Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Залучення банківського Капіталу до інвестування реального сектора економіки України

Скачати 15.05 Kb.
Дата конвертації 22.08.2019
Розмір 15.05 Kb.
Тип реферат

Залучення тимчасово вільніх копійчаних коштів населення, юридичних осіб та державного бюджету для інвестіційніх потреб здійснюється за помощью банківського кредиту. В условиях нестабільної економіки України, коли інвестиційні возможности підприємств усіх форм власності за є обмеження, а Зовнішні інвестиції через низьких рейтинг Нашої держави на міжнародніх ринках Капіталу є такоже незначна, вітчізнянім банкам, як найбільш розвинення сектору среди КОМЕРЦІЙНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, Належить реально впліваті на розвиток інвестіційної актівності. Смороду ма ють взяти на себе основну Тягар ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса, что Забезпечує реструктурізацію народного господарства, економічне зростання та трансформацію відносин власності.

Міжнародна організація UNIDO (Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку) считает, что именно в таких складних соціально-економічних условиях вітчізняні банки ма ють активно стімулюваті Збільшення заощаджень домогосподарств и других секторів економіки та активно впліваті на інвестиційний процес [1, 185]. Мобілізуючі тимчасово Вільні Грошові кошти, смороду забезпечують економіку країни додатково інвестіційнімі ресурсами, оскількі кошти одних Використовують іншімі на условиях повернення. Банківські кредити підприємцям забезпечують покупку сировини, комплектуючих, паливо, ЕНЕРГІЇ, машин и механізмів ТОЩО. У підсумку розшірюється виробництво, збільшується капітал, зростають доходи населення, что спричинює Збільшення Сукупний Попит, інвестіційніх вкладень и подалі зростання виробництва.

Зарубіжній досвід показує, что даже процвітаючі фірми Рідко обходяться без довгострокового кредитів. Так, например, у Німеччині примерно 70% усіх Банківських кредитів, Які Надаються підпріємствам та приватна особа, - це Довгострокові кредити на Чотири и более років. Звічайні рядки Дії кредитів у Галузі создания, розширення та модернізації виробничих об'єктів у Німеччині становляться від 12 до 25 років, у Галузі житлового будівництва - від 5 до 30 років. Отже, Довгострокові кредити КОМЕРЦІЙНИХ банків, з точки зору Всього народного господарства, ма ють особливо велике значення, оскількі в поєднанні Капіталу-грошей з факторами виробництва створюється продукт-капітал, Який є основою для Подальшого зростання економіки [2, 73].

В Україні кредитні ресурси КОМЕРЦІЙНИХ банків дуже обмежені, но в останні роки поступово збільшуються. У 1996 р. смороду становили лишь 5,4 млрд. грн., в 1998 р. - 8,3 млрд. Грн. або збільшілісь на 53,7%. На кінець 1998р. кредити в економіку України становили 10261 млн. грн. Передбачається, что в 1999 р. їхня величина складе 12765 млн. грн. [3, 4]. Основна Частка кредитів пріпадає на суб'єкти господарювання - 76,9%, міжбанківській кредит - 12,3%, фізичним особам - 3,9% [4, 44].

Збільшення кредитної діяльності банків супроводжується зростанням заборгованості. На кінець тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ять р. загальна величина заборгованості за кредитами всієї банківської системи становила 6173 млн. грн., а на кінець 1996 р. - 7672 млн. Грн., Тобто за один рік ее Приріст Склаві 24,3%. Заборгованість за кредитами КОМЕРЦІЙНИХ банків збільшілася за цею годину з 3029 млн. Грн. до 4203 млн. грн., тобто на 35,5%. На розвитку кредитної ДІЯЛЬНОСТІ негативно позначається зростання простроченої заборгованості підприємств, ОРГАНІЗАЦІЙ, населення за позика банків. У 1995 р. вона становила 388 млн. грн., в 1996 р. - 417 млн. Грн., Приріст Склаві 7,5%. Частка простроченої заборгованості за довгострокову кредитами незначна (відповідно 3,1 и 6,5%), но Приріст ее дуже великий - почти в 2,5 рази за один рік (з 11 до 27 млн. Грн.) [5, 69].

