Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


вирок 2

Скачати 21.21 Kb.
Дата конвертації 10.05.2018
Розмір 21.21 Kb.
Тип реферат

1. Введення

Вирок є найважливішим актом правосуддя.

Тільки за вироком суду громадянин може бути визнаний винним

в скоєнні злочину і підданий кримінальному покаранню. Вирок виноситься від імені держави. Вироком, винесеним від імені держави,

суд оцінює діяння підсудного як злочинне або це не злочинне. При встановленні вини суд застосовує до винного передбачених законом заходів кримінального покарання. При невинності підсудного суд виправдовує його і відновлює такого невинного в усіх правах.

2. Вимоги, що пред'являються до вироку суду

Згідно ст.301 КПК України, вирок суду повинен бути законним і обґрунтованим. Суд засновує вирок лише на тих доказах, які були розглянуті в судовому засіданні. Вирок суду повинен бути мотивований. Для забезпечення законності вироку має величезне значення дотримання порядку судочинства, встановленого кримінально-процесуальним законом. Якщо в процесі провадження у справі були допущені порушення кримінально-процесуального закону, то такий вирок буде незаконним. Крім того, вирок буде незаконним і тоді, коли порушення кримінально-процесуального закону були допущені на попередніх стадіях процесу не тільки судом (наприклад, якщо в ході попереднього слідства було порушено право обвинуваченого на захист, винесений у такій справі вирок не може бути визнаний законним ).

Цілком очевидно, що законним може бути лише той вирок, який поставлений в результаті процесу, проведеного в суворій відповідності кримінально-процесуального закону.

Вирок, винесений у кримінальній справі, повинен бути і обгрунтованим, тобто у справі необхідно встановити об'єктивну істину. Якщо ж вирок, такий істини не містить, то він буде необгрунтований. Необгрунтованим буде вирок, який засуджує невинного, а також вирок, який виправдовує злочинця, що підлягає кримінальної відповідальності. Необгрунтованим буде і такий вирок, який винесений судом, яке ігнорує всі фактичні обставини справи.

Вирок, який спирається не так на докази, а на здогадки і інтуїцію суддів, також буде необгрунтованим.

Тому всякий безпідставний вирок є ще і незаконним.

Вирок повинен бути заснований тільки на тих доказах, які були розглянуті в судовому засіданні. До моменту постановлення вироку в справі повинні бути докази, які здобуті в процесі попереднього розслідування і отримані в судовому засіданні. Але вирок може спиратися тільки на ті з них, які були розглянуті судом в судовому засіданні.

Вироки, які спираються на докази, в суді не досліджені, будуть незаконними та необґрунтованими.

До вироку пред'являються законом вимоги вмотивованості вироку, тобто всі доводи, викладені у вироку, повинні бути аргументовані доказами, фактами і аргументами. Мотивований вирок має більшу переконливістю, ніж вирок, який містить тільки кінцеві висновки суду. Відсутність мотивування може поставити під сумніви обгрунтованість вироку по суті, т. О. Бо свідчить про його неправильності. Необхідно зауважити, що мотивованим повинен бути кожен вирок, як обвинувальний, так і виправдувальний.

3. Питання, які вирішуються судом

При постановленні вироку

Ст. 303 КПК України визначає перелік питань, що вирішуються судом при постановленні вироку;

1) чи мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується підсудний,

2) чи містить це діяння склад злочину, і яким саме кримінальним законом воно передбачене,

3) чи вчинив це діяння підсудний,

4) чи винен підсудний у вчиненні цього злочину,

5) чи підлягає підсудний покаранню за вчинення і м злочину,

6) яке саме покарання призначено підсудному і підлягає воно відбування підсудним,

7) чи є підстави для визнання підсудного особливо небезпечним рецидивістом, який вид виправно-трудової установи відповідно до режиму повинен бути визначений підсудному при призначенні йому покарання у вигляді позбавлення волі,

8) чи підлягає задоволенню цивільний позов, на користь кого і якому розмірі, а також підлягає відшкодуванню матеріальної шкоди, якщо цивільний позов ні пред'явлено,

9) що зробити з речовими доказами,

10) на кого і в якому розмірі повинні бути покладені судові витрати,

11) про запобіжний захід щодо підсудного.

