуться статті, виходять телепередачі, документальні фільми розповідають про нове бачення даної проблеми. Вводяться в обіг документи, статті, мемуари учасників війни, все це дає реальне обгрунтування подій кінця 1914 року го року, та й усієї війни, так само цей факт дозволяє ставити під сумнів звичну за 90 років радянської пропаганди точку зору про те, що перша світова війна на Російському фронті, а 1914 рік безпосередньо є лише суцільний і послідовної ланцюжком поразок і «кривавих» невдач царської армії. Все навіть незначні прорахунки верховного командування було прийнято підносити до катастрофи, а загиблих обчислювати мільйонами. Прикладом цьому служить широко розрекламована в радянській пресі, а пізніше в наукових виданнях і шкільних підручниках трагедія 2-ї армії генерала Самсонова під Танненбергом в серпні 1914 року в ході якого, як писалося в радянських часів, 2-я армія перестала існувати, втрати обчислювалися десятками тисяч, пізніше це назвали - «Самсонівської катастрофою». При реальній оцінці подій, що відбулися в серпні 1914 року під Танненбергом все бачиться інакше, ця подія є катострофа, але лише в тактичному відношенні, реальні ж, людські втрати склали не більше 6 тис. Чоловік убитими, але не як не 50 000 чоловік. І цей тактичний промах непорівнянний з промахами австро-венгнерского командування в ході Галицької битви в вересні 1914 р і в 1916 р внаслідок «Брусиловського прориву», і вже тим більше не можна порівняти з «Вяземським», «Мінським» і «Київським» котлами, в яких виявлялася радянська армія в ході Великої Вітчизняної війни. Слава таких найбільших операцій як Галицька і Варшавсько-Ивангородская просто замалчіваеться або ж розглядається без належного тому поглиблення, цим поки грішить і сучасна Росія в процесі вивчення першої світової війни на Східному фронті. Великий інтерес як і раніше викликає саме 1914 рік- перший рік найбільшого протистояння світової війни, де в найвищого ступеня проявилися мужність, честь і доблесть російського солдата. Так само особливо цікава і по сей день це блискуче проведена російськими генералами (М.В. Алексєєвим, Н.І. Івановим і А.А. Брусилова) велика Галицька битва, що тривала протягом місяця і показала всьому світу силу «русского оружия» і вміння російського командування орієнтуватися в мінливій ситуації. Галицька битва також виявила талант багатьох військових керівників зокрема командувача 8-ї піхотної армією Південно-Західного фронту генерала А.А. Брусилова, надалі, найбільшого генерала першої світової війни. Манера ведення бойових дій якого, увійшла в усі воено - навчальні програми провідних країн світу, і породила новий вид військової тактики, який використовувався і в другій світовій війні. 1914 рік став одним з найславетніших сторінок в історії російської імператорської армії; порятунок Франції від німецького вторгнення і Сербії від повного винищення австро-угорцями є незаперечним фактом цієї, на жаль, майже повністю забутою слави, самопожертви і доблесті російських солдатів. Дана тема мого вивчення залишається і буде залишатися актуальною лише з тієї причини, що саме Русский фронт і його переможні кампанії 1914 року докорінно змінили розстановку сил на всіх фронтах першої світової війни і начисто розбили плани німецького командування про блискавичному способі ведення військових дій (план Шліффена ).

Мета: вивчити Військові кампанії 1914 року на Російському фронті, простежити хід військових дій, зробити висновок про значення Російського фронту в першій світовій війні в 1914 р

завдання:

1.Изучить хід військових дій на Східному фронті в 1914 р

2.Виявіть стратегічні особливості російського командування, в ході проведення кампанію 1914

3.Виявіть слабкі і сильні сторони російського Верховного командування в процесі проведення військових кампаній 1914 року таких як: Східно-Прусська, Галицька, Варшавсько-Ивангородская, Лодзинская.

4.Проследіть за ходом проведення військових кампаній 1914 р Російському фронті, підвести підсумок і зробити висновок про значення їх у ході першої світової війни.

Хронологічні рамки дослідження починаються з 4 серпня 1914, (початок Східно - Прусської операції), і закінчуються 6 грудня 1914р., (Закінчення Лодзінської операції).

Дана проблема набуває широкого распростроненіе вже в післявоєнні роки в роботах А.М. Зайончковський «Світова війна. Маневрений період 1914-1918гг. російською театрі »і А.Белого« Галицька битва », опубліковані в 1929 році. У цих роботах автори приділяють велику увагу стратегічним прорахунків російського Верховного командування в ході проведення військових операцій 1914 г. На основі записів і спогадів очевидців вони створюють цілісну картину того, що відбувається в кампанію 1914 З середини 70-х р.р. 20в. Дана проблема починає вивчатися в новому світлі. Більш повно малюється картина того, що відбувалося, заново переосмислюються події Першої світової війни. Проблема військового протистояння в 1914р. знайшла своє відображення в роботах таких вітчизняних істориків як: М.М. Яковлєв «Остання війна старої Росії», «1-го серпня 1914»; І.І. Ростунов «Російський фронт Першої світової війни»; В.Н.Шіряев «Росія в Першій світовій війні»; С.І. Семанов «Генерал Брусилов»; В.А. Ємець «Нариси зовнішньої політики Росії 1914-1917рр.»; Ф. Храмов «Східно - Прусська операція» і ін. Найбільш повно тема «Військові кампанії 1914р. на Російському фронті »розкрита в монографії І.І. Ростунова «Російський фронт в першій світовій війні» [1]. Автором дуже докладно і послідовно висвітлюються події 1914 року з моменту початку війни і до кінця 1917 р. Він приділяє велику увагу таким операціям як: Східно-Прусська, Галицька, Варшавсько-Ивангородская, Лодзинская, надаючи їм роль ключових операцій, які змінили, плани воюючих сторін, в яких, як він зазначає, проявилися мужність і стійкість російського солдата. Так само в даній роботі він повністю спростовує точку зору німецьких істориків про те, що кампанія 1914 року була цілком виграна Німеччиною без будь - яких серйозних зусиль. І.І. Ростунов адекватно оцінюючи військові події, зазначає як сильні, так і слабкі сторони російського Верховного командування, посилаючись на документи, що збереглися, статті, мемуари осіб брали участь у військових діях в 1914р. на Східному фронті.

Так само одним з найбільш докладних видань можна вважати монографію М.М. Яковлєва «Остання війна старої Росії». У ній автор дуже докладно описує проведення операцій 1914р., Особливу увагу він приділяє розгляду Східно - Прусської операції і Галицької битві, ретельно аналізує підсумки кампаній 1914р. Посилаючись на спогади учасників першої світової війни він створює образну картину того, що відбувалося як в Східній Пруссії, так і в Галичині, висуває нетрадиційну точку зору, для радянської історіографії, про причини оточення 2-ї армії генерала Самсонова, роблячи висновок про те, що ні Самсонов був винуватцем того фатального події. Аналізуючи факти, Яковлєв приходить до висновку, що російські війська в основному зазнали поразка не від німецьких військ, скільки з вини Верховного командування. В першу голову винуватці Микола Миколайович і Жилінський, що проявили нечувану легковажність і безвідповідальність. Автор так само ламає традиційне, з вини радянської пропаганди, уявлення про війну як про «імперіалістичної бійні», «війни за наживу», «війні чужої народу», даючи нове розуміння тих подій, приводячи точні цифри загиблих, полонених і поранених в ході кампаній 1914р., грунтуючись на документах і свідченнях учасників війни [2].

С.І. Семанов в монографії «Генерал Брусилов», грунтуючись на записах великого полководця, дає чіткий опис Галицької битви, виходячи зі спогадів Брусилова, який командував у той час доблесної 8-ю армією, що брала участь в боях за Галицьку столицю - Львів, і прославившись на весь світ за узяття неприступної австрійської фортеці - Перемишль. Семанов також дає абсолютно нову оцінку Східно-Прусської і Галицької операціями, спростовуючи звичну току зору про безрезультатність їх для Росії. Він виділяє високу майстерність таких генералів як: М.В. Алексєєв, А.А. Брусилів, Н.І. Іванов, що проявилося в ході Галицької битви (18 серпня - 21 вересня) призвела до розгрому австро-угорських армій і повного захоплення російськими військами «перлини» Австрійської корони - Галичини [3].

Найдетальніша інформація про хід бойових дій в Східній Пруссії дається в монографії радянського історика Ф. Храмова «Східно-Прусська операція». У ній автор дає оцінку першим зустрічним боїв російських військ з німецькими військами - битва у Сталлупенена, в ході якого російські війська розгромили корпус генерала Франсуа, показавши ворогу хоробрість і військовий вишкіл. Так само докладно описано, одне з найславетніших битв для російської армії - Гумбенен-Гольдапское бій, де так само слава російської зброї прогриміла на весь світ. Храмов в даній монографії говорить про недостатній умінні генерала 1-ї армії І.К.Ренненкампфа працювати в тісній взаємодії з військами 2-ї армії генерала Самсонова, так само Ренненкапфу в провину ставиться повне не розуміння ситуації, що склалася, в ході якої їм був упущений момент для розгрому 8-ї німецької армії генерала Прітвіца, що в результаті спричинило тяжкі наслідки, в тому числі оточення і розгром 2-ї армії генерала Самсонова.

Аналіз джерел: В процесі дослідження були використані різні джерела: статті, документи, спогади. У своїх мемуарах Е.Людендорф [4] створює картину того, що відбувалося в 1914р. на східному фронті у вигляді низки перемог німецьких військ, як у Східній Пруссії, так і в Галичині. Описуючи нездатність російського верховного командування до маневрених дій, він надає кампаніям 1914р. вид незначних військових прорахунків, які внаслідок розвиненою залізничної мережі легко локалізовувалися німецьким командуванням. Але, незважаючи на це Людендорф віддає данину поваги російським військам, безстрашно билися навіть при відсутності важкої артилерії і при нестачі бойового постачання.

Зовсім іншу історію того, що відбувається розповідає А.А. Брусилів [5] в 1914р. командувач 8-ю армією, учасник найбільшої за масштабами Галицької битви. Він в своїх спогадах розповідає про кампаніях 1914р. як про одну з найяскравіших сторінок історії радянської слави. Брусилів розповідає про мужність російського солдата, про його самопожертву заради спільної справи - перемоги. Так само Брусилов дає позитивну оцінку російській Верховному командуванню, виправдовуючи вторгнення російських військ до Східної-Пруссію, оцінюючи це як вимушений крок для порятунку союзної Франції, без чого перемога була б немислима [6].

Даний джерело дає повне обгрунтування військових операцій 1914 року блискуче виконаних російським командуванням.Так як генерал Брусилов був особисто знайомий і з верховним головнокомандуючим, і з командувачами фронтами; особисто відвідував поля битв. Виходячи з цього, можна зробити висновок про те, що саме Брусилов, маючи військовий досвід і будучи саме бойовим генералом, точно бачив картину того, що відбувається і реально оцінював ситуацію, що склалася на фронтах в 1914 р

Так само досить повно розкрита операція в Східній Пруссії в збірнику документів - «Східно-Прусська операція» [7], де розповідається про хід військових дій, дається листування начальника штабу армії Жилинского з генералом 2-ї армії А.В. Самсонова, командуючих арміями та ін.

Дана тема мого вивчення залишається і буде залишатися актуальною лише з тієї причини, що саме Русский фронт і його переможні кампанії 1914 року докорінно змінили розстановку сил на всіх фронтах Першої світової війни і начисто розбили плани німецького командування про блискавичному способі ведення військових дій (план Шліффена ).

I. Початок першої світової війни.

Приводом до початку світової війни, в яку було втягнуто 38 держав з населенням в 1,5 млрд. Чоловік (87% населення планети) послужив терористичний акт в столиці Боснії - трону 28 червня 1914 р членом слов'янської націоналістичної організації «Млада Босна» був убитий спадкоємець австро-угорського престолу Франц Фердинанд. Вбивство єдиного авторитетного політика Австро-Угорщини, який виступав за розширення прав національних меншин імперії і введення федеративного державного устрою, переслідувало очевидну мету - дестабілізувати політичну ситуацію в країні, запобігти можливості автономізації національних окраїн, яка могла ускладнити їх повний вихід з імперії і інтеграцію в південно слов'янська держава. Незважаючи на непричетність до того, що трапилося офіційних сербських властей, у Відні та Берліні це було розцінено як крок до зміни загального статус-кво на Балканах. Відповіддю став австрійський ультиматум, оголошений 10 (23) липня Сербії до вимог, порушували її суверенітет. Настільки явне втручання у внутрішні справи незалежної держави по суті справи означало оголошення війни. У підсумку, хоча Сербія і погодилася виконати ряд умов ультиматуму 28 липня 1914 Австро-Угорщина оголосила їй війну. В умовах глобального протистояння військово-політичних блоків «локалізована війна» Австро-Угорщини і Сербії зачіпала геополітичні інтереси всіх провідних європейських держав. Вже на наступний день Росія оголосила часткову мобілізацію. Використавши це як привід 1 серпня Німеччина оголосила війну Росії, а 3 серпня її союзниці - Франції, 4 серпня Німеччина порушила нейтралітет Бельгії, щоб через її територію вторгнутися до Франції, після чого 5 серпня Великобританія оголосила війну Німеччині. Трохи пізніше на боці Німеччини і Австро-Угорщини у війну вступили Туреччина і Болгарія - так був утворений Четверний союз.

II. Східно-Прусська операція

Кампанія 1914р. відкрилася Східно-Прусської операцією. Необхідність її проведення мотивувалася прагненням «підтримати французів увазі готується проти них головного удару німців» [8]. План операції був визначений Ставкою і викладено в листі Н. Н. Янушкевича на ім'я Я. Г. Жилинского від 28 липня (10 серпня) 1914р [9]. Військам ставилося завдання завдати поразки противнику і опанувати Східною Прусією з метою створення вигідного положення для розвитку подальших операцій по вторгненню в межі Німеччини. 1-я армія повинна була наступати в обхід Мазурських боліт з півночі, відрізаючи німців від Кенігсберга. 2-й армії належало вести наступ в обхід озер із заходу, не допускаючи відведення Німецьких дивізій за Віслу. Загальна ідея операції полягала в охопленні німецького угруповання з обох флангів.

Російські володіли деякою перевагою над противником. У складі Південно-Західного фронту було 17,5 піхотних і 8,5 кавалерійських дивізій, 1104 знаряддя, 54 літака. 8-а німецька армія налічувала 15 піхотних і одну кавалерійську дивізію, 1044 знаряддя, 56 літаків, 2 дирижабля. Але у німців була більш потужна артилерія. Вони мали 15 важкими знаряддями тоді як у російських їх було всього 24. [10] Однак в цілому співвідношення сил забезпечувало виконання задуму Ставки. Воно дозволяло завдати поразки 8-ї армії німців. Обрана російським командуванням форма оперативного маневру таїла в собі велику загрозу для супротивника. Вона ставила його під подвійний удар. Виконання маневру було важким, що російським військам належало по зовнішнім операційним напрямками, роз'єднаним одне від іншого районом Мазурських озер. У цих умовах особливого значення набувала надійність керівництва військами і перш за все організація взаємодії між обома арміями.

Німецьке командування розуміло небезпеку можливого наступу російських з двох напрямків. Володіючи меншою за чисельністю, але компактно розташованої угрупованням, воно передбачало обороняти Східну Пруссію активно. Малося на увазі, виставляючи прикриття то проти однієї, то проти іншої російської армії, головними силами послідовно завдати їм поразки. Добре розвинена мережа доріг дозволяла німцям проводити швидке перегрупування військ і досягати в потрібні моменти переваги в силах і засобах над росіянами. Начальник німецького генерального штабу Х. Мольтке так писав начальнику штабу 8-ї армії генерала Г. Вальдерзее: «Коли російські прийдуть, - ніякої оборони, а тільки наступ, наступ, наступ» [11].

Російське командування плануючи, операцію із захоплення Східної Пруссії, намічали проведення ряду заходів. Особливе значення мало швидке завершення стратегічного розгортання.

Тим часом обстановка на західноєвропейському театрі військових дій складалася несприятливо для країн Антанти. Німецькі війська швидко захопили Бельгію. Потім вони здобули перемогу над союзними арміями в Прикордонному битві і, продовжуючи наступ, до початку вересня вийшли на річку Марна між Парижем і Верденом. Французький уряд запросило у Росії термінової допомоги. Йдучи назустріч побажанням союзника, який потрапив в біду, російське командування вирішило ще до закінчення розгортання своїх армій перейти до активних дій на східноєвропейському театрі. У цих умовах і виникла Східно-Прусська операція.

Операція почалася 4 (17) серпня наступом 1-ї (Неманская) армії. Перейшовши державний кордон, її вступили на територію Східної Пруссії. Перше зіткнення з противником сталося у Сталлупенена (нині Нестеров). Російські війська здобули перемогу над 1-м армійським корпусом генерала Г. Франсуа і змусили його відступити до річки Ангерап.

Німецьке командування вирішило, прикриваючись з боку 2-ї армії генерала А.В. Самсонова, основні свої сили рушити проти 1-ї армії генерала П.К. Ренненкампфа. Генерал Г. Прітвіц намір розбити російських подвійним ударом: з півночі 1-м корпусом Франсуа і з півдня 17-м корпусом генерала Макензена. У напрямку Гольдап передбачалися допоміжні дії 1-го резервного корпусу г.Белово. 7 (20) серпня в район Гумбіннен (нині Гусєв) зав'язалося одне з найбільших битв першої світової війни. На початку німці мали успіх. Потім російські контрудари змусили до втечі частини 1-го армійського корпусу. 17-й корпус Макензена, потрапивши під найжорстокіший артеллерійскій і ружейно-кулеметний вогонь російських і зазнавши великих втрат в паніці відступив. Ось що про це пишуть німецькі автори: «Зчеплення нещасних обставин, призвело до того, що прекрасно навчені війська, пізніше всюди проявили себе гідно, при першому зіткненні з противником втратили свою витримку. Корпус важко постраждав. В одній піхоті втрати досягли 8000 чоловік-третину всіх наявних сил, причому 200 офіцерів було вбито і поранено »[12]. Російські взяли в полон близько 1000 чоловік і захопили 12 гармат [13]. Зіткнення в районі Гольдап військ 1-го резервного корпусу з частинами 4-го армійського корпусу російських носило нерішучий характер і не дало переваги жодній зі сторін. Дізнавшись про поразку 8-ї армії у Гумбіннен, генерал Бєлов також віддав наказ про відхід.

Обстановка дозволяла радянському командуванню нанести поразка 8-ї німецької армії. Але сприятливий момент був упущений. Замість того щоб організувати переслідування розбитих в Гумбиннен-Гольдапском битві німецьких військ, генерал Ренненкампф діяв. За його наказом війська протягом доби перебували на відпочинку, приводячи себе в порядок. Тільки 10 (23) серпня вони почали повільне просування на захід від річки Ангерап, майже не зустрічаючи опору. Командування і штаб армії достовірних відомостей про ворога не мали.

На напрямку дій 2-ї (Наревской) армії події спочатку теж розвивалися успішно. 4 (17) серпня війська виступили з рубежу річки Нарев. Марш-Маневр відбувався у важких умовах. Стояла спека. Хороших шляхів сполучення не було. Доводилося рухатися по піщаних дорогах. Щоб прискорити марш, днювань не давали. Подолавши за три доби відстань в 80 км, війська армії Самсонова 7 (20) серпня перейшли державний кордон Росії та вторглися на територію Східної Пруссії. Головне угруповання становили чотири армійські корпуси: 6-й, 13-й, 15-й і 23-й. Правий фланг її забезпечувався 2-м, а лівий - 1-м армійськими корпусами. З боку противника на цьому напрямку діяли частини 20-го армійського корпусу Шольца в складі близько 3,5 дивізії.