Важлівім Показники, Який характерізує роль кредитної ДІЯЛЬНОСТІ банківської системи України, є ОБСЯГИ кредитів Стосовно валового внутрішнього продукту. У 1 992 р. цею Показник Склаві 54,0% (в тому числі у національній Валюті 48,0%), у 1 993 р. - відповідно 27,4% и 26,0%, у 1994р. -12,9% и 10,0%, у 1995 р. - 7,5% и 5,5%, у +1996 р. - 6,7% и 4,9%, а у 1997р. - 7,9% и 5,6% [6, 83-84].

У кредитному Портфелі КОМЕРЦІЙНИХ банків України на Довгострокові кредити пріпадає примерно 4%. Ще менше є Частка кредитів КОМЕРЦІЙНИХ банків у структурі інвестіцій. У 1997р. їхня Частка Складанний лишь 1,7%, у 1998р. - 1,8% [7]. Основна частина кредитних ресурсов спрямовується на кредитування КОМЕРЦІЙНИХ, ФІНАНСОВИХ операцій, поповнення обіговіх коштів підприємств, для потреб торгівлі, різніх посередницьких структур та правительства. Кредити у виробництво в 1998 р. Складанний лишь 0,4%. Таким чином, бачим, что в течение Всього ПЕРІОДУ економічної кри спостерігається стійка тенденція до невпінного Падіння обсягів кредитів на одиниць новоствореної вартості суспільного продукту. Незначна Частка кредитів КОМЕРЦІЙНИХ банків, в тому чіслі довгострокову у фінансуванні ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса є наслідком кумулятівної Дії ряду факторів.

По-перше, надмірно високих ставок рефінансування національного банку. У 1 992 р. ставка рефінансування Складанний 90%, у 1993 р. - 190%, у 1994р. - 225,9%, з 1995 р. вона булу знижена до 131%, у 1996 р. - до 62,3% в течение 1998р. вона змінювалася Шість разів - від 35% до 82% [5, 67]. На VII з'їзді УСПП з цього приводу відзначалося, что абсолютно ненормально, коли в 1998 р. при темпах інфляції у середньомісячному обчісленні, Які віражалісь в 1,7%, на кінець року облікова ставка відсотка Складанний 82% у річному обчісленні, что практично НЕ дает возможности використовуват кредитні ресурси в інвестіційному процесі [8]. З 21 грудня 1998р. облікову ставку НБУ знижено до 60% [9, 41].

Як і друга, Середні ставки позікового відсотка КОМЕРЦІЙНИХ банків демонструвалі дінаміку аналогічну Обліковій ставці. У 1 992 р. середня відсоткова ставка КОМЕРЦІЙНИХ банків за кредитами Складанний 76%, у тисяча дев'ятсот дев'яносто-три р. - 221,1%, у 1994р. - 201,7%, у 1995 р. - 107,1%, у 1 996 р. - 77,0%, у 1997р. - 49,1% [10, 57].

В ОКРЕМІ періоді процентна ставка за кредитами булу ще віщою и змінювалася дуже часто. Так, у іншому кварталі +1993 р. вона Зросла з 84,8% до 178,1% и до 216,7% - у третіх кварталі, до 263,8% - у четвертому кварталі, до 287,0% - у Першому кварталі 1994р. и аж до 363,0% у другому кварталі 1994р. Влітку 1994р. Національний банк України видав Постанову, согласно З якою максимальна ставка КОМЕРЦІЙНИХ банків за кредитами встановлювали на Рівні 250% на рік [2, 74]. Зрозуміло, что за такого високого уровня процентної ставки за кредитами підприємства НЕ були зацікавлені у Банківських кредитах.

Як і Третє, процентні ставки за депозитами, хоча и відповідалі Тенденції ставки за кредитами, все ж виявило недостатнімі для стимулювання Залучення депозитних вкладів, особливо на довгострокову период. У 1 992 р. середня величина відсотка за депозитами Складанний 68,0%, у тисяча дев'ятсот дев'яносто-три р. - 187,3%, у 1994р. - 171,0%, у 1995 р. - 61,2%, у +1996 р. - 34,3%, у 1997р. - 18,2% [10, 57]. Незважаючі на відносно скроню номінальну процентну ставку за депозитами, реальна процентна ставка Упродовж Всього ПЕРІОДУ (аж до 1997 р.) Мала від'ємне значення. Це не могло спонукати суб'єктів Сайти Вся до размещения їхніх копійчаних коштів на рахунки в банках, а відтак останні позбавляліся одного з важлівіх ресурсних джерел формирование пасівів.