Перше питання, яке суд в судовому заседаніі- це питання про те, чи мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується підсудний; якщо буде встановлено, що діяння не мало місця, то ухвалюється виправдувальний вирок. А якщо діяння мало місце, то суду необхідно вирішити питання; несе дане діяння склад злочину, і яким саме законом воно передбачене. Питання про наявність в діянні складу злочину і про кримінальному законі, яким воно передбачено, судом повинні вирішуватися одночасно. Якщо ж суд, визнавши діяння містить в собі ознаки злочину, пізніше прийде до висновку про відсутність в діях підсудного провини, то підсудний повинен бути виправданий за відсутністю в його діянні складу злочину.

Суд обговорює і вирішує питання про те, чи було діяння скоєно навмисно, з необережності, або в діях підсудного взагалі немає. При наявності в діях підсудного умислу на вчинення діяння суд встановлює наявність умисної вини, характер умислу, мета і мотив злочину.

Якщо суд прийшов до висновку, що підсудний винен, то він переходить до питань, пов'язаних з покаранням, причому першим вирішується питання про те, чи підлягає підсудний покаранню за вчинений злочин. Згідно із законом підсудний, визнаний винним, підлягає покаранню. Призначивши підсудному покарання, суд обговорює наступне питання; чи підлягає це покарання відбування. Законом передбачено підстави до звільнення підсудного від відбування покарання, призначеного судом;

1. Амністія, пов'язана з певним розміром покарання. Якщо амністія передбачає пом'якшення покарання і засудженому призначено покарання, яке підлягає пом'якшенню, то у вироку повинно бути зазначено призначене покарання, а також те, яке підлягає відбування після пом'якшення в зв'язку з актом амністії.

2. Умовне засудження. Відповідно до вимог ст. 304 КПК РФ, при застосуванні умовного засудження суд в порядку, встановленому законом, вирішує, на кого покласти спостереження за умовно засудженим і проведення з ним виховної роботи.

Якщо у справі був заявлений цивільний позов, суд вирішує питання про те, чи підлягає даний позов задоволенню, на чию користь, в якому розмірі, а також підлягає відшкодуванню матеріальної шкоди, якщо цивільний позов пред'явлений не був.

При постановленні вироку суд вирішує також питання про долю речових доказів; так речі, до звернення заборонені, передаються до відповідних установ або знищуються. Речі, які ніякої цінності не представляють, підлягають знищенню. Гроші та цінності, нажиті злочинним шляхом, звертаються в дохід держави. Документи, що є речовими доказами, залишаються у справі, що враховується у вироку. Суд може прийняти рішення про передачу їх за клопотанням або ж за власною ініціативою. Всі інші речі видаються законним власникам, але якщо власники не встановлені, то вони переходять у власність держави. . При виникненні спору про належність речей, що підлягають поверненню законним власникам, він може бути дозволений в порядку цивільного судочинства. З цього приводу суд зазначає у вироку, що вони підлягають зберіганню до вирішення спору про їх належність до порядку цивільного судочинства.

Судом вирішуються питання, пов'язані з судовими витратами, які відповідно до ст. 107 КПК РФ покладаються на засуджених або приймаються за рахунок держави. При визнанні підсудного винним, в тому числі і тоді, коли він звільнений від покарання, суд має право стягнути з нього судові витрати. Якщо ж у справі винними визнані кілька підсудних, то суд постановляє, в якому розмірі повинні бути покладені судові витрати на кожного з них. При цьому судом враховується вина, ступінь суспільної небезпеки кожного із засуджених і їх майнове належний стан. У справах про неповнолітніх у випадках, передбачених законом, судові витрати покладаються на батьків або опікунів.

При постановленні вироку судом вирішується питання про міру

виправдувального вироку будь-яка з обраних заходів перетину повинна бути скасована, про що зазначається у вироку. Якщо ж суд постановляє обвинувальний вирок із звільненням підсудного від покарання або від відбування покарання або засуджує до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, у вироку приводитися обов'язковому порядку рішення про негайне звільнення підсудного з-під варти.