Ставка надавала великого значення операції 2-ї армії. 9 (22) серпня Жилінський писав Самсонова: «Верховний головнокомандувач вимагає, щоб почалося наступ корпусів 2-ї армії велося самим енергійним і невпинним чином. Цього вимагає не тільки обстановка на Північно-Західному фронті, а й загальний стан »[14].

10 (23) серпня Жилінський направив А. В. Самсонова телеграму, в якій говорилося, що німецькі війська після важких боїв, що закінчилися перемогою над ними армії Ренненкампфа, поспішно відступають, підривають за собою мости. Самсонова ставилося завдання «Залишивши 1-й корпус в Сольдау і забезпечивши лівий фланг підлягає уступом, усіма іншими корпусами енергійно наступайте на фронт Зенсбург, Алленштейн, який наказую зайняти не пізніше вівторка 12 серпня. Рух ваше має на меті настання назустріч противнику, відступаючому перед армією Ренненкампфа, з метою припинити німцям відхід до Вісли »[15]. Ці вказівки, як і директива від 31 липня (13 серпня), вимагали від військ 2-ї армії наступати строго на північ. На думку Самсонова, такий напрямок не забезпечувало належний охоплення угруповання противника і виконання основного завдання його армії - перешкодити її відходу до Вісли. Він просив Жилинского відхилити напрямок головного удару приблизно на 60 км на захід і наступати на фронт Остероде, Алленштейн. Побоюючись, що наступ 2-ї армії в північно-західному напрямку призведе до відриву її від 1-ї армії і ускладнить організацію взаємодії між ними, фронтове командування відхилило цю пропозицію. 11 (24) серпня Самсонов, доносячи про успішне просування військ його армії, знову наполягав на своїй пропозиції [16]. На цей воно було прийнято. Начальник штабу фронту В.А. Орановскій писав Самсонова: «Якщо посвідчено, що ворог відходить на Остероде і з огляду на те, що відступ противника до Кенігсберга не вдається перехопити, головнокомандувач згоден на зміну настання 2-ї армії на Остероде, Алленштейн, але з тим, щоб напрямок між озерами і Алленштейн було прикрите одним корпусом »[17].

12 (25) серпня Самсонов віддав наказ, зміст якого полягав у тому, що війська 2-ї армії повинні були продовжувати наступати на фронті Остероде, Алленштейн [18]. У центрі наступала ударна група у складі 13-го і 15-го корпусів. Правий фланг її забезпечувався 6-м армійським корпусом і 4-ою кавалерійською дивізією у Бішофсбурга, а лівий -1-м армійським корпусом, 6-й і 15-й кавалерійські дивізії у Сольдау.

Міркування російського командування абсолютно не відповідали дійсному стану речей.Всі розрахунки будувалися на неправильній оцінці обстановки. Вважали, що противник розгромлений і відступає частиною до Кенігсберга, а частиною до рубежу Вісли. Операція вважалася по суті закінченою. Сподівалися незабаром перекинути свої війська зі Східної Пруссії на інший напрямок. Ставка енергійно працювала над планом настання від Варшави на Познань. В одній з її документів говорилося про необхідність «поспішати з очищенням від противника Східної Пруссії, щоб стала можливою перекидання армії генерала Ренненкампфа на лівий берег річки Вісли» [19]. Дійсність була, однак зовсім інший.

Поразка німецьких військ в Гумбиннен - ​​Гольдапском битві і звістка про перехід в наступ Наревской армії генерала Самсонова сильно стурбували командування 8-ї армії. Увечері 7 (20) серпня генерал Прітвіц віддав наказ про відступ. Він доносив в головну квартиру: «З огляду на настання великих сил з ліній Варшава, Пултуськ, Ломжа не можу використовувати обстановку попереду мого фронту і вже вночі починаю відхід до Західної Пруссії. В граничної ступеня використовую залізничні перевезення »[20]. Одночасно штаб 8-ї армії продовжував уважно вивчати обстановку. Це завдання полегшувалося тим, що російські всю оперативну документацію передавали по радіо відкритим текстом. Переконавшись в пасивності дій Ренненкампфа, Прітвіц змінив раніше прийнятий план про відступ своїх військ за Віслу. Він вирішив прикритися частиною сил від Неманская армії.

Первісне рішення командування 8-ї армії про залишення Східної Пруссії не зустріла схвалення в головній квартирі. І хоча воно незабаром було скасовано, і був прийнятий новий план, який відповідав поглядам верховного командування, доля генерала Прітвіца і його начальника штабу генерала Вальдерзее була вирішена. 8 (21) серпня вони були зняті з займаних посад. В місце них були призначені: командувачем армією - генерал П. Гінденбург, начальником штабу - генерал Людендорф.

Нове керівництво армії знайшло план, прийнятий колишнім керівництвом, що відповідає обстановці і вирішило проводити його в життя. План Людендорфа полягав в тому, щоб сковуючи центральні корпуси (15-й і 13-й) 2-ї армії з фронту частинами 20-го корпусу, 1-й ландверних і 3-й резервної дивізіями, нанести два узгоджених між собою удару: головний -1-м корпусом з бригадою Мюльман на вузда проти 1-го російського корпусу, розвиваючи потім наступ в тил центральним корпусам, і другий удар - 17-м і 1-м резервними корпусами проти 6-го російського корпусу і потім в проміжок між Бішофсбургом і Алленштейн для розвитку удару у фланг і тил тих же корпусів. Залучення 1-го резервного і 17-го армійського корпусів для наступу проти 2-ї російської армії з півночі залежало виключно від дій Ренненкампфа. Генерал Людендорф писав: «Якщо він зуміє використати успіх, здобувши при Гумбінненом, і буде швидко просуватися вперед, то цей маневр ставав немислимим. В такому разі не залишалося б нічого іншого, як відводити 1-й резервний і 17-армійський корпусу в південно-західному напрямку до Вормдіту, а інша група 8-ї армії затримувала б тим часом Наревскую армію ». [21]

З 13 (26) серпня німецьке командування завершивши, перегрупування своїх військ, приступив до здійснення плану. У цей день 6-й російський корпус, атакований 17-м армійським і 1-м резервним корпусами німців, відійшов від Бішофсбурга. На наступний день німцями був переданий від імені командира 1-го армійського корпусу помилковий наказ про відхід. Це призвело до відступу корпусу. В результаті бойових дій 13 (26) і 14 (27) серпня положення другої армії Самсонова погіршився. Її центральні корпуси, не зустрічаючи опору, значно просунулися на північ і досягли Алленштейн. Однак корпусу, що діяли на флангах, не використали повністю свої можливості, і відійшли: 6-й до Ортельсбургу, а 1-й на південь від Сольдау. Фланги групи центральних корпусів виявилися відкритими.

Німецьке командування розраховувало оточити 13-й і 15-й корпуси. Головний удар наносився по лівому флангу російських в районі Сольдау. У свою чергу Самсонов також планував активні дії. Він вирішив силами 23-го і 1-го армійських корпусів скувати противника в районі Сольдау, а силами 13-го і 15-го корпусів нанести удар на південний захід у фланг і тил противника. 6-го корпусу було наказано пересунутися в район Пассенгейма і забезпечувати контрудар з північного сходу. [22]

15 (28) серпня на лівому фланзі 2-ї армії розгорнулися запеклі бої. Щоб безпосередньо керувати проведенням контрудару, в район бойових дій прибув Самсонов з оперативною частиною штабу армії. Це перервало його зв'язок зі штабом фронту, фланговими корпусами і в цілому негативно позначилося на управлінні військами. Росіяни здобули ряд тактичних успіхів. Маневр противника по оточенню центральних корпусів 2-ї армії був зірваний. Але Самсонов усвідомлював скрутне становище своїх військ і ввечері віддав наказ про відхід. [23]

Противник визнавав невдачу операції по оточенню російських корпусів. З ранку 16 (29) серпня він мав намір вести переслідування військ 2-ї армії, яким за наказом Самсонова належало відходити. Пізно вночі Гінденбург доносив верховному командуванню. «Бій виграно. Переслідування завтра буде тривати. Оточення двох російських корпусів, ймовірно, більше не вдасться »[24]. Організація переслідування покладалася на 1-й і 20-й армійські і 1-й резервний корпусу. 17-го корпусу було наказано зосередитися у Алленштейн і бути готовим діяти проти 1-ї армії росіян, можливість настання якої викликала тривогу у німецького командування.

Командування Північно-Західного фронту не прийняло всіх заходів для того, що б запобігти поразці 2-ї армії. Воно погано знало обстановку. Про дійсні наміри супротивників стало відомо лише ввечері 14 (27) серпня. У ніч на 15 (28) серпня Орановскій телеграфував Самсонова, що головнокомандувач наказав «відвести корпусу 2-ї армії на лінію Ортельсбург, Млава, де і зайнятися пристроєм армії» [25]. Однак до військ наказ не дійшов. Командувачу 1-ю армією було наказано рушити лівофлангові корпусу (4-й і 2-й) і кінноту можливо далі вперед, щоб посприяти 2-ї армії. Йому повідомлялося також, що діяли проти 1-ї армії частини противника перевезені по залізниці на фронт 2-ї армії [26]. Війська 1-ї армії відставали від частин 2-ї армії не більше ніж на 100 км. При енергійних діях вони могли надати допомогу своєму сусідові.

Наступ почався в другій половині 15 (28) серпня, а ввечері наступного дня воно було зупинено. Жилінський вважав що, згідно з його наказом, 2-я армія вже мала відступити до кордону. Орановскій писав Ренненкампфу: «2-я армія відійшла на свої початкові позиції до кордону ... Головнокомандувач наказав тому призупинити подальше висування висунутих вперед для підтримки 2-ї армії корпусів» [27].

З ранку 16 (29) серпня 1-й і 20-й армійські і 1-й резервний німецькі корпусу вели наступ, охоплюючи з трьох сторін центральні корпуси 2-ї армії. 17-й німецький корпус наказу про зосередження у Алленштейн не отримав і продовжував діяти в південно-західному напрямку на Пассенгейм. У своєму русі він вийшов на шляху відступу росіян. Було замкнуто кільце оточення навколо 13-го і 15-го корпусів. Всього було оточене 30 тис. Чоловік і 200 знарядь в районі Комусінского лісу. У ніч на 17 (30) серпня Самсонов наклав на себе руки у ферми Кароліненгоф (поблизу Вілінберга). Прийняв на себе командування армією, генерал Н.А. Клюєв не використав усіх можливостей для прориву оточених корпусів. Був відданий наказ про здачу в полон. Деякі командири частин відкинули це рішення і з боями вивели свої війська з оточення.

Стратегічна обстановка, що склалася на початок вересня, сприяла арміям Центральних держав. На Західному фронті німецькі корпусу просувалися до Марні. І хоча французьке командування готувало контрудар, положення союзних військ було важким. У Східній Пруссії німцям вдалося домогтися великого успіху над 2-ї російської армії. В Галичині війська лівого крила російського Південно-Західного фронту (3-я і 8-а армії) наступали на львівському напрямку. Однак війська правого крила (4-я і 5-я армії) зазнали невдачі в межиріччі Вісли і Бугу. Австро-угорці потяснілі їх і вийшли на лінію Люблін, Холм. Найбільш доцільним способом дій німецького командування було б нанесення на Седлец із завданням вийти в тил арміям правого крила Південно-Західного фронту, посприяти австро-угорським військам. Наступ в цьому напрямку передбачалося німецьким планом війни.

Удару на Седлец, однак, не було. Німецьке командування знехтував інтересами коаліційної стратегії. Воно ігнорувало прохання союзника. Запанували інтереси прусських юнкерів, які турбувалися за долю своїх володінь. Було вирішено, залишивши проти 2-ї армії заслін, основні зусилля зосередилися для розгрому 1-ї армії росіян. Головний удар наносився в район Мазурських озер. Директива німецького командування від 18 (31) серпня свідчила: «Найближчим завданням 8-ї армії є очищення Східної Пруссії від армії Ренненкампфа» [28].

Обстановка вимагала забезпечення стійкості Північно-Західного фронту. Потрібно було скувати німецькі війська в Східній Пруссії, позбавити їх можливості надати допомогу австро-угорським арміям. 18 (31) серпня Ставка зажадала від фронтового командування: 1-й армії утримуватися будь-що-будь північніше Мазурських озер, а 2-й армії - прикривати шляху до Нареву. [29] На посилення фронту Ставка передала зі свого резерву 22-й, 3-й Сибірський і 1-й Туркестанські корпусу. З 23 серпня (5 вересня) ці сполуки були звернені на формування 10-ї армії, яка розгорталася в смузі між 1-й і 2-й арміями.

24 серпня (6 вересня) 8-а німецька армія почала наступальні дії. До цього часу війська Південно-Західного фронту завдали потужного контрудару в районі Любліна. Ставка надавала великого значення виконанню Північно-Західним фронтом поставленої йому завдання. 26 серпня (8 вересня) М.М. Янушкевич в розмові по прямому дроту з Я.Г. Жилінським сказав: «... Зараз отримана телеграма Південно-Західного фронту, що генерал Лечітскій [30] з вдалим боєм перейшов на лівий берег Вісли. Ви, безсумнівно, погодьтеся, що тепер особливо важливо відбити атаки на Ренненкампфа і Брінк [31], завзятість це, безсумнівно, дасть свої результати для закінчення операції на південному заході, де, можливо, питання в декількох днях »[32]. У той же день Жилінський вказав Ренненкампфу: «Великий князь розраховує, що 1-я армія проявить повне завзятість у відстоюванні свого становища, що є безумовно необхідним, на увазі очікуваного цими днями остаточного рішення на Південно-Західному фронті; зусилля 2-й і 10-й армії будуть спрямовані до забезпечення вашого лівого флангу »[33]. В ніч 27 серпня (9 вересня) під час розмови по прямому проводу Жилінський знову звернув увагу Ренненкампфа на важливість організації надійної оборони на шляху просування німецьких військ. Він сказав: «Дуже буду радий, якщо ви обробитеся з обходом і утримайтеся на фронті. Цього бажає верховний головнокомандувач з огляду на становище справ на Східному фронті. Зі свого боку, дам наказ 22-го корпусу висунутися і надати вам допомогу, але особливо розраховувати на його енергійне сприяння навряд чи можна, скажу навіть, не можна »[34].

Командування Північно-Західного фронту і 1-ї армії не виконало свого обов'язку. Наприкінці 27 серпня (9сентября) противник прорвав слабку оборону росіян в районі Мазурських озер, і поставив під удар лівий фланг армії Ренненкапфа. Що почалося 26 серпня (8 вересня) висування 2-ї армії до кордону проходило повільно і не зробило істотного впливу на обхідний маневр німецької армії. Що стосується 22-го корпусу, що діяв на південний схід від Мазурських озер, то командир його генерал Брінк, посилаючись на втому військ, фактично відмовився вирішувати поставлену задачу. 28 серпня (10 вересня) Жилінський доносив в Савку: «Що відбулася обхід лівого флангу 1-ї армії був би дуже утруднений, якщо знаходився в районі лик 22-й корпус міг бути спрямований на північ, в тил які обходяться противнику. Зробити цього не можна було, так як командир корпусу на моє розпорядження про це настанні доніс, що корпус, засмучений попереднім боєм, не в змозі просунутися. Так як в боях до того брало участь всього 4 полки з 16, то я можу припустити, що ця нездатність корпусу до активних дій повинна бути віднесена цілком і виключно лише до вищого командного складу »[35].

Відхід 1-ї армії почався в ніч на 28 серпня (10 вересня).Німецьке командування діяло мляво і нерішуче. Воно побоювалося контрудару росіян. Переслідування велося повільно. Німцям доводилося долати опір російських ар'єргардів. 31 серпня (13 вересня) пішла директива командування Північно-Західного фронту, що наказувала 1-ї армії відійти за Середній Німан, 2-й армії - за Нарев, а 10-й армії, обороняючись на річку Бобер, - прикрити район Августов, Гродно [ 36]. Східно-Прусська операція завершилася.

Східно-Прусська операція є одним з найбільших подій першої світової війни. В її оцінці німецька буржуазна історіографія вкрай тенденційна. Вона безмірно вихваляє німецькі війська. Дії 8-ї армії зображуються як перемога, «рівної якій не знає військова історія» [37]. Об'єктивний аналіз операції показує, що така оцінка далека від істини. Перш за все, не можна вважати правильним прагнення перебільшити бойові якості германців. Хід подій показав, що росіяни не поступалися за рівнем своєї підготовки противнику. Вони завдали йому ряд серйозних поразок. Однак російське командування не зуміло належним чином скористатися наявними можливостями ввірених йому військ. Воно не організувало чіткого управління ними, приймав рішення, які не відповідали обстановці. В результаті операція, розпочавшись успішним вторгненням російських армії в Східну Пруссію, не отримала свого розвитку. Противник скористався цим, перейшов в контрнаступ і змусив російських відійти на вихідні позиції.

Самі німці визнають, що якби після битви під Гумбінненом 1-а російська армія продовжувала переслідування, а не тупцювала на місці, результат операції був би зовсім інший. «Досить було останньою (1-й армії) підійти, і бій можливо з великими втратами для німців, мав би бути обірваний. Ця небезпечна обстановка весь час важко тиснула на німецьке командування і не раз викликала сумнів, чи не слід вивести з бою великі сили, щоб прикритися з боку Ренненкампфа »[38]. За словами Е. Людендорфа, варто було тільки Ренненкампфу напасти на німців, вони б були розбиті [39].

Успіх німців не мав такого великого значення, яке йому намагаються приписати буржуазні історики. Якщо розглядати Східно-прусську операцію в цілому, то не можна не бачити безплідність стратегічних зусиль німецького командування. Воно не змогло розгромити російські армії. Справа звелося до їх виштовхування за межі кордонів. Стійкість Північно-Західного фронту не було порушено. Зберігалася загроза нового російського вторгнення в Східну Пруссію.

Дії російських військ, навпаки, мали важливе стратегічне значення. Вторгнення російських військ в Східну Пруссію змусило німецьке командування перекинути з Франції на російський фронт два армійські корпуси і одну кавалерійську дивізію. Це серйозно послабило їх ударне угруповання і стало однією з причин її поразки в битві на Марні. Значення допомоги Росії своєму союзнику відзначали багато дослідників. План німецького командування, розрахований на швидкий розгром Франції, зазнавши невдачі. Стратегічне значення Східно-Прусської операції виразилося також і в тому, що своїми діями армії Північно-Західного фронту скували німецькі війська і утримали їх від сприяння союзним австро-угорським військам. Це дало можливість російським нанести поразка Австро-Угорщини на главном- галицькому напрямку.

II. Галицька операція.

Південно-Західний фронт, як і Північно-Західний, почав свої наступальні дії передчасно. Це диктувалося необхідністю розрядити обстановку в Східній Пруссії. Але головну роль знову грали інтереси коаліційної стратегії. 1 (14) серпня 1914 р Іванов віддав попередні розпорядження. Він припускав на виконання вказівок верховного головнокомандувача почати наступ: 8-ю армією - 6 (19) серпня, 3-й армією - 7 (20) серпня. 4-я і 5-я армії повинні були 8 (21) і 9 (22) серпня просуватися лише своїми авангардами, забезпечуючи праве крило 3-й армії, а 10 (23) серпня - наступати головними силами [40]. На наступний день 2 (15) серпня, пішла директива Іванова з повнішим викладом задуму операції і ролі в ній кожної армії. Директива відзначала, що завдання, поставлене верховним головнокомандувачем на Південно-Західний фронт, полягала в тому, щоб «завдати поразки австро-угорським військам, маючи на увазі перешкодити відходу значних сил противника на південь за Дністер і на захід за Краків». 4-я і 5-я армії повинні були наступати з району Любліна і Холма на Перемишль і Львів і Галич.