За-четверте, реальна процентна ставка за кредитами в течение 1992-1995 рр. булу такоже від'ємною: у 1992 р. вона склалось - 1924,0%, у тисячу дев'ятсот дев'яносто три р. -9934,9%, у 1994р. - 199,3%, у 1995 р. - 74,9%. Лише починаючі з 1 996 р., Вона Набуль позитивного значення. У 1996 р. вона склалось 37,0%, в 1997 р. - 39,0% [11, 9]. В условиях від'ємного значення реальних процентних ставок за кредитами банкам невігідно займатіся довгострокового кредитного операціямі. Смороду змушені займатіся в основном спекулятивними, зокрема валютних операціямі. Відповідно, й основні джерела прибутку та швидке їхнє зростання у КОМЕРЦІЙНИХ банків в период 1992-1994 рр. були спекулятивними за своим характером, оскількі забезпечувалісь валютного операціямі та непомірно скроню відсотками за надані, в основном короткострокові, кредити.

По-п'яте, значний Кількість банків зі зміною умов Функціонування економіки, ее переходу від інфляційного до поступового формирование безінфляційного стану продемонструвала неготовність и невміння прістосуватіся до новой економічної ситуации, за якої база спекулятивних операцій стала різко звужуватися, а отже, начали знікаті возможности отрімуваті інфляційні надпрібуткі и Втрата Платоспроможність.

Як і шосте, велика Кількість українських банків є Надто Слабкий, неспроможності акумулюваті достатні кредитні ресурси, обслуговувати інвестиційний процес. З шкірних роком все более КОМЕРЦІЙНИХ банків превращается в неконкурентоспроможні.

Посіліті роль довгострокового кредитування у фінансуванні інвестіцій можна, з одного боку, Шляхом забезпечення позитивних процентних ставок не только за кредитами, а й за депозитами, а з іншого боку, внаслідок суттєвого зниженя процентних ставок за кредитами. Без актівної процентної політики очікуваті зростання роли банків в інвестіційному процесі не доводити.

Окрім того, зростання роли довгострокового кредитування можливе за умови стабілізації гривні та суттєвого зниженя темпів інфляції. Досвід показує, что за високих темпів інфляції банківський капітал вітісняється з реальної економіки у віртуальну, пріорітетного значення у діяльності банків набуваються спекулятівні операции, операции з цінними паперами, Іноземною валютою ТОЩО. Спрямуваті діяльність КОМЕРЦІЙНИХ банків у русло реальної економіки і Виконання найважлівішої своєї Функції - кредитування та інвестування підпріємніцькіх структур можна як Шляхом Посилення їхньої заінтересованості у здійсненні ціх операцій, так и создание таких умов, за якіх ЦІ операции станут для них найбільш вігіднімі. За інфляції, яка НЕ ​​перевіщує 10-15% на рік, становище можна, на нашу мнение, Певного мірою Изменить запровадження плаваючих процентних ставок, величина якіх складається з Достатньо реального банківського відсотка в межах 5-7% за кредитами и 3-5% за депозитами та інфляційної складової, тобто номінальна ставка відсотка за кредитами становітіме максимально 22%, а за депозитами 20%. Такий підхід забезпечен платність кредиту для позичальника и реальний дохід для вкладника. Це, на нашу мнение, посильний зацікавленість вкладніків у зберіганні тимчасово вільніх копійчаних коштів у банках, а такоже Зроби вігіднім Надання довгострокового кредитів для фінансування інвестіцій. Все це буде Сприяти оздоровленню економіки і зниженя темпів інфляції.

Максимальна величина розріву в річніх процентних ставках за депозитами и кредитами (маржа) повинна в перехідній период регулюватіся державою з урахуванням досвіду других стран и не перевіщуваті 2-4%. Банківська політика Стосовно інвестіцій винна удосконалюватіся Шляхом превращение кредиту в знаряддя Досягнення вісокої ефектівності капітальніх вкладень.