При постановленні вироку вирішується питання відповідно до ст. 98 КПК РФ про утриманні дітей та охорони майна засудженого в разі його взяття під варту.

4. Види вироків

Питання про винуватість чи невинуватість підсудного має вирішуватися у вироку визначено і категорично, тому законом передбачено два види вироків;

1. Обвинувальний постановляється за умови, якщо в процесі судового розгляду винність підсудного доведена. Ніколи обвинувальний вирок не може бути заснований на припущеннях. Залежно від вирішення питань, що відносяться до покарання підсудного, визнаного винним, суд постановляє;

А) обвинувальний вирок з призначенням покарання,

Б) обвинувальний вирок без призначення покарання,

В) обвинувальний вирок із звільненням від покарання.

2. Виправдувальний вирок постановляється;

А) не встановлено подію злочину,

Б) в діянні підсудного немає складу злочину,

В) не доведене участь підсудного у вчиненні злочину.

Виправдання підсудного незалежно від того, за яким з перерахованих вище підстав воно відбулося, означає тільки одне підсудний не винен. Виправдувальний вирок означає, що віддане суду особа реабілітовано, тому ст. 314 КПК РФ забороняє включати такий вирок формулювання, що ставлять під сумніви невинність підсудного. При вступі в законну силу виправдувального вироку суд направляє таку справу прокурору для вжиття заходів до встановлення особи, що підлягає залученню в якості обвинувачуваного (ст. 309 КПК України).

Кримінальну справу може бути припинено ухвалою суду по ряду підстав;

1) недосягнення підсудним на момент скоєння злочину віку, після досягнення якого, відповідно до закону, можливо кримінальна відповідальність,

2) примирення потерпілого з обвинуваченим у справах приватного обвинувачення (наклеп, образу, заподіяння легких тілесних ушкоджень),

3) відсутність скарги потерпілого у справах, які порушуються не інакше як за скаргою потерпілого,

4) смерть підсудного, за винятком випадків, коли постанову вироку і подальше виробництво необхідно для реабілітації померлого або відновлення справи щодо інших осіб за нововиявленими обставинами,

5) наявність у відношенні підсудного вступило в законну силу вироку або ухвала суду про закриття справи за тим же обвинуваченням, за яким підсудний відданий під суд,

6) наявність у відношенні підсудного нескасована постанова органів слідства або прокурора про закриття справи за тим же обвинуваченням (п. 10 ст. 5 КПК РФ),

7) наявність підстав для передачі справи в товариський суд (ст. 7 КПК України),

8) наявність підстав для передачі в комісію у справах неповнолітніх (ст.8 КПК України),

9) наявність підстав для передачі підсудного на поруки (ст. 9 КПК РФ),

10) неявка без поважних причин потерпілого, підтримує у справі приватного обвинувачення, якщо підсудний не клопотання про розгляд справи по суті (ст. 253 КПК України),

11) хронічна душевна хвороба підсудного до моменту судового розгляду або його неосудність в момент вчинення суспільно небезпечного діяння, якщо немає підстав для примусових заходів медичного характеру (ст. 410 КПК України),

12) наявність підстав для застосування до особи, яка вчинила злочин у віці до вісімнадцяти років, примусових заходів виховного характеру (ст.402 КПК України),

В кінці ухвали про припинення кримінальної справи суд повинен вказати порядок і терміни його оскарження та опротестування.

5. Дозвіл цивільного позову

при постановленні вироку

Відповідно до ст. 310 КПК РФ при постановленні обвинувального вироку в залежності від доведеності підстав і розмірів цивільного позову суд задовольняє пред'явлений позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.

У виняткових випадках при неможливості провести докладний розрахунок за цивільним позовом без відкладення розгляду справи, суд може визнати за цивільним позивачем право на задоволення позову і передати питання про його розмірах на розгляд в порядку цивільного судочинства.