План дій Південно-Західного фронту передбачав зосередження основних зусиль в центрі, де 5-й і 3-й арміям мали наступати по одному напрямі до Львову. Завдання 4-й і 8-й армії зводилися до забезпечення настання головного угруповання із заходу і півдня. Російське командування мало намір здійснити грандіозний охоплює маневр з метою оточення основних сил австро-угорської армії. Цікавий сам по собі, він не відповідав, проте, обстановці. У своїх розрахунках штаб фронту виходив з помилкового припущення щодо кордону розгортання військ противника. У порівнянні з первісним рішенням, яке було відомо російським, австрійським генеральний штаб в дійсності відсунув цю межу на 100 км на захід і північний захід. Отже операція не могла привести до оточення головного угруповання ворожих армій, яка виявлялася за флангами наміченого маневру. Уже в ході наступу довелося вносити істотні поправки до прийнятого план [41].

Рішучі мети ставило перед собою і австро-угорське командування. Воно передбачало головний удар завдати силами своїх 1-й і 4-й армії між Віслою і Бугом в північному напрямку, щоб розгромити 4-у і 5-ю армії російських у Любліна і Холма, вийти в тили військ Південно-Західного фронту. Удар повинен був забезпечуватися з заходу настанням вздовж лівого берега Вісли групи Ф. Куммера і корпусу Р. Войрша. Малося на увазі, що одночасно з ударом 1-й і 4-ї армій на північ німецькі війська розвинуть наступ на Седлец, про що ще до війни Ф. Конрад мав домовленість з Х. Мольтке. 3-тя армія прикривала район Львова. Група Г. Кевеса отримала завдання відобразити можливий наступ росіян на Стрий і Станіслав.

Обидві сторони виявили наполегливе бажання домогтися здійснення своїх задумів. Це призвело до грандіозної Галицької битві, яка розгорнулася між Дністром і Віслою. Її найголовнішими подіями були Люблін-Холмська, Галич-Львівська операції, контрнаступ і загальний наступ армій Південно-Західного фронту.

7 (20) серпня 1-а австро-угорська армія генерала В. Данкля рушила з рубежу р. Сан в північно-східному напрямку. Найближчий завданням її було подолання розташованої уздовж правого берега річки труднопроходимой Таневскі лісосмуги, що мало створити вигідні умови для подальшого наступу. Російське командування, отримавши відомості про появу ворожих роз'їздів з боку Таневскі лісів, 10 (23) серпня направило на північний захід від Любліна 4-у армію А.Є. Зальца з завданням розбити виявленого противника і потім наступати до Перемишля. Взаємні пересування військ призвели до запеклого зустрічному бою, яке розігралася 10- 11 (23-24) серпня в районі на південь від Красника.

Вранці 10 (23) серпня з'єднання 1-го і 5-го корпусів противника атакували рухалися від Красника частини 14-го російського корпусу. Завзятий бій тривав до вечора. Під натиском переважаючих сил австро-угорців росіяни змушені були відступити. На наступний день Данкль наказав продовжувати наступ, маючи на меті охопити правий фланг 4-ї армії. Генерал Зальц вирішив, обороняючись 14-м корпусом у Красника, атакувати центр і правий фланг противника військами 16-го і Гренадерського корпусів. Обидві сторони виявили велику наполегливість, щоб здійснити свої задуми. Бойові зіткнення протікали зі змінним успіхом. Ворог створив загрозу охоплення армії Залки з флангів. Після дводенних важких боїв російські відійшли і 12 (25) серпня зосередилися на позиціях в 20 -45 км на південний захід і на південь Любліна.

Австро-угорське командування, підбадьорений першими успіхами своїх військ під Красніков, 11 (24) серпня дало 1-й і 4-й арміям директиву про продовження наступу в північному напрямку з метою завдати рішучої поразки силам противника, що знаходяться між Віслою і Бугом, і відтіснити їх до Полісся. Операція повинна була забезпечуватися зліва групою Куммера, а праворуч - групою І. Фердинанда, виділеної зі складу 3-ї армії для посилення 4-ї армії [42].

Російське командування уважно стежило за ходом подій у Красника. Аналіз бойових дій дав можливість уточнити рубіж розгортання австро-угорських армії. Лівий фланг угруповання противника виявився на багато захід, ніж передбачалося. 4-а російська армія, яка отримала завдання наступати в південному напрямку з метою охоплення цього флангу, сама попадала під удар австро-угорців з запада.10 (23) серпня М.В. Алексєєв представив Н.І. Іванову записку, де виклав свої міркування щодо плану дій армій фронту. Її автор вважав дуже важливим не порушувати при умовах, що змінилися даними арміям вказівок. Сенс його пропозицій зводилася до того, щоб повернути 4-ю і 5-ю армії південного напрямку на південно-західне. На підставі міркувань Алексєєва 10 (23) серпня була віддана відповідна директива головнокомандуючого фронтом [43].

Бій під Красніков потребувало додаткових уточнень в ухваленому рішенні. Ставка вказала на необхідність надання допомоги 4-ї армії шляхом рішучих дій з боку 5-ї армії проти ворожих військ, що наступали на Люблінському напрямку [44]. Штаб фронту виробив новий план операції, який був викладений в директиві № 480 від 12 (25) серпня. 4-я армія повинна була перейти до оборони. 5-й армії було поставлене завдання, прийнявши вправо і заходячи своїм лівим крилом, нанести удар у фланг і тил австро-угорських військ, що атакують 4-у армію. 3-й армії належало висунути свої головні сили на північ від Львова і наступати на Жолкіїв, направляючи правий фланг на Мости - Вельки. 8-а армія отримала завдання, міцно забезпечуючи лівий фланг фронту, вийти на рубіж Львів, Миколаєв [45].

Верховне головнокомандування прийняв ряд заходів щодо посилення правого крила Південно-Західного фронту. Туди були направлені корпусу варшавської групи: 18-й армійський, Гвардійський і 3-й Кавказький, а також три другочергова дивізії (80-я, 82-я і 83-я). Ці війська об'єдналися під загальним керівництвом генерала П.А. Лечицьке з безпосереднім його головнокомандувачу фронтом. Ставилося завдання «перешкодити, у що б то не стало, обхідному руху австрійців проти правого флангу 4-ї армії» [46]. Старий генерал Зальц був замінений А.Є. Еверт. Все це дозволило в короткий термін забезпечити стійкість 4-ї російської армії. Повідомляючи Еверт про рішення Ставки, Алексєєв відзначав: «Воля великого князя - зробити все, щоб закінчити у вас справа благополучно» [47].

12 (25) серпня 5-а армія В.К. Плеве зайняла таке положення: 25-й корпус в тісному контакті з лівим флангом 4-ї армії розвернувся на висотах у Замостя, центральні корпуси (19-й і 5-й) зосередилися проти Томашова, 17-й корпус прикривав операцію зліва в залежності від обстановки (захід або на схід Бугу).

З 13 (26) серпня обидві сторони приступили до виконання своїх задумів. На широкому фронті, що простягалася дугою від Вісли на захід від Красника до Дністра на південь від Бучача, закипіли запеклі бої. На правому крилі Південно-Західного фронту тривала Люблін-Холмська операція. 1-я австро-угорська армія прагнула розвинути наступ на Люблінському напрямку. Противник мав намір здійснити подвійне охоплення 4-ї армії росіян, концентруючи основні зусилля на своєму лівому фланзі. Спроби австро-угорців вийти в тил військ Еверт із заходу успіху не мали. Всі ворожі атаки були відбиті частинами 18-го російського корпусу, розгорнутого на правому фланзі 4-й армії. Лише правому флангу армії Данкля вдалося трохи потіснити Гренадерський корпус, який був змушений залишити позиції на р. Пор і відійти на північ. В наступні дні стан на правому і в центрі 4-ї армії не змінилося. І тільки на її лівому фланзі, в районі Красностава, ворог зумів знову потіснити росіян.

Одночасно відбувалися запеклі бойові дії між 5-й російської та 4-й австро-угорської арміями, відомі під назвою Томашівського битви, або битви під Комарова.У перший же день частинами 2-го корпусу австро-угорців вдалося завдати поразки Правофланговий 25-го корпусу 5-ї армії, який відступив на Красностав по обох берегах р. Вепрж. 19-й корпус був потіснений в сторону Комарова. 5-й корпус атакував у фланг 6-й австро-венгепскій корпус, але, діючи ізольовано від інших корпусів 5-ї армії, розвинути успіху не зумів.

На наступний день Ауффенберг вирішив продовжувати свій маневр. Генерал Плеве теж готувався до активних дій, спрямовуючи основні сили для розгрому австро-угорських військ у Томашова. 19-го корпусу мали наступати з півночі, а 5-му - зі сходу. 25-й корпус, що забезпечував зв'язок між 5-й і 4-й арміями, не дивлячись на понесене їм напередодні поразки і сильно відкинутий назад лівий фланг, повинен був знову перейти в наступ і оволодіти Замостям. Лівофланговий 17-й корпус притягався ближче до 5-го корпусу. У центрі оперативної побудови 5-ї армії створювалася щільно зосереджена група з трьох корпусів.

14-15 (27-28) серпня пройшли в запеклих атаках з обох сторін. 25-й корпус росіян не міг виконати своє завдання і продовжував відступ в районі Красностава. 19-й 5-й і 17-й корпуси відображали натиски австро-угорців. Велика невдача спіткала 17-й корпус 15 (28) серпня. Раптовим ударом у фланг з боку групи І. Фердинанда він був відсунутий на північ.

Поразка 17-го корпусу і відхід 25-го корпусу поставили 5-у армію в скрутне становище. Її центр оголився. Створилася загроза її оточення. Командувач армією неодноразово звертався за сприянням до 4-ї і 3-ї армій. Еверт, посилаючись на скрутне становище своїх військ, вперто відмовлявся допомогти своєму сусідові. Що стосується Н.В. Рузского, то він мав намір висунути свої війська на північний захід тільки після взяття Львова. Лише під впливом категоричних вимог фронтового командування він 17 (30) серпня направив від Кам'янки-Струмиловою в район Мости-Вельки частини 21-го корпусу.

Російське командування покладало великі надії на наступальні дії 5-ї армії, що направляє свій удар у фланг 1-й австро-угорської армії. 15 (28) серпня начальник штабу фронту генерал Алексєєв доповідав у Ставку про те, що положення в районі Томашова має бути ліквідовано. Якщо зібрані тут австро-угорські корпусу понесуть поразки від трьох корпусів 5-ї армії, то це відгукнеться на всьому фронті австро-угорської армії. Томашов був пунктом опори правого крила угруповання противника. Дезорганізація сил, зібраних в цьому пункті, куди було направлено, очевидно, і підкріплення ще 13 (26) серпня, розв'язувала відразу руки і давала можливість направити на Замостя принаймні два корпуси [48]. Такого ж оптимістичного погляду тримався і сам командувач 5-ї армії Плеве, віддаючи на 16 (29) серпня наказ усім корпусам енергійно наступати, з тим щоб 25-й корпус міг відібрати Замостя опівдні, а південна група корпусів під загальним командуванням П. П. Яковлєва - нанести удар у фланг противника в напрямку Томашова.

Бойові дії 16-17 (29-30) серпня не принесли успіху російським. Командування 4-й австро-угорської армії направило всі зусилля для оточення південної групи корпусів 5-ї армії, продовжуючи на КРАСНОСТАВСЬКИЙ напрямку тіснити ізольований 25-й корпус. Наступ 25-го корпусу було відображено австро-угорцями. Група П. Фердинанда з 2-го корпусу противника (13-я і 25-а дивізії), атакувавши 19-й корпус із заходу і північного заходу, глибоко охопила його правий фланг і перерізала шляхи відходу 5-ї армії в північному напрямку. Група І. Фердинанда охоплювала східний фланг армії Плеве. Ситуація погіршувалася небезпечним рухом 10-го австро-угорського корпусу на Красностав, який був зайнятий їм 17 (30) серпня. Операція 1-й і 4-ї армій, здавалося, наближалася до успішного кінця, а повний розгром трьох російських корпусів (19-го, 5-го і 17-го) ставав неминучим.

Плеве писав, що, беручи до уваги положення південної групи корпусів, що висунулися значно вперед по відношенню до 4-ї армії, і ослаблення корпусів внаслідок великих втрат, він вирішив відступити з 5-ю армією на одну лінію з 4-ю армією [49] .

Відхід корпусів повинен був початися 18 (31) серпня ввечері самостійно на загальну лінію Красностав (Холм), Володимир-Волинський. Плеве розпорядився, щоб 18 (31) серпня на всьому фронті армії були проведені енергійні контратаки з метою ввести противника в оману і тим забезпечити планомірний відхід 5-ї армії в новий район. Положення австро-угорських військ було не менше складним. Вперте бій, зав'язалася на 45-кілометровому просторі від Комарова до витоків р. Гучви, призвело до великих втрат в людях. З кожним днем ​​збільшувався небезпечний 60-кілометровий розрив між лівим флангом 3-ї армії і правим флангом 4-ї армії. Щоб забезпечити фланги і тили цих армій в районі Жолкіева, була сформована група Г. Демпфа.

Особливо напружена обстановка склалася складалася на східній ділянці австро-угорського фронту. Вторглися в Галичину 3-тя і 8-а російські армії розвивали переможний наступ. Діючі між Дністром і Бугом війська 3-ї армії противника понесли важку поразку. Крім великих втрат в людях і в військових матеріалах, а також залишення значної території, подальше просування російських військ тягло за собою ще більш важкі наслідки стратегічного порядку. Рух 3-й і 8-й російських армій прямувало в район оперативної бази 1-й і 4-й австро-угорських армій, дії яких повинні були вирішити питання цілої компанії. Обидві ці армії в кінці серпня вели активні бойові дії: 1-я армія в районі між Віслою та Вепржем, а 4-я між Вепржем і Бугом.

День 19 (31) серпня приніс багато несподіванок обом сторонам. Перш за все, відпала загроза оточення на правому фланзі 19-го корпусу росіян. Наступ групи Петра Фердинанда було зустрінуте потужним артилерійським і кулеметним вогнем. Зазнавши втрат противник зупинився. Незабаром для прикриття відходу правофлангові частини 19-го корпусу перейшли в передбачені планом контратаки. Австро-угорцям насилу вдалося втриматися. Плеве послав на правий фланг південної групи 1-ю і 5-ю Донські козачі дивізії. Побоюючись виходу росіян на тили дивізій своєї групи, Фердинанд наказав військам відступити на 20 км в сторону Замостя.

Увечері 19 (31) серпня 5-а армія під прикриттям 17-го корпусу стала повільно відходити на лінію Красностав, Володимир-Волинський. Австро-угорські війська зайняли Комаров. Переслідування організовано не було. У ніч на 21 серпня (2 вересня) Плеве відірвав свій останній прикриття від ворога. Коли війська Йосипа Фердинанда на світанку мали намір атакувати росіян, то вони знайшли їх позиції порожніми. На вкрай правому фланзі 1-й австро-угорської армії противнику вдалося зайняти ст. Травники на дорозі Люблін, Холм. 25-й корпус російських після короткої сутички вибив противника з Красностава. Люблін-Холмська операція закінчилася. Вона охоплювала собою сукупність бойових дій 4-й і 5-й російських армій проти 1-й і 4-ї армій австро-угорців. Головними подіями були - бій у Красника і Томашова. Загальним підсумком операції було те, що противник не зміг виконати свій план. Оточення 5-ї армії не сталося. Операція, задумана австро-угорським командуванням на засадах битви під Каннами і в масштабі Седана, перетворилася в звичайне відтискування противника, а понесені жертви зазнали краху її результатами. Виснаживши свої сили в кровопролитних боях, війська противника вичерпали свої наступальні можливості. Вони насилу відбивали натиск Гренадерського, Гвардійського, 3-го Кавказького і 25-го корпусів, півкільцем оточували правий фланг армії Данкля.

Зрив задумів австро-угорського командування був багато в чому зумовлений стійкістю і мужністю російських армій. Але особливо негативну роль грало наявність 40-кілометрового розриву між східним флангом 5-ї армії і північним флангом 3-ї армії. Не дивлячись на наказ головнокомандуючого фронтом, цей розрив так і не був закритий. Командувач 3-й армією направив свій правофланговий корпус в південно-західному напрямку, на Кам'янку-Струмилової, а не на північний захід, в район Рави-Руської, як того хотів головнокомандувач фронтом. Це диктувалося бажанням генерала Рузського у що б то не стало взяти Львів і тим самим підняти свій престиж. Егоїстичні інтереси командувача 3-й російською армією взяли гору над оперативної доцільністю. До висунення частин 21-го корпусу на північний захід він приступив лише 17 (30) вересня. «Якби Рузский, - справедливо писав Коленковскій, - справив цей маневр раніше, скажімо на два дні, а не прив'язався до львівського напрямку, то 5-ї армії не довелося б відходити, і вся Люблін-Холмська операція прийняла б інший оборот» [ 50].

У той час, коли армії правого крила Південно-Західного фронту проводили Люблін-Холмську операцію, на південному крилі фронту війська 3-й і 8-ї армій здійснювали Галич-Львівську операцію. Наступ 3-й армії почалося 6 (19) серпня, розвивалося майже безперешкодно. Слабкі частини військ прикриття противника поспішно відходили. За шість днів армія просунулася на 90-100 км, звузивши свою смугу вдвічі: з 120 км до 60 км. Командування армією не прагнула використати свій північний відкритий фланг для широкого маневру. Корпуси націлювалися для сильного лобового удару на Львів і південніше.

8-а армія почала операцію 5 (18) серпня, на день раніше 3-ї армії. Бойові дії на перших порах носили швидкоплинний характер. Противник не чинив серйозного опору. Російським доводилося мати справу не з його головними силами, а з передовими частинами. Наступавшая на лівому фланзі 8-я армія за три дні досягла лінії державного кордону на річці Забруч і 7 (20) серпня перейшла її. Продовжуючи наступ, вона 10 (23) серпня подолала р. Сіріє, яку австро-угорське командування вирішило не обороняти. Лише на річці Коропець 12 (25) серпня частинам 8-го і 12-го корпусів довелося витримати запеклі бої з ворогом. Командувач армією А.А. Брусилів писав, що в боях на р. Коропець війська ввіреній йому армії «проявили властиві російському воїну хоробрість і самовідданість [51]». За вісім днів маршу 8-я армія пройшла 130-150 км і розгорнулася на фронті в 45 км. Велика частина сил була зосереджена на лівому фланзі. Армія примикала правим флангом до сусідньої 3-й армії. Вона перебувала в готовності розпочати рух по найкоротші шляхах на рубіж Ходорів, Галич.

Австро-угорське командування не передбачало що, росіяни можуть швидко зосередити велике угруповання на лівому крилі свого Південно-Західного фронту і почати великий наступ. Вважалося, що для оборони Східної Галичини досить армії Брудермана і групи Кевеса. Небезпека зі сходу була очевидною. Австро-угорському командуванню доводилося вживати термінових заходів. Брудерману було наказано активно обороняти Галичину, забезпечуючи зі сходу маневр 1-й і 4-ї армій в межиріччі Вісли і Бугу. Йому належало до результату 12 (25) серпня розгорнути свої війська на схід від Львова, а на наступний день перейти в наступ з метою розбити російські армії, просувалися з боку Броди і Тернополя. Армія Брудермана посилювалася частиною військ групи Кевеса. Решта війська групи переходили в 2-у армію Бем-Єрмолі. З'єднання цієї армії, яка прибула з Сербського фронту, висаджувалися в Станіслове та Стрию. Її завдання - забезпечити справа контрудар армії Брудермана.