Разом з тім відзначімо, что ЦІ заходи могут віявітіся недостатнімі, более того, даже Марні, если Національний банк України буде займатіся невластівімі Йому функціямі, а самє фінансуванням дефіціту державного бюджету, что обмежує кредитування реального сектора економіки. У 1992-1994 рр. дефіціт державного бюджету на 100% фінансувався за рахунок національного банку України, в следующие роки вона зменшується до 72,7% в 1995 р., 40,2% в 1996 р. Проти загальна сума кредитів НБУ правительства неухильного растет: в 1992 р. вона Складанний 17,5 млн. грн., 1993 р. - 114,6 млн. Грн., 1994 р. - 1244,0 млн. Грн., 1995 р. - 4295,4 млн. Грн., 1996. р. - 5995,0 млн. Грн. У 1992-1995 рр. щорічній Приріст суми кредитів правительства Постійно збільшувався, починаючі з тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ять р. намітілася позитивна тенденція до Зменшення цього сертифіката № внаслідок Зміни механізму запозичення [12, 100-101].

Ніні для покриття дефіціту державного бюджету уряд все актівніше вдається до операцій на відкрітому прайси. У 1995 р. фінансування бюджету за рахунок размещения облігацій внутрішньої державної позики Складанний 7,4%, в 1996 р. - 37,0% [там само]. Використання такого механізму запозичення для покриття дефіціту державного бюджету є більш ринковим, чем додаткова грошово-кредитна ЕМІСІЯ. Альо в СУЧАСНИХ условиях України ВІН зумовлює Підвищення відсоткової ставки за банківськімі кредитами, а трівале его! Застосування за умови Збереження незміннімі всех других параметрів економічної системи (тобто без зростання валового внутрішнього продукту, уровня податкових надходженнях) виробляти лишь до механічного стримування грошової масі й сукупно платоспроможного Попит и в питань комерційної торгівлі межах перетворює відкріту інфляцію на відкладену.

Зменшення коштів для кредитування комерційнімі банками національніх віробніків відбувається такоже внаслідок встановлення НБУ вісокої норми обов'язкового Резервування.У 1992 р. вона Складанний 13%, в 1993 р. - 25%, в 1994-1996 рр. - 15% [5, 67]. На цьом Рівні норма утрімувалась до 31 серпня 1998р. З 1 вересня ее Було підвіщено до 16,5%, а з 15 лютого 1999р. - до 17% [13, 5]. Необходимо Зменшити норму обов'язкового Резервування та доцільно ее діференціюваті за видами вкладів та в залежності від Частки Капіталу банку, використаних на Довгострокові інвестиції у виробничу сферу.

Реалізація Вказаним пропозіцій спріятіме Залучення банківського Капіталу до інвестування реального сектора економіки України и контролюваті ефективність его использование та інтенсіфікуваті сам інвестиційний процес.

ЛІТЕРАТУРА

Буряк П. Актівізація діяльності банків у розвитку інвестіційніх процесів в економіці України // Персонал. - Спецвипуск. - 1998. - С. 182-186.

Степаненко В., Мейнард Дж. Банківський капітал. На кого ВІН працює // Віче. - 1999. - № 1. - С. 71-88.

Ющенко В. Здобуткі и витрати Минулого року // Вісник НБУ. - 1999. - № 2. - С. 3-6.

Костюченко В. Формування резервів для покриття кредитних різіків. // Вісник НБУ. - 1999. - № 2. - С. 43-45.

Статистичний щорічник України за 1996 рік. - К .: Українська енциклопедія, 1997. - 618 с.

Лютий І.О. Проблеми монетарної політики в Україні // Фінанси України. - 1999. - № 2. - С. 82-88.

Кучма Л.Д. Пріоритети та нагальні завдання економічної політики. Виступ Президента України Л. Д. Кучми на VII з'їзді УСПП // Ділова Україна від 28 травня 1999 р

Кінах А. Про соціально-економічну кризу в Україні та шляхи його подолання. Доповідь Президента на VII з'їзді УСПП // Ділова Україна від 19 лютого 1999 р

Примостка Л. Вразлівість строкового Сайти Вся Україна в домінуванні спекулятивних тенденцій // Вісник НБУ. - 1999. - № 2. - С. 38-41.

Статистичний щорічник України за 1997 рік. - К .: Українська енциклопедія. - 1999. - 624 с.

Ющенко В., Лисицький В. Надмірне державне споживання - головний фактор Фінансової нестабільності України // Вісник НБУ. - 1998. - № 8. - С. 3-10.

Мельник О.М. Особливості нового етапу в антіінфляційній політіці України // Фінанси України. - 1998. - № 9. - С. 91-101.

Гребеник Н. Основні засади грошово-кредитної політики на 1999 рік. // Вісник НБУ. - 1999. - № 5. - С. 3-5.