Відповідальність за цивільним позовом можуть нести тільки особи, чиї злочинні дії завдали матеріальної шкоди, в їх числі і співучасники злочину. Якщо цивільний позов пред'явлений у справі ще не тією особою, якій було завдано моральну шкоду, то суд відмовляє в задоволенні цивільного позову. Якщо у справі постановлено виправдувальний вирок, то цивільний позов ніколи не може бути задоволений. Крім того, суд відмовляє в позові, якщо підсудний виправданий внаслідок того, що не встановлено подію злочину або не доведене участь підсудного у вчиненні злочину.

Виправдання за недоведеністю участі підсудного у вчиненні злочину означає, що підсудний злочину не вчиняв, а тому не може нести матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну злочином.

При виправданні підсудного через відсутність в його діях складу злочину суд залишає позов без розгляду. Це означає, що особа, яка пред'явила позов кримінальній справі, має право його пред'явити в порядку цивільного провадження.

При відмові в позові у кримінальній справі в порядку цивільного судочинства у зв'язку злочином, в якому обвинувачується підсудний і з приводу якого відбувся вирок, вже не може бути пред'явлений.

Згідно з кримінально-процесуального закону, відшкодування матеріального збитку, заподіяного злочином, при задоволенні цивільного позову може бути покладено судом на підсудного у випадках, передбачених законом, також на інших осіб (фізичних або юридичних), що несуть матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого.

При прийняття рішення за цивільним позовом суд керується цивільним законодавством.

6. Зміст і складові частини вироку

Як раніше було відмічено, вирок складається в формі рукопису, він викладається на тій мові, на якому відбувалося судовий розгляд. До складання вироку пред'являються певні вимоги; не допускаються неясні, розпливчасті формулювання, незрозумілі вирази, виправлення у вироку обов'язково повинні бути обговорені, самі застереження підписуються суддями в нарадчій кімнаті до проголошення вироку.

Вступна частина вироку містить дані, індивідуалізують весь вирок. У вироку вказується дата (число, місяць, рік) постановлення вироку. Якщо ж справа розглядалася кілька днів, то вказується день підписання вироку. При позначенні складу суду вказується головуючий у справі, його прізвище, далі йдуть прізвища народних засідателів, потім секретаря судового засідання, прокурора і захисника. Вступна частина вироку закінчується зазначенням кваліфікації злочину, за звинуваченням в якому відбувся судовий розгляд.

Залежно від вироку (обвинувальний або виправдувальний)

Описова його частина поділяється на кілька розділів. Спочатку дається опис злочину, яке визнано доведеним. У вироку завжди вирішується питання про винність або невинність підсудного і його покарання за всіма пунктами звинувачення. Якщо у справі проходить кілька обвинувачених, то злочин має бути описано так, щоб винність кожного з підсудних, її ступінь і характер відбивалися в повному обсязі. Зміст мотивування вироку визначається вимогами ст. 314 КПК РФ. У вироку наводяться докази, на яких грунтуються висновки суду і мотиви, за якими судом відкинуті інші докази. У кожному вироку після вказівки відносини підсудного до обвинувачення повинно викладатися зміст його показань по суті справи, доводи, які були висунуті підсудним у свій захист. Показання підсудного у справі є його засобом захисту. Тому точне приведення істоти показань підсудного при мотивуванні вироку обов'язково. Доводи самого підсудного спростовуються приведенням аналізу інших доказів, їх критики по суті. В описовій частині обвинувального вироку суд призводить мотиви, за якими частина звинувачення в порівнянні з тим, за яким підсудний був відданий під суд. Обов'язково повинні бути приведені вирішенні рішення щодо цивільного позову або ж відшкодування матеріального збитку, який був заподіяний злочином.

Описова частина виправдувального вироку починається викладом суті обвинувачення, за яким відбувалося судовий розгляд. Це необхідно для того, щоб вирок з посиланням на виклад суті звинувачення відповів на питання про винуватість чи невинуватість підсудного, і виправдувальний вирок був би незрозумілий без викладу в ньому змісту звинувачення. Якщо в ході судового слідства суд не знайде в діянні підсудного складу злочину, то обґрунтовує свій висновок, при цьому приводячи юридичний аналіз вчиненого підсудним. У виправдувальному вироку суд не може включати формулювання, які ставили б під сумнів невинність підсудного. Однак в виправдувальному вироку можуть бути описані дію підсудного, які не є злочинними, але такі, що суперечать нормам моралі. Крім того, в виправдувальному вироку повинні бути приведені мотиви відмови в задоволенні цивільного позову або залишення його без розгляду.