Співвідношення сил сторін було не на користь противника. На Львів російські вели наступ 12 дивізіями проти 7,5 австрійських. Ворог не зміг досягти переваги і на напрямку головного удару. Цей удар наносився з району Злочева уздовж залізниці Львів, Броди. На ділянці 35-40 км австро-угорці зосередили 6,5 піхотних і 1 кавалерійську дивізію проти 9 піхотних і 3 кавалерійських дивізій росіян. У ще більш скрутному становищі перебувала армія Бем-Єрмолі. 13-15 (26-28) серпня на р. Золота Липа відбулося зустрічний бій між 3-й австро-угорської та 3-й російською арміями. Протягом перших двох днів російські зупинили наступ противника, змусивши його перейти до оборони. На третій день вони почали переслідування, просуваючись з боями в центрі і на лівому фланзі. Спроба австро-угорського командування зупинити вторгнення росіян у Галичину проведенням контрудару закінчилася невдачею. На всім 60-кілометровому фронті від Кам'янки-Струмиловою до Дунаюва ворожі війська були розбиті. Вони понесли відчутних втрат і відходили в повному безладі. Ставилося під сумнів успіх їх головною операції в межиріччі Вісли і Бугу. Брудерман вирішив відступити на р. Гнила Липа, щоб там чинити опір російським. Верховне командування затвердило це рішення, наказавши відвести корпусу за кордон Жолкіїв, Львів, Миколаєв. Триденне бій на р. Золота Липа закінчилося перемогою росіян.

Хід подій на Люблінському і Холмському напрямках настійно вимагав перегрупування військ армії Рузського в район на північ від Львова з метою надання підтримки арміям Еверт і Плеве.Рух військ в новому напрямку намічалося почати не пізніше 18 (31) серпня. Ставка категорично вимагала, щоб Рузский продовжував саме рішучий наступ, розвиваючи особливу активність своїм правим флангом в обхід Львова півночі. 8-а армія повинна була, як і раніше, рухатися центром через Рогатин на захід [52]. 16 (29) серпня 3-тя російська армія продовжувала своє заходження лівим флангом, маючи на меті захоплення Львова. На світанку 15 (28) серпня Брусилів залишив 24-й корпус заслоном у Галича, а решта корпусу направив до Львова. Війська основний угруповання виступили о 3 годині і рухалися форсованим маршем до 22 годин, пройшовши відстань понад 50 кілометрів. З ранку 16 (29) серпня вони продовжували марш і близько полудня при підході до Рогатину на р. Гнила Липа зав'язали бій з противником.

Австро-венгерскон командування прагнуло будь-що-будь утримувати цей рубіж. Воно висунуло сюди свіжі сили, перекинуті з Сербського фронту, які разом з групою Кевеса утворили нову, 2-у армію. Задум Брусилова полягав в тому, щоб, прикриваючись з фронту 12-м корпусом генерал-лейтенанта Радко-Дмитрієва, наступ вести правофланговими корпусами (7-м і 8-м). Протягом трьох днів на р. Гнила Липа йшли запеклі бої. Австрійське командування прагнуло наполегливої ​​обороною з фронту і ударом з боку Галича у фланг завдати поразки наступаючим радянським військам. Наміри супротивника не збулися. З'єднання армії Брусилова розгромили 12-й корпус австрійців, що діяв на стику 8-й і 3-й армій російських, і створили загрозу охоплення всієї ворожої угруповання, що розташовувалася на південь від Львова. Ворог почав відступати. Одночасно була відбита атака в районі Галича. 18 (31) серпня Брусилов доносив в штаб Південно-Західного фронту: «Триденна битва відрізнялося крайнім завзятістю, позиція австрійців, надзвичайно сильна за своєю природою, завчасно укріплена двома ярусами окопів, яку вважали австрійцями, неприступною, взята доблестю військ ... Противник намагався утримати нас з фронту і атакувати у фланг з боку Галича, відкинутий з великими для нього втратами ... »[53]. Росіяни захопили багато полонених, в тому числі одного генерала, три прапора, понад 70 гармат [54]. Тільки під Галичем було вбито до 5 тис. Австрійських солдатів і офіцерів. Брусилів писав: «На річці Гнила Липа моя армія дала перше справжнє бій. Попередні бої, стаючи поступово все серйозніше, були хорошою школою для необстріляних військ. Ці вдалі бої підняли їм дух, дали їм переконання, що австрійці не глянь слабкіше їх, і вселили їм впевненість в своїх вождів »[55].

Після боїв 18 (31) серпня на річці Гнила Липа розбитий противник, кидаючи гвинтівки, гармати, зарядні ящики, вози, в повному безладі відійшов по всьому фронту в напрямках на Львів, Миколаєв і Галич. Подальше завдання 8-ї армії полягала в тому, щоб спільно з військами 3-ї армії оволодіти Львовом. 20 серпня Брусилів наказав, в якому говорилося: «Завтра, 21 серпня, 2-мя корпусами продовжувати наступ з метою: 7-го корпусу спільно з частинами 3-ї армії почати операцію проти міста Львова; 8-го корпусу - прикрити цю операцію з боку Миколаєва »[56]. 8-а армія стрімко просувалася вперед, охоплюючи Львів з півдня. Ворожі війська, що тісняться росіянами, поспішно відходили на захід, несучи великих втрат. Брусилів доносив: «Вся картина відступу противника, велика втрата знарядь, маса кинутих парків, величезні втрати вбитими, Ренен і полоненими яскраво свідчить про повну його розладі» [57].

Великого успіху добилися війська 3-ї армії. Наступав на її правому фланзі 21-й корпус завдав поразки групі Демпфа, звернувши противника в безладну втечу. 20 серпня (2 вересня) він зайняв район Жолкіева і створив загрозу охоплення лівого флангу армії Брудермана. Бій за столицю Східної Галичини наближалося до своєї розв'язки. Австро-угорському командуванню стало ясно, що утримувати Львів не було сенсу, оскільки просування 8-й і 3-й армій російських створювало загрозу тилах їх 3-й армії. Воно вирішило залишити місто, куди 21 серпня (3 вересня) вступили підрозділи 8-ї армії. 22 августа (4 вересня) війська 24-го корпусу оволоділи Галичем. У ніч на 24 серпня (6 вересня) війська армії Брусилова захопили Миколаєв. Особливо важливим було те, що це вдалося зробити майже без втрат в особовому складі. Вирішальне значення мав майстерний вогонь артилерії. На цьому завершилася Галич-Львівська операція, яка як і Люблін-Холмська операція, була значною подією Галицької битви. В ході її 3-я і 8-а російські армії завдали поразки 3-й і 2-й австро-угорським арміям, зайняли великі українські міста Львів та Галич.

Відповідно до вказівок Ставки штаб Південно-Західного фронту приступив до розробки плану нової операції. 21 серпня (3 вересня) Іванов дав директиву про перехід в загальний наступ з метою відкинути противника до Вісли і Сану. На правому фланзі фронту була утворена 9-я армія під командуванням лечицьке. До початку операції співвідношення сил на північному крилі фронту змінилося на користь росіян. З 20 по 22 серпня (2-4 вересня) 4-я армія завдала поразки групі Куммера. Оперативне положення російських військ покращився. 9-а, 4-а і 5-а армії повинні були наступати в південно-західному напрямку на Нижній Сан. 3-тя армія отримала наказ нанести удар на північний захід у фланг і тил 1-й і 4-ї армій противника. Проти 3-й і 2-й австро-угорських армій командування фронтом залишало 8-у армію Брусилова. На Дністровський загін Арутюнова покладалося завдання на південний берег р. Дністра, взяти Старий і вести розвідку у напрямку до Карпатським проходах. Основна ідея операції полягала в концентричних діям 9-й, 4-й, 5-й і 3-й російських армій проти північної групи австро-угорських військ. Передбачалося спільними діями чотирьох російських армій оточити в трикутнику між Віслою і Сяном дві ворожі армії.

Розвиток подій серйозно турбувало австро-угорське командування. На львівському напрямку були одні невдачі. Операція в межиріччі Вісли і Бугу не віщувала рішучого результату. Верховне командування Австро-Угорщини продовжувало наполягати на необхідності проведення узгоджених рішень. 21 серпня (3 вересня) ерцгерцог Фрідріх писав Вільгельму II: «Чесно виконуючи наші союзні обов'язки, ми, жертвуючи Східною Галичиною і керуючись, отже, лише оперативними міркуваннями, розвинули наступ в заздалегідь обумовленому напрямку між Віслою і Бугом і тим самим притягли на себе переважаючі сили Росії ... Ми важко розплатилися за те, що з боку Німеччини не було розвинене обіцяне наступ проти нижньої течії р. Нарева в напрямку на Седлец. Якщо ми хочемо досягти великої мети - придушення Росії, то я вважаю вирішальним і вкрай необхідним для цього німецький наступ, енергійно проведене великими силами в напрямку на Седлец »[58]. Німецьке командування відповіло, що наступ на Седлец не може бути здійснено до того, поки 1-ша російська армія не розбита.

Австро-Угорці встали перед необхідністю перегляду всього плану кампанії. Рух 1-й і 4-ї армій на північ, з метою подати руку союзнику схід Варшави, було призупинено австро-угорським командуванням, так як, їх подальше просування в північному напрямку мало ризикований характер. Тим самим, початковий план Австро-Угорського командування по з'єднанню з німецькою армією в північному напрямку, повністю провалився. Ясне розуміння обстановки і особливо тривожні новини з львівського ділянки фронту приводили до висновку, що центр ваги операції переміщується на південь. Конрад вирішив за рахунок сил 3-ї армії прийти на допомогу 3-й армії. Він мав намір затримати фронтальне просування східних армій російських шляхом посилення 3-й армії на ділянці Львів, Миколаєв і одночасно виконати двосторонній охоплює маневр, наступаючи 2-ю армією через Дністра через район Миколаєва, а 4-ю армією з лінії Унів, Белж в напрямку на Львів.

Автори офіційного австрійського праці відзначають, що начальник генерального штабу приступив до здійснення плану, який може бути віднесений до числа «найбільш рішучих і сміливих за весь період світової війни» [59]. Однак аналіз плану Конрада показує всю його Фантастичність. Автор замишляв грандіозний бій в районі на захід від Львова, яке повинно було з'явитися останнім актом кампанії, привести до розгрому 3-й і 8-й російських армій, звільнення Східної Галичини. Але він належним чином не оцінив всіх обставин, сил і засобів сторін. Його задум не був заснований на точних відомостях про силах російських і можливих напрямках їх дій. План не відповідав реальному стану речей на театрі військових дій і не мав жодних шансів на успіх. Хід подій наочно це підтвердив.

В кінці серпня - початку вересня на північ і на захід від Львова відбулися великі події. З 22 серпня (4 вересня) війська 9-ї і 4-ї армії вели наполегливі атаки сильно укріпленої позиції противника між Віслою і верхів'ями р. Пор. 25-й і 19-й корпуси 5-ї армії, діючи в тісному зв'язку з лівим флангом 4-ї армії, направлялися для глибокого охоплення австро-угорців зі сходу, 5-й і 17-й корпуси і кавалерійський корпус Драгомирова, що залишилися на Томашівського напрямку, було кинуто Плеве на південь. Решта корпусу своєї армії Рузський пересунув на південь, приєднавшись їх до 8-ї армії. Завдання 8-ї армії - опанувати Городоцької позицією. Запеклі бої розгорнулися на всьому фронті. Особливої ​​напруги вони досягли 27 серпня (9 вересня). У цей день частини Гвардійського і Гренадерського корпусів 4-й армії зломили опір противника. Разом з австрійськими частинами був розгромлений німецький корпус Войрша. Одночасно запеклі бої відбувалися в районі Рава-Руська. Лівофлангові корпусу 5-ї і правофлангові корпусу 3-ї російських армій не тільки відбили всі атаки противника, а й наполегливо тіснили 4-у армію Ауффенберга, охоплюючи її з двох сторін. Особливо небезпечно було наступ з півночі військ Плеве. 27 серпня (9 вересня) вони зайняли Томашов, поставивши під загрозу тили 4-й армії. Перед Конрадом постало питання про припинення боїв у районі Рава-Руська, Львів і переході до оборонного способу дій. Увечері 27 серпня (9 вересня) був відданий наказ про концентричному настанні 2-й, 3-й і головних сил 4-ї армії на російські війська, що знаходилися під Львовом. Лівий фланг 4-ї армії спільно з групою Йосипа Фердинанда мав прикривати це наступ з флангу і тилу. 28 серпня (10 вересня) австро-угорці перейшли в наступ. Дії в районі Рави-Руської не тільки не дали бажаних результатів, але, навпаки, серйозно погіршили її становище. Частини 5-го російського корпусу прорвали оборону групи Йосипа Фердинанда, що прикривала тил армії. Одночасно ця група була охоплена з флангу кавалерійським корпусом Драгомирова.

Вельми напружено відбувалася боротьба на лівому крилі фронту. Перед 8-ї російської армії стояло завдання посісти Городоцьку позицію. Противник створив сильну оборону. Позиція прикривалася р. Верещиця, велика частина мостів через яку була зруйнована. «За цих умов, - писав Брусилов, - спроби оволодіти Городоцької позицією з фронту не приведуть до корисних результатів, це - марно відчувати доблесть військ і нести непотрібні втрати. Оволодіння позицією можливо тільки обходом її лівого флангу ... »[60] 25 серпня (7 вересня) він віддав наказ про атаку, призначаючи для обхідного маневру 12-й армійський корпус [61].

З ранку 26 серпня (8 вересня) війська 8-ї армії розгорнули наступальні дії. Близько полудня противник почав контратаки. Зав'язалися запеклі бої. Вони тривали чотири дні. Командування австрійських військ наполегливо прагнуло будь-що-будь домогтися перемоги над росіянами. «... Треба віддати належне, - відзначав Брусилов, - нашим ворогом було проявлено крайня напруга, щоб задачу цю виконати» [62]. 8-а армія виявилася в скрутному становищі. Але майстерними діями військ вдалося відбити натиск переважаючих сил ворога. На світанку 30 серпня (12 вересня), зробивши відчайдушну спробу зламати опір російських, противник став відходити, переслідуваний кіннотою і авангардними частинами піхоти 8-ї армії. Городоцьке бій завершилося повною перемогою російських військ.

Вже 29 серпня (11 вересня) Конраду стало ясно, що його план концентричного наступу на Львів не вдався.Після полудня він отримав тривожні звістки про рух 5-го і 17-го корпусів армії Плеве на південь. Загроза оточення 4-ї армії і відсутність реальних результатів від настання 2-й і 3-й австро-угорських армій змусили його прийняти рішення «припинити бойові дії і відвести армії за р. Сан »[63]. Відхід був початий в ніч на 30 серпня (12сентября) і закінчений 2 (15) вересня. В цей же день пішла директива про подальше відступ.

Командування Південно-Західного фронту вирішило продовжити наступ. Ставилося завдання форсувати річку Сян і організувати енергійне переслідування противника. Одночасно належало обкласти або блокувати фортеця Перемишль, з тим щоб вона не могла перешкоджати подальшим операціям. Події розвивалися за цим планом. 9-а, 4-а і 5-а армії приступили до подолання Сана, 3-тя армія почала оподаткування Перемишля, а 8-а армія прикривала блокаду цієї фортеці та шляхи на Львів з півдня. Несподівано перед військами фронту виникли великі труднощі. Після рясних дощів стався підйом води в Сані. Мости були знесені. Переправа головних сил сповільнилася. Вони втратили можливість до руху і дій. Переслідування противника велося невеликими загонами. Австро-угорцям вдалося відірватися від російських. Після ряду ар'єргардних боїв вони 9 (23) вересня відійшли на лінію р. Віслока, а до 13 (26) вересня - річок Дунайця і Бяли. 12 (25) вересня Ставка віддала директиву, якій настання Південно-Західного фронту було призупинено до 20 вересня (3 жовтня).

Галицька битва - одна з найбільших стратегічних операцій першої світової війни. Вона характеризувалася складністю і великим розмахом. Військові дії розгорнулися спочатку на фронті 320 км, який розширився потім до 400 км, і тривали понад місяць. Вони складалися з ряду одночасних і послідовних операцій груп армій. Їх завершенням стало загальне переслідування австро-угорських військ усіма арміями Південно-Західного фронту. З боку російських в операції брали участь 9-а, 4-а, 5-а, 3-я, 8-а армії і Дністровський загін. Противник мав 1-ю, 4-ю, 3-ю, 2-ю армії і ландверних корпус Войрша. В результаті російського наступу австро-угорські війська зазнали серйозної поразки. Їхні втрати склали близько 400тис. людина, включаючи 100 тис. полоненими, і 400 знарядь. Росіяни втратили 230 тис. Чоловік [64]. Перемога була досягнута об'єднаними зусиллями всіх армій Південно-Західного фронту. Але австро-угорським військам вдалося, все ж уникнути повного розгрому.

Російська Ставка і головнокомандування Південно-Західного фронту опинилися на висоті стоять перед ними завдань. Вони мали серйозного противника в особі австро-угорського верховного командування, очолюваного такої великої фігурою як, який був Конрад фон Гетцендорф. Стратегічні рішення приймалися з урахуванням швидко змінювалася обстановки і наполегливо проводилися в життя. Ставка впливала на хід подій постановкою фронту завдань і введенням в бій своїх резервів. Особливо важливу роль зіграла перегрупування військ варшавської групи в кризовий момент Люблін-Холмської операції, коли 19 серпня (1 вересня) прорив між 4-й і 5-й арміями докотився до Травників, а перекидання австро-німецьких з'єднань з західного берега Вісли на східний загрожувала крайнього правому флангу всього угруповання російських. Верховне головнокомандування розуміло, що до виходу 3-й і 8-ї армій на лінію Рава-Руська, Городок забезпечення оперативної стійкості 4-й і 5-ї армій було питанням першорядної важливості. Тільки після прибуття в район Любліна 9-ї армії в складі трьох корпусів успіх в повній мірі схилився на бік росіян [65]. Вихід 3-й і 8-ї армій на лінію Рава Руська, Городок остаточно закріпив положення.

Перегрупування 9-ї армії на південно-західний напрямок в той же час порушила задуми верховного головнокомандування про розвиток наступу на центральному, берлінському напрямку. Негативну роль відігравало відсутність належної твердості в керівництві військами. Це не дозволило своєчасно забезпечити координацію дій обох груп армії Південно-Західного фронту і організувати рішуче переслідування противника.

Сприятливий для російських результат Галицької битви поліпшив становище їх стратегічного фронту. Велика допомога була надана англо-французьким військам. Перемога російських армій над австро-угорськими військами мала важливе значення в загальному ході першої світової війни. «... Події на Марні і в Галичині, - писав Фалькенгайн, - відсунули її результат на абсолютно невизначений час. Завдання швидко домогтися рішень, що до сих пір було основою для німецького способу ведення війни, звелася до нуля »[66].

IV. Варшавсько - Ивангородская операція

Перемога в Галичині поставила російське командування перед необхідністю визначити чергову стратегічну задачу. У штабі Південно-Західного фронту було певне намір по завершенні переправи головних сил через Сан рушити їх потім в північно-західному напрямку, перевести на лівий берег Вісли і, розгорнувши на рубежі р. Ніда діяти, дивлячись по обстановці: або до Кракова або до Бреславле [67]. Ставка не заперечувала проти такого рішення, оскільки воно відповідала його власним припущенням. Верховне командування виношував план вторгнення в межі Верхньої Сілезії.

Успіх наступу Південно-Західного фронту, як і виконання спільної справи по планованому Ставкою вторгнення в Сілезію, багато в чому залежав від дій Північно-Західного фронту. Але незабаром з'ясувалося, що стан цього фронту не може надійно забезпечити не тільки висунення за Ніду, але навіть повідомлення армій правого крила Південно-Західного фронту при їх операції на Сані.

Поки представники вищого військового керівництва Росії робили різні припущення щодо способу подальших дій, положення на фронті швидко змінювалося не на їхню користь. Із завершенням Східно-Прусської операції настав нарешті, момент, коли, на думку німецького командування, можна було надати допомогу австро-угорцям. Цього вимагали обставини. Поразка військ Австро-Угорщини в Галицької битві поставило їх на межу катастрофи. Російські армії погрожували захопити Західну Галичину, Краків і Верхньої Сілезії - важливий промисловий район. Союзник Німеччини знову і знову просив про підтримку. Командування 8-ї німецької армії вважало найбільш доцільним здійснити обіцяний австро-угорцям, ще до війни, удар на Седлец. 1 (14) вересня Гінденбург доносив в головну квартиру: «Наступ на Нарев у вирішальному напрямі можливо через 10 днів. Австрія через Румунії просить безпосередньої підтримки шляхом перекидання армії до Кракова і в Верхню Сілезію. Для цього є чотири армійські корпуси і одна кавалерійська дивізія. Перекидання залізницею займе 20 днів. Допомога туди запізниться. Прошу рішення »[68].

Німецьке верховне командування мало іншу точку зору. Вважалося, що Наревская операція не призведе до бажаних результатів. Було вирішено погодитися з проханням австро-угорців і перекинути зі Східної Пруссії в район Кракова, Ченстхов, Каліш основні сполуки 8-ї армії, на базі яких сформувати нову, 9-у армію. На чолі її поставили Гінденбурга. Передбачалося силами цієї армії спільно з 1-й австро-угорською армією почати наступ на Середньої Вісли з метою вийти у фланг і тил військ Південно-Західного фронту. На 8-у армію командування якої перейшло до Шуберту, покладалося завдання забезпечити оборону Східної Пруссії від можливого нового вторгнення російських. Перекидання бойових з'єднань зі Східної Пруссії в Верхню Сілезію була проведена в період з 4 (17) за 15 (28) вересня. Південніше германців між Віслою і Сяном розгорнулася 1-я австро-угорська армія генерала Данкля. Всього для настання в Середньої Віслі призначалося 9 корпусів.

Аналіз російським верховним командуванням донесень штабів армій і фронтів дозволили йому зробити цілком певний висновок про те, що в районі Каліш, Ченстхов, Краків відбувалося зосередження великих німецько-австрійських сил. Так 12 (25) вересня Янушкевич писав рузке: «З двох зазначених Вами напрямків можливого наступу противника, а саме на фронт Сандомир, Івангород і Івангород, Варшава, більш імовірним мабуть, є перше, як кротчайшее і виводить в найбільш небезпечному для нас напрямку у фланг і тил арміям Південно-Західного фронту; крім того, рухаючись по цьому напряму, германці надають найближчу підтримку розбитим австрійцям. Цими міркуваннями не виключається можливість руху і на Варшаву, особливо при настанні великими силами »[69]. Наступні події повністю підтвердили цей прогноз.

Російське командування своєчасно виявивши перекидання німецьких військ зі Східної Пруссії і розкривши задум німецького командування, які мали вирішити питання про спосіб протидії намірам ворога. Ставка вважала найбільш доцільним прикрити район Середньої Вісли, перегрупувавши туди головні сили Південно-Західного і частина сил Північно-Західного фронтів. На її думку цей захід дозволив би не тільки парирувати удар противника, а й створити умови для переходу в контрнаступ. Остаточне рішення Ставки було сформульовано в директиві від 18 вересня (1 жовтня). Вносилися уточнення в визначення мети операції. Директива говорила: «Для досягнення спільної справи, що полягає в глибокому вторгнення в межі Німеччини з боку Верхнього Одера, Верховний головнокомандувач ставить найближчою метою поразки військ ворога, що наступають по лівому березі Вісли, прагнучи розвинути сильний удар проти його лівого флангу». Ставилося завдання розгромити ворожу угруповання, що рухається від кордонів Сілезії в Північно-східному напрямку.

Головнокомандувачу арміями Південно-Західного фронту надавалося право об'єднати в руках одного з командуючих арміями загальне керівництво операціями в Галичині. Головнокомандувач Північно-Західним фронтом мав спішно зосередити в районі Варшави 2-у армію. Збереглася завдання по забезпеченню, у що б то не стало, правого флангу Південно-Західного фронту від можливого удару німців з боку Східної Пруссії. Головним силам належало розвернутися на правому березі Вісли від яблуні до Сандомира, маючи в своїх руках переправи добре забезпечені укріпленнями на лівому березі Вісли, для масового переходу в наступ. Особливу роль покликана була грати 2-я армія. Її намічалося направити на лівий фланг противника, розгортання якого передбачалося на рубежі Лодзь, Кєльці. Командування фронту сподівалося посилити арію новими підкріпленнями з метою прикриття її правого флангу і «більш глибокого охоплення супротивника, щоб відкинути його на Краків». Військам головних сил вказувався кордон, який їм належало досягти. Він йшов від Лодзі на Опочно, Скаржісно, ​​Сандомир. Галицької групі під командуванням генерала Брусилова належало діяти проти німецько-австрійських військ на правому березі Вісли, здійснювати блокаду Перемишля, прикривати Львів і лівий фланг всього Південно-Західного фронту. Директива встановлювала лише вихідне положення на Віслі для подальших дій, які головнокомандувач Південно-Західним фронтом генерал Іванов мав намір остаточно визначити по більш точному з'ясуванні обстановки.

Планом радянського командування передбачалося проведення перегрупувань великих військових мас. І потрібно було перекинути 2-у армію Північно-Західного фронту з рубежу річок Нарев і Німану в район Варшави, а 4-ю, 9-ю і 5-ю армії Південно-Західного фронту - з рубежу р. Сана на ділянку Івангород, Завіхост. Завдання здійснювалася послідовно, у міру того як в Ставці складався остаточний план операції. 9 (22) вересня в день отримання вказівок верховного головнокомандувача про переміщення однієї з армій Південно-Західного фронту на Середню Віслу, генералу Еверт було наказано припинити переправу своїх військ через Сан і з 11 (24) вересня почати висування до Івангород [70]. Переміщаючи Еверт до Івангород, Іванов ставив перед нею завдання в разі розвитку удару німцями з північного заходу від Млаві на Нижній Нарев забезпечити правий фланг і тил Південно-Західного фронту і посприяти Ольховського в утриманні Варшави.

В останню чергу з військ Південно-Західного фронту на середню Віслу перекидалася 5-я армія.Спочатку цей маневр не планувався. Ще 15 (28) вересня малося на увазі лише трохи північніше змістити її війська, щоб зайняти ними смугу 9-ї армії, спрямованої в район Юзефов, Ганнопіль, гирло Сана. Відповідно порушувався на північ смуга 3-й армії. Корпусам 5-ї армії належало почати переміщення 16 (29) вересня, виславши додані їм кавалерійські дивізії на р. Вислока. Завдання армії полягала в тому, щоб, міцно ставши на Сані, готуватися до наступу в напрямку Кракова [71]. Директива Ставки від 19 вересня (2 жовтня) вимагала від головнокомандувача фронтом перемістити на Середню Віслу і 5-у армію. Її військам було наказано якомога швидше перейти в район Любліна, почавши рух з 20 вересня (3 жовтня) [72]. У міру виходу корпусів в зазначений район намічалося перевозити їх по залізниці до Івангород [73].

Поряд з перегрупуванням армій Південно-Західного фронту здійснювалося переміщення на Середню Віслу частини сил Північно-Західного фронту. Директивою від 18 (29) вересня Рузскому пропонувалося направити в район Варшави 2-у армію. Фактично переміщення почалося раніше. Ще 16 (29) вересня Ставка, приймаючи термінових заходів щодо посилення оборони Варшави, наказала Рузскому розробити міркування про найкраще розташування корпусів 2-ї армії для здійснення якнайшвидшої перекидання їх до Вісли [74]. Ставкою здавалося, що військ двох фронтів, зосереджуваних на Середньої Вісли, недостатньо. Було наказано додатково відправити до Варшави зі складу 6-ї армії 50-ю піхотну дивізію і полк офіцерською стрілецької школи. Малося на увазі посилити цими частинами Прінаревскую групу [75]. У розпорядження Іванова передавалися всі прибулі з глибокого тилу резерви верховного головнокомандування: 1-й Сибірський корпус, Забайкальская козача бригада і 1-а Сибірська важка артилерійська бригада, 12-я і 14-я Сибірські піхотні дивізії. Вихід армій в новий оперативний район здійснювався в період з 10 (23) вересня по 1 (14) жовтня. Перекидання військ проводилася частиною похідним порядком, а частиною - залізницею. Розгортання 2-ї армії і частково 4-ї армії забезпечувало постійними укріпленнями Варшави і Івангорода і висунутими попереду фортець оборонними позиціями на лівому березі Вісли. Решта армії розгорталися без відповідного прикриття. Позначився певний прорахунок російського Генерального штабу, своєчасно не прийняв необхідних заходів до зміцнення кордону Середньої Вісли.


В кінці вересня завершилися стратегічні перегрупування російською фронті. Черговий завданням був вихід військ на рубіж розгортання. До її вирішення приступив Іванов.26 сентября (9октября) він підписав директиву, де говорилося: «Метою найближчих дій ставиться: 1) переправа військ 4-й і 5-ї армій на лівий берег Вісли і затвердження їх на цьому березі, 2) розгортання всіх сил 2-й, 5-й і 4-ї армій і заняття ними спільного фронту для подальшого наступу і атаки противника »[76]. Директива не передбачала перехід армій в наступ. Малося на увазі закінчити зосередження військ на Середньої Вісли, почекати підвезення підкріплень і зайняти вихідне положення для ведення операції.

Обстановка на лівому березі Вісли складалася вкрай не приємно для росіян. 9-я німецька армія почавши наступ 15 (28) вересня, наполегливо просувалася вперед. Гінденбург мав намір провести фланговий удар по 9-й російської армії, яка, як він припускав, повинна була переправитися через Віслу на південь Івангорода. 20 сентября (3 жовтня) німецькі війська підійшли до Вісле.21-23 сентября (4-6 жовтня) розпочалися бойові дії на фронті від Івангорода до Сандомира. Німці відтіснили російські авангарди на правий берег річки. Але їх задум про розгром 9-ї армії не здійснився, оскільки переправа цієї армії через Віслу немає й. Наступали на південь від австрійські війська 26 вересня (9 жовтня) вийшли до Сану. Їх спроби форсувати річку були відбиті росіянами.

Німецьке командування прийняло нове рішення. Передбачалося головні сили 9-ї армії повернути на північ і зробити спробу з ходу оволодіти Варшавою. 26 вересня (9октября) група Макензена форсованим маршем через Радом, Бялобржегі кинулася до Варшави. Противник розраховував на раптовість і швидкість дій.

Виконання своїх задумів обома сторонами повинно було неминуче привести до зустрічних зіткнень. Так воно і сталося. З 27 вересня (10 жовтня) на Середньої Віслі зав'язалися запеклі бої між 9-ю німецькою армією і військами 2-й, 5-й і 4-й російських армій. З'єднання 2-ї армії відбивали наполегливі атаки противника, який прагнув прорватися до Варшави з півдня. Події в районі Івангорода також розвивалися досить напружено. Генералу Еверт вдалося в ніч на 27 вересня (10 жовтня) переправити 4-у армію за Віслу.

Аналіз ходу бойових дій проливав світло на справжні наміри противника. Іванов правильно зазначив «поступове переміщення військ ворога на північ» [77]. У зв'язку зі зміною обстановки російські війська отримали нове завдання - «затримати противника на Віслі і забезпечити підступи до Варшави» [78]. 2-й армії належало нанести контрудар, відкинути наступали німецькі частини, і тим із Варшави ділянку Вісли нижче Гура Кальварія. 5-я, 4-а і 9-а армії повинні були надійно обороняти рубіж Вісли між гирлами Пилиці і Сана. Галицької групі Брусилова слід атакувати австро-угорців; кінний корпус Новикова був зобов'язаний продовжувати рух в район Варшави для дій на правому фланзі 2-ї армії.

Зустрічні битви під Варшавою і Івангород тривали. Російські війська стійко відбивали натиск противника енергійними контратаками. Тим часом в штабі фронту панував смуток. Невдача з переходом армій за Віслу справила на Іванова гнітюче враження. Він безумовно не справлявся з покладеним на нього завданням по керівництву настільки величезною масою військ, зосередженої на Середньої Вісли. Ставка ставила завдання - «розгромити війська ворога, що наступає після лівому березі Вісли, з нанесенням сильного удару проти його лівого флангу» [79]. Відповідальність за підготовку такого удару покладалося на головнокомандуючого військами Південно-Західного фронту генерала Рузського. З 1 (14) жовтня в його розпорядження переходили Прінаревская група з фортецею Новогеоргієвськ, 2-я і 5-я армії, кінний корпус Новикова. У завдання Рузского входило негайне прийняття рішучих заходів до утримання максимально широкого району на лівому березі Вісли до остаточного збору всіх сил з метою вільного їх дебушірованія через Віслу і забезпечення спільної операції на Середньої Віслі з боку противника, чинного зі Східної Пруссії [80]. Найважливішим завданням армії Південно-Західного фронту ставилося: «діючи в повній зв'язку з арміями Північно-Західного фронту, призначеними для нанесення головного удару з боку Варшави, прикувати до себе якомога більшу кількість ворожих сил і тим полегшити виконання основного завдання, покладеного, на армії Північно -Західного фронту »[81]. Зокрема, їм належало наполегливо утримуватися на Сані і Віслі, прагнучи при першій до того можливості перенести дію на ліві берега цих річок і особливо енергійно розвиваючи удар своїм правим флангом. У завдання фронту також входило міцне утримання Галичині своїми лівофланговими арміями.

Ставка надавала великого значення майбутньому наступу. Верховний головнокомандувач вважав, що «на берегах Вісли буде вирішена доля першого періоду кампанії, а може бути всієї війни» [82]. Він звертав увагу на необхідність ретельної його підготовки. Але наступ розпочався неодночасно. Першою перейшла в атаку 2-я армія 5 (18) жовтня. Одночасно 5-я армія почала переправу через Віслу свого 19-го корпусу, а слідом за ним і 5-го корпусу. На напрямку дій військ Північно-Західного фронту бої прийняли запеклий характер. Противник зробив ряд контратак, але вони не мали успіху. Незабаром його опір був зломлений. 7 (20) жовтня німецькі війська почали відступ. Обидві армії фронту перейшли до енергійного переслідування швидко відступаючого супротивника [83].

Тим часом з 11 вересня (24 жовтня) розгорнулися великі бої під Івангород. Тут російським вдалося несподівано для австрійців перекинути на лівий берег Вісли 4-ю і 9-ю армії, які і атакували 1-у армію Данкля з обох флангів. Бойові дії, що носили місцями характер зустрічних зіткнень, взяли вкрай жорстокий і кровопролитний характер. Також вести бойові дії в лісистій місцевості було вкрай незручно. Але, незважаючи на ці важкі умови, 4-а і 9-а армії розгромили австрійців і примусили їх поступово відступати на південь. Всі чотири російські армії продовжували розвивати посилений наступ на захід і південний захід, маючи спільне завдання - готуватися для глибокого вторгнення в межі Німеччини через Верхню Сілезію.

З метою забезпечення відходу своїх військ від Середньої Вісли австро-німецьке командування зробило демонстраційне наступ проти 3-й російської армії на р. Сан. Для надання їй допомоги генерал Іванов запропонував 9-ю, а з нею і 4-у армію направити у фланг австро-угорським силам в Галичині. Російська Ставка погодилася з цією пропозицією. Поворот двох армій в південному напрямку привів до великої розтяжці фронту 2-й і 5-ї армій. Це змусило їх припинити переслідування розбитих германців. Тепер вже не 4-а армія повинна була узгодити свій наступ з 5-й, а навпаки [84], і вже не Південно-Західному фронту було рівнятися по Північно-Західному, а Північно-Західний повинен був погоджувати наступ своїх армій з 4 й і 9-й арміями [85]. Таким чином, замість початкового плану глибокого вторгнення в Німеччину вийшло вторгнення в Австро-Угорщину.

Варшавсько - Ивангородская операція за кількістю які брали участь в ній сил і за своїм стратегічним задумом була однією з найбільших операцій першої світової війни. У ній брала участь приблизно половина всіх сил російських, які діяли проти Німеччини і Австро-Угорщини. Російське командування зробило рішучий наступ від Середньої Вісли з метою глибокого вторгнення в межі Німеччини. Майстерно здійснена перегрупування великих сил до Середньої Віслі показала велике значення у війні залізних і шосейних доріг для масової перекидання військ з одного ділянки фронту на інший.

Німецьке командування, що ставив собі за мету захист Познані і Сілезії від вторгнення російських, виконувало завдання під виглядом допомоги австро-угорським арміям, розбитим в Галицької операції. В ході операції воно розширило свій задум, маючи на меті закріпитися на Віслі і захопити Варшаву, що при тих силах і засобах, якими воно мало, було авантюрою. З точки зору військового мистецтва ідея флангового удару була спробою здійснити «Шліффеновскіе Канни». Операція закінчилася розгромною перемогою російської зброї. Однак російське командування не використовувало всіх можливостей. Це дозволило німцям вислизнути від остаточного розгрому і приступити до вироблення нового плану, виконання якого призвело до Лодзінської операції.

V. Лодзинская операція

У другій половині жовтня становище сторін російською фронті було таке. На правому фланзі просувалася в західному напрямку 10-я армія вийшла до кордону зі Східною Прусією, маючи перед собою 8-у німецьку армію. Між Віслою і Пилицею наступали 2-я і 5-я армії, переслідуючи 9-у німецьку армію, яка зуміла відірватися від російських військ і відійти до р. Варте, на ділянку Серадз', Ченстохова. Ці російські армії складали Північно-Західний фронт. Війська противника були об'єднані під новостворений німецький Східний фронт, в командування що 19 октября (1 листопада) вступив П. Гінденбург зі своїм начальником штабу Е. Людендорфом [86]. Загальне співвідношення сил на фронтах було на користь росіян. Однак стан армій не дозволяв робити скільки-небудь великі військові операції. Війська потребували відпочинку. З'єднання і частини мали великий некомплект особового складу. Не вистачало зброї та боєприпасів, обстановка вимагала особливої ​​«обережності і вдумливості в прийнятті рішень для продовження боротьби з Центральними державами» [87]. Але російська Ставка переоцінила перемогу, здобуту в Варшавсько-Івангородський операції. Швидкий відхід германо-австрійців вона розглядала як ознака їх повного знищення. Виникла думка продовжити наступ з метою вторгнення російських армій в межі Німеччини.

20 жовтня (2 листопада) Ставка віддала директиву №5366, що поклала початок вироблення плану нової великої стратегічної операції російською фронті [88].Кінцевою метою, до досягнення якої прямували всі зусилля збройних сил, було вторгнення в Німеччину. Головну масу військ передбачалося направити в проміжок між Віслою та Судетамі. Це вимагало поступового висунення армії на відповідний рубіж, коків намічалися лінії Кола, Ченстохова, Освенцим. Одночасно потрібно міцно забезпечити їх з флангів - з боку Східної Пруссії та Галичини. Цьому верховний головнокомандувач надавав настільки важливе значення, що навіть не вважав за можливе просувати далі корпусу 2-ї і 5-ї армій до тих пір, поки не буде досягнуто більш рішучих результатів на Нижньої Віслі і Сані. Звідси випливали і найближчі завдання фронтів. Північно-Західному фронту належало зломити опір німців в Східній Пруссії, відкинути їх за лінію Мазурських озер, утвердитися на Нижньої Віслі. Завдання Південно-Західного фронту полягала в тому, щоб, діючи також наступально, здобути перемогу над австрійцями в Галичині. Вважалося вкрай необхідним натиском на обидва фланги військ противника, що знаходяться південніше Вісли, утруднити їх відхід в західному напрямку.