Резолютивна частина вироку містить рішення, які остаточно приймаються судом з питання про винність або невинність підсудного, про покарання та з інших питань, пов'язаних із завершенням провадження у справі в суді першої інстанції. У резолютивній частині обвинувального вироку вказується вид і розмір покарання за злочин. Саме покарання має бути позначено таким чином, щоб при виконанні вироку не виникало б ніяких сумнівів щодо його виду і розміру. При призначенні покарання підсудному за два і більше злочинів, передбачених різними статтями кримінального кодексу, суд призначає покарання окремо за кожний злочин і тільки після цього остаточно визначає покарання за сукупністю. У вироку вказується вид і розмір як основного, так і додаткового покарання за кожний злочин, основна і додаткова міра покарання, що підлягає відбування засудженим кінчений результаті. Крім того, в резолютивній частині обвинувального вироку формулюється рішення про запобіжний перетину щодо засудженого до вступу вироку в законну силу.

Якщо ж підсудному пред'явлено звинувачення за кількома статтями кримінального закону, а за деякими з них його виправдали, то в резолютивній частині вироку повинно точно вказуватися, за якими з цих статей він виправданий, а по яким визнано винним.

Згідно ст. 316 КПК РФ, в резолютивній частині виправдувального вироку повинні містяться;

1) прізвище, ім'я та по батькові підсудного,

2) рішення про виправдання підсудного,

3) вказівку про скасування запобіжного перетину, якщо вона була обрана,

4) вказівка ​​про скасування заходів забезпечення конфіскації майна, якщо такі заходи були прийняті.

.У резолютивній частині обвинувального і виправдувального вироку вирішуються також і питання про задоволення цивільного позову або його відмову, про відшкодування шкоди, заподіяної злочином, якщо суд визнав це за необхідне, про речові докази і про судові витрати.

Вирок завжди закінчується зазначенням порядку і строку касаційного

оскарження і опротествованія.

7. Окрема ухвала

Згідно ст.321 КПК України, суд, який розглядає справу по першій інстанції, при наявності підстав, передбачених законом, виносить окрему ухвалу. Підставами для винесення окремої ухвали є:

- наявність причин і умов, що сприяли вчиненню злочину в діяльності установ, підприємств і організацій,

- встановлення порушень, допущених при провадженні дізнання і попереднього слідства,

- встановлення фактів неправильної поведінки окремих громадян на виробництві або в побуті або порушення ними громадського обов'язку. Окрема ухвала постановляється тільки на основі повного дослідження в судовому засіданні обставин, з приводу яких воно виноситься. В окремій ухвалі суд не може посилатися на обставини, що не були досліджені по розглянутому кримінальній справі.

Окрема ухвала складається в нарадчій кімнаті одночасно з постановленням вироку і підписується всіма суддями. Оголошено окремої ухвали проводиться на розсуд суду.

8. Висновок

Вирок-рішення, винесене судом з питання винуватості чи невинуватості підсудного і про застосування або незастосування до нього покарання. Суд РФ виносять вирок іменем РФ. Вирок повинен бути законним і мотивованим. Суд засновує вирок лише на тих доказах, які були розглянуті в судовому засіданні.

В вступив в законну силу вирок звертається до виконання судом, який постановив вирок, не пізніше трьох діб з дня його вступу в законну силу або повернення справи з касаційної інстанції. Виправдувальний вирок і вирок, який звільняє підсудного від покарання, виконується негайно по проголошенні.

Використовувана література:

1. Науково-практичний коментар КПК України.

(Москва. Видавництво «Спарк» 1997 год.)

2. Кримінальний процес. (Н. Смирнова. Москва. 1997 год.)