Наступ в Галичині з боку Карпат мало забезпечуватися висуненням відповідних сил на перевали і спробою рушити кінноту на Угорську рівнину. Верховний головнокомандувач зажадав від фронтів проявити завзятість і наполегливість, щоб виконати свої завдання якнайшвидше, бо будь-яка затримка в цій справі вела до невигідною для російських «відстрочення подальшої операції на лівому березі Вісли» [89].

Директива Ставки зобов'язувала головнокомандувачів фронтами вжити всіх заходів до зміцнення положення армій, розгорнутих на лівому березі Вісли, влаштуванню їх тилу, підвозу необхідних укомплектованість і запасів. Особлива увага зверталася на зведення достатнього числа цілком забезпечених переправ через Віслу і якнайшвидше відновлення залізниць. Ставилося завдання досягти арміями обох фронтів вказаної ним кордону Унейов, Шадек, Ласк, Роспржа, Пжедборж, Андрєєв, р. Ніда. Розмежувальна лінія між фронтами, встановлена ​​раніше до Пжедборжа, була продовжена на Новорадомск, Крейцбург. «Цей перший план Ставки був попередньої орієнтуванням для підготовки до наступу в межі Німеччини» [90].

Фронти по-різному оцінювали припущення Ставки щодо плану подальших дій. Генерал Рузський в своїй доповіді Янушкевич від 23 жовтня (5 листопада) висловив згоду з основною ідеєю директиви, але зробив ряд доповнень [91]. Він вважав за доцільне збільшити глибину операції, віднісши кордон виходу військ до лінії Познань, Нейсе. На його думку, необхідно було також внести зміни в організацію стратегічного керівництва. За змістом директиви Ставки арміям російського фронту належало діяти в трьох групах і вести три взаємопов'язані операції - в Східній Пруссії, на території Західної Польщі та в Галичині. Відповідно до цього пропонувалося утворити три командування. «... Правильна організація управління всіма нашими майбутніми операціями, - писав М. В. Рузський, - вимагає трьох самостійних начальників: одного для Східної Пруссії, іншого для центральної групи, що має на меті дії в Завіслінском районі, і третього для Галицької групи .. . »[92]. Всі вони повинні бути підпорядковані верховному головнокомандувачу.

Міркування командування Південно-Західного фронту щодо військових дій на майбутній період були викладені в записці генерала М. В. Алексєєва від 21 жовтня (3 листопада) [93]. Її автор писав, що відповідно до виробленого плану вся військова міць Німеччини звернена виключно на захід, проти Франції та Англії. Захист своїх інтересів ста російською фронті, говорилося в записці, німецька стратегія поклала цілком на австрійську армію [94]. Остання забезпечувала шляху на Будапешт і Відень. Одночасно вона прикривала і шляхи на Берлін, де були зосереджені всі керівні нитки політики і стратегії супротивників Росії. Звідси, як вважав Алексєєв, чи не здобувши перемоги над австрійцями, не можна розраховувати на сміливість і швидкість наших операцій на Берлін [95]. Він пропонував основну масу російських збройних сил направити на розгром австро-угорської армії, а Галичину визнати головним театром воєнних дій. Відповідно до цього належало зробити перерозподіл військ.

Сили росіян на західному кордоні обчислювалися тоді в 37 корпусів. З них 16 корпусів Ставка призначала для головної операції, а решта розподіляла порівну для дій на флангах стратегічного фронту. Алексєєв вважав таку угруповання, що не відповідає обстановці. Напрямок чверті всіх сил в Східну Пруссію, т. Е. Туди, де не наважувалася доля війни, було, на його думку, недалекоглядним. Це позбавляло головний театр кількох корпусів. Сам результат боротьби в тому районі не міг відбитися істотно на найважливіших операціях. Навпаки, виділення такої ж кількості сил в Галичину, де мала відбутися тривала боротьба з головною масою противника, було явно недостатньо. Пропозиція Алексєєва зводилося до наступного: 1) залишити для забезпечення правого флангу в 10-й і 1-й арміях не більше 6 корпусів; 2) 2-у армію висунути на захід, в сторону кордону, довівши її складу до 10 корпусів за рахунок військ восточнопрусской угруповання і гарнізону Варшави (27-й корпус); 3) інші сили - не менше 21 корпусу - зосередити для проведення операції в Галичині. Потрібно 5-ю, 4-ю і 9-ю армії з займаної лінії розташування повернути на південь і направити за Віслу, у фланг і тил військ противника із завданням завдати їм вторинне ураження в такому розмірі, щоб на наступний час армія Австро-Угорщині не була скільки-небудь «сильної і істотною перешкодою на шляху досягнення основної мети воїни» [96].

Генерал Н. І. Іванов 23 жовтня (5 листопада) представив записку Алексєєва верховному головнокомандувачу. Одночасно він доповів, що цілком розділяє висловлені в ній погляди, тому що доти, поки австрійські армії не будуть розбиті, вони завжди матимуть можливість влаштуватися за Карпатами і на захід від Кракова, а потім, користуючись добре розвиненою мережею залізниць, погрожувати на річках Варте, Одері та на захід від Одеру лівому флангу і тилу російських армій, які передбачалося направити проти Німеччини [97]. Розвиваючи думку Алексєєва про неможливість виконати ті обов'язки, які Ставка покладала на війська Південно-Західного фронту, Іванов писав: «Міцне утримання в наших руках частини Галичини і Північної Буковини, або принаймні району Чернівців, найближчим оподаткування Перемишля і Кракова, забезпечення всіх цих операцій з боку довгої лінії Карпат і, нарешті, забезпечення флангу і тилу наших армій, що наступають на захід в межі Німеччини, представляється непосильним завданням для ослаблених 10 корпусів 3-й, 8-й і 11-ї армій, які нині діють в Галичині, завданням непосильним до тих пір, поки не розбиті австрійські армії »[98]. Підсумовуючи сказане в записці Алексєєва і свої власні припущення, Іванов приходив до таких висновків: 1) одночасно переслідувати дві однаково важливі цілі, а саме - наступати на Берлін і разом з тим вести військові дії в Галичині проти австрійської армії - війська фронту не в змозі; 2) перш ніж проводити рішучу операцію в межах Німеччини, потрібно «остаточно розхитати і розбити австрійську армію»; 3) для виконання цього завдання розташованих в Галичині десяти сильно ослаблених корпусів недостатньо; 4) необхідно додатково направити в Галичину, на Верхню Віслу (на захід від гирла Дунайця) ще 9-ю, 4-ю і 5-ю армії, забезпечивши Середню Віслу 1-й і 2-й арміями [99]. Ставка відхилила пропозиції головнокомандувачів фронтами і зажадала проводити в життя ідею, викладену в директиві від 20 жовтня (2 листопада). Сама вона продовжувала вдосконалювати план операції, уточнюючи і конкретизуючи завдання фронтів. Оцінюючи обстановку, що склалася до кінця жовтня (початок листопада), Ставка вважала, що головні сили німців зосереджуються на напрямку Велюнь, Ченстохова. Що стосується угруповання австрійських військ, то вона представлялася ще в недостатній мірі з'ясованою. Вважалося, що австро-угорські війська розкололися на дві великі групи, з яких одна відходила на Краків по обох берегах Вісли, інша - з району Перемишля на захід і частиною на південний захід. У Карпатах противник переходив до оборони, а місцями навіть відступав [100]. Така досить невизначена обстановка змушувала Ставку почекати з переходом в наступ [101]. Але вона аж ніяк не мала наміру відкладати початок операції на невизначений термін. Її турбувало те, що втрата зіткнення з противником могла привести до небажаних наслідків. Відійшовши на свою територію і користуючись добре розвиненою мережею залізниць, він мав можливість «легко міняти угруповання своїх сил, створюючи на бажаних напрямках вигідну для себе обстановку» [102]. Одночасно стали надходити відомості про перевезення підкріплень з французького фронту. Це змушувало поспішати з початком загального наступу.

28 жовтня (10 листопада) Ставка віддала нову директиву № 5565 [103]. Вона вважала, що наступ «могло б уже розпочатися 30-го і, у всякому разі не пізніше 31 жовтня» [104]. Вказувалося, що майбутнє загальний наступ, що має кінцевою метою глибоке вторгнення в Німеччину, спочатку має переслідувати завдання зламати опір німців, якщо б вони спробували таке надати на фронті Каліш, Ченстохова, і потім, не зупиняючись, міцно утвердитися на лінії Ярочін, Острів, Кемпен , Крейцбург, Люблинець, Катовіце, Освенцим.

Для виконання поставленого завдання верховним головнокомандувачем намічався наступний спосіб дій:

1) з чотирьох армій, що діють на лівому березі Вісли,
зусилля двох центральних повинні бути спрямовані на розгром
Ченстоховської групи противника при одночасному забезпе
ванні цього маневру настанням правофлангової армії на Каліш
і Велюнь, а лівофлангової - на Краків;

2) армії, що діють на торно-млавеком напрямку і
в Східній Пруссії, повинні енергійно продовжувати виконання
колишнього завдання щодо забезпечення правого флангу і тилу армій,
знаходяться на лівому березі Вісли;

3) армії, що діють в Галичині, продовжуючи безостановоч-
ве переслідування відступаючих перед ними австрійців, повинні
частиною сил обкласти фортецю Перемишль і енергійно подготов-
лять атаку, поступово закупорити Карпати і вивести можливо
більше число військ до верхів'їв Вісли;

4) з метою об'єднання дій військ, призначених для
атаки Ченстоховської групи противника, 4-а армія на період
майбутню операцію тимчасово переходила в підпорядкування главно-
командувача арміями Північно-Західного фронту.

Припущення, викладені в директиві, не носили категоричного характеру. Вони, як і попередні, повідомлялися головнокомандувачем фронтами для ознайомлення. На початок листопада перед німецьким верховним командуванням стояла дилема: чи продовжувати шукати рішення війни на Заході або перенести центр ваги операцій на Схід проти Росії. 26 жовтня (8 листопада) генерал Е. Фалькенгайн в своїй головній квартирі в Мезьєр разом з начальником військових сполучень полковником В. Тренером обговорював план перевезень великих німецьких сил на Схід. У дусі такого рішення був поінформований підполковник Р. Хенч, спрямований в австро-угорську головну квартиру для переговорів з генералом Ф. Конрадом. Але бій на Ипре, де германці з дня на день чекали великих успіхів, позбавила змоги провести це рішення в той час в життя. Тому Гінденбургу було запропоновано розпочати операцію в основному тими силами, які мав головнокомандувач на Сході.

Ядро німецьких сил - 9-я армія під командуванням Макензена приховано від російських перекидалася в район Торна. Туди ж прямували прибувають підкріплення з Західного фронту і деякі частини, взяті з 8-ї армії. Німецькі війська, призначені для проведення операції, були розгорнуті в двох групах. Головну з них становила 9-я армія, а допоміжну - чотири неповних корпусу ( «Грауденц», «Познань», «Бреславль», «Торн»). 9-ї армії ставилося завдання завдати раптового удару по правому флангу угруповання Північно-Західного фронту, призначеної для наступу на Берлін. Одночасно передбачалося (вести активні дії силами австро-угорських армій в північно-східному напрямку назустріч 9-ї німецької армії. Отже, германо-австрійське командування планувало грандіозну стратегічну операцію по оточенню в Західній Польщі головною угруповання російських військ.

У Ставку почали надходити відомості про появу на лівому березі Вісли, на північ від Калиша, нових німецьких частин.Вважалося, що противник виробляв перегрупування. Це спонукало прискорити настання. 30 жовтня (12 листопада) Ставка віддала третю директиву. Вона передбачала перехід 1 (14) листопада арміями, розгорнутими на лівому березі Вісли, в загальний наступ, дотримуючись підстав, викладених в директиві № 5565 від 28 жовтня (10 листопада). Метою наступу ставилося «перешкодити згаданої перегрупування противника і утримати в наших руках ініціативу дій» [105].

Директива Ставки від 30 жовтня (12 листопада) ясно вказувала Рузскому на зосередження великих німецьких сил між Віслою і Вартою. У самому штабі його фронту було про це досить матеріалу. Так, 28 жовтня (10 листопада) командувач 2-ю армією С. М. Шейдеман, оцінюючи дії німців, припускав, що, «зосереджуючи свої війська в районі Ченстохова, вони в той же час збирають їх в районі Познані з метою підготувати удар по нашому правому флангу при подальшому нашому наступі »[106]. 29 жовтня (11 листопада) начальник штабу армії генерал Чагін зазначив: «... Противник все більш і більш розвиває активну діяльність проти нашого правого флангу, зосередивши тут вже значні сили ...» [107] Він вважав, що «нова угруповання сил противника може викликати необхідність зміни операційного напрямку фронтом на північний захід »[108].

Рузский не брав до уваги змін у обстановці. 31 жовтня (13 листопада) він підписав директиву про наступ. Вона була заснована на неправильній оцінці угруповання німецьких військ. Вважалося, що головні сили 9-ї армії відійшли на Велюнь (близько двох корпусів) і Ченстохова (близько чотирьох корпусів). Припускали, що в районі Калиша знаходилося до корпусу і двох-трьох кавалерійських дивізій, а з боку Торна по лівому березі Вісли наступали приблизно дві дивізії, а ті утискали 5-й Сибірський корпус з району Влоцлавське. Відзначалася деяка перекидання сил противника зі Східної Пруссії в район Торна [109].

Хибне уявлення про обстановку спричинило за собою і помилку у визначенні мети операції - глибоке вторгнення в Німеччину. Перехід в контрнаступ намічався вранці 1 (14) листопада. Ставка, ознайомившись з рішенням Рузского, звернула його увагу на наявність між Вартою і Віслою не менше чотирьох ворожих корпусів і вказала на необхідність «змінити план дій і призначити новий термін для початку наступу» [110]. Але Рузский не прийняв це до уваги. Він був охоплений ідеєю походу в Німеччину і наполягав на своєму. Ні план операції, ні термін її початку не були змінені. 31 жовтня (13 листопада) Рузский доніс Янушкевич: «Початок наступу 2-й, 5-й і 4-ї армій мною призначено на 1 листопада, і не відкладаю» [111].

Процес вироблення оперативних рішень напередодні Лодзінської операції свідчить про велику творчу роботу штабу верховного головнокомандуючого і штабів фронтів. Але негативну роль грала слабо поставлена ​​стратегічна розвідка. Відомості про противника надходили пізно. Це змушувало часто міняти рішення. Не було твердості в керівництві з боку Ставки. В результаті російські починали операцію з планом, який абсолютно не відповідав дійсності. Серйозна небезпека, що нависла над правим флангом їх наступальної угруповання, ігнорувалася головнокомандувачем Північно-Західним фронтом.

Німецьке командування, знаючи про наміри росіян, вирішило випередити їх дії. 29 жовтня (11 листопада) 9-я армія почала свій фланговий удар. Її корпусу прорвалися між 1-й і 2-й російськими арміями, створивши загрозу тилу основного угруповання військ Північно-Західного фронту. Це змусило Рузского скасувати план наступу, передбачений директивою від 31 жовтня (13 листопада). Протягом 1-3 (14-16) листопада їм був прийнятий ряд рішень, які передбачали виконання складного контрманевра військ фронту з метою поставити їх в найбільш вигідне становище для відбиття удару 9-ї німецької армії. Сенс контрманевра складався в повороті 2-й і 5-ї армій з західного напрямку на північно-західне. Ставка і головнокомандування фронту йшли на великий ризик, майже не залишаючи прикриття із заходу. Але рішення були правильними, і вони повністю себе виправдали [112].

Командування 9-ї німецької армії первинною метою ставило зрив російського наступу в межі Сілезії. Коли ця мета була досягнута, воно приступило до реалізації більш широкого задуму. Передбачалося подвійним охоплює ударом флангових груп Р. Шеффера і Р. Фроммеля оточити в районі Лодзі 2-ю і 5-ю армії росіян. Група Шеффера отримала завдання обходити Лодзь з північного сходу, сходу і південного сходу, а група Фроммеля - із заходу. Обидві групи повинні були зустрітися на південь від Лодзі, замкнувши кільце навколо двох російських армій. Це рішення не відповідало наявним силам і засобам.

Задум німецького командування був розгаданий в перший неї день Лодзинського битви. 5 (18) листопада штаб 2-ї армії так оцінював обстановку: «Направляючи сильні удари в проміжок між 1-й і 2-й арміями, а також почавши наступ і з заходу, німці, мабуть, прагнуть відрізати армію від Варшави, її оточити »[113]. Одночасно штаб армії висловлював думку про найбільш доцільний спосіб протидії намірам ворога. «Необхідно, - доповідав він штабу фронту, - швидке і енергійний наступ 5-ї армії через лівого флангу 2-ї армії і рух будь-яких частин з фронту Лович, Скерневиці у фланг німцям, які прагнуть обійти правий фланг армії і відрізати її від повідомлень з Варшавою »[114]. Ці міркування і були покладені в основу всіх подальших дій російського командування, спрямованих на зрив охоплює маневру 9-ї німецької армії.

Германці докладали величезних зусиль, щоб охопити з двох сторін 2-ю і 5-ю армії. Їх наступ поставило російських в скрутне становище. Особливо небезпечним було просування їх флангових угруповань і в першу чергу групи Шеффера, якій вдалося обійти Лодзь зі сходу і висунутися в район південніше її. Воно розкололо сили російських на дві частини, одну з яких становила 1-я армія, а іншу - 2-я і 5-я армії. Управління військами порушилося. Створилася реальна загроза оточення і подальшого знищення основних сил Північно-Західного фронту в районі Лодзі. Але російське командування виявило необхідну гнучкість оперативної думки. Воно зуміло протиставити німецькому маневру подвійного охоплення дієвих заходів.

2-я армія стійко обороняла Лодзь. 5-я армія стала на південь від Лодзі потужним заслоном на шляху руху груп Шеффера і Фроммеля. 1-я армія, виділивши Ловічскій загін, наступала його силами з північного сходу в тил групи Шеффера. Макензен був поставлений перед необхідністю відмовитися від свого плану. 9 (22) листопада Шефферу було наказано вийти з бою і відступати.

8-12 (21-25) листопада настала криза Лодзінської операції. Напередодні його були моменти, коли Ставка допускала можливість невдалого для російських результату бойових дій. 7 (20) листопада на прохання Іванова ознайомити його з загальними міркуваннями на той крайній випадок, якщо вжиті заходи протидії німцям не привели б до успішних результатів, Янушкевич повідомляв: «..Верховний головнокомандувач висловив, що, перш за все вкрай необхідно вичерпати всі засоби, щоб зломити опір противника. Якщо ж перемога буде не за нами, то доведеться відходити до Вісли і Сану, зупинившись у що б то не стало на заздалегідь підготовлені позиції лівого берега Вісли і утримуючи в своїх руках переправи на Сані »[115]. Про це ж був поінформований Рузский телеграмою Данилова від 8 (21) листопада [116].

16 (29) листопада в Седлеце верховний головнокомандувач призначив нараду з головнокомандувачем фронтами, яких побажав «бачити особисто для спільного обговорення припущень про подальші дії і вислуховування доповіді про стан армій і ступеня матеріального їх забезпечення» [117]. У роботі наради взяли участь також начальники штабів фронтів і головні начальники постачань. До цієї зустрічі вищих військових керівників генерал-квартирмейстер Ставки ГО. Н. Данилов підготував записку № 1504 «Про найближчі заходи для забезпечення успіхів подальших військових дій», датовану 15 (28) листопада. У ній дана докладна оцінка стратегічного положення на російській фронті і викладені погляди на майбутнє [118].

Черговий завданням Ю. М. Данилов вважав проведення операції по глибокому вторгнення наших «армій в межі ворожої території» [119]. Ця операція, на його думку, «повинна вважатися і надалі основною». Оскільки вона безсумнівно буде пов'язана з подоланням багатьох труднощів, Данилов вважав, що до неї можна було приступити «тільки після повного оновлення армій» [120]. Автор глибоко проаналізував те, що потрібно було зробити в цій галузі. Найбільш гостро стояло питання про стратегічні резервах. На думку Данилова, огляд операцій, що були за минулий період війни, приводив до висновку, що успішне їх завершення багато в чому зобов'язане тій обставині, що до самого останнього часу не припинявся приплив на захід свіжих сил або з околиці імперії, або з другорядних ділянок фронту, а саме - з Петроградського і Одеського військових округів. Ця притока військ, що були резервом в руках верховного головнокомандувача, прямував в залежності від обстановки і умов кожної операції в той чи інший район театру військових дій. Так, говорилося в записці, була справа в Галицької битві, коли міцне становище люблін-Холмської групи (4-я і 5-я армії) було досягнуто виключно припливом свіжих військ, спрямованих з районів Варшави, Петрограда і Кавказу. Весь успіх Варшавсько-Івангородський операції також слід приписати своєчасному і безперервному прибуттю до Варшави підкріплень в період з 18 вересня (1 жовтня) по б (18) жовтня (1-й і 2-й Сибірські корпусу і 63-а піхотна дивізія). Нарешті, і завершується Лодзинская операція показала, що в числі інших причин важливу роль зіграла заздалегідь передбачена перекидання нових сил до Варшави (два полки 3-й Туркестанської стрілецької бригади, 55-я і 57-а піхотні дивізії і частково 3-тя Сибірська стрілецька дивізія ) [121].

Однак, вказував далі генерал Данилов, запас свіжих сил, що можуть бути переведені на захід, вже вичерпується. Поки можна було брати до уваги лише 9-ю і 10-ю Сибірські стрілецькі дивізії і два полки 3-й Туркестанської стрілецької бригади, які не встигли ще підійти, і знову формуються 13-й і 15-й корпуси. Час прибуття на театр військових дій всіх названих сполук було невідомо. Перевезення їх могла бути закінчена не так скоро. Потім приплив резервів припиниться остаточно. Отже, «в руках верховного головнокомандувача вже не буде того важеля, яким він міг до теперішнього часу регулювати хід операцій, направляючи в потрібну хвилину в район вирішальних дій свіжі сили для досягнення переваги» над противником [122]. При цих умовах, починаючи з майбутньої операції, кожному фронту належало розраховувати на свої сили, групуючи їх таким чином, щоб мати можливість керувати ходом подій. Рекомендувалося частини, які становлять резерв фронту, розташовувати в районі великих залізничних вузлів в повній готовності до посадки для направлення їх до вирішального пункту битви.

Поряд з вирішенням проблеми резервів уявлялося безумовно необхідним «прийняти найбільш енергійних заходів для приведення армій в належну боєздатність» [123]. Це диктувалося тим, що війська протягом чотирьох місяців вели військові дії, причому деяким частинам довелося провести в боях понад 50 днів. До числа невідкладних заходів Данилов відносив: а) поповнення людьми (офіцерами і солдатами), кіньми і матеріальною частиною; б) забезпечення армії в можливо більшому розмірі бойовими припасами - артилерійськими і рушничними патронами і іншими предметами постачань; в) суворий перегляд і заміна осіб начальницького складу у зв'язку з оцінкою їх колишніх дій. Виконання цих заходів «обов'язково має передувати початку розвитку подальших операції» [124].

Щодо найближчих завдань фронтів генерал Данилов висловлював такі міркування.Вважалося, що армії Північно-Західного фронту займали вкрай невигідне становище. Їх основна угруповання з півночі і півдня охоплювалася противником. Це не давало скільки-небудь твердих підстав розраховувати на значне поширення наступальних дій по лівому березі Вісли без побоювання отримати черговий контрудар з боку німців. Пропонувалося в разі, якби вдалося примусити німців до нового відходу з району між Віслою і Вартою, висунутися головними силами не далі лінії Плоцьк, фарбувати-віце, Домбі. Подальше переслідування належало вести лише авангардами і кавалерією. На зазначеному межі потрібно було надійно (закріпитися, забезпечивши лівий фланг досить сильною групою. Їй належало стати на Варте фронтом до Каліш і увійти в зв'язок з арміями Південно-Західного фронту. Після цього слід було приступити до перегрупування армій фронту, що діють на лівому березі Вісли, з метою освіти досить сильних резервів. Одночасно потрібно повернути всі частини до своїх військ, розподілити по корпусам окремі дивізії [125] .10-ї армії необхідно було самим наполегливим і наполегливим чином продовжувати свій наступ в Східній Пруссії, якнайшвидшому оволодінню якої надавалося виключно важливе значення. Успіх наступу, зазначалося в записці, раз і назавжди забезпечить правий фланг і тил нашого стратегічного фронту від ударів противника, небезпека яких зростала б у міру просування російських армій в глиб ворожої території. «Ставши міцно на Нижньої Віслі, - писав Данилов, - ми не тільки паралізуємо цю небезпеку, але будемо мати можливість залучити до подальших дій на лівому березі Вісли більшу частину 10-ї армії »[126]. Автор записки вважав за необхідне надалі до виконання 10-ю армією свого завдання надійно прикрити на правому березі Вісли млавское напрямок. Він пропонував розташувати на ньому особливу групу військ в складі не менше трьох корпусів. Ця група, діючи наступально на Сольдау, в значній мірі могла б сприяти 10-ї армії в оволодінні Східною Прусією. Одночасно вона повинна була забезпечити утримання в руках російських району Варшава, Ново-георгиевск, Згерж і Нижній Нарев приблизно до народжувати включно. До складу військ укріпленого району, крім гарнізону Новогеоргієвська, включався 27-й корпус (дві другочергова дивізії). Він повинен був перебувати в Варшаві, звідки міг бути висунутий на лінію особливим розпорядженням Верховного головнокомандувача.

Основним завданням армій Південно-Західного фронту, на думку Данилова, було наполегливе розвиток досягнутого успіху над австрійцями. Необхідно було, забезпечуючи якомога меншими силами утримання Галичини і займаючи міцно найважливіші проходи в Карпати, мати всі інші сили зосередженими в відповідних районах для нанесення остаточних ударів австро-німецьким військам, розгорнутим по лінії Ченстохова, Краків і південніше. Головний удар рекомендувалося провести лівим флангом, націлюючи його приблизно в напрямку на Оппельн [127]. Це повинно було сприяти зближенню з арміями Північно-Західного фронту і відкинути австрійців від природних шляхів їх відступу до Відня. Зверталася увага на можливість після проходження військами меридіана Кракова виділення строго необхідних сил для блокади цієї фортеці з числа другочергових дивізій і виставлення заслону на південь від Кракова в бік головних Карпатських проходів в Західній Галичині.

Ми докладно зупинилися на розборі змісту записки Данилова, бо вона дає досить наочне уявлення про роботу стратегічної думки Ставки верховного головнокомандувача. Як видно зі сказаного, автор записки пропонував наради 16 (29) листопада наступне: 1) на лівому березі Вісли Північно-Західному фронту оборонятися, а Південно-Західному - розвивати наступ на Ченстохова-краківському напрямку; 2) на правому фланзі загального стратегічного фронту силами 10-ї армії опанувати Східною Прусією, на лівому - забезпечити міцне утримання Карпатських проходів і Галичини; 3) утворити на млавском напрямку особливу групу військ, з тим щоб її наступом на Сольдау сприяти операції 10-ї армії в Східній Пруссії і одночасно прикрити досить важливий в стратегічному відношенні район Варшава, Новогеоргієвськ, Зегрж, Нижній Нарев. Отже, намічався перехід до оборони лише лівобережних крилом Північно-Західного фронту і Галицької групою Південно-Західного фронту. На інших ділянках передбачалися наступальні дії.

У праці «Втрата нами Галичині» М. Д. Бонч-Бруєвич вкрай негативно відгукнувся про записці Ю. М. Данилова, хоча і помітив, що критика містилися в ній припущень не входила в його наміри. Головним недоліком документа він вважає те, що в ньому не дана сумарна оцінка обстановки, не сформульовані основна стратегічна задача всієї війни і її найближче завдання з розрахунком сил, часу і відстані, з якого витікали б як наслідок завдання кожного фронту. На думку автора, верховне головнокомандування взагалі не мало уявлення про найближчу завданню великої війни і її навіть ніби аби «не намагалося відшукувати» [128]. Здається, що Бонч-Бруєвич глибоко неправий. Записка Данилова - не оперативно план, а всього лише начерк попередніх міркувань Ставки, матеріал до наради, де повинні були прийматися остаточні стратегічні рішення. У ній не можна шукати того, що хотілося б знайти її критику. І все ж об'єктивний аналіз документа показує, що Ставка досить ясно виклала і свій погляд на обстановку і цілком виразно висловилася про чергову стратегічне завдання, і досить чітко визначила найближчі завдання фронтів. Інша справа, в якій мірі погляди верховного головнокомандування відповідали дійсному стану речей.

Загальна оцінка стратегічної обстановки російською фронті, як нам здається, в записці Данилова дана правильно. Її автор вірно вказав на те, що потрібно було зробити, перш ніж приступати до проведення операції по глибокому вторгнення в межі Німеччини. Однак цілком очевидно, допускалася переоцінка можливостей фронтів при постановці їм найближчих завдань. Зокрема, навряд чи був сенс продовжувати наступ 10-ї армії в Східну Пруссію. Тут не можна не погодитися з міркуваннями М. Д. Бонч-Бруєвича. Він зауважує, наприклад, що ідея опанувати Східною Прусією, ясна і доцільна з точки зору забезпечення правого флангу і тилу армій лівого берега Вісли в той час, коли вони розвинуть свій наступ в глиб Німеччини, - швидко розпливлася в невизначений план вирішити цю задачу тільки однієї 10-ю армією. За образним висловом автора, цілком правильна ідея, промелькнув «як миттєвий блиск блискавки», «згасла в непроглядній пітьмі своєї незавершеності» [129]. 10-я армія вже натрапила на зміцнення Мазурських озер, подолати які не мала сил. Сприяння Млавской групи визнавалося вельми проблематичним, оскільки вся увага цієї групи було б відвернута на виконання поставленого їй абсолютно конкретного завдання - забезпечити утримання певного району. Бонч-Бруєвич робить висновок: «Цілком очевидно, що для оволодіння Східною Прусією слід запропонувати розроблений оперативний план, в якому дії 10-ї армії були б лише однією з ланок цієї досить складної операції» [130]. Викликає також сумнів виправданість наміри розвивати наступ на Ченстохова і Краків. Ймовірно, найбільш доцільним було б рішення про тимчасовий перехід до стратегічної оборони на всьому російській фронті. Це цілком відповідало б загальній обстановці і тих висновків з неї, які зробив сам генерал Данилов.

Нарада в Седлеце відкрилося 16 (29) листопада, як і намічалося. Воно тривало весь вечір і ніч на 17 (30) листопада. Протоколу наради в справах Бонч-Бруєвич не було знайдено [131]. Чи не вдалося його виявити і нам. Але про те, що відбувалося в Седлеце і які рішення там були прийняті, досить чітке уявлення дають доповідь великого князя Миколи Миколайовича Миколі II від 17 (30) листопада 1914 г. [132] і директива верховного головнокомандувача № 6045 від 17 (30) листопада 1914 г. [133] Генерал Рузський, оцінюючи обстановку на лівому березі Вісли, з повною визначеністю висловив думку, що положення його військ на лінії Ілів, Шадек, Щерцов флангом до Варшави є вкрай небезпечним. Противник на всіх ділянках фронту наполегливо тримався, роблячи спроби прорвати розташування російських атаками на Лович і прагнучи охопити їх лівий фланг. Він підтягував нові сили у вигляді свіжих частин і укомплектованість. У той же час бойового складу військ Північно-Західного фронту був вкрай ослаблений втратами, понесеними у листопадових боях. Були дивізії, в яких налічувалося всього 15 офіцерів і менше 2 тис. Унтер-офіцерів і солдатів. Поповнення підходили вкрай повільно. Недостатнім був і приплив вогнепальних припасів [134]. Ці несприятливі умови, як стверджував Рузский, перешкоджали йому «з належною стійкістю займати нинішній фронт надалі до приведення армій в повну бойову готовність» [135]. Генерал Іванов, зі свого боку, доповів, що армії його фронту відчувають аналогічні труднощі і, хоча вони продовжували «здобувати приватні успіхи над австрійцями, проте розраховувати на повну перемогу над ними протягом найближчих днів неможливо» [136].

Верховний головнокомандувач, вислухавши доповіді про стан справ на обох фронтах і обговоривши спільно з головнокомандувачем обстановку, що склалася, прийняв рішення почати відведення армій Північно-Західного фронту, розгорнутих на лівому березі Вісли, на лінію Ілів, Петроков. Він вважав, що такий захід «скоротить протяг фронту цих армій і поліпшить їх стратегічне положення» [137]. Відповідно слід відвести ї армії Південно-Західного фронту, але зробити це потрібно було поступово, починаючи з правого флангу, щоб зазначений маневр «не мав відразу характеру загального відходу» [138]. На нараді було визнано за доцільне провести зміну в керівництві 1-ю армією, оскільки погане управління військами цієї армії важко відбилося «на загальній течії Лодзінської операції» [139]. Замість генерала Ренненкампфа була затверджена кандидатура командира 5-го корпусу генерала А. І. Литвинова, запропонована Рузський. Слідом за тим виникла необхідність замінити Шейдемана на посаді командувача 2-ю армією. На цю посаду 20 листопада (3 грудня) був призначений командир 20-го корпусу генерал Смирнов [140].

Директива верховного головнокомандувача, віддана після наради, містила наступні вимоги: 1) зробити всі необхідні розпорядження для того, щоб в ніч на 18 листопада (1 грудня) можливо було почати відведення армій обох фронтів, які перебували на лівому березі Вісли, на лінію Ілів, Томашов , р. Ніда і далі до р. Вісла для заняття на її лівому березі заздалегідь підготовлених позицій на шляхах до Варшави і Івангород; 2) у міру відходу до р. Віслі головнокомандувачу арміями Північно-Західного фронту належало утворити в районі Варшави сильний резерв для парирування можливого удару німців з боку району Млаві; 3) 10-ї армії енергійно продовжувати виконання покладених на неї завдань; 4) на обов'язки Південно-Західного фронту лежало утримання Східної Галичини; 5) межею відходу на правому березі Вісли встановлювалася річка Сан з неодмінним збереженням в своїх руках розташованих на ній переправ; 6) при відході арміям Південно-Західного фронту узгодити свій рух з рухом армій Північно-Західного фронту. Директива наказувала командувачем арміями фронтів вжити заходів для полегшення наміченого відходу. Встановлена ​​між фронтами розмежувальна лінія проходила по р. Пилиці і далі йшла на Щерцов, Петроков, Велюнь.

Ставка, мабуть, дуже неохоче погодилася з наполегливими пропозиціями головнокомандувачів, особливо генерала Рузського, про відхід армій обох фронтів до Вісли і Сану, Тому директива не носила остаточного характеру. Останній пункт її свідчив, що розпорядження про приведення у виконання вказівок верховного головнокомандувача «піде додатково після отримання відомостей про стан справ за 16 листопада» [141]. У Ставці як би сподівалися, що все ще може видужати на краще. Знову надійшла інформація про хід дій давала нібито відомі підстави думати, що відведення армій, можливо, не буде потрібно. Але цим надіям не судилося збутися.

Німецьке командування не вважало операцію завершеною [142].З французького фронту перекидалися великі підкріплення у вигляді чотирьох корпусів. Вони прямували до флангів 9-ї армії: 3-й резервний і 13-й армійський - до лівого, 2-й і 24-й армійські - до правого [143]. Гінденбург вирішив тимчасово перейти до оборони, а з прибуттям корпусів відновити наступ і завдати остаточної поразки російським. Замість одного потужного удару, як це було на початку операції, тепер планувалися два приблизно однакової сили. Райони зосередження прибулих корпусів з Заходу визначили і напрям ударів. Війська лівого флангу намічалося рушити на рубіж Сохачев, Ловіч, а потім на Варшаву. Правофлангові з'єднання 9-ї армії передбачалося використовувати для дій на Пабяніце, ніж сподівалися прискорити виконання завдання по оволодінню районом Лодзі і одночасно сприяти групі Конрада, яку сильно тіснили 4-а і 9-а російські армії. Щоб полегшити становище австрійців, в район Кракова на їх посилення була також направлена ​​одна дивізія зі складу 24-го корпусу.

Наступ німецьких військ змусило російське командування здійснити більш глибокий відведення армій лівого берега Вісли, ніж це було передбачено директивою верховного головнокомандувача від 17 (30) листопада 1914 р початку грудня армії обох фронтів відійшли на рубіж річок Равка, Бзури і Ніди, де перейшли до обороні.

Лодзинская операція - остання операція кампанію 1914 російською фронті. Стратегічний план російської Ставки - глибоке вторгнення в межі Німеччини - виходив із загального плану Антанти. Однак, зосередивши великі сили на лівому березі Вісли, російське командування своєчасно не зуміло виявити перекидання головних сил германців в район Торна, яка істотно змінила всю оперативно-стратегічну обстановку. Незабаром воно разгадало задум противника. Поворотом 2-й і 5-ї армій на північ, настанням частин 1-ї армії був забезпечений перелом в ході лодзінських боїв на користь росіян. Обходить німецька група генерала Шеффера сама потрапила в оточення і лише помилки в управлінні російськими військами, розділеними на ряд загонів, що діяли поза оперативного зв'язку між собою, дозволили німцям пробитися на північ і вийти з кільця оточення.

Негативну роль відігравало недотримання заходів таємного управління військами. Радіосводкі російських регулярно перехоплювалися германцями. Це дозволило противнику добре знати обстановку, точне розташування російських частин і їх передбачувані дії. Генерал Фалькенгайн з повною підставою писав, що перехоплені радіотелеграми «давали можливість з початку війни на Сході до половини 1915 роки точно стежити за рухом ворога з тижня на тиждень і навіть часто з дня на день і приймати відповідні протівомери. Це головним чином і надавало війні тут зовсім інший характер і робило її для нас зовсім інший, набагато більш простий, ніж на Заході »[144].

... Сніг укрив траншеї, знівечених Європу. Як міраж поставало перед мільйонами солдатів з обох боків фронту кинувши в Лету літо 1914 року - час нездійснених надій. Тепер горизонт, видимий в прицілах і через вузькі амбразури брустверів, звузився до мінімуму - свої і ворожі дротяні загородження, клаптик землі, покалічений снарядами. Позиційна війна стала суворою реальністю, кінцевий результат відтепер залежав не стільки від військової доблесті, скільки від потужності заводів, що диміли в далекому тилу [145].

У коаліційній війні все взаємопов'язане, і, кажучи словами найвизначнішого російського воєначальника тієї війни А. А. Брусилова, «з початку війни, щоб врятувати Францію, Микола Миколайович абсолютно правильно вирішив порушити вироблений раніше план війни і швидко перейти в наступ, не чекаючи закінчення зосередження і розгортання армій. Потім це ставилося йому в провину, але в дійсності це було єдине правильне рішення. Німці, діючи за внутрішнім операційним лініях, природно, повинні були намагатися бити ворогів по черзі, користуючись своєю мережею розвинених залізниць. Ми ж з союзниками, діючи по зовнішніх лініях, повинні були навалитися на ворога відразу з усіх боків, щоб не дати німцям можливості знищити супротивників по черзі і перекидати свої війська своїй волі ... Францію ж необхідно було врятувати, інакше і ми, з вибуттям її з ладу, відразу програли б війну »[146].

Aнглійcкій прем'єр міністр часів першої світової війни Девід Ллойд Джордж напередодні другої світової війни, в квітні 1939 року, нагадав: «Ідеалом Німеччини є і завжди була війна, швидко Доводимо до кінця ... У 1914 році плани були складені точно з такою ж метою , і вона трохи не була досягнута. І вона була б досягнута, якби не Росія ... Якби не було жертв з боку Росії в 1914 році, то німецькі війська не тільки захопили б Париж, але їх гарнізони по цей час перебували б в Бельгії і Франції ». «Мудрі слова», писав У. Черчілль про цю промову Ллойд Джорджа в своїх мемуарах в 1948 році ...

висновок

Кампанія 1914р. на східноєвропейському театрі в цілому була виграна російською армією. З точки зору стратегії дуже важливим було розгортання військових дій па фронті величезного протягу. До кінця кампанії він склав 1200км. Це висувало перед верховним головнокомандуванням надзвичайно складні завдання в справі забезпечення планомірного керівництва стратегічними угрупованнями військ.

Операції російської армії в кампанію 1914 мали важливе значення в загальному ході війни. Вони порушили стратегічний план німецького командування. Прагнення домогтися перемоги шляхом послідовного розгрому спочатку Франції, а потім Росії зазнало невдачі. Німеччина була змушена вести війну на два фронти.

Російський фронт ставав одним з головних фронтів першої світової війни, До кінця року на ньому діяло до 85 австро-німецьких дивізій. Приблизно стільки ж дивізій супротивника знаходилося на Західному фронті. Загальні втрати австро-німецьких армій, на Східному фронті в кампанію 1914 склали близько 955 тис. Убитими, пораненими, зниклими безвісти і полоненими. На Західному фронті німецька армія втратила 757 тис. Чоловік [147]. У 1914 р Росія в боях проти Німеччини, Австро-Угорщини та Туреччини поклала майже всю кадрову армію. Згодом вказували, що тим були врятовані Франція і Англія, що абсолютно вірно. У 1914 році Росія в боях проти Німеччини, Австро-Угорщини та Туреччини поклала майже всю кадрову армію. Згодом вказували, що тим були врятовані Франція і Англія, що абсолютно вірно.

Це було ясно в Парижі і Лондоні в 1914 році, але питання про те, в якому ступені Франція і Англія були готові оплатити величезний борг Росії, залишався відкритим [148].

Військові кампанії 1914 р Російському фронті, як показує це дослідження, є одними з найбільш славних військових операцій в історії російської імператорської армії. В ході дослідження було з'ясовано, що саме операції 1914 р Російському фронті вирішили долю Франції і війни в цілому, так само був доведений той факт, що всі ці кампанії не були випадковим збігом обставин, що приводили до безглуздої «бійні» з вини бездарного Верховного командування. Всі ці операції ретельно планувалися і проводилися в дію майстерно і послідовно російським командуванням в кампанію 1914 Але поряд з талантом слід зазначити і прорахунки російського Верховного командування, виявлені в ході вивчення проблеми великого протистояння. До них можна віднести: погані комунікації, недбалість в організацію телеграфного зв'язку між корпусами, дивізіями і генералітетом, яка спричинила за собою, на деякий час, безладне переміщення російських військ на німецькій і австрійській територіях. Та ж на обличчя проявилося нахабне тилове злодійство, з вини якого солдати, нерідко, прибували на фронт без чобіт і гвинтівок.

На підставі всіх вище перерахованих висновків варто відзначити, що тема першої світової війни на Східному фронті, а безпосередньо кампанії 1914р. є однією з найбільш оббреханих і свідомо зачерненого тим в російській історії XX ст. Чи не справедливо замовчувалися, перекручувалися і навіть викреслювалися з історії самі блискучі події Великої війни. Незважаючи на це варто відзначити, що саме блискуче виконані російським командуванням і російським солдатом кампанію 1914 не тільки докорінно змінили співвідношення сил на Російському фронті, а й змінили хід Великої війни, начисто зірвавши план німецького командування, і врятували від неминучої поразки наших союзників по Антанті. Таким образам можна сказати, що саме Русский фронт до кінця 1914 р ставав головним театром воєнних дій першої світової війни. Отримані в результаті дослідження дані дають повне право вважати військові кампанію 1914 найбільшим проявом честі, таланту і мужності російського солдата.

Список використаної літератури

1. Брусилов А.А. Мої спогади. - М .: Дрофа, 2003. - 375с.

2. Варшавсько-Ивангородская операція. Збірник документів. - М .: Воениздат, 1934. - 230с.

3. Східно-Прусська операція. Збірник документів. - М .: Воениздат, 1925. - 200с.

4. Лодзинская операція. Збірник документів. - М.-Л .: Воениздат, 1936. - 484с.

5. Людендорф Е. Мої спогади про війну 1914-1918 рр. - М .: Воениздат, 1926. - 367с.

6. Стратегічний нарис війни 1914-1918 рр. - М .: Воениздат, 1922. - 75с.

7. Фалькенгайн Е. Верховне командування 1914-1916 рр. - М .: Воениздат, 1923. - 272с.

8. Алексєєва І.В. Агонія серцевого згоди: царизм, буржуазія та їх союзники по Антанті. - М .: Звістка, 1979. - 402с.

9. Айрапетян М.Е. Перша світова війна. - М .: Наука, 1964. - 272с.

10. Білій А. Галицька битва. - М. - Л .: Воениздат, 1929. - 234с.

11. Бонч-Бруєвич М. Втрата нами Галичині в 1915 р - М .: Воениздат, 1921. - 346с.

12. Вержховскій Д.В. Перша світова війна 1914-1918 рр. - М .: Звістка, 1954. - 355с.

13. Ємець В.А. Нариси зовнішньої політики Росії в період першої світової війни. - М .: Наука, 1974. - 395с.

14. Зайончковський А.М. Світова війна. Маневрений період 1914-1918 рр. російською театрі. - М .: Воениздат, 1929. - 347с.

15. Кабанов П.Ф. Перша світова війна 1914-1918 рр. - М .: Наука, 1964. - 351с.

16. Коленковскій А. Маневрений період першої світової імперіалістичної світової 1914 г. - М .: Воениздат, 1923. - 238с.

17. Корольков Г.К. Лодзинская операція. - М .: Воениздат, 1934. - 296с.

18. Майсурян А.Г. Росія в першій світовій війні. - М .: Дрофа, 1993. - 289с.

19. Меліков О.В. Стратегічне розгортання. - М .: Воениздат, 1939. - 261с.

20. Ростунов І.І. Генерал Брусилов. - М .: Звістка, 1976. - 435с.

21. Ростунов І.І. Історія першої світової війни 1914-1918 рр. - М .: Наука, 1975. - 385с.

22. Ростунов І.І. Російський фронт першої світової війни. - М .: Наука, 1976. - 456с.

23. Рявкін А.В. Перша світова війна. - М .: Дрофа, 1995. - 34с.

24. Семанов С.Н. Генерал Брусилов. - М .: Звістка, 1982. - 386с.

25. Сидоров А.Л. Перша світова війна 1914-1918 рр. - М .: Наука, 1969. - 350С.

26. Такман Б.Ф. Серпневі гармати. - М .: Звістка, 1972. - 420с.

27. Фей С. Походження світової війни. - М .: Воениздат, 1934. - 310с.

28. Храмов Ф. Східно-Прусська операція. - М .: Воениздат, 1929. - 252с.

29. Ширяєв В.Н. Росія в першій світовій війні. - М .: Яуза, 1996.- 483с.

30. Шишов С. Загибель Російської імперії. - М .: Ексмо, 2002. - 484с.

31. Яковлєв М.М. Остання війна Старої Росії. - М .: Наука, 1974. - 387с.

додаток

Імператор Микола II і великий князь Микола Миколайович в Галичині

Генерал А.В.Самсонов Генерал П.К. Ренненкампф

Людендорф і Гінденбург в Ставці

Генерал М.В. Алексєєв Генерал А.А. Брусилів


[1] Ростунов І.І. Російський фронт Першої світової війни. - М.: Наука, 1976. - 456 с.

[2] Яковлєв М.М. Остання війна Старої Росії. - М .: Наука, 1974. - 387 с.

[3] Семанов С.І. Генерал Брусілов.- М .: Звістка, 1982. - 386с.

[4] Людендорф Е. Мої спогади про війну 1914-1918гг., Т. I. - М .: Воениздат, 1926. - 367с.

[5] Брусилов А.А. Мої спогади. - М .: Дрофа, 2003. - 375с.

[6] Брусилов А.А. Мої спогади. - М .: Дрофа, 2003. - 375с.

[7] Східно -Прусская операція. Збірник документів. - М .: Воениздат, 1925. - 200с.

[8] Східно-Прусська операція. Збірник документів. - М .: Воениздат, 1939. - C. 86.

[9] Там же. С. 85-86.

[10] Храмов Ф. Східно-Прусська операція 1914 року - М .: Воениздат, 1940. - С. 14.

[11] Східно-Прусська операція. Збірник документів. - М .: Воениздат, 1925. - С. 12.

[12] Ростунов І.І. Руській фронт Першої світової війни. - М .: Наука, 1976. - С. 123.

[13] Стратегічний нарис війни 1914-1918 рр., Ч. 1. - М .: Воениздат, 1922. - С.75.

[14] Східно-Прусська операція. Збірник документів. - М .: Воениздат, 1925. - С. 258.

[15] Східно-Прусська операція. Збірник документів. - М .: Воениздат, 1925. - С. 263.

[16] Там же. С. 268-269.

[17] Там же. С. 554.

[18] Там же. С. 278.

[19] Там же. С. 263.

[20] Ростунов І.І. Російський фронт Першої світової війни. - М .: Наука, 1976. - С. 135.

[21] Людендорф Е. Мої спогади про війну 1914-1918 рр., Т. I. Пер. з нім. - М .: Воениздат, 1923. - С. 43.

[22] Східно-Прусська операція. Збірник документів. - М .: Воениздат, 1925. - С. 296.

[23] Там же. С. 557.

[24] Ростунов І.І. Російський фронт Першої світової війни. - М .: Наука, 1976. - С. 136.

[25] Східно-Прусська операція. Збірник документів. - М .: Воениздат, С. 559.

[26] Там же. С. 302.

[27] Там же. С. 305.

[28] Ростунов І.І. Російський фронт Першої світової війни. - М .: Наука, 1976. - С. 138.

[29] Східно-Прусська операція. Збірник документів. - М .: Воениздат, 1925. - С. 325-326.

[30] Ростунов І.І. Російський фронт Першої світової війни. - М .: Наука, 1976. - С. 145.

[31] Ростунов І.І. Російський фронт Першої світової війни. - М .: Наука, 1976. - С. 157.

[32] Східно-Прусська операція. - М .: Воениздат, 1925. - Збірник документів. С. 340.

[33] Там же. С. 370.

[34] Храмов Ф. Східно-Прусська операція 1914 року - М .: Воениздат, 1940. - С. 81.

[35] Там же. С. 84-85.

[36] Східно-Прусська операція. Збірник документів. - М .: Воениздат, 1925. - С. 428.

[37] Ростунов І.І. Російський фронт Першої світової війни. - М .: Наука, 1976. - С. 142.

[38] Ростунов І.І. Російський фронт Першої світової війни. - М .: Наука, 1976. - С. 159.

[39] Людендорф Е. Мої спогади про війну 1914-1918 рр., Т. I. - М .: Воениздат, 1926. - С. 46.

[40] Стратегічний нарис війни 1914-1918 рр., Ч.1. - М .: Воениздат, 1922. - С.133.

[41] Меліков В.А. Стратегічне розгортання, т. I, изд. 2-е. - М .: Воениздат, 1939. - С. 261.

[42] Ростунов І.І. Російський фронт Першої світової війни. - М .: Наука, 1976. - С. 158.

[43] Зайончковський А.М. Світова війна. Маневрений період 1914-1915гг. російською театрі. - М.-Л .: Воениздат, 1929. - С. 98.

[44] Білій А. Галицька битва. - М.-Л .: Воениздат, 1929. - С. 80-81.

[45] Стратегічний нарис війни 1914-1918 рр., Ч. 1. - М .: Воениздат, 1926. - С. 146-147.

[46] Там же. С. 149-150.

[47] Там же. С. 150.

[48] ​​Там же. С.156.

[49] Там же.

[50] Коленковскій А. Маневрений період першої світової імперіалістичної війни 1914р. - М .: Воениздат, 1923. - С. 238.

[51] Ростунов І.І. Російський фронт Першої світової війни. - М .: Наука, 1976. - С. 169.

[52] Стратегічний нарис війни 1914-1918 рр., Ч. 1. - М .: Воениздат, 1922. - С. 165-166.

[53] Ростунов І.І. Російський фронт Першої світової війни. - М .: Наука, 1976. - С. 74.

[54] Ростунов І.І. Російський фронт Першої світової війни. - М .: Наука, 1976. - С. 215.

[55] Брусилов А.А. Мої спогади. - М .: Дрофа, 1963. - С. 90.

[56] Ростунов І.І. Російський фронт Першої світової війни. - М .: Наука, 1976. - С. 219.

[57] Ростунов І.І. Російський фронт Першої світової війни. - М .: Наука, 1976. - С. 225.

[58] Ростунов І.І. Російський фронт Першої світової війни. - М .: Наука, 1976. - С. 265.

[59] Там же.

[60] Ростунов І.І. Російський фронт Першої світової війни. - М .: Наука, 1976. - С. 278.

[61] Там же, С. 331.

[62] Там же. С. 332.

[63] Стратегічний нарис війни 1914-1918 рр., Ч. I. - М .: Воениздат, 1922. - С. 207.

[64] Коленковскій А. Маневрений період першої світової 1914 г. - М .: Воениздат, 1967. - С. 263-264.

[65] Лодзинская операція. Збірник документів. - М.-Л .: Воениздат 1936. - с.484.

[66] Фалькенгайн Е. Верховне командування 1914-1916 рр. в його найважливіших рішеннях. Пер. з нім. - М.: Воениздат, 1923. - С. 31.

[67] Варшавсько-Ивангородская операція. Збірник документів. - М .: Воениздат, 1934. - С. 31.

[68] Ростунов І.І. Російський фронт Першої світової війни. - М .: Наука, 1976. - С. 355.

[69] Варшавсько-Ивангородская операція. Збірник документів. - М .: Воениздат, 1934. - С. 29.

[70] Варшавсько-Ивангородская операція. Збірник документів. - М .: Воениздат, 1934. - С. 46.

[71] Там же. С. 43.

[72] Там же. С. 55

[73] Там же. С. 34-35.

[74] Там же. С. 79-80.

[75] Там же. С. 81-82.

[76] Там же. С. 150.

[77] Варшавсько-Ивангородская операція. Збірник документів. - М .: Воениздат, 1934. - С. 154.

[78] Там же.

[79] Там же. С. 207.

[80] Там же. С. 207-208.

[81] Там же. С. 209.

[82] Там же. С. 40.

[83] Варшавсько-Ивангородская операція. Збірник документів. - М .: Воениздат, 1934. - С. 264-265.

[84] Там же. С. 374.

[85] Там же. С. 382.

[86] Ростунов І.І. Російський фронт Першої світової війни. - М .: Наука, 1976. - С. 169-170.

[87] кролькі Г.К. Лодзинская операція 2 листопада-19 грудня 1914 року - М.: Воениздат, 1934. - С. 6.

[88] Лодзинская операція. Збірник документів. - М.-Л .: Воениздат, 1936. - С. 57-59.

[89] Там же. С. 58.

[90] Корольков Г.К. Лодзинская операція. - М .: Воениздат, 1934. - С. 4.

[91] Лодзинская операція. Збірник документів. - М .: Воениздат, 1936. - С. 59-61.

[92] Там же. С. 60.

[93] Там же. С. 62-65.

[94] Там же. С. 63.

[95] Там же. С. 64.

[96] Там же. С. 65.

[97] Там же. С. 61.

[98] Там же. С. 62.

[99] Там же.

[100] Там же. С. 71.

[101] Там же. С. 70.

[102] Там же. С. 72.

[103] Там же. С. 71-73.

[104] Там же. С. 72.

[105] Лодзинская операція. Збірник документів. - М .: Воениздат, 1926. - С. 77-78.

[106] Там же. С. 101.

[107] Там же. С. 103.

[108] Там же. С. 101.

[109] Там же. С. 150-151.

[110] Корольков Г. К.Лодзінская операція. - М .: Воениздат, 1934. - С. 42.

[111] Лодзинская операція. Збірник документів. - М .: Воениздат, 1936. - С. 151.

[112] Корольков Г. К.Лодзінская операція. - М .: Воениздат, 1934. - С. 56-76.

[113] Лодзинская операція. Збірник документів. - М .: Воениздат, 1936. - С. 221-222.

[114] Там же. С. 221.

[115] Там же. С. 193.

[116] Там же. С. 194.

[117] Бонч-Бруєвич М. Втрата нами Галичині в 1915 р, ч. I. - М .: Воениздат, 1921. - С. 6.

[118] Лодзинская операція. Збірник документів. - М .: Воениздат, 1936. - С. 483-488.

[119] Там же. С. 485.

[120] Там же.

[121] Лодзинская операція. Збірник документів. - М .: Воениздат, 1936. - С. 483-484.

[122] Там же. С. 484.

[123] Там же. С. 485.

[124] Там же. С. 485.

[125] Там же. С. 486-487.

[126] Там же. С. 487.

[127] Лодзинская операція. Збірник документів. - М .: Воениздат, 1936. - С. 488.

[128] Бонч-Бруєвич М. Втрата нами Галичині в 1915 р, ч. I. - М .: Воениздат, 1921. - С. 9.

[129] Там же. С. 8.

[130] Там же.

[131] Там же. С. 6.

[132] Лодзинская операція. Збірник документів. - М. Л .: Воениздат, 1936. - С. 328-329.

[133] Там же. С. 329.

[134] Там же. С. 328.

[135] Там же. С. 329.

[136] Там же. С. 328.

[137] Там же.

[138] Там же. С. 329.

[139] Там же.

[140] Корольков Г. К. Лодзинская операція. - М .: Воениздат, 1934. - С. 169.

[141] Лодзинская операція. Збірник документів. - М .: Воениздат, 1936. - С. 329.

[142] Ростунов І.І. Російський фронт Першої світової війни. - М .: Наука, 1976. - С. 172.

[143] Яковлєв М.М. Остання війна Старої Росії. - М .: Наука, 1974. - С. 85.

[144] Фалькенгайн Е. Верховне командування 1914-1916 рр. в його найважливіших рішеннях. - М .: Воениздат, 1923. - С. 38.

[145] Яковлєв. М.М. Остання війна Старої Росії. - М .: Наука, 1974. - С. 253.

[146] Яковлєв. М.М. Остання війна Старої Росії. - М .: Наука, 1974. - С. 255.

[147] Яковлєв. М.М. Остання війна Старої Росії. - М .: Наука, 1974. - С. 539.

[148] Там же.